| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 74
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
41.
PROCES ZAPOSLOVANJA KADROV V PODJETJU METREL D.D.
Anja Buh, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Uspešna podjetja se vse bolj zavedajo pomembnosti kvalitete pri zaposlovanju kadrov, zato so v ta namen pripravljena investirati veliko časa, znanja, truda in potrpljenja, saj vedo, kaj pomeni dobra izbira kadrov. V diplomskem delu smo predstavili proces zaposlovanja kadrov v podjetju Metrel d.d., Horjul. V teoretičnem razdelku smo opisali osnove pridobivanja in izbora oziroma selekcije kadrov ter najpogosteje uporabljene metode na tem področju.V empiričnem delu smo na kratko predstavili podjetje Metrel d.d. in opisali, kako dejansko poteka proces pridobivanja in izbora kadrov v podjetju. Zanimala nas je tudi fluktuacija kadrov v podjetju, zato smo predstavili kritično analizo fluktuacije v preteklih letih in analizo predvidenega odliva iz zaposlitve ter določili potreben obseg dodatnega zaposlovanja glede na razvoj podjetja v prihodnosti. Analiza je pokazala, da je v podjetju sorazmerno visoka stopnja fluktuacije kadrov, ki jih mora podjetje nadomestiti z novimi zaposlitvami. Prikazan je kadrovski načrt podjetja do leta 2015. Ob zaključku smo podali nekaj predlogov, s katerimi bi dodatno izboljšali razmere pri pridobivanju in izbiri kadrov, čeprav je kadrovska funkcija v podjetju očitno zgledno urejena.
Keywords: Kadri, Zaposlovanje, Podjetje Metrel d.d., Fluktuacija kadrov
Published: 15.12.2011; Views: 2729; Downloads: 442
.pdf Full text (1,03 MB)

42.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V PODJETJU DANA D.D.
Vika Zore, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V sodobnem merjenju moči med podjetji nimajo več glavne besede tehnološke zmožnosti, saj o tem, kdo je močnejši, danes odloča človek. V podjetju si danes razvoja in napredka ne morejo več predstavljati brez dobrih sodelavcev, ki svoje uspehe gradijo na timskem delu in jim delo samo pomeni spodbudo ter navdih. Uresničitev zastavljenih ciljev je torej pogojena z motivacijo zaposlenih. Ravno iz teh razlogov je kadrovska dejavnost podjetja zelo zahtevna in raznovrstna, saj jo lahko definiramo kot celo vrsto podsistemov oz. med seboj odvisnih sistemov. Nosilci kadrovske dejavnosti pa obvladujejo široka znanja, ki zajemajo ne le znanja s strokovnega področja, temveč tudi s področja upravne organiziranosti. V diplomski nalogi sta predstavljena pojava absentizma in fluktuacija v podjetju Dana, d. d. Prvi del diplomske naloge podaja predvsem teoretična izhodišča. Tu je predstavljena kadrovska politika in njena pomembnost za podjetja. Podrobneje je opisana tudi kadrovska funkcija, natančneje pa sta opredeljena pojava absentizem in fluktuacija, in sicer vrste, vzroki za njun pojav in njun izračun ter primerjava s Slovenijo. V drugem, empiričnem, delu je predstavljeno podjetje Dana, d. d. Dana, tovarna rastlinskih specialitet in destilacija, d. d., je podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo vod, sokov in žganih pijač. Izdeluje izdelke, ki kakovostno in cenovno zadovoljujejo vse segmente kupcev. Izdelana je tudi raziskava, s pomočjo katere smo analizirali vzroke za absentizem in fluktuacijo, delovne pogoje in možnosti za izboljšanje trenutnega stanja. Prav tako smo pridobili tudi oceno zadovoljstva zaposlenih, odnos do kakovosti in motivacije ter možnosti za razvoj kariere. Raziskava je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika.
Keywords: kadri, kadrovska funkcija, absentizem, fluktuacija
Published: 22.12.2011; Views: 1260; Downloads: 161
.pdf Full text (1,96 MB)

43.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V PODJETJU ISCAR SLOVENIJA D.O.O.
Mateja Hribar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Vsako podjetje se srečuje z odsotnostjo in odhodi zaposlenih. V diplomski nalogi sta predstavljena absentizem in fluktuacija v podjetju Iscar Slovenija d.o.o. V diplomski nalogi smo opredelili kadrovsko politiko, kadrovsko funkcijo, kadre in kadrovske vire ter razvoj kadrov. Del diplomske naloge se nanaša tudi na problem fluktuacije in absentizma, kjer smo opredelili vrste, vzroke in izračune. V empiričnem dlu smo predstavili podjetje, prikazalai problem absentizma in fluktuacija v določenem obdobju od leta 2003 do leta 2010.
Keywords: kadrovska politika, kadrovska funkcija, razvoj kadrov, absentizem, fluktuacija
Published: 22.12.2011; Views: 1902; Downloads: 161
.pdf Full text (1014,72 KB)

44.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V PODJETJU AMZS D.D., PE KRANJ
Anja Perko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Absentizem in fluktuacija sta eden od glavnih težav, s katerim se danes soočajo podjetja po vsem svetu, saj prinašata stroške, slabo organizacijsko klimo in nezadovoljstvo zaposlenih. Vse to podjetjem onemogoča, da sledijo svoji realizaciji ciljev in ostanejo konkurenčna ter uspešna na trgu, kar je v teh recesijskih časih še kako pomembno. Zato si mnogi delodajalci v današnjih slabih gospodarskih časih prizadevajo za zmanjšanje absentizma in fluktuacije v njihovih podjetjih, vendar so večinoma neuspešni, saj premalo preučujejo vzroke za odsotnost in odhod z delovnega mesta. Namreč obstaja povezava med absentizmom in fluktuacijo; oba povzročata nenačrtovani napredek organizacije, katere posledica so slabša produktivnost, večji stroški in nizka morala med zaposlenimi. Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih lahko napovedujeta odhod in odsotnost zaposlenih, zato je pomembno, da organizacija ohranja dobre odnose in vzdušje med zaposlenimi. V prvem delu diplomskega dela smo opisali teoretične definicije pojavov, ki se nanašajo na kadrovsko funkcijo, kadrovsko politiko, kadrovske vire, kadrovske procese, medsebojne odnose, motiviranje, nagrajevanje ter napredovanje zaposlenih, saj so to dejavniki, ki imajo velik vpliv na fluktuacijo in absentizem. Teoretično smo se predvsem osredotočili na pojav absentizma in fluktuacije v podjetju, ki sta glavna nit tematike diplomskega dela, s katerima se sooča predstavljeno podjetje AMZS, d. d., PE Kranj. Tako smo spoznali, kakšne oblike, vrste, vzroki absentizma in fluktuacije obstjajajo, kako se jih izračuna in kateri dejavniki nanju vplivajo. V drugem, empiričnem delu smo s pomočjo pridobljenih podatkov izračunali stopnjo absentizma in fluktuacije v proučevanem obdobju treh let (2008–2010) v podjetju AMZS, d. d., PE Kranj. S pomočjo anketne raziskave smo ugotovili obstoječe stanje in vzroke za gibanje absentizma in fluktuacije v izbranem podjetju. Na podlagi anketnih rezultatov smo podali možne ukrepe, ki bi pripomogli k izboljšanju ugotovljenega stanja.
Keywords: zdravstveni absentizem, fluktuacija, kadrovska funkcija, organizacijska klima
Published: 08.01.2013; Views: 1351; Downloads: 74
URL Link to full text

45.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V CENTRU ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA
Martina Podlesnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo želeli predstaviti vse večji problem vsake delovne organizacije: zadovoljen, visoko motiviran, vdan kader. Vse to je zelo pomembno za dolgoročno vizijo in konkurenčnost podjetja. Kader, ki čuti pripadnost oziroma se istoveti z organizacijo, je danes težko najti. Naloga organizacije je, da poskuša čim bolje spoznati svoje zaposlene in njihove potrebe. Zadovoljen delavec ne izostaja od dela in ne razmišlja o odhodu iz organizacije. To je eden od načinov boja kako zmanjšati absentizem in fluktuacijo, s katerim se vse pogosteje srečujejo delovne organizacije. Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu smo uporabili razno strokovno literaturo o kadrovski funkciji in politiki, absentizmu in fluktuaciji. V drugem delu smo najprej predstavili Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, potem pa smo primerjali podatke za leto 2008, 2009 in 2010 pridobljene v kadrovski in računovodski službi. S primerjavo teh podatkov smo skušali ugotoviti stopnjo odsotnosti z dela in stopnjo odhodov iz organizacije.
Keywords: kadrovska funkcija, absentizem, fluktuacija
Published: 06.08.2012; Views: 1225; Downloads: 78
.pdf Full text (1,51 MB)

46.
ANALIZA PROSTOVOLJNE FLUKTUACIJE ZNOTRAJ POKLICNE SKUPINE PRODAJALEC/KA V IZBRANEM PODJETJU X D.O.O.
Melita Matešič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Na žalost se dandanes večina organizacij in managerjev še vedno ne zaveda človeškega kapitala in pomena zadovoljnih delavcev. Prepogosto prevladuje miselnost: »Če ti pri nas ni všeč, tam so vrata.« Zato ne čudi dejstvo, da je 89 % managerjev mnenja, da zaposleni odhajajo iz organizacije zaradi boljših plač. Resnica je ravno nasprotna. Raziskave pravijo, da kar 80 % zaposlenih odide iz organizacije zaradi takšnega ali drugačnega nezadovoljstva z obstoječim stanjem. Organizacije bi si morale prizadevati, da zadržijo tiste zaposlene, za katere obstaja dolgoročni interes ter vanje vlagati na dolgi rok. Vsi nezaželeni odhodi namreč pomenijo izgubo intelektualnega kapitala organizacije. Zaposleni morajo biti motivirani za delovanje v najboljšem interesu organizacije in svobodni pri sprejemanju odločitev in delovanju. V diplomski nalogi smo podrobneje predstavili razloge za prostovoljne odhode zaposlenih iz organizacij (prostovoljna fluktuacija). V prvem, teoretičnem delu, smo na podlagi strokovne literature definirali in orisali ključne pojme, povezane s fluktuacijo, kot so definicije pojava glede na različne vidike proučevanja, vrste, vzroki, dejavniki in posledice fluktuacije, merjenje in stopnje fluktuacije in druge. V drugem, empiričnem delu, pa smo na podlagi rezultatov izpolnjenih anketnih vprašalnikov med prodajnim osebjem v trgovinskem podjetju X d.o.o. poskušali zgoraj navedene pojme predstaviti s praktičnim prikazom. Prav tako smo si zastavili raziskovalna vprašanja, s katerimi smo želeli pojasniti oziroma potrditi ali ovreči nekatere teze o korelaciji starosti, stopnje izobrazbe in velikosti kraja dela s pogostostjo menjave zaposlitve pri prodajnem kadru. Rezultati raziskave so pokazali, da je slaba plača le eden od vzrokov, vendar še zdaleč ne tako pomemben in prevladujoč kot zmotno menijo delodajalci in kot je razširjeno med ljudmi. Mnogo pomembnejši razlogi, ki vplivajo na posameznikovo odločitev za zamenjavo službe, so slabi pogoji dela, neorganiziranost organizacije, nezmožnost izkoriščanja svojih potencialov, majhne možnosti za rast in napredovanje, prevelika pričakovanja delodajalca oziroma delovne obremenitve, šibka podpora in pomanjkanje povratnih informacij vodstva in druge, ki bodo razdelane v samem diplomskem delu. Zato delavec začne raziskovati, kje bi imel boljše priložnosti in išče organizacije, ki bi nudile možnosti zadovoljitve določenih potreb in pričakovanj.
Keywords: LJUČNE BESEDE  fluktuacija,  prostovoljna fluktuacija,  zadovoljstvo pri delu
Published: 29.10.2012; Views: 916; Downloads: 91
.pdf Full text (1,25 MB)

47.
PLANIRANJE KADROV V PODJETJU LITOSTROJ JEKLO D.O.O.
Marjan Kotnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili proces planiranja kadrov v podjetju Litostroj Jeklo d.o.o. Ključne vidike planiranja kadrov v podjetju smo primerjali s prevladujočimi teoretičnimi spoznanji in napotki za dobro delo na tem področju ter ugotavljali skladnost s praktičnimi postopki v podjetju. V teoretičnem delu smo se podrobneje seznanili s kadrovsko politiko in funkcijo, s procesi planiranja ter dejavniki, ki vplivajo na planiranje kadrov, kot so fluktuacija, napredovanje in absentizem. V empiričnem delu diplomske naloge smo podrobneje predstavili podjetje Litostroj Jeklo d.o.o. V prvem delu smo analizirali kadrovsko strukturo podjetja po spolu in stopnji izobrazbe ter po starosti in delovni dobi v podjetju. Nadalje smo opisali proces planiranja kadrov, proces pridobivanja in izbora kandidatov ter opisali stanje glede izobraževanja in strokovnega usposabljanja kadrov. V drugem delu smo naredili analizo absentizma po vrstah v letih 2005 do leta 2009 ter analizo fluktuacije v teh letih. Izdelana je tudi SWOT analiza planiranja kadrov v podjetju. Na koncu pa so podani še odgovori na raziskovalna vprašanja, ugotovitve analize in predlogi izboljšav.
Keywords: Planiranje kadrov, fluktuacija, absentizem, napredovanje kadrov
Published: 29.10.2012; Views: 2017; Downloads: 150
.pdf Full text (939,56 KB)

48.
49.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V PROIZVODNEM PODJETJU
Tanja Jekovec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sta predstavljena pojava absentizem in fluktuacija v proizvodnem podjetju. Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. Prvi del zajema teoretične osnove. V njem smo opredelili kadrovsko politiko ter opisali njena načela. Podrobneje smo proučili tudi kadrovsko funkcijo, njen razvoj in klasični koncept le-te. Natančneje smo definirali tudi pojma absentizem in fluktuacija, njune vrste, vzroke ter izračune. Podali smo primere dobrih praks, ki opisujejo, kako zmanjšati odsotnost z dela v različnih podjetjih. V drugem, empiričnem, delu smo predstavili proizvodno podjetje, njihov proizvodni ter prodajni program. Na kratko smo opredelili zgodovino ter vizijo podjetja. Definirali smo tudi kadrovsko strukturo zaposlenih v podjetju, glede na spol, starost, izobrazbo, delovno mesto in poklic. Iz obstoječih podatkov smo izračunali odstotek oziroma stopnjo absentizma in fluktuacije za leti 2009 in 2010. Analizirali smo vzroke obeh omenjenih pojavov. Nato je sledila raziskava o vzrokih za absentizem in fluktuacijo. Na koncu pa smo podali ugotovitve ter predloge za izboljšanje obstoječega stanja.
Keywords: kadrovska politika, kadrovska funkcija, kadri, absentizem, fluktuacija
Published: 08.01.2013; Views: 970; Downloads: 119
.pdf Full text (1,34 MB)

50.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V PODJETJU TERME MARIBOR D.D.
Mojca Novak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Vsako podjetje, ki želi ostati v dobri kondiciji, mora poskrbeti za dobro klimo v podjetju, za varno delovno okolje, za izobraževanje in usposabljanje delavcev ter hkrati skrbeti za pripadnost podjetju. To vse je naloga vodstva organizacije, da prepozna vrednost svojega kadra, njegove potrebe in soodvisnost pri snovanju konkurenčnosti podjetja. V diplomskem delu smo želeli predstaviti pomembnost zadovoljnega delavca, ki s svojimi prispevki lahko pomaga podjetju, da je konkurenčno na trgu, saj nezadovoljen delavec s svojim nezadovoljstvom spodkopava temelje konkurenčnosti. Večji del nezadovoljstva zaposlenih se odraža v absentizmu in posledično v fluktuaciji. Zato je izredno pomembno, da podjetje ugotovi stopnjo absentizma in fluktuacije ter pripravi predloge za izboljšanje in vzdrževanje pozitivnega odnosa med delavci in delodajalci. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo uporabili strokovno literaturo, vezano na kadrovsko funkcijo, absentizem in fluktuacijo. V empiričnem delu smo predstavili podjetje Terme Maribor d. d., primerjali podatke, vezane na fluktuacijo in absentizem, za obdobje med leti 2009 in 2011. Podatke smo pridobili v kadrovski službi, v financah in v računovodstvu omenjenega podjetja. Skušali smo ugotoviti stopnjo fluktuacije in absentizma v podjetju Terme Maribor d. d. ter pripraviti primerne predloge za obvladovanje teh dveh pojavov.
Keywords: absentizem, fluktuacija, Terme Maribor d. d.
Published: 13.05.2013; Views: 1106; Downloads: 132
.pdf Full text (1,20 MB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica