| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 45
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
2.
Dve desetletji dinamike podjetniškega razvoja : GEM Slovenija 2022
Karin Širec, 2023, higher education textbook

Abstract: Raziskava GEM ponuja poglobljeno analizo različnih družbenih, kulturnih, političnih in ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na podjetniško okolje in podjetniško aktivnost, ter predstavlja celovit okvir za razumevanje nacionalnih podjetniških razmer. Ti dejavniki imajo ključno vlogo pri oblikovanju podjetniških ambicij posameznikov in uspešnosti ustanavljanja ter delovanja podjetij. Raziskava s tem zagotavlja neprimerljiv vpogled v nacionalno podjetništvo in njegove značilnosti ter presega informacije, ki so na voljo v drugih statističnih virih. Raziskava namreč vključuje tudi odnos posameznikov in družbe do podjetništva ter želje in usposobljenost ljudi za podjetništvo, v vseh fazah podjetniškega procesa. S proučevanjem teh vidikov v različnih državah, GEM ugotavlja ključna gonila in ovire za podjetništvo, kar zainteresiranim stranem omogoča, da razvijajo podporni podjetniški ekosistem. Najnovejše poročilo je posebno, saj vključuje retrospektivo zadnjih dveh desetletij. V tem obdobju je slovensko podjetništvo doživelo pomembne spremembe, od spodbujanja inovacij in razvoja zagonskih podjetij, do izzivov povezanih z gospodarskimi krizami.
Keywords: Globalni podjetniški monitor, podjetništvo, celotna zgodnja podjetniška aktivnost, gospodarski razvoj, podjetniški ekosistem, retrospektiva, podjetniška politika
Published in DKUM: 18.05.2023; Views: 352; Downloads: 55
.pdf Full text (9,48 MB)
This document has many files! More...

3.
Vzdržljivost podjetniške aktivnosti : GEM Slovenija 2021
Miroslav Rebernik, 2022

Abstract: Raziskava GEM omogoča bolj poglobljen vpogled v nacionalno podjetništvo in njegove značilnosti, kot ga lahko zagotovijo drugi statistični viri, predvsem tisti, ki temeljijo zgolj na podatkih, pridobljenih s strani obstoječih podjetij. S posameznikom v središču raziskovanja, GEM namreč zajame tudi njegov odnos do podjetništva, njegove ambicije in usposobljenost za podjetništvo, njegovo dojemanje odnosa družbe do podjetništva, pa tudi posameznike v vseh fazah podjetniškega procesa, od začetnih razmislekov, da bi se podali na podjetniško pot, do ustanovitve podjetja, poslovanja, rasti in prenehanja poslovanja. Raziskovalna ambicija GEM je, da bi v čim več državah meril ključne elemente družbenega odnosa do podjetništva, podjetniško aktivnost in razlike v aspiracijah posameznikov ter zaznaval vplivne dejavnike, ki spodbujajo ali ovirajo podjetniško aktivnost. Vse to z namenom zagotavljanja platforme za ocenjevanje vpliva podjetniške aktivnosti na ekonomsko rast ter odkrivanja političnih ukrepov za krepitev podjetništva. GEM je razvil ustrezno metodologijo, ki je skladna konceptualnemu okviru GEM in je sposobna dati vpogled v družbeni, kulturni, politični in ekonomski kontekst, ki upoštevaje stopjo razvitosti posameznega nacionalnega gospodarstva in razvitost ključnih podjetniških pogojev.
Keywords: Globalni podjetniški monitor, podjetništvo, celotna zgodnja podjetniška aktivnost, gospodarski razvoj, podjetniški ekosistem
Published in DKUM: 25.04.2022; Views: 989; Downloads: 90
.pdf Full text (10,70 MB)
This document has many files! More...

4.
Resilience of Entrepreneurial Activity : GEM Slovenia 2021, Executive Summary
Miroslav Rebernik, 2022

Abstract: The GEM survey provides a deeper insight into national entrepreneurship and its characteristics than can be provided by other statistical sources, especially those based solely on data obtained from existing enterprises. With the individual at the heart of the research, GEM also covers his attitude towards entrepreneurship, his ambitions and qualifications for entrepreneurship, his perception of society's attitude towards entrepreneurship, as well as individuals at all stages of the entrepreneurial process, until the establishment of the company, business growth and termination of business. GEM's research ambition is to measure key elements of society's attitudes towards entrepreneurship, entrepreneurial activity and differences in individuals' aspirations in as many countries as possible, and to identify influential factors that encourage or hinder entrepreneurial activity. All this in order to provide a platform for assessing the impact of entrepreneurial activity on economic growth and to identify policy measures to strengthen entrepreneurship. GEM has developed an appropriate methodology that is consistent with the GEM conceptual framework and is able to provide insight into the social, cultural, political and economic context, taking into account the level of development of each national economy and the development of key business conditions.
Keywords: globalni podjetniški monitor, podjetništvo, celotna zgodnja podjetniška aktivnost, gospodarski razvoj, podjetniški ekosistem
Published in DKUM: 25.04.2022; Views: 712; Downloads: 17
.pdf Full text (1,25 MB)
This document has many files! More...

5.
Ali razvoj računovodstva podpira razvoj gospodarstva? primerjava Slovenije in Velike Britanije
Zlatko Zver, 2022, master's thesis

Abstract: Računovodstvo se skozi svojo zgodovino in v prerezu današnjega časa kaže kot velikega pomena za družbeni razvoj in družbeno delovanje. Računovodstvo se je razvijalo skupaj z družbenim napredkom in razvojem celotne civilizacije ter prevzemalo vse obsežnejše funkcije, od funkcije evidentiranja obstoječega stanja sredstev in dolgov v namen upravičevanja pričakovanj do dolžnikov, v namen obdavčevanja, poslovnega odločanja subjektov ter v namen sklepanja poslovnih vezi. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kako razvoj računovodstva podpira razvoj gospodarstva in kako se računovodstvo v Veliki Britaniji razlikuje od računovodstva v Sloveniji. V uresničevanje namena smo izvedli analizo sekundarnih podatkov stopnje razvoja računovodstva, BDP in števila zaposlenih v sektorju računovodstva obeh držav. Rezultati analize so pokazali, da so državna gospodarstva pomembno povezana z razvojno stopnjo računovodstva in da se med državama pojavljajo pomembne razlike. Združeno kraljestvo ima na splošno bistveno večji računovodski sektor, ki ustvarja večjo proizvodnjo in bruto dodano vrednost, prispeva večji delež delovnih mest in beleži večjo rast tržnega deleža in rast v produkciji. Čeprav podatki kažejo, da je računovodstvo v Združenem kraljestvu bolj razvito, pa se sektor v Sloveniji trenutno hitreje razvija. Velika Britanija je tudi bogatejša od Slovenije, vendar se nahaja v nekaterih obdobjih nižje stopnje rasti. Povezave BDP s številom zaposlenih v računovodskem sektorju kažejo v državah različne korelacije, in sicer sta v Veliki Britaniji v blagi pozitivni, v Sloveniji pa v srednje močni negativni korelaciji. Rezultati odražajo visoko kompleksnost razmerij opazovanih pojavov in vpliv vzajemnih učinkov različnih družbenih dejavnikov.
Keywords: Razvoj računovodstva, gospodarski razvoj, računovodske funkcije, računovodstvo v Sloveniji.
Published in DKUM: 11.04.2022; Views: 798; Downloads: 103
.pdf Full text (2,72 MB)

6.
Finančni trgi kot dejavnik razvitosti gospodarstev
Aljaž Skaza, 2021, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu gradimo na obstoječih raziskavah, ki povezujejo razvoj finančnih trgov in gospodarski razvoj. Raziskujemo vpliv razvoja finančnih trgov na gospodarski razvoj v določenem časovnem obdobju, pri čemer uporabljamo metodo najmanjših kvadratov na vzorcu 40 držav za obdobje od leta 2001 do 2016. Kot indikator razvoja finančnih trgov so uporabljeni delež tržne kapitalizacije v BDP, delež borznega prometa v BDP, delež borznega prometa v tržni kapitalizaciji in volatilnost cen delnic. Ugotavljamo, da v obravnavanem obdobju razvoj finančnih trgov vpliva na gospodarski razvoj, vendar vpliv indikatorjev razvoja finančnih trgov z vidika statistične značilnosti ni povsem konsistenten. Za večino obdobja je statistično značilen in pozitiven le delež borznega prometa v BDP, medtem ko so ostali indikatorji značilni le v nekaterih letih, hkrati pa so njihovi predznaki v nasprotju s teorijo in ugotovitvami preteklih raziskav. Odstopanja rezultatov od teorije in ugotovitev preteklih raziskav bi lahko bila posledica vzorca.
Keywords: gospodarski razvoj, razvoj finančnih trgov, ekonometrična analiza
Published in DKUM: 20.12.2021; Views: 636; Downloads: 87
.pdf Full text (8,01 MB)

7.
Analiza gospodarskega razvoja in ekonomske neenakosti v izbranih državah
Anja Florjančič, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V delu diplomskega projekta smo primerjali gospodarski razvoj in ekonomsko neenakost dohodka in premoženja petih globalnih velesil. Primerjali smo Avstralijo, Kanado, Nemčijo, Švico in Združene države Amerike. Sprva smo izbrane države analizirali glede na nekatere makroekonomske kazalnike, sledila je analiza obsega prebivalstva in njene starostne sestave. Kazalnika, s katerima smo raziskali stopnjo razvitosti gospodarskega razvoja sta indeks človekovega razvoja – HDI in indeks človekovega razvoja z upoštevanjem neenakosti – IHDI. Stopnjo dohodkovne neenakosti smo primerjali s pomočjo Ginijevega koeficienta za porazdelitev dohodka, dohodkovnega Palma razmerja in velikostno distribucijo dohodka s kvintili in kvintilnim razmerjem. Sledila je raziskava premoženjske neenakosti, ki smo jo izvedli s pomočjo primerjave obsega premoženja, velikostne distribucije premoženja s pomočjo premoženjskih razredov in Ginijevega koeficienta za porazdelitev premoženja. Na koncu dela diplomskega projekta smo za vse izbrane države strnili najpomembnejše ugotovitve kazalnikov gospodarskega razvoja in jih povzeli. Enako smo naredili z značilnostmi in posebnostmi dohodkovne in premoženjske neenakosti izbranih gospodarstev.
Keywords: gospodarski razvoj, dohodkovna neenakost, premoženjska neenakost
Published in DKUM: 04.11.2021; Views: 1130; Downloads: 92
.pdf Full text (1,53 MB)

8.
Gospodarski razvoj najmanj razvitih držav
Sara Iseinoski, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski projekt govori o gospodarskem razvoju izbranih najmanj razvitih držav. Opredelili smo, kaj sploh pomeni gospodarski razvoj, njegove dejavnike ter kazalnike. Opredelili smo, kaj sploh pomeni najmanj razvita država ter si izbrali pet držav (Afganistan, Etiopija, Nepal, Haiti in Kambodža), katerim smo analizirali dejavnike gospodarskega razvoja.
Keywords: Gospodarski razvoj, najmanj razvite države, dejavniki gospodarskega razvoja
Published in DKUM: 10.06.2021; Views: 1220; Downloads: 117
.pdf Full text (992,07 KB)

9.
Podjetništvo v novi stvarnosti : GEM Slovenija 2020
Miroslav Rebernik, 2021

Abstract: Podjetništvo je najmočnejše gonilo gospodarske rasti in razvoja in ima zelo velik vpliv na celoten družbeni razvoj. Globalni podjetniški monitor (GEM) ima za seboj zgodovino 22-letnega raziskovanja podjetništva s posebnim poudarkom na najbolj zgodnjih fazah, ko se zaznavajo poslovne priložnosti in se posamezniki odločajo, ali se bodo ukvarjali s podjetništvom. Velik vpliv na vključevanje posameznikov v podjetniške aktivnosti ima njihovo neposredno življenjsko okolje, predvsem prevladujoče kulturne vrednote, nagnjenost družbe k podjetništvu in urejenost poslovnega okolja. Temu ustrezno je zastavljen konceptualni okvir GEM, ki omogoča obravnavanje posameznikov in njihovega odnosa do podjetništva, dojemanja podjetništva ter vključenosti v ustanavljanje in/ali lastništvo in vodenje podjetja. Z njegovo pomočjo lahko zato dobimo bolj poglobljen vpogled v nacionalno podjetništvo in njegove značilnosti in bolj popolno sliko, kot jo lahko zagotovijo različni statistični viri, ki temeljijo zgolj na podatkih, pridobljenih od obstoječih podjetij.
Keywords: globalni podjetniški monitor, podjetništvo, celotna zgodnja podjetniška aktivnost, gospodarski razvoj, podjetniški ekosistem
Published in DKUM: 18.05.2021; Views: 1313; Downloads: 54
URL Link to file

10.
Analiza kazalnikov gospodarskega razvoja in kvalitete življenja v Evropski uniji
Lea Žižek, 2020, master's thesis

Abstract: Vsako gospodarstvo se srečuje z različnimi družbenimi, gospodarskimi in okoljskimi problemi. Ti se od države do države razlikujejo in imajo različno stopnjo kompleksnosti oziroma težavnosti, kar se odraža v oteženem uresničevanju raznih dolgoročnih globalnih ciljev, ki se dandanes vse bolj osredotočajo na trajnostni vidik kot najprimernejšo pot za svetovni razvoj. Manj razvite države imajo pri doseganju teh ciljev večje težave kot razvite države. Tako se oboje ob tem srečujejo s takšnimi ali drugačnimi izzivi, s katerimi se razvitejše države zagotovo lažje spoprijemajo. Tukaj pa se pojavi vprašanje, katere države so manj oziroma bolj razvite od drugih. Za opredeljevanje gospodarskega razvoja razne organizacije v osnovi povečini uporabljajo podobne kazalnike s področja življenjskega standarda, zdravja in izobrazbe, to so na primer bruto domači proizvod, pričakovano trajanje življenja in povprečno število let izobraževanja. Na podlagi teh kazalnikov so posamezne institucije oblikovale indekse, s katerimi se enostavno izmeri gospodarski razvoj. Osnovnega je izoblikovala Organizacija združenih narodov in se imenuje indeks človekovega razvoja. V okviru te in tudi drugih organizacij so ta indeks posodabljali ter ga na različne načine nadgrajevali, na primer s prilagoditvijo neenakosti, z vključujočimi komponentami in vplivom na okolje. Izboljšane oblike slednjega so neenakosti prilagojen indeks človekovega razvoja, indeks vseobsegajočega razvoja, indeks srečnega planeta in indeks boljšega življenja. V magistrskem delu se posvetimo predstavitvi pomembnih kazalnikov gospodarskega in trajnostnega razvoja ter kvalitete življenja. V okviru tega pojasnimo tudi računanje naštetih indeksov, kjer se poleg teh lotimo tudi razlage indeksa trajnostnega razvoja, ki je relativno novejša različica in meri gospodarski razvoj s poudarkom na trajnosti. Svetovna banka, Organizacija združenih narodov in Mednarodni denarni sklad pa imajo izoblikovane klasifikacije za razvrščanje držav po razvitosti, ki omogočajo enostavno organiziranje držav v skupine za lažje opravljanje analiz. Po vzoru preučene tematike oblikujemo svoj indeks razvoja, česar se lotimo z analizo 28 držav Evropske unije po posameznih izbranih kazalnikih. Indeks razvoja na prvi pogled izgleda podoben indeksu trajnostnega razvoja, ki pa smo mu dodali za nas izredno pomembno komponento, to je subjektivno merilo splošnega zadovoljstva z življenjem. Glede na posamezne kazalnike so imele najboljše rezultate Avstrija, Švedska, Finska, Luksemburg, Danska in Irska. Obratno pa so najslabši rezultati bili v Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, Slovaškem, Poljskem, v Italiji in Romuniji. Kasneje pa so glede na iz geometrijske sredine pridobljen indeks razvoja padle v skupino z visokim gospodarskim razvojem Švedska, Danska in Finska, v skupino z nizkim razvojem pa Bolgarija, Romunija, Italija, Nemčija, Malta, Grčija in Madžarska. Vse ostale države EU-28 pa so srednje gospodarsko razvite.
Keywords: gospodarski razvoj, kakovost življenja, trajnostni razvoj, klasifikacija za razvrščanje držav, indeks gospodarskega razvoja
Published in DKUM: 25.08.2020; Views: 1565; Downloads: 289
.pdf Full text (2,36 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica