| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 105
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
RAZVOJ GIBALNIH SPOSOBNOSTI PREKO ANIMACIJE LUTK
Nina Lipoglav, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi, ki nosi naslov Razvoj gibalnih sposobnosti preko animacije lutk, so predstavljeni projektno vzgojno delo, spoznavanje in dejavnosti z lutkami na telesu. V prvem, teoretičnem, delu so opisane gibalne sposobnosti, njihov razvoj in pomen za otroka. Prav tako pa so predstavljene lutke, njihov pomen, vrste in igra z njimi. Posebej so opisane lutke na telesu, s katerimi smo izvajali dejavnosti v projektnem delu. V drugem, praktičnem, delu diplomske naloge pa je opisan projekt, ki smo ga izvajali v oddelku otrok, starih od 3 do 5 let. Predstavljena sta vrtec in skupina, v kateri je potekal projekt. V nadaljevanju je natančno opisan potek projekta, ki zajema spoznavanje lutk na telesu, njihovo ustvarjanje in animacijo le-teh.
Keywords: gibalne sposobnosti, lutka, vrste lutk, animacija lutk, lutke na telesu, projektno delo
Published: 05.01.2012; Views: 1359; Downloads: 204
.pdf Full text (2,43 MB)

32.
VPLIV VODENE GIBALNE DEJAVNOSTI NA MOTORIČNI RAZVOJ OTROK
Sabina Gabrovec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Vpliv vodene gibalne dejavnosti na motorični razvoj otrok je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo najprej predstavili motorične sposobnosti otrok, podrobneje opisali motorične sposobnosti 5 - 6 let starih otrok, opisali gibalne dejavnosti v vrtcu ter oblike, načrtovanje, izvajanje in pomen evalvacije le teh. Predstavljene so tudi kompetence vzgojitelja za področje gibanja. V empiričnem delu smo predstavili rezultate, pridobljene s pomočjo pedagoškega eksperimenta, pri katerem so sodelovali otroci iz dveh enot Vrtca Ptuj. Otroci eksperimentalne skupine so bili prisotni pri izvajanju dodatnih vodenih gibalnih dejavnosti s poudarkom na razvijanju gibalnih sposobnosti, otroci kontrolne skupine pa pri teh dejavnostih niso sodelovali. Za merski instrument smo uporabili motorične teste. Rezultati motoričnih testov kažejo, da so otroci, ki so bili deležni redne, načrtovane in vodene gibalne dejavnosti, dosegli boljše rezultate pri finalnem testiranju od otrok, ki teh dejavnosti niso bili deležni. Med spoloma so se pojavile razlike med inicialnim in finalnim merjenjem. Na osnovi t-testa smo ugotovili, da redne vodene gibalne dejavnosti pozitivno vplivajo na motorični razvoj v pedagoškem eksperimentu opazovanih otrok.
Keywords: motorične sposobnosti otrok, gibalne dejavnosti v vrtcu, kompetence vzgojitelja za področje gibanje, pedagoški eksperiment
Published: 12.06.2012; Views: 2819; Downloads: 571
.pdf Full text (420,77 KB)

33.
AEROBIKA Z ELEMENTI IGRE ZA OTROKE
Tanja Stropnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bil predstaviti program aerobike, s poudarkom na elementih iger, za učence od tretjega do petega razreda osnovne šole. V teoretičnem delu so predstavljene razvojne značilnosti otrok, opisana je zgodovina aerobike, aerobika za otroke ter vpliv aerobike na otroke. Podrobneje je predstavljena tudi igra in zgradba vadbene ure aerobike. Na koncu pa še moţnosti, na kakšne načine se da vključiti aerobiko v šolo. V praktičnem delu je predstavljen celoletni načrt za učence od tretjega do petega razreda osnovne šole. Prikazane so tudi podrobne priprave za učno uro aerobike, ki so bile tudi izvedene. Temu sledi še analiza vsake učne ure. V empirični raziskavi je bila uporabljena deskriptivna metoda in metoda analize in sinteze. Raziskovalni vzorec je vključeval skupino 52 otrok, 32 deklet in 20 fantov tretjega in petega razreda, ki so sodelovali pri izvedbi ur. Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika. Rezultati so pokazali, da so bile ure aerobike dobro zasnovane. Tako lahko sklepamo, da bi bilo zaželeno aerobiko vključevati v šolo v okviru športne vzgoje ali pa kot interesno dejavnost, saj je zanimanje za to, predvsem s strani deklet, veliko.
Keywords: aerobika, igra, gibalne sposobnosti, celoletni program vadbe, priprave izvedenih ur
Published: 13.07.2012; Views: 1933; Downloads: 239
.pdf Full text (2,31 MB)

34.
VPLIV LETOVANJA NA MORJU NA GIBALNI IN TELESNI RAZVOJ OTROKA
Mojca Kerin, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vpliv letovanja na morju na gibalni in telesni razvoj otroka smo v teoretičnem delu predstavili gibalni razvoj in gibalne sposobnosti otrok, telesni razvoj otrok, gibalne kompetence, poletne gibalne/športne aktivnosti ob morju in možnosti izvajanja gibalnih športnih aktivnosti za otroke ob morju. V empiričnem delu smo želeli z rezultati ankete na vzorcu 28 staršev raziskati in analizirati njihov razlog za vključitev otrok v letovanje na morju ter pridobiti njihova mnenja o vplivu letovanja na morju na gibalni in telesni razvoj otrok. Za pridobivanje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga razdelili staršem otrok, ki so se udeležili letovanja na morju v Nerezinah v organizaciji Zveze prijateljev mladine Krško. Na osnovi rezultatov je bilo ugotovljeno, da je izboljšanje zdravja najpogostejši razlog staršev za vključitev otroka v letovanje, da se starši zavedajo pomena morske klime za zdravje otrok in da je večina staršev s programom letovanja ZPM Krško v Nerezinah zadovoljna.
Keywords: gibalni razvoj, gibalne sposobnosti, telesni razvoj, gibalne kompetence, gibalne/športne aktivnosti ob morju, morska klima, letovanje otrok.
Published: 03.04.2012; Views: 1936; Downloads: 179
.pdf Full text (619,35 KB)

35.
VPLIV KOORDINACIJE NA USTVARJANJE GIBALNIH ZNANJ PREDŠOLSKIH OTROK
Beti Škrjanec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Povzetek Diplomsko delo z naslovom Vpliv koordinacije na ustvarjanje gibalnih znanj predšolskih otrok je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili gibalna znanja in koordinacijo v predšolskem obdobju. V empiričnem delu smo na osnovi pedagoškega eksperimenta želeli ugotoviti vpliv koordinacija na ustvarjanje gibalnih znanj pri predšolskih otrocih. Pedagoški eksperiment je potekal v časovnem obdobju treh mesecev. Slučajnostni vzorec iz konkretne populacije predstavljajo pet let starih otroci. Otroci eksperimentalne skupine so imeli v času eksperimenta dvakrat tedensko gibalne načrtovane in vodene dejavnosti s poudarkom na koordinaciji. Postopek zbiranja podatkov je potekal v kvantitativni tehniki. Za pridobivanje podatkov o koordinaciji in gibalnih znanjih otrok smo uporabili baterijo devetih motoričnih testov. Podatke smo kvantitativno obdelali in analizirali z deskriptivno statistiko in bivariatno analizo, rezultate smo grafično in tabelarično prikazali. Na osnovi t-testa smo ugotovili, da načrtovane in vodene gibalne dejavnosti s poudarkom na razvijanju koordinacije pozitivno vplivajo na ustvarjanje gibalnih znanj predšolskih otrok.
Keywords: Ključne besede: predšolski otrok, gibalne sposobnosti, koordinacija, gibalna znanja, pedagoški eksperiment
Published: 05.01.2012; Views: 2290; Downloads: 288
.pdf Full text (1,19 MB)

36.
Vpliv gibalnih sposobnosti na osvajanje gibalnih znanj 5-6 let starih otrok
Sandra Prapotnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv gibalnih sposobnosti na osvajanje gibalnih znanj 5-6 let starih otrok je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so predstavljene gibalne kompetence otroka, telesni in gibalni razvoj, gibalne sposobnosti otrok, gibalna znanja v predšolskem obdobju, gibalno izkušenjsko okolje in kompetence vzgojitelja v vrtcu. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati, pridobljeni s pomočjo pedagoškega eksperimenta, pri katerem so bili otroci eksperimentalne skupine prisotni pri izvajanju dodatnih gibalnih/športnih dejavnosti s poudarkom na razvijanju gibalnih sposobnosti, otroci kontrolne skupine pa pri teh dejavnostih niso sodelovali. Rezultati kažejo, da so otroci eksperimentalne skupine v času pedagoškega eksperimenta na področju gibalnih sposobnosti in gibalnih znanj napredovali bolj kot otroci kontrolne skupine; da dodatno strokovno vodene in načrtovane gibalne/športne dejavnosti, ki imajo poudarek na razvijanju gibalnih sposobnosti, pozitivno vplivajo na osvajanje gibalnih znanj, saj so otroci eksperimentalne skupine dosegli boljše rezultate od otrok kontrolne skupine, ki niso imeli dodatnih gibalnih/športnih dejavnosti. Rezultati kažejo tudi, da primerno razvite gibalne sposobnosti pri otrocih, starih 5-6 let, pozitivno vplivajo na osvajanje njihovih gibalnih znanj.
Keywords: gibalne kompetence otroka, gibalni razvoj otrok, telesni razvoj otrok, gibalne sposobnosti otrok, gibalna znanja v predšolskem obdobju
Published: 23.04.2012; Views: 2705; Downloads: 315
.pdf Full text (861,15 KB)

37.
VPLIV NAČRTOVANIH IN VODENIH GIBALNIH DEJAVNOSTI NA OSVAJANJE GIBALNIH ZNANJ 3-4 LETA STARIH OTROK
Marjana Knuplež, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv načrtovanih in vodenih gibalnih dejavnosti na osvajanje gibalnih znanj 3—4 leta starih otrok je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili gibalne kompetence otroka, gibalni razvoj in gibalne sposobnosti 3—4 leta starih otrok ter opredelili pojma gibalna znanja in gibalno izkušenjsko bogato okolje. V empiričnem delu smo na podlagi pedagoškega eksperimenta ugotavljali vpliv načrtovanih in vodenih gibalnih dejavnosti na osvajanje gibalnih znanj 3—4 leta starih otrok. Pedagoški eksperiment je potekal v časovnem obdobju treh mesecev. Eksperimentalni vzorec so predstavljali 3—4 leta stari otroci. Na osnovi rezultatov pedagoškega eksperimenta smo ugotovili, da obstajajo razlike v gibalnih znanjih med eksperimentalno in kontrolno skupino. Na osnovi t-testa smo tudi ugotovili, da načrtovane in vodene gibalne dejavnosti s poudarkom na razvijanju gibalnih sposobnosti pozitivno vplivajo na ustvarjanje gibalnih znanj predšolskih otrok.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, gibalne sposobnosti, gibalni razvoj, gibalna znanja, gibalne kompetence, gibalne/športne dejavnosti, gibalno izkušenjsko bogato okolje, pedagoški eksperiment.
Published: 03.04.2012; Views: 2636; Downloads: 328
.pdf Full text (1,00 MB)

38.
VLOGA STARŠEV PRI GIBALNEM RAZVOJU OTROK V URBANIH IN RURALNIH NASELJIH
Adrijana Niderl, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vloga staršev pri gibalnem razvoju otrok v urbanih in ruralnih naseljih smo želeli z rezultati anket ugotoviti vpliv staršev na gibalni razvoj otroka, ter kako kraj bivanja vpliva na gibalni razvoj predšolskega otroka. Predvsem smo želeli ugotoviti, ali obstajajo bistveno pomembne razlike med družinami, ki živijo v urbanih naseljih in družinami, ki živijo v ruralnih naseljih. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov: teoreticnega in empiricnega dela. V teoreticnem delu smo predstavili motoricni razvoj otroka, njegove faze in stopnje, posamezne gibalne sposobnosti ter dejavnike, ki vplivajo na otrokov gibalni razvoj. V nadaljevanju smo predstavili družino, njene funkcije, šport v družini, pomembnost ukvarjanja s športom v otroški in odrasli dobi, možnosti preživljanja prostega casa v družini ter vpliv kraja bivanja na gibalni razvoj otroka. Empiricni del diplomskega dela zajema ugotovitve raziskave, ki smo jo naredili s pomocjo anketnega vprašalnika na vzorcu 132 staršev otrok, starih od 5 do 6 let, iz treh mestnih in treh podeželskih vrtcev. Namen raziskave je bil ugotoviti ali starši vplivajo na gibalni razvoj svojega otroka glede na kraj bivanja. Pri obdelavi podatkov smo prišli do naslednjih ugotovitev: vecina staršev je športno aktivnih veckrat na teden; najvecja ovira za športno aktivnost staršev samih in skupaj z otrokom je pomanjkanje casa; starši so športno aktivni skupaj s svojim otrokom veckrat na teden ali vsaj ob vikendih; 61% otrok ni vkljucenih v nobeno organizirano športno vadbo; otroci iz ruralnih naselij so manj športno aktivni od otrok iz urbanih naselij; otroci staršev, kateri so ali so bili sami športno aktivni, so bolj športno aktivni tudi njihovi otroci kakor otroci športno neaktivnih staršev.
Keywords: predšolski otrok, gibalni razvoj, gibalne sposobnosti, družina in šport, vloga staršev, kraj bivanja
Published: 11.09.2012; Views: 1424; Downloads: 268
.pdf Full text (446,04 KB)

39.
VLOGA STARŠEV PRI USTVARJANJU GIBALNIH KOMPETENC OTROK
Martina Horvat, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Povzetek Diplomsko delo z naslovom Vloga staršev pri ustvarjanju gibalnih kompetenc otrok je sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega. Namen raziskave je bil ugotoviti vlogo staršev pri ustvarjanju gibalnih kompetenc otrok. V teoretičnem delu smo predstavili gibalne sposobnosti in telesne značilnosti otrok, gibalne kompetence predšolskih otrok, njihov razvoj, pomen in vpliv okolja na ustvarjanje le-teh ter pomembnost gibalno-izkušenjskega bogatega okolja. V empiričnem delu diplomske naloge smo opravili raziskavo na vzorcu 119 staršev otrok starih od 2 do 6 let s pomočjo anketnega vprašalnika zaprtega tipa. Z obdelavo podatkov smo prišli do naslednjih ugotovitev: starši se zavedajo pomena gibalno/športne dejavnosti svojih otrok, saj pripomore k boljšemu razvoju tudi na drugih področjih otrokovega razvoja; ne glede na starost je večina staršev skupaj z otrokom športno aktivna na prostem, kjer najpogosteje skupaj z otrokom izvajajo različne igre z žogo; izobrazba staršev in njihova narava dela vplivata na pogostost gibalno-športne aktivnosti skupaj z otrokom, saj so starši z višjo izobrazbo in tisti, ki opravljajo umsko delo, aktivnejši; starši vključujejo otroke v organizirano športno vadbo na željo otrok, pri tem pa smo ugotovili, da je zelo malo otrok tja tudi vključenih; večina staršev je na letnem dopustu neaktivna.
Keywords: predšolski otrok, gibalne sposobnosti otrok, telesne značilnosti otrok, gibalne kompetence otrok, vloga staršev
Published: 12.06.2012; Views: 1706; Downloads: 206
.pdf Full text (1,26 MB)

40.
MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA STARŠEV V RAZLIČNE ORGANIZACIJSKE OBLIKE PREDŠOLSKE ŠPORTNE VADBE
Martina Lorbek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Možnosti vključevanja staršev v različne organizacijske oblike predšolske športne vadbe smo v teoretičnem delu predstavili otrokov gibalni razvoj ter vplive dednosti, okolja in lasne aktivnosti nanj. Izpostavili smo vlogo staršev in vlogo vrtca v otrokovem gibalnem razvoju ter pomen gibalno izkušenjskega okolja. Predstavili smo tudi pomen vključevanja staršev v športne aktivnosti vrtca. Empirični del diplomskega dela zajema ugotovitve raziskave, ki smo jo zbrali s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, na vzorcu šestdesetih staršev otrok, ki obiskujejo vrtec Ivana Glinška Maribor, enoto Pristan, in so se udeležili tradicionalne vadbene ure z naslovom »Otroci in starši telovadimo skupaj«. Namen raziskave je bil podrobneje ovrednotiti možnosti in interes staršev za vključevanje v različne organizacijske oblike športne vadbe. Ob upoštevanju starosti in spola staršev je bilo raziskano predvsem poznavanje ponudbe in oblik gibalno-športnih dejavnosti v vrtcu, odvisnost vključevanja v omenjene oblike dejavnosti in možnostmi, ki jih vrtec ponuja. Raziskan je tudi delež dejavnikov, ki omejujejo športno aktivnost staršev skupaj z njihovimi otroki. Rezultati raziskave kažejo, da poznavanje gibalno-športnih dejavnosti vrtca s starostjo staršev rastejo; vrtec ne ponuja dovolj možnosti za vključevanje staršev v skupne športne aktivnosti; starši predšolskih otrok imajo interes in željo po vključevanju v gibalne-športne dejavnosti v vrtcu skupaj s svojim otrokom; redno športno vadbo staršem skupaj z otrokom onemogoča pomanjkanje časa; očetje so skupaj s svojim otrokom pogosteje gibalno-športno aktivni kot matere.
Keywords: predšolski otrok, gibalni razvoj, gibalne sposobnosti in spretnosti, program gibalnih dejavnosti, vloga staršev, vloga vrtca.
Published: 13.07.2012; Views: 1481; Downloads: 231
.pdf Full text (869,53 KB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica