| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 18
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
3.
GOVORICA TELESA V POSLOVNEM KOMUNICIRANJU
Maša Kablar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali poslovno komuniciranje in se osredotočili na govorico telesa. Nebesedno komuniciranje je skupaj z besednim integralni del poslovnega komuniciranja. Govorica telesa ima velik pomen tudi v vsakdanjem življenju. Govorica telesa določa odnos do sporočila in tistega, ki mu je namenjena in odloča o verodostojnosti v primerjavi s tistim kar povemo z besedami in pomeni logično vsebinski vidik in se med seboj dopolnjujeta. Osebe, ki so vešče tako besednega kot nebesednega komuniciranja se zavedajo, da je le skupek obojega v poslovnem komuniciranju učinkovito. Biti nevešč v poslovnem komuniciranju pomeni daljšo in težjo pot k poslovni učinkovitosti posameznika in organizacije, kjer je zaposlen. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali poslovni ljudje, zaposleni v slovenskih podjetjih, poznajo pomen govorice telesa za njihovo poslovno učinkovitost in ali ta podjetja skrbijo tudi za njihovo dodatno izobraževanje za učinkovitejše komuniciranje. Diplomsko delo smo razdelili na teoretični in raziskovalni del. V prvem teoretičnem smo na podlagi različne literature in drugih virov predstavili temeljne pojme s področja poslovnega komuniciranja, posebno nebesedne komunikacije ter podrobno razčlenili in opisali posamezne elemente govorice telesa v poslovnem komuniciranju. V drugem raziskovalnem pa smo na podlagi dobljenih podatkov iz izpolnjenih anket raziskali zavedanje o pomenu in pravilih o poslovnem in strokovnem komuniciranju, raziskali poznavanje uporabe govorice telesa v poslovnem komuniciranju, raziskali, ali podjetja, v katerih so anketiranci zaposleni, skrbijo za izobraževanje za poslovno komuniciranje in ali med zaposlenimi obstaja želja po dodatnem izobraževanju na to temo. Ugotovili smo, da je zavedanje o pomenu poslovnega in strokovnega komuniciranja v preučevanih podjetjih dokaj veliko, da pa le-ta nimajo vpeljanih nikakršnih pravil poslovnega komuniciranja med svojimi zaposlenimi. Ugotovili smo tudi, da zaposleni nimajo dovolj znanja o uporabi govorice telesa v poslovnem komuniciranju, da podjetja ne namenjajo sredstev za dodatna izobraževanja svojih zaposlenih na to temo, čeprav želja med zaposlenimi za to obstaja. Prav tako smo ugotovili, da so jakosti vpliva oblik govorice telesa odvisne od posameznika in ne kažejo skupne tendence ter da ljudje najprej pri sogovorniku opazijo mimiko njegovega obraza, kasneje šele kretnje telesa.
Keywords: • poslovno komuniciranje • strokovno komuniciranje • nebesedno komuniciranje • govorica telesa
Published: 02.06.2009; Views: 4595; Downloads: 1099
.pdf Full text (763,06 KB)

4.
5.
6.
GOVORICA TELESA PRI KOMUNICIRANJU ZAPOSLENIH NA UNIVERZI V MARIBORU
Anita Ferš, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V podjetju, v katerem delamo, preživimo veliko časa in zato je zelo pomembno, da vemo, s kom govorimo, s kom se družimo, s kom komuniciramo. Da se v podjetju dobro počutimo in da se dobro počutijo tudi drugi okoli nas, je pomembno, da se med seboj poznamo. Več kot sama beseda nam bo o našem sogovorniku povedala njegova mimika obraza, njegove kretnje rok in nog; več kot beseda nam bo povedala govorica telesa posameznika. Nebesedno komuniciranje je tudi v poslovnem svetu pogosto zgovornejše od besednega in zato imajo ljudje, ki prepoznajo govorico telesa, neke vrste prednost. Menimo tudi, da se je govorice telesa možno naučiti in si na tak način ustvariti prednost pred svojim sogovornikom. Koliko povemo takrat, ko ne govorimo? Veliko! Tudi če iz naših ust ne pride nobena beseda, nas naš obraz, naše kretnje izdajo okolici, tudi če smo popolnoma tiho. Namen diplomskega dela je bralcem predstaviti rabo govorice telesa med zaposleni na Rektoratu Univerze v Mariboru. Kako se le-ti med seboj sporazumevajo, kako komunicirajo in kakšen pomen ima pri tem govorica telesa. Ali zaposleni poznajo pojem »neverbalno komuniciranje«? Zanimalo nas je, ali se zaposleni zavedajo svoje govorice telesa in ali prepoznajo govorico telesa pri svojem sogovorniku. Kaj pri svojem sogovorniku najprej opazijo, v katerem prostorskem pasu največ komunicirajo? Pozornost smo namenili tudi obleki oziroma zunanjemu videzu zaposlenega. S pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotovili, da anketiranci dobro poznajo pojem govorice telesa, a vendarle še vedno velik pomen posvečajo govoru — verbalnemu načinu komuniciranja. Prav tako ugotavljamo, da anketiranci poznajo lastno govorico telesa in da je le-ta najbolj prepoznavna z izrazom obraza in oči ter kretnjami rok, nog in glave ter samo držo, medtem ko jim je pojem gibanja v prostoru neznan. Ugotavljamo, da zaposleni najbolj pazijo na govorico telesa takrat, kadar govorijo s svojim nadrejenim, da v podjetju obstajajo nekakšna nepisana pravila oblačenja in da velja pregovor »obleka naredi človeka«, saj ugotavljamo, da je zunanji videz pri navezovanju stikov zelo pomemben. Diplomsko delo je razdeljeno na tri dele, in sicer smo v prvem delu spregovorili o osnovnih pojmih, ki se pojavljajo v neverbalnem komuniciranju, drugi del je raziskovalni del, kjer smo analizirali podatke s pomočjo grafov, v zadnjem delu pa smo spregovorili o spoznanjih, ki smo jih tekom priprave diplomskega naloge ugotovili.
Keywords: Govorica telesa, Neverbalno komuniciranje, Zunanji izgled posameznika
Published: 05.01.2011; Views: 1795; Downloads: 272
.pdf Full text (2,80 MB)

7.
APLIKACIJA ZA MOBILNI TELEFON: PREVAJALNIK GOVORICE TELESA
Jure Jeglič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sta s prikazom praktičnega primera predstavljeni funkcionalnost in uporaba mobilne aplikacije, ki je bila razvita v sklopu te diplomske naloge. Cilj je bil ustvariti mobilno aplikacijo, namen katere je pomoč pri razumevanju govorice telesa. Le to smo dosegli s prenosom enciklopedičnega znanja v format, ki je hitreje razumljiv človeku in s katerim mobilna naprava lahko operira. Rezultat te diplomske naloge je izvirna mobilna aplikacija, ki je preprosta za uporabo ter omogoča hiter in enostaven dostop do informacij o govorici telesa.
Keywords: Mobilna aplikacija, Windows Phone 7, Govorica telesa
Published: 15.12.2011; Views: 1898; Downloads: 166
.pdf Full text (870,53 KB)

8.
OSEBNA PRODAJA Z VIDIKA VERBALNE IN NEVERBALNE KOMUNIKACIJE
Aleksej Metelko, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi obravnavam osebno prodajo z vidika verbalne in neverbalne komunikacije. V prvem delu, kjer predstavljam teoretično ozadje verbalne in neverbalne komunikacije, se osredotočam na sam proces prodajnega razgovora in psihologijo prodaje. Pri verbalni komunikaciji sem podrobneje predstavil pojme iz nevrolingvističnega programiranja in tehnik spraševanj ter aktivno poslušanje. Pri neverbalni komunikaciji pa sem se poglobil v najosnovnejšo telesno govorico, kot je proksemika, gestika, mimika, ter predstavil tudi mikroekspresije obraza ter fiziognomiko, torej določanje značaja oseb po njenih značilnostih glave in obraza. Opozoril sem tudi na pravila pri branju telesnih znakov in ugotavljanje laži. V drugem, praktičnem delu sem po predstavitvi značilnosti bančnih storitev in uspešnega bančnega tržnika, verbalno in neverbalno komunikacijo predstavil po fazah prodajnega razgovora, ki jih predlaga interaktivni model prodaje. Dotaknil sem se tudi pogajanj in opozoril na pomembnost poprodajnih aktivnosti. Govora je o prodaji bančnih produktov pravni osebi. Zavedel sem pomembnejše dele verbalne in neverbalne komunikacije, ki sem jo opazil pri sogovorniku oziroma jo tekom prodajnega razgovora uporabljal sam. Zanimala me je moč vpliva in sinergije verbalne in neverbalne komunikacije na potek in rezultat prodajnega razgovora. Predpostavke, da obvladovanje veščin osebne prodaje bistveno izboljša rezultat prodajnega razgovora in da je uspešna prodaja odsev skladne uporabe verbalne in neverbalne komunikacije, sem potrdil. Pomembna ugotovitev je, da v osebni prodaji, pa tudi na splošno v prodaji, ni zgolj pomembno prodati, temveč stranki zadovoljiti njene potrebe in želje, posledično sledi uspeh. Verbalno in neverbalno komuniciranje se je mogoče priučiti oziroma izpopolniti, tudi zlorabiti, vendar moramo za dolgoročni odnos ohraniti visoko stopnjo etičnosti. Tudi banke se, tako kot druge tržne organizacije, prilagajajo ostrim gospodarskim razmeram in veščine prodajnika so ključnega pomena za ohranjaje obstoječih strank in pridobivanje novih. Stranke so dandanes vse bolj izobražene in seznanjene tudi z načinom prodaje, tako je uspešen prodajnik tisti, ki je resnično vešč tako v verbalni kot tudi neverbalni komunikaciji in ki pozna različne prodajne tehnike. Prodajnik mora biti sposoben obvladovati inovativne in napredne tehnike, torej poznati teorijo in jo tudi znati prenesti v prakso. S poznavanjem verbalne in neverbalne komunikacije pridobiva pomembne informacije za prodajo in odločanje, kot drugo pa mu ta veščina omogoča uspešnejši lasten nastop. Vsled napisanega lahko rečemo, da se sinergija omenjenih veščin lahko zelo približa formuli za uspeh.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: osebna prodaja, verbalna komunikacija, nevrolingvistično programiranje, interaktivni model prodaje, psihologija prodaje, tehnike spraševanj, neverbalna komunikacija, nebesedna govorica, govorica telesa, mikroekspresije obraza, fiziognomika.
Published: 29.05.2012; Views: 2707; Downloads: 746
.pdf Full text (8,15 MB)

9.
VPLIV GOVORICE TELESA PRI ZAPOSLITVENEM RAZGOVORU
Sara Manjalli, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Naši gibi so odraz naših misli, svoje misli pa težko kontroliramo, zato lahko rečemo, da težko kontroliramo svoje gibe, geste, kretnje, mimiko. Govorica telesa, kot del nebesedne komunikacije je niz sporočil, ki jih sogovorniku, bolj kot zavedno, posredujemo podzavestno. Izraža naše iskreno mnenje, resnična stališča, ki jih kdaj pa kdaj, zaradi različnih razlogov, skušamo prirediti ali skriti. Če smo pozorni nanje, lahko sogovornika opazujemo in med njegovim govorjenjem preverjamo njegovo ujemanje besednega z nebesednim. Proces izbire kadrov je proces, ki ga organizacija uporabi, ko želi na delovno mesto sprejeti novega zaposlenega. Med pisanjem diplomskega dela smo se osredotočili na eno izmed mnogih metod za izbiro kadrov, in sicer na intervju. Pri zaposlitvenem razgovoru ali intervjuju sta kandidat in spraševalec v neposrednem stiku. Je metoda, na katero se mora spraševalec dobro pripraviti, če želi od kandidata pridobiti želene informacije, pri tem pa spremljati in opazovati vse informacije, ki bi mu tako ali drugače pripomogle h končni odločitvi izbire. V diplomskem delu smo želeli ugotoviti, kakšen vpliv ima govorica telesa kandidata pri zaposlitvenem intervjuju, koliko vpliva ta pri končni izbiri, koliko jo spraševalci poznajo in jo upoštevajo pri zaposlitvenem razgovoru s kandidati. Na podlagi teoretičnih osnov, zapisanih v prvem delu diplomskega dela, smo v raziskovalnem delu z intervjuji, izvedenimi pri treh manjših zaposlovalcih, prišli do rezultatov, ki so nam dali odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Lahko trdimo, da bolje kot spraševalec pozna govorico telesa, bolj jo upošteva, jo lažje spremlja in jo tako tudi upošteva pri končni izbiri. Tako kot lahko trdimo, da so v povprečju kandidatove izjave skladne z njegovo govorico telesa, lahko trdimo tudi, da boljše poznavanje govorice telesa pripomore k lažjemu odločanju izbranega kandidata.
Keywords: Nebesedno sporočanje, govorica telesa, izbira kadrov, zaposlitveni intervju
Published: 14.05.2013; Views: 1093; Downloads: 97
.pdf Full text (787,79 KB)

10.
GOVORICA TELESA KOT OBLIKA NEVERBALNE KOMUNIKACIJE; ODKRIVANJE LAŽI IN PREVAR
Mitja Lorenčič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kako lahko s pomočjo govorice telesa odkrivamo laži in prevare. V študiji smo se lotili pregleda različne literature, tujih in domačih virov. Literatura dobro pokriva tako laži kot govorico telesa, kar je omogočilo dobre povezave med obema področjema. Oba pojma sta med seboj močno povezana, kar je olajšalo celotno analizo.
Keywords: neverbalna komunikacija, govorica telesa, laž, prevara, odkrivanje laži
Published: 13.09.2013; Views: 3072; Downloads: 506
.pdf Full text (1,36 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica