| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 36
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Marketinško komuniciranje rokometnih klubov na družbenih omrežjih
Luka Milič, 2023, master's thesis

Abstract: Marketinško komuniciranje ima tako v svetu, kakor tudi pri zasnovi organizacije velik pomen, saj si z njim organizacije pomagajo uspešno priti na trg z določenim izdelkom. Preden se organizacija loti načrta marketinškega komuniciranja, mora imeti izbrano svojo blagovno znamko ter svoj izdelek, oziroma storitev, ki jo bo ponujala na trgu potrošnikom. Marketinško komuniciranje zahteva veliko načrtovanja in premišljenosti. Pred vstopom na trg mora vsaka organizacija vedeti, kaj bo ponujala na trgu, komu bo ponujala to storitev ali izdelek, kako bo stopila v stik z bodočimi potrošniki, kako bo ohranjala zveste stranke in podobno. Ker živimo v hitro razvijajočem se svetu, se je tudi marketinško komuniciranje prestavilo na digitalne medije. Marketinško komuniciranje je zelo pomembno upoštevati tudi v športu in trženju športnih klubov. Pri športnem marketingu lahko tržimo izdelke, dogodke ali pa celo posamezne igralce. Prav tako je potrebno biti pri športnem marketingu pozoren na to, kaj se bo oglaševalo, kako se bo oglaševalo in kaj bo od tega imela določena športna organizacija. Pri športnem marketingu so prav tako pomembni sponzorji, ki so eden od glavnih finančnih virov športnih organizacij. V magistrski nalogi je bolj podrobno opisana blagovna znamka, kot tudi proces marketinškega komuniciranja in zakaj je le ta tako zelo pomemben. Prav tako se v magistrski nalogi srečamo z bolj podrobnimi oblikami marketinškega komuniciranja ter digitalnega marketinškega komuniciranja. V zadnjem poglavju teoretičnega dela je bolj podrobno zapisano tudi zakaj je marketing tako zelo pomemben v športu. Po teoretičnem delu sledi še empirični del, kjer smo s pomočjo anketnega vprašalnika pridobili mnenje ljudi o rokometnih klubih na družbenih omrežjih. Prvi del magistrske naloge je bil teoretičen, kjer smo s strokovno literaturo bolj podrobno pregledali teorijo marketinškega komuniciranja, v drugem empiričnem delu pa smo naredili še raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika in le to analizirali. V empiričnem delu smo se osredotočili na lastno raziskavo s katero smo želeli pridobiti mnenja ljudi o rokometnih klubih na družbenih omrežjih. V prvem delu empiričnega poglavja smo predstavili metodo raziskovanja in na kratko opisali vprašanja, ki jih je zajemal anketni vprašalnik. Sledila je analiza demografskih vprašanj, potem pa še analiza glavnih vprašanj naše raziskave. Na koncu je sledilo še preverjanje zastavljenih hipotez in sklep.
Keywords: družbena omrežja, rokometni klub, šport, športni marketing, športni management, informiranje, blagovna znamka, marketinško komuniciranje.
Published in DKUM: 16.02.2024; Views: 361; Downloads: 85
.pdf Full text (1,80 MB)

2.
Vpliv oglaševanja na prepoznavnost izdelka
Lara Čagran, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Oglasi, ki jih podjetja uporabljajo za promocijo izdelka, vplivajo na prepoznavnost izdelka tako, da odjemalcem posredujejo informacije o prednostih izdelka, njegovi kakovosti, sestavinah, iz katerih je izdelek izdelan, embalaži izdelka, imenu in barvi izdelka. Oglasi ustvarjajo prepoznavnost izdelkov in pritegnejo več kupcev. (Mwakasege, 2015) Oglaševanje zagotavlja potrebno podporo izdelku tudi po tem, ko odjemalci izdelek kupijo. Če odjemalci po nakupu čutijo nelagodje zaradi svoje odločitve, potem oglaševanje zmanjša ta občutek nelagodja k zagotavljanju informacij o lastnosti izdelkov. Potrebno je nevtralizirati vpliv oglasov konkurenčnih izdelkov. (Mwakasege, 2015) Podjetja poskušajo s pomočjo oglaševanja vplivati na zaznavanje in prepoznavnost podobe izdelka za potrošnika. Več vtisov izdelka na potrošnika se dojema kot posredna ali neposredna posledica signalov ali sporočil, kar je oglaševanje. Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebne predstavitve ali promocije izdelka in ideje preko množičnih medijev, kot so časopisi, revije, televizija ali radio. Oglaševanje je namenjeno podpori prodajnih prizadevanj. Če je oglaševanje dobro načrtovano, lahko okrepi pozitiven izdelek in podjetje ter ustvarja asociacije in zaznave, povezane z izdelkom ter vzbuja željo po nakupu. V diplomskem delu bom v teoretičnem delu predstavila oglaševanje, njegove prednosti in slabosti, proces oglaševanja, oglaševalske medije, oglaševalske tehnike in cilje oglaševanja ter uspešnost oglaševanja. V drugem delu bom predstavila izdelek in pomen prepoznavnosti ter orodja, ki prispevajo k prepoznavnosti. Predstavila bom tudi, kaj je to identiteta izdelka. V tretjem delu diplomske naloge bom predstavila vpliv oglaševanja na prepoznavnost izdelka. Naredila bom analizo podatkov, ki sem jih pridobila z anketnim vprašalnikom. Cilj moje diplomske naloge je ugotoviti, kako oglaševanje vpliva na prepoznavnost izdelka. Poudarek je predvsem na oglaševanju in tehnikah, ki vplivajo na prepoznavnost izdelka. Raziskavo sem izpeljala tako, da sem sestavila anketni vprašalnik, ki je vseboval 14 vprašanj. Objavila sem ga na spletu. Anketni vprašalnik so rešili naključni respondenti. Zastavila sem tudi štiri hipoteze, ki jih bom tekom raziskovanja s pomočjo anketnega vprašalnika potrdila ali zavrgla.
Keywords: oglaševanje, izdelek, oglaševalske tehnike, informiranje kupcev, oglasno sporočilo
Published in DKUM: 17.10.2022; Views: 477; Downloads: 86
.pdf Full text (1,38 MB)

3.
Seznanjenost komitentov finančnih institucij s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov
Ana Šimenko, 2021, master's thesis

Abstract: Živimo v tehnološko hitro razvijajočem se svetu, kjer so naši osebni podatki postali zelo ogroženi. Zaradi te problematike je Evropska unija sprejela Uredbo (EU) 2016/679, bolje poznano pod imenom Splošna uredba. Vsakodnevno prihaja do različnih zlorab osebnih podatkov, kar pa lahko izboljšamo na način, da se z zakonodajo in s svojimi pravicami dobro seznanimo. To lahko dosežemo predvsem s pomočjo informiranja in marketinškega komuniciranja na to temo. Boljša informiranost in posledično seznanjenost lahko privedeta tudi do večjega zaupanja podjetju, s katerim poslujemo. Kljub pomembnosti tematike veliko ljudi ne pozna vsebine Uredbe in posledično tudi svojih pravic. Naloga je razdeljena na dva dela, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu smo najprej predstavili ključne pojme za našo nalogo, nato smo iz teoretičnega vidika obravnavali področja Splošne uredbe ter Zakon o varstvu osebnih podatkov. V nadaljevanju smo predstavili še informiranje in z njim tesno povezano marketinško komuniciranje. Po pregledu strokovne literature s področja raziskovanja in zaključenemu prvemu delu naloge, smo se lotili še empiričnega dela. V tem delu smo se osredotočili predvsem na lastno raziskavo z zbiranjem primarnih podatkov, kjer nas je zanimalo, kako dobro so komitenti finančnih institucij v slovenskem prostoru seznanjeni s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Raziskavo smo izvedli s pomočjo spletnega vprašalnika, ki smo ga delili na družbenih omrežjih. Vključenih je bilo 146 polnoletnih posameznikov iz različnih starostnih skupin. Z nalogo smo želeli preveriti, ali je bilo dovolj informiranja in marketinškega komuniciranja na področju Splošne uredbe ter kakšno mnenje imajo komitenti o svojem znanju na tem področju. Zanimalo pa nas je tudi, ali bi želeli biti še bolje obveščeni o obravnavani tematiki ter na kakšen način.
Keywords: Splošna uredba, informiranje, marketinško komuniciranje, finančna institucija, osebni podatek
Published in DKUM: 14.04.2021; Views: 918; Downloads: 51
.pdf Full text (1,26 MB)

4.
Komunikacija in priprava pacienta na planiran operativni poseg ter njegove pravice
Maja Zapušek, 2020, master's thesis

Abstract: Izhodišča: Komunikacija in priprava pacienta na planiran operativni poseg ter njegove pravice so ključni del dobre priprave pacienta na operativni poseg in zdravljenje po njem. Namen magistrskega dela je opisati komunikacijo in pripravo pacienta na planiran operativni poseg ter njegove pravice in dolžnosti. Metode: Raziskava magistrskega dela je temeljila na kvantitativni metodologiji raziskovanja. Izvedli smo deskriptivno študijo. Uporabili smo inferenčno statistično metodo in deskriptivno statistično metodo. Rezultati: Rezultati so pokazali, da med spremenljivkama elementi komunikacije in varnostjo pacienta obstaja močna pozitivna povezanost (rs = 0,796; p < 0,001). Med spremenljivkama elementi komunikacije in upoštevanje pravic pacientov prav tako obstaja pozitivna povezanost (rs = 0,739; p < 0,001). Mann-Whitney test je pokazal, da ni statistično pomembnih razlik med predhodnimi operacijami in informiranostjo pacienta. Ugotavljamo tudi, da so pacienti, stari do 40 let, v povprečju višje ocenili upoštevanje pravic kot pacienti, starejši od 40 let (U = −2,077; p = 0,038), in da pacienti z osnovnošolsko, poklicno in srednješolsko izobrazbo v povprečju nižje ocenjujejo upoštevanje dolžnosti kot pa pacienti, ki imajo višješolsko izobrazbo in več (U = −2,693; p = 0,007). Diskusija in zaključek: Pomembna kazalnika dobre priprave pacienta na planiran operativni poseg sta dobra komunikacija in poznavanje pravic in dolžnosti pacienta. Ključni pokazatelji so dobra psihična in fizična priprava pacienta in dobro poznavanje samega postopka zdravljenja.
Keywords: spoštovanje, informiranje, zaupanje, varnost, psihična in fizična priprava pacienta, pojasnilna dolžnost, pravice.
Published in DKUM: 19.02.2020; Views: 1660; Downloads: 392
.pdf Full text (1,24 MB)

5.
Zavedanje potrošnikov o posledicah pretirane potrošnje papirja na okolje
Anja Poznič, 2018, master's thesis

Abstract: Sodobno potrošništvo povzroča pretirano izkoriščanje naravnih virov in onesnaževanje okolja, kar vpliva tudi na papirno industrijo. Namen naloge je bil poiskati odgovor na vprašanji, če se slovenski potrošniki zavedajo posledic pretirane potrošnje papirja na okolje in ali jih posledice skrbijo. V nalogi je predstavljeno potrošništvo, pridelava in poraba papirja, vpliv prevelike potrošnje papirja na okolje in kakšna je stopnja zavedanja o tem med potrošniki. Na podlagi rezultatov opravljene lastne empirične raziskave lahko sklepamo, da se ljudje v Sloveniji zavedajo posledic pretirane potrošnje papirja na okolje ter kažejo visoko stopnjo zaskrbljenosti zanj, kar je pogojeno tudi s spolom, starostjo in izobrazbo.
Keywords: prekomerno in trajnostno potrošništvo, negativne posledice potrošništva, zavedanje potrošnikov o posledicah pretirane potrošnje papirja na okolje, informiranje o okoljskih težavah
Published in DKUM: 21.11.2018; Views: 1469; Downloads: 204
.pdf Full text (2,14 MB)

6.
Razmerja med dejavnostjo kontrolinga, tržno vrednostjo in uspešnostjo poslovanja velikih slovenskih podjetij
Uroš Resnik, 2018, master's thesis

Abstract: Po vedno večjih zahtevah trga o celovitem usmerjanju in upravljanju podjetij se je kontroling razvil v proces, ki ga poznamo danes. Dejavnost kontrolinga je kompleksna panoga, ki se od pristopa (anglo-ameriški in nemški) do organiziranosti poslovnega subjekta razlikuje. Na organiziranost dejavnosti kontrolinga vpliva velikost podjetja, okolje, razvejanost in kompleksnost organizacije. Geografski in zgodovinski faktorji imajo ključni vpliv na razumevanje kontrolinga v podjetjih. Pojmovanje službe, ki izvaja dejavnosti kontrolinga, ni enotno. Neodvisno od imenovanja službe je enotna težnja dejavnosti kontrolinga k informacijski podpori, usmerjanju in uravnavanju poslovanja podjetja. Cilj poslovanja vsakega podjetja je povečati uspešnost v poslovanju in s tem posredno maksimirati tržne vrednosti. Namen magistrske naloge je preučiti razmerja med dejavnostjo kontrolinga, uspešnostjo poslovanja in tržno vrednostjo podjetja na vzorcu slovenskih podjetij, ki kotirajo na ljubljanski borzi.
Keywords: kontroling, dejavnost kontrolinga, uspešnost poslovanja, vrednost podjetja, tržna kapitalizacija, upravljanje, informiranje, analiziranje, planiranje
Published in DKUM: 20.11.2018; Views: 1252; Downloads: 83
.pdf Full text (1,93 MB)

7.
Informiranje tujcev v Sloveniji
Alen Ferk, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je raziskovanje na področju medijskega informiranja tujcev v tujem jeziku v Sloveniji. Raziskava ponuja podatke o posredovanju novic v angleškem jeziku o različnih temah. Raziskovali smo vse vrste medijev in medijskih oblik, ki so namenjene informiranju priseljencev, turistov, ljudi v tranzitu … Zanimal nas je pomen angleških vsebin za tujce in ali so zanje vir informacij izključno tovrstni mediji. Preučili smo vlogo in pomen tovrstnega informiranja v turizmu in gospodarstvu. Prav tako smo preverili, katere tematike se pojavljajo in v kakšni nakladi. Pri raziskavi smo se izključno osredotočili na območje Slovenije in na medije v Sloveniji.
Keywords: Informacije za tujce, mediji, informiranje, tuje javnosti
Published in DKUM: 26.10.2017; Views: 1486; Downloads: 73
.pdf Full text (1000,75 KB)

8.
PRIPRAVA OTROKA NA SPREJEM IN ODPUST IZ BOLNIŠNICE
Evelina Slavin, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Otroci so ranljiva populacija, za katero je posebej potrebna večja skrb in zavzetost pri obravnavi v zdravstveni negi. Prizadetost zaradi bolezenskega stanja samo povečuje otrokove travme, kakor tudi spremljevalce oziroma skrbnike ali starše. Sam sprejem je velika sprememba za vse skupaj, saj poteka v drugem okolju in v drugih okoliščinah. Vsekakor igrajo pomembno vlogo pri pripravi otrok na sprejem starši oziroma skrbniki, kot tudi negovalno osebje, ki sodeluje pri samem sprejemu. Sam odpust poteka bolj v sproščenem ozračju, saj bo zdravljenje potekalo v domačem okolju. Odpust otroka je proces, ki je soodvisen od samega poteka zdravljenja in zdravstvenega stanja. Pomembno pri tem je, da so starši pravilno seznanjeni, kako ravnati v primeru poslabšanja in nadaljevanja zdravljenja. Vsekakor pa vsak sprejem pomeni za otroka misel na čimprejšnji odpust. Raziskovalna metodologija: Za izdelavo diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela s pomočjo najnovejše tuje in domače strokovne, znanstvene literature. V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna metodologija z uporabo strukturiranega vprašalnika. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 20 vprašanj; 13 vprašanj zaprtega tipa, 3 vprašanj polodprtega tipa ter 4 vprašanja odprtega tipa. V anketi, ki smo jo izvedli v mesecu juliju 2016 je sodelovalo 50 staršev. Dobljene kvantitativne podatke smo analizirali, statistično obdelali s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel ter rezultate ponazorili v obliki grafov. Rezultati: Iz raziskovalnega dela izhaja ugotovitev, da je medicinska sestra dovolj strokovno usposobljena za svoje naloge in vlogo ob sprejemu in odpustu otroka iz bolnišnice. Tudi seznanjenost in informiranost staršev oziroma skrbnikov je glede na rezultate ankete zadovoljivo. Sklep: Pri sprejemu in odpustu otroka iz bolnišnice je pomembna komunikacija in informiranost staršev, skrbnikov in otrok. Otroku je velika prednost, če lahko sobiva z ljubljeno osebo. To tudi ugodno vpliva na sam potek zdravljenja.
Keywords: Odpust, sprejem, medicinska sestra, otrok, starši, sobivanje, informiranje.
Published in DKUM: 14.10.2016; Views: 1810; Downloads: 286
.pdf Full text (1,13 MB)

9.
Vloga kontrolerja pri usmerjanju podjetja
Špela Kuralt, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Sposobnost pravočasnega in učinkovitega odzivanja na priložnosti in grožnje spreminjajočega se okolja je pogoj za učinkovito in uspešno poslovanje podjetij. Nadzor nad poslovanjem je zelo zahtevna naloga za poslovodstvo. Slednje se namreč ukvarja s pridobivanjem novih poslov, za pravilne in pravočasne odločitve pa mora imeti na razpolago pravočasne, ustrezne in popolne informacije. Tu pride do izraza kontroler, ki pozna cilje podjetja in razmere v njegovem okolju. Prvi del diplomskega dela je teoretičen. V njem smo predstavili pojmovne in vsebinske opredelitve kontrolinga. Zanimalo nas je, kaj dejansko je kontroling in kakšne pristope k njemu poznamo glede na različen razvoj, ki ga je doživel v svetu. Proučili smo njegovo organiziranost in umestitev v podjetju ter opisali njegove posamezne naloge. V praktičnem delu diplomskega dela smo predstavili praktičen primer podjetja N. N. in predloge za izboljšanje sodelovanja med poslovodstvom, oddelki in kontrolerjem, s tem pa možnosti za izboljšanje poslovnih rezultatov podjetja.
Keywords: kontroling, kontroler, planiranje, kontroliranje (nadziranje), analiziranje, informiranje
Published in DKUM: 13.10.2016; Views: 1229; Downloads: 101
.pdf Full text (1,31 MB)

10.
VPELJAVA INFORMACIJSKO SVETOVALNEGA SREDIŠČA V ŠC PET
Ljilja Bogunović, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu bo prikazana vpeljava informacijsko-svetovalnega središča v Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana (v nadaljevanju ŠC PET). ŠC PET ima trenutno več služb, ki nudijo informacije v zvezi z izobraževanjem različnim skupinam udeležencev. Cilj naloge je odgovoriti na vprašanje, ali je potrebno vpeljevati enotno informacijsko-svetovalno središče za vse udeležence izobraževanja. V teoretičnem delu naloge sem opisala, kaj je informacijsko-svetovalno središče, kakšne aktivnosti izvaja in katere kompetence potrebujejo svetovalci za delo v središču. V empiričnem delu naloge sem izvedla raziskavo s pomočjo ankete med vsemi skupinami udeležencev izobraževanja. Z njo sem skušala odgovoriti na vprašanja, katere informacije udeleženci potrebujejo, katere pogrešajo, ali potrebujejo dodatno učno pomoč in kako so zadovoljni z obstoječimi svetovalnimi službami. Obstoječe svetovalne službe dajejo udeležencem informacije predvsem o samem izobraževanju, ne nudijo pa informacij o nadaljevanju študija in morebitni zaposlitvi. Prav tako ne nudijo organizirane učne pomoči. Rezultati raziskave so pokazali, da udeleženci iz vseh skupin pogrešajo informacije in svetovanje glede nadaljevanja študija in zaposlitve, kar govori v prid vpeljave informacijsko-svetovalnega središča. Z njim bi udeleženci dobili boljšo podporo pri svojem izobraževanju. V diplomskem delu sem se dotaknila tudi potencialnih dodatnih stroškov, ki bi nastali zaradi dodatnega izobraževanja svetovalcev in dodatne opreme. Po drugi strani pa bi vpeljava središča z združitvijo vseh svetovalnih služb prinesla tudi znižanje stroškov in odpravo podvajanja dela. Orodja in pripomočki bi bili prav tako združeni. S tem bi bila lažja organizacija dela, saj v svetovalnih službah za izobraževanje odraslih in dijakov svetuje le po en svetovalec, na referatu višje šole pa delata dva svetovalca. Z večjim številom svetovalcev v združenem središču bi bil delovni čas središča bolj prilagojen potrebam udeležencev. V združenem središču bi na začetku delali štirje svetovalci. Končna odločitev o vpeljavi informacijsko-svetovalnega središča je v rokah vodstva centra.
Keywords: svetovanje, informiranje, izobraževanje, izobraževanje odraslih, informacijsko svetovalno središče
Published in DKUM: 18.12.2015; Views: 1143; Downloads: 101
.pdf Full text (1,15 MB)

Search done in 4.54 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica