| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 74
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
61.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V VRTCU MEDVODE
Barbara Leben, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V tem času, ko moramo biti pripravljeni učiti se in se prilagajati nenehnim spremembam, v katere nas sili sodobni čas, v organizacijah velikokrat pride do upravičenega ali neupravičenega zdravstvenega absentizma in do zaželene ali nezaželene fluktuacije. Za delodajalce to pomeni strošek, za delojemalce pa na primer nižji mesečni dohodek, slabo voljo, nemotiviranost za delo. V diplomski nalogi smo na osnovi teoretičnih spoznanj prišli do ugotovitev, da je tako zdravstveni absentizem kot fluktuacijo s pravimi pristopi in ukrepi mogoče obvladovati ali vsaj spraviti v dopustne okvire. Če želi biti organizacija uspešna, mora biti tudi fleksibilna in prilagodljiva. Za to pa so ključni kadri, ki so opremljeni z znanjem, novimi veščinami in s sposobnostmi. Predvsem vodilni kadri morajo biti usmerjeni k nenehnemu učenju, izobraževanju in usposabljanju ter dobro poznati kadrovsko politiko, kadrovsko funkcijo in razvoj kadrov. Z vsem naštetim znanjem lahko vodilni svoje podrejene usmerijo, spodbujajo in izbirajo prave pristope in teme za učenje, izobraževanje in usposabljanje, kar pa privede do večje pripadnosti organizaciji in posledično manjše stopnje absentizma in fluktuacije. Drugi del diplomske naloge je raziskovalni. Zdravstveni absentizem je bil v Vrtcu Medvode leta 2011 za 1,2 odstotka višji od slovenskega povprečja, leta 2012 pa za 1,5 odstotka. Na osnovi analize rezultatov raziskave smo ugotovili, da so odnosi v Vrtcu Medvode dobri, ne moremo pa prezreti podatkov, ki kažejo nezadovoljstvo precejšnjega števila zaposlenih. Predlagamo, da bi se tako vodstvo kot zaposleni zavzemali za pozitivno organizacijsko klimo. To pomeni, da je komunikacija med zaposlenimi in vodstvom sproščena, da se notranji konflikti rešujejo sproti, da so zaposleni obveščeni o načrtih in rezultatih dela in poslovanja ter da so pravilno usmerjeni tudi za nadaljnje delo, da bodo vedeli, kaj se od njih pričakuje, da so tako vodstvo kot zaposleni pripravljeni sprejeti odgovornost za svoje odločitve in dejanja. Več konkretnih odgovorov na raziskovalna vprašanja in probleme je podanih v poglavju »Ugotovitve in predlogi«.
Keywords: - Kadrovska politika, - kadrovska funkcija, - absentizem, - fluktuacija.
Published: 18.09.2014; Views: 1019; Downloads: 167
.pdf Full text (1,14 MB)

62.
ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA OBMOČNI ENOTI KRANJ ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Zumra Bešić, 2014, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu predstavimo pojme, povezane z organizacijsko klimo in zadovoljstvom zaposlenih, v drugem delu pa s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljamo organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih na Območni enoti Kranj Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Na osnovi zbranih podatkov poskušamo odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. Ugotavljamo, da starost statistično pomembno vpliva na zaznavanje organizacijske klime v organizaciji in posledično na počutje zaposlenih v njej, medtem ko stopnja izobrazbe zaposlenih in delovna doba v organizaciji nimata pomembnega vpliva na zaznavo organizacijske klime zaposlenih. Tudi pri zadovoljstvu z delom zaposlenih statistično pomembne razlike med skupinami zaposlenih opažamo pri starosti, ne pa tudi pri delovni dobi v organizaciji in stopnji izobrazbe. Nadalje ugotavljamo, da med organizacijsko klimo in zadovoljstvom zaposlenih obstaja visoka pozitivna linearna povezanost. Podrobneje proučimo vpliv dimenzij organizacijske klime na vidik zadovoljstva zaposlenih z neposredno nadrejenim in na vidik zadovoljstva s sodelavci. Po naših ugotovitvah na vidik zadovoljstva z neposredno nadrejenim vplivajo naslednje dimenzije organizacijske klime: »vodenje«, »notranje komuniciranje« ter »motivacija in zavzetost«, na vidik zadovoljstva s sodelavci pa vpliva le dimenzija »odnos do kakovosti«. Nazadnje podamo predloge za izboljšanje organizacijske klime in delovnega zadovoljstva v proučevani organizaciji.
Keywords: organizacijska klima, zadovoljstvo zaposlenih, absentizem, fluktuacija
Published: 18.09.2014; Views: 969; Downloads: 154
.pdf Full text (1,94 MB)

63.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V TRGOVSKEM CENTRU PODJETJA X
Sanela Halilagić, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Zadovoljstvo zaposlenih je eden izmed najpomembnejših dejavnikov za vsako uspešno podjetje. Zadovoljni zaposleni opravljajo delo kvalitetno, dosegajo cilje, s tem pa dvigujejo ugled podjetja in doprinesejo k dobičku. Zelo pomembno je, da se v svojem delovnem okolju počutijo dobro in da so zadovoljni, saj bodo le tako lahko uspešni pri svojem delu, samo podjetje pa bo tako dosegalo le najboljše rezultate. Ker trenutno živimo v času gospodarske krize je vse manj zadovoljnih zaposlenih v podjetjih. Ljudje so vse manj zadovoljni z delom, saj jim podjetje ne nudi več primernih sredstev za opravljanje dela, s strani vodstva se izvaja pritisk nad zaposlene, ni zadosti motivacijskih dejavnikov, ki bi spodbudili človekovo zadovoljstvo na delovnem mestu, kar pa je lahko vzrok za slabo in neustrezno opravljanje dela, zamujanje in izostajanje z dela in celo odpoved delovnega razmerja. V diplomski nalogi smo se dotaknili zadovoljstva zaposlenih v trgovskem centru podjetja X. V teoretičnem delu smo opredelili pojem zadovoljstva zaposlenih, predstavili oblike ter dejavnike, ki vplivajo nanj. Ti so delovni čas, delovno okolje, odnosi med nadrejenimi in podrejenimi, možnost napredovanja, plača in nagrajevanje, pohvale, graje, varnost zaposlitve ter varnost pri delu. Posledica nezadovoljstva zaposlenih pa sta lahko absentizem in fluktuacija. V nadaljnjem teoretičnem delu smo predstavili vrste in vzroke danih dejavnikov. V empiričnem delu smo predstavili konkretno podjetje s kadrovsko strukturo zaposlenih, nato smo izračunali stopnjo absentizma in fluktuacije za zadnja štiri leta, temu pa je sledila raziskava, s katero smo ugotavljali vzroke za visok % fluktuacije. Z rezultati raziskave smo ugotovili, da večino nezadovoljstva med zaposlenimi povzroča plača, delovni čas med vikendi ter slaba možnost napredovanja, večina zaposlenih pa je zadovoljnih z odnosom, ki ga imajo s sodelavci, nekateri tudi z vodstvom. Na podlagi pridobljenih rezultatov raziskave smo podali predloge in poskušali najti ustrezne izboljšave trenutnega stanja.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih, napredovanje, absentizem, dejavniki zadovoljstva, fluktuacija
Published: 18.09.2014; Views: 707; Downloads: 69
.pdf Full text (1,60 MB)

64.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V PROIZVODNEM PODJETJU
Andrej Črešnik, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V današnjem času je eden ključnih pogojev za uspeh organizacije zavedanje vodstva, da so zaposleni najpomembnejši kapital organizacije. Vodstvo podjetja mora skrbeti za pogoje, da se bodo zaposleni dobro počutili in na ta način s svojim delom vrnili podjetju kar največ. Ob neupoštevanju tega dejstva se lahko hitro zgodi, da bodo zaposleni pričeli (neupravičeno) izostajati z dela ali pa bodo morda pričeli iskati zaposlitev drugje. V diplomskem delu je podrobneje predstavljen problem pojava absentizma in fluktuacije v proizvodnem podjetju. V prvem delu so predstavljena teoretična izhodišča na področjuabsentizma in fluktuacije, njune vrste, vzroki, posledice in ukrepi za obvladovanje posledic. Ugotavljamo, da sta tako absentizem kot še posebej fluktuacija odraz nezadovoljstva zaposlenih v organizaciji ali na svojem delovnem mestu.
Keywords: zaposleni, absentizem, fluktuacija, podjetje
Published: 24.04.2015; Views: 574; Downloads: 212
.pdf Full text (729,43 KB)

65.
PLANIRANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU SOGEFI FILTRATION D. O. O.
Ankica Šoštar, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili proces planiranja zaposlenih v podjetju SOGEFI Filtration d. o. o., katerega dejavnost je proizvodnja avtomobilskih filtrov. V teoretičnem delu naloge je predstavljen proces planiranja zaposlenih v podjetju, ki predstavlja enega izmed kadrovskih procesov. Ker je planiranje kadrov konstanten proces, je potrebno temu primerno izbrati ustrezno metodo za izračun potrebnega števila zaposlenih. V nadaljevanju so zato predstavljene posamezne metode, ki se jih podjetje lahko poslužuje in načela, ki naj se jih drži, da bo planiranje zaposlenih uspešno. V empiričnem delu smo predstavili podjetje SOGEFI Filtration d. o. o., njegovo strategijo, vizijo in cilje. V nadaljevanju smo opisali proces planiranja in izbire kandidatov. V raziskovalnem delu naloge so predstavljeni rezultati analize zadovoljstva zaposlenih s procesom planiranja zaposlenih, ki zajema odnose med njimi, koliko izobraževanja jim podjetje nudi in kakšna je organizacija podjetja. Izvedli smo tudi intervju z vodjo proizvodnje, s pomočjo katerega smo analizirali in definirali formalni potek planiranja zaposlenih.
Keywords: planiranje zaposlenih, fluktuacija in absentizem, pridobivanje in izbira zaposlenih
Published: 22.10.2015; Views: 1466; Downloads: 125
.pdf Full text (1,51 MB)

66.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH TER VLOGA MOTIVACIJSKIH DEJAVNIKOV V PODJETJU XY
Esmir Sedić, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Spremembe na globalnem trgu so hitre in nepredvidljive ter kot take od udeležencev v tem procesu zahtevajo nenehno prilagajanje, inovativnost in ažurnost pri njihovem poslovanju. Zahtevam trga podjetje lahko odgovori s kakovostnim kadrom, ki svoje delo opravlja z zadovoljstvom ter ob tem vanj vlaga svoje znanje, inovativnost in izkušnje. Človeški faktor v tem procesu pridobiva čedalje večjo vlogo, saj se podjetja zavedajo potenciala zaposlenih in prednosti, ki jih ta ponuja pred konkurenco. Diplomska naloga analizira obstoječe stanje na področju zadovoljstva zaposlenih, vpliv motivacije in motivacijskih dejavnikov na zadovoljstvo zaposlenih ter vlogo določenih področij poslovanja na zadovoljstvo zaposlenih. Analiza tega področja je osnova za ustvarjanje in ohranjanje pozitivnega delovnega okolja, v katerem se bodo zaposleni počutili zadovoljne. Je tudi slika obstoječega stanja, na osnovi katere lahko vodstvo podjetja pridobi kredibilne podatke o razliki med želenim in dejanskim stanjem.
Keywords: - zadovoljstvo zaposlenih, - motivacija, - motivacijski dejavniki, - nezadovoljstvo zaposlenih, - absentizem in fluktuacija
Published: 24.12.2015; Views: 577; Downloads: 109
.pdf Full text (879,75 KB)

67.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V VRTCU X
Tadej Šarkozi, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili problematiko zdravstvenega absentizma in fluktuacije Vrtca X. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo razložili, kaj je zdravstveni absentizem, vzroke za zdravstveni absentizem, vrste zdravstvenega absentizma, kaj je fluktuacija, vrste fluktuacije in pa vzroke za fluktuacijo. V empiričnem delu smo predstavili Vrtec X, izračunali fluktuacijo in zdravstveni absentizem ter analizirali rezultate ankete o zadovoljstvu zaposlenih. Rezultati so pokazali, da je bila stopnja zdravstvenega absentizma leta 2013 6,37 %. Leta 2014 pa 6,83 %. Kar pomeni, da je bil v letu 2013 absentizem večji od slovenskega povprečja za 1,2 % in letu 2014 za 1,5 %. Rezultati raziskave so pokazali, da so bili najpogostejši vzroki za fluktuacijo nesoglasje z nadrejenimi ter nezmožnost napredovanja. Zato smo v nadaljevanju naloge podali možnost za izboljšavo stanja.
Keywords: Zdravstveni absentizem, fluktuacija, zadovoljstvo na delovnem mestu, medosebni odnosi.
Published: 22.03.2016; Views: 621; Downloads: 75
.pdf Full text (400,25 KB)

68.
Vzroki za odhode iz slovenske policije
Matjaž Virant, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava vzroke za odhode iz slovenske policije. Teh je mnogo in se med seboj razlikujejo. Fluktuacija kadra v slovenski policiji že zbuja skrb vseh vpletenih v varnost in delovanje države. Zadovoljstvo pri delu je vse manjše, kar vpliva na odhode policistov. V teoretičnem delu smo uporabili opisni (deskriptivni) pristop. Poudarek je na opisu problemov in glavnih dejavnikov za zapustitev policije. Predstavljena je tudi policija, njene naloge in lik policista. Nadaljujemo s problemom, ki se v zadnjem času pojavlja v slovenski policiji – fluktuacija kadra. Opisujemo, da je zadovoljstvo z delom v tesni povezavi z vzroki za odhode iz policije. Nadalje pa te vzroke tudi naštejemo in opišemo. Mednje v grobem sodijo materialni, psihološki, sociološki, organizacijski vzroki, delovni pogoji, osebni dejavniki, zakonski dejavniki, kadrovski dejavniki in zunanji ali okoljski dejavniki. V empiričnem delu smo uporabili analitičen pristop, pri čemer smo podatke pridobili s pomočjo vprašalnika. Anketni vprašalnik je bil apliciran na bivše zaposlene policiste, ki so se iz različnih razlogov odločili, da bodo zapustili policijo. Vprašalnik je vseboval vprašanja, vezana na različne dejavnike, ki so odločali o odhodu iz policije. Dobljene rezultate ankete smo analizirali ter interpretirali. Ugotovljeno je bilo, da vzroki za fluktuacijo niso enaki pri vseh posameznikih ter da so za nekatere pomembnejši materialni dejavniki, za druge pa bolj medsebojni odnosi in stresnost poklica. Diplomsko delo zaključujemo z nekaterimi predlogi izboljšav, ki bi morebiti lahko zmanjšali omenjen problem.
Keywords: policija, policisti, zadovoljstvo pri delu, fluktuacija, vzroki, diplomske naloge
Published: 10.05.2016; Views: 1077; Downloads: 78
.pdf Full text (950,53 KB)

69.
Recesija, absentizem in fluktuacija v podjetju Casino Kobarid d.d.
Ljubo Bizjak, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomska naloga zajema teoretični in praktični del. V teoretičnem delu smo proučili, kaj predstavlja recesija za gospodarstvo na globalni, nacionalni ravni in kaj za posamezne poslovne subjekte. Zajezitev upadanja gospodarskih dejavnosti terja poglobljeno razčlenitev dejavnikov, ki vplivajo na rast krize. Pojasnili smo, kakšno vlogo igrata management in manager ter njuno povezavo s kadrovsko funkcijo. Prikazali smo, kakšno vlogo ima kadrovanje pri problematiki absentizma in fluktuacije. Razložili smo vzroke in vrste absentizma in fluktuacije. Praktični del naloge prikazuje vplive recesije na področju kadrov v Casino Kobarid, d.d. Z analizo podatkov iz internih virov je bila izdelana primerjava stopnje absentizma in fluktuacije med letoma 2011 in 2015. Rezultati analize so pokazali, da je bila stopnja absentizma in fluktuacije visoka. Da bi ugotovili vzroke za absentizem in fluktuacijo in s tem vpliv dolgoletne recesije na zadovoljstvo zaposlenih, smo v nadaljevanju izvedli raziskavo, s pomočjo katere smo ugotavljali, kateri dejavniki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Na podlagi rezultatov raziskave podamo predloge za odpravo pomanjkljivosti in s tem uspešnejše delo zaposlenih.
Keywords: recesija, management, kadrovska funkcija, absentizem, fluktuacija
Published: 12.05.2016; Views: 326; Downloads: 50
.pdf Full text (1,29 MB)

70.
PLANIRANJE KADROV V OSNOVNI ŠOLI PODBOČJE
Urška Istenič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili proces planiranja in razvoj kadrov ter absentizem in fluktuacijo v Osnovni šoli Podbočje. Diplomsko delo smo razdelili na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo definirali kadrovsko politiko in njena načela. Podrobno smo preučili tudi planiranje kadrov, kjer smo spoznali proces planiranja kadrov, pogoje, načela in dejavnike, ki vplivajo na planiranje. V nadaljevanju smo se seznanili tudi z razvojem kadrov, ki predstavlja zelo pomemben dejavnik planiranja kadrov. Na koncu pa smo predstavili tudi absentizem in fluktuacijo ter definirali vzroke, vrste, dejavnike in princip izračuna obeh. V empiričnem delu smo predstavili Osnovno šolo Podbočje, njeno strategijo delovanje ter podrobneje opredelili kadrovsko strukturo zaposlenih na dan 31. 12. 2015 ter analizirali absentizem in fluktuacijo na podlagi podatkov iz zadnjih štirih let. V raziskovalnem delu naloge so predstavljeni rezultati analize raziskave. Cilj je bil ugotoviti, kako so zaposleni zadovoljni s procesom planiranja. Rezultati raziskave so pokazali, da so z možnostjo napredovanja in organizacijo izobraževanja zaposleni v Osnovni šoli Podbočje zelo zadovoljni. Pogoji dela so po mnenju zaposlenih dobri, vendar je velik delež tistih, ki pravijo, da svojega dela ne morejo uspešno opraviti znotraj svojega delovnega časa. Veliko jih tudi razmišlja o menjavi službe. Kot najpogostejši vzrok za absentizem pa so navedli udeležbo na seminarjih, bolniški dopust ter odsotnost zaradi nege ali spremstva družinskega člana. Na osnovi teh rezultatov smo v nadaljevanju podali predloge za izboljšanje stanja.
Keywords: planiranje zaposlenih, fluktuacija, absentizem, razvoj kadrov
Published: 12.05.2016; Views: 595; Downloads: 59
.pdf Full text (1,78 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica