| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
ANALIZA MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI IN MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTI 5-6 LET STARIH OTROK PTUJSKIH VRTCEV
Nataša Vindiš, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Analiza motoričnih sposobnosti in morfoloških značilnosti 5-6 let starih otrok ptujskih vrtcev, je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je predstavljen pomen gibalnih dejavnosti otrok, motorične sposobnosti in razvijanje le teh pri predšolskih otrocih, ter morfološke sposobnosti in značilnosti predšolskih otrok. V empiričnem delu smo prikazali razlike v rezultatih motoričnih sposobnosti med dečki in deklicami, glede na sposobnost regulacije energije in sposobnost regulacije gibanja, ter rezultate glede na indeks telesne mase. Otroke smo testirali s pomočjo osmih motoričnih testov, s katerim smo ugotavljali razvitost ravnotežja, koordinacije, agilnost, eksplozivno moč in vzdržljivostno moč. Na osnovi obdelanih rezultatov ugotavljamo, da dečki na testih motoričnih sposobnostih, ki so odgovorne za regulacijo energije, dosegajo boljše rezultate od deklic in da so deklice boljše od dečkov v motoričnih sposobnostih, ki regulirajo gibanja. Dečki z višjim indeksom telesne mase so dosegli slabše rezultate od dečkov z nižjim indeksom telesne mase na testih motoričnih sposobnosti. Med deklicami z višjim in nižjim indeksom telesne mase ni bilo razlik v testiranju motoričnih sposobnosti.
Keywords: Ključne besede: predšolski otrok, motorične sposobnosti, morfološke značilnosti, regulacija energije, regulacija gibanja, indeks telesne mase
Published: 17.11.2009; Views: 3275; Downloads: 639
.pdf Full text (368,74 KB)

2.
VPLIV HOJE NA RAZVOJ MOTORIČNIH IN FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK
Darja Solina, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem na osnovi empiričnih rezultatov motoričnih testov želela ugotoviti razvoj motoričnih sposobnosti in spremembo morfoloških značilnosti v obdobju štirih mesecev. Dobljene rezultate sem nato analizirala med posameznimi starostnimi skupinami, spoloma in indeksom telesne mase ter primerjala rezultate med eksperimentalno skupino, ki je v tem času poleg rednih aktivnosti v okviru gibalno-športne dejavnosti vsakodnevno izvajala še načrtovane in vodene različne oblike hoje v naravi, in kontrolno skupino, ki je v tem času izvajala samo redne aktivnosti v okviru gibalno-športne dejavnosti. V teoretičnem delu je predstavljena hoja kot naravna oblika gibanja in kot sredstvo za razvijanje motoričnih sposobnosti. V empiričnem delu sem na podlagi dobljenih povprečnih rezultatov ugotovila, da starejši otroci v povprečju dosegajo boljše rezultate od mlajših otrok. Med spoloma ni bilo večjih razlik v povprečnih rezultatih, bistveno opazna je bila le pri testu eksplozivne moči, kjer so bili v vseh starostnih skupinah boljši dečki. Prav tako ni bilo večjih razlik med otroki z višjim in nižjim indeksom telesne mase. Primerjava rezultatov eksperimentalne in kontrolne skupine pokaže, da so otroci kontrolne skupine dosegli v povprečju boljše rezultate od otrok eksperimentalne skupine. Ob dejstvu, da so bili otroci kontrolne skupine v poprečju štiri mesece starejši od otrok eksperimentalne skupine in da so bile razlike v rezultatih minimalne, sklepam, da hoja vpliva na razvoj motoričnih sposobnosti predšolskega otroka.
Keywords: testiranje motoričnih sposobnosti otrok, hoja v predšolskem obdobju, indeks telesne mase, eksperimentalna in kontrolna skupina
Published: 17.11.2009; Views: 3538; Downloads: 863
.pdf Full text (328,29 KB)

3.
PREHRAMBENE NAVADE IN MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK V VELENJSKIH VRTCIH
Mateja Marolt, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil ugotoviti povezanost prehrambenih navad in športne dejavnosti predšolskih otrok. Empirična raziskava je sledila cilju, ugotoviti prehrambene navade in stopnjo športne dejavnosti predšolskih otrok v velenjskih vrtcih. Podatki za raziskavo so bili pridobljeni z anketiranjem 75 staršev, katerih otroci so bili vključeni v velenjske vrtce v šolskem letu 2008/09. Starši so odgovarjali na vprašanja, povezana s prehranjevanjem in prehranjevalnimi navadami ter gibanjem in gibalno-športnimi navadami. Raziskava je bila osredotočena na spol otrok, njihovo telesno težo in telesno višino ter izobrazbo njihovih staršev. V teoretičnem delu so predstavljene morfološke značilnosti predšolskih otrok, organizirane športne dejavnosti za predšolske otroke v Velenju, prehrana ter vpliv prehrane na morfološki razvoj otroka. Rezultati empiričnega dela kažejo, da ima večina otrok v velenjskih vrtcih normalno telesno težo, pri čemer ni bistvene razlike med spoloma. Navedbe staršev potrjujejo, da večina otrok, ki spadajo v kategorijo čezmerne teže ali debelosti, pogosteje uživa sladkarije. Večji del otrok, ki so vključeni v organizirane športne dejavnosti, spada v kategorijo zdrave telesne teže.
Keywords: predšolski otrok, prehrana, morfološki razvoj, telesna višina, telesna teža, indeks telesne mase
Published: 05.05.2010; Views: 3138; Downloads: 321
.pdf Full text (628,91 KB)

4.
VPLIV DRUŽINE NA GIBALNE SPOSOBNOSTI IN TELESNE ZNAČILNOSTI OTROK
Valerija Skrt, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Vpliv družine na gibalne sposobnosti in telesne značilnosti otrok smo želeli na osnovi empiričnih rezultatov motoričnih testov ugotoviti stanje gibalnih sposobnosti pet let starih otrok ter z anketnim vprašalnikom ugotoviti vpliv družine na razvoj gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti njihovih otrok. V teoretičnem delu smo predstavili telesne značilnosti predšolskih otrok in njihov vpliv na gibalne sposobnosti, gibalna znanja ter pomen gibalnih dejavnosti za celostni razvoj otroka. Opisali smo življenjska okolja otrok v predšolskem obdobju in njihovo vlogo pri telesnem razvoju otroka ter predstavili organizirane gibalne/športne dejavnosti za predšolske otroke na Ptuju. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati testov motoričnih sposobnosti, ki smo jih zbrali na osnovi vzorca 50 otrok iz dveh enot ptujskega vrtca in rezultati anketnega vprašalnika njihovih staršev. Pri obdelavi podatkov smo prišli do naslednjih ugotovitev: dečki so dosegli boljše rezultate kot deklice, otroci z nižjim ITM so dosegli boljše rezultate kot otroci z višjim ITM, otroci, s s strani staršev vzpodbujeni k športu, so dosegli boljše rezultate, otroci, ki obiskujejo dodatno športno vadbo, so dosegli boljše rezultate, mlajši starši se več ukvarjajo s športno-gibalnimi dejavnostmi skupaj z otroki, otroci staršev, kateri so bili kot otroci tudi sami športno aktivni, so bolj športno aktivni kot otroci, katerih starši se kot otroci niso ukvarjali s športom.
Keywords: gibalne sposobnosti, telesne značilnosti, gibalni razvoj, indeks telesne mase otrok, vloga staršev
Published: 12.07.2010; Views: 3180; Downloads: 582
.pdf Full text (467,15 KB)

5.
MOŽNOST DODATNIH ŠPORTNIH DEJAVNOSTI V VRTCU ZA OTROKE S PREVELIKO TELESNO TEŽO
Jasmina Stažić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil na osnovi empiričnih rezultatov testov gibalnih znanj ugotoviti razvitost gibalnih sposobnosti otrok vrtcev Hoče, Razvanje in Tezno ter dobljene rezultate primerjati glede na kraj vrtca, spol otroka in indeks telesne mase. Podatki za raziskavo so bili pridobljeni s testiranjem otrok, starih od 4 do 5 let. Uporabili smo devet gibalnih testov, s katerimi smo ugotavljali razvitost motoričnih sposobnosti otrok. Raziskava je bila osredotočena na spol otrok, njihovo telesno težo in telesno višino ter kraj vrtca, ki ga obiskujejo. V teoretičnem delu je predstavljen telesni razvoj otrok, vpliv gibalnih dejavnosti na telesni razvoj otrok, prekomerna telesna teža ter njeni vzroki in posledice, reševanje problema prekomerne telesne teže, redne in dodatne gibalne dejavnosti v vrtcu. Rezultati empiričnega dela kažejo, da večina testiranih otrok spada v območje normalne telesne teže in da imajo otroci s preveliko telesno težo slabše razvite motorične sposobnosti, kot otroci z normalno telesno težo. Prav tako smo na podlagi rezultatov ugotovili, da so dečki na testiranju dosegli boljše rezultate kot deklice in da ima v povprečju preveliko telesno težo več dečkov kot deklic. Na podlagi preučenega teoretičnega gradiva in pridobljenih empiričnih rezultatov predlagamo uvedbo dodatnih športnih dejavnosti v vrtcih, ki bodo koristile tako otrokom s preveliko telesno težo, kot tudi otrokom z zdravo telesno težo.
Keywords: Predšolski otrok, dodatne športne dejavnosti, prekomerna telesna teža, indeks telesne mase, gibanje.
Published: 06.09.2010; Views: 2540; Downloads: 284
.pdf Full text (592,93 KB)

6.
NAČIN PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA OTROK V ČASU POČITNIC
Tamara Erbus, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Način preživljanja prostega časa otrok v času počitnic je sestavljeno iz teoretičnih izhodišč in empiričnega raziskovanja. V teoretičnem delu so predstavljene gibalne kompetence in telesne razsežnosti otrok, vpliv športnih aktivnosti na ustvarjanje gibalnih kompetenc, gibalnih znanj, razvoj gibalnih sposobnosti in telesnih razsežnosti otrok ter pomen gibalno/športnega preživljanja prostega časa. V empiričnem delu so prikazani rezultati motoričnih testov na vzorcu 50 otrok, starih pet let in rezultati anonimnega anketnega vprašalnika njihovih staršev. Rezultati motoričnih testov so pokazali, da so fantje nazadovali v primerjavi z dekleti, otroci z višjim indeksom telesne mase (ITM) so dosegali boljše rezultate od otrok z nižjim indeksom telesne mase (ITM). Rezultati anonimnega anketnega vprašalnika so pokazali, da izobrazba staršev ne vpliva na gibalno aktivnost skupaj z otroki, da so športno neaktivni starši s svojimi otroki gibalno aktivni le ob koncu tedna ali nikoli, da staršem primanjkuje časa za skupno športno preživljanje časa z otroki in da je več kot polovica testiranih otrok vključenih v različne organizirane športne vadbe.
Keywords: gibalne kompetence, gibalne sposobnosti, gibalna znanja, indeks telesne mase, telesne razsežnosti otrok, vloga staršev.
Published: 27.06.2011; Views: 1813; Downloads: 161
.pdf Full text (656,05 KB)

7.
RAZŠIRJENOST PREKOMERNE TELESNE TEŽE IN DEBELOSTI MED OTROCI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Erika Janžekovič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga predstavlja razširjenost prekomerne telesne teže in debelosti med otroci v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu so predstavljene razvojne značilnosti otrok v prvih treh letih, razvoj telesnih razsežnosti, razvoj gibalnih sposobnosti, prekomerna telesna teža, debelost, pomen redne gibalne aktivnosti za ohranjanje normalne telesne teže, vpliv in vloga staršev za ohranjanje normalne telesne teže, vpliv okolja na razvoj motorike. Raziskava v empiričnem delu je bila opravljena na vzorcu 370 otrok starih od 1 do 6 let. Podatki otrok so bili pridobljeni z merjenjem telesne teže in telesne višine. Rezultati raziskave kažejo, da ima več kot polovica otrok težave s prekomerno telesno težo ali debelostjo; da je na vasi več otrok s prekomerno telesno težo, medtem ko ima več otrok v mestu težave z debelostjo; da je prekomerna telesna teža bolj prisotna pri otrocih drugega starostnega obdobja (3 do 6 let); da je deklic s prekomerno telesno težo bistveno več kot dečkov. Na podlagi teoretičnega gradiva in empiričnih rezultatov predlagamo večji poudarek pri izbiri zdrave prehrane doma in v vrtcu, razporejenost obrokov hrane, omejevanje poseganja po sladkarijah ter še večji poudarek na gibanju.
Keywords: Predšolski otrok, prekomerna telesna teža, debelost, indeks telesne mase, prehrana, gibanje
Published: 05.09.2011; Views: 5090; Downloads: 844
.pdf Full text (897,24 KB)

8.
MEDSEBOJNA POVEZANOST GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN TELESNIH RAZSEŽNOSTI OTROK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Tadeja Marič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Medsebojna povezanost gibalnih sposobnosti in telesnih razsežnosti otrok v predšolskem obdobju je sestavljeno iz teoretičnega dela in empiričnega dela. Cilj je bil ugotoviti povezanost gibalnih sposobnosti in telesnih razsežnosti. V teoretičnem delu so predstavljene telesne razsežnosti otrok, telesni razvoj otrok, prekomerna telesna teža v predšolskem obdobju, gibalne sposobnosti otrok, gibalni razvoj, medsebojni vpliv telesnih razsežnosti in gibalnih sposobnosti ter dosedanje raziskave in ugotovitve. V empiričnem delu so prikazani rezultati motoričnih testov na vzorcu 38 predšolskih otrok. Podatki otrok so bili pridobljeni z merjenjem telesne višine in telesne teže ter motoričnimi testi. Rezultate motoričnih testov otrok smo primerjali s telesnimi razsežnostmi otrok in ugotavljali njihovo medsebojno povezanost. Korelacija med telesno težo, telesno višino in indeksom telesne mase in gibalnimi sposobnostmi je nizka, zato ugotavljamo, da telesne razsežnosti ne vplivajo na gibalne sposobnosti otrok. Otroci z nižjim indeksom telesne mase niso dosegli boljših rezultatov kot otroci z višjim indeksom telesne mase. Med dečki in deklicami ni bilo statistično pomembnih razlik v rezultatih gibalnih sposobnosti. V telesnih razsežnostih med deklicami in dečki iste starosti ni statistično pomembnih razlik.
Keywords: gibalne sposobnosti, telesne razsežnosti, predšolski otrok, gibalni razvoj, telesni razvoj, telesna teža, telesna višina, indeks telesne mase.
Published: 11.06.2013; Views: 1522; Downloads: 297
.pdf Full text (1,26 MB)

9.
Vloga bioloških označevalcev debelosti pri otrocih in mladostnikih
Martina Medved, Laura Ojsteršek, 2018, final research report

Keywords: otrok, debelost, leptin, grelin, adiponektin, indeks telesne mase
Published: 25.03.2019; Views: 409; Downloads: 43
.pdf Full text (1,22 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica