| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 103
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
51.
VPLIV ZAČETNE VADBE JUDA NA RAZVOJ NEKATERIH MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI OTROK
Simona Rudolf, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu v naslovom Vpliv začetne vadbe juda na razvoj nekaterih motoričnih sposobnosti otrok smo z eksperimentalno metodo želeli ugotoviti, ali začetna vadba juda vpliva na razvoj nekaterih motoričnih sposobnosti. V teoretičnem delu smo pojasnili pomen gibanja za otroke, opisali razvoj motorike in poiskali dejavnike razvoja motorike. Predstavili smo judo in njegove značilnosti ter elemente in osnove gibanja pri tem športu. Izpostavili smo tudi judo igre in vadbo v mlajših starostnih kategorijah. V empiričnem delu naloge smo predstavili rezultate eksperimenta, ki smo ga izvedli v dveh mesecih. Za merski instrument smo uporabili motorične teste. Vzorec iz konkretne populacije predstavljajo sedem let stari otroci, ki trenirajo judo šport v judo klubu in otroci, ki tega ne trenirajo. Na osnovi rezultatov inicialnega in finalnega testiranja ugotavljamo, da začetna vadba juda v mlajših kategorijah pozitivno vpliva na razvoj nekaterih motoričnih sposobnosti.
Keywords: judo, vadba juda, motorika, motorične sposobnosti, gibalni razvoj, gibalne dejavnosti.
Published: 12.07.2013; Views: 1216; Downloads: 150
.pdf Full text (1,26 MB)

52.
ANALIZA GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN TELESNIH RAZSEŽNOSTI 4 DO 6 LET STARIH OTROK V PRLEKIJI
Petra Vrbanjščak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Analiza gibalnih sposobnosti in telesnih razsežnosti od 4 do 6 let starih otrok v Prlekiji, smo v teoretičnem delu predstavili gibalne sposobnosti otrok, telesne razsežnosti otrok, opisali smo pomen gibanja za razvoj in zdravje otrok. Predstavili smo dejstva o gibanju otrok danes in kakšne so posledice, če je gibanja premalo. Iskali smo možnosti za dodatne športne dejavnosti otrok v Prlekiji ter primerjali nalogo z dosedanjimi raziskavami in ugotovitvami. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati 202 testiranih otrok starih od 4 do 6 let iz vrtcev po Prlekiji. Rezultati kažejo, da obstajajo razlike v gibalni razvitosti glede na spol in starost otrok. Ugotavljamo, da starejši otroci v primerjavi z mlajšimi v povprečju dosegajo boljše rezultate. Na podlagi rezultatov testiranja smo ugotovili, da dečki dosegajo boljše rezultate pri testih gibalnih sposobnosti za regulacijo energije, deklice pa so dosegale boljše rezultate pri testih gibalnih sposobnosti za regulacijo gibanja.
Keywords: gibalne sposobnosti, gibalni razvoj, telesne razsežnosti, pomen gibanja, regulacija energije, regulacija gibanja
Published: 23.10.2013; Views: 855; Downloads: 134
.pdf Full text (709,85 KB)

53.
VLOGA DRUŽINSKEGA OKOLJA PRI GIBALNEM RAZVOJU OTROKA
Urška Kaker, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vpliv družinskega okolja pri gibalnem razvoju otroka smo želeli na osnovi teoretičnih virov ugotoviti, kako vpliva družinsko okolje na otrokov gibalni razvoj. Ker je diplomsko delo teoretično, smo podrobneje opredelili gibalni razvoj in gibalne sposobnosti otroka. Opredelili smo dejavnike otrokovega razvoja, ki pomembno vplivajo na otrokov gibalni razvoj. Predstavili smo družino, ki je temelj otrokovega gibalnega razvoja in je spodbuda za otrokovo gibalno udejstvovanje. Vloga družine je ta, da vpliva na gibanje otrok ter da gibanje otroci sprejemajo kot vrednoto. Poseben izziv nam je predstavljalo gibalno izkušenjsko okolje, ki različno vpliva na oblikovanje otrokovih gibalnih navad. Raziskovali smo pozitivne in negativne stvari, ki jih prinaša gibalno izkušenjsko okolje. Pri tem smo ugotavljali vpliv staršev in družine pri gibalnih aktivnostih otroka in njihov vpliv na gibalni razvoj. Potrdimo lahko ugotovitve, da različna gibalna izkušenjska okolja različno vplivajo na gibalni razvoj otroka ter da okolja, v katerem otrok odrašča in družina, ki otroka venomer spodbuja h gibanju, bistveno pripomoreta h gibalnemu razvoju ter boljši kvaliteti življenja.
Keywords: gibalni razvoj, gibalne sposobnosti, gibalne aktivnosti, družinsko okolje
Published: 24.09.2013; Views: 1797; Downloads: 356
.pdf Full text (632,44 KB)

54.
VPLIV DODATNE ŠPORTNE VZGOJE V VRTCU NA GIBALNE SPOSOBNOSTI UČENCEV V PRVEM TRILETJU
Maša Stres, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih pri rezultatih športnovzgojnega kartona med učenci v prvem triletju, ki so dodatno uro športne vzgoje obiskovali že v vrtcu, in učenci, ki te dodatne ure niso imeli. V empiričnem delu smo tako predstavili rezultate, pridobljene s pomočjo pedagoškega eksperimenta. V raziskavo je bilo vključenih 92 učencev OŠ Fram, starih od 6 do 8 let. Na podlagi namena nas je zanimalo, ali so razlike v gibalnih sposobnostih med obema skupinama prisotne, ali se te razlike, če so prisotne, s starostjo zmanjšujejo in ali so razlike med obema skupinama prisotne glede na spol. Za ugotavljanje razlik med obema skupinama, tistih, ki so dodatne ure športne vzgoje v vrtcu obiskovali, in tistih, ki je niso, je bil uporabljen t-test. Statistično značilnost smo ugotavljali na ravni tveganja p≤0,05. Rezultati raziskave kažejo, da se statistično značilne razlike pojavijo le pri skupini fantov, ki so sodelovali pri dodatni uri športne vzgoje v vrtcu, in sicer pri dvigovanju trupa v šestdesetih sekundah. Pri ostalih rezultatih pa raziskave kažejo, da ni statistično značilnih razlik med učenci, ki so pri dodatni uri športne vzgoje v vrtcu sodelovali, in tistimi, ki niso. Ugotovili smo torej, da med tistimi učenci, ki so dodatno uro športne vzgoje v vrtcu imeli, in tistimi, ki je niso, ni opaznih razlik. A kljub temu lahko predvidevamo, da športna dejavnost pozitivno vpliva na otrokov celoviti razvoj.
Keywords: gibalne sposobnosti, gibalna aktivnost, športnovzgojni karton
Published: 20.11.2013; Views: 978; Downloads: 142
.pdf Full text (1,10 MB)

55.
VPLIV PLAVANJA NA USVAJANJE GIBALNIH ZNANJ PRI OTROCIH
Doroteja Drevenšek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vpliv plavanja na usvajanje gibalnih znanj pri otrocih smo želeli ugotoviti vpliv plavanja na usvajanje gibalnih znanj pri otrocih. V teoretičnem delu smo predstavili plavanje, pozitivne učinke plavanja, pomen plavanja iz različnih vidikov ter različne tehnike plavanja. Izpostavili smo tudi gibalne sposobnosti, gibalni razvoj in gibalna znanja ter njihov pomen za gibalni in celostni razvoj. V empiričnem delu smo opravili pedagoški eksperiment na neslučajnostnem vzorcu iz konkretne populacije. V raziskovalni vzorec smo zajeli 50 otrok, starih pet let. Otroci eksperimentalne skupine so bili prisotni na plavalnem tečaju, otroci kontrolne skupine pa na plavalnem tečaju niso sodelovali. Kot merski instrument smo uporabili motorične teste. Rezultate testov smo obdelali z deskriptivno statistiko, za ugotavljanje razlik med eksperimentalno in kontrolno skupino ter posledično za vrednotenje zastavljenih hipotez, pa smo analizirali podatke s t-testom za neodvisne vzorce. Rezultati raziskave so pokazali, da so v času pedagoškega eksperimenta na področju gibalnih znanj otroci eksperimentalne skupine napredovali bolj kot otroci kontrolne skupine. Zaključujemo, da plavalni tečaji pripomorejo k izboljšanju gibalnih znanj pri otrocih.
Keywords: plavanje, gibalne sposobnosti, gibalna znanja, otroci.
Published: 06.11.2013; Views: 851; Downloads: 149
.pdf Full text (702,27 KB)

56.
UČINEK GIBALNIH DEJAVNOSTI V VRTCU, IZVAJANIH V RAZLIČNIH OBDOBJIH DNEVA
Marina Petakovič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Učinek gibalnih dejavnosti v vrtcu, izvajanih v različnih obdobjih dneva obsega teoretični in empirični del naloge. V teoretičnem delu smo zajeli psihomotorično učenje, motorične sposobnosti človeka, otrokov celostni razvoj, vsebine gibalnih/športnih aktivnosti, otroško igro, vpliv vrtca na otrokov razvoj in učinkovitost gibalnih dejavnosti v vrtcu glede na čas izvajanja dejavnosti. V empiričnem delu so na podlagi pedagoškega eksperimenta prikazani rezultati posameznih motoričnih testov, in sicer z inicialnega in s finalnega motoričnega testiranja dveh eksperimentalnih skupin (eksperimentalna skupina po zajtrku in eksperimentalna skupina pred kosilom) in kontrolne skupine. Vsako motorično testiranje je vsebovalo trinajst testov različnih motoričnih sposobnosti. V raziskovalni vzorec je bilo vključenih 52 otrok v starosti tri do štiri leta. Pedagoški eksperiment je potekal dva meseca. Pri zbiranju podatkov smo uporabili deskriptivno in eksperimentalno metodo. Pridobljene podatke smo obdelali z deskriptivno statistiko (minimalna, maksimalna in povprečna vrednost, Z-vrednost inicialnih in finalnih motoričnih testov), za testiranje hipotez pa smo uporabili t-test za odvisna vzorca in preizkus ANOVA. V raziskavi smo ugotovili, da je pri otrocih, ki izvajajo gibalne dejavnosti pred kosilom, statistično značilna razlika med rezultati testov na začetku in koncu eksperimenta. Ugotovili smo tudi, da obstaja statistično značilna razlika med začetnim in končnim testiranjem pri otrocih obeh eksperimentalnih skupin.
Keywords: učinek gibalnih dejavnosti, čas izvajanja gibalnih dejavnosti, gibalne dejavnosti, otrokov celostni razvoj, motorične sposobnosti
Published: 28.03.2014; Views: 1020; Downloads: 128
.pdf Full text (1,19 MB)

57.
VPLIV GIBALNIH SPOSOBNOSTI NA TELESNO SAMOPODOBO ŠTUDENTK
Lea Rajh, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je bil namen ugotoviti ali obstaja povezanost med gibalno učinkovitostjo študentk in njihovo telesno samopodobo. V raziskavo je bilo vključenih 183 študentk razrednega pouka Pedagoške fakultete v Mariboru, starih od 19 do 20 let. Meritve so potekale na OŠ Franca Rozmana Staneta in na Srednji lesarski šoli v Mariboru. Za merjenje gibalne učinkovitosti študentk je bilo uporabljenih šest testov Eurofit testne baterije. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki je prevod francoske verzije vprašalnika za ugotavljanje telesne samopodobe mladostnikov The Physical Self-Inventory-short form smo pridobili podatke o spolu, starosti in telesni samopodobi. Za ugotavljanje razlik v gibalnih sposobnostih smo uporabili t-test, za ugotavljanje povezanosti posameznih gibalnih sposobnosti s telesno samopodobo pa je bila uporabljena regresijska analiza. Statistično značilnost smo ugotavljali na ravni tveganja p≤0,05. Rezultati kažejo, da razlike v telesni samopodobi najbolj pojasnjujeta eksplozivna moč in hitrost. Trenutno življenjsko obdobje testiranih je obdobje zgodnje zrelosti, čas osamosvajanja in želje po samostojnosti, zato namenijo čas študiju, iskanju zaposlitve, partnerstvu … Mnogokrat zanemarijo športno dejavnost, kar pa je seveda neposredno povezano z ravnjo gibalne učinkovitosti. Pri mladostnikih moramo v bodoče bolj spodbujati in ponujati možnost gibalne aktivnosti, saj je izjemnega pomena za oblikovanje podobe odrasle osebnosti. Z osnovnimi, posebnimi in svojevrstnimi gibalnimi dejavnostmi lahko vplivamo na oblikovanje podobe. Z razvojem in dozorevanjem je vpliv vse manjši. Če je že v otroštvu gibalnih dejavnosti premalo, se pojavijo težave pri kasnejšem oblikovanju gibalnega in telesnega razvoja. V zrelem obdobju se telesni razvoj popolnoma umiri, zato se v primeru, da nismo gibalno dejavni, začnejo degenerativni procesi odvijati že v tem obdobju.
Keywords: splošna samopodoba, telesna samopodoba, gibalni razvoj, gibalne sposobnosti
Published: 07.10.2014; Views: 838; Downloads: 128
.pdf Full text (792,96 KB)

58.
VPLIV DOMAČEGA OKOLJA NA GIBALNO - ŠPORTNE DEJAVNOSTI OTROK
Maja Vegan, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv domačega okolja na gibalno-športne dejavnosti otrok je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo izpostavili dejavnike otrokovega razvoja in gibalne sposobnosti predšolskih otrok, poudarili vlogo družine in kraja bivanja pri ukvarjanju otrok z gibalno-športnimi dejavnostmi, ter predstavili pomen gibalno-športnih dejavnosti za zdravje in celostni razvoj otroka. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskav, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, katerega je izpolnilo 140 staršev otrok Vrtca Ptuj in Vrtca Cirkulane. Ugotavljali smo vpliv in vlogo domačega okolja na gibalno-športne dejavnosti otrok in prišli do naslednjih ugotovitev: med mestnimi in podeželskimi otroci so zelo majhne razlike v pogostosti ukvarjanja z gibalno-športnimi dejavnostmi skupaj s starši; gibalno-športno aktivnejši so mestni otroci, saj so pogosteje vključeni v organizirano športno vadbo kot podeželski otroci; najpogostejša športna dejavnost pri športnem udejstvovanju staršev skupaj z otroki v mestu in podeželju sta hoja in tek; vzrok za športno neaktivnost staršev skupaj z otroki v mestu in podeželju je pomanjkanje časa; starši otrok se ne glede na bivalno okolje zavedajo pomena športnega udejstovanja za celostni razvoj otrok; otroci mlajših staršev se več ukvarjajo z gibalno-športnimi dejavnostmi kot otroci starejših staršev; otroci staršev z višjo izobrazbo se več ukvarjajo s športnimi dejavnostmi kot otroci staršev z nižjo izobrazbo.
Keywords: predšolski otrok, gibalne sposobnosti, gibalno-športna dejavnost, starši, okolje bivanja, mesto, podeželje
Published: 23.07.2014; Views: 1061; Downloads: 184
.pdf Full text (1,52 MB)

59.
GIMNASTIČNA ŽOGA KOT SREDSTVO ZA RAZVOJ GIBALNIH SPOSOBNOSTI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Maja Golob, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je ugotoviti učinek organiziranih in vodenih dejavnosti gimnastične žoge na razvoj gibalnih sposobnosti v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu diplomske naloge smo se osredotočili na gibalne sposobnosti in podrobneje izpostavili ravnotežje in moč. Predstavili smo tudi športne pripomočke, uporabo gimnastične žoge in elementarne igre. V empiričnem delu smo izmerili gibalne sposobnosti s pomočjo BOT2 testa (Bruininks in Oseretsky, 1978). V raziskovalni vzorec so bili vključeni otroci stari 5–6 let. Sodelovalo je 40 otrok od tega 20 otrok starih 5 let, 20 otrok starih 6 let. Pri vsaki starostni skupini je bilo 10 otok kontrolne skupine in 10 otrok eksperimentalne skupine. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da je bila 12 tedenska vadba učinkovita za otroke eksperimentalne skupine, saj so otroci napredovali v ravnotežju in moči.
Keywords: gibalne sposobnosti, gimnastična žoga, elementarne igre
Published: 22.07.2015; Views: 890; Downloads: 147
.pdf Full text (1,02 MB)

60.
Športni vrtec
Alej Kop, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Športni vrtec smo na podlagi deskriptivnega pristopa najprej predstavili izjemen pomen, ki ga imata gibanje in šport za zdravje ter celostni razvoj otrok. Opisali smo, kakšno je stanje na tem področju danes in kako so vzgojitelji usposobljeni za izvajanje športnih dejavnosti. Osredotočili smo se na možne organizacijske oblike dela pri športni vzgoji ter na dva najpomembnejša športna programa, ki sta predšolskim otrokom na voljo na državni ravni. Raziskali smo tudi pomen medpodročnega povezovanja športnih in ostalih vsebin ter Gardnerjevo teorijo mnogoterih inteligentnosti. Namen diplomske naloge je bil preučiti koncept delovanja športnega vrtca, predstaviti idejo, program ter način dela in ugotoviti, kakšni so zakonski predpisi za njegovo ustanovitev in ali je to uresničljiva ter tudi dobra poslovna priložnost. Ugotovili smo, da določa izvajanje zasebnega vrtca množica zahtevnih predpisov ter določil, zato je vsaj za začetek lažji in smotrnejši način ustanovitev organiziranega varstva v obliki zavoda. Glede na to, da so kapacitete slovenskih vrtcev zasedene, da so trenutno v Sloveniji le trije vrtci s specifičnim poudarkom na gibalnih/športnih vsebinah in da se v današnjem času hitrega tempa ter vse bolj razširjenega sedečega načina življenja vedno bolj poudarja pomen gibanja in športnega udejstvovanja, bi bila ustanovitev novega športnega vrtca zagotovo uspešna in zanimiva popestritev ponudbe vzgojno-varstvenih zavodov v Sloveniji.
Keywords: gibanje, gibalni razvoj otrok, celostni razvoj otrok, gibalne sposobnosti, zdravje otrok, gibalne/športne dejavnosti, zasebni vrtec, športni vrtec.
Published: 13.11.2015; Views: 1304; Downloads: 192
.pdf Full text (750,07 KB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica