| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 42
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
VPLIV STARŠEV NA GIBALNE SPOSOBNOSTI IN TELESNE ZNAČILNOSTI OTROKA V STAROSTI OD TRI DO ŠEST LET
Rebeka Kukolj, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv staršev na gibalne sposobnosti in telesne značilnosti otrok v starosti od treh do šestih let je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili gibalne sposobnosti in telesne značilnosti otrok v starosti od treh do šestih let, pomen gibalnih dejavnosti za ustvarjanje gibalnih kompetenc otrok ter vpliv in vlogo staršev pri gibalnem in telesnem razvoju otroka. V empiričnem delu diplomskega dela smo izvedli raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika na vzorcu petinsedemdesetih staršev. Namen raziskave je bil, ugotoviti vpliv staršev na gibalne sposobnosti in telesne značilnosti otrok v starosti od treh do šestih let ter raziskati vlogo staršev pri zavedanju pomembnosti gibalnih aktivnosti svojih otrok. Želeli smo ugotoviti pogostost in način gibalnih aktivnosti staršev skupaj z otroki, vpliv gibalnih aktivnosti na gibalni razvoj otrok ter vzroke za vključitev otrok v dodatne organizirane gibalne dejavnosti. Pri tem smo upoštevali spol, starost in izobrazbo staršev. Pri obdelavi podatkov smo ugotovili, da so starši gibalno aktivni s svojimi otroki večkrat na teden ne glede na starost in izobrazbo; da najpogosteje skupaj z otroki kolesarijo; da se starši zavedajo pomembnosti gibalnih aktivnosti svojih otrok; da so gibalno neaktivni skupaj z otroki zaradi pomanjkanja časa; če bi starši imeli več možnosti, bi bili pogosteje gibalno aktivni s svojimi otroki.
Keywords: predšolski otrok, gibalne sposobnosti otrok, telesne značilnosti otrok, gibalne kompetence otrok, vloga staršev
Published: 06.07.2010; Views: 2492; Downloads: 577
.pdf Full text (1,43 MB)

2.
USPOSOBLJENOST VZGOJITELJEV ZA IZVAJANJE ŠPORTNIH DEJAVNOSTI V VRTCU
Sonja Munda, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Usposobljenost vzgojiteljev za izvajanje športnih dejavnosti v vrtcu je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili vlogo vzgojitelja v vrtcu, preučili kompetence vzgojitelja, razvijanje kompetenc v formalnem in neformalnem izobraževanju, vzgojiteljevo vlogo pri razvijanju gibalnih kompetenc otroka in priporočeno usposobljenost vzgojitelja na področju športa. Empirični del zajema ugotovitve raziskave, opravljene z anketnim vprašalnikom na vzorcu 20 vzgojiteljic Vrtca Ptuj. Namen raziskave je bil ugotoviti, kolikšen pomen vzgojitelji pripisujejo posameznim kompetencam, pridobivanju novega znanja in usposobljenosti za načrtovanje ter izvajanje gibalnih/športnih dejavnosti. Ugotovili smo: vzgojiteljice občasno posegajo po strokovni literaturi in spletnih virih; poznajo telesni in gibalni razvoj predšolskega otroka; poznavanje biomehanskih, fizioloških, psiholoških in anatomsko-funkcionalnih vidikov športa vzgojiteljic ni zadovoljivo; so za vodenje skupine pri gibalnih/športnih dejavnostih najbolj usposobljene vzgojiteljice s 6 do 10 let delovne dobe; so usposobljenost za jasno definiranje ciljev, izdelava analize stanja, učinkovitega načrtovanja in vrednotenja lastnega pedagoškega dela vzgojitelja so bistveni za izvajanje gibalnih/športnih dejavnosti.
Keywords: vloga vzgojitelja, specifične kompetence vzgojitelja, gibalne kompetence otrok.
Published: 21.10.2010; Views: 3103; Downloads: 634
.pdf Full text (1,01 MB)

3.
ANALIZA KOMPETENC VZGOJITELJEV PRI NAČRTOVANJU GIBALNIH DEJAVNOSTI V VRTCIH
Špela Kračun, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Analiza kompetenc vzgojiteljev pri načrtovanju gibalnih dejavnosti v vrtcih je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični uvod predstavlja razvoj otroka v predšolskem obdobju, kompetence vzgojitelja, vzgojiteljevo vlogo pri razvijanju gibalnih kompetenc in usposobljenost vzgojiteljev za načrtovanje gibalnih dejavnosti v vrtcu. Empirični del zajema ugotovitve raziskave, opravljene z anketnim vprašalnikom na vzorcu 16 vzgojiteljic vrtca Slovenske Konjice. Namen raziskave je bil ugotoviti, kolikšen pomen vzgojitelji pripisujejo posameznim kompetencam in usposobljenosti za načrtovanje ter izvajanje gibalnih/športnih dejavnosti. Ugotovili smo, da so glede na izobrazbo za poznavanje telesnega in gibalnega razvoja otrok najbolj usposobljeni vzgojitelji z dokončano srednjo in višjo šolo, šele nato sledijo vzgojitelji z dokončano visokošolsko izobrazbo ali univerzo; da so vzgojitelji z daljšo delovno dobo bolj usposobljeni za pedagoško vodenje skupine pri izvajanju gibalnih/športnih vsebin, kot vzgojitelji s krajšo delovno dobo, da so vzgojitelji z nižjim nazivom ravno tako usposobljeni za izdelavo analize stanja in učinkovitega načrtovanja gibalnih/športnih vsebin; da so vzgojitelji s krajšo delovno dobo ravno tako usposobljeni za jasno definiranje ciljev in dosežkov glede na področje Gibanje v kurikulumu za vrtce; da vzgojitelji s srednješolsko izobrazbo bolje poznajo didaktične korake pri poučevanju posameznih gibalnih/športnih vsebin, ki so v kurikulumu za vrtce; da so vzgojitelji, ne glede na stopnjo izobrazbe, vsi usposobljeni za prikaz (demonstracijo) posameznih gibalnih/športnih prvin, ki niso jasno določene v kurikulumu za vrtce.
Keywords: specifične kompetence vzgojitelja, splošne kompetence vzgojitelja, ključne kompetence vzgojitelja, gibalne kompetence otrok, načrtovanje gibalnih dejavnosti
Published: 24.12.2010; Views: 3099; Downloads: 806
.pdf Full text (793,70 KB)

4.
VPLIV GIBALNIH ZNANJ NA GIBALNE SPOSOBNOSTI OTROK
Tina Primožič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv gibalnih znanj na gibalne sposobnosti otrok je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so predstavljene gibalne sposobnosti in gibalna znanja otrok, vpliv staršev na ustvarjanje gibalnih znanj otrok in pomen, ki ga imajo gibalne dejavnosti za ustvarjanje gibalnih kompetenc. V empiričnem delu diplomskega dela so prikazani rezultati motoričnih testov na vzorcu 38 otrok, starih pet let, in rezultati anketnega vprašalnika njihovih staršev. Rezultati motoričnih testov so pokazali, da so dečki dosegli boljše rezultate od deklic, starejši otroci so bili uspešnejši od mlajših otrok, otroci z višjim indeksom telesne mase (ITM) so dosegli boljše rezultate od otrok z nižjim indeksom telesne mase (ITM) in da gibalna znanja pozitivno vplivajo na gibalne sposobnosti otrok. Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da se mlajši starši več ukvarjajo s športom skupaj z otrokom kot starejši starši, otroci staršev, ki so bili kot otroci tudi sami športno aktivni, so bili bolj športno aktivni kot otroci, katerih starši se kot otroci niso ukvarjali s športom.
Keywords: Ključne besede: gibalne sposobnosti, gibalna znanja, gibalne kompetence, indeks telesne mase, vloga staršev
Published: 24.01.2011; Views: 3457; Downloads: 613
.pdf Full text (578,48 KB)

5.
VPLIV POČITNIŠKIH AKTIVNOSTI NA GIBALNI RAZVOJ OTROKA
Mojca Trebušak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vpliv počitniških aktivnosti na gibalni razvoj otrok smo želeli ugotoviti ali so otroci v času poletnih počitnic gibalno aktivni, kako počitniške aktivnosti vplivajo na gibalni razvoj otrok in pri katerih gibalnih sposobnostih otroci napredujejo v času poletnih počitnic. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V empiričnem delu smo predstavili gibalni razvoj in gibalne sposobnosti otrok, telesne značilnosti otrok, gibalne kompetence, kako lahko otroci gibalno/športno aktivno preživljajo prosti čas in možnosti izvajanja športnih aktivnosti za predšolske otroke v času počitnic. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati testiranj 9-ih otrok, starih pet let iz vrtca Zagorje ob Savi. Otroke smo testirali z devetimi testi gibalnih sposobnosti in gibalnih znanj. Na osnovi rezultatov ugotavljamo, da se gibalne sposobnosti otrok med počitnicami niso izboljšale, da na napredek v gibalnem razvoju med poletnimi počitnicami vpliva spol otroka, saj so deklice za razliko od dečkov v času poletnih počitnic napredovale, ter da otroci s prekomerno telesno težo dosegajo slabše rezultate.
Keywords: gibalni razvoj, gibalne sposobnosti, telesne značilnosti, gibalne kompetence, gibalno preživljanje prostega časa, športne aktivnosti v času počitnic
Published: 24.01.2011; Views: 2814; Downloads: 593
.pdf Full text (404,17 KB)

6.
KOMPETENCE VZGOJITELJEV V VRTCIH ZA PODROČJE GIBANJA
Tajda Borošak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Kompetence vzgojiteljev v vrtcih za področje gibanja smo želeli pojasniti in opredeliti splošne in specifične kompetence vzgojiteljev, ki zajemajo gibalno področje. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili gibalni razvoj otrok, potek ustvarjanja gibalnih kompetenc otrok v predšolskem obdobju, gibalno izkušenjsko bogato okolje, preučili kompetence vzgojitelja v vrtcu ter se osredotočili na kompetence vzgojitelja v vrtcu na področju gibanja/športa. V empiričnem delu smo za raziskovalni instrument uporabili anketni vprašalnik, ki ga je izpolnilo 20 vzgojiteljic iz vrtcev Pernica, Jakobski Dol, Sladki Vrh in vrtca Jožice Flander Maribor. Namen celotne raziskave je bil ugotoviti, kakšno pomembnost vzgojitelji predšolskih otrok pripisujejo posamezni kompetenci, kako vplivajo strokovna izobraževanja na razvoj vzgojiteljevih sposobnosti za področje gibanja, kakšna je vloga vzgojitelja pri razvijanju gibalnih kompetenc otroka in kolikšno usposobljenost čutijo vzgojitelji za splošne in specifične kompetence. Na podlagi odgovorov anketnih vprašalnikov ugotavljamo, da so v anketi večinoma sodelovali vzgojitelji s končano srednjo šolo. V anketi je sodelovalo največ vzgojiteljev, ki imajo 20 ali več let delovne dobe. Ugotovili smo, da se vzgojitelji večinoma vključujejo v projekte, povezane z gibalnim/športnim področjem. Tistih vzgojiteljev, ki se ne vključujejo v projekte, povezane z gibalnim/športnim področjem, je največ z od 6 do 10-letno delovno dobo. Ugotovili smo, da vzgojitelji poznajo gibalni in telesni razvoj otrok, najbolj so z njim seznanjeni vzgojitelji z višjo izobrazbo. Ugotavljamo, da vzgojitelji z nižjo stopnjo izobrazbe pripisujejo predmetno specifičnim kompetencam na gibalnem/športnem področju večji pomen kot vzgojitelji z višjo stopnjo izobrazbe.
Keywords: kompetence vzgojitelja, ključne kompetence vzgojitelja, specifične kompetence vzgojitelja, splošne kompetence vzgojitelja, gibalne kompetence otrok.
Published: 09.05.2011; Views: 4606; Downloads: 817
.pdf Full text (520,53 KB)

7.
UPORABA OTROKOM PRILAGOJENE TRIM STEZE V VRTCU
Nika Kajzer, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil proučiti pomen uporabe otrokom prilagojene trim steze v vrtcu in ugotoviti, ali načrtovana, redno izvajana in vodena gibalna dejavnost na otrokom prilagojeni trim stezi vpliva na njihov gibalni razvoj in na razvoj njihovih telesnih razsežnosti. V teoretičnem delu smo najprej predstavili značilnosti ter zgodovino trim stez ter predstavili trim stezo v Vrtcu Trbovlje, ki je edinstvena v slovenskem prostoru. V nadaljevanju so opisane gibalne sposobnosti otrok, gibalni razvoj in gibalna znanja ter vpliv teh na gibalni razvoj. Predstavljene so tudi kompetence vzgojitelja na področju gibanja. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati dvomesečnega pedagoškega eksperimenta. Rezultate smo analizirali ter primerjali med eksperimetalno skupino, ki je bila v času eksperimenta deležna načrtovane in redno izvajane gibalne dejavnosti na njej prilagojeni trim stezi, ter med kontrolno skupino, ki teh ni bila deležna. Ugotovili smo, da so na inicialnem testiranju motoričnih sposobnosti otroci eksperimentalne skupine dosegli boljše rezultate kot otroci kontrolne skupine ter da so otroci eksperimentalne skupine te rezultate na finalnem testiranju izboljšali v primerjavi z otroki kontrolne skupine, ki so na finalnem testiranju dosegli slabše rezultate. Ugotovili smo, da načrtovana, redno izvajana in vodena gibalna dejavnost ne vpliva na razvoj telesnih značilnosti. Na osnovi rezultatov pedagoškega eksperimenta zaključujemo, otrokom, ki so bili vključeni v raziskavo, njim prilagojena trim steza pozitivno vpliva na njihov gibalni razvoj.
Keywords: načrtovana gibalna dejavnost, trim steza, gibalne sposobnosti, gibalna znanja, gibalni razvoj, telesne razsežnosti, kompetence vzgojitelja.
Published: 09.05.2011; Views: 2554; Downloads: 289
.pdf Full text (1,87 MB)

8.
VPLIV VZGOJITELJEV NA IZVAJANJE GIBALNIH DEJAVNOSTI V PTUJSKIH VRTCIH
Danijela Močnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv vzgojiteljev na izvajanje gibalnih dejavnosti v ptujskih vrtcih,je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili gibalne dejavnosti v vrtcu, vpliv redne gibalne dejavnosti na gibalni razvoj otroka, gibalne kompetence otrok in kompetence vzgojiteljev v vrtcu, usposobljenost vzgojiteljev za izvajanje gibalnih dejavnosti ter kompetence vzgojiteljev vrtcu na področju gibanja. V empiričnem delu smo za raziskovalni instrument uporabili anketni vprašalnik, katerega so izpolnjevali vzgojitelji ptujskih vrtcev. Namen raziskave je bil proučiti vpliv vzgojiteljev na količino in kakovost izvajanja gibalnih dejavnosti predšolskih otrok. Ugotovili smo, da redno športno aktivnost vzgojiteljem onemogoča pomanjkanje časa. Vsak dan se rednim športnim aktivnostim posvečajo vzgojitelji do 30 let, vzgojitelji na 40 let pa so aktivni večkrat na teden. Rezultati ankete kažejo, da večina vzgojiteljev načrtuje izvajanje gibalnih/športnih aktivnosti skozi celo leto, skoraj vsi vzgojitelji se aktivno vključujejo v gibalne športne aktivnosti otrok, rezultat njihovega vključevanja pa je, da so otroci bolj zainteresirani za sodelovanje pri gibalnih/športnih aktivnostih.
Keywords: Gibalne dejavnosti v vrtcu, gibalne kompetence, vpliv vzgojiteljev
Published: 27.06.2011; Views: 1827; Downloads: 334
.pdf Full text (468,26 KB)

9.
VPLIV OBLIKE STAROSTNEGA ODDELKA V VRTCU NA MOTORIČNI RAZVOJ OTROKA
Tjaša Šeško, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv oblike starostnega oddelka v vrtcu na motorični razvoj otroka je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je predstavljen telesni in motorični razvoj otroka v predšolskem obdobju, starostni oddelki v vrtcu, kompetence otrok in vzgojiteljev na področju gibanja, vloga vrtca in vzgojiteljev pri motoričnem razvoju otroka ter vrtec kot izkušenjsko bogato gibalno okolje. V empiričnem delu so prikazani rezultati motoričnih testov otrok v homogenih, heterogenih in kombiniranih oddelkih. Motorične sposobnosti so bile z motoričnimi testi izmerjene na vzorcu 189 otrok v starosti od enega do šestega leta, uporabljena je bila kavzalna neeksperimentalna metoda. Rezultati so prikazani glede na spol, višino in starostno skupino. Ugotovljeno je, da je stopnja razvitosti motoričnih sposobnosti najvišja pri otrocih iz homogenih skupin in najnižja pri otrocih iz kombiniranih skupin in da obstaja statistična pomembna razlika v motoričnih sposobnostih med otroki, ki so vključeni v različne oblike oddelka.
Keywords: predšolski otrok, gibalni razvoj, motorični razvoj, starostne oblike v vrtcu, gibalne kompetence.
Published: 27.06.2011; Views: 1985; Downloads: 300
.pdf Full text (1018,95 KB)

10.
STROKOVNE KOMPETENCE VZGOJITELJEV V VRTCU ZA PODROČJE GIBANJE
Aleksandra Brumec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Strokovne kompetence vzgojiteljev v vrtcu za področje gibanje smo želeli raziskati pomembnost strokovnih kompetenc pri vzgojnem delu vzgojitelja na področju gibanja. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili strokovno usposobljenost vzgojiteljev, načrtovanje gibalnih/športnih vsebin v vrtcu, in sicer načrtovanje vzgojitelja ter načrtovanje vrtca. Predstavili smo vzgojiteljevo vrednotenje opravljenega dela ter svetovanje vzgojitelja otrokom in staršem. V empiričnem delu smo za raziskovalni instrument uporabili anketni vprašalnik, ki ga je izpolnilo 229 vzgojiteljev iz vrtcev po Sloveniji. Namen celotne raziskave je bil ugotoviti, kolikšen pomen dajejo vzgojitelji izpopolnjevanju na gibalnem področju in koliko se vključujejo v projekte, povezane z gibalnim/športnim področjem, kolikšen pomen dajejo vzgojitelji načrtovanju gibalno/športnih dejavnosti in kako vrednotijo svoje pedagoško delo na gibalno/športnem področju. Na podlagi odgovorov anketnih vprašalnikov ugotavljamo, da se vzgojitelji občasno vključujejo v projekte, povezane z gibalnim/športnim področjem in da se v zadnjih dveh letih večina vzgojiteljev ni udeležila strokovnega izpopolnjevanja, povezanega z gibalnim/športnim področjem. Ugotavljamo tudi, da so vzgojitelji usposobljeni za načrtovanje gibalnih/športnih dejavnosti in načrtovanju le-teh posvečajo enako pozornost kot načrtovanju drugih dejavnosti, opredeljenih v Kurikulu za vrtce. Prav tako pa ugotavljamo, da so vzgojitelji usposobljeni za vrednotenje gibalno/športnih dejavnosti, ki jih načrtujejo.
Keywords: kompetence vzgojiteljev, strokovne kompetence vzgojiteljev, gibalne dejavnosti v vrtcu, načrtovanje gibalnih dejavnosti
Published: 27.06.2011; Views: 3778; Downloads: 459
.pdf Full text (362,44 KB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica