| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 103
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
21.
VPLIV STARŠEV NA VKLJUČEVANJE OTROK V GIBALNE DEJAVNOSTI
Zvonka Denžič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Povzetek Diplomsko delo z naslovom Vpliv staršev na vključevanje otrok v gibalne dejavnosti je sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu smo predstavili gibalne sposobnosti in telesne značilnosti otrok, ustvarjanje gibalnih kompetenc otrok v predšolskem obdobju in prednosti gibalno izkušenjsko bogatega okolja. Empirični del diplomskega dela zajema ugotovitve raziskav, ki smo jih zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika na vzorcu 76 staršev 4-6 let starih otrok, ki obiskujejo Vrtec pri Osnovni šoli Bizeljsko in Vrtec Krško, ter staršev 6-7 let starih otrok, ki obiskujejo prvi razred v osnovni šoli Bizeljsko. Namen raziskave je bil podrobneje pojasniti in ovrednotiti vpliv staršev na vključevanje otrok v gibalne dejavnosti. Z obdelavo podatkov smo prišli do naslednjih ugotovitev: največ staršev je športno aktivnih samo med vikendi, največ staršev je športno aktivnih skupaj s svojim otrokom večkrat na teden, najpogostejši vzrok za gibalno neaktivnost je pomanjkanje časa, starši, ki so bili sami kot otroci vključeni v športna društva, pogosteje vključujejo svoje otroke v katero izmed oblik organizirane športne vadbe, starši poznajo pomen športne aktivnosti za otrokov hitrejši razvoj, največ staršev je gibalno aktivnih skupaj z otrokom na prostem in največ staršev vključi otroke v organizirano športno vadbo zaradi ţelje otroka.
Keywords: Ključne besede: predšolski otrok, gibalne sposobnosti otrok, telesne značilnosti otrok, gibalne kompetence otrok, vloga staršev
Published: 27.06.2011; Views: 2125; Downloads: 283
.pdf Full text (1,19 MB)

22.
NAČIN PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA OTROK V ČASU POČITNIC
Tamara Erbus, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Način preživljanja prostega časa otrok v času počitnic je sestavljeno iz teoretičnih izhodišč in empiričnega raziskovanja. V teoretičnem delu so predstavljene gibalne kompetence in telesne razsežnosti otrok, vpliv športnih aktivnosti na ustvarjanje gibalnih kompetenc, gibalnih znanj, razvoj gibalnih sposobnosti in telesnih razsežnosti otrok ter pomen gibalno/športnega preživljanja prostega časa. V empiričnem delu so prikazani rezultati motoričnih testov na vzorcu 50 otrok, starih pet let in rezultati anonimnega anketnega vprašalnika njihovih staršev. Rezultati motoričnih testov so pokazali, da so fantje nazadovali v primerjavi z dekleti, otroci z višjim indeksom telesne mase (ITM) so dosegali boljše rezultate od otrok z nižjim indeksom telesne mase (ITM). Rezultati anonimnega anketnega vprašalnika so pokazali, da izobrazba staršev ne vpliva na gibalno aktivnost skupaj z otroki, da so športno neaktivni starši s svojimi otroki gibalno aktivni le ob koncu tedna ali nikoli, da staršem primanjkuje časa za skupno športno preživljanje časa z otroki in da je več kot polovica testiranih otrok vključenih v različne organizirane športne vadbe.
Keywords: gibalne kompetence, gibalne sposobnosti, gibalna znanja, indeks telesne mase, telesne razsežnosti otrok, vloga staršev.
Published: 27.06.2011; Views: 1730; Downloads: 154
.pdf Full text (656,05 KB)

23.
VPLIV STAROSTI IN SPOLA NA VZDRŽLJIVOST PRIPADNIKOV SLOVENSKE VOJSKE
Matej Kostanjevec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen naloge je bil ugotoviti vpliv starosti in spola na vzdržljivost pripadnikov Slovenske vojske. Do ugotovitev smo prišli z testiranjem teka na 3200 metrov ali hoje na 3800 metrov, ki predstavlja enega od treh testov v sklopu preverjanja gibalnih sposobnosti v Slovenski vojski. Vzorec merjencev je obsegal 6333 pripadnikov Slovenske vojske v starosti od 18 do 60 let. Merjence smo razdelili na sedem starostnih skupin in po spolu. V vzorec spremenljivk smo vključili merske postopke, s katerimi smo ugotavljali čas teka na 3200 metrov in čas hoje na 3800 metrov. Merjenja so bila opravljena spomladi in jeseni leta 2010 v vojašnicah po Sloveniji. Nekaj meritev je bilo izvedenih tudi v Nato bazah po Evropi. Podatki so bili obdelani z osnovno statistiko. Obdelovale so se posamezne starostne skupine, posebej glede na spol v teku ali hoji. Dobljene vrednosti so rezultat mediane. Raziskava je pokazala pričakovan padec vzdržljivosti z večanjem starosti posameznika. Raziskava je pokazala tudi pričakovano porast zdravstveno opravičenih teka z večanjem starosti posameznika. Ti so namesto teka opravljali test hoje. Tukaj se je pojavila razlika med spoloma, saj imajo ženske več zdravstvenih težav kot njihovi moški vrstniki.
Keywords: motorične sposobnosti, gibalne sposobnosti, vzdržljivost, Slovenska vojska, tek na 3200 metrov, hoja na 3800 metrov
Published: 21.07.2011; Views: 2562; Downloads: 241
.pdf Full text (386,85 KB)

24.
VPLIV ELEMENTARNIH IGER NA USVAJANJE GIBALNIH ZNANJ PRI PET LET STARIH OTROCIH
Maja Mauc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vpliv elementarnih iger na usvajanja gibalnih znaj pri pet let starih otrocih je v teoretičnem delu posebna pozornost posvečena usvajanju gibalnih znanj pri pet let starih otrocih, vplivu elementarnih iger na usvajanja gibalnih znanj, sredstvom za razvijanje gibalnih sposobnosti, telesnim razsežnostim pet let starih otrok in možnostim za izvajanje gibalnih dejavnosti v vrtcu Vojnik. V empiričnem delu so navedeni rezultati pedagoškega eksperimenta, kjer so bili otroci eksperimentalne skupine deležni dodatnih gibalno/športnih dejavnosti za usvajanje gibalnih znanj, in otroci kontrolne skupine, ki pri teh dejavnostih niso sodelovali. Rezultati kažejo, da so otroci, ki so imeli strokovno, načrtovano in vodeno gibalno/športno dejavnost v času dveh mesecev, napredovali in dosegali boljše rezultate pri usvajanju gibalnih znanj kot pa otroci, ki niso bili deležni dodatnih športno/gibalnih dejavnostih za usvajanje gibalnih znanj.
Keywords: gibalna znanja, elementarne igre, gibalne sposobnosti, predšolski otrok, gibalne/športne dejavnosti.
Published: 05.09.2011; Views: 2335; Downloads: 554
.pdf Full text (839,59 KB)

25.
VPLIV NAČRTOVANIH IN VODENIH GIBALNIH AKTIVNOSTI NA RAZVOJ KOORDINACIJE PRI TRI DO ŠTIRI LETA STARIH OTROCIH
Kristina Medvedec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv načrtovanih in vodenih gibalnih aktivnosti na razvoj koordinacije pri 3 do 4 leta starih otrocih je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili telesne razsežnosti tri do štiri leta starih otrok, gibalne sposobnosti in gibalna znanja otrok, kjer smo se osredotočili na starost. Podrobneje smo predstavili koordinacijo gibanja, njen razvoj, vplivanja na koordinacijo in njen pomen. Predstavili smo tudi načrtovanje gibalnih dejavnosti v vrtcu, gibalno izkušenjsko bogato okolje in kompetence vzgojitelja na področju gibanja. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati pedagoškega eksperimenta, kjer so bili otroci eksperimentalne skupine deležni dodatnih gibalno/športnih dejavnosti za razvijanje koordinacije gibanja, in otrok kontrolne skupine, ki pri teh dejavnostih niso sodelovali. Rezultati kažejo, da so tri do štiri leta stari otroci, ki so imeli v času pedagoškega eksperimenta dodatno, načrtovano in vodeno gibalno/športno dejavnost s poudarkom na koordinaciji gibanja, pri finalnem testiranju motoričnih sposobnosti dosegli boljše rezultate kot otroci, ki v tem času niso imeli dodatnih gibalno/športnih dejavnosti za razvoj motoričnih sposobnosti.
Keywords: telesne razsežnosti otrok, gibalne sposobnosti, gibalna znanja, koordinacija gibanja, gibalne/športne dejavnosti, kompetence vzgojitelja
Published: 06.09.2011; Views: 2840; Downloads: 744
.pdf Full text (961,31 KB)

26.
PRIMERJAVA NEKATERIH TELESNIH ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH SPOSOBNOSTI TRI LETA STARIH OTROK
Lidija Cigelšek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Primerjava nekaterih telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti tri leta starih otrok smo želeli primerjati nekatere gibalne sposobnosti in telesne značilnosti od ena do tri leta starih otrok. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so predstavljene telesne značilnosti in gibalne sposobnosti otrok od prvega do tretjega leta starosti, gibalne kompetence v prvih letih življenja ter gibalno izkušenjsko bogato okolje. V empiričnem delu so prikazani rezultati motoričnih testov in meritev telesnih značilnosti. Motorične sposobnosti in telesne značilnosti so bile izmerjene na vzorcu 50 otrok v starosti od enega do tretjega leta, pri čemer sta bili uporabljeni deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda raziskovanja. Rezultati so prikazani glede na spol, telesno težo, telesno višino in indeks telesne mase. Ugotovljeno je, da med dečki in deklicami ni pomembnih razlik v rezultatih motoričnih testov, prav tako pa med njimi ni statistično pomembnih razlik v telesni teži in telesni višini. Ugotovljeno je tudi, da otroci z višjim indeksom telesne mase dosegajo boljše rezultate od otrok z nižjim indeksom telesne mase.
Keywords: telesne značilnosti, telesni razvoj, gibalne sposobnosti, gibalni razvoj, gibalne stopnje, regulacija energije, regulacija gibanja, razvoj senzorike, gibalne kompetence.
Published: 05.09.2011; Views: 1619; Downloads: 313
.pdf Full text (557,26 KB)

27.
VPLIV ELEMENTARNIH IGER NA USVAJANJA GIBALNIH ZNANJ PRI DVE LETI STARIH OTROCIH
Sanja Marat, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vpliv elementarnih iger na usvajanja gibalnih znanj pri dve leti starih otrocih smo želeli ugotoviti, ali načrtovane in strokovno vodene elementarne gibalne igre pozitivno vplivajo na usvajanje gibalnih znanj pri dve leti starih otrocih. V teoretičnem delu smo predstavili telesne razsežnosti otrok, opredeli pojme gibalne sposobnosti in gibalna znanja otrok, natančneje predstavili pomen elementarnih iger ter vpliv gibalno izkušenjsko bogatega okolja na usvajanje gibalnih znanj otrok in se seznanili, katere so kompetence vzgojitelja pri ustvarjanju gibalnih znanj otrok. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati pedagoškega eksperimenta, v katerem je sodelovalo dvajset otrok, starih od ena do dve leti. Otroke smo testirali s pomočjo štirih testov gibalnih znanj, s katerimi smo ugotavljali napredek gibalnih znanj v času eksperimenta. Na osnovi rezultatov ugotavljamo, da je eksperimentalna skupina otrok dosegla boljše rezultate kot kontrolna skupina, kar pomeni, da je eksperimentalna skupina v dveh mesecih na podlagi načrtovanih elementarnih iger zelo napredovala. Obstajajo tudi razlike med spoloma, saj so deklice dosegale boljše rezultate kot dečki. Iz vseh podatkov pa lahko potrdimo, da načrtovane in strokovno vodene elementarne igre pozitivno vplivajo na usvajanje gibalnih znanj otrok.
Keywords: telesne razsežnosti otrok, gibalne sposobnosti, gibalna znanja, elementarne gibalne igre, gibalno izkušenjsko bogato okolje, kompetence vzgojitelja
Published: 05.09.2011; Views: 2841; Downloads: 569
.pdf Full text (799,82 KB)

28.
UPORABA ŠPORTNEGA PARKA ZA USTVARJANJE GIBALNIH KOMPETENC OTROKA
Tina Jamnikar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Uporaba športnega parka za ustvarjanje gibalnih kompetenc je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili gibalne kompetence otroka, njihov razvoj in pomen za gibalni razvoj. Predstavljene so kompetence vzgojitelja na področju gibanja, načrtovanje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje gibalnih dejavnosti ter sposobnosti. Opisan je gibalni park v Šoštanju in kakšno naj bo gibalno izkušenjsko bogato okolje. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati pedagoškega eksperimenta, v katerem je sodelovalo 42 otrok iz vrtca Šoštanj in vrtca Velenje, starih od štiri do pet let. Rezultati testiranj gibalnih sposobnosti in znanj so pokazali, da obstajajo razlike med spoloma, saj so dečki dosegali boljše rezultate kot deklice. Otroci z višjim indeksom telesne mase so dosegli boljše rezultate kot otroci z nižjim. Na finalnem testiranju so v primerjavi z inicialnim testiranjem otroci eksperimentalne skupine dosegli boljše rezultate od otrok kontrolne skupine.
Keywords: Predšolski otrok, gibalne kompetence, gibalne sposobnosti, gibalne dejavnosti, gibalni park.
Published: 04.10.2011; Views: 1151; Downloads: 129
.pdf Full text (1,60 MB)

29.
ŠPORTNOVZGOJNI KARTON - DA ALI NE?
Lucija Žganec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Danes skoraj vsi poklici zahtevajo delo z računalniki, računalnik pa je postal tudi nepogrešljiv del izobraževanja. Sedeč način življenja in nepravilno prehranjevanje prinašata neželene posledice na telesnem in gibalnem področju človeka, posledice pa so vse bolj vidne tudi na telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine. Kažejo se v povečani telesni teži in debelosti, sistematične spremljave telesnega in gibalnega razvoja pa kažejo, da so ti negativni trendi opazni predvsem pri najmlajši starostni stopnji od 7. do 11. leta. Namen raziskave je bil ugotoviti vlogo, smisel in uporabnost športnovzgojnega kartona v šolski in športni praksi. S pomočjo anketnega vprašalnika smo želeli priti do nekaterih splošnih temeljnih informacij, iz katerih bi bilo razvidno, kakšna so stališča učiteljev, učencev in staršev do športnovzgojnega kartona; koliko so učenci, starši, učitelji in športni klubi seznanjeni z njegovo temeljno nalogo, uporabnostjo in vsebinsko strukturo. Spoznati smo želeli, kako podatke ugotovljenega stanja izkoriščajo športni klubi pri vključevanju otrok v selektivni proces tekmovalnega športa ter kakšna je informiranost staršev o telesnem in gibalnem razvoju svojih otrok. V računalniško obdelavo podatkov je bilo vključenih 112 učencev in njihovih staršev iz 5 osnovnih šol ter 32 razrednih učiteljev. V raziskavo so bili vključeni tudi športni klubi, ki z opaznim napredkom delujejo na območju koroške regije. Raziskava je bila narejena s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov, in sicer vprašalnika za učitelje ter vprašalnika za učence in starše, na katerem je bilo razvidno, kaj rešijo učenci in kaj starši. Informacije o klubih smo pridobili z obiskom na njihovih ustanovah ali po telefonskem pogovoru.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: športnovzgojni karton, gibalni razvoj, telesni razvoj, telesne značilnosti, gibalne sposobnosti, starši, učenci, učitelji, športni klubi
Published: 06.02.2012; Views: 2463; Downloads: 225
.pdf Full text (2,57 MB)

30.
VPLIV TEKALNIH ELEMENTARNIH IGER NA USVAJANJE GIBALNIH ZNANJ PET LET STARIH OTROK
Jožica Libman, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi Vpliv tekalnih elementarnih iger na usvajanje gibalnih znanj pet let starih otrok sta v teoretičnem delu opisana gibalni in telesni razvoj otrok, predstavljene so gibalne in funkcionalne sposobnosti ter gibalna znanja pet let starih otrok ter na teoretičnem nivoju opisane elementarne tekalne igre in predstavljene kompetence vzgojitelja na področju gibalnih dejavnosti v vrtcu. V empiričnem delu so prikazani rezultati dvomesečnega pedagoškega eksperimenta z namenom ugotoviti vpliv elementarnih tekalnih iger na usvajanje gibalnih znanj. Namenski neslučajnostni vzorec predstavljajo pet let stari otroci, kot merski instrument je bilo uporabljenih devet motoričnih testov. Rezultati pedagoškega eksperimenta, pridobljeni na testiranjih in obdelani na nivoju osnovne deskriptivne statistike, dokazujejo, da načrtovane in strokovno vodene elementarne tekalne igre pozitivno vplivajo na usvajanje gibalnih znanj pri opazovanem vzorcu pet let starih otrok.
Keywords: Gibalna znanja, gibalne sposobnosti, elementarne tekalne igre, predšolski otrok.
Published: 13.12.2011; Views: 2492; Downloads: 485
.pdf Full text (897,20 KB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica