| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 13
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Uvod v teorijo grup : diplomsko delo
Matej Kovačec, 2008, undergraduate thesis

Keywords: matematika, teorija grup, Abelova grupa, podgrupe, red grupe, odseki, Lagrangeov izrek, homomorfizem, permutacija, diplomska dela
Published: 22.01.2009; Views: 4483; Downloads: 800
.pdf Full text (870,90 KB)

2.
KITAJSKI IZREK O OSTANKIH
Nataša Plavčak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen kitajski izrek o ostankih; najprej v teoriji števil in nato v splošnih kolobarjih. Na začetku je na kratko predstavljena zgodovina kitajskega izreka o ostankih. Sledi kitajski izrek o ostankih v teoriji števil in primer. V nadaljevanju je podrobneje opisana struktura kolobarjev. Predstavljeni so tudi ideali in homomorfizmi kolobarjev ter izreki o izomorfizmih. Vse to je potrebno za razumevanje osrednjega dela diplome - kitajskega izreka o ostankih v splošnih kolobarjih. Na koncu je predstavljen subdirektni produkt kolobarjev, kjer imata pomembno vlogo prakolobar in polprakolobar.
Keywords: kitajski izrek o ostankih, kolobar, ideal, homomorfizem, direktni produkt, subdirektni produkt
Published: 23.11.2011; Views: 2114; Downloads: 295
.pdf Full text (236,99 KB)

3.
Algebre, določene z ničelnim produktom
Mateja Grašič, 2012, doctoral dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji so obravnavane algebre, določene z ničelnim produktom. Ta pojem je nov. Zato bo veˇcji del disertacije namenjen ugotavljanju določenosti z ničelnim produktom standardnih primerov asociativnih, Liejevih in jordanskih algeber. V prvem delu se osredotočimo na asociativne algebre in pokažemo, da je vsaka matrična algebra nad algebro z enoto določena z ničelnim produktom. Nato sledi obravnava multiaditivnih preslikav, ki zadoščajo določenemu pogoju ohranjanja ničelnih produktov. Opisano je obnašanje teh preslikav na podkolobarju, generiranem z vsemi idempotenti danega kolobarja. Poseben primer tega rezultata je v pomoč pri dokazu, da je vsaka enotska algebra, ki je generirana s svojimi idempotenti, določena z ničelnim produktom. Prav tako je vsaka končno razsežna enostavna algebra, ki ni obseg, določena z ničelnim produktom. Drugi del je namenjen Liejevim algebram. Dokažemo, da je z ničelnim Liejevim produktom določena vsaka matrična algebra nad enotsko asociativno algebro B, določeno z ničelnim Liejevim produktom. Podan je primer matrične algebre, ki pove, da je res treba dodati določene predpostavke na algebro B. V nadaljevanju tega poglavja je dokazano še, da sta z ničelnim produktom določeni tudi Liejevi algebri poševno simetričnih matrik glede na transponiranje in simplektično involucijo. V tretjem so obravnavane najbolj znane jordanske algebre. Dokazano je, da so z ničelnim jordanskim produktom določene: algebra matrik nad poljubno enotsko algebro, algebra simetričnih matrik glede na transponiranje in simplektično involucijo, Albertova algebra ter jordanska algebra, določena z nedegenerirano simetrično bilinearno formo. Zadnji del je namenjen obravnavi določenih aditivnih preslikav na prakolobarjih.
Keywords: Albertova algebra, bilinearna preslikava, funkcijska identiteta, homomorfizem, idempotent, jordanska algebra, Liejeva algebra, linearna preslikava, matrična algebra, multiaditivna preslikava, prakolobar, poševno simetrična matrika, simetrična matrika, simplektična involucija, transponiranje, ničelni produkt, algebra, določena z ničelnim produktom.
Published: 12.06.2012; Views: 2660; Downloads: 199
.pdf Full text (447,83 KB)

4.
Jordan homomorphisms on triangular matrices
Dominik Benkovič, 2005, original scientific article

Abstract: Naj bo ▫${mathcal{T}}_{n}left( mathcal{C} right)$▫ algebra vseh ▫$n times n$▫ zgornje trikotnih matrik nad komutativnim kolobarjem ▫$mathcal{C}$▫ z enoto. V članku je opisna struktura jordanskih homomorfizmov, ki slikajo iz algebre ▫${mathcal{T}}_{n} left( mathcal{C} right)$▫ v poljubno algebro nad kolobarjem ▫$mathcal{C}$▫. Kot aplikacija je predstavljen nov dokaz rezultata, da je vsako jordansko odvajanje iz algebre ▫${mathcal{T}}_{n} left( mathcal{C} right)$▫ v ▫${mathcal{T}}_{n} left( mathcal{C} right)$▫-bimodul vsota odvajanja in antiodvajanja.
Keywords: matematika, algebra zgornje trikotnih matrik, jordanski homomorfizem, jordansko odvajanje, mathematics, triangular matrix algebra, Jordan homomorphism, Jordan derivation
Published: 10.07.2015; Views: 478; Downloads: 65
URL Link to full text

5.
Characterizing homomorphisms, derivations and multipliers in rings with idempotents
Matej Brešar, 2007, original scientific article

Abstract: V določenih kolobarjih z necentralnimi idempotenti karakteriziramo homomorfizme, odvajanja in multilplikatorje z njihovim delovanjem na elementih, ki zadoščajo določenim zvezam. Tako je npr. obravnavan pogoj, da aditivna preslikava ▫$h$▫ med kolobarjema ▫$mathcal{A}$▫ in ▫$mathcal{B}$▫ zadošča ▫$h(x)h(y)h(z)=0$▫ kadarkoli je ▫$xy=yz=0$▫. Kot aplikacijo dobimo nove rezultate o lokalnih odvajanjih in lokalnih multiplikatorjih. Med drugim dokažemo, da je vsako odvajanje na prakolobarju z netrivialnim idempotentom odvajanje.
Keywords: matematika, kolobar, idempotent, homomorfizem, odvajanje, multiplikator, mathematics, ring, idempotent, homomorphism, derivation, multiplier
Published: 10.07.2015; Views: 453; Downloads: 43
URL Link to full text

6.
Jordan homomorphisms revisited
Matej Brešar, 2008, original scientific article

Abstract: Naj bo ▫$theta$▫ jordanski homomorfizem iz algebre ▫$A$▫ v algebro ▫$B$▫. Poiskani so različni pogoji, iz katerih sledi, da je zožitev ▫$theta$▫ na komutatorski ideal ▫$A$▫ vsota homomorfizma in antihomomorfizma. Algebraični rezultati, dobljeni v prvem delu članka, so uporabljeni v drugem delu, ki obravnava primer, ko sta ▫$A$▫ in ▫$B$▫ ▫$C^ast$▫-algebri.
Keywords: matematika, algebra, jordanski homomorfizem, algebra, ▫$C^ast$▫-algebra, mathematics, algebra, Jordan homomorphism, algebra, ▫$C^ast$▫-algebra
Published: 10.07.2015; Views: 420; Downloads: 61
URL Link to full text

7.
Maps preserving zero products
J. Alaminos, Matej Brešar, J. Extremera, A. R. Villena, 2009, original scientific article

Abstract: Linearna preslikava ▫$T$▫ iz Banachove algebre ▫$A$▫ v Banachovo algebro ▫$B$▫ ohranja ničelni produkt, če je ▫$T(a)T(b) = 0$▫, kadarkoli je ▫$ab = 0$▫. Glavna tema članka je vprašanje, kdaj je zvezna linearna surjektivna preslikava ▫$T: A to B$▫, ki ohranja ničelni produkt, uteženi homomorfizem. Dokažemo, da to velja za velik razred algeber, ki vključuje grupne algebre. Naša metoda sloni na obravnavi bilinearnih preslikav ▫$phi : A times A to X$▫ (kjer je ▫$X$▫ Banachov prostor) z lastnostjo, da iz ▫$ab=0$▫ sledi ▫$phi(a,b) = 0$▫. Dokažemo, da taka preslikava zadošča ▫$phi(amu, b) = phi(a,mu b)$▫ za vse ▫$a,b in A$▫ in vse ▫$mu$▫ iz zaprtja glede na krepko operatorsko topologijo podalgebre multiplikacijske algebre ▫${mathcal M}(A)$▫ generirane z dvostranko potenčno omejenimi elementi. Ta metoda je uporabna tudi za karakterizacijo odvajanj s pomočjo ničelnega produkta.
Keywords: matematika, teorija operatorjev, grupna algebra, ▫$C^ast$▫-algebra, homomorfizem, uteženi homomorfizem, odvajanje, posplošeno odvajanje, mathematics, operator theory, group algebra, ▫$C^ast$▫-algebra, homomorphism, weighted homomorphism, derivation, generalized derivation, separating map, disjointness preserving map, zero product preserving map, doubly power-bounded element
Published: 10.07.2015; Views: 481; Downloads: 66
URL Link to full text

8.
Explicit homomorphisms of hexagonal graphs to one vertex deleted Petersen graph
Petra Šparl, Janez Žerovnik, 2009, original scientific article

Abstract: Problem odločanja ali obstaja homomorfizem iz poljubnega grafa ▫$G$▫ v dani graf ▫$H$▫ je bil že večkrat proučevan in se je izkazal za zelo težkega. Hell in Nešetril sta dokazala, da je odločitveni problem NP-poln, če ▫$H$▫ ni dvodelen graf. V članku je obravnavan poseben problem, kjer je ▫$G$▫ poljuben heksagonalen graf brez trikotnikov, ▫$H$▫ pa Kneserjev graf ali njegov inducirani podgraf. Podana je esplicitna konstrukcija, ki dokazuje obstoj homomorfizma iz poljubnega heksagonalnega grafa brez trikotnikov v Petersenov graf brez ene točke.
Keywords: matematika, teorija grafov, homomorfizem, H-barvanje, heksagonalen graf brez trikotnikov, mathematics, teorija grafov, homomorphism, H-coloring, triangle-free hexagonal graph
Published: 10.07.2015; Views: 492; Downloads: 13
URL Link to full text

9.
Characterizing Jordan maps on C [ast]-algebras through zero products
J. Alaminos, Matej Brešar, J. Extremera, A. R. Villena, 2010, original scientific article

Abstract: Naj bosta ▫$A$▫ in ▫$B$▫ ▫$C^ast$▫-algebri, ▫$X$▫ naj bo bistveni Banachov ▫$A$▫-bimodul in naj bosta ▫$T colon A to B$▫ in ▫$S colon A to X$▫ zvezni linearni preslikavi; ▫$T$▫ naj bo surjektivna. Denimo, da je ▫$T(a)T(b) + T(b)T(a) = 0$▫ in ▫$S(a)b + bS(a) + aS(b) + S(b)a = 0$▫, kadarkoli ▫$a, b in A$▫ zadoščata ▫$ab = ba = 0$▫. Dokažemo, da je ▫$T = wPhi$▫ in ▫$S = D + wPsi$▫, kjer ▫$w$▫ leži v centru multiplikatorske algebre ▫$B$▫, ▫$Phicolon A to B$▫ je jordanski epimorfizem, ▫$D colon A to X$▫ je odvajanje in ▫$Psi colon A to X$▫ je bimodulski homomorfizem.
Keywords: matematika, teorija operatorjev, ▫$C^ast$▫-algebra, homomorfizem, jordanski homomorfizem, odvajanje, jordansko odvajanje, ohranjevalec ničelnega produkta, mathematics, operator theory, ▫$C^ast$▫-algebra, homomorphism, Jordan homomorphism, derivation, Jordan derivation, zero-product-preserving map
Published: 10.07.2015; Views: 436; Downloads: 7
URL Link to full text

10.
A note on spectrum-preserving maps
J. Alaminos, Matej Brešar, Peter Šemrl, A. R. Villena, 2012, original scientific article

Abstract: Naj bosta ▫$A$▫ in ▫$B$▫ enotski polenostavni Banachovi algebri. Če je ▫$phi colon M_2(A)to B$▫ bijektivna linearna preslikava, ki ohranja spekter, potem je ▫$phi$▫ jordanski homomorfizem.
Keywords: matematika, teorija operatorjev, ohranjevalec spektera, Banachova algebra, jordanski homomorfizem, mathematics, operator theory, spectrum-preserving map, Banach algebra, Jordan homomorphism
Published: 10.07.2015; Views: 528; Downloads: 77
URL Link to full text

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica