| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 40
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
STVARNOPRAVNA ZAVAROVANJA PRI NAKUPU IN PRODAJI NEPREMIČNIN
Aljaž Ferletič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga v uvodnih poglavjih opisuje osnovne dileme potrošnikov pri trgovanju z nepremičninami. Pri tem primerja rizike, ki se pojavljajo, kadar se odločijo nakup ali prodajo izvesti brez pomoči strokovnjakov z možnostmi njihovega izničenja, kadar k poslom vključijo različne strokovnjake. V nadaljevanju so podani osnovni pravni pojmi in instituti, ki se pojavljajo ob nepremičninskih transakcijah ter njihova umeščenost v slovenskem pravnem redu. V jedru naloge so podani obligacijskopravni in stvarnopravni instituti, ki lahko služijo kot zavarovanja pri trgovanju z nepremičninami. Pri tem so poleg teoretične osnove institutov podane še nekatere možnosti njihove aplikacije za utrditev nepremičninske transakcije. Najprej so na kratko obravnavani obligacijskopravni instituti, ki lahko služijo kot zavarovanja pri nakupu in prodaji nepremičnine. Tem sledijo stvarnopravna zavarovanja, kjer je opisana možnost pridržanja zemljiškoknjižnega dovolila, hipoteka, predznambe in zaznambe ter zemljiški dolg. Hipoteka v nalogi zavzema osrednje mesto, saj se od stvarnopravnih zavarovanj v slovenskem pravnem prostoru najpogosteje pojavlja. Prav tako so pri hipoteki razložena najpomembnejša načela stvarnega in zemljiškoknjižnega prava. Na koncu naloge je opisan zemljiški dolg, ki pa je opisan izključno na teoretični podlagi.
Keywords: zavarovanja pri trgovanju z nepremičninami, nakup in prodaja nepremičnin, stvarnopravna zavarovanja, zadržanje zemljiškoknjižnega dovolila, hipoteka, predznamba, zaznamba, zemljiški dolg
Published: 15.12.2009; Views: 2406; Downloads: 382
.pdf Full text (304,09 KB)

2.
POROČILO EVROPSKE BANKE ZA OBNOVO IN RAZVOJ O HIPOTEKI V TRANZICIJSKIH EKONOMIJAH
Mateja Martinčič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Osrednji predmet raziskovanja te diplomske naloge je Poročilo »Hipoteka v tranzicijskih ekonomijah« (v nadaljevanju diplomskega dela »Poročilo«) Evropske banke za obnovo in razvoj, ki ga je izdala leta 2007. Poročilo podaja celosten vpogled v stanje hipotekarnih trgov in zakonov s tega področja v državah, ki imajo dejaven trg s hipotekami ali ga aktivno razvijajo. Države, zajete v Poročilu so: Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Gruzija, Madžarska, Kazahstan, Kirgizija, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Rusija, Srbija, Slovaška, Slovenija in Ukrajina. Poročilo želi opredeliti, kakšna pravna reforma je v teh državah potrebna, da bi dosegle učinkovito pravno podlago za ustanavljanje in uveljavljanje hipotek tako, da bi hipoteka predstavljala učinkovito sredstvo zavarovanj posojil. V prem delu diplomske naloge bom predstavila vsebino Poročila in razloge, zakaj je bilo izdano. Vsebinski del Poročila vsebuje: Razlago pojma pravne učinkovitosti, Hipotekarno pravo, Regionalno raziskavo o hipotekah in primerjalni pregled, Hipotekarne vrednostne papirje in zaključek. Še posebej bom v okviru tega Poročila izpostavila omembe Slovenije, kako je naš pravni sistem v Poročilu obravnavan in ocenjen. Nadalje bom predstavila odziv Poljske fundacije za hipotekarne kredite na Poročilo, njeno kritiko in konstruktivne predloge k temu Poročilu. S pričujočo diplomsko nalogo želim prikazati pogled Evropske banke za obnovo in razvoj na države, ki so pred kratkim prestale prehod v drugačen politični in gospodarski sistem, in njeno videnje stanja in razvoja hipotekarnega prava v obravnavanih državah ter usmeritve nadaljnjih reform, ki jih predlaga in podpira.
Keywords: Evropska banka za obnovo in razvoj, države v tranziciji, hipoteka, reforma, hipotekarno pravo, Poljska fundacija za hipotekarne kredite.
Published: 31.03.2010; Views: 1505; Downloads: 106
.pdf Full text (612,25 KB)

3.
OBLIKE ZAVAROVANJ STANOVANJSKIH KREDITOV
Nina Hari, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V današnjih časih si večina ljudi želi imeli lastno stanovanje ali hišo, v kateri bo sam svoj gospodar. Ne želijo si najemodajalcev in visokih najemnin, ampak stanovanje, katerega bodo oblikovali in opremili po svojih željah in zamisli. Pot do svojega lastnega stanovanja ali hiše pa je dolga in zahtevna. Tak življenjski podvig zahteva veliko finančnih sredstev, katera so težje dostopna predvsem mladim brez prihrankov. Pri tej finančni težavi lahko pomagajo nekateri starši, vendar se v današnjih časih to ne pojavlja prav pogosto, zato ljudje posegajo po različnih posojilih. Obstaja več vrst posojil, vendar so najbolj pogosta in najbolj uporabna bančna posojila, namenjena nakupu ali prenovi stanovanjske enote. Temu posojilu sledi tudi zavarovanje in tako dobimo stanovanjski kredit zavarovan s porokom, zavarovan preko zavarovalnice ali pa hipotekarni kredit. Poznamo več vrst hipotekarnih kreditov, ki se razlikujejo glede na način zavarovanja, namen porabe, višino in dobo odplačevanja. Razlikujejo pa se tudi glede na različno obrestno mero. V tej diplomski nalogi smo se osredotočili na dve obliki zavarovanja stanovanjskega kredita in sicer na zavarovanje s kreditno sposobnim porokom, ter z zastavo nepremičnine oz. s hipoteko.
Keywords: • stanovanjski kredit • hipoteka • poroštvo
Published: 21.01.2011; Views: 1792; Downloads: 321
.pdf Full text (312,92 KB)

4.
HIPOTEKA - ZASTAVNA PRAVICA NA NEPREMIČNINI
Anja Radislav, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Zastavna pravica na nepremičninah oziroma hipoteka je kot stvarna pravica celovito urejena v Stvarnopravnem zakoniku, v delu, ki ureja zastavne pravice. Zastavna pravica je splošno urejena v 128. členu SPZ, ki jo določa kot stvarno pravico na točno določeni tuji stvari ali pravici, ki zastavnemu upniku daje upravičenje, da se zaradi neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti poplača skupaj z obrestmi in stroški iz vrednosti zastavljene nepremičnine pred vsemi drugimi upniki zastavitelja. Ta splošna definicija zastavne pravice se uporablja tudi za hipoteko kot zastavno pravico na nepremičnini, za katero se uporabljajo poleg splošnih pravil o zastavni pravici, še specialne določbe, ki so vsebovane v členih od 138. do 154. SPZ. Hipoteka predstavlja v slovenskem pravnem sistemu najbolj razširjen institut zavarovanja večjih terjatev, saj daje hipotekarnemu upniku visoko stopnjo pravne varnosti. Kot stvarna pravica se vpisuje v zemljiško knjigo, ki je ravno na pragu obsežnih sprememb, predvsem v smislu informatizacije zemljiškoknjižnega postopka.
Keywords: zastavna pravica na nepremičnini, hipoteka, skupna hipoteka, maksimalna hipoteka, nadhipoteka, zemljiška knjiga, hipotekarni upnik, hipotekarni dolžnik, nepremičnina
Published: 24.11.2010; Views: 3742; Downloads: 1525
.pdf Full text (480,51 KB)

5.
PRENOVLJENA UREDITEV HIPOTEKARNEGA PRAVA
Lidija Vrhovšek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Hipoteka predstavlja eno izmed pojavnih oblik zastavne pravice na nepremičnini. Zastavna pravica omogoča upniku poplačilo terjatve, če dolžnik ne izpolni svoje obveznosti. Iz tega je razvidno, da zastavna pravica ne obstaja sama zase, ampak vedno sobiva s terjatvijo. Ko terjatev preneha pa preneha tudi zastavna pravica. Pri hipoteki pa je potreben tudi izbris iz zemljiške knjige. V sedaj veljavni zakonodaji urejata hipoteko v celoti ZZK-1 in SPZ. V nalogi, ki je pred Vami, pa je poleg osnovnih značilnosti predstavljena tudi spremenjena ureditev hipoteke in hipotekarnega prava, ki pa jo ureja novela ZZK-1C.
Keywords: Hipoteka, hipotekarni upnik, hipotekarni dolžnik, terjatev, zastavna pravica
Published: 17.01.2011; Views: 1698; Downloads: 221
.pdf Full text (335,17 KB)

6.
MANAGERSKI POGLEDI NA ZAVAROVANJE NALOŽB Z NEPREMIČNINAMI
Sandra Koletnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Ključna naloga managerjev pri sprejmanju odločitev o odobritvi oz. zavrnitvi hipotekarnega kredita je obvladovanje tveganj. Za ustrezno obvladovanje tveganj potrebujejo managerji banke ustrezne strokovne podlage in analize. Pri izvedbi analiz je potrebno veliko pozornost nameniti predmetu zavarovanja terjatev. V primeru zavarovanja kredita z nepremičninami zajema slednja temeljito vrednotenje v zastavo ponujene nepremičnine. V nalogi smo predstavili organizacijske postopke ter opredelili potrebno dokumentacijo za zahtevo za odobritev kredita. V okviru organizacijskih postopkov smo posebno pozornost namenili metodam vrednotenja nepremičnin, ki služijo kot zavarovanje terjatev za odobrene kredite. Temeljito smo obdelali metodo vrednostenja nepremičnin po kapitalizaciji donosov, predstavili pa smo tudi preostali dve, v strokovni javnosti priznani, metodi. In sicer nabavno vrednostno metodo in metodo vrednotenja zemljišč, ki zajema metodo primerljivih prodaj, metodo alokacije zemljišča in metodo razvoja zemljišča. Kot najprimernejšo metodo za zavarovanje kreditov z nepremičninami smo ocenili metodo kapitalizacije donosov, saj je vrednost poslovnih nepremičnin v časih gospodarske krize v največji meri odvisna od na njeni osnovi ustvarjene novo dodane vrednosti v prihodnosti.
Keywords: banka, tveganje, metode kapitalizacije donosov, zavarovanje terjatev, hipoteka.
Published: 04.05.2011; Views: 1380; Downloads: 196
.pdf Full text (664,56 KB)

7.
KREDITIRANJE FIZIČNIH OSEB V ČASU FINANČNE KRIZE - ANALIZA BANK SLOVENSKEGA TRGA
Asmir Žilić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo zajema predstavitev bank in bančnega poslovanja predvsem na področju poslovanja s fizičnimi osebami. Bančništvo se v današnjem času srečuje z veliko konkurenco na trgu. Novi in bolj uspešno prodajan proizvod je postal gonilo slovenskega bančništva. Ne smemo izključiti pravilnosti in ustreznosti poslovanja na bančnem trgu, saj je to osnova za nadaljnjo poslovanje. Poslovanje banke zahteva zelo natančno in skrbno načrtovanje finančnih tokov, saj lahko banka le tako ostane sposobna zagotavljati ustreznost svojih storitev. Banke morajo svoje storitve ponujati čim bolj nemoteno, v enem kontinuiranem procesu, saj lahko le tako ohranijo dosedanje in privabijo nove komitente. Število kakovostnih komitentov lahko izjemno poveča priljubljenost določene banke. Namreč ljudje smo navajeni izbirati banko na osnovi priporočil oziroma na osnovi dobrih izkušenj. Bančništvo se v današnjem času razvija v smeri približevanja potrebam bodočih komitentov, se z zanimanjem posvetuje s stranko in ji na čim boljši način svetuje.
Keywords: finančna institucija, bančni sistem, finančni trg, kapital banke, finančni presežek, finančni primanjkljaj, likvidnost, varnost, rentabilnost, ekonomičnost, kapitalska ustreznost, multiplikacija, ponudba, povpraševanje, kratkoročni kredit, dolgoročno posojilo, poroštvo, hipoteka, zavarovanje, obresti, glavnica, kreditno tveganje, tržno tveganje.
Published: 04.05.2011; Views: 2431; Downloads: 360
.pdf Full text (315,61 KB)

8.
ZEMLJIŠKI DOLG IN REALIZACIJA ZEMLJIŠKEGA DOLGA V IZVRŠILNEM POSTOPKU
Mihael Bohinc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava zemljiški dolg kot institut stvarnopravnega zavarovanja in njegovo realizacijo v fazi izvršilnega postopka. Podrobneje je predstavljen varovalni zemljiški dolg, ki je sicer podoben hipoteki, vendar se od nje razlikuje v neakcesornosti do zavarovane terjatve ter v ugovorih posojilojemalca iz varovalne pogodbe, ki jih uveljavlja v določenih primerih. V času ko v slovenskem prostoru za zavarovanje terjatev še vedno prevladuje hipoteka kot oblika zavarovanja obveznosti, lahko ugotovimo, da v primeru izvršbe na podlagi zemljiškega dolga ali neposredno izvršljive notarske hipoteke upnik že razpolaga z izvršilnim naslovom, ki omogoča realizacijo poplačila iz nepremičnine za zavarovanje terjatve v primeru njenega neplačila ob dospelosti. Glede na razmeroma kratkotrajno zakonsko urejenost in posledično manjšo uporabnost zemljiškega dolga v Republiki Sloveniji relevantne sodne prakse s tega področja še ni, zato se bo praktična uporaba tega instituta pokazala sčasoma.
Keywords: zemljiški dolg, zemljiško pismo, izvršba, hipoteka, zemljiška knjiga, varovalni zemljiški dolg, ugovori v izvršbi.
Published: 13.09.2011; Views: 3168; Downloads: 521
.pdf Full text (359,25 KB)

9.
HIPOTEKARNI TRGI V DRŽAVAH ČLANICAH EU
Jasna Štruc, 2012, final seminar paper

Abstract: Nepremičnina je danes zelo pomembna ekonomska dobrina za posameznika in družbo. Na nepremičninskem trgu je nakup stanovanja ali hiše zelo draga investicija zato si večina ljudi nakupa ne more privoščiti ampak to vzamejo v najem. Ena najpomembnejših oblik financiranja nepremičnin v razvitih državah je hipotekarno posojilo. To je dolgoročno posojilo namenjeno za nakupu, gradnjo ali prenovo nepremičnine. Posojilo je zavarovano z nepremičnino, ki jo zastavimo in najpogosteje velja kot zavarovanje posojila, čeprav pri nas ne poznamo hipotekarnega posojila v pravem pomenu besede z vsemi značilnostmi, ki jih poznajo v drugih evropskih državah. V svetu so se uveljavili mnogi modeli hipotekarnega bančništva, tradicionalni model, listinjenje in model hipotekarne obveznice, ki ga poskuša uvesti v sistem hipotekarnega bančništva tudi Slovenija z Zakonom o hipotekarni in komunalni obveznici. Slovenija potrebuje zelo učinkovitejše nepremičninsko financiranje, kar bi lahko dosegla ravno z vzpostavitvijo ustreznega modela hipotekarnega bančništva. Hipotekarno bančništvo ter v tem okviru hipotekarno kreditiranje predstavlja potencialno tržno nišo za slovenske banke, saj večina Slovencev v nasprotju s prebivalci drugih evropskih držav živi v lastni nepremičnini. Specializirano hipotekarno bančništvo ima najdaljšo tradicijo na Danskem in v Nemčiji, ostale države pa večinoma sledijo njunemu izjemno uspešnemu specializiranemu modelu izdajanju hipotekarnih obveznic. Hipotekarna obveznica predstavlja novost na slovenskem kapitalskem trgu. S sprejetjem Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici je v naš kapitalski trg uvedel nov instrument, ki prinaša pozitivne posledice tako za banke, za bodoče posojilojemalce, kot tudi za institucionalne investitorje. Hipotekarne obveznice so predvsem varna naložba, bankam pa bodo omogočale, da pridejo do dolgoročnih virov, ki jih bodo uporabile predvsem za financiranje stanovanjske gradnje. V svetu so uveljavljeni različni modeli izdajanja hipotekarnih obveznic. Najpomembnejša razlika je v principu specializiranosti oziroma univerzalnosti, poleg tega pa obstaja še možnost centralizacije izdaje hipotekarnih obveznic. Večina evropskih držav je v svoji zakonodaji implementirala načelo specializiranosti in tako omejila izdajo hipotekarnih obveznic le na specializirane hipotekarne banke. Te se praviloma ukvarjajo le z eno vrsto poslov, in sicer z izdajo hipotekarne obveznice ter s prejeto kupnino refinancirajo odobrena hipotekarna posojila.
Keywords: Ključne besede: hipotekarni trg, hipoteka, hipotekarno posojilo, hipotekarno bančništvo, hipotekarna obveznica.
Published: 02.04.2012; Views: 1595; Downloads: 123
.pdf Full text (366,77 KB)

10.
HIPOTEKA V SODNI PRAKSI
Mateja Breznik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Hipoteka je institut stvarnega prava in njene korenine segajo globoko v dobo rimske antike.
Keywords: hipoteka, stvarna zavarovanja, zastavitelj
Published: 02.04.2012; Views: 1913; Downloads: 405
.pdf Full text (462,84 KB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica