| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 28
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
VPLIV STARŠEV NA GIBALNE SPOSOBNOSTI IN TELESNE ZNAČILNOSTI OTROKA V STAROSTI OD TRI DO ŠEST LET
Rebeka Kukolj, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv staršev na gibalne sposobnosti in telesne značilnosti otrok v starosti od treh do šestih let je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili gibalne sposobnosti in telesne značilnosti otrok v starosti od treh do šestih let, pomen gibalnih dejavnosti za ustvarjanje gibalnih kompetenc otrok ter vpliv in vlogo staršev pri gibalnem in telesnem razvoju otroka. V empiričnem delu diplomskega dela smo izvedli raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika na vzorcu petinsedemdesetih staršev. Namen raziskave je bil, ugotoviti vpliv staršev na gibalne sposobnosti in telesne značilnosti otrok v starosti od treh do šestih let ter raziskati vlogo staršev pri zavedanju pomembnosti gibalnih aktivnosti svojih otrok. Želeli smo ugotoviti pogostost in način gibalnih aktivnosti staršev skupaj z otroki, vpliv gibalnih aktivnosti na gibalni razvoj otrok ter vzroke za vključitev otrok v dodatne organizirane gibalne dejavnosti. Pri tem smo upoštevali spol, starost in izobrazbo staršev. Pri obdelavi podatkov smo ugotovili, da so starši gibalno aktivni s svojimi otroki večkrat na teden ne glede na starost in izobrazbo; da najpogosteje skupaj z otroki kolesarijo; da se starši zavedajo pomembnosti gibalnih aktivnosti svojih otrok; da so gibalno neaktivni skupaj z otroki zaradi pomanjkanja časa; če bi starši imeli več možnosti, bi bili pogosteje gibalno aktivni s svojimi otroki.
Keywords: predšolski otrok, gibalne sposobnosti otrok, telesne značilnosti otrok, gibalne kompetence otrok, vloga staršev
Published: 06.07.2010; Views: 2509; Downloads: 578
.pdf Full text (1,43 MB)

2.
USPOSOBLJENOST VZGOJITELJEV ZA IZVAJANJE ŠPORTNIH DEJAVNOSTI V VRTCU
Sonja Munda, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Usposobljenost vzgojiteljev za izvajanje športnih dejavnosti v vrtcu je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili vlogo vzgojitelja v vrtcu, preučili kompetence vzgojitelja, razvijanje kompetenc v formalnem in neformalnem izobraževanju, vzgojiteljevo vlogo pri razvijanju gibalnih kompetenc otroka in priporočeno usposobljenost vzgojitelja na področju športa. Empirični del zajema ugotovitve raziskave, opravljene z anketnim vprašalnikom na vzorcu 20 vzgojiteljic Vrtca Ptuj. Namen raziskave je bil ugotoviti, kolikšen pomen vzgojitelji pripisujejo posameznim kompetencam, pridobivanju novega znanja in usposobljenosti za načrtovanje ter izvajanje gibalnih/športnih dejavnosti. Ugotovili smo: vzgojiteljice občasno posegajo po strokovni literaturi in spletnih virih; poznajo telesni in gibalni razvoj predšolskega otroka; poznavanje biomehanskih, fizioloških, psiholoških in anatomsko-funkcionalnih vidikov športa vzgojiteljic ni zadovoljivo; so za vodenje skupine pri gibalnih/športnih dejavnostih najbolj usposobljene vzgojiteljice s 6 do 10 let delovne dobe; so usposobljenost za jasno definiranje ciljev, izdelava analize stanja, učinkovitega načrtovanja in vrednotenja lastnega pedagoškega dela vzgojitelja so bistveni za izvajanje gibalnih/športnih dejavnosti.
Keywords: vloga vzgojitelja, specifične kompetence vzgojitelja, gibalne kompetence otrok.
Published: 21.10.2010; Views: 3132; Downloads: 637
.pdf Full text (1,01 MB)

3.
ANALIZA KOMPETENC VZGOJITELJEV PRI NAČRTOVANJU GIBALNIH DEJAVNOSTI V VRTCIH
Špela Kračun, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Analiza kompetenc vzgojiteljev pri načrtovanju gibalnih dejavnosti v vrtcih je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični uvod predstavlja razvoj otroka v predšolskem obdobju, kompetence vzgojitelja, vzgojiteljevo vlogo pri razvijanju gibalnih kompetenc in usposobljenost vzgojiteljev za načrtovanje gibalnih dejavnosti v vrtcu. Empirični del zajema ugotovitve raziskave, opravljene z anketnim vprašalnikom na vzorcu 16 vzgojiteljic vrtca Slovenske Konjice. Namen raziskave je bil ugotoviti, kolikšen pomen vzgojitelji pripisujejo posameznim kompetencam in usposobljenosti za načrtovanje ter izvajanje gibalnih/športnih dejavnosti. Ugotovili smo, da so glede na izobrazbo za poznavanje telesnega in gibalnega razvoja otrok najbolj usposobljeni vzgojitelji z dokončano srednjo in višjo šolo, šele nato sledijo vzgojitelji z dokončano visokošolsko izobrazbo ali univerzo; da so vzgojitelji z daljšo delovno dobo bolj usposobljeni za pedagoško vodenje skupine pri izvajanju gibalnih/športnih vsebin, kot vzgojitelji s krajšo delovno dobo, da so vzgojitelji z nižjim nazivom ravno tako usposobljeni za izdelavo analize stanja in učinkovitega načrtovanja gibalnih/športnih vsebin; da so vzgojitelji s krajšo delovno dobo ravno tako usposobljeni za jasno definiranje ciljev in dosežkov glede na področje Gibanje v kurikulumu za vrtce; da vzgojitelji s srednješolsko izobrazbo bolje poznajo didaktične korake pri poučevanju posameznih gibalnih/športnih vsebin, ki so v kurikulumu za vrtce; da so vzgojitelji, ne glede na stopnjo izobrazbe, vsi usposobljeni za prikaz (demonstracijo) posameznih gibalnih/športnih prvin, ki niso jasno določene v kurikulumu za vrtce.
Keywords: specifične kompetence vzgojitelja, splošne kompetence vzgojitelja, ključne kompetence vzgojitelja, gibalne kompetence otrok, načrtovanje gibalnih dejavnosti
Published: 24.12.2010; Views: 3126; Downloads: 807
.pdf Full text (793,70 KB)

4.
KOMPETENCE VZGOJITELJEV V VRTCIH ZA PODROČJE GIBANJA
Tajda Borošak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Kompetence vzgojiteljev v vrtcih za področje gibanja smo želeli pojasniti in opredeliti splošne in specifične kompetence vzgojiteljev, ki zajemajo gibalno področje. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili gibalni razvoj otrok, potek ustvarjanja gibalnih kompetenc otrok v predšolskem obdobju, gibalno izkušenjsko bogato okolje, preučili kompetence vzgojitelja v vrtcu ter se osredotočili na kompetence vzgojitelja v vrtcu na področju gibanja/športa. V empiričnem delu smo za raziskovalni instrument uporabili anketni vprašalnik, ki ga je izpolnilo 20 vzgojiteljic iz vrtcev Pernica, Jakobski Dol, Sladki Vrh in vrtca Jožice Flander Maribor. Namen celotne raziskave je bil ugotoviti, kakšno pomembnost vzgojitelji predšolskih otrok pripisujejo posamezni kompetenci, kako vplivajo strokovna izobraževanja na razvoj vzgojiteljevih sposobnosti za področje gibanja, kakšna je vloga vzgojitelja pri razvijanju gibalnih kompetenc otroka in kolikšno usposobljenost čutijo vzgojitelji za splošne in specifične kompetence. Na podlagi odgovorov anketnih vprašalnikov ugotavljamo, da so v anketi večinoma sodelovali vzgojitelji s končano srednjo šolo. V anketi je sodelovalo največ vzgojiteljev, ki imajo 20 ali več let delovne dobe. Ugotovili smo, da se vzgojitelji večinoma vključujejo v projekte, povezane z gibalnim/športnim področjem. Tistih vzgojiteljev, ki se ne vključujejo v projekte, povezane z gibalnim/športnim področjem, je največ z od 6 do 10-letno delovno dobo. Ugotovili smo, da vzgojitelji poznajo gibalni in telesni razvoj otrok, najbolj so z njim seznanjeni vzgojitelji z višjo izobrazbo. Ugotavljamo, da vzgojitelji z nižjo stopnjo izobrazbe pripisujejo predmetno specifičnim kompetencam na gibalnem/športnem področju večji pomen kot vzgojitelji z višjo stopnjo izobrazbe.
Keywords: kompetence vzgojitelja, ključne kompetence vzgojitelja, specifične kompetence vzgojitelja, splošne kompetence vzgojitelja, gibalne kompetence otrok.
Published: 09.05.2011; Views: 4646; Downloads: 819
.pdf Full text (520,53 KB)

5.
VPLIV OBLIKE STAROSTNEGA ODDELKA V VRTCU NA MOTORIČNI RAZVOJ OTROKA
Tjaša Šeško, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv oblike starostnega oddelka v vrtcu na motorični razvoj otroka je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je predstavljen telesni in motorični razvoj otroka v predšolskem obdobju, starostni oddelki v vrtcu, kompetence otrok in vzgojiteljev na področju gibanja, vloga vrtca in vzgojiteljev pri motoričnem razvoju otroka ter vrtec kot izkušenjsko bogato gibalno okolje. V empiričnem delu so prikazani rezultati motoričnih testov otrok v homogenih, heterogenih in kombiniranih oddelkih. Motorične sposobnosti so bile z motoričnimi testi izmerjene na vzorcu 189 otrok v starosti od enega do šestega leta, uporabljena je bila kavzalna neeksperimentalna metoda. Rezultati so prikazani glede na spol, višino in starostno skupino. Ugotovljeno je, da je stopnja razvitosti motoričnih sposobnosti najvišja pri otrocih iz homogenih skupin in najnižja pri otrocih iz kombiniranih skupin in da obstaja statistična pomembna razlika v motoričnih sposobnostih med otroki, ki so vključeni v različne oblike oddelka.
Keywords: predšolski otrok, gibalni razvoj, motorični razvoj, starostne oblike v vrtcu, gibalne kompetence.
Published: 27.06.2011; Views: 1999; Downloads: 300
.pdf Full text (1018,95 KB)

6.
VPLIV STARŠEV NA VKLJUČEVANJE OTROK V GIBALNE DEJAVNOSTI
Zvonka Denžič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Povzetek Diplomsko delo z naslovom Vpliv staršev na vključevanje otrok v gibalne dejavnosti je sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu smo predstavili gibalne sposobnosti in telesne značilnosti otrok, ustvarjanje gibalnih kompetenc otrok v predšolskem obdobju in prednosti gibalno izkušenjsko bogatega okolja. Empirični del diplomskega dela zajema ugotovitve raziskav, ki smo jih zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika na vzorcu 76 staršev 4-6 let starih otrok, ki obiskujejo Vrtec pri Osnovni šoli Bizeljsko in Vrtec Krško, ter staršev 6-7 let starih otrok, ki obiskujejo prvi razred v osnovni šoli Bizeljsko. Namen raziskave je bil podrobneje pojasniti in ovrednotiti vpliv staršev na vključevanje otrok v gibalne dejavnosti. Z obdelavo podatkov smo prišli do naslednjih ugotovitev: največ staršev je športno aktivnih samo med vikendi, največ staršev je športno aktivnih skupaj s svojim otrokom večkrat na teden, najpogostejši vzrok za gibalno neaktivnost je pomanjkanje časa, starši, ki so bili sami kot otroci vključeni v športna društva, pogosteje vključujejo svoje otroke v katero izmed oblik organizirane športne vadbe, starši poznajo pomen športne aktivnosti za otrokov hitrejši razvoj, največ staršev je gibalno aktivnih skupaj z otrokom na prostem in največ staršev vključi otroke v organizirano športno vadbo zaradi ţelje otroka.
Keywords: Ključne besede: predšolski otrok, gibalne sposobnosti otrok, telesne značilnosti otrok, gibalne kompetence otrok, vloga staršev
Published: 27.06.2011; Views: 2207; Downloads: 293
.pdf Full text (1,19 MB)

7.
VPLIV STARŠEV PRI USTVARJANJU GIBALNIH KOMPETENC OTROKA
Žana Vraz, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vpliv staršev pri ustvarjanju gibalnih kompetenc otroka smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri starši s svojim delovanjem, izkušnjami in možnostmi spodbujajo ustvarjanje gibalnih kompetenc otroka. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov: iz teoretičnega dela in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili gibalni in telesni razvoj otroka, gibalne kompetence ter gibalno izkušenjsko družinsko okolje. V empiričnem delu diplomskega dela smo zajeli ugotovitve raziskav, ki smo jih izbrali s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketirali smo 39 staršev otrok iz vrtca Hajdina, starih od 2 do 6 let ter 58 staršev otrok iz vrtca Markovci, prav tako starih od 2 do 6 let. Ugotavljali smo vpliv staršev pri ustvarjanju gibalnih kompetenc otrok, pri tem pa smo upoštevali starost, izobrazbo in okolje bivanja anketirancev. Pri obdelavi podatkov smo prišli do naslednjih ugotovitev: starši so sami, kakor tudi skupaj s svojimi otroki gibalno aktivni večkrat na teden; da so starši športno aktivni zaradi boljšega počutja; starši se v veliki meri zavedajo pomembnosti gibalnih aktivnosti svojih otrok in da te pripomorejo k hitrejšemu razvoju tudi na drugih področjih; da najpogosteje skupaj z otroki izvajajo igre z žogo; da staršem gibalno neaktivnost skupaj z otroki onemogoča pomanjkanje časa; vključenost otrok v organizirano športno vadbo je odvisna od športne aktivnosti staršev; da velika večina otrok ni vključenih v organizirano športno vadbo; starši ne vplivajo v zadostni meri na ustvarjanje gibalnih kompetenc otrok.
Keywords: predšolski otrok, gibalni razvoj, telesni razvoj, družinsko okolje, gibalne kompetence
Published: 01.07.2011; Views: 1765; Downloads: 183
.pdf Full text (437,72 KB)

8.
ANALIZA KOMPETENC VZGOJITELJA PRI IZVAJANJU GIBALNIH DEJAVNOSTI V SLOVENSKIH IN NEMŠKIH VRTCIH
Karmen Meško, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem diplomskem delu z naslovom Analiza kompetenc vzgojitelja pri izvajanju gibalnih dejavnosti v slovenskih in nemških vrtcih smo želeli ugotoviti kompetence vzgojitelja in usposobljenost vzgojiteljev pri izvajanje gibalnih dejavnosti ter na osnovi teh dveh parametrov poiskati morebitne razlike med slovenskim kurikulumom za vrtce in High/Scopovim predšolskim kurikulumom, ki ga uporabljajo v Nemčiji. Ugotavljali smo, kako pomembne so ključne, splošne in specialne kompetence vzgojitelja ter na kakšen način jih vzgojitelji razvijajo. Zanimalo nas je, kakšne kompetence dosegajo v obeh kurikulumih vzgojiteljice na področju gibanja/športa in kako le-te vplivajo na otroke. Posebno poglavje smo namenili razvoju otroških gibalnih kompetenc z vidika dela vzgojitelja. Ugotavljamo, da so vzgojitelji, ne glede na izobrazbo, v obeh kurikulumih usposobljeni za demonstracijo in izvajanje gibanja. V obeh kurikulumih dajejo gibanju enak pomen, le da v High/Scopovem kurikulumu temeljijo dejavnosti na skupnem načrtovanju med vzgojiteljem in otrokom. Poudarek dajejo aktivnemu učenju.
Keywords: gibalne kompetence otrok, ključne kompetence vzgojitelja, splošne kompetence vzgojitelja, specialne kompetence vzgojitelja, gibalne dejavnosti v slovenskih vrtcih, gibalne dejavnosti v nemških vrtcih.
Published: 04.07.2011; Views: 2039; Downloads: 209
.pdf Full text (826,20 KB)

9.
NAČIN PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA OTROK V ČASU POČITNIC
Tamara Erbus, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Način preživljanja prostega časa otrok v času počitnic je sestavljeno iz teoretičnih izhodišč in empiričnega raziskovanja. V teoretičnem delu so predstavljene gibalne kompetence in telesne razsežnosti otrok, vpliv športnih aktivnosti na ustvarjanje gibalnih kompetenc, gibalnih znanj, razvoj gibalnih sposobnosti in telesnih razsežnosti otrok ter pomen gibalno/športnega preživljanja prostega časa. V empiričnem delu so prikazani rezultati motoričnih testov na vzorcu 50 otrok, starih pet let in rezultati anonimnega anketnega vprašalnika njihovih staršev. Rezultati motoričnih testov so pokazali, da so fantje nazadovali v primerjavi z dekleti, otroci z višjim indeksom telesne mase (ITM) so dosegali boljše rezultate od otrok z nižjim indeksom telesne mase (ITM). Rezultati anonimnega anketnega vprašalnika so pokazali, da izobrazba staršev ne vpliva na gibalno aktivnost skupaj z otroki, da so športno neaktivni starši s svojimi otroki gibalno aktivni le ob koncu tedna ali nikoli, da staršem primanjkuje časa za skupno športno preživljanje časa z otroki in da je več kot polovica testiranih otrok vključenih v različne organizirane športne vadbe.
Keywords: gibalne kompetence, gibalne sposobnosti, gibalna znanja, indeks telesne mase, telesne razsežnosti otrok, vloga staršev.
Published: 27.06.2011; Views: 1833; Downloads: 163
.pdf Full text (656,05 KB)

10.
VPLIV NAČRTOVANIH IN VODENIH GIBALNIH AKTIVNOSTI NA RAZVOJ KOORDINACIJE PRI TRI DO ŠTIRI LETA STARIH OTROCIH
Kristina Medvedec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv načrtovanih in vodenih gibalnih aktivnosti na razvoj koordinacije pri 3 do 4 leta starih otrocih je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili telesne razsežnosti tri do štiri leta starih otrok, gibalne sposobnosti in gibalna znanja otrok, kjer smo se osredotočili na starost. Podrobneje smo predstavili koordinacijo gibanja, njen razvoj, vplivanja na koordinacijo in njen pomen. Predstavili smo tudi načrtovanje gibalnih dejavnosti v vrtcu, gibalno izkušenjsko bogato okolje in kompetence vzgojitelja na področju gibanja. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati pedagoškega eksperimenta, kjer so bili otroci eksperimentalne skupine deležni dodatnih gibalno/športnih dejavnosti za razvijanje koordinacije gibanja, in otrok kontrolne skupine, ki pri teh dejavnostih niso sodelovali. Rezultati kažejo, da so tri do štiri leta stari otroci, ki so imeli v času pedagoškega eksperimenta dodatno, načrtovano in vodeno gibalno/športno dejavnost s poudarkom na koordinaciji gibanja, pri finalnem testiranju motoričnih sposobnosti dosegli boljše rezultate kot otroci, ki v tem času niso imeli dodatnih gibalno/športnih dejavnosti za razvoj motoričnih sposobnosti.
Keywords: telesne razsežnosti otrok, gibalne sposobnosti, gibalna znanja, koordinacija gibanja, gibalne/športne dejavnosti, kompetence vzgojitelja
Published: 06.09.2011; Views: 2979; Downloads: 761
.pdf Full text (961,31 KB)

Search done in 0.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica