| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 45
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
Model inovativnega pristopa k izobraževanju na področju kibernetskih operacij
Blaž Ivanc, 2020, doctoral dissertation

Abstract: Področje kibernetskih operacij in s tem razvoj ter upravljanje tako obrambnih kot ofenzivnih aktivnosti v kibernetskem prostoru zahtevajo nabor dobro izšolanega kadra. Poleg temeljnih znanj, ki omogočajo razumevanje dogajanja, so potrebne številne poglobljene praktične izkušnje. Na področju kibernetskih operacij je pomembno, da se vanj vključujejo strokovnjaki iz različnih strok, ki se usmerijo v različne specializacije znotraj kibernetskih operacij. V tej doktorski nalogi predstavljen model inovativnega pristopa k izobraževanju na področju kibernetskih operacij omogoča hitrejši razvoj zmogljivosti z obravnavanega področja. Predvsem omogoča, da slušatelji pridobijo bolj poglobljena in oprijemljiva znanja s področja kibernetske varnosti, ki se kot samostojna izobraževalna smer z različnimi predmetniki intenzivno pojavlja v ponudbi študijskih programov visokošolskih ustanov po svetu. Model inovativnega pristopa k izobraževanju na področju kibernetskih operacij bo omogočal delo, primerno skupini slušateljev z različnimi predznanji in iz različnih strok, ter bo dovolj enostaven za uporabo, hkrati pa bo pokril temeljne potrebe razumevanja kibernetskih operacij. Predstavljen model je namenjen za integracijo tako v procesih formalnega visokošolskega izobraževanja kot tudi v okviru vseživljenjskega izobraževanja ter še posebej v okviru internih usposabljanj v državnih varnostnih organizacijah. Model inovativnega pristopa k izobraževanju na področju kibernetskih operacij sestavljajo trije gradniki: modeliranje kibernetskih operacij, informacijska podpora kibernetskim operacijam in delovni proces. Gradnik modeliranja kibernetskih operacij temelji na konceptu modeliranja napadov. Ključni namen gradnika informacijske podpore kibernetskim operacijam je opremiti slušatelje z znanji za obvladovanje in produciranje strateških, operativnih, taktičnih in tehničnih obveščevalnih informacij o grožnjah ter pristopih za njihovo deljenje z drugimi deležniki. Delovni proces kot tretji gradnik v modelu se nanaša na usmerjanje skupine slušateljev pri delu s predstavitvijo kibernetske operacije, vključno z zbiranjem in vrednotenjem podatkov ter z ustreznim dokumentiranjem dela. Ker je model inovativnega pristopa k izobraževanju na področju kibernetskih operacij namenjen za uporabo v različnih procesih izobraževanja in okoljih, kot so mednarodne vaje kibernetske varnosti, je evalvacija predlaganega modela potekala z izvedbo delovnega srečanja s študenti, izvedbo študijske delavnice z varnostnimi strokovnjaki ter s strukturiranimi intervjuji.
Keywords: Kibernetske operacije, Kibernetska obramba, Kibernetska odpornost, Obveščevalna informacija, Izobraževanje, Razvoj zmogljivosti
Published: 07.12.2020; Views: 213; Downloads: 27
.pdf Full text (2,12 MB)

2.
3.
Analiza prometno - informacijskega sistema slovenskih avtocest
Mateo Barukčić, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je analizirati prometno-informacijski sistem slovenskih avtocest, v smislu neposrednega podajanja informacij uporabnikom, in raziskati morebitne izboljšave. Predstavili smo podjetje Dars d. d., ki je upravitelj slovenskih avtocest, kako poteka upravljanje in vodenje prometa na slovenskih avtocestah iz regionalnih nadzornih centrov, aplikacijo Kažipot, preko katere nadzorniki in operaterji podajajo in prejemajo informacije o dogajanju in stanju na slovenskih državnih cestah ter mobilno aplikacijo DarsPromet+. Analizirali smo obstoječe stanje postavitve prometno-informacijskih portalov. Podatke o njihovi lokaciji smo dobili pri družbi Dars d. d. le v obliki stacionaže, le-te pa smo potem morali s pomočjo Kažipota umestiti tudi na avtocesto, med priključke, razcepe, predore. Ugotovili smo, da je postavitev portalov dobra, kar se tiče varnosti prometa, slabša pa je razpršenost le-teh, z vidika pretočnosti. Da bi zagotovili dobro pretočnost in dobro informiranje uporabnikov, je treba portale postaviti pred vsakim priključkom. Uporabnike zanima predvsem, koliko morebitnega dodatnega časa bodo potrebovali za določeno relacijo in kje zapustiti avtocesto v primeru zastoja, da bi se temu izognili in izgubili čim manj časa, in to jim moramo zagotoviti. Omenili smo razumevanje prometnih znakov oziroma dopolnilnih tabel in samo prometno kulturo voznikov, kaj bi lahko storili tudi sami za boljšo pretočnost. Raziskali smo tudi, kakšne so razmere drugje po Evropi ter nove in bodoče tehnologije, ki so še v razvoju. Ugotovili smo, da Slovenija sodeluje v pomembnem evropskem projektu v zvezi s prometno-informacijskim sistemom, tako da lahko rečemo, da se na tem področju obetajo spremembe.
Keywords: Kažipot, portal, promet, informacija, zastoj
Published: 16.10.2019; Views: 321; Downloads: 45
.pdf Full text (2,24 MB)

4.
Pivovarska vojna - Odnos z vlagatelji
Urška Sušanj, 2019, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo na primeru t. i. pivovarske vojne poskušali skozi raziskovalna vprašanja ugotoviti, kako objavljena informacija vpliva na ceno delnic. Javno objavljena informacija o cenah in nakupih delnic in javno objavljene namere po prevzemu večinskega deleža so bile ključnega pomena. Posledično so pomenile znak za alarm ter aktivacijo vseh razpoložljivih poslovnih partnerjev in hčerinskih družb. Še junija 2001 je cena za delnico Pivovarne Union znašala 10.000 tolarjev. V boju za prevzem in čim hitrejši nakup, s čemer bi pridobili strateško prednost pred konkurenti, je Interbrew, po predhodni uskladitvi s Pivovarno Union, le 5 mesecev kasneje za eno delnico ponudil kar 73.000 tolarjev. Javna objava tako ekstremno zvišanih ponudb je povzročila verižno reakcijo. Slovenska odškodninska družba (SOD) je svoj paket delnic prodala Pivovarni Laško, za rekordnih 86.000 tolarjev, sledila je ponudba Interbrewa za 90.000 tolarjev, ter zadnja rekordna ponudba Interbrewa Pivovarni Laško, za odkup vseh delnic Uniona za kar 120.000 tolarjev. Javno objavljene informacije so bile izjemno pomembne. Pogojevale so odziv konkurentov in v večini primerov pomenile zvišanje ponujene cene za odkup. Pri tem so uporabljali vsa dovoljena in nedovoljena sredstva, občasno pa tudi manipulacije, zavajanja ter izkoriščanja različnih možnosti, vključno s tožbami. Cene so se gibale iracionalno, v že tako razgretem poslovnem okolju pa so se ob tem nenehno pojavljale razprave o nacionalnem interesu ter posledično izgubi nacionalne identitete.
Keywords: - Javno objavljena informacija, - cena delnic, - percepcija, - prevzemi, - nacionalni interes.
Published: 10.05.2019; Views: 588; Downloads: 71
.pdf Full text (888,33 KB)

5.
Formativno spremljanje v 7. razredu osnovne šole pri obravnavi učnega sklopa pri pouku slovenščine
Mojca Pavšič, 2018, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je predstavljena metoda formativnega spremljanja znanja, ali z drugimi besedami metoda spremljanja za učenje. Formativno spremljanje je osredotočeno na vsakega posameznika v razredu, ki s pomočjo povratnih informacij dosega rezultate, ki so primerni učenčevim intelektualnim sposobnostim. Otroke uči, da je znanje nekaj, kar pridobiš z lastnim trudom. V teoretičnem delu so predstavljeni ključni elementi formativnega spremljanja, ki so temelji uspešnega sodelovanja med učiteljem in učencem. Ker takšna metoda poučevanja spodbuja avtonomnost učencev, se ti naučijo samoregulirati svoje učenje. V zadnjih letih se je spremenil pogled na delo v skupinah zaradi narave novih delovnih mest, zato je tudi to aktivneje vključeno v pouk, obenem pa igra pomembno vlogo pri formativnem spremljanju. Pogosto je tudi avtentično ocenjevanje, saj je že sama metoda takšnega pouka avtentična. V teoretični del smo vključili tudi portfolio, ki dokazuje napredek znanja učenca, poleg tega pa je portfolio tudi dokumentacija sprotnega spremljanja. V empiričnem delu je predstavljeno formativno spremljanje v praksi – od uvodne ure nove snovi do zaključka sklopa, tj. ocenjevanja. Empirični del smo opravili na osnovni šoli X, pouk pa smo opazovali v 7., 8. in 9. razredu; zaradi narave sumativnega ocenjevanja smo v nalogo vključili le opazovanje v 7. razredu, v katerem je bilo ocenjevanje avtentično in kjer je bilo dokumentiranje znanja jasno vidno. Obravnavana snov je bila Opis države. Vse predstavitve v empiričnem delu so fotografirane in vključene v delo.
Keywords: formativno spremljanje, spremljanje učenja, portfolio, mapa izdelkov, dokazi o učenju, povratna informacija, sodelovanje, vrednotenje
Published: 24.08.2018; Views: 1052; Downloads: 208
.pdf Full text (13,29 MB)

6.
Posebni instituti davčnega postopka v razmerju do varstva javnega interesa in varstva pravic zavezancev
Marjan Špilar, 2018, doctoral dissertation

Abstract: Doktorska naloga z naslovom »Posebni instituti davčnega postopka v razmerju do varstva javnega interesa in varstva pravic zavezancev« obravnava pravno ureditev davčnega postopka s poudarkom na posebnih institutih davčnega postopka, s katerimi se pri pobiranju davkov posega v zelo občutljivo razmerje med zasebno in javno koristjo in s tem kolizijo interesov, pri čemer slednja ni absolutna in neomejena. V uvodnih poglavjih (drugem in tretjem) doktorske disertacije, je prikazan naš upravno postopkovni sistem, ki temelji na pravilih splošnega upravnega postopka in pravilih posebnih upravnih postopkov, med katerimi je eden najzahtevnejših in najobsežnejših prav gotovo davčni postopek. V tem delu disertacije je obravnavanih vrsto vprašanj in dilem glede preglednosti, sistematičnosti in popolnosti naše davčno postopkovne oziroma splošne davčne zakonodaje, kot tudi njene primerljivosti s tujimi pravnimi ureditvami. V osrednjem delu doktorske disertacije (četrto poglavje) so podrobno obravnavani in analizirani nekateri izbrani posebni instituti davčnega postopka in sicer zavezujoča informacija, samoprijava ter odpis, odlog in obročno plačevanje davkov za fizične osebe. Navedeni instituti so obravnavani z vidika namena normiranja v zakonu, ki se lahko odraža v nesorazmernem varovanju javne koristi pri pobiranju davkov oziroma nezadostnem varovanju pravic davčnih zavezancev pri izpolnjevanju njihovih davčnih obveznosti. Pri nekaterih posebnih institutih pa se pojavljajo tudi vprašanja in dileme glede njihove skladnosti z načelom pravne države in drugimi ustavnimi načeli, oziroma prekomernega poseganja v temeljne ustavne pravice zavezancev za davek. V zadnjem poglavju vsebinskega dela doktorske disertacije, so na kratko prikazani nekateri tuji instituti davčnega postopka, s katerimi se še dodatno krepi transparenten in enakopraven odnos do zavezancev pri pobiranju davkov, vendar jih naša davčna zakonodaja ne pozna. Celotna tematika je v doktorski disertaciji obravnavana s pravno teoretičnega in praktičnega vidika ter vidika domače in tuje sodne prakse. Pravno primerjalno pa je prikazana ureditev davčnega postopka in posebnih institutov v sosednji Republiki Avstriji, kot tudi v nekaterih drugih državah Evropske unije.
Keywords: splošni upravni postopek, davčni postopek, davčni zavezanec, posebni instituti davčnega postopka, zavezujoča informacija, samoprijava, odpis, odlog in obročno plačevanje davkov za fizične osebe.
Published: 28.05.2018; Views: 1923; Downloads: 241
.pdf Full text (2,29 MB)

7.
»Potrebujemo več prakse!«
Andreja Retelj, Brigita Kosevski Puljić, 2016, review article

Abstract: V prispevku obravnavamo mikropoučevanje kot možnost povezovanja teorije in prakse v času študija bodočih učiteljev in učiteljic nemščine. Eden izmed ključnih elementov povezovanja teorije in prakse je pedagoška praksa na osnovnih in srednjih šolah. Iz študentskih refleksij o praksi ugotavljamo, da je študentom pridobljeno teoretično znanje zelo težko ustrezno uporabiti v praksi. Da bi omilili začetne težave in osebne stiske bodočih učiteljev, smo na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko uvedli poseben model mikropoučevanja, v katerem so sodelovali študenti 2. letnika magistrskega pedagoškega programa. Samoevalvacija študentov o učinkih mikropoučevanja je pokazala, da je model pridobivanja prvih pedagoških izkušenj s pomočjo mikropoučevanja ustrezen, ker študentom omogoča, da preko refleksije in povratne informacije učiteljev didaktikov in študijskih kolegov ozavestijo didaktične in metodične principe sodobnega poučevanja tujega jezika in se tako bolje pripravijo na prakso v šolah.
Keywords: mikropoučevanje, refleksija, povratna informacija, poučevanje
Published: 13.11.2017; Views: 527; Downloads: 61
.pdf Full text (190,03 KB)
This document has many files! More...

8.
Odškodninska odgovornost za napačne informacije na trgu kapitala
Robert Vasa, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V nalogi predstavljam in analiziram določila §§ 37b,37c WpHG, s katerimi je nemški zakonodajalec uvedel specialno odškodninsko odgovornost za objavo neresnične notranje informacije oz. opustitev takojšnje objave notranje informacije. Odgovornost je v obeh primerih omejena samo na ad hoc objave. Odgovarja izključno izdajatelj finančnih instrumentov in sicer za naklep ali hudo malomarnost. Glede dokazovanja krivde je predvideno obrnjeno dokazno breme. Norme služijo zaščiti investitorjev, ki so zaupali v pravilno oblikovanje cen na trgu. Potencialni oškodovanci so vsi investitorji, ki so zaradi napačne oz. opuščene objave finančne instrumente kupili po previsoki ceni oz. jih prodali po prenizki ceni. Obvezno se zahteva transakcija, neaktivnih investitorjev norma ne ščiti. Povrniti jim je potrebno pozitivni pogodbeni interes, v obliki diferenčne škode. V Sloveniji je na tem področju pravna praznina. Urejena je specialna odgovornost za nepravilne ali nepopolne informacije v borznem prospektu. Ad hoc objava neresnične oziroma netočne informacije v slovenskem pravu ni neposredno sankcionirana, temveč samo posredno kot oblika tržne manipulacije. Sankcionira ATVP, ki lahko izreče globo. Zakonodaja ne predvideva posebnih pravil glede odškodninskih zahtevkov posameznih investitorjev z vidika kršitev ad hoc objav , ti so možni samo v povezavi s splošnimi pravili OZ.
Keywords: izdajatelj finančnih instrumentov, odškodninska odgovornost, ad hoc objava, notranja informacija, diferenčna škoda
Published: 18.11.2016; Views: 594; Downloads: 61
.pdf Full text (1,37 MB)

9.
URESNIČEVANJE ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V SLOVENSKI OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNI AGENCIJI
Mateja Dražnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja se uresničuje ustavna pravica državljanov do vpogleda delovanja državnih organov in nadzor nad njihovim delovanjem. Tudi Slovenska obveščevalno-varnostna agencija je kot samostojna vladna služba zavezana spoštovati določila ZDIJZ in prosilcem omogočiti vpogled v informacije javnega značaja. Sama narava obveščevalnega dela temelji na načelu tajnosti delovanja in na tajnosti dokumentov kar omejuje dostop do informacij. Javnost, ki postaja zaradi tehnološkega razvoja, kamor spada tudi razvoj svetovnega spleta vse bolj informirana, se sklicuje na interes javnosti razkritja informacij, ki je močnejši od stopnje tajnosti, s katero želijo obveščevalne službe prikriti določene nepravilnosti in tako zlorabijo tajnost za druge interese. Javni interes postaja v razvoju demokracije pomemben pojem in predstavlja tudi izjemo, ki dovoljuje dostop do informacij javnega značaja.
Keywords: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, informacija javnega značaja, prost dostop do informacij, javni interes, Informacijski pooblaščenec, tajnost, nacionalna varnost, nadzor, transparenstnost.
Published: 18.11.2016; Views: 655; Downloads: 76
.pdf Full text (1,33 MB)

10.
OBLIKOVANJE ERGONOMSKEGA PROCESA INFORMIRANJA PACIENTOV PRED NAČRTOVANIM SPREJEMOM V BOLNIŠNICO
Bojana Smrke Kumer, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Informacije imajo velik pomen za človeka. Naš življenjski slog se hitro spreminja, informirani želimo biti na vsakem koraku, ob vsakem trenutku. V primeru, ko se človeka informacija osebno dotakne, je še toliko bolj pomembno, da je ta preprosta, razumljiva, popolna. Predvsem je to pomembno, ko pride do bolezni. V tem primeru ljudje iščemo informacije na pravih in nepravih mestih. V diplomskem delu smo proučili proces informiranja pacientov glede na razumevanje informacij, ki jih pacienti prejmejo s strani zdravstvenih delavcev. Nova prilagojena navodila smo razdelili med uporabnike naših storitev v času prvega pregleda v specialistični ambulanti KO za torakalno kirurgijo, UKC Ljubljana. Zanimalo nas je, kako pacienti razumejo napotke za sprejem na načrtovani operacijski poseg in kako zaznavajo oglaševanje navodil s pomočjo QR kode. Želeli smo podatek, v kolikšni meri so navodila pripomogla k boljšemu počutju pred sprejemom v bolnišnico. Rezultati so pokazali, da so pacienti z navodili zadovoljni in nimajo dodatnih predlogov, da se zaradi navodil počutijo bolj varni in so bolj pripravljeni na sprejem v bolnišnico. Možnost uporabe QR kode v navodilih je ostala skoraj neizkoriščena. Z vključevanjem ergonomskih načel v sistem informiranja, bomo pacientu konstantno nudili podporo pri enoličnem razumevanju informacij. Odpravili bomo vpliv dejavnikov, ki motijo razumevanje v osnovni in povratni zvezi regulacijskega sistema komunikacije med pacientom in zdravstvenim osebjem. Predlagali bomo tudi izboljšave organizacije dela v specialistični ambulanti.
Keywords: ergonomija, informacija, QR koda, kakovost zdravstvenih storitev, pacient
Published: 10.11.2016; Views: 704; Downloads: 81
.pdf Full text (1,41 MB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica