| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 16
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
FRANŠIZING KOT OBLIKA VSTOPA PODJETJA NA TUJ TRG
Jose Miguel Estigarribia Villasanti, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V teh vrtoglavih časih, s trgi, ki so med seboj povezani bolj kot kdaj prej v zgodovini človeštva, s pandemijo COVID-19, ki močno negativno vpliva na gospodarstva in z rapidnim razvojem tehnologije, so se podjetja ob soočanju z močno konkurenco na večini trgov prisiljena širiti in iskati nove priložnosti, ne samo zaradi potrebe po rasti, temveč vse bolj s ciljem preživetja. Takšna nujna naravnanost podjetij pomaga še nikoli prej videnemu hitremu globalnemu razvoju. Danes, tako kot na začetku prejšnjega stoletja, lahko vidimo, da gospodarstva preživljajo težke čase, ki narekujejo podjetjem potrebo po iskanju novih priložnosti v mednarodnem poslovanju. Franšizing, kot oblika vstopa na tuje trge, se uporablja vse pogosteje. Franšize veljajo za eno najvarnejših oblik vstopa na tuje trge. V diplomskem projektu proučujemo franšizing in druge glavne načine vstopa na tuj trg ter ugotavljamo njihove prednosti in slabosti. Analiziramo poslovna modela dveh franšiznih velikanov - McDonald's-a in Starbucks-a in preučujemo njune konkurenčne prednosti ter njuno prisotnost na mednarodnih trgih in na izbranem lokalnem trgu.
Keywords: mednarodno poslovanje, franšizing, franšiza, oblike vstopa na tuj trg, Mc'Donalds, Starbucks
Published: 16.04.2021; Views: 156; Downloads: 33
.pdf Full text (902,88 KB)

2.
Proces najema franšize na primeru izbranega podjetja
Eva Gerold, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Skoraj vsakodnevno različna podjetja propadajo, druga pa se odločajo za širitev svojega obstoječega poslovanja. Podjetja se lahko odločajo za različne oblike rasti, in sicer: generična rast, diverzificirana rast, rast s pomočjo nakupa in prodaje licence, rast s pomočjo nakupa in prodaje franšize, rast s pomočjo joint venture poslov, mreženje in podpogodbeništvo, spojitev, pripojitev in prevzem. Diplomski seminar je sestavljen iz dveh delov; v prvem delu smo predstavili teoretična spoznanja. Najprej smo spoznali, kaj je franšiza in tako ugotovili, da je ena izmed najbolj poznanih in enostavnih oblik rasti prav rast podjetja s pomočjo franšize. Na ta način se franšizodajalec širi na nove geografske lokacije, medtem ko franšizojemalec kupi pravico do uporabe njegove blagovne znamke. Zanjo plačuje pristojbino, ki se lahko zaračuna od prometa, ali pa se plačuje določen znesek vsak mesec. Prve franšize so se pričele pojavljati že v srednjem veku, takrat so državni uradniki dali višjim cerkvenim uradnikom licenco, da so lahko pobirali davke od državljanov. Oni pa so jim morali v zameno plačati del zbranih prihodkov. Ugotovili smo, da poznamo tudi različne oblike franšiz, kot sta klasična oblika franšizinga in čisti poslovni franšizing. Da neko podjetje sploh lahko postane franšiza, morata franšizodajalec in franšizojemalec podpisati pogodbo, v kateri se dogovorita o posameznih pravicah in obveznostih za obe strani ter o samem trajanju pogodbe. Podjetje postane franšiza takrat, ko obe strani podpišeta omenjeno pogodbo. Franšizing ima,kot vsako drugo poslovanje, določene prednosti in slabosti tako za dajalca kot tudi za jemalca franšize. Obe strani morata natančno preučiti tako prednosti kot tudi slabosti najema franšize. V drugem, praktičnem delu diplomskega seminarja, pa smo predstavili podjetje Okrogelnik d.o.o., ki je majhno družinsko podjetje. V preteklem letu so postali franšiza podjetja TopDom. Najprej smo spoznali temeljne značilnosti in podatke o izbranem podjetju, nato smo proučili njihovo poslovanje v letu 2017, ko podjetje še ni imelo v najemu franšize, in ga primerjali s poslovanjem v letu 2018, ko je le-to najelo. Na ta način smo želeli ugotoviti, ali je podjetje z najemom franšize dejansko uresničilo strategijo rasti ali ne. Nato smo proučevali, kako je v izbranem primeru pravzaprav potekal proces najema franšize, kako so se v podjetju odločili za najem franšize, ter kakšne prednosti in slabosti jim je to prineslo.
Keywords: rast podjetja, franšizing, franšizodajalec, franšizojemalec, pogodba o franšizi.
Published: 25.10.2019; Views: 379; Downloads: 106
.pdf Full text (14,96 MB)

3.
Rast podjetja s pomočjo nakupa in prodaje franšize na primeru podjetja x
Svarun Bratkovič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Eden izmed razlogov, ki sili podjetje k rasti je rast obstoječih in pojav novih kKonkurenčnih podjetij.ca ki se pojavlja na trgu, na katerem deluje podjetje, sili le-to k rasti. Saj ima Rastoča podjetja imajo za cilj ohranjati oziroma povečevati velikost svojega vsako podjetje cilj, da bi pridobilo kar se da velik tržngai deleža, dobička itd. Podjetje prične uradno delovati z vpisomn v sodni register. Podjetja nato strmijo k njihovem Nato se prične njihova pot razvojau in rasti. To lahko dosegajo na vrsto različneih načineov. Eden izmed njih je rast s pomočjo nakupa in prodaje franšize. Franžizing je smiselno proučevati s strani Pri takšnem načinu poslovanja nastopata dve osebi, franšizodajalcaec inter franšizojemaleca. Franšizing je sistem marketinga blaga in/ali storitve ter/ali tehnologije, ki je zasnovana na tesnem in stalnem sodelovanju med pravno ter finančno ločenimi in neodvisnimi podjetji, franšizorjem in posameznimi franšiziji (dajalci in jemalci franšiz), pri katerem franšizor svojim franšizijem daje pravico ter odgovornost, da poslujejo po franšizorjevem konceptu (GEA College, 2000, str. 50).Pri takšnem poslovanju gre v bistvu za nakup in prodajo intelektualne lastnine. Franšizodajalec je oseba, ki ustanovi franšizno mrežo. Franšizojemalec pa je samostojna pravna oseba, s katero franšizodajalec sklene franšizno pogobo. Ta mu dovoljuje da posluje v imenu in za račun franšizodajalca. Franšizojemalec se odloči za takšen način poslovanja zaradi večih razlogov. Eden je ta,, saj vstopai v svet podjetnišktvao pot, z že prepoznavno blagovno znamko, s tem pa zmanjša tveganje za neuspeh. Franšizodajalcuecu pa takšen način poslovanjato omogoča širitev na domačem kot tudi na tujihem trgihu, z minimalnoim vloženim kapitalom. Zavezuje ju pogodba, katera določa obveznosti tako franšizodajalca kot franšizojemalca. Franšizodajalec mora tako ponujati franšizojemalcu pomoč, pri nabavi, marketingu, oglaševanju itd., franšizojemalec pa mora upoštevati navodila in strategije, ki mu jih zastavi franšizodajalec. Diplomska naloga sestoji iz praktičnega in teoretičnega dela. Prvotno bomo v diplomski nalogiV prvem delu predstavljamo problematikopredstavili rasti podjetja, opredelljujemo ili na kakšne možne načine lahko podjetje rastie, pojasnjujemoin kaj v bistvu je rast in razvoj, ter dejavnike, kikaj vplivajo na njuo. Nadalje se bomo poglobilipredstavljamo v franšizni sistem. OpredeljujemoPredstavili bomo nekaj definicij franšizinga, zapisali nekaj o sami zgodovinoi franšizinga v svetu, Evropi ter Sloveniji. Opisali smo nekatererazne oblike franšizinih sistemov, opredelili prednosti in slabosti franšizing, ter podrobneje predstavilispoznali franšizno pogodbo. V praktičnem delu bomo nato predstaviliprikazujemo franšizni sistem v podjetju X. Prvotno ga bomo na kratko predstavili. Na pPraktičnem primeruo podjetja Tomas sport II smobomo prikazali kako izgleda franšiznoa pogodboa, na primeru podjetja Tomas sport II. Nazadnje pa predstavili kako se je podjetje razvijalo s pomočjo franšizinga, ter pogoje delovanja franšiznega sistema na izbranem primeru
Keywords: Rast podjetja, Franšizing, Franšizojemalec, Franšizodajalec, Franšizij, Franšizor.
Published: 06.11.2017; Views: 461; Downloads: 98
.pdf Full text (2,18 MB)

4.
Nabavna logistika v izbranem podjetju
David Šalamija, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Z diplomskim delom smo predstavili nabavno logistiko v izbranem podjetju in predvsem to kaj se je v nabavnem procesu spremenilo, ko so prešli na franšizni način poslovanja. V teoretičnem delu smo predstavili nabavo različnih avtorjev. Opredelili smo kakovost nabave in nabavne postopke ter podrobneje opisali nabavni proces. Ker je izbrano podjetje prešlo na franšizni način poslovanja, smo pri teoretičnem delu opredelili franšizing in podrobneje opisali povezavo med franšizo, nabavno funkcijo in kakovostjo v podjetju. V nadaljevanju smo na kratko predstavili izbrano podjetje in podrobneje opisali posnetek stanja v podjetju pred prehodom na franšizo ter nato še po prehodu na franšizni način poslovanja. Zajeli smo organiziranost podjetja in nabavnega oddelka, proces nabavnih aktivnosti in dobavitelje podjetja. Da bi lažje ugotovili do kakšnih sprememb je prišlo, smo izvedli še anketo in opisali postopek anketiranja ter rezultate ankete. Pri kritični analizi smo izpostavili vse slabosti, ki smo jih pri pisanju diplomske naloge v izbranem podjetju zaznali in so se nam zdele najbolj pomembne. Vse predloge, za rešitev kritične analize smo podali v predlogu izboljšav.
Keywords: nabava, nabavna logistika, franšizing, nabavni proces, dobavitelji
Published: 18.01.2017; Views: 967; Downloads: 80
.pdf Full text (1,21 MB)

5.
Pogodba o mednarodnem franšizingu
Neža Hafner, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V mednarodnem poslovanju so slovenski podjetniki vedno pogosteje udeleženi v franšiznih sistemih ameriških in evropskih podjetij. Njuno medsebojno sodelovanje odraža dogovor v obliki pogodbe o mednarodnem franšizingu. Pogodba je kompleksen pravni posel, ki ga slovenska zakonodaja posebej ne ureja in se je razvila iz poslovne prakse. V literaturi je zaslediti več različnih opredelitev pogodbe, zato je težko določiti njeno edinstveno definicijo. Franšizorji so običajno lastniki uspešnih, že utečenih poslovnih metod, ki jih za dogovorjeno plačilo odstopijo franšiziju. Ta se vključi v poslovni koncept franšizorja, ki mu nudi uporabo znanj, izkušenj ter ugleda, brez da bi ob tem moral vlagati v razvoj ali prevzemati določena tveganja. Pogodbeni stranki sta sicer samostojni podjetji, vendar je franšizor v ekonomsko močnejšem položaju, saj pogodba spada med vertikalne sporazume, za katere je značilno, da udeležena podjetja delujejo na različnih ravneh proizvodne ali distribucijske verige. Ekonomsko močnejši položaj franšizorja se kaže predvsem v tem, da je on tisti, ki narekuje pogoje posla, ki jih mora franšizij upoštevati, prav tako pa ima pravico do nadzora nad franšizijevim poslovanjem. Posledično je franšizij v podrejenem položaju, vezan na navodila franšizorja in ima tako manj prostora za ustvarjalnost. Franšizij mora zato še pred sklenitvijo pogodbe veliko pozornosti nameniti oceni tveganja, proučiti naravo franšizinga, pogodbene pravice in obveznosti strank ter razmerje po prenehanju pogodbe.
Keywords: franšizing, pogodba o mednarodnem franšizingu, franšizor, franšizij, franšiza, franšizni paket, vertikalni sporazum
Published: 18.11.2016; Views: 743; Downloads: 83
.pdf Full text (372,20 KB)

6.
USPEŠNOST FRANŠIZNEGA POSLOVANJA V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM
Jasmina Landeker, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu smo se osredotočili na franšizno poslovanje v Sloveniji in na Hrvaškem ter primerjali njuno uspešnost v poslovanju. Franšizing je poslovni model, ki se lahko uporablja v različnih industrijah – od prodaje na drobno, do različnih profesionalnih služb – kot način rasti in širitve poslovanja podjetnikov, ki so razvili in standardizirali svoje dejavnosti, ali kot vstop v podjetništvo in samozaposlovanje za podjetnike začetnike. Obstaja mnogo definicij in vrst franšiz, z nekaterimi se bomo srečali tudi v nadaljevanju tega dela. Franšizno poslovanje ima velik vpliv na svetovno gospodarstvo z ustvarjanjem novih delovnih mest, gospodarske modernizacije, prenosa tehnologije ter s pridobivanjem novih dinamičnih veščin in sposobnosti ter z razvojem malih in srednje velikih podjetij. Število zaposlenih v franšizingu je veliko na vseh celinah, največ pa jih je v ZDA in Evropi. Namen te naloge je predstaviti pojem franšizinga, opredeliti zgodovino in razvoj franšiznega poslovanja, opredeliti oblike franšiznega poslovanja, predstaviti franšizno poslovanje v Sloveniji in na Hrvaškem ter predstaviti sklepe, ki smo jih dobili z raziskavo, kako uspešno je poslovanje v Sloveniji ter na Hrvaškem. Za ugotovitve zastavljenih hipotez smo naredili tabelarične in grafične prikaze podatkov, na podlagi katerih smo podali odgovore nanje.
Keywords: franšizing, uspešnost poslovanja, franšizojemalec, franšizodajalec, franšizna pogodba
Published: 17.11.2016; Views: 684; Downloads: 67
.pdf Full text (1,14 MB)

7.
Vstop v podjetništvo s pomočjo nakupa franšize na primeru podjetja Tomas Sport 2, d. o. o..
Tamara Jaušovec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Franšizing je skozi leta razvoja postajal ena izmed najbolj priljubljenih oblik poslovanja podjetja, saj mu omogoča hitro rast in pokritje več trgov. Ravno zaradi prodaje že dodelanega poslovnega modela ta posamezniku omogoči lažji in manj tvegan vstop na trg. V diplomskem projektu se osredotočimo na osnovne pojme franšizinga, njegovo zgodovino in možnosti le-tega v Sloveniji. Razčlenimo franšizne sisteme glede na njegovo mesto v proizvodno prodajni verigi in glede na njegovo dejavnost. Poglobimo se v franšizing z vidika podjetniške priložnosti, torej kakšna je razlika med samostojnim podjetnikom in franšizijem oz. jemalcem franšize, kakšen je finančni vidik tako za franšizorja kot za franšizija ter kakšne so prednosti in slabosti takšne vrste poslovanja. V praktičnem delu diplomskega projekta se osredotočimo na podjetje Tomas Sport 2, d. o. o., in na njegove začetke franšiznega poslovanja. Izvedemo tudi intervjuje s kupci franšizne poslovalnice Tomas Sport Ptuj in ugotavljamo njihovo zadovoljstvo od nakupu.
Keywords: franšizing, podjetništvo, franšizij, franšizor, franšizni sistem, poslovna priložnost
Published: 09.11.2016; Views: 973; Downloads: 82
.pdf Full text (1,06 MB)

8.
PRIVLAČNOST FRANŠIZNEGA KONCEPTA ZA KOZMETIČNE SALONE PODJETJA KOZMETIKA AFRODITA D.O.O.
Ivo Mijošek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Delo diplomskega seminarja se osredotoča na zgodovinski razvoj franšiznega koncepta, njegove različne oblike ter ključne pravice in dolžnosti, ki jih potencialni franšizij pridobi z odločitvijo za franšizo. Nadalje teoretični del seminarja opisuje ključne sestavine vsake franšizne pogodbe ter se osredotoča na prednosti ter slabosti franšiznega koncepta, tako za franšizorja kot za franšizija. Ključni prednosti za franšizorja sta hitra prisotnost na več tujih trgih ter deljena odgovornost na področju poslovanja, franšiza pa prinaša tudi dodatni vir zaslužka v obliki pristojbin oziroma rojalitet. Ključna prednost za franšizija je zmanjšano tveganje pri lotevanju novega posla, saj dobi v zameno za plačilo (pristopna pristojbina in nadaljnje rojalitete) pravico do uporabe franšizorjevega imena, logotipa, ugleda, tehničnega znanja, preverjenega poslovnega modela ter tudi bogate izkušnje, svetovanje in pomoč pri poslovanju. Zanimanje za razvoj franšiznega koncepta se je tako pojavilo tudi za kozmetične salone v podjetju Kozmetika Afrodita, d. o. o., ki uspešno posluje na več kot 18-ih tujih trgih, je z lastnimi izdelki prisotno v več kot 6000 salonih ter piše zgodbo o uspehu že več kot 40 let. Empirični del seminarja se tako osredotoča na trenutno stanje podjetja Kozmetika Afrodita, d. o. o., na področju finančne stabilnosti, razvoja in proizvodnje izdelkov, usposobljenosti kadrov ter poslovanja njihovih kozmetičnih salonov in preverja, ali predstavlja vpeljava franšiznega koncepta za kozmetične salone Kozmetike Afrodita, d. o. o., dobro poslovno priložnost na podlagi SWOT-analize za podjetje kot potencialnega franšizorja. Seminar nato izpostavlja še področja, kjer se mora podjetje še izpopolniti pred vpeljavo franšiznega koncepta za kozmetične salone ter opiše tudi potencialne franšizije ter njihovo pridobitev v primeru odločitve za nakup franšize podjetja Kozmetika Afrodita, d. o. o.
Keywords: Franšizing, franšizor, franšizij, oblike franšizinga, franšizna pogodba, Kozmetika Afrodita, d. o. o., Afrodita Professional, kozmetični salon.
Published: 20.11.2013; Views: 1950; Downloads: 264
.pdf Full text (743,21 KB)

9.
RAST PODJETJA S POMOČJO FRANŠIŽE NA PRIMERU PODJETJA MERCATOR D.D.
Nuša Podgoršek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Podjetja lahko rastejo na zelo različne načine, vendar v podjetju lahko nastane rast na pasiven ali aktiven način. Možno je tudi da določena podjetja sploh ne rastejo. Rast podjetja pa predstavlja tudi ključen pomen, ki prispeva tudi k razvoju gospodarstva, ustvarjanju novih delovnih mest in dvigu nivoja družbenega blagostanja. V diplomskem seminarju smo poskušali pokazati, da podjetje lahko raste s pomočjo franšiznega sistema. Franšizing predstavlja metodo, kjer na osnovi franšizne pogodbe sodelujeta franšizij in franšizor, pri čemer franšizij posluje po že uveljavljenem poslovnem konceptu franšizorja. Podjetje Mercator d.d. je pričelo s franšiznim sistemom leta 1991, ko so začeli z vsakim letom odpirati več franšiznih poslovalnic in tako imajo danes odprtih že kar 224 enot v Sloveniji, prav tako pa imajo svoje franšizne enote tudi na Hrvaškem in v Srbiji. Razlog podjetja v sklepanju franšiznih pogodb je v ohranjanju in večanju tržnega deleža, prav tako pa je cilj Mercatorja s pomočjo franšiznega sistema pokriti čim več krajev, kjer še nimajo svojih lastnih ali franšiznih prodajaln. Znotraj franšiznega sistema Mercator dajejo precejšen poudarek na zagotavljanju primernega kandidata za franšizno enoto, ker s tem želijo zagotoviti uspešno poslovanje prodajalne. Pred samim poslovanjem prodajalne oba partnerja poskrbita za izgled prodajalne po pogojih franšizorja, prav tako pa mora franšizij izpolnjevati vse obveznosti, ki jih določa pogodba in sicer v času odpiranja poslovalnice kakor tudi v času poslovanja. Med razloge, zakaj se odločiti za franšizno prodajalno podjetja Mercator, sodi nedvomno uveljavljena blagovna znamka, dobri transparenti pogoji za sam vstop in obstoj v franšiznem sistemu, konkurenčna prednost v obliki kartice Mercator Pika, večja konkurenčnost na v okviru politike cen, razna izobraževanja za zaposlene, vključevanje v prodajne akcije in tudi ugodni sistem nabave blaga,… Na podlagi številnih prednosti, ki jih prinaša franšizni sistem podjetja Mercator, kupcu zagotavlja uspešnost poslovanja franšizne prodajalne.
Keywords: franšizing, franšizij, franšizor, Mercator.
Published: 12.11.2013; Views: 1785; Downloads: 252
.pdf Full text (759,52 KB)

10.
Si ali nisi manager v franšizni organizaciji? : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Brigita Šorli, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času se pojavlja veliko franšiznih organizacij, kot ena izmed oblik poslovnega sodelovanja. Pri franšizi ne govorimo o običajnem poslovnem partnerstvu, temveč o posebni obliki organizacije pravno samostojnih podjetnikov. Franšizing je mnogim bližnjica za uresničitev podjetniških vizij, saj je glavna prednost pri tej poslovni metodi, da franšizing podjetnikom omogoča delovanje znotraj določenega poslovnega sistema, po drugi strani pa v določeni meri ohranijo svojo neodvisnost. To pomeni, da podjetnik posluje zase, v veliko podporo pri tem pa je priznana in uveljavljena ter dobro poznana blagovna znamka. Izkušnje franšizijev potrjujejo, da je franšizing veliko varnejši način poslovanja, kot pa če bi začeli s posli sami, istočasno pa morajo kot voditelji in odgovorni pokazati odlične vodstvene in managerske sposobnosti. Vodenje franšize predstavlja tudi tveganje, saj franšiziji kot managerji ne morejo popolnoma samostojno delovati, saj morajo delovati v skladu s franšizno pogodbo. Na drugi strani pa postavljena pravila predstavljajo poslovno podporo pri doseganju poslovnega uspeha. Za uspešno vodenje franšize v veliki meri potrebna določena osebnost, kar pomeni, da mora biti franšizij dovolj dovzeten, da upošteva pravila franšizne pogodbe in dovolj podjeten, da razvija posel na trgu.
Keywords: organizacije, franšizne organizacije, poslovno sodelovanje, franšizing, managerji, franšizij, diplomske naloge
Published: 08.08.2013; Views: 1040; Downloads: 119
.pdf Full text (610,83 KB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica