| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Gradbena mehanizacija pri gradnji stanovanjskega bloka Studenški razgledi : projektna naloga
Gregor Grah, 2021, diploma project paper

Abstract: Gradbena mehanizacija predstavlja nujen pripomoček za hitro, kakovostno in cenovno ugodne tehnološke procese v gradbeništvu. Projektna naloga obravnava gradbeno mehanizacijo pri izkopu gradbene jame ter izvedbi temeljne plošče, uporabljene pri gradnji stanovanjskega bloka Studenški razgledi. Namen in cilj projektne naloge je bil spoznati se z določitvijo gradbene mehanizacije in funkcijo, ki jo ta opravlja pri omenjenih tehnoloških procesih. Določili smo potrebno vrsto in število gradbene mehanizacije pri izvedbi izkopa gradbene jame in transportu odvoznega materiala. Seznanili smo se tudi z betonarno in mešalcem ter ugotovili, kakšen je postopek transporta betona iz betonarne do mesta izvedbe. Določili smo vrsto gradbene mehanizacije za notranji transport materiala in si ogledali opremo za zgoščevanje betona. Za izkop gradbene jame in transport odvečne zemljine smo opravili kalkulacije stroškov s pomočjo povprečnih cen OZS. Posvetili smo se tudi optimizaciji celotnega gradbenega procesa, kar pomeni čim bolj kakovostne storitve z uporabo čim manj sredstev. Na optimizacijo smo gledali tako iz časovnega kot tudi iz ekonomskega vidika. V projektni nalogi smo izvedli kalkulacije gradbenih storitev, s katerimi smo uvideli, katera vrsta gradbene mehanizacije je najbolj primerna pri določenem tehnološkem procesu.
Keywords: gradbena mehanizacija, gradbena jama, temeljna plošča, betonarna, optimizacija, kalkulacije
Published in DKUM: 19.05.2021; Views: 406; Downloads: 48
.pdf Full text (11,27 MB)

2.
Primerjava izračuna prostornine izkopa gradbene jame po klasični in sodobni metodi ter stroškovna in časovna analiza : diplomsko delo
Matej Županec, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo za gradnjo objekta Studenški razgledi izdelali primerjavo metod za izračun prostornine izkopa gradbene jame. Najprej smo opisali tehnične značilnosti objekta, ki se gradi, in podali opis gradbene jame. Sledi predstavitev dveh metod in postopka za izračun prostornine izkopa gradbene jame, in sicer po klasični metodi z uporabo nivelmanske mreže in po sodobni metodi. Izkop gradbene jame je bil izveden v štirih korakih, zato smo 3D model gradbene jame razdelili na štiri faze. Nato smo naredili popis del, izračun stroškov ter podali ponudbeno ceno izkopa v okviru stroškovne analize. V okviru časovne analize smo izdelali terminski plan z mrežno tehniko s programom Microsoft Project za obe metodi izračuna prostornine.
Keywords: gradbena jama, nivelmanska mreža, 3D model, stroškovna analiza, časovna analiza
Published in DKUM: 06.10.2020; Views: 521; Downloads: 85
.pdf Full text (3,26 MB)
This document has many files! More...

3.
KONTROLIRANO ZNIŽEVANJE TALNE VODE V GRADBENIH JAMAH
Alen Čatak, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava tehnologijo črpanja talne vode iz gradbenih jam od začetka izkopa gradbene jame do konca gradnje objekta v takšnem okviru, da gradnja poteka zanesljivo, izvedljivo in ekonomično. Magistrsko delo opisuje postopke varovanja gradbenih jam in črpanja talne vode iz gradbenih jam. Kot primer je prikazano črpanje talne vode v gradbeni jami v času izgradnje »Javne podzemne garaže Kapucinski trg« v Varaždinu. Cilj dela je na podlagi analize primera črpanja talne vode iz gradbene jame mogoče dokazati varovanje pred talno vodo kot zanesljivo, izvedljivo in ekonomično v celotnem času izgradnje objekta.
Keywords: geotehnika, gradbena jama, AB diafragma, talna vode, črpanje
Published in DKUM: 17.01.2017; Views: 1491; Downloads: 148
.pdf Full text (6,11 MB)

4.
VZROKI IN POGOSTOST NASTANKA NEZGOD PRI GRADNJI KOMUNALNE OPREME
Krešimir Alatič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga predstavlja problematiko varnosti izvajalcev gradnje komunalne opreme, saj neupoštevanje varnostnih ukrepov, ki jih predpisuje Zakon o varnosti in zdravju pri delu in podzakonski akti, lahko pripeljejo do delovnih nezgod. Prikazani so vsi ukrepi, ki jih mora upoštevati delodajalec ob uporabi delovne opreme in osebne zaščitne opreme delavcev, vse z namenom zmanjšanja tveganja na najmanjšo možno mero. Še posebna pozornost je namenjena osebni zaščitni opremi, ki jo morajo obvezno uporabljati delavci pri gradnji komunalne opreme. V nalogi je opisan tudi predpisan varnostni načrt, ki je obvezen pri gradnji ter nadzor nad izvajanjem varnostnih ukrepov, ki jih opravljajo koordinatorji.
Keywords: varnost in zdravje pri delu, komunalna oprema, gradbena jama, padec v globino, nezgoda, osebna zaščitna oprema, tveganje
Published in DKUM: 25.10.2016; Views: 852; Downloads: 80
.pdf Full text (1,91 MB)

5.
TEHNOLOGIJE IZVEDBE ZEMELJSKIH DEL ZA INSTALACIJSKE VODE
Jože Belšak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bomo opisali tehnologije izvedbe zemeljskih del za instalacijske vode, kot so elektro vodi in telekomunikacijski vodi. Za instalacijske vode moramo izvesti različne gradbene jame za postavitev elektro in telekomunikacijskih objektov, in jarke za polaganje različnih kabelskih vodov. Prikazali bomo potrebne zemeljske meritve, preiskave in izvedbo zemeljskih del za katere uporabljamo različne tehnologije izkopov, zasipov in ureditev zaključnih plasti. V praktičnem delu pa se bomo osredotočili na prikaz dejansko izvedenih objektov za elektro in telekomunikacijske vode. Obravnavali bomo kompletno izvedbo objekta, katera obsega zemeljska in montažna dela.
Keywords: instalacijski vod, gradbena jama, preboj, zgostitev zemljine, izkop, zasip
Published in DKUM: 26.09.2016; Views: 973; Downloads: 98
.pdf Full text (9,35 MB)

6.
VAROVANJE GRADBENE JAME ZA KANALIZACIJO
Jernej Remic, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi bomo prikazali načrt varovanja gradbene jame na realnem projektu za izvedbo meteorne kanalizacije v Termoelektrarni Šoštanj. V teoretičnem delu se bomo osredotočili na najpogostejše možne načine varovanja gradbenih jam ter na načine odvodnjavanja oziroma nižanja talne in meteorne vode. V praktičnem delu bomo prikazali stabilnostne ter statične analize, dimenzioniranja izbranih podpornih elementov, pretoke in dotoke talne vode, na koncu pa bomo podali predlog izvedbe s tehnologijo gradnje ter izdelali načrte. Za stabilnostne in statične analize bomo uporabili več računalniških programov (Slide, Phase2, Tower7) in analitičnih metod. Cilj naloge je, da na podlagi realnega primera prikažemo izdelavo načrta varovanja gradbene jame, v katerega so zajeti vsi potrebni elementi za zanesljivo in varno izvedbo.
Keywords: Geotehnika, gradbena jama, stabilnostna analiza, brizgani cementni beton, pasivna sidra
Published in DKUM: 15.07.2016; Views: 1307; Downloads: 201
.pdf Full text (3,06 MB)

7.
ANALIZA PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI IZVEDBE GRADBENIH JAM NA HIDROELEKTRARNAH ARTO-BLANCA IN BREŽICE
Aleš Grmšek, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu sta podrobneje obravnavana različna načina oziroma pristopa izvedbe gradbene jame na že zgrajeni hidroelektrarni Arto - Blanca, v primerjavi z bodočo hidroelektrarno Brežice, ki se pravkar izvaja. Kljub umestitveni podobnosti v prostor imata predmetni hidroelektrarni različna načina izvedbe gradbene jame, zato je cilj in namen magistrskega dela, da se opisno in grafično prikažejo vsi potrebni konstrukcijski elementi za njuno izvedbo in analizirajo ugotovljene prednosti in pomanjkljivosti pri posamezni izvedbi. Z analizo prednosti in pomanjkljivosti obeh projektov je dokazano, da se pri izvedbi gradbene jame z obtočnim kanalom pojavlja manj kritičnih aktivnosti v primerjavi z izvedbo gradbene jame v strugi reke, slednja je hkrati namenjena tudi evakuaciji visokih voda ob kritičnih pretokih, ki se ob izvedbi objekta lahko zagotovo večkrat pojavijo. Prav zato predlagamo, da se tudi pri gradnji HE Mokrice predvidi izvedbo gradbene jame in jezovne zgradbe po tehnologiji z obtočnim kanalom, ki ima po naši oceni številne prednosti tako z vidika kritičnih tehnologij in pričakovanih stroškov kot tudi z vidika varnosti, zlasti pri pričakovanih velikih pretokih reke Save med izvedbo projekta. V prikazani analizi in sklepu magistrskega dela so podana nekatera nova spoznanja, ki se lahko uporabijo pri nadaljnjih podobnih gradbenih projektih.
Keywords: analiza, gradbena jama, hidroelektrarna, hidrotehnični objekt
Published in DKUM: 22.04.2015; Views: 1190; Downloads: 190
.pdf Full text (7,73 MB)

8.
VAROVANJE GRADBENE JAME GH UNION
Mirela Mustić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Skozi čas so se potrebe ljudi spremenile, kar je vplivalo tudi na gradbeništvo. Naseljenost mest in vsakodnevne migracije z osebnimi avtomobili so privedle k potrebi po čim večjih parkirnih površinah v bližini poslovnih objektov. Najprimernejša rešitev tovrstnega problema je izkop gradbene jame ter izgradnja podzemnih garaž z več etažami, ki jo je potrebno ustrezno varovati pred porušitvijo. Diplomsko delo opisuje različne metode varovanja gradbenih jam večjih globin v Sloveniji in preučuje varovanje gradbene jame Garažna hiša Union, krajše GH Union. Preučitev vsebuje opis gradbene jame, določitev varovanja slednje in kontrolo stabilnosti izbranega varovanja. Le-ta je izvedena z računalniškima programoma Larix 5 in Plaxis 3D. Rezultati kontrolnih stabilnostnih analiz kažejo, da je varovanje možno izvesti s sidrano jet-grouting steno, ki se je v obravnavanem primeru izkazalo kot najbolj ekonomičen in kljub temu dovolj varen način varovanja zelo zahtevnega in globokega izkopa v urbanem okolju.
Keywords: gradbena jama, izkop, stabilnost, varovanje
Published in DKUM: 22.10.2012; Views: 2177; Downloads: 421
.pdf Full text (14,32 MB)

9.
TEHNOLOGIJE IZVEDBE GRADBENIH JAM
Vitko Remšak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bomo opisali tehnologije izdelave gradbenih jam, kot so izdelava pilotne stene, diafragme, zagatne stene, zagatni nasip. Opisani so tudi različni postopki injektiranja in podrobno sidra, saj je njihova prisotnost pri izgradnji varnih gradbenih jam vse večja. Ker se v gradbenih jamah pojavlja tudi talna voda, so razloženi tudi načini, kako zagotoviti, da v jamo ne vdira voda oziroma kako jo odstranimo. V praktičnem primeru pa se bomo predvsem osredotočili, kako zaščititi in zagotoviti vodo nepropustnost za gradbeno jamo II na reki Savi za potrebe izgradnje HE Krško. Predvsem bomo tu prikazali tehnologije zagatnih nasipov, zagatnih sten, injektiranje, črpanje vode, s katerimi zagotovimo varnost ljudi in materialnih dobrin.
Keywords: gradbena jama, talna voda, tehnologija konstrukcij, podporna konstrukcija, hidrotehnični objekt
Published in DKUM: 06.07.2010; Views: 3071; Downloads: 910
.pdf Full text (3,21 MB)

10.
ANALIZA VAROVANJA GRADBENE JAME S SIDRANJEM NA VEČ NIVOJIH
Daniela Panić, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Ker zaradi gosto naseljenih mest prihaja do primanjkljaja prostora, so se v svetu, kot tudi pri nas začeli izvajati kletni prostori z vedno več etaž. Ker pa zaradi tega posegamo vedno globlje v zemljino, je potrebno takšne izkope ustrezno varovati pred porušitvijo. V diplomskem delu so opisane najpogostejše metode varovanja gradbenih jam. S programskim paketom Plaxis, je narejena elasto plastična analiza opisanih metod. Podlaga za statični izračun izhaja iz obstoječega projekta. Opisane metode varovanja gradbenih jam bomo dimenzionirali, vendar le tiste, katere bo možno ob danih geološko-geotehničnih pogojih tudi izvesti. Za izvedljive metode so bile izvedene stroškovne analize, na osnovi katerih je bila izbrana optimalna metoda varovanja.
Keywords: gradbena jama, zagatna stena, berlinska stena, benotto piloti, armiranobetonska diafragma, jet grouting.
Published in DKUM: 21.12.2009; Views: 3821; Downloads: 775
.pdf Full text (2,10 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica