| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 86
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
11.
ELEKTRONSKO PREVERJANJE ZNANJA V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
Vanja Gaber Krepša, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjem desetletju je informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) dosegla pomembno vlogo tudi v izobraževalnem procesu. Članice Univerze v Mariboru imajo na voljo elektronsko učno okolje Moodle, v okviru katerega lahko pripravljajo razne vire in dejavnosti za študente. V študijskem letu 2009/2010 smo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v prvih letnikih uvedli vsebine bolonjskega študijskega programa. Zaradi velikega števila vpisanih študentov smo pri nekaterih predmetih pričeli uvajati elektronske teste kot varianto ustnega dela izpita. Osnova takega načina dela je kreiranje banke vprašanj različnih tipov v elektronskem okolju Moodle. Ugotoviti smo želeli, kako bodo študenti sprejeli ta novi način dela, kar so zapisali v vprašalniku, ki so ga izpolnili ob koncu semestra. Predavatelj je s sprotnim preverjanjem znanja motiviral študente k delu in pripravam na pisno preverjanje znanja. Prav tako smo želeli ugotoviti, kako novi način dela razbremeni predavatelja. V diplomi so predstavljeni vprašanja različnih tipov, primer e-testa, potek preverjanja znanja in rezultati dela ter povratne informacije študentov. Rezultati so pokazali, da tak način dela prihrani veliko časa in truda predavatelju v letnikih z velikim številom vpisanih študentov, študentom omogoči takojšnjo informacijo o doseženem rezultatu, s sprotnim študijem pa hitro opravljanje izpitov.
Keywords: elektronsko učno okolje, Moodle, e-test, e-učenje, informacijsko komunikacijska tehnologija
Published: 12.10.2010; Views: 1935; Downloads: 118
.pdf Full text (3,33 MB)

12.
Večparametrski model za ocenjevanje kakovosti izobraževanja odraslih
Ivan Damjan Mašič, 2010, master's thesis

Abstract: Kakovost postaja vse bolj pomembna tudi na področju izobraževanja odraslih. Kakovost izobraževanja odraslih (vzgojno-izobraževalnega procesa) je odvisna predvsem od kakovosti organiziranja in vodenja ter od kakovosti izvajanja procesa. Vzgojno-izobraževalni proces pri tem obravnavamo kot izobraževalni program. Ocenjevanje kakovosti tega procesa je kompleksen, organizacijsko in vsebinsko večparametrski odločitveni problem. Sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija nam omogoča učinkovito, verodostojno in transparentno delo pri ocenjevanju kakovosti s pomočjo odločitvenega ekspertnega modela, izdelanega s programskima orodjema DEXi in Vredana. Izdelani odločitveni model za ocenjevanje vzgojno-izobraževalnega procesa v izobraževanju odraslih predstavlja bazo znanja o sedanji kakovosti dela in o načrtovani bodočnosti v skladu s poslovnimi cilji tistih, ki izobražujejo odrasle. Model je mogoče dopolnjevati in prilagajati tudi za druge oblike izobraževanja, npr. za izobraževanje mladine in razne procesno organizirane intelektualne dejavnosti. V praksi ga lahko poenostavimo v učinkovito orodje za interno presojanje kakovosti poslovanja.
Keywords: izobraževanje odraslih, kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa, večparametrski odločitveni model, DEXi, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT)
Published: 14.04.2011; Views: 1889; Downloads: 184
.pdf Full text (2,80 MB)

13.
DIDAKTIČNA ANALIZA UPORABE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE V SLOVENSKIH OSNOVNIH ŠOLAH
Nataša Brodnjak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Računalnik postaja vse bolj pomemben del našega življenja, zato je pomembno, da na uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije navajamo tudi učence v osnovnih šolah. To lahko dosežemo z uporabo IKT pri pouku, ki naredi pouk zanimivejši in privlačnejši za učence. Ker IKT omogoča sodobnejši in kvalitetnejši pouk, nas je zanimalo, kakšno je stanje didaktične analize uporabe IKT v slovenskih osnovnih šolah. Do teh informacij smo prišli s sodelovanjem pri izvedbi raziskave ”Stanje in trendi uporabe IKT v slovenskih osnovnih šolah” v letu 2009. Diplomsko delo zajema temeljne infomacije o stanju pouka računalništva, uporabi IKT pri poučevanju in učenju, didaktični problematiki pouka računalništva, problematiki specialne didaktike, izobraževalnem internetu in e-izobraževanju ter programu ”Informatizacija slovenskega šolstva” v obdobju 2005–2009. Vsa ta področja so omejena na osnovno šolo. V diplomskem delu je opisana analiza omenjene raziskave in primerjava z drugimi slovenskimi in evropskimi raziskavami.
Keywords: računalnik, informacijsko-komunikacijska tehnologija, osnovna šola, raziskava, didaktika, pouk računalništva, internet
Published: 23.05.2011; Views: 2056; Downloads: 142
.pdf Full text (3,33 MB)

14.
UPORABA IKT PRI POUKU GLASBENE VZGOJE NA RAZREDNI STOPNJI
Blaž Dolinšek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Tako kot nam informacijsko komunikacijska tehnologija – IKT pomaga v vsakdanjem življenju, lahko pomaga tudi učitelju pri zagotavljanju kvalitetnejšega pouka. Pomembno pa je, da je IKT uporabljena na strokoven način in v prid učencev. IKT učiteljem ponuja veliko možnosti tudi na področju glasbene vzgoje. Namen diplomske naloge je bil proučiti in preizkusiti uporabo IKT pri pouku glasbene vzgoje na razredni stopnji ter raziskati dejansko uporabo IKT nasploh in pri glasbeni vzgoji. Praktični del v obliki učne ure je bil izpeljan v dveh četrtih razredih. Uspešnost učne ure je bila preverjena z analizo posnetkov in z anketo med učenci. Za raziskovanje sta bili uporabljeni deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika. Sodelovalo je 99 učiteljev razrednega pouka. Rezultati so pokazali, da je IKT že našla mesto pri pouku na razredni stopnji, a ne najsodobnejša, saj približno polovica učiteljev ni zadovoljna z IKT opremo, osebnim računalnikom in programsko opremo namenjeno pouku. Učitelji se tudi ne počutijo dovolj strokovno podkovane in si želijo več strokovne pomoči. Pri glasbeni vzgoji se IKT uporablja, a najpogosteje za predvajanje avdio in video vsebin, redko pa se uporablja elektronske prosojnice in e-gradiva. Pouk v računalniški učilnici v okviru glasbene vzgoje pa se izvaja bolj redko. Nasploh pa učitelji IKT uporabljajo večkrat pri pouku drugih predmetov kot pri glasbeni vzgoji. Izzivov za bodoče učitelje in snovalce izobraževalnega procesa torej ne manjka.
Keywords: Glasbena vzgoja, informacijsko komunikacijska tehnologija, IKT pri pouku, IKT pri glasbeni vzgoji, računalnik pri glasbeni vzgoji
Published: 30.05.2011; Views: 2102; Downloads: 192
.pdf Full text (2,79 MB)

15.
INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA V DOMAČEM OKOLJU ŠTIRILETNIKOV
Pija Samec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava tematiko prisotnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v domačem okolju štiriletnih predšolskih otrok. V njem so predstavljena poglavitna spoznanja o IKT v povezavi s predšolskih otrokom, s poudarkom na otrokovem dostopu do IKT, na otrokovi uporabi IKT, na vplivu, ki ga IKT ima na razvoj otrokovih kompetenc in na odnosu, ki ga ima otrok do IKT doma. Poleg tega diplomsko delo vsebuje tudi kriterije, po katerih smo ocenjevali otrokov stik z IKT, ter tabelarične in analitične prikaze naših izsledkov. Vključena so mnenja staršev, ki so jih slednji izrazili v anketnem vprašalniku. Končne ugotovitve so podane v obliki sklepnih misli, dodani pa so jim predlogi za nadaljnje proučevanje te tematike in razširitev danega problema.
Keywords: Predšolski otrok, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), domače okolje
Published: 28.02.2012; Views: 1493; Downloads: 141
.pdf Full text (719,04 KB)

16.
Pripravljenost študentov Fakultete za organizacijske vede za E - izobraževanje
Siniša Drobnjak, 2011, specialist thesis

Abstract: E-izobraževanje je dandanes v Sloveniji postala ključna alternativa klasičnemu šolanju. Pojav prinaša tako informacijske kot organizacijske spremembe v študijskem procesu, ki so in bodo omogočile dosego boljšega sistema izobraževanja tudi na fakulteti. V specialistični nalogi, ki je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela, bom predstavil vlogo e-izobraževanja na Fakulteti za organizacijske vede in izven nje. V prvem delu so podane teoretične osnove e-izobraževanja v okviru pregleda njegovih definicij ter razvoja orodij, metod in tehnik e-izobraževanja. Sistem e-izobraževanja je predstavljen v treh ključnih življenjskih segmentih: šolstvo, trg dela in civilizacijski standard. Teoretičen del je zaključen s seznanitvijo elementov e-izobraževanja v našem okolju tj. pomenom javno dostopnih točk – e točk, širokopasovnega omrežja in foruma. Empiričen del se prične z analizo obstoječega stanja e-izobraževanja na Fakulteti za organizacijske vede, nadaljuje in konča z zaključnimi misli o kombiniranem izobraževanju v študijskem procesu.
Keywords: - e-izobraževanje - informacijsko komunikacijska tehnologija - fakulteta - študenti
Published: 25.11.2011; Views: 1901; Downloads: 67
.pdf Full text (1,58 MB)

17.
VKLJUČEVANJE STAROSTNIKA V RAČUNALNIŠKO PODPRTO MREŽENJE
Helena Blažun, 2011, dissertation

Abstract: Uvod – Spletne socialne mreže postajajo eden najpomembnejših medijev za osebno komunikacijo in interakcijo med ljudmi, v zadnjem času pa opažamo tudi porast uporabe spletnih socialnih mrež med starostniki (osebami, starimi 65 in več let). Študij, ki bi preučevale sodelovanje in uporabo spletnih socialnih mrež s strani starostnikov sicer skoraj ni zaslediti, pa vendarle obstaja nekaj študij primerov, kjer so starostniki povezani z informacijsko komunikacijsko tehnologijo in le-to izrabljajo predvsem za povezovanje in komunikacijo z družino, prijatelji ter za pridobivanje novih znanj in vseživljenjsko izobraževanje. Predložena doktorska disertacija preučuje vpliv spletnih socialnih mrež na starostnike, vidike uporabe in uporabnosti ter težave, ki se pojavljajo pri vključevanju starostnikov v spletne socialne mreže. Predvsem smo v doktorski disertaciji preučevali vpliv spletnih socialnih mrež na kakovost življenja starostnikov v aspektu preprečevanja in zmanjševanja izoliranosti in osamljenosti; to je še posebej pogost pojav med starostniki. Metode – V sklopu izvedene raziskave smo izvedli kvalitativno in kvantitativno raziskavo, v okviru katerih smo izdelali natančne analize podatkov in na podlagi rezultatov pripravili ustrezno interpretacijo. V okviru kvalitativne raziskave smo izvedli poglobljene intervjuje 3 anketirank, katerih odgovore smo natanko opisali ter se osredotočili predvsem na izjave, ki so jih anketiranke podale. V sklopu kvantitativne raziskave smo vključili osebe, stare med 45 in 74 let, v raziskavo pa je bilo vključenih 54 oseb. V okviru kvantitativne raziskave smo izvedli multivariatne statistične analize v programu IBM SPSS Statistics 19 ter generirali nekaj odločitvenih dreves v programskem okolju WEKA, s katerimi smo pripravili kvalitativno interpretacijo kvantitativnih podatkov (triangulacija). Rezultati – Kljub našemu pričakovanju, da starostniki kot največjo spodbudo sodelovanja v spletnih socialnih mrežah opredeljujejo navezovanje stikov, je raziskava pokazala nasprotno, in sicer so starostniki kot največjo spodbudo ocenili pridobivanje novega znanja, s čimer smo zavrgli hipotezo (1). Sodelovanje starostnikov v spletnih socialnih mrežah je povezano s številnimi strahovi, ki smo jih navedli v hipotezi (2), in sicer strah pred informacijsko komunikacijsko tehnologijo (1), nezaupanje v informacijske socialne mreže (2), posebne potrebe starostnikov (slabši vid, sluh, nemobilnost ipd.), (3), neznanje (4) in mnenje okolice (5). Hipotezo 2 smo preverjali na dva načina, a nobeden ni pokazal korelacije med predpostavljenim in dejanskim vrstnim redom ovir, to pomeni, da je tudi hipoteza (2) zavrnjena. V največji meri se starostniki vključujejo v spletno socialno mrežo Facebook, s čimer smo potrdili hipotezo (3). V največjem obsegu starostniki uporabljajo funkcionalnost pisanja sporočil prijateljem, obenem pa so izpovedali, da najmanj uporabljajo funkcionalnosti v zvezi z iskanjem partnerja. Posledica teh dejstev je zavrnitev hipoteze (4) in (5). Zaradi natančne preučitve raziskovalnega področja smo dodatno preverjali hipotezi (1) in (2), ki sta bili potrjeni, in sicer smo v sklopu dodatne hipoteze (1) ugotovili, da je za starostnike v spletnih socialnih mrežah pomemben stik in komunikacija. Prav tako pa smo potrdili dodatno hipotezo (2), podatki so pokazali, da starostniki še vedno v večji meri uporabljajo in se udejstvujejo v neinformatiziranih socialnih mrežah. Diskusija – Rezultati raziskave so pokazali navdušenje starostnikov nad uporabo spletnih socialnih mrež, predvsem nad funkcionalnostjo, možnostjo, da se lahko povezujejo z družino ter vzpostavljajo in vzdržujejo kontakte. Veliko starostnikov je izpostavilo, da jim trenutno znanje o uporabi spletnih socialnih mrež zadošča, nekateri pa so zelo inovativni in napredni in si želijo, da bi informacijska tehnologija hitro napredovala, da bi lahko bili del razvoja in imeli možnost izkoriščanja prednosti, ki jih le ta ponuja. Nekaj starostnikov je izpostavilo težave,
Keywords: Starostnik, Informacijsko komunikacijska tehnologija, Spletne socialne mreže, Spletno socialno mreženje, Računalniško podprto mreženje
Published: 01.08.2012; Views: 2323; Downloads: 396
.pdf Full text (3,61 MB)

18.
EVALVACIJA E-UČBENIKA ZA 5. RAZRED - VSEBINA: OBDELAVA PODATKOV
Nuša Bandur, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Evalvacija e-učbenika za 5. razred – vsebina: Obdelava podatkov smo se posvetili sodobni tehnologiji – informacijsko-komunikacijski tehnologiji, katera ima vedno večji pomen v izobraževanju. Osvetlili smo pojem e-učna gradiva iz različnih zornih kotov ter predstavili vsebino Obdelava podatkov, pri čemer smo prikazali, kako je ta vsebina zajeta v Učnem načrtu ter predstavili grafične prikaze, s katerimi se srečajo učenci na razredni stopnji. V empiričnem delu smo predstavili raziskavo, ki je potekala kot pedagoški eksperiment. V raziskavi smo evalvirali del e-učbenika, ki je nastal v okviru projekta E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli. Uporabili smo e-učne enote iz vsebine Obdelava podatkov. Pedagoški eksperiment je trajal dva tedna, pri čemer je v enem razredu pouk potekal ob uporabi i-učbenika, v drugem razredu pa ob uporabi običajnega tiskanega učbenika. Preverjali smo znanje učencev obeh razredov po izvedenem eksperimentu in ga primerjali s predznanjem učencev. Rezultati so pokazali, da je bilo znanje učencev eksperimentalne skupine po izvedenem eksperimentu nekoliko boljše od znanja učencev kontrolne skupine, vendar pa razlika ni bila statistično značilna. Vendarle je bilo mnenje učencev eksperimentalne skupine, da jim je bilo poučevanje z i-učbenikom zanimivo predvsem zaradi dela z računalnikom.
Keywords: informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), e-učna gradiva, Obdelava podatkov, pedagoški eksperiment.
Published: 19.06.2014; Views: 1062; Downloads: 159
.pdf Full text (2,69 MB)

19.
UPORABA INTERAKTIVNE TABLE PRI POUKU V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
Mateja Zadravec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Naglo spreminjanje sodobnega sveta, ki mu je temeljno gibalo razvoj znanosti in tehnologije, se močno odraža tudi na vzgojno-izobraževalnem področju, kjer so se v zadnjih dvajsetih letih uveljavile številne novosti v organizaciji dela šol in pouka ter v strategiji poučevanja in utrjevanja učne snovi. Pomemben delež so prispevali tudi mediji, ki so postopno prodirali v naš vzgojno-izobraževalni sistem in dajali vzgojno-izobraževalnemu delu novo podobo. Uvajanje in uporaba medijev v izobraževanju je izpolnila vsaj dvoje pričakovanj: izobraževanje postaja vse dostopnejše, premoščene so fizične ovire oddaljenosti prostora in časa, in mediji omogočajo izboljšanje kakovosti izobraževanja v didaktičnem smislu (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003). Interaktivna tabla postaja pogosta tehnologija v naših šolah in je ob pravilni uporabi izjemen motivacijski pripomoček, ki pripomore k sodobnemu, nazornejšemu in učinkovitemu podajanju učne snovi ter uspešnejšemu doseganju učnih ciljev (Bučar, 2010). V diplomskem delu so prikazani rezultati raziskave o uporabi interaktivne table pri pouku v prvem in drugem triletju (v nadaljevanju vzgojno-izobraževalno obdobje) osnovne šole, in sicer pogostost rabe interaktivne table pri pouku in pri posameznih predmetih, usposobljenost učiteljev za delo z interaktivno tablo, prednosti in pomanjkljivosti interaktivne table, znanje o možnostih oz. funkcijah interaktivne table, vpliv uporabe interaktivne table na odnos med učitelji in učenci ter delo učencevz interaktivno tablo.
Keywords: osnovna šola, prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, interaktivna tabla, učni mediji, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), sodobno poučevanje
Published: 07.11.2011; Views: 4697; Downloads: 483
.pdf Full text (779,47 KB)

20.
RABA UČNIH MEDIJEV PRI POUKU
Melita Kosednar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge so predstavljeni in opisani pojmi izobraževalna tehnologija, množični mediji, podrobneje pa so predstavljeni učni mediji, multimediji ter učni prostor. V empiričnem delu diplomske naloge je prikazana uporaba medijev pri pouku, pomembnost ter pogostost vključevanja le-teh v pouk, kateri medij učitelji najpogosteje izberejo, kako pogosto uporabijo internet pri pouku ter s katerim namenom in ali so se učitelji pripravljeni dodatno usposabljati za pravilno uporabo medijev pri pouku. Uporabili smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja. Rezultati raziskave so pokazali, da učitelji aktivno vključujejo medije v vzgojno-izobraževalni proces. Večina učiteljev le-te uporablja večkrat tedensko pri pouku. Najpogosteje pa jih uporabijo z namenom, da učencem predstavijo učno snov natančno in nazorno. Računalnik je tisti medij, ki ga učitelji najpogosteje uporabijo pri pouku. Raziskava nas opozarja, da je število učiteljev, ki uporablja internet kot učni medij pri pouku, zelo veliko. Uporabljajo ga predvsem za prikaz slik ter videoposnetkov. Večina učiteljev pa se je pripravljena tudi dodatno usposabljati za pravilno uporabo medijev pri pouku.
Keywords: osnovna šola, učitelji, vzgoja in izobraževanje, mediji, internet, sodobna tehnologija, informacijsko-komunikacijska tehnologija, strokovna usposobljenost.
Published: 18.11.2011; Views: 2239; Downloads: 252
.pdf Full text (1,10 MB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica