| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Rast podjetja s pomočjo nakupa in prodaje franšize na primeru podjetja x
Svarun Bratkovič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Eden izmed razlogov, ki sili podjetje k rasti je rast obstoječih in pojav novih kKonkurenčnih podjetij.ca ki se pojavlja na trgu, na katerem deluje podjetje, sili le-to k rasti. Saj ima Rastoča podjetja imajo za cilj ohranjati oziroma povečevati velikost svojega vsako podjetje cilj, da bi pridobilo kar se da velik tržngai deleža, dobička itd. Podjetje prične uradno delovati z vpisomn v sodni register. Podjetja nato strmijo k njihovem Nato se prične njihova pot razvojau in rasti. To lahko dosegajo na vrsto različneih načineov. Eden izmed njih je rast s pomočjo nakupa in prodaje franšize. Franžizing je smiselno proučevati s strani Pri takšnem načinu poslovanja nastopata dve osebi, franšizodajalcaec inter franšizojemaleca. Franšizing je sistem marketinga blaga in/ali storitve ter/ali tehnologije, ki je zasnovana na tesnem in stalnem sodelovanju med pravno ter finančno ločenimi in neodvisnimi podjetji, franšizorjem in posameznimi franšiziji (dajalci in jemalci franšiz), pri katerem franšizor svojim franšizijem daje pravico ter odgovornost, da poslujejo po franšizorjevem konceptu (GEA College, 2000, str. 50).Pri takšnem poslovanju gre v bistvu za nakup in prodajo intelektualne lastnine. Franšizodajalec je oseba, ki ustanovi franšizno mrežo. Franšizojemalec pa je samostojna pravna oseba, s katero franšizodajalec sklene franšizno pogobo. Ta mu dovoljuje da posluje v imenu in za račun franšizodajalca. Franšizojemalec se odloči za takšen način poslovanja zaradi večih razlogov. Eden je ta,, saj vstopai v svet podjetnišktvao pot, z že prepoznavno blagovno znamko, s tem pa zmanjša tveganje za neuspeh. Franšizodajalcuecu pa takšen način poslovanjato omogoča širitev na domačem kot tudi na tujihem trgihu, z minimalnoim vloženim kapitalom. Zavezuje ju pogodba, katera določa obveznosti tako franšizodajalca kot franšizojemalca. Franšizodajalec mora tako ponujati franšizojemalcu pomoč, pri nabavi, marketingu, oglaševanju itd., franšizojemalec pa mora upoštevati navodila in strategije, ki mu jih zastavi franšizodajalec. Diplomska naloga sestoji iz praktičnega in teoretičnega dela. Prvotno bomo v diplomski nalogiV prvem delu predstavljamo problematikopredstavili rasti podjetja, opredelljujemo ili na kakšne možne načine lahko podjetje rastie, pojasnjujemoin kaj v bistvu je rast in razvoj, ter dejavnike, kikaj vplivajo na njuo. Nadalje se bomo poglobilipredstavljamo v franšizni sistem. OpredeljujemoPredstavili bomo nekaj definicij franšizinga, zapisali nekaj o sami zgodovinoi franšizinga v svetu, Evropi ter Sloveniji. Opisali smo nekatererazne oblike franšizinih sistemov, opredelili prednosti in slabosti franšizing, ter podrobneje predstavilispoznali franšizno pogodbo. V praktičnem delu bomo nato predstaviliprikazujemo franšizni sistem v podjetju X. Prvotno ga bomo na kratko predstavili. Na pPraktičnem primeruo podjetja Tomas sport II smobomo prikazali kako izgleda franšiznoa pogodboa, na primeru podjetja Tomas sport II. Nazadnje pa predstavili kako se je podjetje razvijalo s pomočjo franšizinga, ter pogoje delovanja franšiznega sistema na izbranem primeru
Keywords: Rast podjetja, Franšizing, Franšizojemalec, Franšizodajalec, Franšizij, Franšizor.
Published: 06.11.2017; Views: 484; Downloads: 99
.pdf Full text (2,18 MB)

2.
Pogodba o mednarodnem franšizingu
Neža Hafner, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V mednarodnem poslovanju so slovenski podjetniki vedno pogosteje udeleženi v franšiznih sistemih ameriških in evropskih podjetij. Njuno medsebojno sodelovanje odraža dogovor v obliki pogodbe o mednarodnem franšizingu. Pogodba je kompleksen pravni posel, ki ga slovenska zakonodaja posebej ne ureja in se je razvila iz poslovne prakse. V literaturi je zaslediti več različnih opredelitev pogodbe, zato je težko določiti njeno edinstveno definicijo. Franšizorji so običajno lastniki uspešnih, že utečenih poslovnih metod, ki jih za dogovorjeno plačilo odstopijo franšiziju. Ta se vključi v poslovni koncept franšizorja, ki mu nudi uporabo znanj, izkušenj ter ugleda, brez da bi ob tem moral vlagati v razvoj ali prevzemati določena tveganja. Pogodbeni stranki sta sicer samostojni podjetji, vendar je franšizor v ekonomsko močnejšem položaju, saj pogodba spada med vertikalne sporazume, za katere je značilno, da udeležena podjetja delujejo na različnih ravneh proizvodne ali distribucijske verige. Ekonomsko močnejši položaj franšizorja se kaže predvsem v tem, da je on tisti, ki narekuje pogoje posla, ki jih mora franšizij upoštevati, prav tako pa ima pravico do nadzora nad franšizijevim poslovanjem. Posledično je franšizij v podrejenem položaju, vezan na navodila franšizorja in ima tako manj prostora za ustvarjalnost. Franšizij mora zato še pred sklenitvijo pogodbe veliko pozornosti nameniti oceni tveganja, proučiti naravo franšizinga, pogodbene pravice in obveznosti strank ter razmerje po prenehanju pogodbe.
Keywords: franšizing, pogodba o mednarodnem franšizingu, franšizor, franšizij, franšiza, franšizni paket, vertikalni sporazum
Published: 18.11.2016; Views: 770; Downloads: 86
.pdf Full text (372,20 KB)

3.
Vstop v podjetništvo s pomočjo nakupa franšize na primeru podjetja Tomas Sport 2, d. o. o..
Tamara Jaušovec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Franšizing je skozi leta razvoja postajal ena izmed najbolj priljubljenih oblik poslovanja podjetja, saj mu omogoča hitro rast in pokritje več trgov. Ravno zaradi prodaje že dodelanega poslovnega modela ta posamezniku omogoči lažji in manj tvegan vstop na trg. V diplomskem projektu se osredotočimo na osnovne pojme franšizinga, njegovo zgodovino in možnosti le-tega v Sloveniji. Razčlenimo franšizne sisteme glede na njegovo mesto v proizvodno prodajni verigi in glede na njegovo dejavnost. Poglobimo se v franšizing z vidika podjetniške priložnosti, torej kakšna je razlika med samostojnim podjetnikom in franšizijem oz. jemalcem franšize, kakšen je finančni vidik tako za franšizorja kot za franšizija ter kakšne so prednosti in slabosti takšne vrste poslovanja. V praktičnem delu diplomskega projekta se osredotočimo na podjetje Tomas Sport 2, d. o. o., in na njegove začetke franšiznega poslovanja. Izvedemo tudi intervjuje s kupci franšizne poslovalnice Tomas Sport Ptuj in ugotavljamo njihovo zadovoljstvo od nakupu.
Keywords: franšizing, podjetništvo, franšizij, franšizor, franšizni sistem, poslovna priložnost
Published: 09.11.2016; Views: 994; Downloads: 83
.pdf Full text (1,06 MB)

4.
POGODBA O FRANŠIZINGU IN PRIMERJAVA S PRODAJNO POGODBO
Aleksander Kumer, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Pogodba o franšizingu je ena izmed sodobnejših tipov pogodb avtonomnega gospodarskega prava, ki jo je razvila poslovna praksa. Gre za inominaten kontrakt, kar pomeni, da ni urejena v Obligacijskem zakoniku in se zanjo uporabljajo pravne norme, ki veljajo za prodajno, licenčno in agencijsko pogodbo. Prav tako pa se uporabljajo splošna pravila obligacijskega zakonika. Velja avtonomija volje, kar pomeni, da se lahko pogodbena razmerja urejajo prosto, vendar ne v nasprotju z ustavo, kongentnimi predpisi ali moralnimi načeli Pogodba o franšizingu pa posega tudi na mnoga druga pravna področja: poleg obligacijskega oziroma pogodbenega prava še na pravo konkurence, pravo intelektualne oziroma industrijske lastnine, ter pravo družb.
Keywords: Pogodba o franšizingu, franšizor, franšizij, inominaten kontrakt, gospodarska pogodba.
Published: 13.01.2014; Views: 1164; Downloads: 227
.pdf Full text (440,95 KB)

5.
PRIVLAČNOST FRANŠIZNEGA KONCEPTA ZA KOZMETIČNE SALONE PODJETJA KOZMETIKA AFRODITA D.O.O.
Ivo Mijošek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Delo diplomskega seminarja se osredotoča na zgodovinski razvoj franšiznega koncepta, njegove različne oblike ter ključne pravice in dolžnosti, ki jih potencialni franšizij pridobi z odločitvijo za franšizo. Nadalje teoretični del seminarja opisuje ključne sestavine vsake franšizne pogodbe ter se osredotoča na prednosti ter slabosti franšiznega koncepta, tako za franšizorja kot za franšizija. Ključni prednosti za franšizorja sta hitra prisotnost na več tujih trgih ter deljena odgovornost na področju poslovanja, franšiza pa prinaša tudi dodatni vir zaslužka v obliki pristojbin oziroma rojalitet. Ključna prednost za franšizija je zmanjšano tveganje pri lotevanju novega posla, saj dobi v zameno za plačilo (pristopna pristojbina in nadaljnje rojalitete) pravico do uporabe franšizorjevega imena, logotipa, ugleda, tehničnega znanja, preverjenega poslovnega modela ter tudi bogate izkušnje, svetovanje in pomoč pri poslovanju. Zanimanje za razvoj franšiznega koncepta se je tako pojavilo tudi za kozmetične salone v podjetju Kozmetika Afrodita, d. o. o., ki uspešno posluje na več kot 18-ih tujih trgih, je z lastnimi izdelki prisotno v več kot 6000 salonih ter piše zgodbo o uspehu že več kot 40 let. Empirični del seminarja se tako osredotoča na trenutno stanje podjetja Kozmetika Afrodita, d. o. o., na področju finančne stabilnosti, razvoja in proizvodnje izdelkov, usposobljenosti kadrov ter poslovanja njihovih kozmetičnih salonov in preverja, ali predstavlja vpeljava franšiznega koncepta za kozmetične salone Kozmetike Afrodita, d. o. o., dobro poslovno priložnost na podlagi SWOT-analize za podjetje kot potencialnega franšizorja. Seminar nato izpostavlja še področja, kjer se mora podjetje še izpopolniti pred vpeljavo franšiznega koncepta za kozmetične salone ter opiše tudi potencialne franšizije ter njihovo pridobitev v primeru odločitve za nakup franšize podjetja Kozmetika Afrodita, d. o. o.
Keywords: Franšizing, franšizor, franšizij, oblike franšizinga, franšizna pogodba, Kozmetika Afrodita, d. o. o., Afrodita Professional, kozmetični salon.
Published: 20.11.2013; Views: 1988; Downloads: 264
.pdf Full text (743,21 KB)

6.
RAST PODJETJA S POMOČJO FRANŠIŽE NA PRIMERU PODJETJA MERCATOR D.D.
Nuša Podgoršek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Podjetja lahko rastejo na zelo različne načine, vendar v podjetju lahko nastane rast na pasiven ali aktiven način. Možno je tudi da določena podjetja sploh ne rastejo. Rast podjetja pa predstavlja tudi ključen pomen, ki prispeva tudi k razvoju gospodarstva, ustvarjanju novih delovnih mest in dvigu nivoja družbenega blagostanja. V diplomskem seminarju smo poskušali pokazati, da podjetje lahko raste s pomočjo franšiznega sistema. Franšizing predstavlja metodo, kjer na osnovi franšizne pogodbe sodelujeta franšizij in franšizor, pri čemer franšizij posluje po že uveljavljenem poslovnem konceptu franšizorja. Podjetje Mercator d.d. je pričelo s franšiznim sistemom leta 1991, ko so začeli z vsakim letom odpirati več franšiznih poslovalnic in tako imajo danes odprtih že kar 224 enot v Sloveniji, prav tako pa imajo svoje franšizne enote tudi na Hrvaškem in v Srbiji. Razlog podjetja v sklepanju franšiznih pogodb je v ohranjanju in večanju tržnega deleža, prav tako pa je cilj Mercatorja s pomočjo franšiznega sistema pokriti čim več krajev, kjer še nimajo svojih lastnih ali franšiznih prodajaln. Znotraj franšiznega sistema Mercator dajejo precejšen poudarek na zagotavljanju primernega kandidata za franšizno enoto, ker s tem želijo zagotoviti uspešno poslovanje prodajalne. Pred samim poslovanjem prodajalne oba partnerja poskrbita za izgled prodajalne po pogojih franšizorja, prav tako pa mora franšizij izpolnjevati vse obveznosti, ki jih določa pogodba in sicer v času odpiranja poslovalnice kakor tudi v času poslovanja. Med razloge, zakaj se odločiti za franšizno prodajalno podjetja Mercator, sodi nedvomno uveljavljena blagovna znamka, dobri transparenti pogoji za sam vstop in obstoj v franšiznem sistemu, konkurenčna prednost v obliki kartice Mercator Pika, večja konkurenčnost na v okviru politike cen, razna izobraževanja za zaposlene, vključevanje v prodajne akcije in tudi ugodni sistem nabave blaga,… Na podlagi številnih prednosti, ki jih prinaša franšizni sistem podjetja Mercator, kupcu zagotavlja uspešnost poslovanja franšizne prodajalne.
Keywords: franšizing, franšizij, franšizor, Mercator.
Published: 12.11.2013; Views: 1805; Downloads: 252
.pdf Full text (759,52 KB)

7.
PRILOŽNOSTI RAZVOJA POSLA S POMOČJO MASTER - FRANŠIZE
Viktorija Vida, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V delu diplomskega seminarja smo spoznali, da je najenostavnejša oblika rasti podjetja s pomočjo franšiznega poslovanja. Ta oblika se uveljavlja, kadar želimo na najhitrejši način brez dodatnega truda povečati svoj posel in tako sklenemo franšizno pogodbo, ki poteka med jemalcem in dajalcem franšize. Celo diplomsko delo se veže na master-franšizo, ki je ena izmed oblik franšizinga. Master-franšiza nudi jemalcu posebne pravice, s pomočjo katerih lahko jemalec širi naprej poslovanje, le če mu dajalec odobri. Opisali smo tudi obveznosti franšizorja in franšiziji v pogodbi in prednosti ter slabosti obeh, kar spada k franšiznemu poslovanju. Naredili smo tudi raziskavo, kjer smo upoštevali teoretična znanja. V raziskavo smo vključili dva konkurenčna franšizna jemalca in stranke oziroma kupce. Kupci so ena izmed odločilnih dejavnikov za rast podjetja, saj brez njih nobeno poslovanje ne poteka.
Keywords: Franšiza, master-franšiza, franšizor, franšizij, franšizni prototip
Published: 15.10.2013; Views: 1489; Downloads: 163
.pdf Full text (549,89 KB)

8.
RAST PODJETJA S POMOČJO FRANŠIZE
Tanja Razbornik, 2011, final seminar paper

Abstract: Podjetja lahko rastejo na različne načine ali pa sploh ne rastejo. Poznamo dve strategiji rasti, to je pasivna (izkoriščanje novonastalih razmer) in aktivna strategija (vodstvo ustvarja razmere za rast). Samo ustanavljanje in rast podjetij imata kar nekaj pozitivnih posledic za razvoj nacionalnega gospodarstva (npr. ustvarjanje novih delovnih mest, ustvarjanje inovacij …). V diplomskem seminarju smo skušali prikazati, kako lahko podjetje raste s pomočjo franšize. Franšizing je metoda, kjer na podlagi pogodbe sodelujeta franšizor (lastnik franšiznega sistem) in franšizij (podjetje, ki kupi franšizno licenco). Tako lahko franšiziji poslujejo po franšizorjevem konceptu (npr. uporabljajo lahko njegovo ime, metode poslovanja…). Podjetje Linea Snella Co. d.o.o. je pričelo s franšiznim poslovanjem v letu 2007. Prvo franšizno enoto so odprli v začetku leta 2008, do danes pa jim imajo dvaindvajset (sedemnajst v Sloveniji, štiri na Hrvaškem in enega v Barceloni), kar kaže na precejšnjo rast franšiznih enot. Za cilj so si zadali večjo prepoznavnost same blagovne znamke Linea Snella (gre za celostno metodo pridobivanja in ohranjanja zdrave telesne teže ter dobrega psihofizičnega počutja) v širšem okolju Evrope in tudi na ameriškem trgu. V današnjem času daje veliko ljudi poudarek na zdravo telesno težo, zaradi česar lahko trdimo, da gre za posel, ki ima perspektivo v prihodnosti. V omenjenem podjetju dajejo velik poudarek na izobraževanje, saj morajo tako jemalci franšize kot tudi zaposleni pridobiti neke vrste certifikat, na podlagi katerega lahko delajo v njihovih centrih. Poleg tega pa mora franšizojemalec izpolnjevati sprejete obveznosti pred samim odprtjem, kot tudi v času poslovanja. Razloge za odprtje franšiznega centra, pod blagovno znamko Linea Snella, lahko iščemo v dobro vpeljanem franšiznem modelu, priznani blagovni znamki, ki je na tržišču že uveljavljena, poleg tega pa več njihovih lastnih centrov posluje že več let (v Italiji je prisotna že okoli 25 let, v Sloveniji pa dobrih 10 let), kar kupcu daje še dodatno potrditev, da gre za prepoznavno blagovno znamko in preverjen poslovni model.
Keywords: Ključne besede: franšizing, franšizor, franšizij.
Published: 07.11.2011; Views: 2723; Downloads: 276
.pdf Full text (1,51 MB)

9.
FRANŠIZING - PRILOŽNOST ZA RAST PODJETIJ
Iztok Prosenc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo najprej prikazuje teoretična izhodišča franšiznega načina poslovanja, katera smo zasledili v strokovni literaturi. V nadaljevanju teoretična dognanja primerjamo z razvojem in položajem franšizinga v Poslovnem sistemu Mercator d.d.. Ugotavljamo, da ima Mercatorjev franšizni sistem pomembno vlogo na področju franšiznih sistemov v Sloveniji. V raziskovalnem delu diplomske naloge smo potrdili vse tri zastavljene hipoteze, ki so: - Franšizing prinaša dobiček Mercatorju - Uporaba franšizinga je koristna za pokrivanje sivih lis - Franšizing prinaša koristi prejemnikom franšize, ki odtehtajo zahtevane licenčnine Z vključitvijo franšizijev v Mercatorjev franšizni sistem si Mercator d.d. zagotavlja tudi pomemben segment kupcev za grosistično dejavnost, saj franšiziji z svojimi nabavami blaga od franšizorja zagotavljajo večjo realizacijo nabav Mercatorja pri svojih dobaviteljih, s tem pa pri njih dosega ugodnejše nabavne pogoje, ki se v omejenem obsegu prenašajo tudi na franšizije. Tako Mercatorju, kot tudi franšizijem, se na ta način izboljšuje konkurenčnost, ki pomembno vpliva na uspešnost poslovanja in ustvarjen dobiček. Z vključitvijo franšizijev v Mercatorjev franšizni sistem Mercator d.d. brez večjih finančnih vlaganj širi svojo franšizno mrežo na območja, kjer ni prisoten z lastnimi enotami. Veliko prodajaln, ki sedaj bolj ali manj uspešno poslujejo kot Mercatorjeve franšizne enote, ob samostojnem poslovanju ne bi bilo več na trgu. Tako kot vsak franšizni sistem ima tudi Mercatorjev nekaj pomanjkljivosti, vendar pa njegove prednosti zanesljivo odtehtajo pomanjkljivosti.
Keywords: - franšizing - franšizij - franšizor - pogodba o franšizingu - razvoj podjetij
Published: 12.04.2010; Views: 2692; Downloads: 338
.pdf Full text (542,65 KB)

10.
Pogodba o franšizingu : diplomsko delo
Tinka Berk, 2009, undergraduate thesis

Keywords: pogodbe o franšizingu, franšizni paket, blagovne znamke, franšizor, diplomska dela
Published: 24.07.2009; Views: 5841; Downloads: 1102
.pdf Full text (456,64 KB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica