| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Koordinacija blagovnega toka v maloprodajni oskrbovalni verigi
Tea Vizinger, 2019, doctoral dissertation

Abstract: Disertacija obravnava koordinacijo blagovnih tokov v maloprodajnih oziroma trgovinskih oskrbovalnih verigah. Zanje je značilno, da delujejo v nenehno spreminjajočem se okolju ter so močno odvisne od povpraševanja končnih odjemalcev. Tipično maloprodajno oskrbovalno verigo sestavlja več trgovin, ki so oskrbovane iz vsaj enega skladišča izbranega trgovca. Da dosežemo usklajenost zalog med objekti dane oskrbovalne verige, je zagotovo najprej potrebno doseči primerno koordinacijo vseh povezanih in odvisnih si aktivnosti, ki spremljajo blagovni tok. Pri gradnji matematičnega modela smo se najprej osredotočili na analizo povpraševanja, medtem ko so dinamično prilagajanje cen, upoštevanje pokvarljivosti itd. predmet nadaljnih raziskav, povezanih s komplementarnim modelom za operativno planiranje blagovnega toka. Idejno je pristop zasnovan tako, da se najprej poišče primerni distribucijski plan (taktični plan) z minimalnimi pričakovanimi stroški distribucije, kot tudi z minimalnimi pričakovanimi stroški rizikov. Problem predstavljamo kot večkriterijski problem optimizacije, predlagani stohastični model za dosego koordinacije pa pri tem kombinira več metod in postopkov iz področij teorije grafov, teorije verjetnosti in operacijskih raziskav. Ker je izbrani problem računsko kompleksen, za njegovo reševanje uporabimo nekaj hevrističnih postopkov lokalnega iskanja ter tudi predlagamo robustni optimizacijski pristop reševanja danega problema. Eksperimentalna študija pokaže, da je za optimizacijski problem mogoče implementirati algoritem, ki da uporabne rešitve.
Keywords: Distribucija, Zaloge, Optimizacija, Hevristike, Stohastično programiranje
Published in DKUM: 01.10.2019; Views: 1793; Downloads: 142
.pdf Full text (3,80 MB)

2.
Ocenjevanje kakovosti življenja: pravilo vrhunca in konca
Tanja Špes, 2018, master's thesis

Abstract: Preučevanje ocenjevanja konca življenja je glede na daljšanje življenjske dobe v zadnjih desetletjih vse bolj aktualno. Pri ocenjevanju življenja gre za retrospektivno ocenjevanje, kar pomeni, da je takšna ocena podvržena pristranostim, na primer pravilu vrhunca in konca. Pravilo vrhunca in konca pravi, da ljudje dogodke ocenjujejo na podlagi dveh ključnih trenutkov, in sicer najbolj intenzivnega trenutka (vrhunec) in konca, pri tem pa zanemarjajo trajanje dogodka. V pričujočem magistrskem delu sem preverjala, ali pravilo vrhunca in konca drži pri ocenjevanju celotnega življenja ter ali udeleženci, kadar jih vprašamo, katero izmed ocenjevanih življenj bi najraje živeli, presojajo tako dolžino kot tudi konec življenja. Izvedla sem dva spletna eksperimenta. Prvi eksperiment, v katerem je sodelovalo 70 udeležencev, od tega 14 moških (20%) in 56 žensk, predstavlja replikacijo eksperimenta Dienerja idr. (2001). Drugi eksperiment, v katerem je sodelovalo 226 udeležencev, 62 (27,4 %) moških in 164 žensk, sem metodološko nekoliko prilagodila in dodala vprašanje o preferenci življenja. Udeleženci so bili naključno razdeljeni v dva pogoja, ki sta se razlikovala glede na valenco; v enem pogoju so udeleženci brali tri vinjete, ki so se nanašale na srečno življenje, v drugem pogoju pa tri vinjete, ki so se nanašale na nesrečno življenje. Vinjete so se med sabo razlikovale glede na konec. Rezultati obeh eksperimentov so pokazali, da se je pravilo vrhunca in konca potrdilo v pogoju srečnega življenja, kjer udeleženci ocenjujejo kratko srečno življenje kot bolj zaželeno v primerjavi s srečnim življenjem z dodatnimi manj srečnimi leti na koncu, medtem ko se v pogoju nesrečnega življenja pravilo vrhunca in konca ni pokazalo. Povprečne vrednosti so pokazale, da udeleženci, kadar jih vprašamo po preferenci življenja, vzamejo v obzir tako dolžino kot tudi konec življenja, vendar pa tudi te razlike niso bile statistično značilne.
Keywords: pravilo vrhunca in konca, zanemarjanje trajanja, kakovost življenja, hevristike
Published in DKUM: 08.10.2018; Views: 1033; Downloads: 123
.pdf Full text (889,42 KB)

3.
Paralelni razveji in omeji algoritem BiqMac Solver
Alen Vegi Kalamar, 2018, master's thesis

Abstract: Problem maksimalnega prereza je primer NP težkega problema. To pomeni, da ne poznamo učinkovitega polinomskega algoritma za reševanje problema za poljuben graf in domnevamo, da tudi ne obstaja. Kljub temu obstajajo pristopi, kako reševati problem do optimalnosti. V kolikor poznamo učinkovite hevristike in poenostavitve problema, je primeren pristop algoritem razveji in omeji. Rendl, Rinaldi in Wiegele so z uporabo različnih poenostavitev, dualne teorije, aproksimacijskih algoritmov in hevristik razvili učinkovit algoritem razveji in omeji z imenom BiqMac Solver, ki optimalno reši problem maksimalnega prereza tudi za večje grafe. Zaradi strukture je algoritem primeren, da ga implementiramo za paralelno izvajanje. Namen magistrskega dela je predstavitev algoritma BiqMac in njegova paralelna implementacija.
Keywords: maksimalen prerez grafa, semidefinitno programiranje, hevristike, algoritem razveji in omeji, paralelno računanje
Published in DKUM: 04.10.2018; Views: 1718; Downloads: 180
.pdf Full text (908,74 KB)

4.
Hevristični algoritem za 3-barvanje grafov
Luka Arnečič, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava hevristični algoritem za 3-barvanje grafov, ki temelji na hibridiziranem evolucijskem algoritmu in se lahko uporabi za ugotavljanje dobre 3-obarvljivosti navadnih neusmerjenih grafov. Najprej razložimo matematične osnove problema in predstavimo algoritme, na katerih temelji naš hevristični algoritem, nato ga opišemo, na koncu pa predstavimo primerjavo hevrističnega algoritma z algoritmi uporabljenimi in opisanimi v osnovnem članku [9]. V prvem delu razložimo matematične osnove, ki so potrebne za razumevanje problema dobrega 3-barvanja grafov in predstavimo osnovne zasnove algoritmov, na katerih temelji hevristični algoritem. V drugem delu predstavimo hevristični algoritem po komponentah ter podatkovne strukture, ki so uporabljene v hevrističnem algoritmu. Vsako komponento algoritma natančno opišemo in predstavimo idejo, za katero je bila uporabljena. V tretjem delu predstavimo primerjavo hevrističnega algoritma z algoritmi, uporabljenimi in opisanimi v osnovnem članku [9].
Keywords: barvanje grafov, algoritmi na grafih, diskretni algoritmi, hevristike
Published in DKUM: 15.02.2016; Views: 2022; Downloads: 846
.pdf Full text (860,06 KB)

5.
UPORABA HEVRISTIK PRI OKOLJEVARSTVENIH ODLOČITVAH V POVEZAVI S TEORIJO NAČRTOVANEGA VEDENJA
Tamara Gomilšek, 2015, master's thesis

Abstract: Namen raziskave je bil preveriti, na kakšen način bodo udeleženci sprejemali okoljevarstvene odločitve. Zanimalo nas je, ali bodo udeleženci pri svojih odločitvah upoštevali vse tri postavke Ajzenove teorije načrtovanega vedenja (stališče do vedenja, subjektivno normo, zaznan vedenjski nadzor), in na podlagi teh postavk sprejeli odločitve, ali pa bodo uporabili druge strategije odločanja, pri katerih smo se osredotočili na: leksikografsko hevristiko, hevristiko »ena postavka« in hevristiko »enaka teža postavk«. Sestavili smo vprašalnik, v okviru katerega so udeleženci v prvem delu odgovarjali na vprašanja postavk teorije načrtovanega vedenja in v zadnjem delu sprejeli dokončne odločitve. Prvih deset odločitev se je navezovalo na transport, kjer so se odločali, s katerim prevoznim sredstvom bi raje potovali (vlak ali letalo). Pri drugih desetih odločitvah pa so se odločali med ponudniki električne energije. Pri izvedbi raziskave smo uporabili sledilec oči, ki je omogočil natančnejši vpogled v uporabljene strategije. Za vsako strategijo odločanja smo sprogramirali model odločanja. S pomočjo modelov smo napovedali odločitve udeležencev, ki smo jih primerjali z dejanskimi odločitvami udeležencev. Za vsako nalogo smo izračunali odstotek odgovorov udeležencev, ki jih je pravilno napovedal vsak posamezni model. Prav tako smo preverjali, kakšen vpliv so imeli na naše udeležence socialno povratna informacija, trenutno razpoloženje in naučenost. Rezultati raziskave so pokazali, da se je izmed vseh modelov najboljše odrezal model teorije načrtovanega vedenja, kateremu je sledil model »enaka teža postavk«. Leksikografski model se je izmed vseh modelov najslabše odrezal, vendar se je pod določenimi pogoji približal ostalim modelom, kar kaže na pomembnost nadaljnih raziskav na področju okoljevarstvenih odločitev.
Keywords: Sprejemanje okoljevarstvenih odločitev, hevristike, teorija načrtovanega vedenja, sledilec oči
Published in DKUM: 06.05.2015; Views: 2540; Downloads: 330
.pdf Full text (925,39 KB)

6.
Hevristike za iskanje najmanjše dominantne množice
Blaž Kajser, 2014, master's thesis

Abstract: V problemu iskanja najmanjše dominantne množice imamo podan graf G, za katerega moramo poiskati najmanjšo podmnožico vozlišč, za katero velja, da predstavlja dominantno množico. V splošnem je problem NP-poln, zato za iskanje najmanjše dominantne množice uporabimo hevristike. Magistrsko delo je sestavljeno iz štirih poglavij. V prvem poglavju so povzete osnovne definicije iz teorije grafov, ki jih v nadaljevanju potrebujemo za razumevanje magistrskega dela. Prav tako so v prvem poglavju definirane posebne družine grafov. V drugem poglavju sledi definicija dominantne množice in dokaz, da je odločitveni problem dominantne množice NP-poln problem. Predstavljene so tudi že znane zgornje in spodnje meje dominacijskega števila posameznih grafov. V naslednjem poglavju so predstavljene posamezne hevristike in njihova implementacija na problemu iskanja najmanjše dominantne množice v grafu. V zadnjem, četrtem poglavju pa so predstavljeni rezultati testiranja prej opisanih hevristik za problem najmanjše dominantne množice na kartezičnih, direktnih in krepkih produktih poti in ciklov.
Keywords: teorija grafov, dominantna množica, dominacijsko število, NP-poln problem, hevristike
Published in DKUM: 07.10.2014; Views: 2119; Downloads: 195
.pdf Full text (563,23 KB)

7.
Uporaba hevristik pri reševanju problemov in odločanju : magistrsko delo
Urška Hozjan, 2012, master's thesis

Abstract: Hevristike so zavedne ali nezavedne kognitivne strategije za reševanje problemov, za katere je značilno neupoštevanje dela informacij. Na tak način hitreje in z manjšimi stroški pridemo do optimalne rešitve (Gigerenzer in Gaissmaier, 2011). Ker si z uporabo hevristik prihranimo veliko časa in napora, so v preteklosti bili mnenja, da rešitve, pridobljene s pomočjo hevristik, v veliko večji meri vodijo do napak in pristranosti kot »racionalne« rešitve, kot jih definirajo logični in statistični modeli odločanja. Vendarle pa je zanimivo pogledati, kako dejansko delujejo kognitivne hevristike v današnjem negotovem svetu, nasičenem z informacijami. Zato, preden sprejmemo tezo, da »merjenje čez palec«, kot radi rečejo hevristikam, ni učinkovita metoda pri iskanju rešitev, raje poglejmo, katere so sploh tiste hevristike, ki jih ljudje uporabljajo in v katerih situacijah ter kdaj naj se raje zanesejo na hevristike kot pa na kompleksnejše strategije. Sodobni avtorji so mnenja, da hevristike ne dajejo samo »dovolj dobre« rešitve, temveč so v določenih okoliščinah celo bolj točne in natančnejše kot kompleksne metode. V magistrski nalogi bodo predstavljene strategije za reševanje problemov, med katere spadajo tudi hevristike, ki jih bomo podrobneje razčlenili, predstavili vrste hevristik ter prikazali njihovo uporabnost na različnih področjih. Opisali bomo faze v procesu odločanja ter opredelili vlogo hevristik pri tem. Ponazorili bomo pozitivne, pa tudi morebitne negativne posledice uporabe hevristik, ki vodijo v pristranosti. Pri tem se bomo oprli na predpostavke v obstoječi domači in tuji literaturi in na raziskave, ki analizirajo omenjeno tematiko.
Keywords: reševanje problemov, odločanje, modeli odločanja, hevristike, hevristično odločanje, intuicija, magistrska dela
Published in DKUM: 17.12.2012; Views: 4745; Downloads: 1376
.pdf Full text (527,53 KB)

8.
TESTIRANJE UPORABNOSTI APLIKACIJE ZA VNOS BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV
Stašo Vobič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen koncept uporabnosti, opisano je testiranje uporabnosti in celoten proces izvedbe testiranja. Predstavljeni so modeli uporabnosti, karakteristike, ki naredijo računalniške programe bolj ali manj uporabne, naštete so naloge in cilji testiranja uporabnosti ter opisane različne vrste uporabnostnih testov. Prav tako je opisan proces testiranja, od pisanja testnega načrta do analize podatkov in priprave končnega poročila. Implementirana je bila aplikacija za vnos bibliografskih zapisov, katere uporabnost je bila testirana z uporabo sistema Morae. Na osnovi pridobljenih podatkov je bila izvedena analiza, v končnem poročilu pa so bili predstavljeni uporabnostni problemi in pripadajoče rešitve.
Keywords: uporabnost, testiranje uporabnosti, hevristike, proces testiranja uporabnosti, bibliografski zapis, Morae
Published in DKUM: 08.12.2010; Views: 2003; Downloads: 138
.pdf Full text (2,43 MB)

Search done in 3.43 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica