| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 86
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
51.
Učenje slovenščine kot tujega jezika ob podpori mobilnih naprav s tipnim uporabniškim vmesnikom
Dejan Pukšič, 2015, doctoral dissertation

Abstract: Slovenski jezik je z osamosvojitvijo Republike Slovenije in kasneje z njeno priključitvijo Evropski uniji postal obveza za mnoge tuje državljane, ki se priseljujejo v Slovenijo zaradi študija ali dela. Ker je izpit iz slovenščine pogoj za pridobitev slovenskih uradnih listin, so tujci v procesu integracije poleg predstavitve zgodovine, institucij, informacij o pravicah in dolžnostih ter delu in življenju v državi gostiteljici deležni tudi jezikovnega izobraževanja in (prvega) brezplačnega izpita na osnovni referenčni ravni; ta jih, če ga opravijo, z vidika govorcev opredeljuje kot uporabnike jezika, ki obvladajo osnovne življenjske okoliščine, tj. ponovljive, rutinske situacije in govorne položaje. Doktorska disertacija Učenje slovenščine kot tujega jezika ob podpori mobilnih naprav s tipnim uporabniškim vmesnikom se tako osredotoča na problem jezikovne integracije tujih študentov iz različnih držav in ga povezuje z mobilnim učenjem oz. m-učenjem, najaktualnejšo obliko individualnega jezikovnega izobraževanja, ki sicer ima evolucijske temelje v e-učenju, vendar pa se zaradi drugačnih okoliščin in tudi tehnološke postavke od njega razlikuje. Čeprav izobraževalne institucije implementirajo nove tehnologije zadržano, je mobilni trend napredoval do te mere, da se najsodobnejša ultraprenosna haptična mobilna tehnologija, ki jo predstavljajo pametni mobilni telefoni in tablični računalniki, v okviru kombiniranih učnih modelov v nekaterih državah že pojavlja v javnem šolstvu. Doktorska disertacija Učenje slovenščine … prinaša vpogled v mobilno učenje slovenskega jezika z mobilno aplikacijo BlaBla™, ki smo jo razvili posebej za potrebe pedagoškega eksperimenta, s katerim smo ugotavljali, kakšne so mobilne uporabniške preference in kakšen potencial ima podporni m-učni modul v okviru organiziranega intenzivnega jezikovnega tečaja EILC (angl. Erasmus Intensive Language Courses). Pred razvojem mobilne aplikacije smo v okviru pilotne študije spremljali dinamični vidik učenja slovenščine kot tujega jezika in raziskali aktualna teoretična izhodišča mobilnega učenja; izsledki so vključeni v zasnovo lastnega uporabniškega vmesnika, s katerim smo želeli m-učenje empirično potrditi kot perspektivno obliko tujejezikovnega izobraževanja.
Keywords: m-učenje, mobilno podprto učenje jezikov (MALL), informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), tipni uporabniški vmesnik, slovenščina kot tuji jezik
Published: 23.10.2015; Views: 923; Downloads: 235
.pdf Full text (6,43 MB)

52.
Evalvacija matematičnega i-učbenika za gimnazije
Nika Tajnikar, 2015, master's thesis

Abstract: Živimo v času tehnološke revolucije, saj se z vsakim dnem tehnologija vedno bolj izboljšuje in prinaša mnoge družbene in tehnološke spremembe ter izzive. Tehnološki dosežki na področju komunikacije, informacije in računalništva niso spremenili le življenja slehernega posameznika in družbe kot entitete, pač pa so močno posegli tudi v vzgojno-izobraževalni sistem. Napredovanje izobraževalne tehnologije lahko opazimo v moderniziranih učilnicah z računalniki, diaprojektorji, interaktivnimi tablicami idr., prav tako pa tudi učenci pri svojem učenju in vsakdanjih dogodivščinah uporabljajo novodobno tehnologijo v obliki pametnih tablic in telefonov ter drugih tehnoloških izdelkov, ki so na voljo. Vdor tehnologije v izobraževanje prinaša s sabo tudi spremembe v obliki in načinu poučevanja ter uporabi sodobnejših pedagoških sredstev. Množično posluževanje elektronskega izobraževanja in uporaba elektronskih gradiv, katerih medij predstavlja računalnik, nadomeščajo klasična tiskana gradiva in tradicionalno poučevanje. In prav zaradi teh sprememb smo se v magistrskem delu z naslovom Evalvacija matematičnega i-učbenika za gimnazije odločili preveriti, kakšne so prednosti sodobnejšega načina izobraževanja in ali je pouk z elektronskimi gradivi res kvalitetnejši. Najprej smo v teoretičnem delu spoznali elektronsko izobraževanje in sodobno izobraževalno tehnologijo, opisali kombinirano izobraževanje, se poglobili v poučevanje z elektronskimi gradivi in podrobneje predstavili i-učbenik, ki smo ga v empiričnem delu evalvirali in analizirali, nato pa smo predstavili tudi tipe matematičnih znanj, podrobneje predstavili pristop k poučevanju geometrije in nazadnje umestili obravnavano snov geometrije v učni načrt. Empirični del zajema predstavitev pedagoškega eksperimenta, s pomočjo katerega smo primerjali učne dosežke dijakov pri tradicionalnem poučevanju s tiskanimi učbeniki in poučevanju z elektronskimi gradivi, natančneje z i-učbenikom za matematiko. Zanimali so nas rezultati med skupinama, torej kateri način pouka bo kvalitetnejši oz. katera skupina dijakov bo dosegla boljše učne rezultate. Najpomembnejše ugotovitve magistrskega dela so, da je učenje s sodobnimi elektronskimi gradivi res naprednejše in prinaša boljše učne dosežke, saj je eksperimentalna skupina ob koncu pedagoškega eksperimenta s finalnim testom dosegla višje rezultate oziroma se je povprečje med rezultati statistično značilno raziskovalo od kontrolne skupine, ki pa je glede na splošne matematične sposobnosti učencev bila primerljiva z eksperimentalno skupino. Ugotovili smo tudi, da i-učbeniki kljub svoji učinkovitosti in visoki stopnji dinamičnosti in interaktivnosti še vedno potrebujejo nekaj izboljšav (npr. za slabovidne), za kar menimo, da bodo v prihodnosti zagotovo poskrbeli.
Keywords: informacijsko-komunikacijska tehnologija, učni mediji, e-izobraževanje, kombinirano izobraževanje, interaktivnost, interaktiven pouk, e-učna gradiva, e-učbenik, i-učbenik, apleti, taksonomija znanj, poučevanje geometrije
Published: 08.12.2015; Views: 729; Downloads: 90
.pdf Full text (8,31 MB)

53.
Vpliv varnostnih opozoril na varnost uporabnika informacijsko-komunikacijske tehnologije
Sebastjan Fajdiga, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega dela je opisano ozaveščanje o informacijski varnosti, njegovo stanje v Sloveniji in varnostna opozorila kot njegov del. Opisana so različna varnostna opozorila, njihov namen, učinkovitost oziroma neučinkovitost skozi zadnjih nekaj let in lažna varnostna opozorila oziroma oglasi. Predstavljena so osnovna načela, kako razviti bolj razumljiva in upoštevana varnostna opozorila. Opisani so tudi programi ozaveščanja v Sloveniji. S povečanjem kibernetske kriminalitete, je narasla potreba po večji ozaveščenosti uporabnikov informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ta je namreč osnova za višjo stopnjo informacijske varnosti. K temu pripomorejo tudi varnostna opozorila, ki opozarjajo na nam preteče grožnje in tveganja. Z varnostnimi opozorili se lahko srečamo na računalnikih in pametnih mobilnih napravah. Lahko se pojavijo sama ob določenem dogodku, ali pa jih poiščemo sami. Med drugimi izdajajo varnostna opozorila tudi slovenske strani in programi ozaveščanja, kot so varninainternetu.si, safe.si in cert.si. Za zavajanje uporabnikov informacijsko-komunikacijske tehnologije pa poskrbijo lažna varnostna opozorila. Učinkovitost varnostnega opozorila je odvisna od več dejavnikov, pomembna sta tako upoštevanje, kot razumevanje varnostnega opozorila. Raziskovalni del diplomskega dela predstavljata naša raziskava in statistična analiza, s katero smo ugotavljali kako pogosto se uporabniki informacijsko-komunikacijske tehnologije srečujejo z opozorili, kako ti nanje vplivajo, njihovo mnenje glede varnostnih opozoril in vedenje po prebranem varnostnem opozorilu.
Keywords: informacijsko-komunikacijska tehnologija, uporabniki, varnostna opozorila, informacijska varnost, diplomske naloge
Published: 18.01.2016; Views: 492; Downloads: 64
.pdf Full text (1,06 MB)

54.
Pogostost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku geografije v Sloveniji
Petra Jesenek Bračko, Karmen Kolnik, 2013, review article

Abstract: V članku je predstavljen kratek pregled vključevanja in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku geografije v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih. Izhodišča in nameni analiziranih raziskav niso bili enotni, zato smo v prispevku predstavili izbrane pomembnejše rezultate, ki procesno kažejo stanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku geografije. Predstavljeni so tudi pomembnejši projekti, ki so od leta 1994 dalje vplivali na uvajanje tehnologije v sam vzgojno-izobraževalni proces ter digitalno opismenjevali tako učitelje kot učence. Osrednji del članka je namenjen predstavitvi rezultatov v letu 2010 izvedene raziskave o opremljenosti geografskih učilnic in rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku geografije. V raziskavi so analizirana mnenja učiteljev geografije o pogostosti uporabe le-te pri pripravi in izvedbi pouka geografije. Anketirani so razmišljali o vzrokih in lastni usposobljenosti za njeno uporabo ter vrstah usposabljanj, ki so jih bili deležni.
Keywords: informacijsko-komunikacijska tehnologija, IKT, geografija, učitelji, opremljenost, uporaba
Published: 21.12.2015; Views: 569; Downloads: 55
.pdf Full text (148,03 KB)
This document has many files! More...

55.
PRIMERJAVA VIDIKOV DUŠEVNEGA ZDRAVJA PRI STAROSTNIKIH IZ RAZLIČNIH BIVALNIH OKOLIJ
Ana Lucija Osojnik, 2016, master's thesis

Abstract: Proces staranja prinaša spremembne tako na telesnem kakor tudi na duševnem zdravju posameznikov. Ker se svetovno prebivalstvo vedno bolj stara, mlajši del populacije pa je vedno bolj zaposlen, se pojavljajo vprašanja povezana z oskrbo starejše populacije. V raziskavi smo pod drobnogled vzeli starostnike, ki živijo v lastnih domovih (LD) ter te, ki živijo v domovih za starejše občane (DSO). Zanimale so nas razlike in podobnosti v vidikih duševnega zdravja. Perverjali smo, ali se uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) povezuje z vidiki duševnega zdravja. Končni kvantitativni vzorec je sestavljajo 97 posameznikov, ki živijo v DSO in 99 posameznikov, ki živijo v LD. Kvalitativni vzorec je sestavljala 1 udeleženka iz DSO ter 3 posameznice, ki bivajo v LD. Kvantitativni del je zajemal reševanje vprašalnikov, ki preverjajo stopnjo duševnega zdravja (DASS 21, WHO5, PSS, INQ 15), medtem ko je kvalitativni del zajemal komentiranje raziskovalnih hipotez. Sintetizirani rezultati so pokazali, da obstajajo nekatere razlike v preučevanih vidikih duševnega zdravja, in sicer tisti, ki bivajo v DSO so v primerjavi s tistimi, ki bivajo v LD, dosegli statistično pomembno višje povprečje na lestvici depresije starostniki se glede na bivalno okolje različno zaznavajo kot breme ter imajo različno stopnjo pripadnosti; starostniki, ki bivajo v LD, uporabljajo statistično pomembno več IKT v primerjavi s starostniki, ki bivajo v DSO; manj različnih IKT kot starostniki uporabljajo, bolj se pri njih izraža depresivnost, zaznavanje sebe kot bremena in samomorilna ideacija.
Keywords: duševno zdravje, starostniki, dom za stareše občane, lastni dom, informacijsko-komunikacijska tehnologija
Published: 09.05.2016; Views: 604; Downloads: 102
.pdf Full text (899,40 KB)

56.
ODNOS UČENCEV IN UČITELJEV DO SODOBNE INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE V UČNEM PROCESU
Tina Unuk, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bil podrobneje raziskati, katere prednosti in slabosti prinaša razvoj sodobne IKT v učni proces in kako ta vpliva na drugačno vlogo učiteljev in učencev v učnem procesu. Prav tako je bil namen diplomske naloge ugotoviti, kakšno je sprejemanje pouka, podprtega z IKT s strani učiteljev in učencev. Osnova empiričnega raziskovanja je bilo anketiranje učiteljev in učencev na srednji in osnovni šoli. V ta namen je bil sestavljen vprašalnik, ki ga je rešilo 202 anketirancev. Analiza rezultatov vprašalnika je pokazala, da učitelji in učenci pozitivno sprejemajo IKT pri pouku. Prav tako so oboji mnenja, da so zaradi uporabe IKT pri pouku učenci bolj motivirani, raje sodelujejo pri pouku, so aktivnejši ter hitreje obvladajo določeno snov. Ugotovili smo, da so učenci mnenja, da s pomočjo IKT lažje pridejo do potrebnih informacij in so – v primerjavi z učitelji – v večjem deležu mnenja, da IKT postaja glavni vir informacij in prenašalec snovi. Razvidno je torej, da se tako učitelji kot učenci zavedajo pomembnosti uporabe IKT pri pouku ter pozitivno sprejemajo njeno vključenost v vzgojno-izobraževalni proces.
Keywords: informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), učitelj, učenec, učni proces
Published: 16.06.2016; Views: 791; Downloads: 119
.pdf Full text (958,29 KB)

57.
PROBLEMATIKA DOKAZOVANJA KRŠITEV NASTALIH Z UPORABO INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE V KAZENSKEM POSTOPKU
Maja Točaj, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Življenja si v 21. stoletju ne predstavljamo več brez vsaj ene moderne naprave, kot na primer pametnega ali pa kar navadnega mobilnega telefon. Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije je prinesel prednosti, saj lahko pokličemo, pišemo, komuniciramo kadarkoli in s komerkoli, zraven pa so prišle tudi slabosti, kajti možnosti za zlorabo se razvijajo skupaj z omenjeno tehnologijo. Te zlorabe imenovane kibernetska kriminaliteta se odvijajo v nam nevidnem oz. virtualnem prostoru. Kibernetska kriminaliteta že dolgo ne predstavlja več samo vdore v informacijsko-komunikacijski sistem, temveč gre za več različnih kaznivih dejanj, v katero so vključene tudi druge, tradicionalne oblike kriminalitete, kot je ponarejanje in goljufija, otroška pornografija itd. Storilci kibernetske kriminalitete pa za sabo puščajo ogromno digitalnih dokazov, ki postajajo čedalje bolj pomembno dokazno sredstvo v kazenskih postopkih. Digitalni dokazi se v primerjavi s klasičnimi dokazi drugačni, specifični saj jih s prosto roko ne moremo prijeti in jih je z lahkoto možno ponarediti, vendar nam bodo v moderni dobi v veliki večini le-ti pomagali pri reševanju kaznivih dejanj, storjenih s pomočjo IKT. Zato sem v diplomski nalogi z opisno oz. deskriptivno metodo, s študijem različne domače in tuje literature najprej predstavila sam pojem kibernetske kriminalitete, kakšno vlogo imajo lahko IKT pri kibernetski kriminaliteti, storilce ter dejanja povzročena z omenjeno tehnologijo. Nadaljnje sem predstavila digitalne dokaze, ki so ključni za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj povezanih z IKT ter problematiko s katero se soočajo v policiji, na tožilstvu ter na sodišču. Na kratko pa sem predstavila tudi problematiko v zvezi z digitalnimi dokazi, s katero se soočajo odvetniki. V četrtem poglavju sem opisala tudi sestavne dele računalnika, s katerim se ustvarjajo digitalni dokazi, ter kje vse je mogoče najti digitalne dokaze, kajti moje mnenje je, da bi vsi vpleteni (policija, tožilstvo in sodišče) morali poznati vsaj delček opisanega. Diplomsko delo pa sem zaključila s sklepnimi mislimi o še vedno odprtih problemih, ki se pojavljajo v zvezi z digitalnimi dokazi.
Keywords: informacijsko-komunikacijska tehnologija, kibernetska kriminaliteta, digitalni dokaz, preiskovanje, digitalna forenzika, datoteke, dnevniki.
Published: 24.06.2016; Views: 618; Downloads: 71
.pdf Full text (544,33 KB)

58.
VPLIV INTERAKTIVNE TABLE NA UČNO USPEŠNOST IN MOTIVACIJO UČENCEV V SKLOPU POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA NA OSNOVNI ŠOLI
Gabriela Maja Grivec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Splošno znano je, da IKT igra vse bolj in bolj pomembno vlogo v kulturnih, znanstvenih in socialnih področjih našega življenja. Poučevanje z interaktivno tablo naj bi pripomoglo k večji pozornosti in motivaciji vseh učencev v razredu, ti pa naj bi bili očarani nad videnim ter slišanim. V diplomskem delu je predstavljena uporaba interaktivne table pri poučevanju tujega jezika ter kako uporaba interaktivne table vpliva na učno uspešnost in motivacijo učencev v osnovnih šolah.
Keywords: informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), interaktivna tabla, motivacija, učna uspešnost, modernizacija, učna ura, metodika poučevanja
Published: 09.09.2016; Views: 530; Downloads: 63
.pdf Full text (2,41 MB)

59.
Nekatere oblikovalske smernice za izdelavo e-učnih gradiv v matematičnem izobraževanju
Mojca Tomažin, 2016, master's thesis

Abstract: Izobraževanje s pomočjo računalnikov in ostale informacijske tehnologije (e-izobraževanje) je že kar nekaj časa pomembna raziskovalna tema v izobraževanju, v prihodnjih letih pa lahko pričakujemo še porast uporabe digitalnih medijev v izobraževanju in v vsakdanjem življenju. Tudi v slovenskem šolskem prostoru so nastali številni spletni portali z e-učnimi gradivi za učenje različnih predmetov na različnih stopnjah in smereh izobraževanja. Zato je pomembno preverjanje njihove kakovosti, za kar pa je potrebno vzpostaviti primerne kriterije. V teoretičnem delu smo predstavili nekatere tuje in domače smernice za vrednotenje kakovosti e-učnih gradiv, na podlagi katerih smo v empiričnem delu naloge oblikovali lastni evalvacijski list. S pomočjo vprašalnika o uporabi e-učnih gradiv pri pouku matematike, ki so ga izpolnjevali dijaki vseh srednjih šol posavske regije, smo ugotovili, katera spletna mesta z matematičnimi vsebinami so med dijaki najbolj znana in uporabljana. Odgovori dijakov so med drugim razkrili, katerih vrst gradiv se dijaki največ poslužujejo pri pripravah na preverjanje znanja pri matematiki in kako si pomagajo, kadar sama gradiva več ne zadostujejo. V zadnjem delu naloge smo najprej oblikovali evalvacijski list in nato z njegovo pomočjo ovrednotili tista štiri spletna mesta za učenje matematike v srednjih šolah, ki so se na podlagi rezultatov ankete izkazala kot najpogosteje uporabljana. Vrednotenje je pokazalo, da so med njimi trenutno najbolj kakovostna gradiva »i-Učbeniki«, za katera upamo, da bodo ostala primerno vzdrževana in v funkciji, za katero so bila izdelana, čim dlje časa.
Keywords: e-učna gradiva, informacijsko-komunikacijska tehnologija, e-izobraževanje, pouk matematike, interaktivnost, i-učbenik
Published: 17.08.2016; Views: 532; Downloads: 44
.pdf Full text (3,08 MB)

60.
MODEL INOVACIJSKEGA PRISTOPA IZVAJANJA DELOVNE TERAPIJE PRI OSEBAH Z REVMATIČNIMI BOLEZNIMI
Barbka Huzjan, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v delovni terapiji omogoča inovacijski pristop ob upoštevanju interesov in stališč obolelega posameznika ter upravljanje kronične bolezni z zagotavljanjem storitev, ki vključujejo uporabo multimedijskih storitev. Naraščanje števila starejše populacije, podaljševanje življenjske dobe in priključene nenalezljive kronične bolezni povečuje stroške zdravstvene oskrbe prebivalstva. Potreba po hitri dostopnosti in izmenjavi informacij je poglavitni vzrok za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v zdravstvu, kar pogojuje razvoj eZdravja. V diplomski nalogi smo želeli raziskati dejavnike, ki vplivajo na odločitev za uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij in njihovo uporabo v rehabilitaciji na daljavo (v nadaljevanju telerehabilitacija) z vidika delovne terapije pri osebah z revmatičnimi boleznimi.
Keywords: kronična revmatična bolezen, informacijsko-komunikacijska tehnologija, delovna terapija, eZdravje, telerehabilitacija
Published: 12.10.2016; Views: 692; Downloads: 111
.pdf Full text (2,05 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica