| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Šolanje na domu v Sloveniji – socializacija in individualizacija učenca
Doroteja Žlaus, 2021, master's thesis

Abstract: Šolanje na domu je kot alternativna oblika šolanja v Sloveniji precej nepoznano, nerazširjeno in neraziskano, in zdi se, da ravno zaradi tega pritegne zanimanje. Šolanje na domu posamezniku, torej učencu, dopušča pri njegovem učenju veliko več svobode in prostora za sledenje lastnim interesom, notranjim vzgibom in mu omogoča maksimalen razvoj njegovih potencialov. Čeprav o šolanju na domu, predvsem zaradi nepoznavanja, obstaja veliko predsodkov, se zdi, da so otroci, ki so šolani doma, dobro socializirani in uspešni v življenju. Pravzaprav je ravno šolanje na domu dober kazalnik dejstva, da socializacija ni omejena izključno na tiste agense socializacije, ki jih družba poudarja kot pomembne ali celo nujne, ampak da proces socializacije ljudi poteka vse življenje. Namen dela je s sociološkega vidika približati šolanje na domu v Sloveniji in razložiti, kako pri tej obliki izobraževanja potekata socializacija in individualizacija ter predstaviti prednosti, ki jih šolanje na domu in posledično drugačna dinamika družinskega življenja prinašata celotni družini, in tudi, s kakšnimi izzivi se srečujejo otroci in starši, če se odločijo za tak način izobraževanja. Raziskovalni del magistrskega dela se opira na opravljene kvalitativne intervjuje, rezultati pa pokažejo, da je proces socializacije pri šolanju na domu prej prednost kot izziv in da se otroci, šolani na domu, razvijajo v vsej svoji polnosti.
Keywords: šolanje, izobrazba, socializacija, individualizacija, svoboda
Published: 27.07.2021; Views: 127; Downloads: 16
.pdf Full text (1,57 MB)

2.
Analiza individualiziranih programov v vrtcih
Teja Zavasnik, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu smo predstavili pomembnost individualizacije, ki omogoča, da se vsakemu otroku s posebnimi potrebami prilagaja podajanje učnih vsebin, organizacija dela, izvedba programa, cilji in pripomočki. Izpostavili smo pomen individualiziranih programov, analizirali smo vlogo posameznih članov strokovne skupine pri pripravi individualiziranih programov ter predstavili prednosti in izzive, ki se pojavljajo v procesu načrtovanja, izvajanja in evalvacije individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami. V empiričnem delu smo analizirali individualizirane programe predšolskih otrok s posebnimi potrebami (N = 39). Ugotovili smo nekaj pomanjkljivosti, na primer, da ocena otrokovega funkcioniranja v večini primerov (84,6 %) ne vključuje področij dejavnosti iz Kurikuluma za vrtce, temveč gre predvsem za opisne globalne ocene otrokovega funkcioniranja, da vloga vzgojitelja v 64,1 % analiziranih individualiziranih programov ni omenjena, da v 30,8 % individualiziranih programov ni zapisano, kako poteka sodelovanje s starši, da 20,5 % programov nima zapisanih ciljev ter da 38,5 % programov nima evalvacije. Rezultati analize so pomembni, saj prispevajo k boljšemu razumevanju stanja na področju individualiziranih programov na izbranem vzorcu in nakazujejo, katere izboljšave so potrebne.
Keywords: Individualiziran program, otroci s posebnimi potrebami, predšolska vzgoja, individualizacija.
Published: 11.01.2021; Views: 274; Downloads: 89
.pdf Full text (1,49 MB)

3.
Forenzična podiatrija
Tilen Vodopivec, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Sledi stopal lahko predstavljajo zelo pomembne dokaze pri preiskavi kaznivega dejanja in kasneje v kazenskem postopku na sodišču. Ker se storilci vse bolj zavedajo pomembnosti odstranjevanja prstnih sledi, je razvoj področja, ki se osredotoča na sledi stopal, odtise znotraj obuval in na obrabo podplatov obuval pomemben v postopku dokazovanja. Področje, ki se ukvarja s preučevanjem sledi in odtisov stopal in povezovanjem le-teh s storilci kaznivih dejanj se imenuje forenzična podiatrija. Ker gre za relativno novo, še razvijajoče se področje, so v diplomskem delu opisane glavne naloge in cilji področja forenzične podiatrije. Opisane so zahteve in izobrazba, ki je potrebna za izvajanje forenzičnega dela iz področja podiatrije in podajanje strokovnih mnenj v sodnih primerih. Tako kot na drugih področjih forenzičnih preiskav, so na področju forenzične podiatrije vpeljani mehanizmi preverjanja, s čemer se povečuje veljavnost in zanesljivost področja na sodiščih. Razložene so razlike in prednosti med sledmi bosih stopal, odtisov v obuvalih, odtisov v nogavicah. Prikazane so metode in postopki, ki se uporabljajo za meritve in odvzem odtisov stopal, ter obdelava teh meritev z računalniškimi programi. Nekaj besed je namenjenih tudi anatomiji in biomehaniki stopala, pogostim obolenjem ter deformacijam stopala, kar pripomore k lažjemu razumevanju celotnega procesa gibanja človeka in prilagoditve stopala na različna obuvala in površino. Opisane so prednosti in slabosti analize načina gibanja, ki je v zadnjem času doživela velik razvoj. Predstavljeni so razvoj, ter prednosti in slabosti nekaterih metod meritev sledi in odtisov stopal, njihova zanesljivost pri individualizaciji sledi in dokazovanju povezave z osumljenci kaznivih dejanj v sodnih postopkih. Z nekaj primeri iz tujine smo predstavili uporabnost forenzične podiatrije in njene primernosti za uporabo v sodnih postopkih.
Keywords: diplomske naloge, forenzična podiatrija, individualizacija, dokazna vrednost, znanstvena podlaga
Published: 19.06.2020; Views: 464; Downloads: 32
.pdf Full text (1,56 MB)

4.
Nekateri dejavniki prelaganja odločitve za starševstvo med mladimi v Sloveniji
Rebeka Horvat, 2018, master's thesis

Abstract: V teoretičnem delu magistrskega dela opisujemo splošna teoretična izhodišča o življenjskih potekih. Na podlagi teorije individualizacije opisujemo spremembe na področju kreiranja družine, na podlagi statističnih podatkov pa analiziramo rodnostno vedenje mladih v Sloveniji in v drugih razvitih državah. V nadaljevanju opisujemo trend prelaganja odločitve za starševstvo in navajamo različne poglede na to, kaj so glavni razlogi za pojav omenjenega trenda. Namen empiričnega dela je bil pridobiti vpogled v mnenja mladih v Sloveniji glede njihovih želja na področju oblikovanja družine, vrednotenja družine in pripisovanja pomena starševski vlogi. Pri tem so nas zanimali razlogi mladih za prelaganje odločitve za starševstvo ter prednosti in slabosti prelaganja starševstva. Skladno s tem smo preučevali tudi, v kolikšni meri se mladi čutijo podvržene pritiskom s strani družbe glede odločitve za starševstvo. Podatke za analizo smo pridobili s pomočjo pol strukturiranih intervjujev, v katerih je sodelovalo 22 posameznikov, starih med 21 in 33 let iz več slovenskih regij, ki še nimajo svojih otrok. Rezultati kvalitativne raziskave so pokazali, da si mladi v povprečju želijo otrok, in sicer enega ali dva, pred rojstvom otroka pa si želijo predvsem končati izobrazbo, urediti bivanjske razmere in postati finančno stabilni. Rezultati kažejo tudi, da se mladi zavedajo slabosti prelaganja odločitve za starševstvo na kasnejša leta (predvsem bioloških). Glede socialnega pritiska mladih je večina mladih mnenja, da je starševstvo njihova osebna odločitev.
Keywords: individualizacija življenjskih potekov, družina, starševstvo, prelaganje odločitve za starševstvo, mladi v Sloveniji
Published: 20.11.2018; Views: 558; Downloads: 121
.pdf Full text (824,01 KB)

5.
Učno okolje, ki omogoča kakovostno samostojno učenje
Milena Kerndl, 2010, review article

Abstract: V ospredju poučevanja v sodobni šoli ni več oddelek učencev, temveč učeča se skupnost. Učitelj ustvarja učne situacije, v katerih dodeli učencem avtentične naloge, ki jim pomenijo učni izziv, obenem pa spodbujajo notranjo motivacijo. Učiteljeva vloga se je iz edinega vira informacij spremenila v usmerjevalca, svetovalca, spodbujevalca, vodnika, inštruktorja, poslušalca, moderatorja, organizatorja ... Učitelj ni le strokovnjak na vsebinskem področju, temveč tudi opazovalec, ki ima veliko znanja o medsebojnih odnosih, da lahko učni proces fleksibilno prilagaja zmožnostim, potrebam in interesom učencev. Ob uporabi aktivnih metod naj bo učitelj pozoren na to, da le-te ne postanejo same sebi namen. Premišljeno naj izbira in povezuje metode/strategije (in ustvarja tako učno okolje), ki bodo optimalno pripeljale do zastavljenih ciljev (izobraževalnih, funkcionalnih in vzgojnih). V prispevku je v prvem delu najprej zapisanih nekaj teoretičnih izhodišč o sodobnem pouku, ki jim sledi uporaba pri pouku slovenščine na primeru obravnave humoreske.
Keywords: spodbudno učno okolje, tradicionalni pouk, konstruktivizem, aktivne metode in oblike dela, strategija VŽN, sodelovalno učenje, igra vlog, metoda šestih klobukov, problemski pouk, diferenciacija, individualizacija, humoreska
Published: 10.10.2017; Views: 1348; Downloads: 341
.pdf Full text (100,16 KB)
This document has many files! More...

6.
Učiteljeva literarnodidaktična kompetenca in notranja učna diferenciacija pri pouku književnosti
Milena Kerndl, 2014, original scientific article

Abstract: Prispevek predstavlja ugotovitve pedagoškega eksperimenta, ki je bil izveden kot drugi del raziskave Diferenciacija in individualizacija pri pouku književnosti v tretjem triletju osnovne šole. V raziskavi smo v prvi fazi s kvantitativnimi metodami pedagoškega raziskovanja na vzorcu 274 učiteljev slovenščine in 667 njihovih učencev ugotavljali stanje na področju izvajanja načela notranje učne diferenciacije in individualizacije pri pouku književnosti v manjših (heterogenih) učnih skupinah tretjega triletja. Izkazalo se je, da gre pri večini učiteljev za osnovno nerazumevanje izhodišča diferenciacije in individualizacije, za slabo poznavanje recepcijske zmožnosti učencev in za nepoznavanje horizonta pričakovanj učencev. Ker tega znanja tudi kurikul za usposabljanje učiteljev ne predvideva, smo se v drugi fazi raziskave odločili za pedagoški eksperiment, v katerem smo pri 30 učiteljih eksperimentalno razvijali novo literarnodidaktično kompetenco zaznavanja/ spoznavanja horizonta pričakovanj učencev in z njo povezano kompetenco razvijanja literarnorecepcijske metakognicije učencev. V raziskavi je sodelovalo tudi 30 heterogenih učnih skupin učencev. Podatke smo zbirali z opazovanjem pouka (pred izobraževanjem učiteljev in po njem), analizirali priprave na pouk (pred izobraževanjem in po njem) in učitelji so evalvirali izobraževanje. Temeljna ugotovitev je, da je pri učiteljih treba razviti kompetenco oziroma jih ustrezno usposobiti, v nasprotnem primeru tudi dodatno gradivo, ki se jim ponudi za pomoč pri izvajanju pouka (v našem primeru didaktični opomnik), ne vpliva na spremembo pouka z vidika načela notranje diferenciacije in individualizacije oziroma le strokovno osmišljeno in vodeno delo z učitelji lahko vpliva na spremembe pri pouku.
Keywords: književna vzgoja, učne metode, učna diferenciacija, individualizacija, osnovne šole
Published: 10.10.2017; Views: 491; Downloads: 83
.pdf Full text (158,00 KB)
This document has many files! More...

7.
POSLEDIČNA RAZSEŽNOST RELIGIOZNOSTI PRI SLOVENSKIH KATOLIČANIH
Maša Šipek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je predstaviti temeljne tipologije in že izvedene raziskave religioznosti, pri čemer je posebna pozornost namenjena raziskavam konsekventnosti in privatizacije religioznosti na Slovenskem, ter ugotoviti, v kolikšni meri je posledična razsežnost religioznosti med katoličani v Sloveniji prisotna in ali se je od začetka 90. let 20. stoletja do leta 2011 zmanjšala. Pri tem izhajamo iz opredelitve, ki sta jo podala Glock in Stark (1965), po kateri se posledična dimenzija religioznosti nanaša na sekularne učinke vere pri posamezniku. Pričakovanja o zmanjšanju posledične dimenzije religioznosti v obravnavanem obdobju izhajajo iz teorij zagovornikov privatizacije in individualizacije religioznosti, ki v sodobni Evropi opažajo trend upadanja obiskovanja cerkva in vpletenosti v cerkveno življenje, religioznost posameznika tako postane bolj zasebna in individualna, posledično pa tudi manj skladna s cerkveno predpisano religijo. Kot indikatorje posledične dimenzije religioznosti smo upoštevali stališča oziroma netoleranco do splava, evtanazije, spolnih odnosov izven zakona, homoseksualnosti, goljufanja pri davkih, sprejemanja podkupnin ter laganja zaradi osebne koristi, torej do pojavov, ki jih Katoliška cerkev opredeljuje kot grešne. Na osnovi sekundarne analize podatkov, pridobljenih iz raziskave Slovensko javno mnenje, zbrane med letoma 1992 in 2011, smo prišli do ugotovitve, da posledična razsežnost religioznosti med slovenskimi katoličani obstaja in vztraja (se ni zmanjšala). Izkazalo se je, da katoliška vernost še zmeraj približno enako močno vpliva na stališča vernikov o dejanjih, ki so opredeljena kot grešna, kot v začetku 90. let. Biti katoličan tudi danes pomeni biti približno enako različen v stališčih oziroma (ne)toleranci do obravnavanih pojavov od nekatoličanov kot pred približno dvajsetimi leti. Na osnovi navedenih ugotovitev smo izpeljali sklep, da se privatizacija religioznosti na ravni posledične dimenzije, kot smo jo merili mi, ne dogaja.
Keywords: vernost, konsekventnost, posledična razsežnost, privatizacija, individualizacija, sekularizacija, Slovenija, katolištvo
Published: 20.09.2016; Views: 748; Downloads: 78
.pdf Full text (1,65 MB)

8.
DELO Z NADARJENIMI UČENCI IN DIJAKI PRI POUKU GEOGRAFIJE
Maja Ocepek, 2016, master's thesis

Abstract: Inkluzivni izobraževalni pristop poudarja pomen vključevanja otrok s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalni proces, pri katerem se njihove potrebe ne zanemarijo. Nadarjeni učenci in dijaki predstavljajo manjši delež otrok s posebnimi potrebami v razredu rednih izobraževalnih programov, vendar je razvijanje in podpiranje njihovih potencialov pomembno za razvoj njihovih kognitivnih, emocionalnih in socialnih sposobnosti. Namen našega magistrskega dela je bil, da preučimo položaj nadarjenih učencev in dijakov pri predmetu geografija v Sloveniji, ter da definiramo in analiziramo kriterije nadarjenosti za učence in dijake pri predmetu geografija. Ena od pomembnih kompetenc učiteljev in profesorjev geografije je pravilno identificiranje nadarjenih učencev in dijakov. Obenem pa poudarjamo, da je poleg evidentiranja in identifikacije nadarjenosti pomembno tudi afektivno in pedagoško-didaktično ustrezno obravnavanje nadarjenih učencev in dija-kov. To pomeni, da je pri pouku potrebno krepiti načelo diferenciacije in individualizacije. Kvalitetno pedagoško-didaktično poučevanje in obravnavanje nadarjenih učencev in dijakov pa je možno le, če so učitelji primerno usposobljeni, pri tem poudarjamo pomen njihovih profesionalnih kompetenc. Naša raziskava je pokazala, da so najpogostejši kriteriji nadarjenosti pri predmetu geografije zanimanje učencev in dijakov za geografsko snov ter višji kognitivni procesi, analiza, sinteza in vrednotenje. Učitelji pri poučevanju nadarjenih učencev in dijakov kljub priporočilom ne upoštevajo načela individualizacije.
Keywords: nadarjeni učenci, nadarjeni dijaki, geografija, individualizacija, diferenciacija, kriteriji nadarjenosti, kompetence, učitelji geografije
Published: 12.09.2016; Views: 968; Downloads: 134
.pdf Full text (579,62 KB)

9.
NEKATERI SOCIOLOŠKI VIDIKI OBRAVNAVE UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI SKOZI INSTITUCIJO DRUŽBE IN OSNOVNE ŠOLE
Tina Kotnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V sodobni družbi je obravnava drugačnosti še vedno predmet polemik. Kljub kulturno-socialnemu napredku na področju hendikepa v slovenskem šolskem sistemu še nismo dosegli popolnega konsenza. V preteklosti smo zavzeli stališče popolnega zanikanja obstoja problema, čez čas smo realizirali razne oblike institucionalne segregacije in danes smo zaradi procesov integracije prišli do popolne vključitve in celostnega priznanja enakovrednega družbenega statusa osebam s posebnimi potrebami. Če so se nekoč posamezniki prilagajali skupini, se danes vrši proces prilagajanja elementov znotraj družbe in izobraževalnega procesa tistemu posamezniku, ki prilagoditve potrebuje. Problem diplomske naloge so sociološki dejavniki, ki vplivajo na razvoj družbe. Ta razvoj je pripomogel k pogledu, ki ga imamo na populacijo oseb s posebnimi potrebami danes. V teoretičnem delu diplomskega dela smo predstavili osnovne pojme, ki določajo naše raziskovano področje: definicije in različne opredelitve termina osebe s posebnimi potrebami. Povzeli smo mnenja različnih strokovnjakov in predstavili veljavne predpise in zakone, ki določajo obravnavo oseb s posebnimi potrebami. Nadalje smo se osredotočili na zgodovinski pregled hendikepa in predstavili razvojno os obravnave od segregacije in razvrščanja nekoč do integracije in usmerjanja danes. Predstavili smo prilagojeno obravnavo oseb s posebnimi potrebami znotraj slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema ter se dotaknili kadrovskih težav in odnosov med starši in strokovnjaki znotraj obravnave. V empiričnem delu pa smo proučevali mnenje širše javnosti o problematiki oseb s posebnimi potrebami v slovenskem družbenem prostoru. Zanimalo nas je, kakšno je mnenje posameznikov o integrativnem izobraževanju in vplivu tovrstnega izobraževanja tako na sam proces kot na učeče se. Najpomembnejše, kar nas je v raziskavi zanimalo, sta odnos in splošna opredelitev posameznikov do problematike drugačnosti v današnji družbi in šolskem sistemu.
Keywords: Otroci s posebnimi potrebami, usmerjanje, zgodnja obravnava, segregacija, institucionalizacija, individualizacija, integracija, odnosi.
Published: 13.04.2016; Views: 1623; Downloads: 166
.pdf Full text (571,17 KB)

10.
UDEJANJANJE CILJEV SODOBNIH KONCEPTOV ZNANJA S POMOČJO PORTFOLIA PRI POUKU SOCIOLOGIJE
Tjaša Bevc, 2015, master's thesis

Abstract: Sodobna šola upošteva sodobne koncepte znanja, temelječe na razvoju spretnosti in veščin, ki bodo učečim se koristile v nadaljnjem življenju. S tem sodobna šola v ospredje postavlja različne oblike učenja in poučevanja, ki pripomorejo k razvoju le-teh. V magistrski nalogi se ukvarjamo s problematiko udejanjanja sodobnih konceptov znanja v procesu učenja in poučevanja. Osredotočamo se predvsem na učenje in poučevanje s pomočjo portfolija. Glavni namen magistrske naloge z naslovom Udejanjanje ciljev sodobnih konceptov znanja s pomočjo portfolia pri pouku sociologije je s pomočjo pilotne raziskave na srednji šoli dokazati, da ima uvedba portfolia pozitivne učinke v smislu sprejemanja odgovornosti dijakov za usvajanje njihovega znanja, razvijanja samostojnosti v procesu učenja in v okviru tega ustvarjalnosti in samoiniciativnosti. Izhodišče magistrske naloge je predstavljala raziskava, izvedena pri pouku sociologije v tretjem in četrtem letniku srednje šole v šolskem letu 2014/2015. Magistrska naloga s pomočjo raziskave Vpeljava portfolia v pouk sociologije dokazuje, da učenje in poučevanje s pomočjo portfolia pozitivno vpliva na razvoj spretnosti in veščin dijakov in dijakinj.
Keywords: srednja šola, sociologija, sodobni koncepti znanja, portfolio, avtentična dejavnost, individualizacija.
Published: 22.12.2015; Views: 994; Downloads: 127
.pdf Full text (1,32 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica