| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 26
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
3.
4.
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PODJEMNIKA MULTIMODALNEGA TRANSPORTA
Tomaž Lotrič, 2009, master's thesis

Abstract: Promet je eden od temeljnih dejavnikov gospodarskega razvoja države in neustavljivega procesa globalizacije, ki je odvisen od modernizacije prometnih tokov in od sprejemanja novih oblik transporta tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Prav zaradi tega ima vedno večjo vlogo multimodalni transport, ki je najvišja razvita oblika transporta. Multimodalni transport predstavlja transport blaga od mesta, kjer je podjemnik multimodalnega transporta prevzel blago za transport pa vse do mesta predaje blaga, z uporabo najmanj dveh različnih načinov transporta, na osnovi ene pogodbe o multimodalnem transportu in enega dokumenta, ne glede na vrsto in število uporabljenih prevoznih sredstev. Ključni faktor optimalnega funkcioniranja multimodalnega transporta predstavlja podjemnik multimodalnega transporta. Ta mora, zaradi spleta nepredvidljivih okoliščin, zapletenosti poslovnih procesov, muhavosti narave in nepazljivosti, dobro organizirati in izvrševati multimodalni transport na vseh nivojih. Zaradi omenjenih nevarnosti in dejstvu, da se še vedno ne posveča dovolj pozornosti obvladovanju in strategiji zavarovanja odgovornosti podjemnika v multimodalnem transportu, ki bi skozi pregled obstoječe ureditve multimodalnega transporta z eno samo zavarovalno pogodbo krile vse vrste transporta in spremljajoče dejavnosti odgovornosti podjemnika multimodalnega transporta, je bilo treba podrobno raziskati področje in podati oceno ter predlog razvoja zavarovanja odgovornosti podjemnika multimodalnega transporta. Cilj pri tem je bil, da se skrbno oblikuje in afirmira model zavarovanja odgovornosti podjemnika multimodalnega transporta, ki bi ga lahko koristil predvsem podjemnik multimodalnega transporta in bi hkrati bil v dobrobit številnim gospodarskim subjektom, ki so posredno ali neposredno vpleteni v multimodalni transport.
Keywords: Transportno zavarovanje, multimodalni transport, podjemnik multimodalnega transporta, sistemi odgovornosti podjemnika multimodalnega transporta, sistem mednarodnega kasko zavarovanja v multimodalnem transportu, sistem mednarodnega zavarovanja blaga v multimodalnem transportu, sistem zavarovanja odgovornosti podjemnika v multimodalnem transportu, multimodalna infrastruktura, multimodalna suprastruktura, multimodalni intelektualni kapital, multimodalne informacijske tehnologije, sodobne multimodalne tehnolog
Published: 21.12.2009; Views: 4081; Downloads: 287
.pdf Full text (1,14 MB)

5.
VPLIV STALNIH IZBOLJŠAV IN ČLOVEŠKEGA KAPITALA NA POSLOVNO ODLIČNOST ORGANIZACIJE
Karmen Kern Pipan, 2010, dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji obravnavamo temeljne komponente, ki vodijo k doseganju poslovne odličnosti organizacij. Glavni namen raziskave je, pokazati, kako načrtno, sistematično vlaganje v razvoj človeškega kapitala in spodbujanje stalnih izboljšav vpliva na poslovno odličnost organizacije. V začetnih poglavjih smo podrobneje predstavili temeljne pojme, nadaljevali pa s pregledom literature ter z izsledki predhodnih relevantnih raziskav, ki proučujejo vpliv spodbujanja stalnih izboljšav in vpliv razvoja človeškega kapitala na management kakovosti in poslovne odličnosti v organizacijah. Pri proučevanju povezav med vlaganjem v razvoj človeškega kapitala, v stalne izboljšave in poslovno odličnostjo organizacij, smo se osredotočili predvsem na eno vrsto organizacij v zasebnem sektorju, na velika slovenska podjetja. Podatki za raziskavo so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika in intervjujev, ki so potekali od junija 2007 do septembra 2007. Skupno smo proučili rezultate sto desetih slovenskih velikih organizacij. Proučili smo značilnosti celotnega vzorca podjetij ter znotraj le-tega obravnavali razlike med tremi skupinami po finančnih kazalcih najboljših slovenski podjetij, t. i. »top podjetij«, in kontrolno skupino podjetij, ki je bila naključno izbrana, ter skupino podjetij, ki se je prijavljala na tekmovanje za slovensko nagrado za poslovno odličnost »Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost — PRSPO«. Na podlagi pridobljenih rezultatov celotne raziskave smo z uporabo faktorske analize in analize hierarhičnega združevanja oblikovali model stanja in modelno rešitev vpliva managementa stalnih izboljšav in človeškega kapitala na poslovno odličnost organizacije. Izsledki raziskave kažejo znatno boljše rezultate pri Skupini organizacij 1 (ki vsebuje 59 % PRSPO prijaviteljev, od tega vse finaliste in zmagovalce PRSPO, ki so v raziskavi sodelovali) v primerjavi z drugimi organizacijami. Rezultati naše raziskave so pokazali, da model obstoječega stanja uporabe orodij za stalne izboljšave v slovenskih organizacijah temelji pretežno na vplivih orodij za spremljanje in merjenje kakovosti poslovanja, manjši vpliv pa imajo komponente, povezane z managementom zaposlenih. V doktorski disertaciji smo dokazali, da v organizacijah, kjer načrtno, sistemsko spodbujajo proces stalnih izboljšav in hkrati vlagajo v človeški kapital, dosegajo višjo raven poslovne odličnosti. Zaključki raziskave potrjujejo, da je za doseganje poslovne odličnosti v organizaciji poleg orodij in pristopov za merjenje in spremljanje poslovanja, bistven človek, njegovo edinstveno znanje, ustvarjalnost in potencial, ki s pravim načinom vodenja lahko naredi razliko, ustvari dodano vrednost in tako pripomore k dvigu konkurenčnosti.
Keywords: proces stalnih izboljšav, kakovost, management celovite kakovosti, poslovna odličnost, model odličnosti EFQM, nagrada za kakovost in poslovno odličnost, priznanje RS za poslovno odličnost, organizacija, management, vodenje, uspešnost, učinkovitost, intelektualni kapital, človeški kapital, inoviranje, ustvarjalnost, predlogi za izboljšave, motivacija, organizacijska kultura
Published: 13.09.2010; Views: 4002; Downloads: 987
.pdf Full text (8,39 MB)

6.
MERJENJE INTELEKTUALNEGA KAPITALA V SLOVENSKI VOJSKI
Špela Klemenčič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjih petnajstih letih je intelektualni kapital postavil temelje, na katerih sloni tako prihodnost kot razvoj organizacij. Številne raziskave so pokazale, da je uspešnost in učinkovitost organizacije odvisna od uspešnosti in učinkovitosti menedžmenta človeškega kapitala, apliciranega v procese, modele, sisteme, relacije in koncepte podjetja. Omenjene povezave danes imenujemo intelektualni kapital, ki se vedno bolj uveljavlja kot sinonim najuspešnejših organizacij. Na osnovi teh dejstev se tudi profesionalizem vojaške organizacije lahko (če že ne mora) postavlja v okvir intelektualnega kapitala. Na podlagi uveljavljenih metod merjenja intelektualnega kapitala, ob upoštevanju specifičnosti vojaškega poklica ter sprejetih strategij organizacije, bomo razvili sistem za merjenje intelektualnega kapitala v Slovenski vojski. Celoten sistem intelektualnega kapitala, to je struktura, temeljni indikatorji ter način merjenja in izkazovanja intelektualnega kapitala, se lahko razvija individualno glede na cilje in usmeritve organizacije. Pri tem je treba dobro razumeti koncept intelektualnega kapitala kot tudi koncepte, ki stojijo za njim. To bomo dosegli z opredelitvijo temeljnih pojmov, katerih razvoj v ekonomiji znanja ruši tradicionalna pravila menedžmenta in hkrati spreminja tudi njegov globlji pomen. Na podlagi razumevanja omenjenih konceptov bomo oblikovali sistem intelektualnega kapitala za Slovensko vojsko, ki bo sicer temeljil na že uveljavljeni metodologiji slovenske avtorice Renate Mihalič, vendar kot že rečeno, bo metoda prilagojena značilnostim organizacije. Metodo bomo aplicirali v realno okolje, kjer bodo indikatorje posameznih kategorij intelektualnega kapitala ocenjevali ljudje na vodilnih položajih, hkrati pa bomo v sklopu socialnega kapitala vprašalnike razdelili tudi zaposlenim v Slovenski vojski, s čimer si bomo ustvarili popolnejšo sliko o delovanju organizacije. Na podlagi izpolnjenih vprašalnikov in preučitve strokovne literature bomo dosegli cilj diplomske naloge, to je ocena intelektualnega kapitala v Slovenski vojski.
Keywords: Intelektualni kapital, Slovenska vojska, socialni kapital, družba znanja
Published: 26.11.2010; Views: 1675; Downloads: 164
.pdf Full text (2,08 MB)

7.
VLOGA ZNANJA V DELOVANJU SODOBNIH PODJETIJ
Nataša Pivec, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Sodobno poslovno okolje je povzročilo nastanek družbe znanja ter posledično preobrazbo in razvoj podjetij, katerih temeljni vir in dejavnik uspešnega delovanja je postalo relevantno znanje posameznika, skupine in celotnega podjetja. Podjetja so na ta način postavljena pred izziv, kako uspešno prepoznati, razviti in obvladati relevantno znanje. V ta namen se pravilom poslužujejo koncepta učečega se podjetja in procesa upravljanja z znanjem. V okviru magistrske naloge smo preučili vlogo znanja v delovanju sodobnih podjetij. Posebno pozornost smo usmerili na proučevanje vpliva procesa razvijanja znanja na delovanje podjetja. Naloga vsebuje teoretične osnove, ki so povzete po izkušnjah in spoznanjih domačih in tujih avtorjev ter praktične osnove, pridobljene na podlagi primarnega pridobivanja podatkov med slovenskimi podjetji. Teoretični del smo razdelili na šest poglavij. V prvem poglavju smo se osredotočili na pojasnjevanje osnovnih značilnosti družbe znanja ter navedli temeljne razlike med industrijsko družbo in novo nastalo družbo. Pojasnili smo značilnosti delovanja podjetja v sodobnem okolju, pri tem smo izpostavili značilnosti sodobne organizacijske strukture in kulture ter procesne zasnove podjetja. V drugem poglavju smo se osredotočili na učeče se podjetje, opredelili smo temeljne značilnosti, navedli različne pristope pri uresničevanju koncepta učečega se podjetja ter posebno pozornost posvetili pojasnjevanju razvoja učečega se podjetja v slovenskem poslovnem okolju. V tretjem poglavju smo podali temeljna spoznanja s področja znanja, kot so: opredelitve, razvrščanje in temeljne koristi, ki nastajajo v podjetju na temelju znanja. V naslednjem poglavju smo se osredotočili na problematiko intelektualnega kapitala z vidika strukture in meritvenega postopka. Najobsežnejše poglavje obsega področje upravljanja z znanjem, kjer smo opredelili osnovne značilnosti upravljanja z znanjem, navedli razloge za uvedbo upravljanja z znanjem v podjetje, oblikovali in pojasnili celovit proces upravljanja z znanjem ter navedli temeljne značilnosti upravljanja z znanjem v slovenskih podjetjih. V zadnjem poglavju smo pojasnili vpliv znanja na ustvarjanje trajne konkurenčne prednosti, ki posledično vpliva na izboljšano delovanje podjetja. V empiričnem delu naloge smo na podlagi primarne raziskave, proučili vlogo znanja v slovenskih podjetjih. Na ta način smo pridobili podatke o razširjenosti koncepta učečega se podjetja ter vlogi in pomenu intelektualnega kapitala med slovenskimi podjetji. Opravljena raziskava nam je posredovala tudi odgovore na vprašanje ali organizacijska kultura in struktura vplivata na razvijanje znanja ter na temeljno raziskovalno vprašanje ali učinkovit proces razvijanja znanja vpliva na izboljšano delovanje podjetja.
Keywords: Družba znanja, sodobno podjetje, koncept učečega se podjetja, intelektualni kapital, upravljanje z znanjem, prednosti na temelju znanja.
Published: 19.09.2011; Views: 2754; Downloads: 494
.pdf Full text (1,34 MB)

8.
VIDIKI MERJENJA INTELEKTUALNEGA KAPITALA V PODJETJIH
Maja Kolmanič, 2011, final seminar paper

Abstract: Danes se intelektualnemu kapitalu kot obliki neopredmetenega sredstva v podjetju pripisuje vedno večji pomen. K temu pripomore dejstvo, da so podjetja vedno bolj znanjsko naravnana in jim intelektualni kapital kot sredstvo povečuje tržno vrednost. V širšem smislu se intelektualni kapital deli na človeški in strukturni kapital. Metode za merjenje razdelimo v štiri kategorije: metode tržne kapitalizacije, metode dobičkonosnosti sredstev, metode zbirk kazalnikov in direktne metode. Podjetje naj izbere metodo, ki bo posredovala natančno tiste podatke, ki jih potrebuje. Velikost podjetja glede na število zaposlenih in vrednost poslovnih prihodkov naj ne vpliva na izbiro. Enako velja za dejavnost podjetja. Metode namreč niso naravnane tako, da bi ta dva dejavnika vplivala na njihovo izbiro. Računovodsko vrednotenje intelektualnega kapitala je še v pripravljalni fazi. Trenutno se pripoznavajo le določene oblike intelektualnega kapitala, kot so npr. dobro ime in patenti.
Keywords: intelektualni kapital, neopredmetena sredstva, znanje, človeški kapital, strukturni kapital, znanjsko naravnana podjetja, metode tržne kapitalizacije, metode dobičkonosnosti sredstev, direktne metode intelektualnega kapitala, metode zbirk kazalnikov
Published: 21.11.2011; Views: 1410; Downloads: 235
.pdf Full text (675,29 KB)

9.
UPRAVLJANJE ČLOVEŠKEGA KAPITALA V PODJETJU HOTEL SAVA ROGAŠKA D.O.O.
Nika Juhart, 2012, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga se nanaša na upravljanje človeškega kapitala v podjetju Hotel Sava Rogaška d.o.o. Razdeljena je na teoretični in praktični del. V prvem delu teoretičnega dela smo se osredotočili predvsem na razlago pojmov kot sta človeški kapital in intelektualni kapital. V drugem delu teoretičnega dela pa smo se lotili zaposlenih kot vir človeškega kapitala, kamor štejemo pridobivanje, zaposlovanje, uvajanje, izobraževanje in usposabljanje le-teh. Zadnje poglavje teoretičnega dela pa nam predstavlja, kako lahko pri zaposlenih vzpodbudimo njihovo inovativnost, ter kako jih lahko za uspešno opravljeno delo primerno nagradimo. Pomembno je, da če so zaposleni zadovoljni in radi prihajajo na delo, bo zadovoljno tudi podjetje, saj bo delo kvalitetnejše opravljeno in bo podjetje tako na trgu konkurenčnejše in uspešnejše. V praktičnem delu magistrske naloge smo najprej na kratko predstavili izbrano podjetje, nato pa smo predstavili analizo raziskave, katero smo izvedli med zaposlenimi v podjetju Hotel Sava Rogaška d.o.o. Z raziskavo smo ugotavljali, ali so zaposleni dejansko zadovoljni s sistemom nagrajevanja in kakšni so njihovi predlogi za izboljšanje le tega. Pri samem pisanju magistrske naloge smo si na začetku postavili tri hipoteze, katere smo obravnavali skozi nalogo. Na podlagi rezultatov raziskave lahko ugotovimo, da so bile hipoteze: • H1:Več kot polovica zaposlenih je zadovoljnih s sistemom nagrajevanja v izbranem podjetju, (OVRŽENA) • H2:Več kot polovica zaposlenih meni, da jih nagrade spodbudijo k večji uspešnosti pri delu, (POTRJENA) • H3:Več kot polovica zaposlenih meni, da je sistem finančnega nagrajevanja ustreznejši od nefinančnega, (POTRJENA)
Keywords: Človeški kapital, intelektualni kapital, inovativnost, nagrajevanje, motiviranje, izobraževanje, uvajanje, usposabljanje, načrtovanje, zadovoljstvo.
Published: 23.08.2012; Views: 1516; Downloads: 316
.pdf Full text (2,71 MB)

10.
UČEČA SE ORGANIZACIJA V FUNKCIJI USTVARJANJA KONKURENČNE PREDNOSTI
Gregor Habjanič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Temeljna teoretična izhodišča opredeljujeo učečo se organizacijo kot organizacijo, ki se je sposobna neprestano učiti, je odprta za okolje in ima željo in potrebo po povečanju sposobnosti učenja. Koncept temelji na obstoju kulture, ki omogoča sodelovanje med zaposlenimi in timsko delo. Ustvarjanje trajne konkurenčne prednosti v družbi znanja od managementa zahteva poznavanje sodobnih managerskih vsebin, ki vključujejo ravnanje z znanjem in ustvarjanje intelektualnega kapitala. Znanje kot gradnik konkurenčne prednosti sodobne, učeče se organizacije postaja osnova edine dolgoročne paradigme uspeha in vključuje izgradnjo in prenos tako odkritega kot tihega, neprenosljivega znanja. Analiza sistemsko-organizacijskega ustroja na integrativnem modelu učeče se organizacije pokaže dejavnike vpliva, proces ter notranji in zunanji kontekst, ki delujejo na in v učeči se organizaciji. S kombinacijo aktivnosti, ki so edinstvene in drugačne kot pri konkurentih, so rezultati procesov organizacijske spremembe, novo znanje, inovativnost in kompetence, ki predstavljajo trajno konkurenčno prednost organizacije.
Keywords: učeča se organizacija, konkurenčna prednost, znanje, intelektualni kapital, organizacijska kultura, organizacijska struktura
Published: 06.07.2012; Views: 1643; Downloads: 314
.pdf Full text (1,55 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica