| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 47
First pagePrevious page12345Next pageLast page
31.
Posodobitev hidravličnega sistema vertikalnih cepilnikov drv
Simon Tominšek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Dandanes se ljudje čedalje bolj obračamo k alternativnim in obnovljivim virom energije. Med slednje sodita tudi les in biomasa. Da bi priprava lesa za ogrevanje hiš bila čim bolj fizično enostavna, smo razvili različne stroje in pripomočke. Med slednje sodijo tudi cepilniki drv. Eden od njih, in sicer vertikalni cepilnik drv, je tudi obravnavan v tem diplomskem delu. Opisan je celotni hidravlični sistem na omenjenemu cepilniku, ki je tudi predmet raziskave. V ta namen so bile opravljene temeljite meritve in preizkusi, ki so dali pomembne podatke o karakteristikah hidravličnega sistema. Pridobljeni podatki so bili ustrezno obdelani in na podlagi slednjih smo prišli do ugotovitev, kako celoten hidravlični sistem posodobiti, da bo cepilnik drv dajal optimalne rezultate. Tako smo cepilnik posodobili ter v praksi preverili ujemanje izračunanih rezultatov. V diplomskem delu je zajeto tudi poglavje o hidravličnih oljih, ki so pomemben element hidravličnega sistema. Predstavljeno pa je tudi samo podjetje SICO d. o. o, sicer znano po laserskem razrezu, a se je pred letom dni odločilo, da bo del proizvodnje preusmerilo tudi na končne izdelke kot so cepilniki drv. Izdeluje več vrst cepilnikov, z različnimi možnostmi pogona, kot je elektromotor, kardanski pogon ali kombinacijo obeh. Prav zaradi omenjenega novega izdelka podjetja, v katerem sem tudi zaposlen, sem se odločil razvojno pot predstaviti v diplomskem delu.
Keywords: hidravlika, hidravlični sistem, cepilniki drv, posodobitev.
Published: 23.05.2012; Views: 2191; Downloads: 358
.pdf Full text (4,24 MB)

32.
ANALIZA IN SINTEZA KRMILNEGA SISTEMA VODENJA VARNOSTNIH VRAT OBDELOVALNEGA STROJA
Gašper Ferme, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Veliko strojev ima varnostna vrata na ročno zapiranje, zato smo v diplomskem delu analizirali in preučili, kateri avtomatski sistem odpiranja vrat bi bilo najugodneje vgraditi na takšen obdelovalni stroj. Na eni strani imamo pnevmatični sistem krmiljenja, na drugi pa hidravlični. Oba sta predstavljena posebej in modelirana, glede na izvedbo, v programu Automation Studio. Sisteme smo optimirali in merili odzive. Na koncu smo jih med seboj primerjali glede na vzdrževanje, stroške, kompleksnost izgradnje, izvedbo in enostavnost uporabe in ugotovili, da je najbolj ugodna izvedba z elektropnevmatičnimi komponentami.
Keywords: pnevmatika, hidravlika, krmiljenje, Automation Studio, simulacije
Published: 02.11.2011; Views: 1589; Downloads: 274
.pdf Full text (2,30 MB)

33.
POSTOPEK PRVEGA ZAGONA HIDRAVLIČNEGA SISTEMA
Ervin Štrumpfl, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu se bo obravnaval problem prvega zagona hidravličnega sistema. Od njega je odvisno kako bo sistem deloval skozi njegovo obratovalno dobo. V diplomski nalogi bo obravnavana problematika pravilne montaže, spiranja hidravličnega sistema, onesnaženosti olja s kontaminenti in rešitve. Predstavljene bodo naprave, s katerimi dosežemo zadostno raven čistoče olja za nemoteno delovanje sistema.
Keywords: hidravlika, prvi zagon, izpiranje sistema
Published: 06.01.2011; Views: 1368; Downloads: 220
.pdf Full text (1,83 MB)

34.
PREDLOG UREDITVE POTOKA KRAMARICE V BELIH VODAH
Andrej Pogorelc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V prvem delu diplomske naloge smo pripravili kratek opis povodja Kramarice. Navedene so osnovne, topografske in hidrografske lastnosti povodja. V nadaljevanju je podrobneje obravnavan odsek potoka Kramarice v Belih Vodah. Podan je podroben opis obstoječega stanja na odseku, kjer prihaja do večjih erozij leve brežine. Predstavili smo osnove hidravlike pri računanju enodimenzionalnega toka. Izdelali smo hidravlični računski model odseka. Izvedli smo izračune pretokov s povratnimi dobami 5, 10, 20, 50 in 100 let. Glede na smernice o urejanju vodotokov smo določili kot najboljšo možno strategijo lokalne ureditve. Predstavili smo način sonaravnega urejanja vodotokov. Določili smo lokalne ukrepe in jih predstavili v tehničnem poročilu in grafičnih prilogah.
Keywords: hidravlika, urejanje vodotokov
Published: 06.12.2010; Views: 1867; Downloads: 291
.pdf Full text (10,94 MB)

35.
MAGISTRALNI VODOVOD OD ZASNOVE DO EKSPLOATACIJE
Dean Guštin, 2010, undergraduate thesis

Abstract: To diplomsko delo obravnava magistralne cevovode, ki so opisani skozi zgodovino, njihove splošne karakteristike, značilnosti in primere na obalno kraškem območju in delno v hrvaški Istri. Projektiranje omenjenih cevovodov je redek izziv projektanta, zato so pa tudi možne napake, ki lahko nastanejo kljub poznavanju vodovodnih naprav in hidravlike. Diplomska naloga vsebuje nekaj zanimivih podatkov, ki so se nabrali z dolgoletnim delom avtorja na Rižanskem vodovodu Koper in so tu predstavljeni. Razumevanje dobrih in slabih lastnosti delovanja obstoječih naprav pripomore k dopolnjevanju znanja na tem področju gradbeništva.
Keywords: gradbeništvo, hidravlika, metodologija, dokumentiranje
Published: 19.10.2010; Views: 2452; Downloads: 154
.pdf Full text (15,27 MB)

36.
ODPRAVLJANJE TEŽAV NAMENSKIH POTNIH VENTILOV
Primož Dobnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljeni problemi in njihove rešitve pri uporabi namenskega 4/3 potnega blok ventila na hidravličnem vitlu. V prvem primeru je šlo za blokiranje drsnika ventila. Z natančno analizo je bilo dokazano, da so za ta problem krive nečistoče v hidravličnem sistemu. Krivo je bilo podjetje, ki je hidravlični sistem naročilo, saj niso upoštevali navodil proizvajalca glede čistoče olja. Pri naslednji težavi pa je šlo za padec tlaka v sistemu. Ogroženo bi naj bilo varno upravljanje z gozdarsko vitlo. Za reševanje napake smo bili časovno omejeni. Na koncu smo prišli do zanimivih ugotovitev.
Keywords: hidravlika, potni ventil, vzdrževanje, odpravljanje napak
Published: 11.10.2010; Views: 1626; Downloads: 264
.pdf Full text (1,66 MB)

37.
DIMENZIONIRANJE GRAVITACIJSKEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V NASELJU RADEHOVA
Nina Žula, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je analiza in dimenzioniranje gravitacijske komunalne in meteorne kanalizacije v naselju Radehova. To diplomsko delo prikazuje odvodnjo odpadnih in meteornih komunalnih vod za ohranitev kvalitete okolja, v katerem živimo, in zagotovitev osnovnih zdravstvenih razmer. Gre za gravitacijsko kanalizacijo, ki opisuje ločen in mešan sistem odvodnje. Glede na izbran sistem izračunamo hidravliko in dimenzioniramo premere cevi, ki jih potrebujemo v obravnavanem območju. V prvem delu diplome sem podala in teoretično opisala osnove gravitacijske kanalizacije, drugi del pa vsebuje konkreten primer, ki obsega del naselja Radehovo. Kanalizacijski sistem je izrisan in preračunan v programu Canalis. Grafika vsebuje situativni prikaz kanalizacije, vzdolžne profile in pregledno karto, analitični del pa hidravlični izračun in dimenzioniranje v programu Canalis.
Keywords: odvodnja odpadnih voda, gravitacijska kanalizacija, nizke gradnje, mešani in ločeni kanalizacijski sistem, dimenzioniranje kanalizacije, hidravlika
Published: 06.09.2010; Views: 4678; Downloads: 1698
.pdf Full text (7,34 MB)

38.
REKONSTRUKCIJA POGONA ELEVATORJA CENTRIRNE NAPRAVE
Andrej Gomivnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo posega na področje vzdrževanja hidravlične pogonske tehnike, rekonstrukcijo dvižne naprave in zamenjava pogonskega sistema. Reševanje problema se navezuje na rekonstrukcijo pogona elevatorja centrirne naprave, katera služi za izdelavo vpenjalnih izvrtin za stružnico. Pogon je izveden s hidromotorjem, preko zobnikov in zobatih letev. Zaradi visokih obremenitev in vplivov nečistoč, je pogon podvržen veliki obrabi in posledično nenatančnosti. Problem nenatančnosti predstavlja velik problem, saj nam ekscentričnost pri vpenjanju obdelovanca velikih izmer predstavlja preobremenitev ležajev, preveliko obrabo orodja in višek odpadnega materiala. Diplomsko delo se nanaša na izvedbo pogona z dvema hidravličnima valjema, katerih sinhronizacija je izvedena z rotacijskim delilnikom toka. Določili smo vse potrebne komponente, katere smo tudi opisali in podali potrebne smernice za vgradnjo le-teh. Izvedba sistema je namenjena za potrebe podjetja Impol.
Keywords: rekonstrukcija, rotacijski delilnik, vzdrževanje, sinhronizacija gibanja, hidravlika
Published: 24.08.2010; Views: 1946; Downloads: 152
.pdf Full text (2,47 MB)

39.
REKONSTRUKCIJA HIDRAVILČNEGA SISTEMA NATEZNO RAVNALNEGA STROJA
Samo Stiplovšek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo govori o reševanju problema nesinhronosti gibanja čeljusti in varovanju vpetja hidravličnih valjev, ki odpirata in zapirata čeljusti. Problem se pojavlja na t.i. natezno ravnalnem stroju ob uporabljanju čeljusti za vpenjanje profilov in med uporabo stroja med ravnanjem. Nesinhrono gibanje čeljusti je posledica trenj in postavitve čeljusti. Varovanje vpetja pa je potrebno zaradi pretrgov profilov med ravnanjem. Pri tem namreč nastane tlačni udar, ki posredno uniči vpenjalni del valja. Problem se rešuje eksperimentalno, na hidravličnem delu stroja z dograditvijo hidravličnih komponent, ki bodo preprečevale uničenje ušes vpetja valja. Podobno velja za problem nesinhronega gibanja čeljusti, ki se enako reši z vgradnjo komponent, ki omogočajo sinhrono gibanje. Uspešnost rešitve se bo pokazala čez čas, saj je potrebno pred tem znižati maksimalni obratovalni tlak zapiranja čeljusti. Ta pripomore k manjšim tlačnim konicam in zagotovi dobro delovanje varnostnega ventila.
Keywords: hidravlika, nesinhrono gibanje, varovanje hidravličnih valjev, natezno ravnalni stroj
Published: 05.07.2010; Views: 1775; Downloads: 277
.pdf Full text (8,85 MB)

40.
PREDLOG UREDITVE REKE BOLSKE V BRODEH NA VRANSKEM
Saša Jokanović, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V prvem delu diplomske naloge smo pripravili kratek opis povodja Bolske. Navedene so osnovne, topografske in hidrografske lastnosti povodja ter kratek opis hidrografske mreže povodja. V nadaljevanju je podrobneje obravnavan odsek Bolske v Brodeh na Vranskem. Podan je podroben opis obstoječega stanja na odseku, kjer prihaja do večjih erozij priobalnih zemljišč. Predstavili smo osnove hidravlike pri računanju enodimenzionalnega toka. Izdelali smo hidravlični računski model odseka s pomočjo programa HEC-RAS, verzija 4.0. Opisali in določili smo vse potrebne podatke, ki jih potrebujemo pri računanju gladin s programom HEC-RAS. Izvedli smo račun gladin pri stalnem enakomernem toku za pretoke s povratnimi dobami 2, 5 in 10 let. Našteli smo tri možne strategije urejanja odseka. Glede na smernice o urejanju vodotokov smo določili kot najboljšo možno strategijo lokalne ureditve. Predstavili smo način sonaravnega urejanja vodotokov. S hidravličnim izračunom smo pridobili podatke o hitrosti vode, strižnih napetostih, višini gladin ipd. Določili smo lokalne ukrepe in jih predstavili v tehničnem poročilu in grafičnih prilogah. Nato smo ponovno izvedli hidravličen izračun z novimi pogoji. Rezultat je prikazal, da smo s predvidenimi ukrepi izboljšali varnost brežin in priobalnih zemljišč. Pretočnost korita na obravnavanem odseku se ni zmanjšala.
Keywords: hidravlika, hidravlični računski model, HEC-RAS, sonaravno urejanje vodotokov
Published: 29.03.2010; Views: 2694; Downloads: 380
.pdf Full text (10,27 MB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica