| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 105
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
61.
62.
Gibalna učinkovitost mestnih, primestnih in podeželskih otrok
Črtomir Matejek, Jurij Planinšec, 2008, original scientific article

Abstract: Namen raziskave je bil, ugotoviti, ali obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih med mestnimi, primestnimi in podeželskimi otroki. Raziskava je bila opravljena na vzorcu 451 otrok, od katerih je bilo 176 mestnih, 147 primestnih in 128 podeželskih, starih od šest do devet let, iz različnih osnovnih šol severovzhodne Slovenije. Pri meritvah gibalnih sposobnosti je bilo uporabljenih šest testov s področja eksplozivne moči, ravnotežja, vizualno-motorične koordinacije, hitrosti alternativnih gibov, koordinacije gibanja celega telesa in vzdržljivosti. Razlike v gibalni učinkovitosti med otroki iz različnih bivalnih okolij so bile izračunane z analizo variance (ANOVA), statistično pomembnost razlik pa smo ugotavljali na ravni tveganja 0,05, ki so bile natančneje opredeljene s pomočjo t. i. Scheffe post hoc preizkusa. Rezultati kažejo, da pri otrocih iz različnih bivalnih okolij obstajajo statistično značilne razlike v vseh gibalnih sposobnostih, razen pri sposobnosti ravnotežja. Raven gibalnih sposobnosti je najvišja pri mestnih otrocih, medtem ko je pri otrocih iz primestja in podeželja nekoliko nižja. Razlike so verjetno posledica številnih dejavnikov, med najpomembnejšimi so zagotovo še obstoječe socialno-ekonomske in kulturne razlike med mestnim, primestnim in podeželskim okoljem
Keywords: vzgoja in izobraževanje, gibalni razvoj, otroci, gibalna aktivnost, gibalne sposobnosti, bivalno okolje
Published: 10.07.2015; Views: 897; Downloads: 135
.pdf Full text (106,37 KB)
This document has many files! More...

63.
TELESNI IN GIBALNI RAZVOJ UČENCEV OSNOVNE ŠOLE GORNJA RADGONA
Monika Trost, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo proučevali razvojni trend telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev in učenk OŠ Gornja Radgona. V vzorec merjencev so bili vključeni učenci in učenke od 1. do 9. razreda v razponu devetih let, in sicer med letoma 2006 in 2014. Telesne značilnosti in gibalne sposobnosti smo proučili s pomočjo podatkov iz športnovzgojnega kartona, ki smo jih predhodno dobili na šoli. Rezultate smo primerjali med sabo in z rezultati slovenskega povprečja, na osnovi teh pa nato ugotavljali odstopanja. Ugotovili smo, da je poslabšanje vidno v tistih merah gibalnih sposobnosti, v katerih sta potrebna dolgotrajno naprezanje ter uporaba moči, gibljivosti in koordinacije. Spremembe telesnih značilnosti se nagibajo rahlo v negativno smer. Rast v višino ne izstopa, dekleta so nekoliko višja glede na slovensko povprečje. Rahlo se dviguje telesna teža in količina podkožnega maščevja, ki je pri dekletih nekoliko izrazitejša. Rezultati kažejo, da so učenci OŠ Gornja Radgona v gibalnih sposobnostih v obdobju 2006–2014 nekoliko nazadovali. Na začetku obdobja so bili še blizu oziroma nad slovenskim povprečjem, nato je sledil nekajletni trend padanja pod slovensko povprečje, ki se je pred nekaj leti umiril. V zadnjih letih se dosežki nekoliko izboljšujejo in se bližajo slovenskemu povprečju. Dinamika sprememb gibalnega in telesnega razvoja je prav gotovo povezana z mnogimi dejavniki. Med pomembnejšimi sta materialna in kadrovska podlaga športne vzgoje in njena vsebinska naravnanost. Velik vpliv pa ima tudi spremenjen način življenja otrok in mladostnikov, ki iz leta v leto vse bolj negativno vpliva na njihov gibalni in telesni razvoj.
Keywords: Gibalne sposobnosti, telesne značilnosti, športnovzgojni karton.
Published: 16.11.2015; Views: 895; Downloads: 160
.pdf Full text (2,44 MB)

64.
RAZVOJ RAVNOTEŽJA V OTROŠTVU
Vesna Krivec, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Razvoj ravnotežja v otroštvu smo želeli s pomočjo pedagoškega eksperimenta ugotoviti kako vpliva načrtovana vadbena dejavnost na razvoj ravnotežja otrok starih 3-6 let. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili razvoj otroka, dejavnike ki vplivajo na otrokov razvoj, motorične sposobnosti, podrobneje smo opredelili sposobnost ravnotežje. V empiričnem delu pa smo predstavili pedagoški eksperiment ter prikazali ugotovitve raziskave. Pri pedagoškem eksperimentu smo uporabili sedem testov za motorično testiranje otrok. Izvedli smo inicialno ter končno testiranje kontrolne in eksperimentalne skupine. Pedagoški eksperiment je potekal od marca 2015 do maja 2015. Z eksperimentalno skupino smo v tem času izvedli 20 načrtovanih gibalnih dejavnosti. Na podlagi rezultatov smo z deskriptivno statistiko in bivariatno analizo ugotovili, da obstajajo razlike pri rezultatih testiranja med eksperimentalno in kontrolno skupino tako na inicialnem kot na končnem testiranju in da vodene gibalne dejavnosti vplivajo na razvoj ravnotežja pri otrocih.
Keywords: predšolski otrok, ravnotežje, motorične sposobnosti, načrtovane gibalne dejavnosti, pedagoški eksperiment
Published: 22.12.2015; Views: 2010; Downloads: 775
.pdf Full text (1,08 MB)

65.
VPILIV NEKATERIH GIBALNIH SPOSOBNOSTI NA PRAVILNI RAZVOJ HRBTENICE PRI OTROKU
Petra Horvat, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv nekaterih gibalnih sposobnosti na pravilni razvoj hrbtenice pri otroku je teoretično delo. V njem smo z deskriptivno in komparativno metodo predstavili in opisali dosedanja spoznanja ter jih primerjali med seboj. Namen diplomskega dela je bil opisati pomen razvijanja gibalnih sposobnosti, s katerimi omilimo deformacije hrbtenice; pojasniti, kako z načrtovano gibalno aktivnostjo pripomoremo k pravilnemu razvoju hrbtenice in posledično k pravilni telesni drži otrok; predstaviti gibalne aktivnosti, ki omogočajo optimalno funkcijo hrbtenice; ugotoviti vlogo in pomen mišic, predvsem krepkih hrbtnih, za pravilno rast, razvoj in izoblikovanost hrbtenice. Ugotovili smo, da z razvijanjem gibalnih sposobnosti lahko omilimo nastanek deformacije hrbtenice; da z načrtovano gibalno aktivnostjo lahko pripomoremo k pravilnemu razvoju hrbtenice in posledično k pravilni telesni drži otrok; da gibalne aktivnosti omogočajo optimalno funkcijo hrbtenice ter da so krepke hrbtne mišice pomembne za pravilno rast, razvoj in izoblikovanost hrbtenice.
Keywords: telesni razvoj, gibalni razvoj, telesna drža, hrbtenica, gibalne sposobnosti
Published: 19.01.2016; Views: 975; Downloads: 237
.pdf Full text (974,89 KB)

66.
Povezanost statusa telesne teže in gibalne učinkovitosti otrok v Sloveniji
Črtomir Matejek, Jurij Planinšec, Samo Fošnarič, Rado Pišot, 2014, original scientific article

Abstract: Izhodišče: Namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v gibalni učinkovitosti med otroki z normalno telesno težo, s prekomerno telesno težo in z debelostjo. Metode: Raziskava je bila opravljena na vzorcu 572 otrok iz severovzhodne Slovenije (povprečna starost 7,3 leta, SO = 1,29). Na osnovi indeksa telesne mase (ITM) so bili otroci razdeljeni v skupine z normalno telesno težo, s prekomerno telesno težo in z debelostjo. Za ugotavljanje gibalne učinkovitosti je bilo uporabljenih šest testov različnih gibalnih sposobnosti (moč, vzdržljivost, hitrost, ravnotežje in koordinacija gibanja). Razlike v gibalni učinkovitosti med otroki z normalno telesno težo, s prekomerno telesno težo in z debelostjo so bile izračunane z analizo variance, statistično značilnost razlik pa smo ugotavljali na ravni tveganja p < 0,05 in so bile natančneje opredeljene s pomočjo preizkusa Scheffe post-hoc. Rezultati: Rezultati kažejo, da ima primerno telesno težo 73,8 % otrok, prekomerno telesno težo 16,6 % otrok in debelost 9,6 % otrok. Med otroki z normalno telesno težo, s prekomerno telesno težo in z debelostjo obstajajo statistično značilne razlike (p < 0,05) v vseh obravnavanih gibalnih sposobnostih. Najbolj gibalno zmogljivi so otroci z normalno telesno težo, nekoliko nižja je gibalna učinkovitost otrok s prekomerno telesno težo, medtem ko je gibalna učinkovitost najnižja pri skupini otrok z debelostjo. Zaključek: Rezultati dokazujejo, da obstaja tesna povezanost med gibalno učinkovitostjo in statusom telesne teže otrok.
Keywords: predpubertetni otroci, gibalni razvoj, gibalne sposobnosti, gibalna dejavnost, gibalne kompetence, antropometrija
Published: 21.12.2015; Views: 842; Downloads: 108
.pdf Full text (240,49 KB)
This document has many files! More...

67.
POMEN VADBE JUDA ZA MOTORIČNI RAZVOJ UČENCEV V PRVEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE
Uroš Kavčič, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo Pomen vadbe juda za motorični razvoj učencev v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Namen magistrske naloge je bil raziskati razloge za vključevanje otrok v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju v judo in ugotoviti, ali obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih med kontrolno in eksperimentalno skupino, ki so posledica vadbe juda. Raziskava je temeljila na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu dečkov, kjer so v eksperimentalni skupini sodelovali učenci, ki trenirajo judo v JK Murska Sobota in učenci kontrolne skupine, ki obiskujejo OŠ Beltinci (9 učencev 1. razreda, 10 učencev 2. razreda, 9 učencev 3. razreda). Učenci kontrolne skupine so bili izbrani tako, da se noben izmed njih ni udeleževal nobene organizirane športne vadbe izven rednega pouka. Obe skupini sta bili testirani dvakrat, opravili sta 12 različnih testov telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti. Podatki so bili obdelani na nivoju deskriptivne in inferenčne statistike. Ugotovitve so pokazale, da je bila eksperimentalna skupina boljša v večini opravljenih testov. Največje razlike se pojavljajo pri moči trupa, eksplozivni moči nog in splošni vzdržljivosti ter koordinaciji celotnega telesa. Nekoliko manjše razlike se kažejo le pri gibljivosti in ravnotežju. Iz pridobljenih rezultatov raziskave lahko sklepamo, da vadba juda bistveno pripomore k motoričnemu razvoju dečkov v prvem triletju osnovne šole.
Keywords: judo za otroke, prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, razvoj otroka v poznem otroštvu, gibalne sposobnosti
Published: 18.03.2016; Views: 1048; Downloads: 108
.pdf Full text (1,14 MB)

68.
Vpliv otrokovih gibalnih sposobnosti na njegovo učno uspešnost
Nastja Petek, 2016, master's thesis

Abstract: Namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstaja vpliv med otrokovimi gibalnimi sposobnostmi in njegovo učno uspešnostjo. Raziskava je zajemala 189 otrok iz OŠ Sladki Vrh, ki so v šolskem letu 2014/2015 obiskovali 3. – 8. razred. Ali otrokove gibalne sposobnosti vplivajo na njegov učni uspeh smo ugotavljali s pomočjo rezultatov iz športno-vzgojnega kartona na vseh osmih testih gibalnih sposobnosti in zaključnimi ocenami pri skupnih predmetih 3.- 8. razreda, katere smo pridobili iz matičnih listov posameznega učenca. Zbrani podatki so bili obdelani z računalniškim programom SPSS Statistic 19.00 za Windows. Za ugotavljanje, ali obstaja statistično pomembna korelacija med vsoto ocen in posameznimi testi iz športno-vzgojnega kartona, je bila uporabljena regresijska analiza. Rezultati so pokazali, da obstaja statistično pomembna korelacija med vsoto ocen in gibalno sposobnostjo učencev na testih dotikanje plošče z roko in vesa v zgibi. Za ugotavljanje razlik med podpovprečno in nadpovprečno gibalno razvitimi učenci na vseh osmih merjenih gibalnih sposobnosti v učnem uspehu, je bil uporabljen t-preizkus. Rezultati so pokazali, da med skupinama v učnem uspehu obstaja statistično pomembna razlika. Učenci, ki so nadpovprečno gibalno razviti dosegajo boljši učni uspeh oziroma imajo višjo povprečno oceno. Zanimalo nas je tudi, ali obstaja razlika v razvitosti gibalnih sposobnosti na posameznem testu iz športno-vzgojnega kartona glede na spol in razred učenca. Rezultati hi.kvadrat preizkusa so pokazali statistično pomembnost razlik med spoloma pri testu poligon nazaj, bistveno višji odstotek je bil nadpovprečno razvitih deklic, kot dečkov. Prav tako so rezultati pokazali statistično pomembnost med razredi pri testu skok daljino iz mesta in pri testu poligon nazaj.
Keywords: gibalni razvoj, gibalne sposobnosti, učna uspešnost, spol, razred
Published: 22.04.2016; Views: 1043; Downloads: 129
.pdf Full text (965,46 KB)

69.
PREHRAMBENE NAVADE IN ŠPORTNE AKTIVNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK
Janja Jančigaj, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Prehrambene navade in športna aktivnost predšolskih otrok je predstavljeno, kakšna je povezanost športne aktivnosti in prehrambenih navad predšolskih otrok. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšne prehrambene navade imajo otroci, ki obiskujejo vrtec, kakšno vlogo imajo pri tem njihovi starši, kako pogosto so otroci športno aktivni zunaj vrtca in katere so njihove aktivnosti. Teoretični del smo razdelili na dva dela, na prehrano in motoriko. Pri prehrani je opisana zdrava prehrana, prehrana predšolskega otroka, organizacija prehrane v celjskih vrtcih; pri motoriki pa gibalne sposobnosti otrok, gibalni razvoj, gibalne dejavnosti v kurikulumu za vrtce, vpliv prehrane na gibalni razvoj otroka in organizirane gibalno-športne dejavnosti za predšolske otroke v Celju. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave. V raziskovalnem vzorcu je sodelovalo 50 staršev predšolskih otrok. Na podlagi podatkov o teži in višini otrok ugotavljamo, da ima večina otrok normalno telesno težo, glede na indeks telesne mase. Ugotovili smo, da se otroci, ki obiskujejo celjski vrtec, zdravo prehranjujejo in da starši poznajo posledice nezdravega in nepravilnega prehranjevanja. Starši so z otrokom športno aktivni 2‒3-krat na teden, večina otrok pa poleg tega obiskuje še organizirano športno vadbo.
Keywords: predšolski otrok, prehrana, zdrava prehrana, vzgojitelj, starši, gibalne sposobnosti, gibalna športna dejavnost
Published: 13.06.2016; Views: 1131; Downloads: 101
.pdf Full text (1,54 MB)

70.
Vloga vzgojitelja pri gibalnem razvoju otrok v vrtcu Šentjtur
Martina Drame, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Povzetek V diplomski nalogi z naslovom Vloga vzgojitelja pri gibalnem razvoju otrok v vrtcu Šentjur smo želeli ugotoviti vpliv vzgojitelja na gibalni razvoj otrok v vrtcu Šentjur. V teoretičnem delu so predstavljene telesne značilnosti otrok, njihove gibalne sposobnosti, ustvarjanje gibalnih kompetenc v predšolskem obdobju ter kompetence vzgojitelja na področju gibanja in gibalno-izkušenjsko bogato okolje. V empiričnem delu smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo. V neslučajnostni vzorec iz konkretne populacije smo vključili 67 vzgojiteljev. Kot merski instrument smo uporabili anketni vprašalnik zaprtega tipa. Podatke smo kvantitativno obdelali ter jih analizirali z deskriptivno statistiko in bivariatno analizo. Na podlagi rezultatov je bilo ugotovljeno, da so mlajši vzgojitelji v svojem prostem času pogosteje športno aktivni kot starejši; da vzgojiteljem redno športno aktivnost onemogoča pomanjkanje časa; da izvajanje gibalnih aktivnosti ni odvisno od enote vrtca; da se mlajši vzgojitelji pogosteje vključujejo v aktivno gibalno/športno dejavnost otrok kot starejši vzgojitelji; da vzgojitelji izvajajo gibalne/športne dejavnosti vsak dan; da vzgojitelji vrtca, ki je v mestu, izvajajo gibalno/športno aktivnost v vsakem vremenu in da vzgojitelji načrtujejo gibalno/športno dejavnost skozi vse leto.
Keywords: telesne značilnosti, gibalne sposobnosti, izvajanje gibalnih/športnih aktivnosti vzgojiteljev, vključevanje vzgojiteljev v gibalne/športne aktivnosti otrok, starost vzgojitelja
Published: 24.08.2016; Views: 788; Downloads: 162
.pdf Full text (983,66 KB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica