| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 143
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
VPLIVI SVETOVNE GOSPODARSKE KRIZE NA MEDNARODNO TRŽENJE
Yuliya Lakutkina, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Sodoben ekonomski, politični, finančni, poslovni in kulturni svet se vedno bolj povezuje in prepleta pod vplivom procesa globalizacije. Kot slabost tega procesa lahko navedemo globalno finančno in gospodarsko krizo, ki se je zaradi soodvisnosti trgov razširila na globalno raven. Ob prihodu krize v eno gospodarstvo se ta preko mednarodne menjave in trženja širi tudi drugod. Poleg tega globalizacija prinaša globalno konkurenco in potrošnike, kar sodobne kapitalistične ekonomske subjekte sili v povečevanje svoje konkurenčnosti, večji učinkovitosti poslovanja in k spreminjanju strategij z namenom prilagajanja kriznim razmeram. Politično, ekonomsko in finančno povezovanje držav prav tako omogoča, da se kriza razširi na številnih področjih, kar otežuje reševanje katerekoli panoge ali posameznega področja. V diplomskem seminarju bomo primerno pozornost namenili opisu krize, njenemu izvoru in njeni širitvi na mednarodne trge. Nato pa za lažje razumevanje sledeče vsebine opredelili tudi mednarodno trženje in vlogo okolja v trženju. Kriza je imela velik vpliv na številne trge, kar je imelo takojšen učinek na zaposlovanje, zadolževanje, padec kupne moči ipd. V diplomskem seminarju bomo opisali tovrstne posledice krize na 10 izbranih držav (Kitajska, Indija, Rusija, ZDA, Nemčija, Francija, Italija, Avstrija, Hrvaška, Slovenija) ki smo jih izbirali glede na velikost trga in obseg menjave s Slovenijo in poskusili predstaviti priložnosti oziroma rešitve. Osredotočili se bomo na mednarodno trženje v izbranih državah. Za vsako državo posebej bomo analizirali spremembe v okolju in izpostavili najizrazitejše spremembe v času krize. Kot vsaka stvar pa ima tudi kriza poleg slabosti in nevarnosti svoje prednosti in priložnosti, ki jih bomo prav tako navedli v diplomskem seminarju kot zgolj teoretične, nato pa še predstavili nekaj primerov kako so podjetja s spremembo svojih strategij poskušala izboljšati svojo konkurenčnost in se izogniti padcu produktivnosti in učinkovitosti poslovanja. Trenutne gospodarske razmere imajo svoj vpliv tudi na farmacevtsko industrijo, čeprav ta vpliv ni tako obsežen, smo za opis vpliva krize na slovensko podjetje, ki posluje na mednarodni ravni, izbrali skupino Krka d.d.. V Sloveniji sta prisotni dve veliki farmacevtski družbi, ki sta Lek d.d. in Krka d.d., ker pa podjetje Lek d.d. od leta 2002 več ni v Slovenski lasti, smo za analizo izbrali Krka d.d..
Keywords: Mednarodno trženje, gospodarska kriza, vpliv krize na trženje, vpliv krize na trge.
Published in DKUM: 19.11.2014; Views: 1777; Downloads: 177
.pdf Full text (835,06 KB)

62.
POSPEŠEVANJE PRODAJE V ČASU KRIZE
Meta Vidovič, 2014, master's thesis

Abstract: Trg je poln neugodnih dejavnikov, ki so posledica aktualne kriz. Danes je potrebno trg preučiti in se mu prilagoditi. Le tako lahko namreč podjetje ostaja na trgu. Pospeševanje prodaje je zbirka orodij, katerih namen je spodbuditi odjemalce k hitrejšemu, večjemu ali ponovnemu nakupu. Lahko gre tudi motiviranje in spodbujanje prodajnega osebja k bolj agresivni prodaji. Namen pospeševanja prodaje je torej posredno ali neposredno vplivati na hitrejšo in povečano prodajo blaga, z namenom doseči načrtovane prodajne cilje. Kriza, prisotna od leta 2008, je prizadela večino gospodarstev in ima močan vpliv na pospeševanje prodaje. Zaradi aktualne krize se je spremenil obseg izvajanja pospeševanja prodaje, prav tako so zaradi krize nastale nove metode pospeševanja prodaje. Kriza je tudi razlog, da nekatere metode pospeševanja prodaje niso več aktualne oziroma jih je bilo potrebno prilagoditi trenutnemu stanju na trgu.
Keywords: pospeševanje prodaje, gospodarska kriza, poslovanje v krizi, razvoj krize, velika depresija
Published in DKUM: 12.11.2014; Views: 1522; Downloads: 231
.pdf Full text (556,52 KB)

63.
VPLIV KRIZE NA INTERESNE SKUPINE PODJETJA
Luka Kolar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v času velike svetovne gospodarske krize, ki nas je zajela leta 2008. Najprej se je pojavila kot finančna kriza, pozneje kot gospodarska, ki je povzročila zastoj, ter prerasla v družbeno-politično krizo. Gospodarska kriza je začela vplivati na poslovno okolje podjetja in tako spreminjala segmente notranjega okolja, mikrookolja in makrookolja. V diplomskem seminarju se bomo osredotočili na ekonomsko okolje in proučili njegov vpliv na okolje delovanja podjetja oz. na interesne skupine. Predstavili bomo, kako so se posamezne interesne skupine soočile s krizo in kako reagirajo v kriznih situacijah. Predmet proučevanja v diplomskem seminarju bo podjetje Unior d. d. V teoretičnem delu bomo opredelili poslovno okolje podjetja, ekonomsko okolje in interesne skupine. Na podlagi teoretičnih izhodišč bomo teorijo povezali z empiričnim delom in se poglobili, v načinu spreminjanja interesnih skupin podjetja Unior d. d. Namen diplomskega seminarja je proučiti poslovno okolje podjetja oz. proučiti vpliv ekonomskega okolja na delovanje njegovih interesnih skupin. Pokazati želimo, da so se interesne skupine v času finančne krize spreminjale in se še spreminjajo. Cilji diplomskega seminarja se bodo nanašali na spremembe interesnih skupin v času gospodarske krize. Z raziskavo bomo ugotovili, kateri udeleženci so se najbolj in kateri najmanj spreminjali. Za podjetje Unior d. d. smo se odločili, ker deluje v bližini našega kraja in nudi možnost praktičnega usposabljanja. Ker smo v podjetju navezali stike in obdržali dobre, korektne odnose, smo mnenja, da se bomo v primeru nastalih težav pri pisanju diplomskega seminarja lahko obrnili nanje in jih prosili za pomoč in ostale podatke.
Keywords: gospodarska kriza, poslovno okolje podjetja, Unior d. d., interesne skupine.
Published in DKUM: 21.10.2014; Views: 1672; Downloads: 214
.pdf Full text (1,42 MB)

64.
VPLIV FINANČNO GOSPODARSKE KRIZE NA MEDNARODNO POSLOVANJE, NA PRIMERU PODJETJA SILKEM D.O.O.
Jan Kaučič, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu sem se osredotočil na veliko finančno gospodarsko krizo, ki se je leta 2007 začela kot hipotekarna kriza na ameriškem trgu in se kasneje razširila v finančni in realni sektor, ter njenega vpliva in posledice na izbrano podjetje – Silkem d.o.o. Še Danes živimo v okolju, ki se otepa s posledicami ekonomske krize in na dnevnem redu so informacije o stečajnih postopkih do še pred kratkim solidnih gospodarskih družb. Izredno pomembno za gospodarske družbe je, da najdejo tržne niše v pravem času, se zavedajo svojih konkurenčnih prednostih pred tekmeci oziroma konkurenti, ter s svojim izdelkom ali storitvijo zadovoljijo potrebe končnega uporabnika oz. porabnika. V času finančno gospodarske krize je pomembna vloga managerjev (ki velikokrat prevzamejo vlogo kriznih managerjev) ter sprejetje hitrih in pravilnih odločitev v danem trenutku. Vsako podjetje si želi uspešno poslovanje, dosegati zastavljene cilje in ustvariti dobiček ob koncu leta, ne glede na to ali se nahajamo v času gospodarske krize ali gospodarske rasti. Podjetje, ki želi mednarodno poslovati na dolgi rok in biti pri tem uspešno si mora odgovoriti na številna vprašanja. Podjetje se mora mednarodnega poslovanja lotiti premišljeno, saj mu vsaka nepremišljena poteza povzroči stroške, ki so lahko zelo visoki. V konkretno izbranem podjetju – Silkem d.o.o. je močna izvozna usmerjenost na tuje trge obvarovala podjetje pred negativnimi vplivi padajoče gospodarske rasti na domačem tržišču, ustrezni ukrepi pa so poskrbeli, da so posledice velike finančno gospodarske krize bistveno manj vidne. Relativno velika prilagodljivost ter fleksibilnost pri izpolnjevanju specializiranih zahtev kupcev je omogočila utrditev obstoječe tržne pozicije in hkrati pridobivanje novih kupcev.
Keywords: finančno gospodarska kriza, ukrepi, management, mednarodno poslovanje, tveganja, prodaja izdelkov
Published in DKUM: 09.10.2014; Views: 2224; Downloads: 113
URL Link to full text

65.
DRUŽBENA ODGOVORNOST POSLOVANJA PODJETIJ
Claudia Pečnik, 2014, master's thesis

Abstract: Podjetja pri svojem poslovanju ne upoštevajo le ekonomski vidik poslovanja, temveč tudi okoljski in socialni vidik poslovanja. Taka podjetja proizvajajo varne in okolju prijazne izdelke, z sodobno tehnologijo, postopki in materiali želijo zmanjšati negativen vpliv proizvodnje na okolje, se aktivno vključujejo v lokalno skupnost z podporo raznim organizacijam, društvom in tako prispevajo pomemben del k razvoju okolja v katerem delujejo. Družbena odgovornost podjetja tako postaja vse bolj aktualna, sploh v zaostrenih pogojih poslovanja, ki jih je prinesla zadnja gospodarska kriza, po letu 2008. V času ekonomske negotovosti je veliko podjetij prisiljenih svoje stroške poslovanja na različne načine znižati na minimum, tudi sredstva namenjena za družbeno odgovornost. Nekatera podjetja namesto, da bi se razvijala in izpopolnjevala na tem področju, nazadujejo. Vprašamo se lahko ali se vračamo nazaj v čase, ko je bil dobiček edino merilo uspešnosti? V nalogi smo želeli izpostaviti pomembnost družbeno odgovornega poslovanja in opredeliti vpliv družbene odgovornosti na delovanje podjetij. Zanimalo nas je tudi kakšno je sedanje stanje družbeno odgovornega poslovanja v Sloveniji. Rezultati naše ankete so pokazali, da presoja družbene odgovornosti ni odvisna od velikosti posameznega podjetja, saj so družbeno odgovorna tako velika, kot tudi srednje velika in mala podjetja. Kljub gospodarski krizi in močnemu vplivu le-te, podjetja namenjajo velik del sredstev za družbeno odgovornost, čeprav so sredstva za družbeno odgovornost tudi v nekaterih podjetjih zmanjšali s prihodom krize. Ugotavljamo, da je le načrtovan pristop k družbeni odgovornosti, lahko dolgoročno tudi poslovno koristen in učinkovit.
Keywords: družbena odgovornost podjetja, gospodarska kriza, odgovornost
Published in DKUM: 06.10.2014; Views: 2361; Downloads: 809
.pdf Full text (1,18 MB)

66.
Koncept pomoči družini z izkušnjo družinskega nasilja v času gospodarske krize : magistrsko delo
Barbara Nežmah, 2014, master's thesis

Abstract: Nasilje v družini je plah, a zelo nevaren ptič. Živi v premnogih družinah. Skriva se za dobro varovanimi tančicami zasebnosti. Hrani se z revščino, neenakostjo (predvsem spolno), socialno izključenostjo, brezposelnostjo, družbeno ignoranco, negativnimi spolnimi stereotipi, patriarhalnimi družinskimi vzorci itd. Zato ga je izredno težko videti, prepoznati in preganjati. Pri tem so potrebna različna strokovna znanja, potrpežljivost, vztrajnost in sodelovanje mnogih akterjev iz državne in civilne sfere, ter ustrezna finančna sredstva. Slovenska družba in država sta v boju proti nasilju v družini prehodili dolgo pot. Začetki boja izhajajo iz feminističnih prizadevanj za enakopravnost spolov in za priznanje enakih pravic ženskam kot jih imajo moški. V naslednjih desetletjih sta razvoj zavedanja o vseh negativnih posledicah nasilja v družini in spoznanje, da je nasilje v družini družbeni in ne zgolj zasebni problem, vsaj na deklarativni ravni dosegla svoj vrhunec s sprejemom Zakona o preprečevanju nasilja v družini. Z njim je država povedala, da nasilje v družini absolutno ni sprejemljivo in do njega napovedala ničelno toleranco in sistemski boj na vseh področjih. V letu sprejema Zakona je v državi izbruhnila gospodarska kriza. Z njo so se okrepili mnogi dejavniki, ki vplivajo na pojavnost nasilja v družini. Hkrati je država z vprašljivimi političnimi poudarki in varčevanjem pri napačnih programih vzela veter iz jader tudi vsem sistemskim akterjem, ki sodelujejo pri preprečevanju nasilja v družini. Celoten sistemski aparat je v svoji najboljši kondiciji v letih pred krizo, glede na ocene v raziskavah, uspel odkriti in pomagati le majhnemu delu žrtev nasilja v družini, velika večina se je še vedno uspešno skrila »med štiri stene«. V času krize je socialno-varstveni sistem »napaden« z dveh strani: na eni strani izrazito povečanje potreb po njegovih storitvah, na drugi strani varčevanje v javnem sektorju, ki tudi nosilcem odgovornosti za ukrepanje proti nasilju v družini znižuje finančno podporo in krči obseg kadra. S tem bledi vtis najboljših namenov države, ki so na ogled v Zakonu o preprečevanju nasilja v družini, in tako nosilci odgovornosti za ukrepanje kljub zadostni in sodobni zakonski podlagi ne zmorejo rešiti niti toliko primerov kot pred krizo, kaj šele v obsegu, ki ga nakazujejo vedno slabše socialne razmere v Sloveniji.
Keywords: gospodarska kriza, revščina, družba, ženske, spolna neenakost, družina, nasilje, nasilje v družini, nasilje nad ženskami, magistrska dela
Published in DKUM: 31.07.2014; Views: 2065; Downloads: 272
.pdf Full text (868,92 KB)

67.
PREGLED IN ANALIZA DAVČNIH UKREPOV IN ZAKONODAJE V IZBRANIH DRŽAVAH
Petra Kmetič, 2014, master's thesis

Abstract: Davčni sistem je del vsake države, saj davki predstavljajo velik del prihodkov, ki se stekajo v državno blagajno. Predstavlja skupek pravnih norm, aktivnosti, ukrepov, institucij in organov na področju obdavčitve neke države. Davčni sistem mora ob kritju osnovnih funkcij države zagotoviti tudi spodbudo pospešenemu ekonomskemu razvoju ter osnovno raven socialnih pravic državljanom. S tega vidika je zelo pomembno, da države oblikujejo dober davčni sistem ter dobro načrtujejo davčne reforme in spremembe, saj lahko te pripomorejo k spodbuditvi ali zaviranju rasti gospodarstva. V času globalne finančne krize se večina držav ukvarja s problemom, kako in katere davke znižati, da vzdržujejo gospodarsko okrevanje ter katere davke povečati, da stabilizirajo javni proračun in javni dolg. Pomembno je, da države najdejo »zdravo« ravnovesje. Slovenija je, po mnenju strokovnjakov, na področju davkov preveč pasivna. Menijo, da je davčne prihodke mogoče povečati le s spodbudo, z dobro načrtovano davčno politiko, s širitvijo davčne osnove in s povečanjem števila davčnih zavezancev. Prav tako je potrebno narediti dober načrt konsolidacije javnih financ, to je načrt fiskalnih ciljev za obdobje petih do šestih let, pri čemer je glavni cilj odprava strukturnega javnofinančnega primanjkljaja. V magistrski nalogi smo izpostavili štiri države, Nemčijo, Švedsko, Avstralijo in Slovenijo, katerih davčne sisteme in davke smo podrobneje opisali ter naredili pregled in analizo davčnih ukrepov in zakonodaje med leti 2007 in 2012 ter načrtovanih za nadaljnja tri leta. Cilj naloge je bil tudi podrobneje analizirati velikost posameznih davkov, ki tvorijo skupne davčne prihodke Slovenije ter ugotoviti, kaj vse in v kakšni meri vpliva na njihovo velikost. Ugotovili smo, da spremembe davčnih ukrepov in njihove zakonodaje niso bile tiste, ki bi vplivale na znižanje oz. povišanje posameznih davkov v Sloveniji med leti 2007 in 2012, ampak je bila kriza tista, ki je v večini opravila svoje. Ugotovili smo še, da na velikost davčnih prihodkov v največji meri vpliva število davčnih pregledov, več kot je pregledov, večji so davčni prihodki in obratno.
Keywords: davčni sistem, davki, davčne reforme, gospodarska kriza, davčni prihodki
Published in DKUM: 30.07.2014; Views: 2017; Downloads: 401
.pdf Full text (1,17 MB)

68.
ANALIZA POSLOVANJA GOSPODARSKIH DRUŽB V OBDOBJU OD 2002 DO 2012
Sašo Prapotnik, 2014, master's thesis

Abstract: Tako svetovno kot tudi slovensko gospodarstvo se v zadnjih letih sooča s finančno in gospodarsko krizo. Še posebej v teh časih so za vsako podjetje bistvene kakovostne informacije o njegovem poslovanju v tekočem in preteklih letih. Postavljajo se nam različna vprašanja. Kako močno je pri nas kriza prizadela posamezne panoge oziroma gospodarske družbe? Katere dejavnosti je kriza najbolj prizadela in kakšne so posledice? Kako so različne gospodarske družbe poslovale pred krizo in kako po njej? To je le nekaj vprašanj, katerih odgovore želimo najti skozi pripravo magistrskega dela. Prav zato bomo v nalogi podrobneje analizirati poslovanje gospodarskih družb v obdobju od leta 2002 do 2012 in vpliv gospodarske krize na njihovo poslovanje od leta 2008 naprej. Na začetku naloge bomo izpostavili poglavitne vzroke za nastanek gospodarske in finančne krize ter vpliv krize na realni sektor. V osrednjem delu naloge bomo podrobno analizirali poslovanje gospodarskih družb v opazovanem obdobju, ki je sestavljeno iz dveh delov: pregled zbirnih rezultatov poslovanja gospodarskih družb in finančne analize poslovanja. V finančni analizi bodo izračunani kazalniki poslovanja gospodarskih družb in opredeljene njihove bistvene lastnosti. V sklepnem delu naloge bomo na podlagi dobljenih rezultatov natančneje opredelili ugotovitve naloge v povezavi s postavljeno hipotezo in zastavljenimi cilji.
Keywords: finančna in gospodarska kriza, vpliv krize na poslovanje gospodarskih družb, finančna analiza, finančni kazalniki, panožna analiza
Published in DKUM: 22.07.2014; Views: 1555; Downloads: 194
.pdf Full text (1,66 MB)

69.
VPLIV KRIZE NA PREMOŽENJSKO-FINANČNI POLOŽAJ IN USPEŠNOST PODJETJA FARMTECH d.o.o.
Gregor Rožman, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo s pomočjo računovodskih kazalnikov analizirali poslovanje podjetja Farmtech d.o.o.. Naš glavni cilj je bil bralcu prikazati v kolikšni meri je gospodarska kriza vplivala na premoženjsko-finančni položaj in uspešnost obravnavanega podjetja. Za analizo smo vzeli obdobje od leta 2005 do vključno z letom 2011. Rezultate v prvih treh letih, ko še ni bilo gospodarske krize, smo primerjali z preostalim obdobjem, ko se je kriza že pojavila. Glavne ugotovitve so potrdile pričakovanja. V splošnem so rezultati kazalnikov boljši v pred kriznem obdobju. V letu 2008 se krize v rezultatih analize še ne odraža tako močno, močno pa je njen vpliv viden v letih 2009 in 2010. Iz analize je tudi zaznati, da podjetje na slabše rezultate odreagira hitro in učinkovito, in tako je že v zadnjih letih proučevanega obdobja v večini primerov ponovno zaznati trend naraščanja izračunanih kazalnikov ali pa vsaj zaustavitev njihovega padanja.
Keywords: Premoženjsko-finančni položaj podjetja, denarna uspešnost podjetja, poslovna uspešnost podjetja, računovodski kazalniki, gospodarska kriza, računovodski izkazi
Published in DKUM: 02.04.2014; Views: 1649; Downloads: 170
.pdf Full text (1,74 MB)

70.
VPLIV KULTURE PODJETJA NA MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH V ČASU GOSPODARSKE KRIZE
Nataša Deutsch, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Motiviranje zaposlenih danes zagotovo velja za eno najkompleksnejših nalog managementa. Globalizacija je s seboj prinesla nadvse močno konkurenčnost, s katero se podjetja spopadajo na različne načine. A najpomembnejši ključ za doseganje uspešnega poslovanja podjetja, in konkurenčnosti podjetja, so zaposleni. V času močne recesije, ko se podjetja nenehno spopadajo s pomanjkanjem finančnih sredstev je še kako pomembno, da managerji znajo ohraniti uspešne, perspektivne in nadarjene zaposlene, ki lahko danes in v prihodnje veliko pripomorejo k uspešnosti poslovanja podjetja. To lahko storijo s kakovostnim motiviranjem. Produktivnost zaposlenih in motiviranost je mogoče doseči z nenehnim spremljanjem želja in potreb zaposlenih, ter omogočanje poistovetenja slednjih s cilji in interesi podjetja. Slovenska podjetja se premalo zavedajo pomena spremljanja interesov in potreb zaposlenih. Kljub temu, da je z leti mogoče zaznati napredek pri vnašanju nedenarnih metod motiviranja, podjetja še vedno uporabljajo zastarele in velikokrat nekakovostne metode motiviranja. A je moč zaznati, da je vse bolj prisotno zavedanje, da je ravno ustrezno motiviranje in delo z ljudmi tisto, ki omogoča uspešnost poslovanja in doseganje ciljev podjetja. Z obsežno raziskavo smo prišli do spoznanja, da se slovenska podjetja zavedajo motiviranja zaposlenih, da skušajo spremljati želje in potrebe zaposlenih, vendar se hkrati zavedajo, da so njihovi prijemi pomanjkljivi in da v prihodnje potrebujejo spremembe, ki lahko še dodatno izboljšajo poslovanje podjetja. Podjetja se strinjajo, da na motiviranje v veliki meri vpliva tudi kultura podjetja, katero s svojim vedenjem, potrebami, mišljenjem, dopolnjujejo tudi zaposleni. Vsak izmed zaposlenih v podjetju pusti pečat, del sebe in pripomore k oblikovanju podjetja. Pomembno je, da podjetja spoznajo, da je lahko gospodarska kriza tudi izziv in priložnosti.
Keywords: motiviranje zaposlenih, metode motiviranja, motivacijski modeli, organizacijska kultura, gospodarska kriza
Published in DKUM: 25.03.2014; Views: 1202; Downloads: 122
.pdf Full text (1,78 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica