| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 139
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Primerjava dveh merskih postopkov za spremljanje razvoja gibalnih kompetenc v zgodnjem otroštvu : diplomsko delo
Zala Rezar, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu smo predstavili otrokov gibalni razvoj, gibalne spretnosti, gibalno kompetentnost in dosedanje raziskave na področju merjenja gibalnega razvoja. V naslednjem delu smo podrobno opisali merski postopek oz. baterijo MOBAK-KG (Basic motor competencies in kindergarten), preko katere smo pridobivali podatke o gibalnem stanju otrok. Naloge, ki so se ocenjevale po merskem postopku MOBAK-KG, smo izvedli v vrtcu. Pridobljene rezultate pa smo kasneje primerjali z že dobljenimi rezultati merskega postopka TGMD-3. Rezultate smo urejali in primerjali v programu SPSS, v katerem smo pridobili podatke in jih analizirali. Glavni cilj diplomske naloge je bil primerjati zgoraj omenjena postopka, kakšne so njune statistične značilne pozitivne povezanosti in razlike med lokomotornimi in manipulativnimi spretnostmi. Ugotovili smo, da med merskima postopkoma MOBAK-KG in TGMD-3 v lokomotornih in manipulativnih spretnostih ni statistično pozitivne povezave. Obstajajo pa povezave med posameznimi lokomotornimi nalogami, kot so hoja po gredi in poskakovanje, preval naprej in poskakovanje, poskakovanje in tek, med obema tekoma, hopsanje in skok v daljino ter hopsanje in prisunski poskoki v stran. Povezave med posameznimi manipulativnimi nalogami pa so med udarcem s kijem in udarcem z loparjem, udarcem z loparjem in vodenjem žoge, vodenjem in lovljenjem žoge, brcanjem žoge in metom žoge od zgoraj, metom žoge od spodaj in vodenjem žoge, ciljanjem tarče z žogico in lovljenjem žoge ter vodenjem žoge z roko in vodenjem žoge z nogo. Ugotovili smo še, da so statistično značilne razlike med lokomotornimi in manipulativnimi nalogami.
Keywords: predšolski otroci, gibanje, gibalni razvoj, gibalna kompetenca, merski postopki, MOBAK-KG, TGMD-3
Published in DKUM: 26.10.2023; Views: 117; Downloads: 23
.pdf Full text (1,78 MB)

2.
Odnos otrok in adolescentov do izvajanja športnovzgojnega kartona v osnovni šoli : magistrsko delo
Urša Kralj, 2023, master's thesis

Abstract: Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, kakšen odnos imajo dekleta in fantje drugega in tretjega vzgojno izobraževalnega obdobja do izvajanja športnovzgojnega kartona v osnovni šoli. Prav tako nas je zanimalo, ali odnos učitelja vpliva na odnos učencev. V raziskavo smo vključili 162 učencev, starih med 9 in 15 let, dveh osnovnih šol zgornje Savinjske doline. Vzorec je temeljil na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu učencev. Uporabili smo deskriptivno metodo in kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. Rezultate smo obdelali s programom SPSS. Rezultate ŠVK smo standardizirali in jih pretvorili v vrednosti ter nato na tej osnovi merjence razdelili po kategorijah: gibalno podpovprečni, gibalno povprečni in gibalno nadpovprečni. Za ugotavljanje razlik v odnosu do izvajanja športnovzgojnega kartona med skupinami smo uporabili enosmerno analizo variance ANOVA. Razlike smo natančneje opredelili s Scheffe post-hoc preizkusom. Rezultati kažejo, da ne obstaja statistično značilna razlika v odnosu otrok do izvajanja športnovzgojnega kartona med različno gibalno učinkovitimi skupinami. Prav tako ne obstaja statistično značilna razlika pri preverjanju vpliva učitelja na odnos učencev do testiranja. Statistično značilno razliko pri rezultatih smo zaznali zgolj pri nevednosti učencev o posameznih meritvah pri testih športnovzgojnega kartona. Ugotovili smo, da rezultati ŠVK niso povezani s pozitivnim oziroma negativnim odnosom do izvajanja ŠVK. Prav tako smo ugotovili, da odnos učiteljev do ŠVK ni pomemben dejavnik učenčevega odnosa do športnovzgojnega kartona.
Keywords: odnos, športnovzgojni karton ali SLOfit, testiranje, gibalni razvoj
Published in DKUM: 15.09.2023; Views: 195; Downloads: 23
.pdf Full text (1,43 MB)

3.
Motorične kompetence 4-6 let starih otrok v programu vrtca montessori : diplomsko delo
Zala Šešerko, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom »Motorične kompetence 4-6 let starih otrok v programu vrtca montessori« je v teoretičnem delu naloge predstavljen gibalni razvoj predšolskega otroka, njegove faze, stopnje ter dejavniki, gibalne sposobnosti in motorične kompetence predšolskih otrok. Predstavljen je tudi vrtec Marie Montessori, pedagogika montessori in področje gibanja v pedagogiki montessori. V empiričnem delu je bilo na neslučajnostnem vzorcu iz konkretne populacije otrok vrtca Hiša otrok – vrtec Montessori v Mariboru z baterijo testov MOT 4-6 ugotovljeno, da imajo najboljšo motorično kompetenco otroci v starosti med 4 leti in 6 meseci ter 4 leti in 11 meseci – razlika med starostnimi skupinami je statistično značilna razlika (p<0,05). Ugotovljeno je bilo tudi, da imajo boljšo motorično kompetenco dečki – razlika med spoloma ni statistično značilna (p>0,05).
Keywords: Motorična kompetenca, gibalni razvoj, predšolski otrok, pedagogika montessori, motorični test MOT 4-6.
Published in DKUM: 24.08.2023; Views: 213; Downloads: 50
.pdf Full text (894,45 KB)

4.
Primerjava učinka vadbene ure in vadbe po želji otrok na spretnosti z žogo : diplomsko delo
Nika Muzel, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu primerjamo učinkovitost usvajanja spretnosti z žogo pri otrocih z vadbeno uro (strukturirana gibalna dejavnost) in z dejavnostjo po želji otrok (nestrukturirana gibalna dejavnost). V teoretičnem delu je opisan gibalni razvoj otroka in razvoj njegove grobe motorike s pripadajočimi raziskavami. Predstavljene so temeljne gibalne spretnosti, vadbena ura in vadba po želji otrok kot različni organizacijski obliki dela v predšolskem obdobju. Raziskava je temeljila na neslučajnostnem vzorcu otrok iz Vrtca Mavrica Vojnik, starih od štiri do šest let. Na osnovi rezultatov, pridobljenih z raziskavo, smo ugotovili, da sta za delo v predšolskem obdobju pomembna tako vadbena ura kot dejavnost po želji otrok. Za nekatere spretnosti z žogo je učinkoviteje, če jih otroci usvajajo preko vadbene ure, pri drugih pa se učinkovitost poveča, če otrokom ponudimo pripomočke in imajo priložnost, da sami spoznavajo gibanje.
Keywords: predšolski otrok, gibalni razvoj, vadbena ura, vadba po želji otrok
Published in DKUM: 18.08.2023; Views: 179; Downloads: 52
.pdf Full text (1,50 MB)

5.
Razvoj prototipa modularne balvanske plezalne stene za učence razredne stopnje v osnovnih šolah : magistrsko delo
Žiga Seušek, 2023, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je bil idejno zasnovati modularno balvansko plezalno steno, ki je alternativa že obstoječim plezalnim stenam, nahajajočih se v šolah, kasneje takšno plezalno steno izrisati kot 3D model ter izdelati maketo takšne stene. Hkrati je smoter naloge oblikovati način, kako bi se takšna plezalna stena vključila v pedagoški proces razredne stopnje. Plezanje ima namreč veliko pozitivnih učinkov na gibalni razvoj otrok. Čeprav se pri plezanju razvija celo telo, se pogosto zaradi raznih težav ne vključuje v pouk na OŠ. Pregledali smo plezalne stene, ki se nahajajo v slovenskih osnovnih šolah in pogostost njihove uporabe ter razloge za neuporabo teh plezalnih sten. Preučili smo vse potrebno za izdelavo modularne plezalne stene, torej potrebne materiale in ustrezne varnostne zahteve, ki so potrebni za izdelavo ter uporabo balvanske plezalne stene. Nato smo izdelali 3D model modularne balvanske plezalne stene, ki je izhajal iz idejne zasnove. Kasneje je bila izdelana še maketa, narejena iz balza lesa. Zasnova takšne plezalne stene skuša rešiti nekaj težav, s katerimi se učitelji srečujejo in zaradi katerih se plezanje redkeje vključuje v pouk. Hkrati so bili izdelani še praktični primeri aktivnosti, v oblikah didaktičnih iger, ki se lahko uporabijo na razredni stopnji in vključujejo uporabo plezalne stene.
Keywords: modularna balvanska stena, gibalni razvoj otrok, 3D model, maketa, didaktične igre, razredna stopnja
Published in DKUM: 13.07.2023; Views: 261; Downloads: 28
.pdf Full text (8,90 MB)

6.
Analiza gibalnih dejavnosti nekoč in danes : diplomsko delo
Nina Grušovnik, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Analiza gibalnih dejavnosti nekoč in danes je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo se osredotočili na pregled gibalnih dejavnosti na Slovenskem, športno vzgojo pred 50 leti in vse do danes, vlogo vrtca in družine pri usmerjanju h gibalnim dejavnostim, primernost kupljenih in improviziranih športnih pripomočkov ter vključevanje otrok v organizirane gibalne dejavnosti. Opisali smo tudi izbrane gibalne dejavnosti in njihov vpliv na gibalni razvoj otroka. V empiričnem delu smo predstavili in raziskali gibalne aktivnosti otrok ter njihovo poznavanje določenih športnih panog in gibalnih dejavnosti. Izbrane gibalne dejavnosti, ki smo jih podrobneje raziskali, so: gumitvist, kotalke, rolka, rolerji, skiro, kolo, smučanje, košarka, nogomet in drsanje. Prav tako smo poznavanje slednjih raziskali pri starših otrok v njihovem predšolskem obdobju, in sicer s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki smo jih primerjali z rezultati anketiranih otrok. Tako smo predstavili in evalvirali postavljene hipoteze. S pomočjo anketnih vprašalnikov smo primerjali telesne dejavnosti otrok s telesnimi dejavnostmi njihovih staršev ter poiskali razlog za pomanjkanje gibalnih aktivnosti otrok danes.
Keywords: gibalni razvoj, predšolski otroci, starši, gibalne dejavnosti, vpliv tehnologije, časovni pregled gibalnih dejavnosti
Published in DKUM: 02.06.2023; Views: 379; Downloads: 50
.pdf Full text (374,20 KB)

7.
Vloga gibalnih dejavnosti v vrtcu pri razvoju motorične učinkovitosti 4-6 let starih otrok : diplomsko delo
Pika Kuselj, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vloga gibalnih dejavnosti v vrtcu pri razvoju motorične učinkovitosti 4–6 let starih otrok je v sklopu teoretičnega dela predstavljen gibalni razvoj predšolskega otroka z opisanimi fazami in njegovimi dejavniki. V nadaljevanju je opisana tudi gibalna učinkovitost ter vloga gibalnih dejavnosti, ki nanjo vplivajo. V empiričnem delu smo z uporabo baterije testov MOT 4–6, izvedli pedagoški eksperiment in spremljali motorično učinkovitost predšolskih otrok, v obdobju petih mesecev. Neslučajnostni vzorec iz konkretne populacije otrok so predstavljali otroci dveh skupin vrtca Krško. Razdeljeni so bili v eksperimentalno in kontrolno skupino. Obe skupini smo testirali dvakrat, in sicer ob začetku in koncu raziskave ter za eksperimentalno skupino med testiranjema izvajali dodatno gibalno zaposlitev. Namen pedagoškega eksperimenta je bil raziskati vlogo načrtovanih gibalnih dejavnosti pri motorični učinkovitosti. Raziskava je sledila zastavljenemu cilju, ugotoviti, ali obstaja pomembna razlika v gibalni učinkovitosti otrok z dodatno gibalno zaposlitvijo in tistimi, ki vanjo niso bili vključeni. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo s pomočjo t-testa za odvisne vzorce ugotovili, da sta v motorični učinkovitosti med inicialnim in finalnim testiranjem napredovali tako kontrolna kot tudi eksperimentalna skupina. S pomočjo raziskave smo ugotovili tudi, da dodatna gibalna zaposlitev pozitivno vpliva na motorično učinkovitost, saj so otroci eksperimentalne skupine po finalnem testiranju v povprečju dosegali boljše rezultate v motorični učinkovitosti.
Keywords: motorična učinkovitost, gibalni razvoj, predšolski otrok, gibalne dejavnosti, motorični test MOT 4–6
Published in DKUM: 19.05.2023; Views: 395; Downloads: 102
.pdf Full text (1,08 MB)

8.
Mnenje staršev o vplivu epidemije in z njo povezanih omejitev na telesno aktivnost otrok : diplomsko delo
Lara Kovačič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Namen našega diplomskega dela je podrobneje raziskati mnenje staršev o vplivu zaprtja vrtcev na gibalni status otrok zaradi epidemije. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je predstavljen gibalni razvoj in nova bolezen covid-19. Natančneje so predstavljene faze gibalnega razvoja, dejavniki gibalnega razvoja, vplivi gibalnih dejavnosti na gibalni razvoj, vloga družine in vrtca pri gibalnem razvoju in pojav nove bolezni covid-19. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati in njihova interpretacija raziskave o mnenju staršev o vplivu epidemije in z njo povezanih omejitev na telesno aktivnost otrok. V raziskavi je sodelovalo 247 staršev predšolskih otrok iz različnih regij Slovenije. Pridobljeni podatki nepričakovano pokažejo, da čas epidemije po mnenju staršev ni negativno vplival na gibalni status otrok. Starši so med epidemijo skupaj z otroki namenili več časa gibanju in preživljanju časa v naravi kot pred epidemijo. Največkrat je bilo to gibanje nizke intenzivnosti. Prihodnje raziskave bi se morale osredotočiti na ugotavljanje primernosti telesne aktivnosti za gibalni razvoj, ki jo izbirajo starši.
Keywords: gibalni razvoj, zgodnje otroštvo, Covid-19, vrtec
Published in DKUM: 05.05.2023; Views: 318; Downloads: 39
.pdf Full text (741,91 KB)

9.
Motorični park za spodbujanje gibalnega razvoja otrok : magistrsko delo
Nina Fanedl, 2023, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je bil predstaviti vpliv motoričnega parka na gibalne sposobnosti otrok ter opraviti analizo motoričnih parkov po Evropi in v Sloveniji. Ker menimo, da mora privlačen in sodoben park postavljati nove standarde tako v kvaliteti kot tudi kvantiteti ter sprožati ustrezne večdimenzionalne prilagoditve med uporabniki, kar motorični park zagotovo jih, smo pripravili predlog motoričnega parka, katerega osrednji koncept je, z različnimi vadbenimi napravami in postajami, spodbuditi gibalno aktivnost otrok in mladostnikov, vzbuditi dobro fizično in psihično počutje, zadovoljstvo, ozaveščenost o vadbi ter pomena zavedanja aktivnega življenjskega sloga za zdravje. Gre za stimulativno gibalno okolje, za spodbujanje motorične in športno-specifične gibalne sposobnosti. Motorični park vključuje pet področij treninga: koordinacijo, moč, hitrost, vzdržljivost, ravnotežje, natančnost in gibljivost. Ker lahko vsak uporabnik prilagodi način vadbe, je namenjen vsem starostnim in interesnim skupinam. Eden glavnih ciljev motoričnega parka je, preko športne aktivnosti, usposobiti posameznika za opazovanje in raziskovanje narave ter kulturne dediščine v kraju, kjer se športna aktivnost odvija, zato smo v zavedanju odgovornosti za vzdržen in trajnostni razvoj, posebno pozornost namenili trajnostnemu vidiku motoričnega parka kot okolja vzgoje za trajnostni razvoj. Navedeno kaže na številne prednosti, ki jih tak park prinaša v naša življenja in življenja prihodnjih generacij.
Keywords: Gibalni razvoj, gibalna aktivnost, gibalne sposobnosti, motorični park, večgeneracijski park, trajnostni razvoj.
Published in DKUM: 05.05.2023; Views: 343; Downloads: 63
.pdf Full text (5,53 MB)

10.
Mejniki gibalnega razvoja v povezavi s koordinacijo : diplomsko delo
Anja Zelenik, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela z naslovom Mejniki gibalnega razvoja v povezavi s koordinacijo je bil ugotoviti, kdaj so otroci dosegali mejnike gibalnega razvoja in kakšna je povezava med doseganjem mejnikov gibalnega razvoja ter razvitostjo koordinacije. Osredotočili smo se na šest ključnih mejnikov gibalnega razvoja. Izvedli smo empirično raziskavo, v kateri je sodelovalo 21 otrok, starih 54–61 mesecev, in njihovi starši. Pri zbiranju podatkov smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo. Podatke smo zbirali s pomočjo kvantitativne tehnike. V skladu s cilji smo s pomočjo ankete ugotovili, pri kateri starosti so otroci dosegali mejnike gibalnega razvoja, s pomočjo sedmih motoričnih testov pa ugotovili, kako imajo otroci razvito koordinacijo. Ugotovili smo, da so mejniki gibalnega razvoja in razvitost koordinacije v neznatni pozitivni povezanosti ali v šibki negativni povezanosti.
Keywords: gibalni razvoj, mejniki gibalnega razvoja, koordinacija, predšolski otroci, motorični testi
Published in DKUM: 24.02.2023; Views: 419; Downloads: 77
.pdf Full text (1,14 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica