| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
ANALIZA IN POTEK PROCESA DISTRIBUCIJSKE LOGISTIKE V PODJETJU ŠTORE STEEL D.O.O.
Sabina Šelekar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Vprašanje pomembnosti logistike postaja danes zelo aktualno, saj je logistika funkcija, kateri se daje v sodobnih in razvijajočih se podjetjih vedno večji poudarek. Vse od nabave do prodaje proizvodov se podjetje sooča z logističnimi storitvami. Logistika je del vsake funkcije v podjetju in velikega pomena za medsebojno sodelovanje ter povezanost z vsemi ostalimi funkcijami (nabava, proizvodnja, prodaja, finance, informatika …). V diplomskem delu se bomo omejili na podsistem logistike, distribucijsko logistiko, ki bi jo lahko najbolje povezali s funkcijo prodaje. Opisuje pot izdelka iz skladišča podjetja do končnega cilja — kupca. Naloga je razdeljena na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu želimo prikazati osnovne značilnosti logistike, podrobno predstaviti distribucijsko logistiko in opisati vse sestavine in elemente le-te. V praktičnem delu pa želimo predstaviti in analizirati potek procesa distribucijske logistike v izbranem podjetju Štore Steel, d. o. o. V prvem poglavju teoretičnega dela bomo na kratko opisali logistiko kot pojem in predstavili vse njene podsisteme. Logistika predstavlja le uvod v naslednje poglavje, kjer bo sledila predstavitev podsistema distribucijske logistike. V naslednjem poglavju, kot smo že omenili, bomo opisali distribucijsko logistiko in podrobno prikazali vse njene elemente. Opisali bomo dokumentacijo v procesu in na kratko predstavili osnove transportnega zavarovanja na osnovi Incoterms klavzul. Praktični del naloge bomo pričeli s kratko predstavitvijo podjetja in nadaljevali s podrobno analizo poteka distribucijske logistike v njem. Na primeru podjetja bomo predstavili elemente distribucijske logistike, podkrepljene s slikovnim in grafičnim materialom. Na koncu bomo predstavili dosežene cilje prodaje v letu 2007 in predstavili plan za leto 2008. S tem bomo zaokrožili praktični del in na samem koncu naloge podali seznam literature in virov.
Keywords: logistika, distribucijska logistika, zunanji transport, JIT (just in time), hišno carinjenje, Incoterms klavzule.
Published: 09.07.2010; Views: 2637; Downloads: 340
.pdf Full text (1,66 MB)

2.
LEDINSKA IN HIŠNA IMENA V OBČINI ORMOŽ
Barbara Grivec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Ledinska in hišna imena v izbranih naseljih občine Ormož so zbrana ledinska in hišna imena v Frankovcih, v Loperšicah, v Pušencih in na Humu pri Ormožu. Narečje, ki se govori na tem območju, imenujemo prleško, gre za spodnjeprleški govor. Gradivo je v osnovi pridobljeno z ustnimi viri, zapisano v fonetični obliki in obravnavano s stališča etimologije. Ledinska imena so predstavljena po naslednjem vzorcu: poknjiženi iztočnici sledi narečni zapis imena v imenovalniku in mestniku, temu pa sledita slovnična oznaka za spol ter številka GERK-a. Pri manj znanih besedah je dodana tudi strokovna razlaga, pri čemer so mi bili v pomoč Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), Pleteršnikov slovar (Plet.), Bezlajev Etimološki slovar slovenskega jezika (ESSJ) in Snojev Slovenski etimološki slovar (SES). Hišna imena so razporejena glede na izvor in zapisana v fonetični obliki. Tako ledinska kakor tudi hišna imena so del naše kulturne dediščine in predstavljajo bogastvo pokrajine. Iz njih lahko razberemo številne pokrajinske značilnosti, človekove pretekle dejavnosti kakor tudi posameznikov odnos do okolja, v katerem živi in dela. Imena so raznolika, številna, med domačini še precej živa in se ohranjajo z ustnim izročilom. Večina zbranih imen je slovenskega izvora.
Keywords: dialektologija, imenoslovje (onomastika), toponomastika, ledinsko ime (mikrotoponim), hišno ime, Ormož.
Published: 22.07.2010; Views: 1715; Downloads: 209
.pdf Full text (4,25 MB)

3.
Poenostavljeni carinski postopki v podjetju Kozmetika Afrodita d.o.o. : diplomsko delo
Lea Jesenko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času, ko postaja globalizacija nuja in je zato neizbežna, se mednarodne povezave vedno hitreje razvijajo, sodobne oblike transporta pripomorejo k večji učinkovitosti, elektronsko poslovanje je neizogibno. Da lahko v podjetju Kozmetika Afrodita d.o.o. še naprej učinkovito in uspešno poslujejo, se morajo tem spremembam prilagajati, saj lahko samo tako ohranijo konkurenčnost na svetovnem trgu. EU si prizadeva za harmonizacijo in poenostavitve v carinskih postopkih, kar zelo pripomore k premagovanju administrativnih ovir pri pretoku blaga iz Skupnosti. V diplomskem delu predstavljamo carinske poenostavitve, ki so jih uspeli pridobiti v podjetju Kozmetika Afrodita d.o.o. Rogaška Slatina. Prikazali smo, da je možna pridobitev dovoljenj za tovrstne poenostavitve in da prenova carinskega poslovanja zelo znižuje stroške.
Keywords: carinjenje, carinsko pravo, poenostavljeni carinski postopki, hišno carinjenje, poreklo blaga
Published: 04.11.2010; Views: 2339; Downloads: 301
.pdf Full text (409,09 KB)

4.
HIŠNO CARINJENJE, PRIDOBITEV STATUSA AEO, TER NJUN VPLIV NA POSLOVANJE DRUŽBE ELRAD INTERNATIONAL D.O.O.
Dejan Mauko, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Podjetje ELRAD International d.o.o. ima svoje enote v Srbiji in na Kitajskem in se ob svojem vsakdanjem delovanju srečuje s carino ter carinskimi postopki, ob uvozu in izvozu blaga. Carina lahko delovanje podjetja ovira ali pa ga celo krepi. Podjetje, v katerem je zaposlen kader, ki se spozna na carinsko poslovanje, lahko to izkoristi v svoj prid in si tako poveča konkurenčnost na trgu. Če podjetje ne prepoznava možnosti, ki mu jih nudi omenjena institucija, pa s tem izgublja prednosti pred konkurenčnimi podjetji, prednosti kot so krajšanje časa trajanja delovnih postopkov in stroškov poslovanja. V diplomskem delu predstavljamo možnost pridobitve carinskih poenostavitev, ki bi jih lahko uspeli pridobiti v podjetju ELRAD International d.o.o. Prikazali smo, da je pridobitev teh poenostavitev možna in da bi njihova pridobitev in prenova carinskega poslovanja v podjetju poenostavila carinsko poslovanje in s tem znižala stroške in skrajšala opravljanje omenjenih postopkov.
Keywords: Hišno carinjenje, status AEO, Carinski postopki, carinsko pravo, podjetje-pooblaščeni prejemnik, podjetje pooblaščeni pošiljatelj, hišno carinjenje v podjetju.
Published: 16.10.2011; Views: 2488; Downloads: 301
.pdf Full text (940,67 KB)

5.
DOMAČA HIŠNA IMENA NA SLOVENSKEM
Jerica Kapus, 2011, undergraduate thesis

Abstract: S porastom prebivalstva in različnimi dajatvami tako v svetu kot v Sloveniji se je pojavila tudi potreba po poimenovanju. Za zapis (recimo v urbarju v srednjem veku, nekako od 13. stoletja do leta 1848, do zemljiške odveze) so nekaj časa zadostovala imena, čez čas pa je bilo v Sloveniji preveč Janezev in Mihov. Začeli so se pojavljati priimki, da so vedeli čigav Janez ali Miha je, kam spada. Ob priimkih so se začela razvijati tudi domača hišna imena – vulgo. Bila so in so še vedno pomembna, saj zaznamujejo hišo, včasih pa tudi gospodarja, če se ta preseli. V témo se je zelo poglobila Marija Stanonik v Hišnih imenih v Žireh. Vendar so vsa dela, ki so nastajala in na katera sem se opirala, pomanjkljiva v tem, da so delana na manjši lokalni ravni in se iz njih ne da predvidevati, kako so domača hišna imena razporejena po celotni Sloveniji in kakšna je njihova pogostost. Bila so v veliko pomoč, saj so se avtorji bolj poglobili v imena, delali to na terenu, ki jim je domač, in verjetno tudi poznajo prebivalce hiš, o katerih je bilo govora. Namen mojega dela je bilo s pomočjo gradiva iz Pionirskega lista zbrati gradivo o domačih hišnih imenih iz vse Slovenije in ga smiselno urediti. Pri svojem delu sem naletela na nenavadno hišno ime pri Kogojcu, ki ga nisem mogla razvozlati, ime zbuja dovolj različnih asociacij in morda se bo sčasoma razrešilo. Moja domneva, da je največ hišnih imen povezanih z imeni nekdanjih in sedanjih gospodarjev, se je pokazala za pravilno (npr. pri Ivanu, pri Janezu …). Ukvarjala sem se samo z imeni iz gradiva, ki so imela dodano razlago. Večina ni imela letnic, tako da težko posplošujem, koliko so stara. Po zaslugi zbranega gradiva, nisem hodila po terenu, vendar zato tudi nimam marsikaterega dragocenega podatka. Domača hišna imena so v Sloveniji še kako živa, vendar se bojim, da se bodo z leti pozabila, po drugi strani pa upam, da sem katero rešila pozabe.
Keywords: domače hišno ime, ime, priimek, vulgo, Slovenija, Pionirski list, natečaj, Mi mladi
Published: 22.11.2011; Views: 3404; Downloads: 585
.pdf Full text (2,47 MB)

6.
LEDINSKA IN HIŠNA IMENA V IZBRANIH NASELJIH OBČINE DESTRNIK
Jovita Herak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Ledinska in hišna imena v izbranih naseljih občine Destrnik so zbrana ledinska in hišna imena v naseljih Destrnik, Janežovski Vrh ter Vintarovci. Na tem območju se govori prleško narečje, ki je eno izmed narečij panonske narečne skupine. Prleško narečje delimo na spodnjeprleško, srednjeprleško, zgornjeprleško, mursko-ščavniško-spodnjepesniško in kujleško narečje. V celotni panonski narečni skupini se je izgubilo tonemsko nasprotje, naglas je jakostni. Ohranili so se rezultati vseh slovenskih naglasnih pomikov. Zbrano gradivo, pridobljeno z ustnimi viri, je zapisano v fonetični obliki in obravnavano s stališča etimologije. Ledinska imena so predstavljena po naslednjem vzorcu: na začetku je poknjižena iztočnica, ki ji za ločevalnim znakom ║ sledi z znanstveno dialektološko transkripcijo zapisano in onaglašeno narečno ime v imenovalniku, rodilniku (če le-ta obstaja) ter mestniku, sledi slovnična oznaka za spol. Temu sledijo zapis kategorije imena (hdn, mtn, odn, tpn) z opisom kraja ter etimološki podatki o besedi. Hišna imena so predstavljena takole: poknjiženi iztočnici sledi oklepaj, v katerem je zapisan uradni priimek. Ločevalnemu znaku ║ sledi z znanstveno dialektološko transkripcijo zapisano in onaglašeno narečno ime v osnovni (prvi in drugi, če le-ta obstaja) slovarski obliki ter mestniku. Temu sledijo še slovnični podatki o besedi. Pri določenih hišnih imenih so podani še etimološki podatki o besedi. Pri razlagi manj znanih besed sem si pomagala s Slovarjem slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), z Bezlajevima Etimološkim slovarjem slovenskega jezika (ESSJ) in s Slovenskimi vodnimi imeni (SVI), s Pleteršnikovim slovarjem (Plet.) ter Snojevim Slovenskim etimološkim slovarjem (SES). Ledinska in hišna imena so eden izmed temeljnih gradnikov kulturne krajine. Imena omogočajo komunikacijo in orientacijo o prostoru ter ljudeh, hkrati pa označujejo kraje, ki imajo simbolni pomen bodisi za posameznika bodisi za celotno skupnost. Hišna in ledinska imena so raznolika, živa med starejšimi in mlajšimi prebivalci ter se ohranjajo s pomočjo ustnega izročila. Med njimi prevladujejo imena slovanskega izvora, nekaj je tudi germanizmov.
Keywords: panonska narečna skupina, dialektologija, prleško narečje, Destrnik, Janežovski Vrh, Vintarovci, hišno ime, ledinsko ime (mikrotoponim)
Published: 08.05.2013; Views: 1270; Downloads: 220
.pdf Full text (1,55 MB)

7.
8.
Načrtovanje pogona osebnega dvigala
Danijel Herceg, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo govori o načrtovanju pogona osebnega dvigala. Zajema konstruiranje vozeče se konstrukcije dvigala ter načrtovanje električnih elementov, zahtevanih za pravilno delovanje dvigala. Konstrukcija in ostali pripadajoči strojni elementi so konstruirani in izdelani v programskem okolju SolidWorks 2016. Krmilnik dvigala je modeliran v programskem okolju Altium Designer (16.0). Osebno dvigalo je namenjeno uporabi v stanovanjskih hišah in omogoča gibanje med dvema etažama. S tem se izboljša kvaliteta bivanja in hkrati omogoča dostop do vseh delov bivalnega objekta tudi gibalno oviranim osebam.
Keywords: hišno dvigalo, pogon dvigala, trapezno vreteno, konstruiranje dvigala, programirljivi krmilnik dvigala
Published: 25.11.2019; Views: 381; Downloads: 41
.pdf Full text (3,45 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica