| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 200
First pagePrevious page6789101112131415Next pageLast page
91.
92.
93.
IZDELAVA NADZORNIH PLOŠČ ZA MOBILNE NAPRAVE
Simon Matavž, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Poslovna inteligenca omogoča dnevno spremljanje vseh vidikov poslovanja organizacije. S pomočjo rednih poročil in pregledov lahko vodstvo podjetja v skoraj realnem času spremlja napredek delovanja podjetja in doseganje strateških ciljev. Mobilna poslovna inteligenca je alternativa tehnologiji poslovne inteligence na namiznih računalnikih. Prednost mobilnih naprav pred namiznimi računalniki je v prenosljivosti in povezljivosti. Tako lahko uporabnik do ključnih podatkov dostopa neodvisno od njegovega trenutnega položaja. V diplomskem delu bomo predstavili možnosti spremljanja izvajanja poslovnih procesov s pomočjo nadzornih plošč, raziskali bomo trenutne rešitve na področju mobilnih naprav in izdelali lastno nadzorno ploščo.
Keywords: BPM, BAM, nadzorne plošče, mobilne naprave, poslovna inteligenca
Published: 06.07.2012; Views: 1161; Downloads: 149
.pdf Full text (4,03 MB)

94.
POMEN DUHOVNE INTELIGENCE ZA UČINKOVITO VODENJE
Maja Koražija, 2012, master's thesis

Abstract: Razumska ali kognitivna inteligenca (IQ) ima malo možnosti za napovedovanje učinkovitosti vodenja. V današnjem času sta v ospredju predvsem čustvena in duhovna inteligenca. Ker se vedno več pozornosti posveča zaposlenim v organizacijah, je vnos duhovne inteligence v organizacijo in na delovno mesto zelo pomemben. To sproži tudi spreminjanje organizacijske strukture iz tradicionalne v organsko. Duhovno-inteligentne organizacije so bolj odprte za spremembe, kar je v današnjem razburkanem poslovnem okolju postala nuja. Pobuda za povečanje duhovne inteligence v organizaciji lahko pride z vseh ravni organizacije. Učinkovito vodenje pomeni ravnovesje med socialnimi, moralnimi in poslovnimi vidiki vodenja. Ključni elementi učinkovitega vodenja so: vizija, komuniciranje in presoja. K učinkovitosti vodenja prispeva tudi duhovna inteligenca, ki se kaže v večji zavezanosti, morali in zadovoljstvu na delovnem mestu. Transakcijski slog vodenja temelji na vrednotah vodje, ki poudarjajo, da mora vodja priti v stik s svojimi notranjimi vrednotami in jih nato posredovati svojim sledilcem s pomočjo vizije, vrednot ter osebnih dejanj. S pomočjo različnih raziskav smo ugotovili tesno povezanost med duhovnimi vrednotami in praksami in učinkovitostjo vodenja. Vrline duhovno-inteligentnega vodje (vizija, nesebična ljubezen in upanje/zaupanje) in njegove duhovne vrednote (poštenost, odkritost in skromnost) ter duhovne prakse prispevajo k njegovi večji učinkovitosti. Nujne so tudi za uresničevanje potreb sledilcev (poklicanost in pripadnost), to pa nato vodi do njihove večje predanosti organizaciji in višji storilnosti. Vrednote, ki so dolgo časa veljale za duhovni ideal (poštenost, odkritost in skromnost), so se izkazale kot pozitiven vpliv na učinkovitost vodenja. Dokazan je bil tudi vpliv duhovne inteligence na učinkovitost vodenja s pomočjo empirične raziskave in merjenjem duhovne inteligence z lestvico ISIS (Integrated Spiritual Intelligence Scale).
Keywords: duhovna inteligenca, duhovnost, učinkovito vodenje, vodenje
Published: 25.10.2012; Views: 1743; Downloads: 337
.pdf Full text (1,03 MB)

95.
TRŽNE ZNAČILNOSTI USPEŠNE PRODAJE ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ
Tanja Žunko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Življenjsko zavarovanje spada med osebna zavarovanja in se nanaša na zavarovanje za nevarnosti, ki pretijo človeku, njegovemu življenju, njegovi integriteti. Gre za zavarovanje človekovega življenja v primeru kakršne koli smrti, ne glede na to, ali pride do naravne, bolezenske ali nezgodne smrti za obdobje, za katero je zavarovanje sklenjeno. Zato je to zavarovanje tudi temelj varnosti v družini. V prvem delu smo opredelili posebnosti tržišča življenjskih zavarovanj, opisali, kako se je zavarovalništvo razvijalo, kaj dejansko je življenjsko zavarovanje ter njegov pomen in cilji življenjskega zavarovanja. Napisali smo tudi kdo so nosilci življenjskih zavarovanj v Sloveniji in kateri so. Opredelili smo, kakšna je ponudba življenjskih zavarovanj pri nas in jih tudi našteli. Drugo poglavje opisuje osebno komuniciranje pri sklepanju življenjskih zavarovanj. Tukaj je zelo pomembna psihologija uspešnega prodajalca, njegove sposobnosti in osebnostne lastnosti, čustvena stabilnost ter miselna naravnanost. Prav tako bistven je psihološki vidik prodaje, kjer smo opisali, kako lahko prodajalec ugotovi strankino potrebo in tako realizira prodajo. Opisali smo kako uspešno prodajati ter kaj je in kako poteka osebna prodaja, njene prednosti in pomanjkljivosti. Poglavje Prodajni proces pri sklepanju življenjskih zavarovanj pojasnjuje in opisuje kako poteka iskanje potencialnih strank, dogovarjanje terminov oziroma obiskov pri strankah, kako poteka priprava ter sprostitvena faza pri stranki, kako identificirati njene potrebe in probleme, kako poteka predstavitev celotnega svetovanja, kako potekajo pogajanja oziroma kako ravnati z ugovori, kako poteka zaključevanje prodaje in izpolnjevanje ponudb ter kaj so in kako potekajo aktivnosti po prodaji oziroma po prejetju originalnih polic. V zadnjem delu pa smo dejansko podali praktični primer na tržišču pri sklepanju življenjskih zavarovanj. V tem delu je opisana družina, ki ima dolgove, kolikšne imajo prihodke ter zakaj bi potrebovali življenjsko zavarovanje. Razložen in opisan je celotni prodajno svetovalni razgovor pri stranki.
Keywords: življenjsko zavarovanje, zaščita družine, psihologija uspešnega prodajalca, osebnostne lastnosti, sposobnosti, čustvena inteligenca, miselna naravnanost, potrebe, uspešna prodaja, potencialna stranka, prodajni proces, prodajni razgovor, svetovanje
Published: 26.03.2013; Views: 2106; Downloads: 320
.pdf Full text (222,52 KB)

96.
Etika managementa v zdravstvu in socialnem varstvu
Bojan Grobelšek, 2012, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo raziskuje etiško ozadje managerskih možnosti razmišljanja in odločanja predvsem v zdravstvenih in socialnih organizacijah, čeprav ne gre zanikati, da želi poseči tudi dlje. Delo poskuša na podlagi filozofskega analiziranja in razglabljanja presejati tiste pomembne značilnosti, ki se nanašajo na dano temo. Ta govori o različnih človekovih, predvsem kognitivnih in osebnostnih zmožnostih, ki usodno vplivajo na vse razprave v dani etiško pomembni situaciji, katera je vezana predvsem na managersko odločanje v splošnem pomenu in v specifičnem zdravstveno-socialnem okolju. Vsebinska struktura naloge je razdeljena na tri dele, od katerih se zadnji del ponovno deli na dvoje. V prvem delu so predstavljeni trije vidiki inteligentnosti, od katerih imata največji pomen duhovna inteligentnost in modrost, kar je tudi naše osnovno izhodišče. Njuna specifičnost se pomembno prenaša na razumevanje vseh nadaljnjih etiških izhodišč, ki predstavljajo osrednji del naloge. Tam je predstavljena etika na splošno in specifično, v obliki njenih različnih konceptov, kjer prihaja do primerjav s pojmom pravičnosti kot osrednjo vrlino, ali vrednoto, ali načelom, ki ima posebno vlogo v vseh časih, okoljih in ureditvah. Slednje nas popelje v zadnji del naloge, kjer se združijo vse poprejšnje teme s specifiko managementa v splošnem in kasneje v zdravstveno-socialnem okolju. Vsak organizacijski sistem je upravljan s strani managementa, od katerega se pričakuje, da bo odgovorno, do vseh interesnih skupin, iskal etiške načine za doseganje zastavljenih ciljev in poslanstva. Pri tem ima na voljo različne etiške koncepte, ki jim naj sledi. Za to pa potrebuje nekatere osebnostne značajske lastnosti, kot so vrline in vrednote. Zdravstveni in socialni sistem se od klasičnega, tj. gospodarskega, razlikuje po svojem namenu in poslanstvu. Od njega se pričakuje, da zagotavlja pravičen in enakopraven dostop vsem uporabnikom do njegovih storitev, poleg tega mora njegovo delovanje vsebovati tudi odgovorno porabo sredstev, ki jih v obliki prispevkov omogoča celotna družba. V sklepnem delu je zaključna ugotovitev, da je etika vrlin tisti etiški koncept v managementu zdravstva in sociale, ki omogoča managerjem vse potrebne etiške sposobnosti, ki so nujne za zagotavljanje vseh poprej omenjenih dejstev, tj. socialne varnosti celotne družbe.
Keywords: management, zdravstvo, sociala, etika, inteligenca, modrost
Published: 07.01.2013; Views: 1525; Downloads: 339
.pdf Full text (1016,89 KB)

97.
OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU S POMOČJO OPOLNOMOČENJA ČUSTVENE INTELIGENCE; Študija na primeru Centra za socialno delo Maribor
Tina Kralj, 2013, master's thesis

Abstract: Stres pri delu je ena najhujših težav v današnjem delovnem okolju. Visoka pričakovanja, hiter tempo dela, nove zahteve in obremenitve, nove tehnologije in potrebe po prilagajanju ter ugajanju lahko povzročijo stres, ki ima lahko dolgotrajne negativne posledice na človeka, organizacijo, v kateri deluje, in posledično tudi na državo. Tako strokovnjaki kot laiki se ukvarjajo z raznimi strategijami za zmanjševanje stresa na delovnem mestu in zdi se, da univerzalnega recepta ni. V magistrskem delu smo želeli opredeliti čustva, čustveno inteligenco in stres na delovnem mestu ter ugotoviti povezavo med stresom na delovnem mestu in čustveno inteligenco. Razdelili smo jo na teoretični in empirični del. Osredotočili smo se na dimenzije čustva, čustvene inteligence ter stresa na delovnem mestu. Poiskali smo tudi relevantne povezave med čustvi, čustveno inteligenco in stresom na delovnem mestu. Ugotoviti smo želeli, kateri dejavniki v podjetju povzročajo največ stresa, na kakšen način se zaposleni spopadajo s stresom ter kako imajo razvito čustveno inteligenco. Na podlagi analize smo oblikovali nekatere predloge, ki bi pripomogli h kakovostnemu delu brez negativnega stresa.
Keywords: Čustva, prepoznavanje in opravljanje čustev, čustvena inteligenca, merjenje čustvene inteligence, stres na delovnem mestu, upravljanje s stresom na delovnem mestu, Center za socialno delo Maribor.
Published: 19.03.2013; Views: 1572; Downloads: 333
.pdf Full text (3,31 MB)

98.
IZGRADNJA PROTOTIPNE REŠITVE ZA PODPORO KONTROLINGU PROIZVODNJE S POSLOVNO INTELIGENCO
Aleš Mihelčič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo za srednje veliko skupino podjetij LIPBLED izdelali aplikacijo za področje kontrolinga s poslovno inteligenco. S tem smo bistveno skrajšali čas izdelave mesečnih poročil, hkrati pa zgradili model, na katerem so možne različno hitre analize doseženih rezultatov. Odpraviti smo hoteli probleme, kot so ročni vnosi nekaterih podatkov v preglednico, ročna izdelava poročil s področja proizvodnje in prodaje v Excelu in Wordu, možnost nastanka napak zaradi ročnega dela in vnosa ter skrajšati čas delavke v kontrolingu. Z analizo trenutnih procesov in potreb smo izdelali program, ki se avtomatsko proži tretji dan v mesecu in napolni bazo poslovne inteligence. Aplikacijo smo izdelali s programskim orodjem QlikView 11. Uporabniški vmesnik programa je enostaven za uporabo. Po izdelavi programa smo izdelali njegovo SWOT analizo in ga uspešno predstavili zaposlenim v podjetju.
Keywords: QlikView, prototip, poslovna inteligenca, managerski informacijski sistem, direktorski informacijski sistem, baza podatkov Oracle, kontroling
Published: 13.05.2013; Views: 619; Downloads: 117
.pdf Full text (2,32 MB)

99.
REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM V LUČI POSLOVNE INTELIGENCE: KONCEPT IN ŠTUDIJA PRIMERA
Matija Gabor, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu opisujemo študijo primera, katerega končni cilj je prikazati načine interpretiranja modelov podatkovnega rudarjenja, ki izhajajo iz večdimenzionalne kocke in tako dvigniti uporabnost našega modela. V diplomskem delu smo se osredinili na izgradnjo prototipnega analitičnega modela iz posredovanih podatkov in javno dostopnih dokumentov regionalnega razvojnega programa Pomurja 2007–13. Tehnološko smo ga s priporočili metodologije CRISP-DM umestili v Microsoftovo platformo na področju poslovne inteligence. Pristop samopostrežne poslovne inteligence preko odjemalca Microsoft Excel daje dostop in uporabo funkcionalnosti poslovne inteligence brez posredovanja strokovnjaka IT, študija primera pa končnemu uporabniku omogoča sodoben analitični pogled na vrednotenje regijske strategije.
Keywords: poslovna inteligenca, regionalni razvojni program Pomurja, podatkovno rudarjenje, samopostrežna poslovna inteligenca, CRISP-DM
Published: 31.05.2013; Views: 995; Downloads: 79
.pdf Full text (3,74 MB)

100.
MOTIVIRANOST IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI X
Tatjana Hafner, 2013, master's thesis

Abstract: K pisanju naloge z naslovom Motiviranost in zadovoljstvo v organizaciji X nas je spodbudilo dejstvo, da se vedno znova srečujemo z vprašanjem, kako motivirati zaposlene, da bodo rezultati čim boljši. Kaj je tisto, kar prispeva k boljšemu zadovoljstvu zaposlenih, in kaj narediti, da to področje izboljšamo. Zavedamo se, da le zadovoljni in motivirani zaposleni pripomorejo k uspehu. Podjetje, v katerem sem zaposlena, se ukvarja z različnimi prodajnimi področji, ki zahtevajo vedno nove pristope in prilagajanja kupcem. Konkurenca je na vseh prodajnih področjih močna in pravilno upravljanje s človeškimi viri lahko podjetje vodi korak pred konkurenco. Naloga je sestavljena iz dveh delov: teoretičnega in raziskovalnega. Prvi del naloge je namenjen teoretičnim osnovam zadovoljstva in motivacije zaposlenih ter vodenju. Opredelili smo pomen in dejavnike zadovoljstva, oblikovanje dela ter se dotaknili čustvene inteligence. Opisali smo pomen motivacije ter motivacijske in demotivacijske dejavnike. Del teoretičnega dela je tudi vodenje v podjetju, načini vodenja, timsko delo in osebnostne lastnosti vodij. V raziskovalnem delu naloge smo opredelili problem, namen in cilje raziskave. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili zaposlenim v podjetju X, smo raziskali motivacijo in zadovoljstvo v podjetju ter potrdili zastavljene hipoteze. Potrdili smo močno povezanost med motivacijo in zadovoljstvom zaposlenih, ugotovili smo zmerno povezanost med motivacijo zaposlenih in načinom vodenja ter potrdili hipotezo, da bolj zadovoljni zaposleni čutijo večjo pripadnost podjetju.
Keywords: motivacija zaposlenih, motivacijski dejavniki, zadovoljstvo zaposlenih, vodenje, stili vodenja, vodja, čustvena inteligenca, timsko delo.
Published: 18.06.2013; Views: 1003; Downloads: 237
.pdf Full text (1,09 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica