| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 105
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
71.
PREDSTAVITEV IN ANALIZA SMUČARSKEGA TEČAJA ZA OTROKE
Špela Kumer, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo se osredotoča na predstavitev smučarskega tečaja za otroke in stališča staršev otrok, ki so obiskovali smučarski tečaj v smučarski šoli. Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični, empirični in praktični del. Namen raziskave empiričnega dela je bil anketiranje staršev otrok, ki so obiskovali smučarski tečaj v smučarski šoli, da bi ugotovili njihova stališča do organizacije in izvedbe smučarskih tečajev, učiteljev smučanja, pripomočkov za učenje in varnosti na smučišču v času smučarskih tečajev. V praktičnem delu pa je bil namen napisati učne priprave za izvedbo 5-dnevnega začetnega smučarskega tečaja in jih praktično izvesti. Rezultati so pokazali, da so starši zadovoljni z organizacijo in izvedbo smučarskih tečajev, pozitivna stališča pa imajo tudi do učiteljev smučanja, saj so po njihovem mnenju dobro strokovno usposobljeni učitelji učinkovito spodbujali in motivirali tečajnike, pozitiven odnos med učitelji in tečajniki pa je vplival na učinkovitost tečaja. Skozi pridobljene rezultate smo ugotovili, da imajo starši pozitivna stališča do uporabe učnih pripomočkov, saj so primerni in zabavni učni pripomočki motivirali tečajnike pri učenju, njihova uporaba pa je pripomogla k hitrejšemu učenju smučanja. Ugotovili smo, da je bilo z vidika varnosti na smučišču dobro poskrbljeno za tečajnike in ostale udeležence v okolici delovanja smučišča, saj je bila uporaba varnostnih mrež ustrezna, tečajniki so bili dobro obveščeni o varnosti na smučišču, njihova oprema pa je ustrezala varnostnim pogojem.
Keywords: gibalni razvoj, gibalne sposobnosti, učenje smučanja otrok, analiza smučarskega tečaja, stališča staršev do izvedbe smučarskega tečaja
Published: 13.09.2016; Views: 832; Downloads: 102
.pdf Full text (2,54 MB)

72.
Analiza motoričnih sposobnosti otrok v prvem starostnem obdobju
Katarina Jošt, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Analiza motoričnih sposobnosti otrok v prvem starostnem obdobju smo predstavili, kako s pomočjo motoričnih testov ugotoviti razliko motoričnih sposobnosti otrok, ki so vključeni v športni vrtec, z otroki, ki so vključeni v vrtec, ki ni opredeljen kot športni, ter razliko motoričnih sposobnosti glede na spol in indeks telesne mase otrok. V teoretičnem delu so predstavljeni značilnosti motoričnega razvoja otrok v prvem starostnem obdobju, vpliv motoričnega razvoja otrok na druga področja razvoja, pomembnost staršev in vrtca pri motoričnem razvoju otrok,načrtovanje gibalnih dejavnosti v vrtcu ter dosedanje raziskave in ugotovitve. V empiričnem delu pa so prikazani rezultati motoričnih testov na vzorcu 32 otrok iz vrtcev v Slovenskih Konjicah. V raziskavi je bila uporabljena kavzalna- neeksperimentalna metoda. Neslučajnostni vzorec je bil sestavljen iz konkretne populacije otrok, starih od dveh do treh let. Otroci so bili testirani s šestimi testi motoričnih sposobnosti. Za zbiranje podatkov je bila uporabljena kvantitativna tehnika, za njihovo kvantitativno obdelavo deskriptivna statistika, za analizo razlik pa t-test za neodvisne vzorce. Iz analize je bilo razvidno, da se razvitost motoričnih sposobnosti otrok, ki so vključeni v športni vrtec, statistično značilno ne razlikuje od motoričnih sposobnosti otrok, ki v športni vrtec niso vključeni. Glede na spol so rezultati pokazali, da se motorične sposobnosti dečkov statistično značilno ne razlikujejo od motoričnih sposobnosti deklic. Tudi pri otrocih z višjim ITM se motorične sposobnosti statistično značilno ne razlikujejo od motoričnih sposobnosti otrok z nižjim ITM.
Keywords: Motorične sposobnosti, predšolski otrok, gibalne aktivnosti, motorični razvoj, telesne razsežnosti, strokovno organizirana vadba.
Published: 12.09.2016; Views: 888; Downloads: 210
.pdf Full text (382,00 KB)

73.
Razvoj motoričnih sposobnosti otrok v prvem starostnem obdobju
Francka Kunavar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Razvoj motoričnih sposobnosti otrok v prvem starostnem obdobju smo v teoretičnem delu predstavili potek gibalnega razvoja otrok v prvem starostnem obdobju, gibalne sposobnosti in gibalne dejavnosti ter pomen in uporabo elementarnih iger v tem obdobju. V empiričnem delu smo predstavili ugotovitve rezultatov raziskave, pridobljenih s pomočjo pedagoškega eksperimenta, ki je zajemal neslučajnostni vzorec iz konkretne populacije, sestavljen iz eksperimentalne in kontrolne skupine otrok starih dve do tri leta. V obeh skupinah je bilo po 14 otrok. V eksperimentalni skupini smo v času med prvim testiranjem, ki je potekal oktobra 2015, in tretjim testiranjem, ki smo ga opravili maja 2016, tedensko izvajali načrtovano in strokovno vodeno gibalno dejavnost z namenom, da bi ugotovili, ali načrtovane gibalne dejavnosti vplivajo na motorični razvoj otrok v prvem starostnem obdobju. Uporabili smo kvantitativno tehniko zbiranja podatkov. V obeh skupinah smo izvedli tri testiranja motoričnih sposobnosti, pri čemer so otroci opravili šest testov, ki so zajemali ravnotežje, eksplozivno moč ter koordinacijo in hitrost. Pri postopku obdelave podatkov smo uporabili deskriptivno statistiko in multivariatno analizo, in sicer t-test za neodvisne vzorce, katerega izid nam je pokazal, da razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino na inicialnem testiranju ni statistično značilna (p=0,434), razlika med skupinama na finalnem testiranju pa je statistično značilna (p=0,000). Zaključujemo, da z organizirano, načrtovano, strokovno vodeno in redno izvajano gibalno dejavnostjo vplivamo na motorični razvoj otrok v prvi starostni skupini.
Keywords: prvo starostno obdobje, gibalni razvoj, motorične sposobnosti, gibalne dejavnosti, naravne oblike gibanja, elementarne igre
Published: 21.09.2016; Views: 2037; Downloads: 442
.pdf Full text (886,83 KB)

74.
Razvoj motoričnih sposobnosti otrok v drugem starostnem obdobju
Martina Bukovnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Razvoj motoričnih sposobnosti otrok v drugem starostnem obdobju smo s pomočjo motoričnih testov želeli ugotoviti, v kolikšni meri imajo otroci drugega starostnega obdobja razvite motorične sposobnosti. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili gibalno-športno vzgojo – vzgojo za življenje, motorični razvoj in sposobnosti ter faze gibalnega razvoja. Empirični del smo izvedli na neslučajnostnem vzorcu 100 otrok, ki so prihajali iz treh različnih enot. Za preverjanje njihovih motoričnih sposobnosti smo uporabili kvantitativno tehniko, in sicer enajst različnih motoričnih testov, s katerimi smo otroke testirali dvakrat v obdobju dveh mesecev. Z omenjenimi testi smo želeli preveriti, ali se motorične sposobnosti otrok iz različnih enot razlikujejo skozi čas. Z deskriptivno statistiko smo izračunali povprečno standardizirano vrednost rezultatov vseh uporabljenih motoričnih testov za vsako posamezno enoto tako na začetnem kot na končnem merjenju. Rezultati so pokazali, da imajo otroci iz različnih enot različno razvite motorične sposobnosti in da se enote na področju razvoja motoričnih sposobnosti razlikujejo tudi v napredku med obema testiranjema.
Keywords: predšolski otrok, motorične sposobnosti, motorični razvoj, gibalno-športna aktivnost, gibalne sposobnosti otrok
Published: 24.10.2016; Views: 1504; Downloads: 294
.pdf Full text (431,56 KB)

75.
Primerjava motoričnega razvoja med dvojčkoma
Andreja Grčar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Primerjava motoričnega razvoja med dvojčkoma prek teoretične osnove razlaga pomen gibalnega razvoja otrok in se osredotoči na posebnosti dvojčkov. Na podlagi analiziranja preteklih študij in raziskav s tega področja sta bili postavljeni dve hipotezi, ki sta preverjeni s pomočjo empirične raziskave. Cilj naloge je bil ugotoviti ali obstajajo razlike v gibalno-motoričnih sposobnostih med dvojčkoma ter če obstaja zveza med vrstnim redom rojstva otroka in gibalno-motorično sposobnostjo. V ta namen so bila s pomočjo ocenjevalnih listov za posamezno nalogo izvedena testiranja gibalno-motoričnih sposobnosti dvojčkov različnih starosti. Podrobnejši rezultati so predstavljeni tabelarično in opisno. Na podlagi medsebojnega primerjanja in računanja povprečnih vrednosti ter odklonov je bilo ugotovljeno, da razlike med dvojčkoma obstajajo, pri čemer so le-te najbolj opazne v obdobju med 4.in 5.letom starosti in sicer v prid drugorojenim otrokom.
Keywords: Dvojčki, gibalne sposobnosti, motorične sposobnosti, razlike dvojčkov, gibalni razvoj.
Published: 18.10.2016; Views: 472; Downloads: 107
.pdf Full text (1007,88 KB)

76.
POMEN NARAVNIH OBLIK GIBANJA ZA GIBALNI RAZVOJ OTROKA
Jasna Furman, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega dela z naslovom Pomen naravnih oblik gibanja za gibalni razvoj otroka so opisani gibalni razvoj otroka, načela in faze gibalnega razvoja otroka ter razvojne stopnje gibalnih sposobnosti. V nadaljevanju so opisani posamezne naravne oblike gibanja in pomen elementarnih iger. Prav tako so v tem delu diplomske naloge opisani gibalne sposobnosti in pomen gibalnih dejavnosti otrok tako v družini kot tudi v vrtcu. Empirični del diplomskega dela temelji na uporabi kavzalno neeksperimentalne metode. Podatki so bili zbrani s kvantitativno metodo – analizo dokumentov Poročila terenskih vaj študentov študijskega programa Predšolska vzgoja. Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, ali je v vrtcu posvečenega dovolj časa gibalno/športni aktivnosti otrok in ali so v zadostni meri izvajane posamezne naravne oblike gibanja. Ugotovljeno je bilo, da je le v manj kot polovici opazovanih vadbenih enot povprečni čas trajanja gibalnih/športnih dejavnosti znašal več kot 30 minut. Ugotovljeno je bilo tudi, da so v vseh vadbenih enotah pri posameznih vadbenih skupinah otrok prisotne vse naravne oblike gibanja: plazenja, lazenja, hoja, teki, padci, plezanja, skoki v višino, skoki v daljino, skoki v globino, potiskanja, vlečenja, dviganja, nošenja ter meti in lovljenja.
Keywords: naravne oblike gibanja, gibalni razvoj otroka, gibalne sposobnosti, gibalne dejavnosti v vrtcih, motorika predšolskega otroka
Published: 24.10.2016; Views: 4743; Downloads: 1630
.pdf Full text (935,99 KB)

77.
Vpliv osnovnih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti na hitrost vodenja žoge pri 10-17 let starih nogometaših
Matija Maršič, Branko Zupan, Rado Pišot, Mitja Gerževič, 2016, original scientific article

Abstract: Cilj študije je bil ugotoviti povezanost izbranih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti s hitrostjo vodenja žoge s spremembo smeri pri 183 mladih nogometaših med 10. in 17. letom starosti (starost 13,0 ± 1,8 leta; telesna višina 161,8 ± 13,3 cm; telesna masa 53,3 ± 14,7 kg). Na osnovi pridobljenih podatkov in rezultatov smo ugotovili, da bi se bilo treba po 13. letu poleg drugim, za nogometno igro pomembnim sposobnostim, bolj posvetiti razvoju elastične odrivne moči, po 16. letu pa vse bolj oz. še bolj poudarjati visoko hitrost in kakovost izvedbe specifičnih nogometnih vsebin tipa hitrosti in agilnosti. Za uspešno vodenje s spremembo smeri je pri 10–11 letih pomembna predvsem agilnost, pri 12–13 letih tudi relativna odrivna elastična moč in aerobno-anaerobna vzdržljivost, pri 14–15 letih predvsem aerobno-anaerobna vzdržljivost, pri 16–17 letih pa poleg agilnosti še hitrost pospeševanja in največja hitrost teka.
Keywords: nogomet, gibalne sposobnosti, motorične sposobnosti, gibalni razvoj, otroci
Published: 12.10.2017; Views: 419; Downloads: 78
.pdf Full text (518,24 KB)
This document has many files! More...

78.
Pomen vadbe juda za razvoj otrokovih gibalnih kompetenc
Jurij Planinšec, Uroš Kavčič, Črtomir Matejek, 2016, original scientific article

Abstract: Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v gibalnih kompetencah med otroki, ki so vključeni v vadbo juda, v primerjavi z vrstniki, ki ne sodelujejo v nobeni športni dejavnosti. Prav tako smo želeli ugotoviti, ali bo prišlo do razlik v telesnih značilnostih. V ta namen smo izvedli pedagoški eksperiment. Opravljen je bil na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu, ki je zajemal 54 otrok, razdeljenih v eksperimentalno in kontrolno skupino. V eksperimentalni skupini so sodelovali dečki, ki so bili vključeni v redno vadbo juda (27 otrok prvega, drugega in tretjega razreda), v kontrolni skupini (27 otrok prvega, drugega in tretjega razreda) so bili dečki, ki se niso udeleževali nobene organizirane športne vadbe, razen rednega pouka športa v šoli. Meritve so bile opravljene z desetimi testi gibalnih sposobnosti in dvema testoma antropometričnih značilnosti. Obe skupini sta bili testirani dvakrat, in sicer na začetnem testiranju in po treh mesecih na končnem testiranju. Podatki so bili obdelani z analizo kovariance. Rezultati kažejo, da je bila eksperimentalna skupina boljša v večini opravljenih testov gibalnih sposobnosti, v telesnih značilnostih pa pričakovano ni bilo razlik. Največje razlike v gibalnih sposobnostih se pojavljajo pri vzdržljivosti v moči trupa, eksplozivni moči nog, aerobni vzdržljivosti in koordinaciji gibanja vsega telesa. Nekoliko manjše razlike se kažejo pri gibljivosti in ravnotežju. Na osnovi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je vadba juda pri otrocih pomembna za razvoj njihovih gibalnih kompetenc.
Keywords: judo, otroci, športna vadba, gibalne sposobnosti, telesna pripravljenost
Published: 22.09.2017; Views: 506; Downloads: 75
.pdf Full text (159,93 KB)
This document has many files! More...

79.
VPLIV STARŠEV NA GIBALNI RAZVOJ OTROK V KOROŠKI REGIJI
Špela Smolar, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vpliv staršev na gibalni razvoj otrok v koroški regiji je bil naš cilj raziskati vpliv staršev pri gibanju otroka. Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili celostnost otrokovega razvoja in ovrednotili pomen gibalnih dejavnosti za gibalni razvoj otroka. Predstavili smo vpliv staršev na športno dejavnost otrok ter omenili, kakšen je pomen izvedbe športnih dejavnosti otrok skupaj s starši. V empiričnem delu smo predstavili rezultate kavzalno - neeksperimentalne metode raziskovanja. V raziskavo je bilo vključenih 200 staršev iz koroške regije, njihovi otroci obiskujejo vrtec Muta, Dravograd, Radlje ob Dravi, Vuzenica, vključeni pa so bili tudi starši, katerih otroci ne obiskujejo navedenih vrtcev. Z anketnim vprašalnikom - kvantitativne tehnike zbiranja podatkov - smo prišli do ugotovitev, da ne obstaja statistično pomembna povezava med športno aktivnostjo in izobrazbo staršev. Rezultati so pokazali, da so starši športno aktivni zaradi boljšega počutja in se zavedajo, da športna aktivnost otroka pripomore k hitrejšemu razvoju na drugih področjih. Anketirani starši so odgovorili, da so skupaj s svojim otrokom športno aktivni večkrat na teden, pokazalo pa se je tudi, da je kolesarjenje najpogosteje uporabljena športna aktivnost. Ugotovili smo, da je pomanjkanje časa tisti razlog, ki staršem onemogoča redno športno aktivnost. Rezultati so še pokazali, da večina staršev otroka ne vključuje v organizirano športno vadbo.
Keywords: gibalni razvoj, gibalne sposobnosti, športna aktivnost, predšolski otrok, vloga staršev.
Published: 21.03.2017; Views: 782; Downloads: 215
.pdf Full text (675,29 KB)

80.
Pomen gibanja v naravi za gibalni razvoj otroka
Klaudija Rokavec, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Pomen gibanja v naravi za gibalni razvoj otroka je bilo raziskano, ali gibanje v naravi vpliva na gibalni razvoj otroka. Na osnovi empiričnih rezultatov motoričnih testov je bilo ugotovljeno, koliko gibanje v naravi pripomore k boljšim rezultatom, primerjani pa so bili tudi rezultati motoričnih testov med eksperimentalno in kontrolno skupino. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so bili opisani gibalni razvoj otroka od rojstva do šestega leta starosti, gibalne dejavnosti v zimskem in poletnem času, vloga redne gibalne dejavnosti in vpliv pomanjkanja gibanja za otrokov gibalni razvoj. Opisana je bila tudi vloga vzgojitelja pri gibalnih aktivnostih v naravi. V empiričnem delu je bilo s pomočjo motoričnih testov ugotovljeno, koliko gibanje v naravi pripomore k razvoju motoričnih sposobnosti, ali zmanjšuje število dni izostankov zaradi bolezni in ali izostanki zaradi bolezni vplivajo na razvoj motoričnih sposobnosti. Za pridobitev rezultatov je bila uporabljena eksperimentalna metoda. Otroci eksperimentalne skupine so velik poudarek namenili gibanju v naravi skozi celotno šolsko leto, otroci kontrolne skupine pa so v času trajanja eksperimenta izvajali gibalne športne dejavnosti po letnem delovnem načrtu oddelka. Za zbiranje podatkov je bila uporabljena kvantitativna tehnika, kot merski instrument pa je bilo uporabljenih 12 različnih motoričnih testov. Na podlagi pridobljenih in obdelanih rezultatov je bilo ugotovljeno, da gibanje v naravi pozitivno vpliva na zdravje otrok.
Keywords: gibalni razvoj, motorične sposobnosti, gibalne športne dejavnosti, gibanje v naravi, zdravje otrok.
Published: 03.04.2017; Views: 1916; Downloads: 539
.pdf Full text (715,13 KB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica