| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
ANALIZA SLOVENSKEGA PRODAJNEGA IN SVETOVNEGA NABAVNEGA TRŽIŠČA SOLARNE ENERGIJE V PODJETJU KLIMA CENTER HORIZONT
Staš Stermecki, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V podjetju Klima Center Horizont smo se zavezali, da bomo z naravi prijaznimi načini ogrevanja, ohlajevanja in prezračevanja ustvarili zdravo, čisto in varno sedanjost ter prihodnost. Vključevanje programa solarni sistemi v prodajno paleto, ki je bil povod za nastanek diplomskega dela, bo k našemu poslanstvu vsekakor pripomogel. Učinkovito delovanje proti podnebnim spremembam je ključni svetovni družbeni izziv. Emisije toplogrednih plinov moramo hitro in odločno zmanjšati, če želimo omiliti in zaustaviti dramatične trende segrevanja Zemlje. Zaupanje primarnim virom ogrevanja — nafto, zemeljskemu plinu in premogu je neodgovorno, saj tvegamo z zdravjem našega okolja. Največji potencial za ublažitev podnebnih sprememb se nahaja v stavbah v katerih živimo. Za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode v stavbah porabimo skoraj eno tretjino vse energije. Toplotna zaščita stavb in uporaba sončne energije sta ukrepa za trajno znižanje emisij toplogrednih plinov. Izkušnje potrjujejo, mnenja pa so vedno glasnejša, da lahko z izkoriščanjem energije sonca zagotovimo velik delež potrebne toplote, ne le v enodružinskih stavbah, tudi v velikih stavbah, toplo vodo lahko zagotovimo v vrtcih, šolah, bolnicah, športnih objektih in še kje. V diplomskem delu smo na osnovi ustreznih teoretičnih izhodišč izvedli vse potrebno za izpolnitev zastavljenega cilja, to je izbira dobavitelja za področje solarnih sistemov — ogrevanje s pomočjo energije sonca. Preko analize slovenskega tržišča solarne energije in na osnovi teoretičnih izhodišč smo izluščili poglavitna merila in kriterije, na podlagi katerih smo se lotili iskanja primernih svetovnih tržišč, konkretno pa potencialnih dobaviteljev solarnih proizvodov. Rezultat je bil širok spekter podjetij, s katerimi smo stopili v kontakt. Izmed njih smo nazadnje izbrali najprimernejšega in se z njim dogovorili za medsebojno sodelovanje. Le čas bo pokazal, če smo z izbiro sprejeli pravilno odločitev. Prav zaradi tega smo si pri marsikaterem pustili odprta vrata za prihodnje sodelovanje. Sedaj je na nas, da naredimo naslednje korake, da pričnemo s trženjem in postanemo strokovnjak na tem področju.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: globalno segrevanje, fosilni viri energije, solarni sistem, obnovljivi viri energije, ploščati sprejemnik sončne energije, vakuumski sprejemnik sončne energije, hranilnik vode, učinkovita raba energije, proizvodni program, prodajna paleta, celovito obvladovanje kakovosti, nabavna cena, certifikat kakovosti, tehnična podpora.
Published: 22.01.2010; Views: 2114; Downloads: 179
.pdf Full text (4,23 MB)

2.
OSVEŠČANJE UČENCEV 4. IN 5. RAZREDOV O PROBLEMATIKI GLOBALNEGA SEGREVANJA
Martina Kuzma, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Osveščanje učencev 4. in 5. razredov o problematiki globalnega segrevanja je teoretični del razdeljen na štiri sklope: psihološki sklop, pedagoško—didaktični sklop in ekološki sklop. V psihološkem sklopu so predstavljene splošne značilnosti in temeljni dejavniki otrokovega razvoja ter spoznavni proces otroka v srednjem obdobju otroštva. V pedagoško — didaktičnem sklopu smo opredelili predmet Naravoslovje in tehnika ter analizirali Nacionalni učni načrt za Naravoslovje in tehniko iz zornega kota globalnega segrevanja. V ekološkem sklopu smo predstavili pojem globalno segrevanje, ter vzroke za njegov nastanek in posledice, ki nastajajo zaradi njega. Kot eno izmed večjih posledic smo predstavili podnebne spremembe. V ekološkem sklopu smo predstavili različne ukrepe s katerimi lahko pomagamo pri reševanju podnebne krize. V empiričnem delu diplomskega dela smo ugotavljali, kakšno znanje imajo učenci 4. in 5. razredov o globalnem segrevanju in podnebnih spremembah. Rezultati so pokazali, da so nekateri učenci zelo dobro seznanjeni s globalno segrevanjem, pri večini učencev, pa je to le površinsko znanje, ali ga pa ni. Kot rezultat takšnih ugotovitev je nastal praktični del diplomske naloge. V prilogi je priložen model učne ure, ki smo ga uporabili v 5. razredu osnovne šole. Namen te ure je bil približati učencem globalno segrevanje ter jim predstaviti vzroke in posledice. Seznanili so se tudi s tem, kaj oni sami lahko prispevajo k zmanjševanju globalnega segrevanja.
Keywords: Ključne besede: globalno segrevanje, podnebne spremembe, nacionalni učni načrt, naravoslovje in tehnika, srednje obdobje otroštva
Published: 06.10.2009; Views: 2935; Downloads: 279
.pdf Full text (2,75 MB)

3.
OZAVEŠČENOST UČITELJEV PRVE TRIADE OSNOVNIH ŠOL V ZASAVJU O GLOBALNEM SEGREVANJU
Tina Strnišnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Različne meritve kažejo, da se Zemljino ozračje globalno segreva. Teorije nam prikazujejo vzroke ter posledice procesa. Dokazi pa so neposredno v naravi po celem svetu. Že v prvi triadi osnovne šole imamo predmet spoznavanje okolja, katerega vsebine so posredno povezane s procesom globalnega segrevanja. Kako pa se uresničujejo, pa je v veliki meri odvisno od učitelja. Z diplomsko nalogo smo želeli ugotoviti, kako so učitelji prve triade osnovnih šol v Zasavju ozaveščeni o globalnem segrevanju in kako uresničujejo tovrstne cilje pri pouku. Glede na to, da je Zasavje zelo onesnaženo in da se veliko govori o ukrepih, ki bi izboljšali dano situacijo, smo pričakovali, da bodo učitelji, ki poučujejo na tem področju, dobro ozaveščeni. Temeljne ugotovitve so: učitelji, ki poučujejo v Zasavju, slabo poznajo pojem globalnega segrevanja; ekološke teme jim niso zelo blizu; učitelji redko črpajo znanje o ekoloških temah iz strokovne literature; učitelji menijo, da je v učnem načrtu dovolj ciljev, ki so povezani s temo o globalnem segrevanju; pri obravnavi tovrstnih tem prevladuje frontalna oblika dela; najpogosteje uporabljajo metodi razlage in razgovora.
Keywords: prva triada osnovne šole, spoznavanje okolja, globalno segrevanje, ozaveščenost učiteljev
Published: 01.12.2009; Views: 2355; Downloads: 92
.pdf Full text (706,56 KB)

4.
GLOBALNO SEGREVANJE OZRAČJA IN VLOGA EKOŠOL
Andrejka Klajžar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljen problem globalnega segrevanja ozračja, njegove posledice ter ukrepi, ki ga blažijo. Podrobno je prikazan tudi projekt Ekošola kot način življenja, v katerega se vključuje vedno več slovenskih osnovnih šol. V empiričnem delu je narejena raziskava med učenci petega razreda osnovnih šol, ki so vključene v projekt Ekošola kot način življenja, ter učenci šol, ki niso vključene v ta projekt. Namen raziskave je ugotoviti, ali so učenci ekošol bolj ozaveščeni o problemu globalnega segrevanja kot učenci neekošol ter kako se razlikujejo njihove aktivnosti v smislu blaženja podnebnih sprememb. Predvsem pa smo želeli raziskati, ali šole skupaj z učenci, ki so vključeni v ta projekt, izvajajo razne dejavnosti vezane na problem globalnega segrevanja in s tem pripomorejo k blaženju podnebnih sprememb. Pri raziskovalnem delu smo uporabili deskriptivno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. Rezultate smo razdelili v tri sklope. V prvem sklopu smo želeli proučiti ozaveščenost učencev o globalnem segrevanju. V drugem sklopu, aktivnosti učencev, smo želeli ugotoviti v kolikšni meri učenci uporabljajo to znanje in ga vključujejo v aktivnosti. V tretjem sklopu, ukrepi šole, pa smo želeli proučiti, v kolikšni meri se ekošole vključujejo v dejavnosti, vezane na globalno segrevanje. V okviru prvega sklopa smo ugotovili, da so učenci ekošol bolj ozaveščeni o problemu globalnega segrevanja ozračja, saj so v večini prepoznali njegove vzroke in potrebne ukrepe za njegovo blaženje. V okviru drugega sklopa so nam rezultati raziskave pokazali, da učenci ekošol malo bolj skrbijo za čisto okolje v okolici šole. Ugotovili smo tudi, da učenci mestnih šol bolje skrbijo za ločevanje odpadkov doma kot učenci podeželskih šol. V tretjem sklopu pa smo ugotovili, da ekošole ponujajo svojim učencem več dejavnosti, ki so vezane na ekološke vsebine, kot so npr. predavanja, ogledi dokumentarnih filmov, ekodnevi in ekotedni, ter razni drugi projekti vezani na globalno segrevanje.
Keywords: globalno segrevanje ozračja, onesnaževanje okolja, odpadki, ekošola
Published: 23.12.2009; Views: 3512; Downloads: 368
.pdf Full text (5,11 MB)

5.
Zagotavljanje trajnostnega razvoja s pomočjo sodobnih transportnih sredstev: primer hibridnih vozil : diplomsko delo
Mojca Pisnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Globalno segrevanje je teorija o povišanju povprečnih temperatur v Zemljinem ozračju in oceanih. Posledice globalnega segrevanja so vidne predvsem v spreminjanju podnebja in njegovih lastnosti. Talijo se ledeniki, gladina morja se dviguje, izumirajo določeni rastlinski in živalski ekosistemi. Deležni smo tudi vse pogostejših vremenskih ekstremov, kot so zelo visoke in zelo nizke temperature, ekstremno nihanje temperatur, posledično pa te s seboj prinesejo velika neurja, požare in v najhujših primerih tudi smrt. Te posledice globalnega segrevanja pa močno vplivajo tudi na gospodarstvo in finančno stanje držav. Da bi zmanjšali posledice globalnega segrevanja, so se mednarodne organizacije odločile ukrepati z uvedbo raznih konvencij in sporazumov. Kljub podpisom raznih sporazumov o varovanju okolja pa se raven toplogrednih plinov do sedaj še ni bistveno spremenila. Zato je nastopil čas za nova, ekološko sprejemljivejša motorna vozila. S skupno besedo ta motorna vozila imenujemo vozila na alternativni pogon oziroma vozila, ki uporabljajo za pogon obnovljive vire energije. Največ razvoja so v tem trenutku deležna tako imenovana hibridna vozila, katere bom podrobneje tudi predstavila v tem diplomskem delu.
Keywords: trajnostni razvoj, globalno segrevanje, podnebne spremembe, varstvo okolja, alternativna vozila, hibridna vozila
Published: 04.11.2010; Views: 1880; Downloads: 223
.pdf Full text (1,01 MB)

6.
INTEGRACIJA UČNIH VSEBIN O GLOBALNEM SEGREVANJU OZRAČJA V POUK NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE
Metka Paulič, 2011, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo problematiko onesnaževanja okolja, še posebej problem globalnega segrevanja ozračja. Raziskava je razdeljena na tri dele. V prvem delu smo proučevali poznavanje vzrokov in posledic onesnaževanja okolja, hkrati pa tudi poznavanje morebitnih rešitev za preprečevanje onesnaževanja. Osredotočili smo se na regionalno problematiko, vendar je raziskava pokazala, da anketiranci ne privilegirajo svojega sektorja onesnaževanja, so pa z onesnaževanjem okolja dobro seznanjeni. V drugem delu smo se osredotočili na razumevanje problematike globalnega segrevanja ozračja. Analiza rezultatov je pokazala, da so ljudje o tej tematiki že slišali, jo poznajo, vendar je ne razumejo. Pri tem bolj poznajo posledice globalnega segrevanja ozračja glede na vzroke, saj so jim lahko priča v vsakdanjem življenju. Ker vemo, da je celoten proces globalnega segrevanja ozračja precej kompleksen in da je učencem razredne stopnje potrebno predstaviti tematiko na njim primeren način, smo se v tretjem delu raziskave osredotočili na učitelje in njihovo poznavanje obravnavane problematike. Ugotovili smo, da imajo tudi učitelji težave z razumevanjem procesa globalnega segrevanja ozračja, kar pa prinese tudi težave pri razlagi tega pojava učencem. Omenjeni rezultati so nas vzpodbudili k izdelavi celovitega modela poučevanja, v katerem smo se osredotočili na ključne parametre vzrokov in posledic globalnega segrevanja ozračja. Posledice anketiranci sicer poznajo, vendar jih ne znajo povezati z vzroki. V modelu poučevanja smo podali tudi nekaj primerov izvedb učnih ur s konkretnimi napotki, učnimi listi in uporabnimi spletnimi stranmi. Ob koncu smo z računalniškim programom nakazali še preproste povezave posameznih vzrokov in posledic. Prepričani smo, da bo model poučevanja v pomoč učiteljem pri njihovem delu, hkrati pa bo pripomogel k celostnemu razumevanju globalnega segrevanja ozračja, kar je pogoj za ohranjanje narave tudi prihajajočim generacijam.
Keywords: razredni pouk, onesnaževanje okolja, globalno segrevanje ozračja, model poučevanja
Published: 18.05.2011; Views: 3199; Downloads: 168
.pdf Full text (6,65 MB)

7.
Analiza poznavanja okoljskih problemov povezanih z globalnim segrevanjem Zemlje pri učencih drugega triletja
Monika Obran, 2010, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi z naslovom Analiza poznavanja okoljskih problemov povezanih z globalnim segrevanjem Zemlje pri učencih drugega triletja je predstavljeno, kako učenci drugega triletja gledajo na globalno segrevanje Zemlje. V teoretični del je vključena razlaga pojma globalnega segrevanja Zemlje, kako nastaja, kakšne so posledice, kako bi se ga dalo zmanjšati in zakaj bi bilo to dobro. Zapisano je tudi, kje in kako so okoljske vsebine vključene v učne načrte drugega triletja in kako si šole prizadevajo otroke izobraziti v okolju prijazne ljudi. Namen empiričnega dela naloge je bil ugotoviti, kako učenci drugega triletja ocenjujejo koristnost različnih ukrepov za zmanjševanje globalnega segrevanja Zemlje in kakšna je njihova pripravljenost z različnimi dejanji zmanjšati onesnaževanje okolja ter s tem globalno segrevanje Zemlje. Raziskovanje je tekla tudi v smeri iskanja razlik med spoloma, razredom in krajem šole. Po vzoru avstralske študije iz leta 2009 je bila uporabljena metoda zbiranja podatkov z ocenjevalnimi lestvicami s 44 trditvami: 20 s področja poznavanja ukrepov za zmanjševanje globalnega segrevanja Zemlje, 20 s področja pripravljenosti ukrepati za čistejše okolje in 4 zadnja vprašanja s stopnjevanimi odgovori, vezana na občutljivost učencev na globalno segrevanje Zemlje. V raziskavo je bilo vključenih 986 učencev dvanajstih šol iz enajstih regij Slovenije. Ugotovili smo, da so učenci višje ocenjevali pripravljenost kot koristnost ukrepov za zmanjševanje globalnega segrevanja Zemlje. Višje ocene so najpogosteje dajala dekleta in učenci, ki obiskujejo mestne šole, statistično značilne razlike glede na razred pa so odvisno od trditev bile različne.
Keywords: učenci, ekologija, globalno segrevanje, okoljska vzgoja, ukrepi
Published: 18.05.2011; Views: 3650; Downloads: 221
.pdf Full text (1,31 MB)

8.
ALTERNATIVNE OBLIKE ENERGIJE, ALTERNATIVNI ENERGENTI
Davorin Tikvič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Energija je bistvenega pomena za preživetje današnjega človeka. Potrebujemo jo na vsakem koraku. Največ je porabimo za transport, ogrevanje in ohlajanje domov, delovanje tovarn ter različnih naprav in strojev. Kot glavni energetski vir za pridobivanje energije uporabljamo fosilna goriva, ki pa se v naravi nahajajo v omejenih količinah, poleg tega pa so glavni vzrok globalnega segrevanja. Potrebno je poiskati nadomestek v obnovljivih virih energije, ki so okolju prijaznejši in se v naravi vedno obnavljajo. Cilj energetske politike je energetska neodvisnost in varovanje okolja. Prav tako pa razvoj obnovljivih virov pozitivno vpliva na razvoj industrije obnovljive energije, na izvoz tehnologij ter na povečanje zaposlenosti. Človek mora narediti korenit preobrat v razmišljanju in zaživeti v sožitju z naravo, ne pa proti njej.
Keywords: Ključne besede: energija, fosilna goriva, globalno segrevanje, energetska politika, obnovljivi viri energije, bioplinarna, osnovna šola in eko projekti
Published: 23.05.2011; Views: 3672; Downloads: 374
.pdf Full text (3,96 MB)

9.
POPULARIZACIJA KONCEPTA PASIVNIH IN NIČENERGIJSKIH OBJEKTOV
Loresana Grabušnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Največja problema v današnjem času sta naraščanje porabe energije in večanje toplotnega učinka. Šestina svetovnega prebivalstva, bogata manjšina, zahteva zase skoraj vso energijo in surovine. Energijskih virov je vedno manj, poleg tega njihovo izgorevanje prispeva k segrevanju ozračja. Če v kratkem ne bo prišlo do izboljšanja in če ne bomo varčno ravnali z energijo, bodo učinki globalnega segrevanja zemlje, imeli katastrofalne posledice. Nekatere industrijske panoge so že sprejele izziv in razvoj usmerile v tehnologije s čim manjšim vplivom na okolje. Ena od njih je tudi gradbena industrija. Zato je smiselno, da bi učence že v osnovni šoli seznanili, kaj so to varčne hiše oz. objekti. V diplomskem delu bom navedla nekaj argumentov, ki bi učence prepričali, da so ti objekti – varčne hiše, energijsko varčne, zdrave in okolju prijazne. Prvi razlog, ki govori v prid odločitve za izbiro varčnih objektov, je ekonomske narave. Zmanjšali se bodo stroški za ogrevanje hiše. Vemo, da se cene naftnih derivatov vsak dan zvišujejo. Kot vemo so se cene kurilnega olja od leta 1999 zvišale za kar 250 % . In trend podražitev se ne bo ustavil. Odločitev za gradnjo varčnih hiš lahko temelji tudi na drugih dejstvih. V takšnih objektih je zrak vedno svež, za kar skrbi t.i. kontrolirano prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka. Prednosti varčnih hiš je še veliko več, kar dokazuje skoraj 100- odstoten porast gradenj zadnjih nekaj let v Avstriji, Švici in Nemčiji. Pri nas jih je na žalost še malo, vendar se njihovo število povečuje. K temu so pripomogle subvencije, ki jih podeljuje država. Razlogov za gradnjo varčnih hiš je torej dovolj, samo ljudi je potrebno o tem seznaniti. »Pasivna hiša je hiša prihodnosti«
Keywords: Energijski viri, globalno segrevanje, varčne hiše, navedba argumentov, zmanjšanje stroškov ogrevanja, kontrolirano prezračevanje, naravni material.
Published: 02.08.2012; Views: 1234; Downloads: 137
.pdf Full text (1,93 MB)

10.
Poznavanje ogljičnega odtisa v slovenskih organizacijah
Sandra Vindiš, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Podnebne spremembe in globalno segrevanje sta dandanes dve izmed glavnih skrbi v svetu, za njuno blaženje pa se sprejema veliko ukrepov. Vse bolj razširjeno postaja izračunavanje ogljičnega odtisa, ki prikaže izpuste emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov. V našem diplomskem delu smo želeli preveriti, v kolikšni meri si ogljični odtis izračunavajo raznovrstne slovenske organizacije in kakšen je njihov pogled na skrb za okolje. Do ugotovitev smo prišli z analizo rezultatov ankete, v kateri so sodelovale različne slovenske organizacije Ugotovitve so pokazale, da se organizacije za izračun ogljičnega odtisa odločajo v manjšini, vendar se večina zaveda, kako pomembna je skrb za okolje. Prav tako smo ugotovili, da organizacije že sprejemajo ukrepe, ki bi pripomogli k zmanjšanju emisij, vendar je še vedno precej takih, ki še niso sprejeli nikakršnih ukrepov. Ugotovitve so tudi pokazale, da se za izračun ogljičnega odtisa odločajo večje (nad 250 zaposlenih) in starejše organizacije (stare nad 20 let).
Keywords: podnebne spremembe, globalno segrevanje, ogljični odtis, slovenske organizacije.
Published: 21.10.2013; Views: 1227; Downloads: 339
.pdf Full text (981,09 KB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica