| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 757
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Uporabnost virtualne, obogatene in mešane resničnosti v gradbeništvu : magistrsko delo
Nika Pokeržnik, 2024, master's thesis

Abstract: V zaključnem delu smo se osredotočili na uporabo naprednih tehnologij v gradbeništvu in pripadajočih strokah ter pregledali ugotovitve, analize in zaključke, pridobljene med raziskavo. Skozi celotno nalogo podrobno obravnavamo različne vidike uporabe naprednih tehnologij, kot so virtualna (VR), obogatena (AR) in mešana resničnost (MR), ter pripadajočih naprav in njihov potencial za optimizacijo procesov v gradbeništvu. Najprej bomo predstavili teoretični okvir in pregledali relevantno literaturo o uporabi naprednih tehnologij v gradbeništvu, potem pa se bomo posvetili še praktičnemu primeru, ki je omejen na eno stanovanje v večstanovanjskem objektu in pri katerem bomo opisali uporabo VR, AR in MR. Nato bomo s pomočjo analize ankete predstavili uporabniško izkušnjo posamezne tehnologije in pripadajoče naprave, kjer smo ugotovili, da se je v analiziranem vzorcu predstavnikov gradbene panoge kot najbolj uporabna izkazala mešana resničnost in naprava Trimble XR10 s Hololens 2.
Keywords: gradbeništvo, mešana resničnost, virtualna resničnost, razširjena resničnost, BIM
Published in DKUM: 17.06.2024; Views: 119; Downloads: 20
.pdf Full text (5,13 MB)

2.
Uvedba umetne inteligence v industrijske panoge
Zala Martinjak, 2024, master's thesis

Abstract: Namen magistrske naloge je bil predstaviti umetno inteligenco, ki je v današnjem svetu ena izmed najhitreje rastočih tehnologij. Sisteme umetne inteligence smo povezali tudi z rabo v štirih izbranih panogah, to so logistika, kmetijstvo, farmacija in gradbeništvo, ter med drugim raziskovali tudi, kakšen odnos imajo v posamezni panogi do umetne inteligence. V magistrski nalogi smo na začetku opisali teoretična izhodišča, ki so nam služila za boljše razumevanje tematike ter kot opora nadaljnjemu raziskovalnemu delu. V teoretičnem delu smo spoznali umetno inteligenco, njeno zgodovino ter možnosti uporabe, prav tako pa tudi nevarnosti, ki pridejo z njeno uporabo. Nadaljevali smo s povezavo umetne inteligence med posameznimi panogami in vlogo, ki jo ima oziroma jo bo le-ta še imela v posamezni panogi. V raziskovalnem delu pa smo na podlagi izvedene ankete analizirali in predstavili pridobljene rezultate, pri analizi pa smo si pomagali s postavljenimi raziskovalnimi vprašanji. Ugotovili smo, da so si panoge pri pogledu in v uporabi umetne inteligence v delovnem procesu med seboj različne. Povezanosti med panogami in negativnim mnenjem nismo mogli potrditi, saj ni bilo dovolj dokazov o njeni povezanosti. Prva tako smo spoznali, da tako pri vplivu na pomembnost vpeljave umetne inteligence v proces delovanja kot tudi pri vplivu na prihodnost dela obstajata dva skupna faktorja, ki jih določajo spremenljivke.
Keywords: umetna inteligenca, logistika, farmacija, kmetijstvo, gradbeništvo.
Published in DKUM: 09.04.2024; Views: 232; Downloads: 34
.pdf Full text (1,31 MB)

3.
Digitalne tehnologije pri projektiranju variantnih rešitev ureditve brežine Hotinjskega ribnika : magistrsko delo
Eva Gašperšič, 2024, master's thesis

Abstract: V zaključnem delu je prikazana uporaba digitalnih tehnologij pri projektiranju variantnih ureditev brežine Hotinjskega ribnika. V teoretičnem delu zaključnega dela smo predstavili teoretične osnove informacijskega modeliranja gradbenih projektov (BIM) in uporabljeno programsko opremo ter uporabljene naprave za digitalno zajemanje podatkov. Za izdelavo 3D BIM-modelov smo uporabili programsko opremo Revit, za izdelavo 4D in 5D BIM-modelov pa programsko opremo Bexel Manager. V praktičnem delu zaključnega dela smo prikazali postopek projektiranja idejnih zasnov variantnih rešitev po BIM-pristopu. Rezultati so podani v obliki 3D, 4D in 5D BIM-modelov. Dobljene rezultate smo grafično prikazali in jih podrobneje opisali ter ovrednotili po v naprej določenih kriterijih. V zaključku smo predstavili prednosti in pomanjkljivosti izbrane BIM-programske opreme za namene projektiranja vodnogospodarskih ureditev. Prav tako smo ovrednotene rezultate variantnih rešitev med seboj primerjali z uporabo metod večkriterijskega odločanja in podali predlog za najprimernejšo ureditev Hotinjskega ribnika.
Keywords: gradbeništvo, vodno gospodarstvo, digitalne tehnologije, BIM-pristop, analiza variant
Published in DKUM: 12.03.2024; Views: 382; Downloads: 45
.pdf Full text (5,16 MB)

4.
Vizualizacija na gradbišču s pomočjo BIM in razširjene resničnosti : magistrsko delo
Kaja Pevec, 2024, master's thesis

Abstract: V zadnjem letu je veliko govora o BIM pristopu v gradbeništvu v Sloveniji, saj bo ta kmalu zakonsko obvezen (po GZ-1) za vse projekte financirane z javnimi sredstvi, in sicer od 1. januarja 2025. V tujini, v posameznih državah, je BIM pristop že nekaj let v stalni uporabi v praksi, zaradi boljšega razumevanja in upravljanja gradbenih procesov. Pri nas pa smo se začeli zavedati pomena in prednosti BIM pristopa v zadnjih nekaj letih, predvsem zaradi mednarodnih smernic, evropskih projektov in strategij ter vedno večjega poudarka na digitalizaciji. Vedno večji pomen na gradbišču ima tudi razširjena resničnost (extended reality), ki zajema VR (virtual reality), AR (augmented reality) in MR (mixed reality), saj predvsem slednji dve omogoča interaktivno vizualizacijo na gradbiščih, kar vpliva na izboljšanje produktivnosti, kakovosti in varnosti gradbenih projektov. V magistrskem delu smo za vizualno spremljanje skladnosti načrtov oziroma BIM modela z dejanskim stanjem na gradbišču uporabili čelado Trimble XR10 z vizirjem HoloLens 2, ki sta jo razvili podjetji Trimble in Microsoft za gradbeno industrijo. Primerjali smo tudi prednosti in slabosti tradicionalnega pristopa v primerjavi z naprednim pristopom, ki vključuje uporabo BIM in MR.
Keywords: gradbeništvo, vizualizacija, BIM pristop, razširjena resničnost, gradbišče
Published in DKUM: 30.01.2024; Views: 356; Downloads: 54
.pdf Full text (6,05 MB)

5.
Spremljanje gradnje s pomočjo 4D in 5D informacijskega modela : magistrsko delo
Matic Bračič, 2024, master's thesis

Abstract: V sodobni gradbeni industriji je uporaba informacijskega modeliranja gradenj (Building Information Modeling - BIM) postala ključnega pomena za učinkovito načrtovanje, izvedbo in upravljanje gradbenih projektov. BIM je digitalni pristop, ki omogoča ustvarjanje celovitega in interaktivnega BIM modela objekta, v katerem so vse informacije in podatki o gradbenem projektu združeni na enem mestu. S tem omogoča celovit pogled na projekt, povečuje sodelovanje med deležniki in optimizira procese v gradbeni industriji. V magistrskem delu bomo s pomočjo programske opreme Bexel Manager izdelali 4D in 5D BIM model gradbenega projekta Center Rotovž sklop knjižnica. Ustvarjeni bodo 4D (geometrijski in časovni podatki) in 5D (geometrijski in stroškovni podatki) BIM modeli, ki omogočajo boljše razumevanje in upravljanje projekta. Cilj raziskave je ovrednotiti prednosti uporabe BIM modela za vodenje gradbenih projektov. S pomočjo praktičnega primera gradbenega projekta bomo analizirali, kako BIM pristop izboljšuje natančnost, učinkovitost in ekonomičnost vodenja gradbenih projektov.
Keywords: gradbeništvo, BIM pristop, spremljanje gradnje, digitalizacija, Bexel Manager
Published in DKUM: 29.01.2024; Views: 477; Downloads: 42
.pdf Full text (4,46 MB)

6.
Letopis Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 2022/2023
2023

Abstract: Publikacija predstavlja pregled dosežkov fakultete v študijskem letu 2022/23, na krat-ko predstavlja vse študijske programe in aktivnosti, ki so se izvajale na programih gradbeništva, gospodarskega inženirstva, prometnega inženirstva in arhitekture. Predstavljeno je tudi delo na področju publicistike, projektno delo, ekskurzije, delavnice, razstave, delo študentskega sveta in alumni kluba FGPA, kakor tudi gostovanja v tujini ter delo komisij in strokovnih služb UM FGPA. Zbrana so tudi vsa diplomska, magistrska in doktorska dela študijskega leta 2022/23.
Keywords: letopis, študijsko leto 2022/2023, 'Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo', dosežki fakultete, aktualni projekti
Published in DKUM: 21.12.2023; Views: 282; Downloads: 38
.pdf Full text (110,77 MB)
This document has many files! More...

7.
Analiza hidroloških zahtev za načrtovanje novega sistema odvajanja meteornih voda v Brežicah : magistrsko delo
Luka Papa, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je obravnavano področje odvodnjavanja urbanih površin, hidrotehnike in hidravlike. Obravnavan je aktualni problem preobremenjenosti mešanih odpadnih komunalnih sistemov in posledično čistilnih naprav, in sicer s pomočjo realnega primera izdelane dokumentacije idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) pri podjetju PROINFRA, d. o. o., številka projekta 193: »Odvajanje meteornih voda za širše območje ob Cesti svobode«. Magistrsko delo zajema teoretične osnove in tehnične usmeritve različnih standardov in programske opreme za konkretni primer. Uporabljeni so bili nemški standardi DWA za inženirske objekte (cevovodi, razbremenilniki in zadrževalniki) in programsko orodje Urbano Canalis 11.
Keywords: gradbeništvo, nizke gradnje, hidrotehnika, dimenzioniranje meteorne kanalizacije
Published in DKUM: 19.12.2023; Views: 425; Downloads: 38
.pdf Full text (32,83 MB)

8.
Organizacija gradbišča in terminsko planiranje rekonstrukcije objekta generator v Celju : diplomsko delo
Ksenija Verbič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sta predstavljena organizacija gradbišča in terminsko planiranje rekonstrukcije objekta Generator v Celju. V uvodnem delu so opisani problem, namen in cilj diplomskega dela. Sledi splošni del, v katerem je podan opis lokacije, funkcionalne zasnove in tehničnih značilnosti novega objekta. V glavnem delu diplomske naloge smo proučili pogoje za gradnjo, kar zajema naslednje vsebine: lokacijska informacija, gradbena pogodba, delovna sredstva, gradbeno dovoljenje, možnost nabave materiala in organizacija na sami lokaciji gradbišča. V nadaljevanju je predstavljena organizacija gradbišča, kjer so opisani gradbišče, dimenzioniranje deponij, začasni objekti in začasne inštalacije ter izdelava sheme organizacije gradbišča. V zaključnem delu je prikazano terminsko planiranje objekta v obliki modificiranega gantograma in mrežnega diagrama.
Keywords: gradbeništvo, organizacija gradbišča, terminsko planiranje
Published in DKUM: 19.12.2023; Views: 480; Downloads: 46
.pdf Full text (4,24 MB)

9.
Organizacija gradbišča in terminsko planiranje gradnje hotela A v Žalcu : diplomsko delo
Jan Knez, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je obravnavana organizacija gradbišča in terminsko planiranje Hotela A v Žalcu. Najprej je predstavljen splošni opis objekta (lokacija, funkcionalna zasnova, velikost in tlaki prostorov v posameznih nadstropjih idr.). Sledi opis konstrukcije in njena obdelava, kakšni materiali bodo vgrajeni in njihove dimenzije. Zajeti so tudi komunali priključki in kako jih pravilno izvesti. Organizacija gradbišča se prične s predhodnim proučevanjem pogojev gradnje objekta. Prikazane so dolžnosti investitorja in izvajalca, proučevanje lokacijske informacije, vplivov objekta na okolico in preskrba gradbišča s potrebnimi materiali. Predstavljeni so tudi tehnološki procesi grajenja za predvideni projekt, ureditev gradbišča, dimenzioniranje in postavitev začasnih objektov ter začasnih priključkov, ki so potrebni za normalno obratovanje gradbišča. Zadnji del zajema terminsko planiranje, kjer so prikazane logično in racionalno razporejene aktivnosti na gradbišču. Opisane so aktivnosti, ki se bodo izvajale v fazi gradnje objekta in so prikazane v gantogramu, kjer so razvidni začetek, konec in dolžina trajanja posamezne aktivnosti ter medsebojne povezave. Na koncu bomo dobili skupno število dni, potrebnih od začetka do končanja vseh del na objektu, ki morajo biti izvedena v pogodbenem roku.
Keywords: gradbeništvo, organizacija gradbišča, terminsko planiranje
Published in DKUM: 02.11.2023; Views: 479; Downloads: 55
.pdf Full text (2,13 MB)
This document has many files! More...

10.
Analiza primernosti dehidracije blata na ČN Celje : magistrsko delo
Rok Stojnšek, 2023, master's thesis

Abstract: Zadnja leta se v Sloveniji ter tudi na ČN Celje srečujemo s problemom končne dispozicije blata. Količina blata, s katero se srečujemo na ČN Celje na letni ravni je 6000 ton, Toplarna Celje pa lahko za sežig sprejme zgolj 4000 ton. V magistrski nalogi bomo najprej ovrednotili vse stroške, ki nastanejo pri trenutni obdelavi odpadnega blata. Preučili bomo različne možnosti uporabe blata. Blato nastaja dnevno in ga je potrebno dnevno odstranjevati iz sistema, zato se je pripravila analiza primernosti dehidracije. Ena izmed rešitev problematike odstranjevanja blata iz ČN Celje je, da se osredotočimo na ustrezno dehidracijo blata, druga pa, da dehidrirano blato dodatno sušimo in posledično zmanjšamo volumen ter težo. Pri obeh postopkih je treba upoštevati stroške v vseh fazah dehidracije, poleg stroškov investicije tudi stroške porabe energije in polimera, ter stroške odvoza ter sosežiga.
Keywords: gradbeništvo, odpadno blato, čistilna naprava, odpadne vode, komunala, centrifuga, stiskalna preša, sušenje blata, stroškovna analiza
Published in DKUM: 27.10.2023; Views: 364; Downloads: 30
.pdf Full text (5,36 MB)

Search done in 1.86 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica