| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 60
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
Dejavniki, ki vplivajo na obisk gostov v gostinskih lokalih v občini komenda
Lucija Slapar, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Gostinstvo v Sloveniji predstavlja velik del storitvenih dejavnosti. Lahko rečemo, da ni kraja, kjer ne bi obratoval vsaj en lokal z različnimi vrstami pijač. Vendar ni vsak lokal uspešen pri poslovanju. Konkurenca je velika, bistvenega pomena so lokacija lokala, vzdušje v njem, ponudba pijač, osebje itd. To so dejavniki, ki vplivajo na obisk gostov v lokalu. Ker pa smo ljudje različni, mora gostinec upoštevati želje vseh gostov, če želi biti uspešen. Povpraševanje po gostinskih obratih je vsako leto večje. Današnji način življenja nas je pripeljal do te stopnje, da iščemo trenutke miru, počitka in sproščenosti. Lokal je lahko točka, kjer dobimo vse od naštetega. Veliko poslovnežev svoje ključne sestanke organizira v lokalu ravno zaradi sproščenosti in udobja, kar pozitivno vpliva na sklepanje poslov. V prvem poglavju diplomskega dela smo opredelili področje in opisali problem raziskave, namene, cilje, hipoteze in metode raziskovanja. V drugem poglavju smo predstavili pojem marketing in njegov pomen v današnjem poslovnem okolju, njegovo uporabo v turizmu in gostinstvu ter opisali marketinška okolja. V tretjem poglavju smo opisali okolje diplomskega dela, ki se nanaša na občino Komenda. Predstavili smo dejavnike, ki vplivajo na obisk gostov v gostinskih lokalih v občini Komenda, ki smo jih kasneje analizirali v raziskavi. Na kratko smo povzeli zgodovino gostinstva v Sloveniji in ugotovili, da je današnja podoba gostinstva na občutno višji ravni kot nekoč. V četrtem poglavju smo predstavili raziskavo dejavnikov, ki vplivajo na obisk gostov v gostinskih lokalih v občini Komenda. Postavili smo tri raziskovalne hipoteze, ki so bile kasneje potrjene. Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika. Na koncu smo predstavili možne rešitve in izboljšave, kako bi lahko komendski gostinski lokali poslovali še bolje, glede na to, da je konkurenca za tako veliko občino kar močna.
Keywords: gostinstvo, Komenda, gost, gostoljubje
Published: 10.02.2020; Views: 589; Downloads: 122
.pdf Full text (825,81 KB)

2.
Delo na črno v gostinstvu
Danijel Pranjić, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Delo na črno predstavlja problem, ki ga pristojni organi in zakonodajalec poskušajo izkoreniniti že leta. To je protizakonita dejavnost, ki se pojavlja in ponavlja že vrsto let ter omejuje in slabi gospodarsko dejavnost. Leta 2014 so bili v upanju na boljši nadzor nad tovrstnimi kršitelji sprejeti novi ukrepi za boj proti delu na črno, kot tudi večje globe kršiteljem. Najbolj pogosto se delo in zaposlovanje na črno kažeta v večjih gospodarskih panogah (npr. v prometu, gradbeništvu, gostinstvu) (Dernovšek, 2013). Podjetja, oziroma delodajalci, želijo na ta način zmanjšati svoje stroške in privarčevati, posamezniki pa želijo npr. dodatno zaslužiti, se izogniti plačevanju davkov ipd. Negativne posledice pa občutijo vsi prebivalci, saj je zaradi dela in zaposlovanja na črno oškodovan državni proračun. Problem dela na črno je v nemerljivosti, kar pomeni, da o tem pojavu nimamo povsem točnih podatkov, v kolikšni meri se kaže na letni ravni. V diplomskem delu sta predstavljena delo in zaposlovanje na črno v gostinstvu, na kakšen način se izvajata ter značilnosti takšnega opravljanja. Predstavljeni so tudi razlogi, zaradi katerih prihaja do dela na črno, ter sankcije in posledice. Predstavljene so inšpekcijske službe, njihove pristojnosti in učinkovitost na tem področju. Opravili smo tudi raziskavo, pri kateri smo več oseb z izkušnjami z delom v gostinstvu anketirali glede izkušenj s tovrstnim delom, predvsem pa nas je zanimalo, zakaj se posameznik odloči za delo na črno v gostinstvu, katere so pozitivne in negativne posledice ter ali bi v prihodnje še zmeraj opravljali delo na črno v tej panogi.
Keywords: diplomske naloge, gostinstvo, kaznivo dejanje, delo na črno, zaposlovanje, delodajalec
Published: 08.10.2019; Views: 1859; Downloads: 584
.pdf Full text (1,37 MB)

3.
Zaznavanje in odnos do etičnosti davčnega utajevanja in uvedbe davčnih blagajn v gostinskem sektorju
Jožica Cirnski Zofič, 2018, master's thesis

Abstract: Davčne utaje so problem s katerim se sooča tako Slovenija, kot tudi ostale države članice Evropske unije. Cilj vsake države je, da bi vzpostavili ustrezne in učinkovite mehanizme, s katerimi bi v čim večji meri preprečili širjenje davčnega utajevanja ter davkoplačevalce pritegnili k izpolnjevanju davčnih obveznosti, glede česar se je v tuji literaturi uveljavil izraz »tax compliance«. Da bi lahko sprejeli ukrepe, ki bi vplivali na izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti, je pomembno dobro poznavanje dejavnikov, kateri igrajo pomembno vlogo pri odločitvi davkoplačevalcev, ali bodo le-ti svoje davčne obveznosti poravnali v zakonsko določeni višini, ali bodo skušali najti zakonsko verzel in se tako izognili plačilu davka ter s tem vplivali na manjši priliv javnofinančnih prihodkov v državno blagajno. Tako smo v magistrski nalogi preučili ekonomske, psihološke, motivacijske in demografske dejavnike ter njihovo pomen pri izpolnjevanju davčnih obveznosti davkoplačevalcev. Ker je po ugotovitveh Finančne uprave Republike Slovenije zaznano veliko kršitev pri gotovinskem poslovanju, kjer davčni zavezanci uporabljajo takšne računalniške programe in strojno opremo, ki jim omogoča naknadno spreminjanje evidentiranih podatkov o oprevljenem prometu z gotovino, brez revizijske sledljivosti, so na Ministrstvu za Finance sprejeli odločitev o uvedbi tehnično zanesljive rešitve, in sicer uvedbo davčnih blagajn, kar je Vlada RS sprejela in določila, da je od 2. januarja 2016 njihova uporaba obvezna za vse pravne subjekte, ki poslujejo gotovinsko. Veliko nepravilnosti pri evidentiranju prihodkov v okviru gotovinskega poslovanja, davčni inšpektorji beležijo predvsem pri davčnih zavezancih, ki se ukvarjajo z gostinstvom, zaradi česar gostinske dejavnosti umeščamo med najbolj rizične in ravno zato smo za empirično raziskavo anketirali zaposlene v gostinstvu iz posavja, in sicer smo preučili njihov odnos do davčnega utajevanja in uvedbe davčnih blagajn. V empiričnem delu naloge so preverili tudi zastavljene hipoteze ter pridobljene podatke primerjali s podatki drugih raziskav.
Keywords: Davčne utaje, davčna skladnost, davčne blagajne, gostinstvo.
Published: 15.03.2019; Views: 574; Downloads: 84
.pdf Full text (4,29 MB)

4.
Izboljšave gostinske dejavnosti na Kozjanski domačiji z vidika logistike
Alja Hrovat, 2017, bachelor thesis/paper

Abstract: Logistika je pomembna dejavnost v vsakem podjetju, tudi na turistični kmetiji. Z uporabo logistike se v obravnavanem podjetju pokažejo problemi in se na tak način poskušajo rešiti. Tudi v gostinstvu se je treba posluževati logistike in njenih dejavnosti, da dosežemo najbolj optimalen rezultat. V našem primeru je obravnavano podjetje Kozjanska domačija, ki je mlada turistična kmetija in daje velik pomen doma pridelani hrani. Nudi prenočišča, oglede, predavanja in pogostitev za vnaprej najavljene goste. Prvotni cilji Kozjanske domačije so bili ogledi muzeja na prostem in manjša pogostitev, vendar se je izkazalo, da imajo turisti zelo radi hrano, ki se pripravlja na Kozjanski domačiji. To je hrana, pripravljena po domačih, starih receptih, ki so marsikje že tonili v pozabo. Tako je glavni cilj obravnavane turistične kmetije z ogleda muzeja in s predavanj prešel v pogostitev gostov z domačo pristno kozjansko hrano. V obstoječi kuhinji in postopku priprave hrane smo opazili nekaj logističnih težav, ki vplivajo na čas priprave hrane. Glavna težava je prehod iz kuhinje v pripravljalnico hrane skozi jedilnico. Analiza je pokazala, da je obstoječ prehod moteč za goste in zamudnejši. Predlagali smo, da se obstoječa kuhinja in pripravljalnica hrane povežeta v en skupni prostor s prehodom, ki ne bo moteč za goste ter se tako skrajša čas za pripravo jedi.
Keywords: logistika, gostinstvo, Kozjanska domačija, turistična kmetija, izboljšave.
Published: 24.04.2017; Views: 752; Downloads: 88
.pdf Full text (2,42 MB)

5.
Usposabljanje kadrov na osnovi mentoriranja v podjetju X
Janez Firšt, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Različne oblike in metode usposabljanje omogočajo, da zaposleni pridobivajo potrebna znanja in izkušnje ter razvijajo svoje sposobnosti za uspešnejše in učinkovitejše delo. V praksi se usposabljanja lahko odvijajo v obliki formalnih ali neformalnih programov, v ali izven podjetij. Usposabljanja neposredno na delovnem mestu omogočajo najhitrejši prenos uporabnih znanj, veščin in izkušenj. Mentorski programi so ena izmed možnih oblik usposabljanja v podjetjih. Za učinkovito in uspešno izvajanje mentorstva mentor potrebuje veliko znanja in izkušenj. Ob pogoju, da tako mentor kot mentoriranec posedujeta potrebne lastnosti, željo in motivacijo, se lahko oba udeleženca kot tudi njuna organizacija nadejajo številnih pomembnih koristi. Ugotavljamo, da je usposabljanje na osnovi mentoriranja lahko zelo primerna oblika za manjša, finančno manj zmogljiva podjetja. Opredeljujemo značilnosti in problematiko kadrov v gostinski dejavnosti. Usposobljenih in ustrezno motiviranih kadrov v gostinstvu namreč kritično primanjkuje. Za nujen dvig kakovosti gostinskih storitev bi se morala gostinska podjetja bolj načrtno posvečati usposabljanjem kadrov. Praktični del naloge obsega zasnovo programa usposabljanja na osnovi mentoriranja, ki smo jo pripravili za potrebe preučevanega podjetja.
Keywords: zaposleni, usposabljanje, razvoj, metode, mentorstvo, gostinstvo
Published: 27.10.2016; Views: 560; Downloads: 111
.pdf Full text (1,23 MB)

6.
Pravni vidiki inšpekcijskega nadzorstva v gostinstvu
Anže Gartner, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Gostinska dejavnost ima pri svojem poslovanju precej možnosti za izigravanje zakonov in ostalih predpisov, zato je nujno, da država njeno poslovanje nadzira z inšpekcijskimi pregledi. V zadnjih letih so bili rezultati inšpekcijskih pregledov v gostinstvu dokaj zaskrbljujoči. Gostinstvo je dejavnost, ki s svojimi storitvami neposredno vpliva na zdravje ljudi, zato bi morale biti na rezultate inšpekcijskih pregledov te branže še posebno pozorne. V diplomski nalogi sem opisal dejavnost gostinstva, in sicer sem se osredotočil predvsem na restavracije in gostilne, saj je dejavnost zelo obsežna. Opisal sem pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti, predstavil sem pravno podlago, ki se je gostinstvo dotika, opisal klasifikacijo NACE in razvoj gostinstva v zadnjih letih. V diplomskem delu je predstavljen inšpekcijski nadzor, razmerje med ZIN in ZUP, načela inšpekcijskega nadzora in dolžnosti ter pooblastila inšpektorja. Opisana je organizacija inšpekcijskih služb. Prav tako sem predstavil poklic inšpektorja, kako do poklica inšpektor posameznik lahko pride in kakšne so njegove odgovornosti. Opisan je inšpekcijski postopek pri zavezancu. Gostinci so po mojem mnenju o svojih dolžnostih slabo informirani. To lahko pripisujemo preobremenjenosti gostinca, nerazumevanju prava ali pa nezanimanju in malomarnosti za pravne podlage delovanja gostinske dejavnosti. Seveda je ob tem treba povedati, da je predpisov, ki določajo pravilno delovanje gostinstva precej in se pogosto spreminjajo. Zaradi takih in drugačnih razlogov za to gostinci v veliki meri kršijo predpise. Z diplomsko nalogo sem analiziral inšpekcijske službe, ki nadzorujejo delo gostincev (tržna inšpekcija, zdravstvena inšpekcija, inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, finančna inšpekcija). Za vse inšpekcije sem preveril, koliko stanejo državo in koliko denarja vrnejo v državno blagajno s svojimi postopki. Poseben poudarek sem namenil finančni inšpekciji, ki tudi najbolj preverja delo gostincev, analiziral sem sivo ekonomijo, delo na črno in opisal tudi nedavno uvedene davčne blagajne. Inšpekcijske službe državo stanejo precej denarja, vendar pa sem z njihovo analizo prišel do zaključka, da se tako finančno kot tudi zaradi javnega dobrega izplačajo in morajo obstajati. Predstavljajo precejšnjo avtoriteto in strah za gostince, kar je v veliki meri dobro, saj se le-ti zato bolj trudijo delovati v skladu s predpisi. Inšpekcijski nadzor je v Republiki Sloveniji dokaj urejen, vendar pa bi lahko še veliko postorili, predvsem , če bi določena pooblastila prenesli tudi na Policijo.
Keywords: inšpekcijski nadzor, gostinstvo, tržna inšpekcija, zdravstvena inšpekcija, finančna inšpekcija, inšpekcijski postopek, diplomske naloge
Published: 27.10.2016; Views: 662; Downloads: 105
.pdf Full text (727,45 KB)

7.
MOTIVACIJA IN NAGRAJEVANJE V GOSTINSTVU V PODJETJU X
Diana Hajdin, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Zaposleni so konkurenčna prednost podjetja, vendar samo takrat, kadar so zadovoljni in zavzeti pri svojem delu. Motiviranje zaposlenih je orodje, s katerim vodstvo podjetja dviguje ali ohranja zavzetost in (posledično) zadovoljstvo zaposlenih. Motiviranje ni edino orodje in nanj ne smemo gledati kot na omejeni projekt, ki se ga lotimo ob padcu zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih. Zavzetost in zadovoljstvo moramo integrirati v vizijo ter poslanstvo podjetja. Določiti moramo vrednote podjetja, ki s prepričanji, kaj je ljudem pomembno, z načini, kako opravljajo svoje delo in kako sodelujejo, sestavljajo organizacijsko kulturo podjetja. Organizacijska kultura je predpogoj zavzetosti in delovne uspešnosti zaposlenih. Motiviranje zaposlenih je kompleksen proces, s katerim se dandanes ukvarja vedno več strokovnjakov. Zadovoljen zaposleni ni obenem tudi zavzet zaposleni, medtem ko je zavzet zaposleni lahko tudi zadovoljen. Pozornost, ki jo pridobiva zavzetost, izhaja iz dejstva, da prav z zavzetimi zaposlenimi podjetja zagotavljajo večjo delovno in s tem poslovno uspešnost. Dwight Eisenhower je dejal: »Vodenje je umetnost, pripraviti nekoga, da naredi to, kar potrebujemo, ker sam hoče.« Vodje so s svojim načinom vodenja vzrok za nezavzetost zaposlenih. Vodje morajo ubrati konstruktiven način vodenja (vodenje z zgledom in mentorski pristop). Zaposlenim morajo zagotoviti pogoje, da se bodo motivirali sami. V diplomskem delu obravnavamo podjetje, ki se ukvarja z gostinsko dejavnostjo. Prav tukaj, kjer so za uspeh ključnega pomena človeški viri, se dejavnost spopada s problematiko kadrov na več nivojih. To so neizobražen vodstveni in strokovni kader, deficitarnost in neprivlačnost ključnih poklicev (natakar in kuhar) ter visoka fluktuacija. Država k temu pripomore še z visokimi obdavčitvami dela, s slabimi izobraževalnimi sistemi strokovnega kadra in z nedefiniranjem napitnine natakarjev z davčnega vidika. Na podlagi anketnega vprašalnika smo opravili analizo zadovoljstva zaposlenih v podjetju in njihovih glavnih motivatorjev. Ugotovitve diplomskega dela so, da je najpomembnejši dejavnik za zaposlene dober odnos z nadrejenimi in s sodelavci. Zaposlene motivirajo bolj denarne kot nedenarne nagrade. Glavni motivator za obstoj v podjetju so urejeno delovno okolje in pogoji dela. Napitnina je velik motivator zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih. Natakar bi se bil pripravljen odpovedati napitnini ob dvigu plačila za 30 % in več. Najpomembnejša nagrada za razvoj in usposabljanje zaposlenih, za napredovanje, ali usposabljanje na dodatna delovna mesta, je višji mesečni prihodek. Ob povečani obremenjenosti zaposlenih, zaradi večjega nenačrtovanega obiska gostov, je najpomembnejša organizacija dela. Večino hipotez smo z rezultati ankete potrdili. Analiza rezultatov raziskave nam je pomagala do oblikovanja smernic in napotkov za izboljšanje zadovoljstva ter zavzetosti zaposlenih v obravnavanem podjetju.
Keywords: motivacija, nagrajevanje, napitnina, gostinstvo, zavzetost, zadovoljstvo, organizacijska kultura
Published: 21.07.2016; Views: 731; Downloads: 119
.pdf Full text (1,28 MB)

8.
Prenova procesa naročanja v gostinskem oddelku City Hotela Ljubljana
Matjaž Spruk, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V podjetju se na področju skladiščnega poslovanja zelo veliko dela opravi ročno oziroma po telefonu. Predvsem na področju naročanja blaga v oddelku gostinstva. Takšne vrste delo, ne samo, da podaljša čas opravljanja določenih operacij, temveč prihaja tudi do napak pri naročanju blaga in posledično pri dostavi. To pa kot verižna reakcija za seboj potegne več časa pri vnosu blaga v sistem, pisanjem reklamacijskih zapisnikov in klicanju dobaviteljev. Poleg tega ni nikakršne kontrole o tem, kaj in koliko smo dobavitelju naročili niti kaj in koliko nam je on dostavil in po kakšni ceni. Vodenje naročil v računalniški sistem in pošiljanje naročil dobavitelju po elektronski poti bo rešilo marsikatero težavo. Obenem pa bi prihranili čas in posledično tudi denar. Poleg tega pridobimo vrsto uporabnih podatkov, kateri nam lahko pomagajo pri nadaljnjih odločitvah.
Keywords: proces naročanja, prenova, informacijski sistem, gostinstvo, zaloge
Published: 24.03.2016; Views: 719; Downloads: 51
.pdf Full text (1,24 MB)

9.
Utaje davka na dodano vrednost v gradbeništvu in gostinstvu
Brigita Ploj, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Siva ekonomija odnaša velik delež bruto domačega proizvoda. Država poskuša na različne načine omejiti vpliv sive ekonomije, čeprav je njena popolna zajezitev nemogoča. Siva ekonomija posameznikom omogoča povečanje finančnih prihodkov in s tem širjenje občutka povečanja blaginje, zato le-ti nimajo zavesti, da bi ravnali v skladu z zakonodajo in pravili. S sivo ekonomijo je tesno povezana davčna utaja, do katere prihaja predvsem zaradi visokih davčnih stopenj in nizke davčne morale. Diplomsko delo je sestavljeno iz petih poglavij. Predstavljene so najpogostejše metode utaj davkov v gradbeništvu in gostinstvu od leta 2008 naprej, projekti, ki so bili izvedeni, za lažje ugotavljanje dejanskega stanja in ukrepi državnih organov zoper predstavljene utaje. Za lažje razumevanje pa še davki in davčne utaje na splošno.
Keywords: davčna utaja, davčni zavezanec, inšpekcijski nadzor, gradbeništvo, gostinstvo.
Published: 24.03.2016; Views: 1170; Downloads: 107
.pdf Full text (864,41 KB)

10.
SVETOVNA RAZSTAVA EXPO 2015 KOT ORODJE ZA PROMOCIJO SLOVENSKEGA GOSTINSTVA
Simon Černe, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V uvodu diplomskega projekta so opredeljeni področje raziskovanja, namen in cilji, hipoteze, predpostavke, omejitve ter predvidene metode raziskovanja. V drugem poglavju sta predstavljena pojem pospeševanja prodaje ter pomembnost razstav in sejmov kot promocijskega orodja. V tretjem poglavju so opredeljene osnovne značilnosti gostinstva, gostinske dejavnosti in organizacija dela v gostinskih obratih. Četrto poglavje obravnava razstavo EXPO 2015 z vidika gostinstva in njeno celostno grafično podobo. Predstavljeni so udeleženci ter organizacija skupnih tematskih prostorov in tematskih območij na razstavišču z gostinskega vidika, opisani pa so tudi digitalni načini promocije hrane v okviru promocijskih aktivnosti razstave EXPO 2015. Naslednje poglavje predstavlja analizo slovenske gostinske ponudbe na razstavi EXPO 2015. Opredeljeni so način predstavitve različnih slovenskih regij, kulinarični koncept za promocijo slovenske kulinarike ter organizacija celotne gostinske ponudbe. V drugem delu tega poglavja sta podani SWOT-analiza ponudbe slovenskega gostinstva na analizirani razstavi ter sinteza ugotovitev raziskave. Poglavje se zaključi z oceno vpliva predstavitve Slovenije na razstavi EXPO 2015 na strateški razvoj slovenskega gostinstva.
Keywords: EXPO, gostinstvo, hrana, promocija, pospeševanje prodaje.
Published: 06.08.2015; Views: 874; Downloads: 88
.pdf Full text (965,82 KB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica