| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 26
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Analiza zadovoljstva policistov z vodenjem in delom
Uroš Čadež, Branko Lobnikar, 2003, published scientific conference contribution (invited lecture)

Keywords: policija, organizacija, vodenje, zadovoljstvo z delom, hierarhija
Published in DKUM: 19.03.2024; Views: 113; Downloads: 2
.pdf Full text (215,25 KB)

2.
Logistika odpadkov in njen izkoristek : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
Tamara Premrl, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo opredelili razbremenilno logistiko, predstavili njene cilje in pojasnili predmet razbremenilne logistike. Temu sledi predstavitev vrst odpadkov in njihov opis. Teoretični del zajema tudi predstavitev krožnega gospodarstva, njegov pomen in prednosti. V poglavju Hierarhija ravnanja z odpadki smo pojasnili prednostno ravnanje z odpadki, po načelu obrnjene piramide, ki prikazuje prednostno ravnanje z odpadki, od zgoraj navzdol. V empiričnem delu smo analizirali ključne kazalnike nastanka odpadkov in ravnanje z le-temi v Evropski uniji (v nadaljevanju: EU) in Sloveniji. Temu sledi diskusija, v kateri so podane ugotovitve, do katerih smo prišli z analizo kazalnikov. Ugotovili smo, da se količina proizvedenih odpadkov v Sloveniji, od sprejema akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo iz leta 2015, do danes ni zmanjšala. Ugotovili smo tudi, da se v istem obdobju stopnja recikliranih odpadkov ni povišala, saj smo pri e-odpadkih in gradbenih odpadkih ugotovili padec rasti. Na koncu smo podali predloge in ukrepe Evropske unije, s katerimi želi pospešiti prehod v krožno gospodarstvo. Podali smo tudi lastne predloge dodatnih rešitev, s katerimi kot potrošniki lahko prispevamo k bolj trajnostnemu sistemu.
Keywords: razbremenilna logistika, odpadki, krožno gospodarstvo, hierarhija ravnanja z odpadki, kazalniki krožnega gospodarstva
Published in DKUM: 14.02.2024; Views: 240; Downloads: 24
.pdf Full text (2,79 MB)

3.
Pomembnost motiviranja za uspešno vodenje
Špela Kotnik, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Izziv vsake vodje je motivirati svoje zaposlene tako, da bodo s svojimi dejanji pripomogli k doseganju organizacijskih ciljev. Motivacija je individualna stvar, zaradi česar mora vodja dodobra poznati lastnosti in potrebe svojih zaposlenih kot tudi naravo dela. Bolj, kot bodo zaposleni motivirani, tem bolj bodo pripomogli k uspešnosti podjetja. Na motivacijo lahko vodja vpliva z različnimi motivacijskimi dejavniki, kot so npr. plača, denarne nagrade ter napredovanja, a vendar nanjo vpliva tudi odnos, ki ga imata vodja in zaposleni, ter vodstveni stil, ki ga vodja uporablja. V diplomski nalogi smo raziskali vpliv, ki ga ima motivacija na vodenje ter opredelili njuno medsebojno soodvisnost. V prvem delu diplomske naloge smo tako najprej opredelili motivacijo, motive in izvore motivacije ter različne motivacijske teorije in dejavnike motivacije. Temu sledi poglavje vodenja, kjer smo najprej pojasnili, kaj vodenje sploh je, in kakšne vrste oziroma stile vodenja poznamo. Ob koncu prvega dela diplomske naloge smo opredeli tudi, kdaj govorimo o uspešnem vodenju in o medsebojnem vplivu med motivacijo in vodenjem. V drugem, empiričnem delu diplomske naloge, smo opravili raziskavo med zaposlenimi v izbrani enoti Nove kreditne banke Maribor d.d. Pripravili smo dve anketi, eno za vodje in eno za zaposlene, skozi kateri smo nato analizirali razkorak med motivacijskimi pristopi, ki jih uporabljajo vodje, in tistih, za katere si zaposleni izbrane organizacijske enote najbolj želijo, da bi jih vodje uporabljale. V empiričnem delu diplomske naloge smo ugotovili, da na motivacijo zaposlenih najbolj vplivajo denarne nagrade, najmanj motivirajoč dejavnik pa je delo od doma. Za slednjega je management mnenja, da le ta v veliki meri vpliva na raven motivacije zaposlenih, kar predstavlja največji razkorak med motivacijskimi dejavniki, ki dejansko motivirajo zaposlene, in tistimi, za katere vodstveni delavci menijo, da vplivajo na motiviranost.
Keywords: Motivacija, motivi motivacije, notranja motivacija, zunanja motivacija, notranja in zunanja motivacija, motivacijske teorije, maslowa hierarhija potreb, teorija ERG, Herzbergova motivacijska teorija, motivacijska teorija X in Y, teorija pridobljenih potreb, procesne teorije motivacije, motivacijski dejavniki, vodenje, vrste vodenja, osebnostne teorije vodenja, vedenjske teorije vodenja, kontingenčne teorije vodenja, situacijska teorija vodenja, sodobni stili vodenja, transakcijski in transformacijski stil vodenja, karizmatičen stil vodenja, moralen stil vodenja, uspešno vodenje.
Published in DKUM: 27.10.2022; Views: 1080; Downloads: 413
.pdf Full text (1,19 MB)

4.
Vrednotne orientacije skozi življenje
Janek Musek, Petra Lešnik Musek, Kristijan Musek Lešnik, 1993, original scientific article

Abstract: V psihologiji je še vedno dokaj pomanjkljivo raziskano vprašanje, kako se oblikujejo vrednotne usmeritve v odvisnosti od starosti in razvojne dobe. V raziskavi smo skušali ugotoviti, kako ocenjujejo pomembnost glavnih osebnih vrednot in vrednotnih kategorij osebe v različnih starostnih obdobjih odraslosti. Pri tem smo izhajali iz hipoteze, da obstajajo tudi na področju vrednot razvojne težnje in hierarhije, ki zajemajo glavne kategorije vrednot. Rezultati raziskave so pokazali, da v odrasli dobi s starostjo relativno upadapomen hedonskih in potenčnih vrednot, ne upada pa pomen moralnih vrednot in narašča pomen izpolnitvenih vrednot. Na ravni vrednotnih makrousmeritev lahko ugotovimo upadanje pomena dionizičnih in naraščanje pomena apoloničnih vrednot. Ti rezultati v grobem potrjujejo obstoj razvojne hierarhije vrednot, ki vodi od hedonskih in potenčnih (dionizičnih) vrednot k moralnim in izpolnitvenim (apolonskim) vrednotam.
Keywords: vrednote, vrednotne usmeritve, kategorija vrednot, razvojna hierarhija vrednot
Published in DKUM: 19.03.2020; Views: 1057; Downloads: 52
URL Link to full text

5.
Revizija informacijskega sistema v izbranem podjetju
Nina Pulko, 2019, master's thesis

Abstract: Informacijski sistem je v današnjem tehnološko razvitem času za podjetje ključnega pomena. Vse prednosti, ki jih je prinesla računalniška in telekomunikacijska tehnologija so prinesle tudi vse večje možnosti zlorabe in dostopa do zaupnih podatkov. Zaradi naraščanja računalniškega kriminala, nesreč in napak posameznikov na delovnem mestu se morajo podjetja vedno bolj posvečati varnosti in zaščiti informacijskega sistema in ga redno tudi pregledovati. V ta namen se je oblikovala posebna veja revizije, ki se ukvarja s preverjanjem zanesljivosti, učinkovitosti ter varnosti informacijskih sitemov. V Sloveniji omenjena veja napreduje in vedno bolj združuje znanja revizorjev in informatikov. V magistrskem delu bomo predstavili pojem informacijskega sistema, njegove značilnosti ter vrste. Predstavili bomo pojem revizije informacijskega sistema in njene začetke v Sloveniji ter opisali primer sodne prakse pri zlorabi informacijskega sistema. Pri reviziji je potrebno slediti določenim zakonskim podlagam in etičnim pravilom, ki jih bomo posebej predstavili. Z vidika standardov so v nalogo vključeni standardi skupine ISO/IES 27000 ter metodologiji COBIT in ITIL. V zaključku bo predstavljen primer revizije informacijskega sistema v izbranem podjetju X, ki bo temeljil na standardu ISO 17799, kateri se osredotoča predvsem na informacijsko varnost.
Keywords: revizija, informacijski sistem, varnost informacijskega sistema, standardi ISO, hierarhija pravil
Published in DKUM: 25.11.2019; Views: 1259; Downloads: 141
.pdf Full text (1,39 MB)

6.
Zaporniška subkultura : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Nejc Hribernik, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi predstavljamo raziskavo o prisotnosti zaporniške subkulture, neformalne hierarhične lestvice in neformalnega vodje v slovenskih zaporih. Zaporniška subkultura je posebna oblika subkulture, ki se pojavlja v zaporih, in jo opredeljujejo specifične norme, vrednote in neformalna pravila. Da bi pojav natančno preučili in opredelili, smo Januarja 2019 v treh slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora (Dob pri Mirni, Maribor in Celje) opravili raziskavo, v kateri smo s strukturiranimi intervjuji o problematiki povprašali tamkajšnjih petindvajset zaposlenih. Izsledki raziskave so pokazali, da v slovenskih zaporih nedvomno obstajajo zaporniška subkultura, neformalna hierarhija in neformalni vodja. S pomočjo strukturiranih intervjujev smo izpostavili značilnosti zaporniške subkulture ter kaj vse nanjo vpliva. Orisali smo neformalno hierarhično lestvico in prikazali značilnosti neformalnega vodje. Ugotovili smo tudi, da zaporniške subkulture ni mogoče povsem omejiti, saj je v večjem ali manjšem obsegu sestavni del kriminalnega življenja. Besedilo diplomskega dela torej ponuja širši vpogled v dogajanje v slovenskih zaporih, ki je nedvomno pomembna osnova za ustrezno reorganizacijo zapletenih zaporskih razmer in temelj razmisleka o vzpostavitvi takšnih pogojev bivanja, da bo »kaznovalna« institucija dejansko dosegla svoj osnovni namen.
Keywords: diplomske naloge, zapor, subkultura, hierarhija, pravosodni policist, obsojenec
Published in DKUM: 01.08.2019; Views: 1584; Downloads: 243
.pdf Full text (1,30 MB)

7.
Posebnosti politike in njenega planiranja v družinskem podjetju
Leon Šterbal, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Družinska podjetja delujejo na drugačen način, kot nedružinska, saj je zaradi družinskih vezi ohranjanje hierarhije in dobrih medsebojnih odnosov bolj zapleteno. Tudi vizija in poslanstvo se načeloma razlikujeta od tistih v nedružinskih podjetjih, saj je tukaj želja, da ostane podjetje v rokah družine skozi daljše časovno obdobje. Meje med poslovnim in družinskim življenjem morajo biti jasno začrtane, da lahko govorimo o uspešnem poslovanju. Poslovne zadeve je v družinskem podjetju potrebno postaviti pred interese družine pa naj bo to še tako težko. Družinska podjetja se vedno bolj uveljavljajo in začenjajo dominirati nedružinska podjetja, tako v številu kot v uspešnosti. Družinsko podjetje torej postaja pomembnejše iz dneva v dan, kljub temu pa še vedno nimamo enotne, uradno uveljavljene definicije tega pojma, saj se mnenja strokovnjakov razhajajo glede tega, kaj družinsko podjetje sploh predstavlja.
Keywords: podjetje, družina, vizija, poslanstvo, hierarhija, politika, nasledstvo
Published in DKUM: 26.11.2018; Views: 909; Downloads: 84
.pdf Full text (1,28 MB)

8.
Ravnanje s komunalnimi odpadki v občini ilirska bistrica
Marko Stanič, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Ravnanje s komunalnimi odpadki lahko danes predstavlja nerešljiv problem, lahko pa tudi novo priložnost. Občina Ilirska Bistrica je po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov v Jelšanah odvisna izključno od vožnje zbranih odpadkov na odlagališča po Sloveniji, trenutno v Tržič. V diplomskem delu želimo predstaviti pred nekaj leti uveden nov način ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Ilirska Bistrica, kako na sistem ločenega zbiranja odpadkov gledajo občani, predvsem pa raziskati, kako bi lahko z dodatnimi ukrepi povečali učinkovitost ločevanja. Analiza trenutnega stanja je bila opravljena s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval 13 vprašanj. Iz vsebine prejetih odgovorov ugotavljamo, da je bil sistem ločenega zbiranja odpadkov dobro sprejet in da je ostalo še nekaj neizkoriščenih možnosti, ki jih bo v bodoče treba izkoristiti.
Keywords: ravnanje s komunalnimi odpadki, hierarhija ravnanja z odpadki, občina Ilirska Bistrica
Published in DKUM: 30.08.2018; Views: 1270; Downloads: 189
.pdf Full text (1,42 MB)

9.
Analiza dejavnikov učnega okolja na osnovi modela hierarhije potreb Abrahama Maslowa
Katja Košir, Katarina Habe, 2013, review article

Abstract: V prispevku analiziramo nekatere dejavnike učnega okolja z vidika enega izmed najbolj uveljavljenih modelov motivacije hierarhije potreb Abrahama Maslowa. Ta model lahko učitelju predstavlja smiselno orodje za analizo možnih dejavnikov manj ustrezne učenčeve učne prilagojenosti. Na posameznih ravneh potreb predstavljamo nekatere koncepte, ki predstavljajo dejavnike učnega okolja. Na ravni fizioloških potreb navajamo pregled raziskav, ki so preučevale ergonomske dejavnike učnega okolja. Na ravni potreb po varnosti opisujemo koncepta vodenja razreda in medvrstniškega nasilja ter predstavljamo nekatere ključne raziskovalne ugotovitve na obeh področjih. Na ravni potreb po sprejetosti in ljubezni analiziramo vidike pozitivne razredne klime ter opisujemo koncept socialne sprejetosti učencev. Znotraj potrebe po samospoštovanju in dosežkih umestimo sodobna spoznanja o oblikovanju učne samopodobe učencev. Koncept zanosa pa predstavljamo kot enega izmed ključnih dejavnikov, ki učitelju omogočajo uresničevanje potrebe po samouresničevanju ter spodbujanje osebnostnega razvoja učencev. Na osnovi pregleda raziskav na navedenih področjih izpeljemo nekaj priporočil, ki učitelju omogočajo učinkovito spodbujanje celostnega razvoja učencev.
Keywords: učno okolje, razredna klima, socialna sprejetost, učna samopodoba, dejavniki učnega okolja, hierarhija potreb Abrahama Maslowa, vodenje razreda, zanos
Published in DKUM: 19.09.2017; Views: 2634; Downloads: 338
.pdf Full text (698,36 KB)
This document has many files! More...

10.
Medkulturnost protestantske književnosti
Dejan Kos, 2008, original scientific article

Abstract: Prispevek obravnava učinke, ki jih je imela protestantska književnost na preoblikovanje stanovsko organiziranih kulturnih polj v drugi polovici 16. stoletja. Pri tem postavlja domnevo, da protestantizem na vseh ključnih ravneh literarnega polja (kriteriji literarnosti, koncepti identitete, družbene strukture, medijski dispozitivi) izkazuje težnje po preseganju stanovskih omejitev. Protestantska književnost potemtakem mehanizme med kulturnosti uporablja na način, ki spodbuja funkcionalno širitev družbenega prostora.
Keywords: protestantizem, medkulturnost, literarno polje, stanovska hierarhija, funkcionalna diferenciacija
Published in DKUM: 29.05.2017; Views: 1214; Downloads: 373
.pdf Full text (206,43 KB)
This document has many files! More...

Search done in 1.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica