| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 39
First pagePrevious page1234Next pageLast page
21.
MOŽNOSTI GIBALNIH DEJAVNOSTI V VRTCU ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE
Barbara Škarja, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo Moţnosti gibalnih dejavnosti v vrtcu za gibalno ovirane otroke je teoretično delo. Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kakšne so moţnosti gibalnih dejavnosti v vrtcu za gibalno ovirane otroke, ali so lahko gibalno ovirani otroci vključeni v redne oddelke in ali gibalno ovirani otroci potrebujejo posebne prilagoditve za vključevanje v standardne vrtce. Uporabljeni sta bili deskriptivna in komparativna metoda raziskovanja. Predstavljena so splošna spoznanja o gibalni oviranosti ter kaj vse lahko vpliva na gibalno oviranost. Na osnovi uporabljenih metod je bilo ugotovljeno, da gibalno oviran otrok v vrtcu potrebuje časovne in prostorske prilagoditve gibalnih dejavnosti, da so gibalno ovirani otroci lahko vključeni v standardne vrtce, da imajo gibalno ovirani otroci v skupini prilagojeno izvajanje gibalnih dejavnosti in da gibalno oviran otrok poleg sebe potrebuje spremljevalko, ki mu pri vsakodnevnih dejavnostih pomaga, ga usmerja in spodbuja.
Keywords: Gibanje, gibalna dejavnost, gibalna oviranost, predšolski otrok
Published: 15.04.2014; Views: 2190; Downloads: 406
.pdf Full text (572,60 KB)

22.
POMEN GIBANJA IN ZDRAVE PREHRANE PRI MOTORIČNEM RAZVOJU OTROKA
Melanija Pešak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Pomen gibanja in zdrave prehrane pri motoričnem razvoju otroka je teoretično delo. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti pomen gibanja in zdrave prehrane pri motoričnem razvoju otroka. V nalogi smo predstavili motorični razvoj otroka, razvoj grobe in fine motorike ter stopnje motoričnega razvoja. Predstavljene so gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju, njihov pomen in oblike. Razložili smo pomen gibalne igre za otroke. V nadaljevanju smo predstavili zdravo prehrano v predšolskem obdobju, zdravo in uravnoteženo prehrano, piramido zdrave prehrane, kaj so hranila na splošno in vrste hranilnih snovi. Na kratko je tudi predstavljeno število dnevnih obrokov in časovna razporeditev obrokov preko dneva ter jedilniki za vrtce in prvo triado osnovne šole. Na koncu smo predstavili vpliv redne gibalne dejavnosti na motorični razvoj otroka in vpliv prehrane na motorični razvoj otroka. Iz teorije smo ugotovili, da sta gibanje in zdrava prehrana najbolj pomembna dejavnika v razvoju otroka. Med seboj se tesno prepletata, saj sta pomembna dejavnika pri preprečevanju kroničnih bolezni. Pripomoreta k ohranjanju in krepitvi zdravja. Ugotovili smo, da smo z rednim gibanjem in zdravim prehranjevanjem bolj zdravi, imamo več energije, se dobro počutimo in smo osebno bolj zadovoljni.
Keywords: motorični razvoj, gibanje, gibalna dejavnost, zdrava prehrana, uravnotežena prehrana, vpliv gibalne dejavnosti na motorični razvoj, vpliv prehrane na motorični razvoj.
Published: 12.11.2013; Views: 3114; Downloads: 397
.pdf Full text (378,92 KB)

23.
VPLIV REDNE GIBALNE DEJAVNOSTI V NARAVI NA ZDRAVJE OTROK
Sandra Sorčič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vpliv redne gibalne dejavnosti v naravi na zdravje otrok smo želeli na podlagi analiziranih podatkov in virov ugotoviti pomen gibalne dejavnosti v naravi na zdravje in razvoj predšolskega otroka. Ugotavljali smo dejavnike, ki vplivajo na otrokov razvoj in zdravje. Želeli smo ugotoviti kdaj, kje in kako so starši skupaj z otrokom gibalno/športno aktivni. Zanimalo nas je, ali se starši zavedajo pomembnosti zdravja in gibalne/športne aktivnosti svojih otrok ter kako vzgojitelji ohranjajo zdravje pri predšolskem otroku. Ugotovili smo, da je redna telesna dejavnost v zgodnjem življenjskem obdobju nepogrešljiva, saj je ključnega pomena za otrokov nadaljnji razvoj. To pomeni, kar otrok zamudi v otroštvu, kasneje več ne more nadoknaditi. Otrok z gibanjem neposredno ohranja svoje zdravje. Z gibalnimi dejavnostmi na prostem izboljšuje zdravstveno stanje – pridobiva odpornost in si krepi imunski sistem. Ugotavljali smo tudi vlogo staršev pri vključevanju otrok v gibalne dejavnosti. Naše ugotovitve potrjujejo, da otroci pri gibalnem udejstvovanju prevzemajo navade in zgled staršev. Njihova naloga je, da otroku privzgojijo zdrav zgled – namesto gledanja televizije skupno preživljanje časa na svežem zraku. Tako otroku pomagajo odkriti zvrst športa, v katerem bo užival, doživljal ugodje in preprečijo vzrok nastajanja prekomerne telesne teže in debelosti.
Keywords: predšolski otrok, gibalna/športna aktivnost, redna telesna dejavnost, zdravstveno stanje, zdrav zgled
Published: 19.03.2013; Views: 3080; Downloads: 1149
.pdf Full text (624,14 KB)

24.
ANALIZA RAZMER MARIBORSKIH VRTCEV ZA IZVAJANJE GIBALNIH DEJAVNOSTI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
Andreja Ferk, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Osnovni namen diplomske naloge je prikazati, kakšne so prostorske razmere v mariborskih vrtcih, kjer izvajajo prilagojeno gibalno dejavnost. Najpomembneje je poudariti dejstvo, da večina otrok s posebnimi potrebami trpi za motoričnim primanjkljajem, kar se kaže v slabšem gibalnem razvoju. Težave se pokažejo v zmanjšanih gibalnih sposobnostih in v slabši zmogljivosti. Prav zaradi zgoraj navedenih razlogov je pomembno, da otrok s posebnimi potrebami ne zapostavljamo pri gibalni dejavnosti, ampak jih spodbujamo k redni in aktivni udeležbi, saj ima le-ta za njih morda še toliko večjo vrednost. Tekom raziskovanja smo ugotovili, da imajo v večini vrtcev zagotovljene primerne prostore za izvajanje prilagojene gibalne dejavnosti, s čimer otrokom zagotavljajo kakovostno izvedbo dejavnosti, saj imajo posledično na voljo tudi ustrezne športne pripomočke, poskrbljeno pa je tudi za samo varnost otrok. Pri poučevanju gibalnih dejavnosti vzgojitelji uporabljajo primerne didaktične parametre in pri tem upoštevajo ter poudarjajo otrokov primanjkljaj. Slednje zagotavljajo z izbiro ustreznih osnovnih načel dela in vzgojno izobraževalnih ciljev, ki jih uporabljajo pri poučevanju prilagojene gibalne dejavnosti.
Keywords: Prilagojena gibalna dejavnost, prostorske razmere, ustreznost pripomočkov, didaktični parametri.
Published: 04.01.2013; Views: 1100; Downloads: 131
.pdf Full text (464,55 KB)

25.
POVEZANOST GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN ŠPORTNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTK
Mojca Polh Budja, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v gibalni učinkovitosti med skupinami različno športno dejavnih študentk. V raziskavi je sodelovalo 167 študentk Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, smer razredni pouk, starih od 19 do 20 let. Gibalne sposobnosti študentk so bile izmerjene z Eurofit testno baterijo, za meritve športne dejavnosti pri posameznih študentkah pa je bil uporabljen vprašalnik. Za ugotavljanje razlik gibalnih sposobnosti med različno športno dejavnimi študentkami je bila uporabljena analiza variance (ANOVA), za natančnejšo opredelitev razlik pa je bil uporabljen Post-Hoc Scheffe preizkus. Statistično značilnost smo ugotavljali na ravni tveganja p≤0,05. Rezultati raziskave kažejo, da se statistično značilne razlike pojavljajo med skupinama manj športno dejavnih študentk in zelo športno dejavnih študentk v celotni gibalni učinkovitosti ter moči trupa. Pri vseh drugih gibalnih sposobnostih, ki smo jih obravnavali (aerobna vzdržljivost, eksplozivna moč nog, moč roke, hitrost alternativnih gibov, vzdržljivost v moči, ravnotežje, hitrost in agilnost, gibljivost) ni statistično značilnih razlik med skupinami manj, srednje in zelo športno dejavnih študentk. S pomočjo raziskave smo torej ugotovili, da je šport eden izmed dejavnikov, ki učinkujejo na stanje splošne gibalne pripravljenosti študentk. Športna dejavnost se je namreč izkazala kot pomemben dejavnik pri ohranjanju doseženega nivoja gibalne učinkovitosti in moči trupa med skupinama manj in zelo športno dejavnih študentk.
Keywords: motorične sposobnosti, gibalni razvoj, gibalna dejavnost, mlajši odrasli
Published: 28.11.2012; Views: 1549; Downloads: 241
.pdf Full text (668,83 KB)

26.
VPLIV REDNE GIBALNE DEJAVNOSTI V NARAVI NA ZDRAVJE OTROK
Tonja Mašera, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv redne gibalne dejavnosti v naravi na zdravje otrok je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili otrokovo potrebo po gibanju, vpliv gibanja na zdravje, nacionalne in mednarodne deklaracije o zdravju in športu, nacionalno zakonodajo za področje zdravja in športa, izvajanje gibalnih dejavnosti v vrtcu, sodobne probleme na področju zdravja otrok, klimatske razmere v Sloveniji, možnosti za izvajanje gibalnih dejavnosti v naravi, preventivno vlogo izvajanja gibalnih dejavnosti v naravi ter dosedanje raziskave in ugotovitve v povezavi s temo diplomske naloge. V empiričnem delu smo s pomočjo kavzalne-neeksperimentalne metode ugotavljali, v kakšni meri se otroci udeležujejo gibalnih dejavnosti v naravi ter kakšno vlogo imajo pri tem starši in vzgojitelji otrok. Uporabili smo kvantitativno tehniko zbiranja podatkov – anketni vprašalnik. V raziskavi je sodelovalo 20 vzgojiteljev, 20 pomočnikov vzgojiteljev in 20 staršev iz Rogaške Slatine in Rogatca. Raziskave so pokazale, da na količino gibalnih dejavnosti otrok v naravi vpliva več dejavnikov. Med te dejavnike sodi okolje vrtca katerega otrok obiskuje, vrsta oz. narava dela njihovih staršev, izobrazba staršev, starost otrok ter mnenje staršev o primernosti letnih časov za izvajanje gibalnih dejavnosti v naravi.
Keywords: predšolski otrok, gibalna dejavnost v naravi, zdravje
Published: 27.09.2012; Views: 2824; Downloads: 389
.pdf Full text (1,06 MB)

27.
VPLIV MEDIJEV NA GIBALNO DEJAVNOST OTROK
Natalija Bodner, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv medijev na gibalno dejavnost otrok je teoretično in predstavlja spremembe, ki jih mediji prinašajo v gibanje otrok. V okviru gibanja so predstavljene gibalne sposobnosti otrok in gibalna dejavnost oziroma aktivnost otrok. Razložen je pomen gibanja za otroke, tako v naravi kot tudi skozi igro, ter katera dejavnost je še zlasti pomembna, ko govorimo o gibanju in ukvarjanju s športom otrok in malčkov. Predstavljene so prednosti, ki jih gibanje prinaša, in kakšen življenjski pomen ima ukvarjanje s športom. V nadaljevanju je razložen vpliv družine na gibanje otrok, saj ima ta odločilno vlogo pri tem, ali se bo otrok rad ukvarjal s športom ali ne. Na kratko so v diplomski nalogi predstavljeni mediji (računalnik, radio, televizija). Posebna pozornost je posvečena vplivu medijev na gibanje in obnašanje otrok ter posledicam, ki jih prinaša prekomerno spremljanje in uporaba sodobnih medijev ter kako to vpliva na zdravje in počutje otrok. Hkrati so navedene tudi nekatere pozitivne stvari, ki jih mediji prinašajo otrokom, mladostnikom in najstnikom. Posebej razčlenjeni so predstavljeni pozitivni in negativni vplivi medijev, saj le tako kažejo realna spoznanja o zmanjšanem gibanju otrok, prekomernem prehranjevanju zaradi dolgega časa, preživljanju prostega časa na drugačen način in izražanju agresije, ki jo otroci prevzamejo iz medijev.
Keywords: gibanje, gibalna dejavnost, sodobni mediji, vpliv medijev.
Published: 11.09.2012; Views: 2024; Downloads: 376
.pdf Full text (445,51 KB)

28.
GIBALNA AKTIVNOST V NOSEČNOSTI
Maja Batič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bilo ugotoviti ali so nosečnice gibalno aktivne, v kolikšni meri in kaj priporočajo zdravniki. V prvem delu so teoretična stališča domače in tuje literature. Predstavljen je vpliv gibalne aktivnosti na nosečnico in otroka, pomen in oblike gibalne dejavnosti ter dosedanje raziskave iz Slovenije, Nemčije in ZDA. V empiričnem delu sem raziskovala v kolikšni meri so nosečnice gibalno aktivne, če izbirajo primerne oblike gibalne aktivnosti in ali se razlikuje mnenje med zdravniki in nosečnicami glede vpliva gibalne aktivnosti na porod. Vprašalnik je bil odprtega in zaprtega tipa. Anketirali smo 80 nosečnic in 20 zdravnikov ginekologov. Vprašanja za nosečnice so se nanašala na obdobje od začetka do konca nosečnosti ter predhodno gibalno aktivnost. Vprašanja za zdravnike pa so se nanašala predvsem na to, kaj priporočajo nosečnicam. Na podlagi analize ankete smo ugotovili, da nosečnice niso zadosti gibalno aktivne , kot to priporočajo zdravniki. So pa seznanjene s tem, katere športne aktivnosti so primerne zanje.
Keywords: gibalna dejavnost, nosečnica, otrok, zdravnik.
Published: 05.07.2012; Views: 1174; Downloads: 177
.pdf Full text (1,31 MB)

29.
ODNOSI V DRUŽINI IN ŠPORTNA DEJAVNOST OTROK
Martina Šolinc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v odnosih v družini med zelo, srednje in nizko športno dejavnimi dečki ter ali obstajajo razlike med zelo, srednje in nizko športno dejavnimi deklicami. V raziskavo je bilo vključenih 453 otrok, od tega 220 dečkov in 233 deklic, starih od 9 do 11 let, ki so obiskovali šole severovzhodne Slovenije. Športno dejavnost otrok smo ugotavljali z anketnim vprašalnikom; za ugotavljanje odnosov v družini pa je bil uporabljen Kindlov vprašalnik Quality of Life Questionnaire for Children. Pridobljeni podatki so bili statistično obdelani z računalniškim programom SPSS Statistic 19.00 za programsko okolje Windows. Razlike v odnosih v družini med skupinami različno športno dejavnih otrok smo ugotavljali z analizo variance (ANOVA), pri čemer smo ugotavljali statistično značilne razlike na ravni tveganja p ≤ 0,05. Razlike smo natančneje opredelili s Scheffe Post-hoc preizkusom. Rezultati so pokazali, da med skupinami nizko, srednje in zelo športno dejavnih dečkov ne obstajajo statistično pomembne razlike v odnosih v družini. Prav tako ne prihaja do statistično pomembnih razlik med različno športno dejavnimi deklicami v odnosih v družini. Ugotavljamo tako pri dečkih kot pri deklicah, da športna dejavnost ni povezana z odnosi v družini.
Keywords: gibalna dejavnost, splošno počutje, gibalni razvoj, spol, preadolescenca
Published: 17.06.2011; Views: 1404; Downloads: 129
.pdf Full text (1,26 MB)

30.
UPORABA OTROKOM PRILAGOJENE TRIM STEZE V VRTCU
Nika Kajzer, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil proučiti pomen uporabe otrokom prilagojene trim steze v vrtcu in ugotoviti, ali načrtovana, redno izvajana in vodena gibalna dejavnost na otrokom prilagojeni trim stezi vpliva na njihov gibalni razvoj in na razvoj njihovih telesnih razsežnosti. V teoretičnem delu smo najprej predstavili značilnosti ter zgodovino trim stez ter predstavili trim stezo v Vrtcu Trbovlje, ki je edinstvena v slovenskem prostoru. V nadaljevanju so opisane gibalne sposobnosti otrok, gibalni razvoj in gibalna znanja ter vpliv teh na gibalni razvoj. Predstavljene so tudi kompetence vzgojitelja na področju gibanja. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati dvomesečnega pedagoškega eksperimenta. Rezultate smo analizirali ter primerjali med eksperimentalno skupino, ki je bila v času eksperimenta deležna načrtovane in redno izvajane gibalne dejavnosti na njej prilagojeni trim stezi, ter med kontrolno skupino, ki teh ni bila deležna. Ugotovili smo, da so na inicialnem testiranju motoričnih sposobnosti otroci eksperimentalne skupine dosegli boljše rezultate kot otroci kontrolne skupine ter da so otroci eksperimentalne skupine te rezultate na finalnem testiranju izboljšali v primerjavi z otroki kontrolne skupine, ki so na finalnem testiranju dosegli slabše rezultate. Ugotovili smo, da načrtovana, redno izvajana in vodena gibalna dejavnost ne vpliva na razvoj telesnih značilnosti. Na osnovi rezultatov pedagoškega eksperimenta zaključujemo, otrokom, ki so bili vključeni v raziskavo, njim prilagojena trim steza pozitivno vpliva na njihov gibalni razvoj.
Keywords: načrtovana gibalna dejavnost, trim steza, gibalne sposobnosti, gibalna znanja, gibalni razvoj, telesne razsežnosti, kompetence vzgojitelja.
Published: 09.05.2011; Views: 2838; Downloads: 339
.pdf Full text (1,87 MB)

Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica