| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Implementacija digitalne fotogrametrije v sodobno forenzično preiskovanje
Matej Vončina, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Ljudje smo vizualna bitja; verjamemo tisto, kar vidimo. Kakovostna predstavitev bo prepričala še tako zahtevnega sodnika. Dejansko stanje na kraju nam kaže na to, kaj se je tam dogajalo. Iz tega gledišča je zato zelo pomembna kakovost dokumentiranja stanja, ko je na kraju preiskovalec. Preiskovalec si nato ustvari možne različice dogajanja, ki jih tudi s pomočjo slikovnega gradiva in drugih analitičnih dejstev potrjuje ali negira. Čas za preverjanje določenih dejstev, ki izvirajo s kraja dogodka, si lahko močno skrajšamo z njihovim preverjanjem na enem samem kraju. To je virtualno okolje. Sama razmerja med predmeti so prav tako pomembna, kot je vsebina. Celotna slika dogodka in možnost prostorskega lociranja posameznih podrobnosti ne glede na čas, se pravi po zaključku opravil na kraju dogodka, sta lahko velik pripomoček k uspešnemu preiskovanju. V zaključku preiskave ostane ena sama različica dogodka, ki je neizpodbitno dokazana tudi s stanjem na kraju po dogodku. Preverljiva pa je tudi z rekonstrukcijo dogodka. Digitalna fotogrametrija je trenutno ena najboljših metod, s katero celostno zajamemo stanje. Poleg tega si na kraju bistveno olajšamo delo, saj s krajšim postopkom zajamemo bistveno večje število podatkov, kot bi to storili s posameznimi opravili — s fotografiranjem, skiciranjem in merjenjem. V prihodnosti lahko pričakujemo izboljšanje obstoječih digitalnih zapisov do take mere, da nanje ne bodo bistveno vplivali zunanji dejavniki, na katere nimamo vpliva. S tem bo tudi fotogrametrija uporabna kjerkoli in kadarkoli.
Keywords: fotogrametrija, kriminalistika, forenzika, forenzično preiskovanje, digitalno fotografiranje, lasersko skeniranje, ortofoto, diplomske naloge
Published: 12.10.2016; Views: 809; Downloads: 83
.pdf Full text (753,95 KB)

2.
UGOTAVLJANJE DAVČNIH UTAJ V PREDKAZENSKEM POSTOPKU S POUDARKOM NA FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO
Roberta Rošker, 2016, master's thesis

Abstract: V času gospodarske krize se povečujejo davčne utaje, prevare, in sicer ne glede na velikost, dejavnost ali lokacijo podjetja. Raziskave kažejo, da je gospodarska kriza zmanjšala poslovno kulturo na vseh ravneh vodenja in nadziranja. Ta negativni pojav vpliva na to, da se pojavljajo nove oblike gospodarskega kriminala, ki jih je vse težje odkrivati. Odkrivanje le-teh predstavlja veliki izziv za Evropsko unijo, svet in tudi za Slovenijo, saj se izgubljajo milijarde evrov. V Sloveniji se med postopki večkrat zgodi, da predlagani dokazi niso zadovoljivo razloženi, in obtožnice se zavrnejo. Zato je pomemben predkazenski postopek, v katerem sodelujejo policija, državni tožilec in preiskovalni sodnik. Za pregon davčnih utaj jim pomaga tudi finančni urad, računsko sodišče, revizijske službe in sodni izvedenci. Medsebojno sodelovanje vseh vodi k učinkovitejšemu pregonu. S pojavom kreativnega računovodstva in različnih vrst davčnih prevar, se pojavlja potreba po novih znanjih, sposobnostih in izkušnjah. Postavlja se vprašanje, če imajo nosilci nalog preiskovanja in pregona ta posebna znanja, vedenja in veščine. V tujini (na primer ZDA) pri pregonu kaznivih dejanj sodelujejo strokovnjaki, ki jih imenujemo forenzični računovodje. Njihova temeljna naloga je, da s preiskavo, ki zajema dokumente in utemeljene dokaze, odgovorijo na vprašanja kdo, kaj, kje, kako in zakaj je storil gospodarsko kaznivo dejanje. V Sloveniji tak strokovnjak obstaja kot preizkušeni forenzični računovodja, ne pa kot obvezni, stalni sodelavec v predkazenskem postopku, kot je to v tujini (ZDA in Velika Britanija). Primeri v tujini so pokazali, da forenzični računovodje s svojim znanjem, neodvisnostjo in visokim profesionalizmom zmorejo dodati pomembno vrednost k učinkovitem in uspešnem pregonu davčnih utaj in drugih nedovoljenih dejanj.
Keywords: gospodarski kriminal, prevara, davčne utaje, davčne zatajitve, davčna preiskava, predkazenski postopek, sodni izvedenec, kreativno računovodstvo, forenzično računovodstvo, forenzično preiskovanje
Published: 10.10.2016; Views: 1231; Downloads: 189
.pdf Full text (1,30 MB)

3.
Primerjalna analiza možnosti izobraževanja s področja forenzičnega računovodstva v Sloveniji in ZDA
Samo Medvešek, 2016, master's thesis

Abstract: V svetu in pri nas se vse pogosteje pojavljajo nove in sofisticirane oblike gospodarske kriminalitete, ki vsebujejo tudi elemente oziroma prvine s področja računovodstva. Predvsem v ZDA se kot odgovor na te težave že nekaj časa pojavlja forenzično računovodstvo, medtem ko je v Sloveniji to področje relativno novo in še ne uveljavljeno. Gre za specializirano vejo na področju računovodstva, katere smoter je v prvi vrsti preprečevanje, odkrivanje in dokazovanje (računovodskih) kaznivih dejanj ter preiskovanje poslovne zanesljivosti fizičnih oseb ali organizacij. V magistrskem delu je podrobno predstavljeno področje forenzičnega računovodstva in različne oblike njegovega delovanja, pri čemer je bistvena uporabna vrednost te dejavnosti pri odkrivanju in preiskovanju gospodarskih oziroma računovodskih kaznivih dejanj. Analizirani so številni vidiki, od same metodologije forenzičnega računovodstva, do strokovno-kadrovskega vidika, kjer je med drugim pojasnjena in poudarjena razlika med forenzičnim računovodjo in revizorjem. Nadalje je poudarek na možnostih izobraževanja s področja forenzičnega računovodstva v ZDA in Sloveniji, pri čemer smo izvedli tudi primerjalno analizo edinega slovenskega študijskega programa forenzičnega računovodstva, ki se izvaja na Visoki šoli za računovodstvo, in ameriškega modela, ki je bil narejen na Univerzi West Virginia v ZDA. Kljub temu, da v ZDA obstaja okoli 420 izobraževalnih institucij, ki ponujajo vsebine s področja forenzičnega računovodstva ter 96 specializiranih študijskih programov forenzičnega računovodstva, smo ugotovili, da je slovenski (magistrski) študijski program ustrezno in kakovostno zasnovan.
Keywords: forenzično računovodstvo, gospodarska kriminaliteta, računovodska kriminaliteta, preiskovanje, izobraževanje, usposabljanje, magistrska dela
Published: 06.10.2016; Views: 879; Downloads: 123
.pdf Full text (821,34 KB)

4.
Problem ekonomsko-finančnega izvedenstva v kazenskem postopku
David Jereb, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Izvedensko mnenje je že nekaj stoletij uveljavljeno dokazno sredstvo v kazenskem in civilnem procesu, še posebej pa se njegova vloga in pomen povečujeta v zadnjem času zaradi hitrega razvoja znanosti in tehnike. Izvedensko mnenje je izrednega pomena predvsem zaradi strokovnosti odgovorov na zastavljena vprašanja in večje objektivnosti ter zanesljivosti odgovorov o pravno relevantnih dejstvih. Izvedenstvo je procesno dejanje, ki ga zakon ureja kot posebno preiskovalno dejanje, s katerim se dobi poseben dokaz v materialnem smislu, to je izpovedba izvedenca (izvid ali mnenje). Poznamo veliko vrst izvedenskih mnenj, skoraj toliko, kolikor je različnih strokovnih področij. Predvsem po letu 2000 se vedno bolj uporablja izvedensko mnenje ekonomsko-finančne stroke zaradi naraščanja kaznivih dejanj zoper gospodarstvo. Zaradi težavnosti kaznivih dejanj v gospodarstvu sodnik ne more pravično presoditi o krivdi obdolženega, zato sodnemu izvedencu ekonomsko-finančne stroke odredi, katera vprašanja in neznanke naj razloži za lažje dojemanje in razumevanje zadeve. Velikokrat so sodni izvedenci strokovnjaki z računovodskega področja, ki so zadolženi za pregled računovodskih izkazov, ugotavljanje stanja na transakcijskih računih gospodarskih družb, ugotavljanje višine neupravičeno pridobljenih sredstev in podobno v primerih prevar, preslepitev, poneverb in ostalih oblikah gospodarskega kriminala. Skupaj z razvojem tehnologije in znanosti obenem napreduje tudi gospodarska kriminaliteta, saj storilci z novejšo tehnologijo in novimi spoznanji stroke iščejo nove metode ter načine izvrševanja kaznivih dejanj, najpogosteje v želji po velikem dobičku in ugledu v družbi. Pred raziskovanjem smo postavili tri hipoteze in ugotovili, da je mnenje sodnega izvedenca poglaviten dokaz, na katerega se opira odločitev sodišča, zato smo hipotezo 1 potrdili. Prav tako smo potrdili hipotezo 2, kjer smo predpostavljali, da sta strokovnost in integriteta izvedenca na najvišji ravni. Hipotezo 3, kjer smo ugotavljali, ali sta forenzično računovodstvo in revizorstvo ključni orodji pri preverjanju in dokazovanju nepravilnosti v gospodarskih družbah, smo ovrgli, saj je preiskovanje kaznivih dejanj v Republiki Sloveniji v pristojnosti policije.
Keywords: gospodarska kriminaliteta, preiskovanje, kazenski postopek, dokazi, sodno izvedenstvo, izvedenska mnenja, forenzično računovodstvo, revizije, diplomske naloge
Published: 21.10.2015; Views: 934; Downloads: 128
.pdf Full text (579,28 KB)

5.
Goljufije, povezane z računovodstvom
Sabina Špela Skubic, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Prevare v računovodskih izkazih se pojavijo kot prevare v poslovanju, ki jih slovenski revizijski standardi opredeljujejo kot namerne napačne predstavitve računovodskih informacij. Prevare v računovodskih izkazih so tiste prevare, do katerih pride v poslovanju in katere je moč odkriti v računovodskih izkazih. Različni avtorji navajajo dva pomembnejša sklopa prevar v računovodskih izkazih. To so prevare, s katerimi se želi prikazati dobiček, večji od dejanskega, in tiste, s katerimi se želi prikazati dobiček, ki je manjši od dejanskega. Različne tehnike, ki se jih poslužujejo posamezniki pri goljufijah v okviru računovodstva, so opisane v diplomskem delu. Ko odkrijemo, da je bila izvedena prevara v računovodstvu, nas zanima, zakaj. Enostavnega odgovora na zastavljeno vprašanje ne poznamo. Poznamo le več vrst teorij, ki se trudijo čim bolje odgovoriti na to vprašanje. Nekatere teorije se tako bolj osredotočajo na proučevanje značilnosti kriminalitete, druge pa bolj na značilnosti storilcev kaznivih dejanj. Ena izmed pomembnih nalog poslovodstva podjetja je zagotavljanje nadzora. Večji kot je nadzor, večja je verjetnost, da bodo prevaro odkrili. Revizijska stroka in forenzično računovodstvo nista tako le golo preverjanje postavk v bilanci stanja ali izkazu poslovnega izida, temveč tudi razumevanje poslovanja, ki se skriva za postavko. Notranji in zunanji revizorji tako igrajo pomembno vlogo pri odkrivanju in preprečevanju prevar. Namen različnega nadzora v poslovanju je ob pravem času opozoriti poslovodstvo na morebitne nepravilnosti v računovodskih listinah in tako preprečiti nadaljnjo škodo v podjetju.
Keywords: kazniva dejanja, goljufije, finančne goljufije, računovodstvo, preprečevanje, preiskovanje, revidiranje, forenzično računovodstvo, diplomske naloge
Published: 03.04.2015; Views: 1287; Downloads: 371
.pdf Full text (543,07 KB)

6.
Forenzično računovodstvo - zvest spremljevalec pri preiskovanju gospodarske kriminalitete
Anja Frece, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava posebno vejo pri preiskovanju gospodarske kriminalitete- forenzično računovodstvo oz. preiskovalno revizijo, kot jo poimenujejo nekateri strokovnjaki. Le-ta zajema znanje računovodenja, revizorstva, prava in kriminalističnega preiskovanja. Ker je preiskovanje s pomočjo forenzičnih računovodij v Sloveniji dokaj nova zadeva, je v praksi še nismo v popolnosti uvrstili v model preiskovanja gospodarske kriminalitete.
Keywords: gospodarska kriminaliteta, preiskovanje, forenzično računovodstvo, diplomske naloge
Published: 02.02.2015; Views: 1249; Downloads: 223
.pdf Full text (680,46 KB)

7.
Uporaba grafološke analize pri opravljanju detektivske dejavnosti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Alenka Gosnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V tujini se grafologija oziroma grafološka analiza pisave pojavlja kot pomoč skoraj na vseh področjih človekovega delovanja pri zaposlovanju, pri osebnostnem profiliranju, pri odločanju glede izbire poklica, pri ugotavljanju piscev strupenega peresa in tako naprej. Lahko bi dejali, da se je medtem v Sloveniji začela grafologija intenzivneje pojavljati v zadnjih letih. Podali smo nekaj predlogov, kako bi lahko bila grafološka analiza v pomoč detektivom. Eden izmed predlogov je bil, da bi lahko grafologi sodelovali z detektivi na področju preiskovanja anonimnih pisanj. Grafologi že sodelujejo z detektivi, vendar je teh primerov izredno malo. Z detektivi sodelujejo kot preiskovalci pisave, ki ugotavljajo istovetnost podpisa ali pisave, ne sodelujejo pa z namenom ugotavljati človekovih osebnostnih lastnosti. Zato smo predlagali, da bi iz anonimnega pisma grafolog opravil grafološko analizo v kateri bi bile zabeležene osebnostne lastnosti in bi se na podlagi te analize detektiv in prejemnik anonimke posvetovala, kateri osebi pripada omenjen opis. Znano je, da so pisci anonimk osebe, ki poznajo prejemnika anonimke. Izpostavili smo še eden predlog in sicer, da bi se lahko slovenska podjetja obrnila na detektiva, ki bi preveril predlagane kandidate za zaposlitev. Detektiv bi lahko pridobil informacije, ki bi se nanašale na življenjski slog oziroma stil kandidata, glede prejšnjih zaposlitev, o zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe in podobno. Ker Zakon o detektivski dejavnosti ne omogoča, da bi lahko detektivi preverjali kandidate za zaposlitev, smo razmišljali o dopolnitvi oziroma spremembi tega zakona. Mnenja in predloge, kako bi lahko detektivu bila v pomoč grafološka analiza so izrazili grafologinja, forenzična preiskovalka rokopisov ter detektivka.
Keywords: zasebno varovanje, detektivska dejavnost, detektivi, detektivsko delo, preiskovanje, grafologija, pisave, forenzično preiskovanje, grafološke analize, diplomske naloge
Published: 28.05.2014; Views: 1379; Downloads: 286
.pdf Full text (614,47 KB)

8.
Digitalni dokazi v preiskavah gospodarske kriminalitete : diplomsko delo univerzitetnega študija
Zala Žvab, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga se ukvarja z zelo pomembnim vprašanjem današnjega kazenskega postopka. V času množične uporabe tehnologij se je med možnim dokazovanjem pojavil tudi digitalni dokaz, ki se pojavlja v vedno več različnih vrstah kaznivih dejanj. Zahteva drugačno obravnavo, predvsem pri preiskovanju gospodarske kriminalitete, kjer so preiskovalci postavljeni pred vrsto izzivov in ovir. Že samo odkrivanje gospodarskih kaznivih dejanj je zelo težavno in v določenih situacijah skorajda nemogoče, saj se ilegalno poslovanje skriva pod krinko legalnega. V diplomskem delu smo najprej vsebinsko obravnavali gospodarsko kriminaliteto in poskušali postaviti njeno definicijo. V nadaljevanju smo predstavili definicijo in idejo digitalnega dokaza ter kako je njegov pojav sprožil spremembe kazenskega postopka in zahtevo po drugačni percepciji. Na koncu naloge smo poskušali ti dve področji združiti tako, da smo poskušali poiskati možne prednosti za preiskovanje gospodarske kriminalitete. Tako opozarjamo na različne možne indice prisotnosti napak v poslovanju podjetja in možna nahajališča digitalnih dokazov v takih primerih. Posebno pozornost smo namenili možnim prednostim preiskovalcev na tem področju. Te prednosti izhajajo predvsem iz veljavne zakonodaje in spremembe percepcije odnosa osumljenca do njegovih elektronskih naprav. Odkrili smo, da bi bilo potrebno posebno pozornost nameniti sodelovanju s prvimi respondenti na kraju dejanja in tudi s tretjimi osebami kot so računovodje, revizorji in sistemski administratorji.
Keywords: gospodarska kriminaliteta, preiskovanje, dokazi, digitalni dokazi, forenzično računovodstvo, računalniška forenzika, diplomske naloge
Published: 19.03.2013; Views: 1276; Downloads: 306
.pdf Full text (445,36 KB)

9.
10.
ZNANJA FORENZIČNEGA RAČUNOVODJE V SLOVENIJI IN V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE
Morena Blažević, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Gospodarski kriminal, ki se je v zadnjem času zelo povečal je vzrok za povpraševanje po strokovnjakih, ki bi mu bili lahko kos. Eden izmed ukrepov gospodarstva je izobraževanje strokovnjakov na tem področju. S tem se posebej ukvarjajo forenzični računovodje. Ta poklic predstavlja novo vejo računovodstva. V tej diplomski nalogi smo se odločili predstaviti znanja, ki jih strokovnjak na takšnem področju potrebuje.
Keywords: forenzično računovodstvo, prevara, Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor, Ekonomsko poslovna fakulteta West Virginia, Center za izobraževanje v pravosodju, Slovenski inštitut za revizijo, Nacionalni preiskovalni Urad, Združenja veščakov za preiskovanje gospodarskega kriminala
Published: 12.10.2010; Views: 2869; Downloads: 480
.pdf Full text (916,20 KB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica