| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 15
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
UVEDBA POSLOVNEGA PROCESA PLANIRANJA IN OPTIMIZACIJE PROIZVODNJE V TIPSKEM PODJETJU Z NAROČNIŠKO PROIZVODNJO
Boris Pukšič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Poslovni procesi v podjetjih povezujejo posamezne funkcijske silose in omogočajo organizaciji boljše komuniciranje med oddelki. S poslovnimi procesi podjetju ustvarjamo boljše pogoje za preboj pred konkurente. Poslovne procese obvladujemo z informacijsko tehnologijo, ki mora delovati skladno z vizijo in strategijo podjetja. Na trgu se danes pojavljajo številne različice informacijskih sistemov, med katerimi je težko izbrati najustreznejšo, ker običajno v podjetjih ni dovolj strokovno usposobljenega kadra, ki bi znal izbiro pravilno opredeliti. Podjetje ima danes na razpolago malo orodij, s katerimi lahko naredi preboj med najboljše na trgu. Za uspešno prenovo je potrebno uspešno načrtovanje, ki ga izvaja strateški management. Med ključne vloge za uspešno uvedbo ali prenovo poslovnega procesa spadajo dobra vizija podjetja, uspešen management, kakovostno načrtovanje uvedbe ali prenove in ustrezna informacijska tehnologija.
Keywords: poslovni procesi, planiranje, optimizacija, management poslovnih procesov, informatizacija poslovnih procesov
Published: 02.12.2016; Views: 636; Downloads: 114
.pdf Full text (1,69 MB)

2.
INFORMATIZACIJA OSKRBNE VERIGE V PODJETJU PALOMA D.D.
Špela Vodušek, 2016, master's thesis

Abstract: Ključ učinkovitega upravljanja ter hitrih in pravilnih odločitev so informacije, ki so na voljo v danem trenutku. Uspešna podjetja so danes tista, ki se na spremembe v okolju kar najhitreje odzivajo, najuspešnejša pa spremembe tudi narekujejo. Sodoben informacijski sistem za podporo odločanju in upravljanju je dandanes konkurenčna prednost. Upravljavski procesi na vseh ravneh so zasnovani na osnovi informacijskih procesov, ki služijo upravljanju celotnega podjetja. Obstoj na vse zahtevnejšem trgu si zagotavljajo le podjetja, ki so sposobna priskrbeti informacijsko podporo ključnim procesom poslovanja in znajo učinkovito izkoristiti informacije, ki so jim na voljo. Ob tem upoštevajo tok informacij znotraj podjetja, med podjetji ter med poslovnimi partnerji. Poslovni informacijski sistem omogoča podjetju obdelavo podatkov znotraj podjetja ter elektronsko izmenjavo podatkov s kupci in dobavitelji v realnem času, kar je ključnega pomena za učinkovito oskrbno verigo. Poudarek je na interni oskrbni verigi in informacijski podprtosti le-te. Interna oskrbna veriga zajema poslovanje znotraj podjetja ter tako poveže vse dele (službe, oddelke) znotraj podjetja. Znotraj interne oskrbne verige je pri informatizaciji potrebno upoštevati tudi druge dejavnike uspeha, kot je zaupanje.
Keywords: oskrbne verige, informatizacija poslovanja, prenova poslovnih procesov, poslovno informacijski sistemi, ključni dejavniki uspeha
Published: 04.11.2016; Views: 1665; Downloads: 271
.pdf Full text (1,70 MB)

3.
Informatizacija procesa volitev zastopnikov skupščine družbe za vzajemno zavarovanje
Zvonko Pešić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., je leta 2011 na podlagi zakonske zahteve uspešno uvedla proces volitev zastopnikov skupščine družbe. Volilno pravico je imelo skoraj 870.000 članov zavarovalnice, ki so lahko glasovali na štiri različne načine, med drugim tudi po svetovnem spletu. V diplomskem delu predstavimo organizacijske izzive pri vzpostavitvi novega poslovnega procesa, opišemo ključne vidike njegove informatizacije in predstavimo tehnologije, uporabljene pri implementaciji. S kvalitativno analizo prepoznamo in ovrednotimo aktivnosti, primerne za optimizacijo procesa.
Keywords: informatizacija poslovnih procesov, elektronsko glasovanje, kvalitativna analiza
Published: 06.09.2016; Views: 492; Downloads: 16
.pdf Full text (8,77 MB)

4.
KLJUČNI IZZIVI INFORMATIZACIJE PODROČJA IZVRŠB
Matjaž Kos, 2015, master's thesis

Abstract: Namen magistrske naloge je bil raziskati problemsko področje informatizacije izvršb v Sloveniji in poiskati možnosti za učinkovito informatizacijo procesov izvršb, tako na nivoju države kot tudi na nivoju posameznih organizacij, predvsem bank. Glavni poudarek raziskovanja se je nanašal na problemska vprašanja, ki so se pojavila pri pripravi standarda za globalni informacijski sistem izvršb med bankami in izdajatelji, ki je nastajal v okviru delovne skupine na Združenju bank Slovenije. Ugotovitve in rezultati, pridobljeni pri raziskovalnem delu, so pripomogli k izboljšanju samih specifikacij standarda Združenja bank Slovenije in lahko pomagajo, v smislu nasvetov ter izkušenj, pri izgradnji IS izvršb (ali podobnih IS) v posameznih organizacijah in pri drugih podobnih projektih.
Keywords: izvršbe, informacijski sistemi, informatizacija, standardizacija, kakovost programske opreme, bančni sistemi, optimizacija poslovnih procesov, spletne storitve, stroški razvoja programske opreme, vzroki za neuspeh projektov
Published: 16.09.2015; Views: 853; Downloads: 152
.pdf Full text (4,05 MB)

5.
Model prenove in informacijska podpora procesa variantnega naročanja
Stanislav Koci, 2014, master's thesis

Abstract: V današnjem času se podjetja soočajo s hitrimi in nepredvidljivimi spremembami poslovnega okolja, ki od njih zahtevajo učinkovito prilagajanje željam in potrebam kupcev. Za zagotavljanje učinkovitega poslovanja morajo nenehno izboljševati poslovne procese in jih podpreti z najsodobnejšimi integriranimi informacijskimi sistemi. Učinkovitost poslovanja je nujen, ne pa tudi zadosten pogoj za uspešnost poslovanja. V magistrskem delu je predstavljen prenovljen in v praksi preverjen model procesa variantnega naročanja, ki povezuje procese od pridobitve naročila do dobave in montaže blaga končnemu kupcu. Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in aplikativni del. Namen teoretičnega dela je raziskati in obdelati teoretična spoznanja o procesni organiziranosti, prenovi poslovnih procesov, modeliranju poslovnih procesov ter prenovi in informatizaciji poslovanja, ki so pomembna za izpolnjevanje kupčevih zahtev. Ugotovitve teoretičnega dela smo uporabili v aplikativnem delu raziskave, kjer je opisan potek prenove in informatizacije ključnih procesov v podjetju SVEA, d. d. Pri izvajanju aktivnosti smo uporabili projektni pristop, ki je primeren za prenovo poslovnih procesov. Za celovit opis stanja »kot je« in »kot bo« smo uporabili orodje Aris in metodologijo, ki jo orodje podpira. Prenovljene procese smo podprli z novimi grafičnimi programi za načrtovanje kuhinjskega pohištva in jih povezali z na novo razvitim integriranim informacijskim sistemom MIT − Variantno. Izkoristili smo tudi prednosti internetnih tehnologij, ki omogočajo povezovanje poslovnih partnerjev z informacijskim sistemom podjetja. Na osnovi študija teorije in prakse na področju prenove poslovnih procesov smo s poudarkom na uvajanju integriranih informacijskih sistemov v podjetja oblikovali splošni referenčni model procesa variantnega naročanja in ga potrdili v praksi. Referenčni model lahko uporabimo v poslovnih sistemih, za katere je značilna proizvodna strategija tipa izdelava in dobava po naročilu ter so prodajni procesi povezani z uporabo grafičnih programov za načrtovanje in prodajo izdelkov. Pomembna ugotovitev je, da prenova poslovnih procesov prispeva k učinkovitosti delovanja procesov v podjetju, na celotno uspešnost poslovanja pa vplivajo še dodatni zunanji dejavniki, na katere s prenovo procesov ne moremo vplivati.
Keywords: prenova poslovnih procesov, modeliranje poslovnih procesov, informatizacija poslovanja, proces variantnega naročanja, proizvodnja kuhinjskega pohištva
Published: 07.01.2015; Views: 1468; Downloads: 106
.pdf Full text (7,77 MB)

6.
ANALIZA FLEKSIBILNOSTI POSLOVNIH PROCESOV PROJEKTA IZGRADNJE JEDRSKE ELEKTRARNE
Gregor Androjna, 2014, master's thesis

Abstract: Analiza fleksibilnosti poslovnih procesov projekta izgradnje jedrske elektrarne izpostavi pomen procesnega pristopa in sistema za upravljanje poslovnih procesov pri obvladovanju dinamičnih poslovnih procesov na projektih. Izvedena je analiza vzorčnega procesa, priprava definicije novega informatiziranega procesa in analiza izvedljivosti procesnih sprememb. Slednja je izvedena na podlagi razgovorov s potencialnimi ponudniki konvencionalnih in procesnih sistemov. Rezultati analize kažejo, da lahko poslovne procese projektov, kot je izgradnja jedrske elektrarne, bistveno bolj učinkovito in uspešno obvladujemo v namenskih procesnih informacijskih sistemih. Vseeno pa se moramo zavedati, da je procesni sistem le orodje, učinkovitost in uspešnost realizacije projektov ter procesov pa je močno odvisna od projektne kot tudi procesne kulture organizacije.
Keywords: vodenje projektov, projekt izgradnje jedrske elektrarne, analiza poslovnih procesov, modeliranje poslovnih procesov, upravljanje in fleksibilnost poslovnih procesov, informatizacija poslovnih procesov, sistem za upravljanje poslovnih procesov (BPMS)
Published: 11.04.2014; Views: 1686; Downloads: 161
.pdf Full text (3,41 MB)

7.
PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV Z UVEDBO NOVEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V PODJETJU SENSOR D.O.O.
Teja Mede, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Danes se veliko podjetji bojuje z situacijo hitrega vzpona avtomatizacije in razvoja informacijske in komunikacijske tehnologije. Delo, ki se opravlja ročno postaja zamudno in neprofesionalno v očeh strank. Poleg tega ustvarja dodatne stroške. V takšni situaciji je potrebno spremeniti poslovni proces, ga avtomatizirati. Če se podjetje odloči za takšno potezo, je zelo pomembno, da pozna in razume pojme kot so poslovni proces, prenova procesov in informacijski sistem. Potrebno je prenovo znati načrtovati in jo tudi izpeljati. Podjetje Sensor je eno od podjetji, ki se sooča z neustrezno zasnovo trenutnih procesov in se zato odloči za prenovo poslovnih procesov z implementacijo informacijskega sistema. Problemi se kažejo pri sledenju zalog, pri opravljanju administrativnih del, inventuri in podobno. Takšna neprimernost vpliva na učinkovitost zaposlenih in predvsem na zadovoljstvo strank. S pomočjo omenjenega podjetja Sensor bomo spoznali proces prenove poslovnih procesov in njegov potek. Novi informacijski sistem in nove procese v podjetju bomo opazovali. Natančneje si bomo ogledali ključni proces podjetja, prodaja, pred in po prenovi procesov. Predstavili ga bomo v obliki diagrama in tako lažje prepoznali prednosti, ki jih je prinesla prenova poslovnih procesov. Spoznali bomo pomanjkljivosti prenove, ter možnosti za izboljšanje.
Keywords: poslovni proces, prenova poslovnih procesov, informatizacija, implementacija informacijskega sistema, podjetje Sensor.
Published: 17.10.2013; Views: 1611; Downloads: 229
.pdf Full text (1,05 MB)

8.
MODEL VAROVANJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA SCADA
Matej Krstov, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Povzetek Predmet diplomske naloge je model varovanja informacijskega sistema SCADA. Kot izhodišče smo izbrali preučitev razpoložljive literature za vpogled v trenutno stanje na področju informacijske varnosti in predstavili različne poglede. Nato smo obravnavali informatizacijo poslovnih procesov s poudarkom na vlogo sistemov za spremljanje in kontrolo procesov in njihovo ranljivost zaradi vse bolj višje stopnje integriranosti s poslovnimi aplikacijami temelječih na internetni tehnologiji. Na podlagi pridobljenega znanja o uveljavljenih teoretičnih konceptih s področja informacijske varnosti in že razvitih referenčnih modelih s področja varovanja informacijskih resursov, smo razvili in predstavili model varovanja sistema SCADA. Pri tem smo, kot podlago, za oblikovanje modela uporabili splošni referenčni model za področje informacijske varnosti, funkcijski model za proizvodne procese in logični model. Model zagotavlja hierarhična uveljavitev strategije varovanja obramba v globino, kar je glede na stopnjo tehnološkega razvoja sistemov informacijske tehnologije in organizacijskih varnostnih politik ter družbenih odnosov, optimalna rešitev.
Keywords: informacijska varnost, varnostna politika, ranljivost, razpoložljivost, mehanizmi napadanja, obramba v globino, informatizacija poslovnih procesov, proizvodni in kontrolni sistemi, sistemi SCADA, model varovanja sistema SCADA
Published: 29.10.2012; Views: 1379; Downloads: 163
.pdf Full text (7,40 MB)

9.
METODE INFORMACIJSKE PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV
David Marsič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Za obvladovanje prenove poslovanja ni več zadostna funkcijska organizacija, temveč je potrebno preiti na procesno orientiranost. Razlogov za obvladovanje lastne informatizacije je veliko zaradi novih poslovnih priložnosti, ki se v globalnem in pa lokalnem prostoru pojavljajo. Cilji vsakršne prenove morajo biti skladni s strateško usmeritvijo, ki zagotavlja obstojnost uvedenih sprememb. Informacijsko prenovo poslovanja je potrebno najprej obvladovati na procesnem nivoju. Z medpodjetniško primerjavo in metodami za ustvarjalno reševanje problemov se lahko razmeroma hitro pripravi pobude za prenovo. Učinkovito upravljanje kakovosti procesov je prava smer in pogoj za doseganje poslovne odličnosti ter posledično uspeha. Informacijska prenova poslovnih procesov se v prvi vrsti izvaja z modeliranjem procesov. To je oblika grafične uprizoritve procesov, ki jo spremlja podroben opis lastnosti procesa. Danes je na voljo veliko orodij in tehnik za modeliranje procesov. Informacijska prenova je postala donosen posel za razvijalce informacijskih rešitev, strokovnjake in raziskovalce. Celovite informacijske rešitve so očiten dokaz, da se meje razumevanja ciljne skupine razvijalcev informacijskih rešitev majejo.
Keywords: Avtomatizacija, brainstorming, benchmarking, celovita informacijska rešitev, diagram poteka procesa, diagram toka podatkov, histogram, informacijska arhitektura, informatizacija, kaizen, management celovite kakovosti, modeliranje procesov, podatkovna skladišča, podatkovno rudarjenje, poslovni proces, poslovno-procesna usmerjenost, procesni management, reinženiring, shema procesa, sprotna analitična obdelava, strateški informacijski sistem
Published: 01.06.2012; Views: 2651; Downloads: 343
.pdf Full text (1,06 MB)

10.
INFORMATIZACIJA PROCESOV POSOJILNE DEJAVNOSTI V FESST D.O.O.
Polona Šafner, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je osredotočeno na informatizacijo posojilne dejavnosti v malem podjetju Fesst d.o.o. Ugotovili smo namreč, da bi se ta proces lahko še izboljšal, skrajšal in poenostavil. V splošnem delu smo opredelili teoretične osnove o malih podjetjih, o informacijskih sistemih, informatizaciji procesov, posojilni dejavnosti in modeliranju poslovnih procesov. Sledi opis procesov posojilne dejavnosti v Fesst d.o.o., ki smo jih popisali z orodjem Microsoft Visio 2003. Napravljena je bila analiza obstoječega stanja v podjetju Fesst d.o.o., na podlagi katere smo poiskali predlog rešitve, ki smo jo naredili s pomočjo programa Microsoft Office Access. S tem programom smo za naročnika izdelali prototipno rešitev, jo ovrednotili in preko uporabniške izkušnje tudi ocenili.
Keywords: Informatizacija procesov, informacijska podpora, mala podjetja, posojilna dejavnost
Published: 06.01.2012; Views: 1409; Downloads: 106
.pdf Full text (5,37 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica