| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 372
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Slovenska književnost v nemškem časopisju na Slovenskem : podobe in družbena funkcija
Matjaž Birk, 2014, independent scientific component part or a chapter in a monograph

Abstract: Prispevek obravnava podobe slovenske književnosti v nemški regionalni časopisni periodiki na Slovenskem od začetka 19. stoletja dalje ter njihovo vpetost v ideološke in kulturne diskurze. Na podlagi analize insceniranja tujega in lastnega v kulturi osvetljuje nekatere manj znane imagološke, sociološke in družbenofunkcijske vidike literarnih podob, prvenstveno z ozirom na (re)definiranje kulturne identitete in preseganje nacionalnokulturnih ločnic.
Keywords: modalizacija slovenske književnosti, nemško časopisje, imagologija, družbena funkcija, kulturna identiteta
Published in DKUM: 29.03.2024; Views: 68; Downloads: 2
URL Link to full text

2.
Analitična mehanika
Milan Ambrožič, Arbresha Hölbl, 2023, reviewed university, higher education or higher vocational education textbook

Abstract: Pri predmetu Analitična mehanika obravnavamo številne probleme iz mehanike, predvsem dinamike, na bolj matematično sistematičen način, kot je navada pri običajnih fizikalnih nalogah, npr. v zvezi z drugim Newtonovim zakonom. S tem lahko vključimo tudi kompleksnejše geometrije pri gibanju teles. Ključni del analitične mehanike je vpeljava generaliziranih koordinat kot neodvisnih spremenljivk gibanja, s katerimi izrazimo Lagrangeevo funkcijo ali pa Hamiltonian. Nazadnje moramo rešiti ustrezne diferencialne enačbe, da najdemo časovno odvisnost generaliziranih koordinat. Gravitacija in nihanje sta značilni področji, kjer koristno uporabimo matematični formalizem analitične mehanike.
Keywords: Lagrangeeva funkcija, Hamiltonian, Euler-Lagrangeeve enačbe, mehanika, variacijski račun, enostavna telesa in sistemi teles
Published in DKUM: 07.12.2023; Views: 302; Downloads: 30
.pdf Full text (6,86 MB)
This document has many files! More...

3.
Analiza zaposlitvene funkcije in dejavnikov zaposlenosti na primeru evropskih držav
Gregor Rihtarič, 2023, master's thesis

Abstract: Zaposlenost se uvršča med ključne segmente trga dela in gospodarstva, saj je neprestano podvržena številnim spremembam, novitetam in trendom, njeni učinki pa se izkazujejo tudi izven meja gospodarstva. V preteklih desetletij so se spremembe na trgu dela odražale v različnih smereh. Ena izmed najvidnejših je v sestavi trga dela, kjer je prišlo do enormnega povečanja deleža žensk, pri katerih so stopnje zaposlenosti in participacije močno narasle, in sočasnega zniževanja deleža in stopenj pri starejših moških. Delež mladih na trgu dela v razvitih državah upada, saj namesto zgodnejšega vstopa na trg dlje časa ostajajo v izobraževanju. Aktualno na trgu dela prevladujejo različni trendi, med katerimi pa sta najbolj izrazita presežek delovne sile v manj razvitih državah ter primanjkljaj in staranje delovne sile v nekaterih razvitih državah, kjer se ta odraža v povečevanju deleža starejših starostnih skupin na trgu, rastoči srednji starosti in pričakovani življenjski dobi ob rojstvu. Ob vsem tem je bilo dogajanje v zadnjih treh letih pogojeno izbruhu pandemije bolezni Covid-19 in zajezitvenim ukrepom. Kadar se ukvarjamo z zaposlenostjo, je pomembno dobro razumevanje dejavnikov in mehanizmov, ki povzročijo njene spremembe, saj lahko s tem razložimo številna dogajanja v gospodarstvu in družbi. Na eni strani na zaposlenost vplivajo ekonomski dejavniki, kot so gospodarska rast, izvoz in investicije, na drugi pa imajo vse večji vpliv neekonomski, kot so demografske spremembe, izobrazba in tehnologija. V empiričnem delu smo na podlagi panelnih podatkov za 31 držav (države članice Evropske Unije, Švica, Norveška, Islandija in Velika Britanija) v obdobju med letoma 2000 in 2021 skonstruirali regresijski model združenih podatkov, model fiksnih in model slučajnih učinkov. Na podlagi izvedene ekonometrične analize zaposlitvene funkcije smo ugotovili pozitivno zvezo med zaposlenostjo in izvozom, potrošnjo, inflacijo in šibko pozitivno povezavo z izdatki za plače ter negativno povezavo med zaposlenostjo in pričakovanimi leti šolanja, pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu in opravljenimi delovnimi urami.
Keywords: zaposlenost, zaposlitvena funkcija, trg dela, panelni podatki, ekonometrija
Published in DKUM: 27.10.2023; Views: 1254; Downloads: 84
.pdf Full text (3,98 MB)

4.
Uporaba linearnih diferenčnih enačb prvega in drugega reda v ekonomiji
Tjaša Markočič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Področje uporabe dinamične teorije v ekonomiji je obsežno in razgibano. Koncepte in izreke, povezane z ekonomsko dinamiko, pogosto najdemo v znanstvenih revijah in učbenikih ekonomije. Brez ustreznega znanja o dinamični teoriji je skoraj nemogoče pregledati, kaj šele preučiti, literaturo o ekonomski teoriji in empiričnih študijah. Diplomsko delo ponuja uvod v teorijo in osnovne koncepte reševanja linearnih diferenčnih enačb. Predstavlja tudi uporabo teh metod pri analizi ekonomskih problemov. Diferenčne enačbe so matematična osnova diskretnim modelom, pri katerih je čas diskretna spremenljivka. Diferencialne in diferenčne enačbe se uporabljajo pri modeliranju gibanja in sprememb na vseh znanstvenih področjih. Dinamična teorija je postala ključno orodje ekonomske analize, še posebej odkar so računalniki postali splošno dostopni. Diplomsko delo je v grobem razdeljeno na sedem ključnih poglavij. V prvem poglavju so predstavljene predpostavke, namen in hipoteze diplomskega dela. V drugem poglavju so opisani osnovni pojmi in rešitve diferenčnih enačb. Tretje in četrto poglavje sta namenjeni predstavitvi reševanja linearnih diferenčnih enačb prvega reda in njihovi aplikaciji v ekonomski teoriji. V naslednjih dveh poglavjih nato na enak način preučujemo še linearne diferenčne enačbe drugega reda. V zadnjem, sedem poglavju pa so povzete ugotovitve diplomske naloge.
Keywords: diferenčne enačbe, diskretna funkcija, diferenčne enačbe prvega reda, diferenčne enačbe drugega reda, modeli, uporaba
Published in DKUM: 18.10.2023; Views: 243; Downloads: 13
.pdf Full text (2,04 MB)

5.
Primerjava modelirnega orodja Shapr3D in konvencionalnih CAD modelirnikov : diplomsko delo
Filip Kovačič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je opisano delovanje programa Shapr3D ter njegove prednosti in slabosti v primerjavi s konvencionalnimi parametričnimi programi za CAD modeliranje. Izpostavljene so predvsem možnosti in funkcije, ki so v programu Shapr3D drugačne, enostavnejše ali hitrejše, kot so v ostalih modelirnikih. Celotna diplomska naloga temelji na lastnih ugotovitvah ter primerjavi modelirnikov, saj so vse ugotovitve pridobljene na podlagi lastnega kreiranja konkretnih modelov. Nekateri od modelov, kot so nosilec z zaščito in omejevalom, računalniška miška, krilo vetrnice in pnevmatika, so tudi vključeni in prikazani v nadaljevanju. Namen diplomske naloge je seznanitev bralca z neposrednim modelirnim orodjem Shapr3D, prikazati razlike s parametričnimi modelirniki in pojasnitev njegovega namena in uporabe.
Keywords: Shapr3D, CAD, modelirnik, modelirno orodje, program, funkcija, skiciranje, risanje, ekstrudiranje
Published in DKUM: 05.10.2023; Views: 217; Downloads: 10
.pdf Full text (3,63 MB)

6.
Vektorska analiza
Tina Sovič, Simon Špacapan, 2023, higher education textbook

Abstract: V učbeniku Vektorska analiza avtorja, dr. Tina Sovič in dr. Simon Špacapan, predstavita vektorske in skalarne funkcije ene in več spremenljivk. Obravnavata glavne teme iz tega področja, kot so krivulje in ploskve v prostoru, odvod vektorskih funkcij, dvojni in trojni integral, ter krivuljni in ploskovni integral skalarne in vektorske funkcije. Namen učbenika je tudi predstaviti praktične aplikacije teorije vektorskih funkcij na področju inženirske prakse, ki se pojavlja pri reševanju različnih problemov v realnem življenju. Učbenik je opremljen s številnimi grafičnimi prikazi, ki nazorno prikazujejo obravnavano temo, številnimi zgledi, ki na konkretnih primerih prikazujejo uporabo teorije v računskih nalogah, ter nekaterimi vajami, ki so namenjene za samostojno reševanje študentov.
Keywords: vektorska funkcija, skalarna funkcija, krivulje, ploskve, mnogoterni integral, krivuljni integral, ploskovni integral
Published in DKUM: 25.07.2023; Views: 348; Downloads: 43
.pdf Full text (10,89 MB)
This document has many files! More...

7.
Nelinearno adaptivno vodenje zaprto-zančnega pozicionirnega sistema na osnovi bariernih funkcij ter drsnega režima : magistrsko delo
Žiga Grilc, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je predstavljeno adaptivno vodenje regulatorjev v drsnem režimu z uporabo bariernih funkcij. Z adaptivnim vodenjem smo poskušali zmanjševati oziroma popolnoma odstraniti brstenje na izhodu regulatorja, ki predstavlja največji problem regulatorjev v drsnem režimu. Najprej smo implementirali adaptivno vodenje pozicije z uporabo SMC in STA regulatorja, kjer nam je uspelo popolnoma odstraniti vpliv brstenja. Nato pa še adaptivno vodenje hitrosti z uporabo SMC regulatorja, kjer nam je uspelo zmanjšati amplitudo brstenja.
Keywords: Pozicionirni sistem, regulator v drsnem režimu, adaptivno vodenje, barierna funkcija
Published in DKUM: 27.06.2023; Views: 363; Downloads: 41
.pdf Full text (4,19 MB)

8.
Meje za mavrična dominantna števila : magistrsko delo
Klavdija Zelko, 2023, master's thesis

Abstract: Mavrično dominacijo na grafu $G$, z (neprazno) množico vozlišč in povezav ter množico s $k$ barvami, opišemo kot funkcijo $f$, ki vsako vozlišče označi s poljubno podmnožico barv tako, da imajo vsa tista vozlišča, ki jim je prirejena prazna množica, v svoji soseščini vseh $k$ barv. Funkciji $f$ tedaj pravimo $k$-mavrična dominantna funkcija grafa $G$. Vsota moči vseh oznak na vozliščih je vrednost $k$-mavrično dominantne funkcije. Najmanjša vrednost izmed vseh takih funkcij na grafu $G$ se imenuje $k$-mavrično dominantno število grafa $G$. V magistrskem delu podamo nekaj točnih vrednosti in zgornjih mej za $k$-mavrična dominantna števila. Večji poudarek damo na meje za 2- in 3-mavrično dominantna števila. Dokažemo dve splošni zgornji meji 2-mavrično dominantnega števila ter opišemo meje za 3-mavrično dominantna števila. Na koncu dela sledijo meje za $k$-mavrično dominantna števila, za katera je $k > 3$. V nekaterih primerih opišemo družine grafov, ki dosežejo enakost meje in jih dokažemo.
Keywords: graf, dominantno število, mavrična dominantna funkcija, mavrično dominantno število
Published in DKUM: 02.02.2023; Views: 646; Downloads: 44
.pdf Full text (3,91 MB)

9.
Besselove funkcije in Hankelova transformacija
Anja Kikl, 2021, master's thesis

Abstract: Zanima nas obnašanje Besselovih funkcij v okolici izhodišča in njihova raba v vpeljavi Hankelove integralske transformacije. V magistrskem delu obravnavamo povezavo med Besselovimi funkcijami in Besselovimi diferencialnimi enačbami. Prav tako obravnavamo obnašanje Besselove funkcije v okolici izhodišča. Na podlagi tega jih ločimo na Besselove funkcije prve, druge in tretje vrste. Funkcije tretje vrste obravnavamo kot Hankelove funkcije in opišemo njihovo uporabo v Hankelovi integralski transformaciji. Vse pojme na koncu uporabimo pri reševanju fizikalnih primerov, kot so toplotna prevodnost, elektrostatični problem in nihanje krožne membrane.
Keywords: Besselova funkcija, toplotna prevodnost, elektrostatični problem, Hankelova integralska transformacija, Besselova diferencialna enačba, nihanje krožne membrane, integralska transformacija.
Published in DKUM: 12.07.2022; Views: 639; Downloads: 62
.pdf Full text (2,54 MB)

10.
Funkcije, ki ohranjajo konvergenco vrst : magistrsko delo
Tine Tetičkovič, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu vpeljemo funkcije, ki ohranjajo konvergenco vrst. To so funkcije \newline $f:\RR \longrightarrow \RR$, za katere velja, da iz konvergence vrste $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ sledi konvergenca vrste $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(a_n)$. Glavni cilj magistrske naloge je podati in dokazati enostavno karakterizacijo takih funkcij. Najprej bomo predstavili osnovne pojme iz Analize in Algebre, ki so potrebni za razumevanje rezultatov, ki jih opisujemo v magistrskem delu. V drugem poglavju podamo in dokažemo glavni izrek magistrskega dela o karakterizaciji funkcij, ki ohranjajo konvergenco vrst. V zadnjem poglavju preučujemo posplošitve takih funkcij. Natančneje, definiramo lastnost, kot so biti $(c, ac)$, $(ac,c)$, $(acp)$ funkcija, in dokažemo zanimive rezultate za opisane razrede funkcij.
Keywords: algebra, absolutna vrednost, funkcija, konvergentnost, limita, vrsta, vektorski prostor, zaporedje
Published in DKUM: 03.05.2022; Views: 897; Downloads: 191
.pdf Full text (434,67 KB)

Search done in 11.42 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica