| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 86
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
61.
SODOBNE UČNE METODE PRI POUKU ZGODOVINE
Petra Vidmar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi Sodobne učne metode pri pouku zgodovine so predstavljene metode dela, ki se lahko izvajajo pri sodobnem pouku zgodovine. Gre za novejše učne metode, katerih namen je popestriti pouk zgodovine, motivirati učence in jim približati zgodovinske učne vsebine. V diplomski nalogi je opisan razvoj pouka zgodovine in sledeče metode: metoda dela z zgodovinskimi viri, zgodovinsko terensko delo v arhivu, muzeju in v okviru ekskurzije, igra vlog in simulacija, metoda dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter projektno delo. Opisali smo splošne značilnosti teh metod ter njihove didaktične značilnosti in pomen za pouk zgodovine. Ob koncu vsake predstavljene metode dela smo izdelali konkreten primer učne ure. S tem smo želeli prikazati, kako lahko učitelj pri pouku zgodovine te metode dejansko uporabi. Sestavili smo sedem primerov učnih ur – za vsako izmed opisanih učnih metod, ki so primerne za učence osnovnih šol. Za vsako uro smo napisali učno pripravo, natančen potek izvedbe učne ure, analizo ure in izdelali delovne liste oziroma druge naloge, primerne za posamezno metodo dela.
Keywords: sodobne učne metode, pouk zgodovine, zgodovinski viri, zgodovinsko terensko delo, igra vlog in simulacija, informacijsko-komunikacijska tehnologija, projektno delo.
Published: 07.09.2016; Views: 1635; Downloads: 310
.pdf Full text (1,25 MB)

62.
Evalvacija matematičnega i-učbenika za osnovno šolo na vsebini Potence in koreni
Lea Kociper, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Evalvacija matematičnega i-učbenika za osnovno šolo na vsebini Potence in koreni je vsebinsko razdeljeno na dva dela, teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo se posvetili sodobni tehnologiji, ki tudi v našem šolstvu postaja pomemben dejavnik. V ta namen smo podrobneje predstavili e-učna gradiva ter vsebino Potence in koreni, s čimer smo predstavili njeno vključenost v učni načrt. V nadaljevanju smo predstavili, kako lahko potence vpeljemo za lažjo predstavitev in razumevanje v pouk. Sledi empirični del, kjer je bila uporabljena kavzalno-eksperimentalna metoda na osnovi pedagoškega eksperimenta. Pedagoški eksperiment je potekal na neslučajnostnem vzorcu sedeminpetdesetih učencev dveh skupin osmega razreda. S pomočjo pedagoškega eksperimenta smo preverjali učne dosežke učencev pri poučevanju ene skupine s klasičnim učbenikom in poučevanjem druge skupine z i-učbenikom. Rezultati so pokazali, da je bilo znanje učencev eksperimentalne skupine po izvedenem pedagoškem eksperimentu nekoliko boljše od kontrolne skupine, vendar ni bilo statistično značilnih razlik. Ugotovili smo, da s pomočjo i-učbenika nekatere vsebine lahko učencem prikažemo bolj nazorno in razumljivo, ni pa smiselno uporabljati i-učbenik celo šolsko uro, saj učencem lahko pade motivacija.
Keywords: e-učna gradiva, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), pedagoški eksperiment, i-učbenik, potence in koreni
Published: 29.09.2016; Views: 549; Downloads: 53
.pdf Full text (2,82 MB)

63.
EVALVACIJA E-UČBENIKA ZA 5. RAZRED - VSEBINA: OBSEG
Maša Merčnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi Evalvacija e-učbenika - vsebina: Obseg smo se v teoretičnem delu najprej posvetili zgodovinskemu pregledu uporabe računalnika v izobraževanju. V nadaljevanju smo predstavili sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v izobraževanju in e-učna gradiva ter podrobneje opisali e-izobraževanje, pri čemer smo opisali i-učbenik, ki smo ga v empiričnem delu tudi evalvirali in analizirali. V drugi polovici teoretičnega dela smo predstavili pristop k poučevanju obsega in metodične korake za poučevanje obsega ter obravnavano snov umestili v učni načrt. V empiričnem delu smo predstavili kavzalno-eksperimentalno metodo, zasnovano na pedagoškem eksperimentu. Zanimalo nas je, kakšen je vpliv uporabe i-učbenika pri pouku matematike. V raziskovalni vzorec smo vključili dva oddelka 5. razreda osnovne šole – kontrolna skupina je snov obdelala s pomočjo klasičnega, tiskanega učbenika, eksperimentalna skupina pa s pomočjo i-učbenika, ki je nastal v okviru projekta E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli. Zanimalo nas je, ali bo eksperimentalna skupina dosegla boljše učne rezultate kot kontrolna skupina. Rezultati raziskave so pokazali, da razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino sicer ni bila statistično značilna, pokazal pa se je statistični trend (napaka za zavrnitev ničelne hipoteze je manjša od 10 %). To pomeni, da so se učenci eksperimentalne skupine izkazali veliko bolje kot učenci kontrolne skupine, zato lahko sklepamo, da učenje z i-učbenikom prinaša boljše učne dosežke. Glede na odstopanja pri rezultatih smo ugotovili tudi, da i-učbenik ustreza tako slabšim kot tudi boljšim učencem in je primeren za uporabo v osnovnih šolah.
Keywords: računalnik, informacijsko-komunikacijska tehnologija, e-učna gradiva, e-izobraževanje, i-učbeniki, obseg, pedagoški eksperiment
Published: 12.09.2016; Views: 354; Downloads: 35
.pdf Full text (3,12 MB)

64.
Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) za poučevanje naravoslovnih predmetov na srednjih šolah Koroške
Tina Lipovnik, 2016, master's thesis

Abstract: Informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) nas spremlja že povsod. V zadnjih letih pa se vedno bolj propagira tudi uporaba IKT pri poučevanju v šoli. Zaradi tega je IKT postala tudi predmet preučevanja raznih raziskovalcev v Sloveniji in po svetu. Z raziskavami, povezanimi z IKT v šolstvu, so se ukvarjali že v Gani, Grčiji, na Japonskem in v Maleziji. Obsežno raziskavo, trajajočo več let, na področju uporabe IKT pri poučevanju v srednjih šolah Slovenije je izvedel že Ivan Gerlič. Ugotavljal je opremljenost šol, nabor aplikacij, način uporabe in v katerih stopnjah ure učitelji največ uporabljajo IKT. V večini primerov je IKT smatrana samo kot motivirajoč dejavnik za dijake in učence, vendar ima lahko uporaba le-te veliko večji pomen, še posebej se to izrazi pri učencih s posebnimi potrebami. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti opremljenost koroških srednjih šol z IKT tehnologijo, uporabo le-te pri naravoslovnih predmetih ter stališča učiteljev naravoslovnih predmetov do uporabe IKT pri poučevanju. Pri izvedbi ankete je sodelovalo šest srednjih šol Koroške. Z anketnim vprašalnikom smo pridobili potrebne podatke in jih potem analizirali. Ugotovila sem, da imajo učitelji v večini na voljo računalnik, projektor ter prenosne računalnike, ki pa so tudi najbolj uporabljeni IKT pripomočki pri poučevanju v zadnjih petih letih. Znanje o uporabi IKT so pridobili večinoma s samoizobraževanjem, nekaj učiteljev pa je tudi dvopredmetne vezave z informatiko. Njihov odnos do uporabe IKT pri poučevanju je zelo pozitiven. IKT predvsem uporabljajo za urejanje besedil (Word), brskanje po spletu in e-redovalnico. Večina učiteljev vidi v uporabi IKT pri poučevanju dodatno motivacijo za dijake, predvsem v uporabi merilnikov in i–table. Še vedno pa se IKT uporablja za podajanje nove snovi, zelo malo pa za ocenjevanje znanja, kar lahko povežemo tudi s tem, da so učitelji izpostavili načelo nazornosti, ki ga z uporabo IKT po njihovem mnenju najlažje dosežejo. Nihče od anketiranih ni pomislil na učence s posebnimi potrebami. Povezavo z učenci s posebnimi potrebami lahko zasledimo le pri zadnjem vprašanju, kjer je nekaj učiteljev zapisalo, da je prednost uporabe IKT pri učilih, ki manjkajo. Nekaj pa jih izpostavlja tudi problem s samim znanjem o uporabi IKT, ki se jim zdi pomanjkljiva – premalo izobraževanj na področju uporabe IKT.
Keywords: Informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT), Koroška, naravoslovni predmeti. 
Published: 08.09.2016; Views: 1421; Downloads: 158
.pdf Full text (1,95 MB)

65.
Napredni spletni sistem za preverjanje znanja pri pouku Tehnike in tehnologije
Anže Boh, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Preverjanje znanja je del vrednotenja, na podlagi katerega sprejemamo odločitve, ki nas usmerjajo k neprestanim izboljšavam v učnem procesu. Koristnih informacij o znanju sta deležna tako učitelj kot učenec. Poleg informativne vloge ima preverjanje znanja še eno pomembno lastnost – motiviranje učenca in potrjevanje njegovih sposobnosti. Diplomsko delo Napredni spletni sistem za preverjanje znanja pri pouku tehnike in tehnologije je razdeljeno na dva dela. Prvi del obsega teoretični pregled področja preverjanja znanja – dotaknemo se preverjanja in ocenjevanja znanja, Bloomove taksonomije, oblik preverjanja znanja, različnih tipov vprašanj, uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v šoli … Drugi del obsega praktično zasnovo naprednega spletnega sistema za preverjanje znanja. Poleg zasnove sistema in opisa delovanja aplikacije navajamo tudi primere nivojsko razdelanih nalog, ki bi bile praktično uporabne pri preverjanju znanja s tovrstnim sistemom.
Keywords: znanje, preverjanje znanja, elektronsko preverjanje znanja, Bloomova taksonomija, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), Tehnika in tehnologija
Published: 11.11.2016; Views: 506; Downloads: 45
.pdf Full text (1,46 MB)

66.
PRENOVA KADROVSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V DOMU UPOKOJENCEV IDRIJA D.O.O.
Maruška Poljanec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Zaposleni v kadrovskih službah morajo biti sposobni prepoznati, poiskati, ovrednotiti in uporabiti informacije, ki jih potrebujejo. Zadolženi so za sprejemanje strateških odločitev pri izbiri kadrov, ki vplivajo na dolgoročen razvoj kadrov, in za celovito vodenje kadrovskih evidenc za potrebe upravljanja človeških virov. V procesih kadrovanja uporabljajo informacijsko–komunikacijske tehnologije (IKT), s katerimi strokovno obravnavajo in rešujejo morebitne probleme kadrovske politike. V diplomski nalogi smo raziskovali problematiko upravljanja s kadri v Domu upokojencev Idrija (DUI). Za vodenje evidenc o zaposlenih uporabljajo programsko rešitev Kadrovska evidenca, ki pa ne nudi zadostne podpore pri upravljanju z vsemi potrebnimi šifranti in evidencami. Pri raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik, s katerim smo raziskovali starost in funkcionalnost programske opreme v domovih upokojencev v Sloveniji. Zaradi zastarelosti programske opreme smo v DUI na podlagi uporabe obstoječega kadrovsko-informacijskega sistema, potreb kadrovske službe in rezultatov anketnih vprašalnikov obstoječo programsko aplikacijo nadomestili z novim modulom. Celovite programske rešitve s posameznimi moduli nam v sedanji informacijski dobi omogočajo ne samo obvladovanje kadrovskega področja, temveč obvladovanje celotnega poslovanja v organizaciji. S SWOT analizo smo preverili smotrnost nakupa novega modula HRM.4 in ugotovili, da je nakup upravičen tako s strani uporabnosti in varnosti kot tudi s strani cene in zmogljivost izdelka.
Keywords: • management človeških virov • kadrovsko-informacijski sistem • informacijsko-komunikacijska tehnologija • dom upokojencev
Published: 12.10.2016; Views: 524; Downloads: 38
.pdf Full text (1,18 MB)

67.
Model celovitega upravljanja z znanjem
Sonja Pavše Grabrijan, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V podjetjih se dnevno srečujemo z ogromnim številom podatkov in informacij, ki nastajajo v delovnih procesih. Dostop do informacij je v večini primerov znan. Kljub temu, da lahko z naprednimi tehnologijami generiramo, zbiramo in urejamo velike količine podatkov, ostaja problem upravljanja z znanjem še vedno zelo aktualen. V nalogi obravnavamo problem upravljanja z znanjem v inovativnem podjetju, ki ima delovne procese dobro opredeljene, podatke, ki v teh procesih nastajajo pa strukturirane in shranjene v podatkovnih bazah. Soočajo pa se z izzivom zajemanja nestrukturiranih podatkov in informacij, ki bi prispevale k večji konkurenčnosti podjetja. V ta namen bomo s pomočjo literature in virov preučili področje upravljanja znanja ter obdelali osnovna teoretična izhodišča. Na osnovi analize stanja v podjetju na področju upravljanja znanja bomo podali predlog modela celovitega upravljanja z znanjem za razvojno naravnano podjetje, ki daje velik poudarek pri svojem poslovanju na inovativnost. Glavni problem, ki ga naloga naslavlja, je enotna vstopna točka do znanja v podjetju. Izhajamo iz predpostavke, da je znanje razpršeno in iz različnih virov. Za pregled stanja na področju upravljanja znanja in virov znanja v podjetju bomo opravili intervjuje s petnajstimi lastniki različnih procesov (prodaja, proizvodnja, nabava, razvoj, finance, kadrovska,…). Cilj intervjujev bo prepoznati vire znanja iz posameznih poslovnih procesov in dostop do tega znanja. Znanje se v podjetju nahaja tako v elektronskih kot tudi v papirnih virih. Podjetje različna področja dela in procese pokriva z različno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. S pomočjo prototipne rešitve in obstoječe informacijske tehnologije bomo poizkušali povezati različne vire znanja v podjetju in na ta način olajšati iskanje znanja po nepovezanih virih.
Keywords: informacije, znanje, upravljanje znanja, modeli upravljanja znanja, informacijsko komunikacijska tehnologija
Published: 18.10.2016; Views: 519; Downloads: 83
.pdf Full text (3,33 MB)

68.
PRIMERJAVA INTERAKTIVNEGA IN TRADICIONALNEGA POUČEVANJA ANGLEŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA
Tanja Volf, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen naloge je ugotoviti trenutno stanje v slovenskih osnovnošolskih angleških jezikovnih učilnicah po tem, ko je integracija interaktivnih tabel (IT) že nekaj let stalnica. Literatura na temo nam ponuja številne analize in povratne informacije učiteljic in učiteljev, a ugotavljamo, da so le-te povečini dvodimenzionalne. Pomanjkljivosti in prednosti IT smo v tej nalogi raje razširili na SWOT analizo. Vrlina (ang. strength) je torej neka njena funkcija, kot je na primer podčrtavanje ali shranjevanje materialov. Priložnost (ang. opportunity) je tisto, kar lahko dosežemo z uporabo IT, kot na primer dvig motivacije. Šibkost IT-e je na primer, da ne dela, če ni elektrike in grožnja (ang. threat) je, da bi jo učitelj uporabljal le za namene predstavitve. Empirični del diplomske naloge ugotavlja resnično stanje česa?, načine uporabe, dostopnost in odnos slovenskih osnovnošolskih učiteljic in učiteljev angleščine kot tujega jezika (ATJ) do IT. Preverili smo še, kako navezani so na tradicionalne table (TT) in v kolikšni meri se jih še vedno uporablja. Ugotovili smo, da ima dobra polovica od 113 anketiranih IT v učilnici, kjer poučujejo, vedno na voljo IT, a vsako uro uporabljajo TT. Ena ali druga jim služi kot dodaten 'ekran' in se TT niso pripravljeni odpovedati. Med tistimi, ki nimajo rednega dostopa do IT, ni večjih razlik, saj nereden dostop manjša motivacijo za uporabo. Med rednimi uporabniki in uporabnicami se kaže, da jo večinoma uporabljajo za predstavitev in razlago snovi, kar je zanimivo, saj v veliki meri sporočajo, da je vloga učitelja zaradi IT spremenjena v bolj moderatorsko. Slušne, bralne in pisne spretnosti se v slovenskih osnovnih šolah poučuje največ s pomočjo IT. Preverjali smo še morebitne psihološke in demografske dejavnike in ugotovili, da demografski sicer niso dovolj izraziti za zanesljive zaključke, a generacija med 30 in 50 let kaže večjo pogostost uporabe IT. Psihološki razlogi za neuporabo navkljub dostopnosti kažejo na strah pred morebitnimi tehničnimi zapleti in nepoznavanje uporabe programske opreme. V podtonu vprašanj odprtega tipa se čuti še, da se nekateri, nekatere brez dostopa do IT čutijo diskriminirane, česar v predelani literaturi ni zaslediti. Zatorej je za uspešno integracijo potreben reden dostop do IT in ustrezno in redno izobraževanje ATJ učiteljic in učiteljev.
Keywords: tradicionalna tabla (TT), interaktivna tabla (IT), računalniško podprto učenje jezika, učenje jezika podprto z interaktivno tablo (UJIT), informacijsko računalniška tehnologija ( IT), angleščina kot tuji jezik ( ATJ)
Published: 11.11.2016; Views: 1335; Downloads: 51
.pdf Full text (604,14 KB)

69.
Zasebnost v pametnih mestih
Damjan Fujs, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom »Zasebnost v pametnih mestih« se osredotoča na koncept pametnih mest. Trend ni nastal pred kratkim, ampak se je začel že pred približno desetimi leti. Glede na tehnologijo, ki nam je dostopna in glede na dejstvo, da se vse več ljudi seli iz ruralnega v urbano okolje, je pomembno da združimo ljudi in tehnologijo. Na tak način lahko pripravimo informacije, ki bodo upravljavcem oziroma odločevalcem pomagale pri ustvarjanju urbanih načrtov po meri in željah prebivalcev. Pri vsej tehnologiji in celovitih rešitvah za pametna mesta pa ne smemo pozabiti na zasebnost. Ta je na nek način ogrožena, kar skušamo pokazati v tem diplomskem delu. Da bi bolje razumeli koncept zasebnosti smo v teoretičnem delu podrobneje predstavili pametna mesta kot taka in njihove prednosti v primerjavi s »klasičnimi mesti«. Globalizacija in hiter razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij sta dejavnika, ki sta privedla do novih groženj zasebnosti na eni strani in potrebo po dodatni pravni regulaciji na drugi strani. V ta namen smo na Evropskih tleh dobili novo Uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki jo na kratko predstavimo tudi v tem diplomskem delu. V nadaljevanju predstavimo še veliko podatkovje in z njim povezano upravljanje (kdo bo upravljavec podatkov?). Raziskovalni del diplomskega dela predstavlja anketa, v kateri smo ugotavljali, v kolikšni meri ljudje poznajo pametna mesta in kakšen je njihov odnos do zasebnosti. Teoretična dognanja in rezultati naše raziskave nakazujejo na dejstvo, da je koncept pametnih mest na področju Slovenije ljudem še dokaj neznan.
Keywords: pametna mesta, informacijsko-komunikacijska tehnologija, zasebnost, pravica do zasebnosti, osebni podatki, nadzor, diplomske naloge
Published: 24.10.2017; Views: 2597; Downloads: 550 
(1 vote)
.pdf Full text (1,16 MB)

70.
INFORMACIJSKI MODEL OBJEKTOV SKLADIŠČNIH POVRŠIN NA MORJU V SKLOPU ŠIRITVE LUKE KOPER
Mitja Mulec, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi je prikazan način izdelave informacijskega modela inženirskega objekta – skrajšano BIM. Gre za primer širitve skladiščnega, kontejnerskega terminala pristanišča v Luki Koper. Predstavljene so osnovne definicije pravilnega informacijskega modela in podrobneje razložena njegova izdelava s programom Allplan podjetja Nemetschek. Širitev skladiščnih površin se izvaja na morju, temu primerna je tehnologija gradnje iz montažnih elementov, ki so v kasnejši fazi monolitizirani. V nalogi je podrobneje opisan proces tehnologije gradnje objekta. Izdelan je prenos IFC formata v program SCIA ter izvedena kontrola pretvorbe konstrukcijskega modela v matematični oz. računski model.
Keywords: informacijsko modeliranje, BIM, IFC, Allplan, Scia, Luka Koper, inženirski objekti, tehnologija gradnje, montažni elementi, prednapeti beton
Published: 10.11.2016; Views: 526; Downloads: 126
.pdf Full text (4,64 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica