| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
ŠTUDIJA PROTIKOROZIJSKE ZAŠČITE NERJAVNEGA JEKLA "1.4057" z različnimi inhibitorji
Ina Vogel, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Preučevali smo korozijsko obnašanje nerjavnega jekla W. Nr. 1.4057 v raztopini H2SO4, s koncentracijo, c = 0.075 mol/L, ob dodatkih inhibitorjev različnih koncentracij. Uporabili smo štiri različne inhibitorje (Na3PO4, NaNO2, Na2O7Si3, Na2B4O7) in kombinacijo dveh (NaNO2/Na2B4O7). Poskuse smo opravili z gravimetrično metodo v skladu z ASTM G31 standardom. Določali smo izgubo mase, iz katere smo izračunali hitrost korozije in učinkovitost inhibitorjev. Opravili smo tudi elektrokemijske meritve, ob dodatku inhibitorja NaNO2 različnih koncentracij. Z analizo rezultatov smo ugotovili, da se z večanjem ustrezne koncentracije inhibitorja, zmanjša korozijski proces izbranega jekla.
Keywords: korozija, nerjavno jeklo, inhibitorji, gravimetrična metoda, hitrost korozije, učinkovitost inhibitorjev.
Published: 22.12.2009; Views: 2472; Downloads: 394
.pdf Full text (1,40 MB)

3.
METODE DOLOČANJA VSEBNOSTI ß-CIKLODEKSTRINA NA CELULOZNEM SUBSTRATU
Monika Lajnšček, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Ciklodekstrini so ciklični oligosaharidi in lahko tvorijo komplekse s številnimi organskimi molekulami. Zaradi te lastnosti lahko ciklodekstrine uporabljamo pri številnih tekstilnih procesih. Uporabljamo jih kot tekstilna pomožna sredstva, tako da jih vežemo na površino tekstilnega materiala in s tem na tekstilni material uvedemo dodatne lastnosti in širši spekter uporabnosti. β-ciklodekstrin lahko vežemo na tekstilni material preko 1,2,3,4-butan-tetrakarboksilne kisline, ki tvori s hidroksilnimi skupinami celuloznega substrata esterske vezi. Na podlagi gravimetrične metode določimo količino vezanega β-ciklodekstrina na celuloznem substratu. Z uporabo fenolftaleina v raztopini poiskušamo določiti tvorbo kompleksa "gostitelj —gost" z β-ciklodekstrinom na celuloznem substratu. Za ugotavljanje učinkovitosti tvorjenja kompleksa β-ciklodekstrina na celuloznem substratu smo uporabili hitro in enostavno spektroskopsko metodo.
Keywords: β-ciklodekstrin (β-CD), fenolftalein (FF), celuloza, zamreženje, gravimetrična metoda, UV/VIS spektroskopija, kompleks
Published: 01.10.2009; Views: 2343; Downloads: 205
.pdf Full text (2,21 MB)

4.
OBNAŠANJE ELEKTROKEMIJSKIH ČLENOV V RAZLIČNIH KOROZIVNIH MEDIJIH
Robert Vogrinčič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Povzetek V okviru diplomskega dela smo ob spreminjanju procesnih parametrov (prepihovanje s plini, električna napetost) preučevali korozijsko obnašanje različnih kovinskih vzorcev v raztopinah H2SO4 in HCl s koncentracijo, c = 0,005 mol/L. Uporabili smo tri različne vzorce: cink, baker in medenino. Eksperimente smo izvajali po klasični metodi, ki omogoča določanje hitrosti korozije na osnovi izgube mase. Za to smo uporabili gravimetrično metodo v skladu z ASTM G31 standardom. Na osnovi rezultatov meritev smo dobili vpogled v obnašanje izbranih elektrokemijskih členov. Podrobneje smo analizirali kemijske reakcije na polčlenih in vpliv napetosti na hitrost korozije.
Keywords: Ključne besede: korozija, kontaktna korozija, cink, baker, medenina, hitrost korozije, gravimetrična metoda, prepihovanje, električna napetost.
Published: 04.10.2010; Views: 1631; Downloads: 154
.pdf Full text (1,05 MB)

5.
Sinergistični inhibicijski učinek Na-soli na kinetiko korozije nerjavnega jekla "1.4057" v raztopini H2SO4
Natalija Zafošnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Proučevali smo vpliv dveh pogosto uporabljenih inhibitorjev, natrijevega nitrita in natrijevega fosfata, na nerjavno jeklo »1.4057« v raztopini H2SO4 s koncentracijo, c = 0,075 mol/L. Testiranja smo izvajali pri različnih temperaturah in različnih koncentracijah inhibitorjev. Iz podatkov o izgubi mase smo določili hitrost korozije, učinkovitost inhibitorjev, adsorpcijske izoterme in aktivacijsko energijo korozijskih procesov. Ugotovili smo, da hitrost korozije z višanjem koncentracije inhibitorjev pada, z dvigom temperature narašča in da učinkovitost posameznih inhibitorjev narašča tako z dvigom njihove koncentracije, kakor tudi temperature medija.
Keywords: korozija, inhibitorji, gravimetrična metoda, hitrost korozije, učinkovitost inhibitorjev, adsorpcijske izoterme, aktivacijska energija
Published: 04.10.2010; Views: 1789; Downloads: 110
.pdf Full text (2,05 MB)

6.
PROUČEVANJE KOROZIJSKE ODPORNOSTI RAZLIČNIH NERJAVNIH JEKEL V KISLEM MEDIJU OB PREPIHOVANJU S CO2 IN N2
Janez Juvan, 2011, undergraduate thesis

Abstract: PROUČEVANJE KOROZIJSKE ODPORNOSTI RAZLIČNIH NERJAVNIH JEKEL V KISLEM MEDIJU OB PREPIHOVANJU S CO2 IN N2 Povzetek V diplomskem delu je opisan eksperimentalni postopek merjenja korozije nerjavnih jekel v kislem mediju H2SO4. Izbrane vzorce jekel smo v paralelnih meritvah potapljali v kislino ter po določenih časovnih intervalih določali izgubo mase posameznega jekla. Prav tako smo poskuse izvajali v kislini z različnimi koncentracijami ter dodatno študirali vpliv prepihovanja s CO2 in N2. Rezultati meritev so pokazali, da korozija poteka različno glede na koncentracijo izbranega medija, kakor tudi glede na prepihovanje z različnimi plini. Prepihovanje korodirnega medija s plini načeloma upočasnjuje korozijo nerjavnih jekel. V našem primeru smo ugotovili, da gravimetrična metoda določanja izgube mase za kratek čas izvajanja poskusov ni najbolj primerna.
Keywords: Ključne besede: korozija, korozijska odpornost jekel, gravimetrična metoda, določanje hitrosti korozije, prepihovanje, plini N2 in CO2
Published: 01.03.2011; Views: 1498; Downloads: 393
.pdf Full text (622,62 KB)

7.
Kompostiranje tekstilnih materialov
Polona Korošec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V okviru diplomskega dela smo kompostirali določene naravne in sintetične tekstilne materiale. Postopek kompostiranja bi lahko uporabljali za recikliranje tekstilnih odpadkov. Kompostiranje viskoze, volne, bombaža ( naravni tekstilni materiali) in PES ter PA 6,6 (sintetični tekstilni materiali) je potekalo tri mesece. Mesečno smo spremljali spremembe na vzorcih s pomočjo gravimetrične metode in metode vizualnega ocenjevanja in evidentiranja vzorcev med kompostiranjem. Vzorci iz viskoze, volne in bombaža so se po treh mesecih kompostiranja v celoti oziroma delno razgradili, pri vzorcih iz PES in PA 6,6 pa ni prišlo do razgradnje.
Keywords: tekstilni odpadki, recikliranje odpadkov, biorazgradljivost, kompostiranje tekstilnih materialov, kompost, viskoza, volna, bombaž, poliester, poliamid, gravimetrična metoda, vizualno ocenjevanje
Published: 27.10.2015; Views: 769; Downloads: 92
.pdf Full text (2,02 MB)

8.
INHIBICIJSKA UČINKOVITOST NEIONSKEGASURFAKTANTA TRITION-X-405 V PRIMERU EROZIJSKE KOROZIJE
Eva Krajnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bilo proučiti inhibicijsko učinkovitost neionskega surfaktanta TRITON-X-405 na nerjavnem jeklu PROKRON 11sp. Kot korodirni medij smo izbrali solno kislino HCl, treh različnih koncentracij in sicer ; c = 0,001, 0,1 in 1,0 mol L-1 , medtem ko so bile izbrane koncentracije inhibitorja TRITON-X-405 naslednje; c = 0,00001, 0,0001 in 0,001 mol L-1. Le-te so bile uporabljene le v primeru ko je bila koncentracija klorovodikove kisline enaka 0,1 mol L-1. V primeru koncentracije 0,01 mol L-1 in 1,0 mol L-1 HCl, je bila dodana koncentracija inhibitorja le 0,001 mol L-1. Širše smo obdelali le koncentracijo klorovodikove kisline c = 0,1 mol L-1 in sicer smo dodali tri različne koncentracije TRITON-X-405 c = (0,001, 0,0001, 0,00001) mol L-1, ter proučevali korozijska dogajanja pri treh različnih načinih delovanja korodirnega medija (mirujoč medij, mešanje in mešanje ob dodatku abrazivnih delcev), ter pri dveh različno časovno trajajočih izpostavitvah korodirnemu mediju. V ta namen smo uporabili gravimetrično metodo, ter slikanje površin z optičnim mikroskopom. Ker so dobljene vrednosti za korozijsko hitrost nižje od 0,025 mm/leto lahko zaključimo, da TRITON-X-405 ustrezno inhibira korozijske procese v izbranem mediju in seveda za izbrano jeklo v vseh treh izbranih načinih in to že pri zelo nizki koncentraciji c = 0.00001 mol L-1.
Keywords: korozija, erozijska korozija, inhibitroji, surfaktanti, gravimetrična metoda, učinkovitost inhibitorjev
Published: 16.10.2012; Views: 1132; Downloads: 97
.pdf Full text (2,09 MB)

9.
ŠTUDIJA SINERGIJSKEGA UČINKA INHIBITORJEV V RAZTOPINI H2SO4
Ina Vogel, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bil preučiti sinergijski učinek kombinacije inhibitorjev na potek korozije na nerjavnem jeklu W. Nr. 1.4057 v raztopini H2SO4, s koncentracijo, c = 0.075 mol/L. Uporabili smo dva različna inhibitorja NaNO2 in Na2B4O7, ter kombinacijo obeh. Pri poskusih smo uporabljali gravimetrično metodo v skladu z ASTM G31 standardom. Testiranja smo izvajali pri različnih koncentracijah in različnih temperaturah. Določali smo izgubo mase, iz katere smo izračunali hitrost korozije, aktivacijsko energijo, Arrheniusov predeksponentni faktor in učinkovitost. Iz dobljenih rezultatov smo prišli do zaključka, da hitrost korozije z dvigovanjem temperature narašča in z višanjem koncentracije inhibitorjev pada. Pomembna je ugotovitev, da kombinacija inhibitorjev v korozijskem mediju poveča učinkovitost zaviranja hitrosti korozije jekla. Inhibitorni učinek sinergije je večji, kot pri posameznem inhibitorju.
Keywords: korozija, nerjavno jeklo, inhibitorji, gravimetrična metoda, hitrost korozije, učinkovitost inhibitorjev, aktivacijska energija, sinergija.
Published: 10.01.2014; Views: 889; Downloads: 56
.pdf Full text (1,58 MB)

10.
INHIBICIJSKA UČINKOVITOST NEIONSKEGA SURFAKTANTA TRITON-X-100 V KLOROVODIKOVI KISLINI
Tamara Zadravec, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil s pomočjo gravimetrijske metode določiti inhibicijske lastnosti neionskega surfaktanta TRITON-X-100 v primeru točkaste korozije na nerjavnem jeklu PROKRON 11sp v klorovodikovi kislini. Izbrali smo si raztopino kisline HCl štirih različnih koncentracij: c = 1,0 mol L-1, 0,5 mol L-1, 0,1 mol L-1 ter 0,05 mol L-1. Koncentracije dodanega inhibitorja TRITON-X-100 so bile sledeče; c = 5×10-3, 10-3, 5×10-4, 10-4 ter 5×10-5 mol L-1. Pri raztopini kisline s koncentracijo c = 1,0 mol L-1 ter 0,5 mol L-1 so bile uporabljene koncentracije TRITON-X-100 c = 5×10-3 mol L-1, 5×10-4 mol L-1 in 5×10-5 mol L-1. Pri raztopini kisline s koncentracijo c = 0,1 mol L-1 smo zraven teh koncentracij TRITON-X-100 dodali še koncentracijo c = 10-3 mol L-1, medtem ko smo pri raztopini kisline koncentracije c = 0,05 mol L-1 uporabili še koncentracijo TRITON-X-100 c = 10-4 mol L-1. Podrobneje smo obdelali raztopino klorovodikove kisline HCl s koncentracijo c = 0,05 mol L-1, kateri smo dodali pet različnih koncentracij neionskega surfaktanta TRITON-X-100. Zanimal nas je predvsem pojav prirastka mase, ki se pojavi prav v primeru pri že prej omenjeni koncentraciji klorovodikove kisline. Ugotovili smo, da ta pojav ni naključje, saj se pojavi pri vseh dodanih koncentracijah neionskega surfaktanta TRITON-X-100, kar nakazuje na uspešno inhibicijo zaradi nastale adsorbirane plasti. Proučevali smo korozijsko dogajanje v mirujočem korodirnem mediju v časovnih razmakih dveh, osmih in štiriindvajsetih ur. Uporabili smo gravimetrično metodo ter slikanje površin jekla z uporabo optičnega mikroskopa. Ugotovili smo, da inhibitor TRITON-X-100 že pri nizkih koncentracijah zadovoljivo inhibira korozijske procese v raztopinah klorovodikove kisline.
Keywords: korozija, točkasta kroozija, surfaktanti, učinkovitost inhibitorjev, gravimetrična metoda
Published: 29.10.2015; Views: 611; Downloads: 45
.pdf Full text (1,59 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica