| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 74
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
51.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V OSNOVNI ŠOLI APAČE
Ksenija Bevk, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili absentizem in fluktuacijo v Osnovni šoli Apače. Diplomsko delo smo razdelili na dva dela. V prvem delu, ki zajema teoretične osnove smo opredelili kadrovsko politiko in njena načela. V tem delu smo podrobneje preučili tudi kadrovsko funkcijo, njen razvoj in področja delovanja. Definirali smo kadrovanje, planiranje kadrov, ter proučili dejavnike, ki vplivajo na planiranje kadrov. Podrobneje smo definirali tudi pojma absentizem in fluktuacija, njune vrste, vzroke, izračune, ter dejavnike, ki vplivajo nanju. V empiričnem delu diplomskega dela smo predstavili osnovno šolo Apače, njeno zgodovino, ter delovanje. Opredelili smo kadrovsko strukturo zaposlenih po spolu, starosti, stopnji izobrazbe, ter vrsti zaposlitve. Iz podatkov, ki so nam bili na voljo smo izračunali stopnjo absentizma in fluktuacije za leto 2009, 2010, 2011, ter analizirali vzroke zanju. V raziskavi, ki je sledila smo raziskovali vzroke za absentizem in fluktuacijo. Na koncu diplomskega dela smo podali ugotovitve, ter predlagali ukrepe za izboljšanje obstoječega stanja v organizaciji.
Keywords: • kadrovska politika • kadrovanje • absentizem • fluktuacija
Published: 15.07.2013; Views: 819; Downloads: 120
.pdf Full text (1,08 MB)

52.
Fluktuacija kadra v zasebno varnostnih službah : magistrsko delo
Igor Režek, 2013, master's thesis

Abstract: Fluktuacija zaposlenih pomeni gibanje števila zaposlenih glede na odhode in prihode v organizacijo. Razloge za fluktuacijo gre iskati v odnosu posameznika do dela in organizacije, kakor tudi organizacije do posameznega zaposlenega. Fluktuacijo se največkrat obravnava z negativnega vidika, ker organizaciji prinaša dodatno delo in stroške, vendar v praksi ni vedno tako, saj fluktuacija prinaša tudi pozitivne učinke predvsem v smislu odhoda manj sposobnega in produktivnega kadra. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela, v prvem delu so teoretična izhodišča v drugem pa empirični del. V prvem delu naloge so podana predvsem teoretična izhodišča kadrovske politike, kadrovske funkcije, zadovoljstvo zaposlenih, zasebno varovanje in fluktuacija, ki pa je podrobneje opisana. V drugem empirčnem delu je predstavljeno podjetje Globalno varnostni servis (v nadaljevanju GVS) s fluktuacijo kadra v obdobju zadnjih treh let. Izdelana je raziskava, s katero smo analizirali vzroke in dejavnike, ki vplivajo na fluktuacijo v GVS. Raziskava je bila izdelana s pomočjo vprašalnikov.
Keywords: zasebno varovanje, varnostne službe, kadri, kadrovska politika, fluktuacija, zaposleni, vprašalniki, magistrska dela
Published: 19.06.2013; Views: 1301; Downloads: 278
.pdf Full text (809,38 KB)

53.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V PODJETJU YDRIA MOTORS D.O.O.
Neža Šimenc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo raziskovali absentizem in fluktuacijo v podjetju Ydria Motors d.o.o. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem teoretičnem delu s pomočjo strokovne literature opredelimo kadrovsko politiko in funkcijo ter kadre, osredotočimo pa se na pojava absentizem in fluktuacijo. V drugem empiričnemu delu smo predstavili primere dobrih praks ter podjetje Ydria Motors d.o.o. Na kratko smo opredelili zgodovino podjetja, kadrovsko strukturo zaposlenih glede na spol, starost in izobrazbo. S pomočjo obstoječih podatkov smo za podjetje Ydria Motors d.o.o. izračunali stopnjo absentizma in fluktuacijo na podlagi treh zaporednih let 2010, 2011 in 2012. S pomočjo anketnega vprašalnika smo v omenjenem podjetju raziskali vzroke za absentizem in fluktuacijo. Na podlagi anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da so najpogostejši vzroki za stopnjo absentizma odsotnost zaradi bolezni in nege družinskega člana, najpogostejši vzroki za fluktuacijo pa so slabi medsebojni odnosi med zaposlenimi.
Keywords: - absentizem - fluktuacija - Ydria Motors d.o.o.
Published: 20.09.2013; Views: 971; Downloads: 88
.pdf Full text (1,18 MB)

54.
DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA PLANIRANJE KADROV V PODJETJU KNAUF INSULATION
Maruša Šuša Zavolovšek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu sem podrobneje definirala pojem managementa človeških virov in pojem kadrovske politike ter razložila, da je potrebno kadrovsko politiko in njeno izvajanje opredeliti kot sistem norm, načel in temeljnih odločitev o kadrovskih zadevah, ki morajo temeljiti na strokovnih dogajanjih in morajo biti sprejete po demokratični poti. V praktičnem delu, sem podrobneje predstavila začetke podjetja Knauf Insulation, njegov razvoj, vizijo, vpetost v širše okolje in njeno organizacijsko strukturo. Grafično sem predstavila analizo absentizma in strukturo zaposlenih po starosti, spolu in izobrazbi, ter izračunala stopnjo fluktuacije za obdobje 2009 do 2011.
Keywords: Kadrovska funkcija, planiranje kadrov, absentizem, fluktuacija, napredovanje.
Published: 23.10.2013; Views: 965; Downloads: 83
.pdf Full text (1,69 MB)

55.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V PODJETJU METAL RAVNE D.O.O.
Maja Sekavčnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga predstavlja problem pojavljanja absentizma in fluktuacije v podjetju Metal Ravne d.o.o. Namen diplomske naloge je bil, da s pomočjo raziskave preučimo glavne vzroke in razloge za nastanek absentizma in fluktuacije ter možnosti za izboljšave. Teoretični del diplomske naloge predstavlja razlago in opise pojmov, kot so kadrovska politika, kadrovska funkcija, absentizem in fluktuacija. Raziskali smo tudi podatke iz slovenskega povprečja za kasnejšo primerjavo. V praktičnem delu diplomske naloge je predstavljeno podjetje Metal Ravne d.o.o., bolj razčlenjeno je predstavljena kadrovska struktura ter stopnje zdravstvenega absentizma in fluktuacije v letih 2010–2012 v primerjavi s slovenskim povprečjem. Iz tega je bilo razvidno, da je zdravstveni absentizem v podjetju v povprečju za 2 % višji, kot kaže slovensko povprečje. Analizirali smo podatke iz raziskave, ki so nam pokazali, da so zaposleni najpogosteje bolniško odsotni zaradi bolezni in odhajajo iz podjetja zaradi nizkega plačila za delo ter slabih delovnih pogojev.
Keywords: kadrovska politika, kadrovska funkcija, absentizem, fluktuacija
Published: 20.09.2013; Views: 1058; Downloads: 102
.pdf Full text (1,86 MB)

56.
ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA NA OBMOČNI SLUŽBI KRANJ ZAVODA REPUBLIKE SLOVENJE ZA ZAPOSLOVANJE
Irena Kostelec, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se osredotočili na problem, s katerim se srečuje večina slovenskih organizacij, Območna služba Kranj Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje tudi ni nobena izjema. Osredotočili smo se na vzroke zdravstvenega absentizma in fluktuacije zaposlenih na OS Kranj ZRSZ. Velik vpliv na vzroke zdravstvenega absentizma in fluktuacije ima zadovoljstvo zaposlenih, kamor spadajo predvsem medsebojni odnosi, organizacija dela, zaupanje nadrejenih, obseg dela, motivacija in tudi možnosti za osebnostno rast in napredovanje. Nezadovoljstvo se kaže v slabšem zdravstvenem stanju zaposlenih in s tem večjim zdravstvenim absentizmom. Prvi del diplomskega dela zajema teoretični del, v katerem smo najprej predstavili Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje; naloge Zavoda, organe Zavoda ter organizacijsko strukturo Zavoda na območju celotne Slovenije. Zajema tudi razčlenitev kadrovske funkcije, znotraj katere so podrobneje predstavljene posamezne faze kadrovanja: planiranje, pridobivanje, izbiranje, uvajanje in razvoj kadrov. Ugotavljamo, kako pomembne so vse faze kadrovanja, kako pomembna je kadrovska funkcija in povezava le-te z ostalimi funkcijami. Opozarjamo na posledice, če kadrovska služba ne opravlja svojih nalog oziroma jih opravlja neorganizirano in nestrokovno. Največji poudarek v teoretičnem delu diplomskega dela smo namenili zdravstvenemu absentizmu. V tem poglavju smo predstavili zdravstveni absentizem, zakonske podlage, stroške ter vzroke zdravstvenega absentizma. Poglobljeno smo predstavili vpliv stresa na zdravstveni absentizem, kjer smo opredelili stres, njegove posledice in tehnike za spoprijemanje z njim. Prestavili smo tudi načine za izračun zdravstvenega absentizma. V poglavju o fluktuaciji smo predstavili pojem fluktuacija, najpogostejše vzroke, vrste fluktuacije ter načine za izračun fluktuacije. V zaključnem teoretičnem delu diplomskega dela navajamo ukrepe za odpravo vzrokov zdravstvenega absentizma in fluktuacije. Empirični del zajema predstavitev strukture zaposlenih na OS Kranj ZRSZ. V nadaljevanju smo predstavili rezultate raziskave, katere cilj je bil pojasniti, kateri so najpogostejši vzroki zdravstvenega absentizma zaposlenih, kako pogosto pri sebi zaznavajo določene simptome stresa, katere situacije so za zaposlene najbolj stresne, kako se spoprijemajo s stresom na delovnem mestu, kako nadrejeni sprejemajo informacijo odsotnosti zaradi zdravstvenega absentizma in ali zaposleni razmišljajo o zamenjavi službe in kaj bi bil po njihovem mnenju glavni razlog za zamenjavo le-te. Rezultati raziskave so pokazali, da smo zaposleni na OS Kranj na delovnem mestu preobremenjeni. To lahko zmanjšamo z izboljšano organizacijo dela in s korektnimi odnosi med zaposlenimi in vodstvom. To bi posledično vplivalo na vzroke zdravstvenega absentizma in fluktuacije na OS Kranj.
Keywords: Zavod za zaposlovanje, Kadrovska funkcija, Zdravstveni absentizem, Fluktuacija, Stres
Published: 22.10.2013; Views: 1411; Downloads: 117
.pdf Full text (2,58 MB)

57.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PRODAJALNAH PODJETJA X
Azra Ćatić, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali zadovoljstvo zaposlenih v prodajalnah podjetja x. Teoretični del diplomskega dela predstavlja dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, saj so ti pomembni za učinkovitost in uspešnost podjetja. Ti dejavniki so delovni čas, delovni prostor, varnost zaposlitve, varnost pri delu, medsebojni odnosi, nagrajevanje, motivacija, zadovoljstvo z vodenjem, razvojem in napredovanjem. Od dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih pri delu, sta odvisna absentizem in fluktuacija v podjetju. Tako smo v nadaljevanju predstavili vrste, vzroke in način izračuna stopnje absentizma in fluktuacije. Empirični del zajema analizo absentizma in fluktuacije za leti 2011 in 2012, ter raziskavo zadovoljstva zaposlenih v prodajalnah podjetja x. Rezultati raziskave so pokazali, da se nezadovoljstvo kaže predvsem pri delovnem času, nagrajevanju, motiviranju, napredovanju in dodatnem izobraževanju. Rezultati raziskave so nam pokazali, da zaposlenim ne ustreza delovni čas v podjetju in da jih moti delo ob vikendih ter praznikih. Pri nagrajevanju je problem v plačilu zaposlenih, saj menijo, da plača, ki jo prejemajo, ni ustrezna in jim ne omogoča dostojnega življenja. Nagrade zaposlene spodbujajo k bolj učinkovitem opravljanju dela, vendar pa jih s tem premalo motivirajo. V prodajalnah podjetja x zaposleni niso zadovoljni z napredovanjem, prav tako pa jim ne omogočajo dodatnega izobraževanja. Na podlagi rezultatov raziskave so v nadaljevanju podani predlogi za izboljšanje stanja.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih podjetje dejavniki zadovoljstva absentizem in fluktuacija
Published: 22.10.2013; Views: 878; Downloads: 124
.pdf Full text (496,59 KB)

58.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V PODJETJU CPL, D.D.
Barbi Huđek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Organizacije bi se morale zavedati, da je doseganje razvoja, napredka, ciljev in konkurenčnosti mogoče le s skupnimi močmi vseh zaposlenih, če so ti moti virani in zadovoljni. V nasprotnem primeru se sproži val nezadovoljstva, ki pripelje do negativnih stranskih učinkov. Med te spadata tudi fluktuacija in absentizem. Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. Prvi del zajema teoretične osnove, in sicer natančnejšo opredelitev pojmov absentizem in fluktuacija, njune vzroke, vrste ter izračune. Podani so primeri dobrih praks, ki opisujejo, kako zmanjšati odsotnost z dela v različnih podjetjih. V drugem, empiričnem delu je predstavljena organizacija CPL, d. d., njena zgodovina, vizija, razvoj ter strategije. S pomočjo podatkov, ki jih je posredovalo CPL, d. d., je bila izračunana stopnja zdravstvenega absentizma in fluktuacije od leta 2007 do leta 2011. Določeni so bili vzroki za njun pojav v obdobju petih let ter prikazano gibanje zdravstvenega absentizma v Sloveniji za obdobje treh let. Sledi raziskava med zaposlenimi v organizaciji CPL, d. d. Namen raziskave je bil ugotoviti vzroke za zdravstevni absentizem in fluktuacijo ter poiskati ustrezne rešitve za zmanjšanje teh pojavov.
Keywords: absentizem, fluktuacija, kadri
Published: 20.01.2014; Views: 576; Downloads: 67
.pdf Full text (962,27 KB)

59.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V OBČINI ŠKOFJA LOKA
Urban Hafner, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo raziskali absentizem in fluktuacijo v občini Škofja Loka. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo s pomočjo literature razložili strokovne pojme s poudarkom na absentizmu in fluktuaciji. Predstavili smo organizacijo in s formulami za izračun stopnje absentizma in fluktuacije izračunali vrednosti teh dveh pojmov za leta 2011, 2012 in 2013. V empiričnem delu smo kot orodje uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga razdelili med zaposlene v občini. Odgovore na anketni vprašalnik smo analizirali in z njihovo pomočjo odgovorili na šest zastavljenih raziskovalnih vprašanj, ki se nanašajo na absentizem, fluktuacijo in počutje v organizaciji. S pomočjo odgovorov na raziskovalna vprašanja smo napisali predloge za izboljšanje delovanja organizacije.
Keywords: absentizem, fluktuacija, občina Škofja Loka
Published: 23.06.2014; Views: 901; Downloads: 125
.pdf Full text (972,22 KB)

60.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O.
Nuša Hartner, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu je eden izmed ključnih dejavnikov uspeha podjetja, a vendar so v času recesije in naraščajoče brezposelnosti v Republiki Sloveniji prisotni tudi nezadovoljstvo in posledice, ki so povezane z njim. Zadovoljni zaposleni se v organizaciji počutijo dobro, z njo rastejo, se osebnostno razvijajo in vanjo vlagajo svojo kreativno energijo. Pozitivni odziv nadrejenih na delo zaposlenih in viden napredek delujeta namreč motivacijsko, saj pohvala dobro opravljene naloge pomeni, da je nadrejeni opazil trud zaposlenega in to povečuje zadovoljstvo. Vendar obstaja vrsta vzrokov, ki zadovoljstvo zaposlenih nižajo, med najpogostejše pa sodijo nizka plača, slabi odnosi med sodelavci, nezmožnost napredovanja in izobraževanja ter neprimeren odnos nadrejenih do podrejenih. V diplomskem delu smo se osredotočili na eno izmed večjih slovenskih podjetij – Slovenske železnice, d. o. o., ter poskušali ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih pri delu na oddelku Finance, računovodstvo in kontroling. Diplomsko delo smo razdelili na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu podrobneje predstavimo dejavnike zadovoljstva ter z njimi povezana negativna pojava v organizaciji – absentizem in fluktuacijo. Skozi analizo podatkov smo prišli do rezultatov, da je stopnja absentizma v letu 2011 znašala 3,62 odstotka, v letu 2012 pa 5,74 odstotka, kar pomeni, da se je stopnja absentizma povišala. Povišala se je tudi stopnja fluktuacije, saj je leta 2011 znašala 2,93 odstotka, leta 2012 pa kar 7,08 odstotka. V empiričnem delu smo izvedli raziskavo, s katero smo poskušali ugotoviti dejavnike zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu in morebitne posledice nezadovoljstva, kot sta absentizem in fluktuacija na oddelku Finance, računovodstvo in kontroling podjetja Slovenske železnice, d. o. o. Rezultati so pokazali, da so zaposleni tam povprečno zadovoljni, a da je tamkaj vendar še precej prostora za izboljšave, predloge zanje smo tudi podali.
Keywords: - zadovoljstvo zaposlenih - absentizem in fluktuacija - motivacija - medsebojni odnosi
Published: 23.06.2014; Views: 1349; Downloads: 161
.pdf Full text (1,41 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica