| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 43
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
Obveščanje v Etiketi tiskarni, d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Ana Novak, 2007, undergraduate thesis

Keywords: komuniciranje, informacija, obveščanje
Published: 31.03.2008; Views: 1467; Downloads: 81

2.
3.
VARNOSTNA POLITIKA NA PODROČJU INFORMATIKE
Mirjana Trampuš, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Varnost informacij in informacijskih sistemov v banki je zelo pomembna. V bankah se srečujemo z različnimi oblikami tveganj, ki ogrožajo poslovanje. Edini način za obvladovanje tveganj informacijskih sistemov je učinkovito inplementiranje varnostne politike.
Keywords: informacija, obvladovanje tveganj, revizija informacijskih sistemov, računalniški sistemi, varnost, grožnje in napadi, varnostne metode
Published: 01.12.2009; Views: 2265; Downloads: 236
.pdf Full text (765,33 KB)

4.
INFORMACIJSKA PODPORA V HOTELIRSTVU Z APLIKACIJO MICROS-FIDELIO OPERA
Urban Benčič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je predstaviti pomembnost učinkovite informacijske podpore v hotelu, ki skrajšuje delovne procese, zmanjšuje rutinska dela ter povečuje čas hotelskega osebja, ki ga porabi za neposreden stik z gosti. Tema diplomske naloge je informatizacija hotelskega poslovanja na primeru Micros—Fidelio Opera. V nalogi lahko preberemo na splošno o informacijskih sistemih, značilnosti hotelskih informacijskih sistemov in opis sistema Micros — Fidelio Opera z njegovimi funkcionalnostmi.
Keywords: informacija, informacijski sistem, hotelski informacijski sistem, sistem za upravljanje s sredstvi, Micros Fidelio Opera
Published: 05.02.2010; Views: 2673; Downloads: 314
.pdf Full text (682,60 KB)

5.
Predlog prenove procesa pridobivanja lokacijske informacije na Občini Krško : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
Tina Čuber, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo govori o procesu pridobivanja lokacijske informacije v občinski upravi. Predvsem se bomo osredotočili na izboljšave procesa pridobivanja lokacijske informacije in predvideli naslednji razvojni korak. V prvem poglavju spregovorimo najprej na splošno o predstavitvi problema, namenu naloge, predstavimo organiziranost občinske uprave, predpostavke in omejitve za reševanje problema ter metode dela, s katerimi se bomo srečali. Naslednje poglavje opisuje pravne osnove za pridobitev omenjenega dokumenta in pristojnosti lokalne samouprave. S tretjim poglavjem obdelamo obstoječe stanje procesa, poslovanje občinske in ostale javne uprave s podrobnim opisom poslovnega procesa ter kritično analizirano obstoječe stanje. V četrtem poglavju se osredotočimo na izboljšavo organizacije procesa z naslednjim razvojnim korakom ter grafično ponazorimo posamezne faze procesa. V petem poglavju predstavimo zaključek naloge z oceno učinkov pogojev za izboljšanje procesa ter nadaljnje videnje v zvezi z omenjenim procesom.
Keywords: javna uprava, e-uprava, Občina Krško, lokacijska informacija, informacijski sistem
Published: 03.09.2009; Views: 2142; Downloads: 133
.pdf Full text (872,26 KB)

6.
SISTEM POSLOVNEGA OBVEŠČANJA V MARIBORSKI LIVARNI MARIBOR
Simona Korent, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Pomembnost informacij v poslovnem svetu neprestano narašča. Odločanje je mogoče le na podlagi pravilnih in kakovostnih informacijah. Podjetja želijo z uvajanjem sistemov poslovnega obveščanja zapolniti vrzel pridobivanja in prikazovanja podatkov. Diplomsko delo predstavlja opis sistema poslovnega obveščanja v podjetju MLM. Z opredelitvijo osnovnih pojmov, sem želela predstaviti celostni obseg sistema poslovnega obveščanja. Podrobneje sem opisala OLAP tehnologijo. Podala sem splošne ugotovitve, ki sem jih spoznala tekom uvedbe in uporabe sistema.
Keywords: Sistem poslovnega obveščanja, Cognos, odločitveni proces, Podatkovno skladišče, ERP, informacija, Mariborska livarna Maribor, MLM, OLTP, OLAP
Published: 20.05.2010; Views: 1813; Downloads: 137
.pdf Full text (1,49 MB)

7.
RAZMEJEVANJE MED GOSPODARSKIMI PREKRŠKI IN GOSPODARSKIMI KAZNIVIMI DEJANJI
Mojca Kert, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Kazniva dejanja in prekrški so vrsta kaznivih ravnanj, h katerim nekateri teoretiki štejejo tudi disciplinske prestopke. Razmejujejo se predvsem glede na to, kako škodljivo oziroma nevarno je neko ravnanje za določeno dobrino in glede na stopnjo protipravnosti. Temu primerno bi zakonodajalec moral ustrezno določiti neko ravnanje kot kaznivo dejanje ali pa kot prekršek. Kazniva dejanja v splošnem kot v posebnem delu ureja Kazenski zakonik (KZ-1). Splošne določbe prekrškov ureja Zakon o prekrških (ZP-1), posebne določbe pa so razpršene po posameznih področnih zakonih. Ravno obratno pa je pri postopku, ki je za prekrške urejen v ZP-1, kazenski postopek pa je urejen v Zakonu o kazenskem postopku (ZKP). Gospodarsko kazensko pravo je poseben del kazenskega prava, ki varuje predvsem dobrine iz sfere gospodarstva. V širšem smislu gospodarsko kazensko pravo zajema tudi gospodarske prekrške. Pravila glede gospodarskih kaznivih dejanj in gospodarskih prekrškov ne obstajajo posebej, ampak zanje veljajo splošne določbe za kazniva dejanja in prekrške. Pravne osebe odgovarjajo na podlagi 26. člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD) za vsa kazniva dejanja zoper gospodarstvo, oziroma tista, ki so kot taka določena v 24. členu KZ-1. Odgovarjajo pa tudi za druga, v tem členu določena dejanja, ki pa so navadno storjena v imenu, za račun ali v korist pravne osebe (torej pri opravljanju gospodarske dejavnosti). Odgovornost pravnih oseb za prekrške ima temelj v 13. in 14. členu ZP-1, smiselno pa se zanje uporabljajo določbe ZOPOKD. Sankcije zanje so določene za vsak prekršek posebej v isti določbi, kjer je določen prekršek. Konkretna gospodarska kazniva dejanja so urejena v KZ-1 na enem mestu (v 24. poglavju), medtem ko so gospodarski prekrški razpršeni po posameznih zakonih s področja gospodarstva.
Keywords: gospodarsko kazensko pravo, gospodarsko kaznivo dejanje, gospodarski prekršek, vrednostni papirji, notranja informacija, preslepitev kupcev, poslovna skrivnost, davčna zatajitev.
Published: 14.04.2010; Views: 2956; Downloads: 437
.pdf Full text (706,92 KB)

8.
Optimizacija informacijskega in materialnega toka v oskrbni verigi podjetja Togres (študija primera) : diplomsko delo
Klemen Stropnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Problem, ki se pojavlja je, da zaradi povečanega obsega dela in nepravilne komunikacije med trgovskimi potniki v podjetju Togres, nastajajo stroški, na relacijah Maribor — Ljutomer, Maribor — Ptuj in Slovenska Bistrica — Rogaška Slatina, zaradi nepotrebnih večkratnih voženj na določena dostavna območja. Hkrati pa se obremenjuje voznika tovornega dostavnega vozila, saj mora opravljati tudi dela, ki bi jih morali opravljati drugi. V diplomski nalogi smo pri teoretičnem delu seznanili bralca z logistiko, oskrbno verigo in transportom, kar mu bo kasneje pomagalo pri razumevanju praktičnega dela. V praktičnem delu diplomske naloge pa smo prikazali možnosti odprave problemov, ki jih občuti voznik dostavnega vozila ob enem pa smo prikazali zmanjšanje stroškov dostave. Prikazali pa smo tudi nekatere možne primere stroškovne optimizacije materialnega toka v oskrbni verigi za področje Štajerske. Tako smo prišli do ugotovitve da bi lahko v primeru pravilnega informacijskega toka v oskrbni verigi podjetja razbremenili voznika vsaj fizičnih del, podjetju pa bi v enem letu lahko prihranili tudi do 6.778,00 eur stroškov.
Keywords: oskrbne verige, logistika, dostava, informacija, optimizacija
Published: 03.09.2010; Views: 2009; Downloads: 122
.pdf Full text (1,77 MB)

9.
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI INFORMACIJ
Maja Gams, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Informacije so eden temeljnih virov sodobnega poslovanja in ključno orodje za odločanje. Dostop pravim osebam do pravih informacij ob pravem času prinaša ne le konkurenčno prednost, ampak lahko tudi omogoča osnovno preživetje organizacije. V dobi informacijske družbe smo z razvojem informacijskih tehnologij priče vedno novim grožnjam in tveganjem, ki zahtevajo velike napore za njihovo obvladovanje. Podjetje se lahko loti upravljanja varnosti informacij na več načinov. Na voljo je veliko orodij, kot so standardi, navodila, predpisi. Žal pa popolne varnosti ni. Varovanje informacij je nenehen proces in ne zgolj enkratno opravilo.
Keywords: informacija, informacijski sistem, informacijska tehnologija, varnost, varovanje informacij, SUVI – sistem upravljanja varovanja informacij, politika varovanja informacij, varnostna politika, BS 7799
Published: 18.05.2011; Views: 2644; Downloads: 316
.pdf Full text (1,30 MB)

10.
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI POUKU SPOZNAVANJE OKOLJA V 3. RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Katja Vaupotič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Sodobni pristopi poučevanja nadomeščajo tradicionalne vzorce poučevanja in s tem prinašajo drugačno načrtovanje in izvajanje pouka, da lahko učitelji učinkoviteje spremljajo učenčev napredek in jim nudijo kakovostno povratno informacijo. Tako morajo najprej ustvariti pogoje za spremljanje napredka učencev, odstopiti od tradicionalnih vzorcev poučevanja in se preleviti iz vloge posredovalca znanja v vlogo organizatorja pouka in motivatorja ter učenca usposobiti za čim bolj samostojno in učinkovito učenje. Pri tem vzorcu poučevanja ni več učitelj v aktivni vlogi, ampak učenec. Cilj takšnega poučevanja pa je kakovostna povratna informacija. V teoretičnem delu naloge smo predstavili splošne značilnosti preverjanja in ocenjevanja znanja ter namen, vrste, oblike in načine, ki zajemajo tudi avtentične metode. Prikazali smo tudi razliko med tema dvema procesoma. Predstavili smo kakovostno povratno informacijo, ki je ključnega pomena pri obeh procesih, saj se razlikujeta samo pri obliki povratne informacije. V empiričnem delu naloge smo ugotavljali stanje preverjanja in ocenjevanja znanja pri pouku spoznavanje okolja v 3. razredu. Zanimalo nas je, ali so standardi znanja učiteljem dovolj dobro vodilo pri opisnem ocenjevanju, na kakšen način pridobivajo opisne ocene in kakšno raven znanja pri tem zahtevajo, v kolikšni meri se poslužujejo sodobnih oblik preverjanja in ocenjevanja znanja, kaj menijo o formativnem preverjanju znanja, kakšne ovire srečujejo pri izvajanju le tega, ga je dovolj, glede na to da ga izvajajo sami, s kakšnimi ovirami se ob tem srečujejo in katere prednosti formativnega preverjanja so za anketirane učitelje pomembne. Ugotovili smo, da učitelji tretjega razreda pri pouku spoznavanje okolja najpogosteje od učencev zahtevajo rabo usvojenega znanja, pri načinu pridobivanja opisne ocene še vedno prevladuje ustno spraševanje, po njihovem mnenju je formativnega preverjanja znanja dovolj, največ težav pa imajo pri organizaciji situacije za formativno preverjanje, tudi ustreznega instrumentarija ni za takšno preverjanje.
Keywords: preverjanje znanja, ocenjevanje znanja, povratna informacija, spoznavanje okolja, avtentične oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, formativno preverjanja znanja, nivoji znanja
Published: 09.05.2011; Views: 8572; Downloads: 767
.pdf Full text (1,69 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica