| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 74
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
31.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V PODJETJU LOTRIČ D.O.O.
Tamara Lavtar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Kadrovska dejavnost je zelo zahtevna in raznovrstna, saj obsega splet različnih medsebojno povezanih nalog in prepletajočih kadrovskih procesov, ki se nanašajo ali ukvarjajo s kadri. S kadri se moramo ukvarjati predvsem individualno, če hočemo, da bodo rezultati resnično taki, kakršne smo od njih pričakovali na začetku. Rezultati vztrajnega dela s kadri so inovativnost in perspektivnost tako za posameznika kot družbo v celoti. V diplomski nalogi sta predstavljena pojava absentizma in fluktuacije v podjetju Lotrič, d. o. o. Prvi del zajema predvsem teoretična izhodišča, na katerih temelji praktični del. Teoretični del zajema opredelitev kadrovske politike, s poudarkom na ciljih in zahtevah. Razčlenjena so načela oziroma principi delovanja kadrovske politike. Podrobneje je opisana tudi kadrovska funkcija, in sicer organizacija kadrovske funkcije, planiranje kadrov, pridobivanje in selekcija kadrov, uvajanje kadrov na delo, ocenjevanje delovne uspešnosti, nagrajevanje in napredovanje, ter razvoj kadrov. Natančneje pa sta definirana absentizem in fluktuacija, in sicer vrste, vzroki ter prikaz izračuna teh dveh pojavov. V drugem, empiričnem delu je predstavljeno podjetje Lotrič, d. o. o.. Podjetje Lotrič, d. o. o. je zasebno podjetje, ki deluje na področju meroslovja. Definirana in opisana je organizacijska shema podjetja, kateri sledi analiza izobrazbene strukture, strukture spola in strukture starosti zaposlenih. Izračunana sta stopnja absentizma in fluktuacije, izdelana pa je tudi primerjava rezultatov med leti 2007 in 2009. Temu sledi raziskava vzrokov glede na obstoječe stanje na področju absentizma in fluktuacije. Podane so ugotovitve in predlogi za izboljšanje stanja.
Keywords: kadri, kadrovska funkcija, absentizem, fluktuacija
Published: 05.01.2011; Views: 2043; Downloads: 213
.pdf Full text (1,13 MB)

32.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V POSLOVALNICAH PODJETJA X d. o. o.
Mojca Janc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili problem absentizma in fluktuacije v poslovalnicah podjetja X d. o. o.. Diplomsko nalogo smo razdelili na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo opredelili absentizem, opisali vrste absentizma, našteli vzroke, ki vplivajo nanj, podrobneje opisali zdravstveni absentizem, našteli njegove vzroke, prikazali gibanje zdravstvenega absentizma v Sloveniji in ga primerjali z drugimi državami Evropske unije. Našteli smo tudi ključne elemente, za obvladovanje zdravstvenega absentizma in pristope, za njegovo zmanjšanje. Opisali smo tudi formulo za izračun absentizma in nato prikazali še skupne letne stroške delodajalcev in ZZZS zaradi zdravstvenega absentizma. V nalogi smo primerjali slovenska podjetja ter njihov način reševanja tega problema. Opredelili smo tudi kaj je fluktuacija, našteli njene vrste in vzroke. Opisali smo tudi več formul za izračun fluktuacije ter ukrepe za njeno zmanjšanje. V empiričnem delu smo na kratko predstavili organizacijo, opisali dolgoročne cilje podjetja, opisali kadrovsko strukturo podjetja in kadrovsko strukturo zaposlenih. Izračunali smo odstotek absentizma in fluktuacije po različnih profilih podjetja X d. o. o. ter analizirali rezultate ankete. Na osnovi rezultatov smo podali ugotovitve in predloge za izboljšanje stanja.
Keywords: absentizem, fluktuacija, zadovoljstvo
Published: 05.01.2011; Views: 1683; Downloads: 261
.pdf Full text (7,31 MB)

33.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V PODJETJU REGAL G.H.
Ana Umnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Uspeh in preživetje organizacije in podjetja je danes odvisen od kvalitete dela, števila zaposlenih, ki naj bi bilo čim manjše ter minimalnih stroških. Izmed stroškov, ki precej bremenijo vsako organizacijo, so stroški absentizma in fluktuacije. Izredno pomembno za vsako podjetje je, da v izogib dodatnim stroškom, uspe zaznati in odpravititi vzroke absentizma in fluktuacije. Tema diplomske naloge je Absentizem in fluktuacija v podjetju Regal GH d.o.o. Namen naloge je analiza problematike absentizma in fluktuacije v omenjenem podjetju. Diplomska naloga je razdeljena na dva dela: teoretični in empirični del. V teoretičnem delu so predstavljena teoretična izhodišča za proces kadrovanja, planiranja kadrov ter teoretične osnove o fluktuaciji in absentizmu. Empirični del zajema opis in predstavitev podjetja, strukturo analize absentizma glede na spol, starost in vrsto bolezni. V tem delu so predstavljeni tudi vrste, vzroki in izračun fluktuacije v podjetju Regal GH d.o.o. za obdobje od leta 2007 do leta 2009. Na podlagi analiz so na koncu naloge podane ugotovitve in predlogi za zmanjšanje oziroma za preprečitev absentizma in fluktuacije. Z njimi bi si podjetje lahko pomagalo in na ta način skušalo izboljšati obstoječe stanje.
Keywords: Kadrovska politika, kadrovska funkcija, absentizem, Fluktuacija
Published: 13.07.2011; Views: 1766; Downloads: 172
.pdf Full text (1018,84 KB)

34.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V PODJETJU MERKUR, D.D.
Mojca Hausman, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomske delu smo predstavili problem absentizma in fluktuacije v podjetju Merkur d.d. Diplomska naloga je razdeljena na dva dela — teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili pojem fluktuacije. Opisani so vzroki, ki privedejo do fluktuacije. Definirane so vrste fluktuacije, med katerimi je najpogostejša hotena fluktuacija. V nadaljevanju so predstavljene vrste in vzroki za absentizem, nad katerimi prevladuje bolniška odsotnost. Predstavljeni so tudi primeri absentizma in fluktuacije v drugih podjetjih. Empirični del zajema predstavitev podjetja Merkur d.d. Opisana je njegova kadrovska shema. Empirični del zajema raziskavo med zaposlenimi v podjetju Merkur d.d. Analizirali smo rezultate ankete zaposlenih na delovnem mestu. Poudarek je bil na analizi vzrokov in vrst absentizma ter fluktuacije. Skušali smo ugotoviti dejanske vzroke za absentizem in fluktuacijo. Na osnovi rezultatov raziskave smo podali ugotovitve in predloge za izboljšanje stanja.
Keywords: Kadrovska politika, Kadrovska funkcija, Planiranje kadrov, Absentizem, Fluktuacija
Published: 14.07.2011; Views: 1745; Downloads: 205
.pdf Full text (7,16 MB)

35.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA ZAPOSLENIH NA ZEMLJIŠKI KNJIGI V LJUBLJANI
Ciril Hočevar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Ravnanje s človeškimi viri je umetnost. Vedno bolj se utrjuje prepričanje, da so za uspešnost vsake organizacije ključnega pomena, dobro izobraženi, sposobni in visoko motivirani zaposleni. Dejstvo je, da bodo organizacije, ki imajo za seboj močno, veliko skupino zvestih ljudi, strategije in načrte ravno zaradi tega lažje izpeljale. Zato je posameznika treba poznati z različnih vidikov njegovega dela, in sicer z vidika samega dela, vodstva organizacije, sodelavcev, neposrednega nadrejenega, možnosti napredovanja, plače, statusa v organizaciji, delovnih pogojev, možnosti za izobraževanje, stalnosti zaposlitve in z vidika delovnega časa.
Keywords: - kadri - fluktuacija - absentizem - odsotnost iz dela
Published: 16.08.2011; Views: 1630; Downloads: 159
.pdf Full text (1,72 MB)

36.
FLUKTUACIJA IN ABSENTIZEM V PODJETJU X
Blaž Krašovec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu preučujemo absentizem in fluktuacijo v podjetju X. V vsaki uspešni organizaciji se zavedajo, da je zadovoljstvo zaposlenih zelo pomembno za uspeh podjetja. Zadovoljstvo zaposlenih ravno tako vpliva na absentizem in fluktuacijo in sicer bolj kot so zaposleni zadovoljni na delovnem mestu, manj je fluktuacije v podjetju in manj kot je absentizma, manj ima podjetje stroškov z odsotnostjo delavcev z dela. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem delu, ki je teoretičen, smo podrobno opisali kadrovsko politiko, kadrovsko funkcijo ter metode in tehnike planiranja kadrov. Osredotočili smo se na opredelitev fluktuacije in absentizma. Prikazali smo vzroke, vrste ter statistične podatke fluktuacije ter absentizma. V drugem delu, ki je empiričen, smo analizirali podatke pridobljene z anonimno anketo. Podrobno so predstavljeni izračuni stopnje fluktuacije ter absentizma v podjetju X v obdobju med leti od 2006 do 2009.
Keywords: Kadri, Kadrovska funkcija, Absentizem, Fluktuacija
Published: 05.09.2011; Views: 1888; Downloads: 173
.pdf Full text (1,02 MB)

37.
ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V GORENJSKIH LEKARNAH
Amela Sipić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V sodobni družbi predstavlja človeško delovanje najpomembnejši dejavnik gospodarskega razvoja in poslovanja vsakega podjetja. Glede na to, da večino dneva preživimo na delovnem mestu, je še toliko bolj pomembno, kako se počutimo v delovnem okolju, kako se razumemo s sodelavci in vodstvom ter predvsem, koliko sebe smo pripravljeni žrtvovati na delovnem mestu za doseganje višjih ciljev in boljših rezultatov podjetja. Diplomska naloga je razdeljena na dva sklopa. V teoretičnem delu smo razložili pojme, vezane na zadovoljstvo zaposlenih, ki so pripomogli k lažjemu razumevanju raziskovalnega dela. Opredelili smo pojem, preučevanje, merjenje in spreminjanje organizacijske klime v organizaciji. Na osnovi tega smo v nadaljevanju predstavili vpliv organizacijske klime na zadovoljstvo zaposlenih. V nadaljevanju smo opredelili zadovoljstvo zaposlenih, dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih ter metode merjenja zadovoljstva zaposlenih. Predstavili smo tudi odnos med zadovoljstvom zaposlenih in motivacijo. Podrobno smo tudi razčlenili, po raziskavah sodeč, najpomembnejše in za zadovoljstvo z delom ključne lastnosti delovnega mesta. Preučili smo tudi primere raziskav različnih podjetji, do kakšnih rezultatov so prišli ter kakšne ukrepe so uvedli. Izpostavili smo tudi absentizem in fluktuacijo kot posledici nezadovoljstva. Drugi del diplomske naloge je namenjen spoznavanju javnega zavoda Gorenjske lekarne. Posega v zgodovino organizacije, predstavitev lekarniške dejavnosti ter kadrovsko strukturo podjetja. V nadaljevanju diplomske naloge je predstavljena raziskava zadovoljstva zaposlenih v Gorenjskih lekarnah. Raziskava je bila opravljena s pomočjo anketnega vprašalnika. Na podlagi dobljenih rezultatov smo ugotovili, da so zaposleni nezadovoljni s plačo, nagrajevanjem ter napredovanjem. V zaključku so podani predlogi za različne aktivnosti, ki bodo omogočile doseganje učinkovitejšega dela na področju ravnanja z ljudmi ter bodo vzpodbuda za naprej.
Keywords: Organizacijska klima, motivacija, zadovoljstvo zaposlenih, absentizem, fluktuacija.
Published: 22.08.2011; Views: 1260; Downloads: 140
.pdf Full text (10,98 MB)

38.
VPLIV NA ZADOVOLJSTVO PRI DELU RAZLIČNIH POKLICNIH SKUPIN V JAVNEM ZAVODU
Simona Albiani, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Zadovoljni zaposleni so konkurenčna prednost organizacije. Posameznik, ki se na svojem delovnem mestu dobro počuti, je uspešnejši pri svojih delovnih nalogah. Zato je ključnega pomena, da organizacija skrbi za svoje zaposlene in dobro organizacijsko klimo, ki posledično vodi v zadovoljstvo zaposlenih. V prvem delu diplomske naloge smo opisali dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih pri delu, in sicer motivacijo, plačo in nagrajevanje, vodenje pri delu, medsebojne odnose, komunikacijo, pripadnost organizaciji ter organizacijsko kulturo in klimo. V nadaljevanju smo predstavili vrste, vzroke in stroške absentizma in fluktuacije, ki sta odvisna tudi od zadovoljstva zaposlenih pri delu, ter primerjali Slovenijo z državami EU. V drugem, empiričnem delu, smo raziskali stopnjo absentizma in fluktuacije v izbranem javnem zavodu od leta 2007 do 2012. S pomočjo anketnega vprašalnika smo izdelali raziskavo dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih različnih poklicnih skupin, in sicer pri pedagoškem, tehničnem in administrativnem kadru. Zanimalo nas je, kako določen dejavnik vpliva na posamezno poklicno skupino in zadovoljstvo pri delu te skupine. S pomočjo pridobljenih podatkov raziskave smo podali ugotovitve in predloge za izboljšavo tistih dejavnikov, ki so bili s strani zaposlenih slabše ocenjeni. Najbolj kritičen je tehnični kader, ki ni zadovoljen s komunikacijo, pedagoški kader pa je najmanj zadovoljen s klimo v zavodu, ki tudi po oceni ostalih dveh skupin ni najboljša.
Keywords: zadovoljstvo pri delu, motivacija, absentizem, fluktuacija
Published: 02.07.2013; Views: 790; Downloads: 121
.pdf Full text (1,52 MB)

39.
PRIMERJAVA VZROKOV ABSENTIZMA IN FLUKTUACIJE MED PROIZVODNIMI IN REŽIJSKIMI DELAVCI V PODJETJU SAVATECH D.O.O.
Nataša Bubaš, 2011, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Podjetja se v današnjem času velikokrat premalo zavedajo, da so zaposleni in njihovo zadovoljstvo ključ do upeha. Zato se v organizacijah velikokrat srečujejo z absentizmom in fluktuacijo. Kljub temu le redke organizacije sistematično in celostno spremljajo gibanje absentizma in fluktuacije ter celostno zmanjšujejo stroške. Kadar govorimo o absentizmu moramo poudariti, da dejansko zdravje delavcev ni edini dejavnik od katerega je odvisen, saj nanj vplivajo še številni drugi dejavniki. Podobno je neželena fluktuacija redko le posledica boljših ponudb, ki jih zaposleni dobijo drugje. Fluktuacija je največkrat posledica absentizma. V diplomski nalogi smo predstavili primerjavo absentizma in fluktuacije med proizvodnimi in režijskimi delavci v podjetju Savatech, d.o.o. V prvem delu smo s pomočjo strokovne literature opisali kadrovsko funkcijo, kadrovanje, pridobivanje kadrov, selekcijo kadrov, uvajanje kadrov, razvoj kadrov ter podrobno opredelili absentizem in fluktuacijo, in sicer vrste, vzroke in izračuna obeh pojavov. V drugem delu smo predstavili zgoraj omenjene pojme na primeru podjetja Savatech, d.o.o., ki se ukvarja z gumarstvom in izdelavo gumeno-tehničnih izdelkov. Predstavili smo zgodovino podjetja, dejavnost družbe, organizacijo kadrovske dejavnosti ter analizo absentizma in fluktuacije od leta 2006 do 2009. Naloga je temeljila na primerjavi vzrokov absentizma in fluktuacije med proizvodnimi in režijskimi delavci. Rezultati raziskave so pokazali, da se absentizem iz leta v leto povečuje. Najpomembnejši dejavnik za to naj bi bilo slabo nagrajevanje, saj zaposleni ostajajo raje v bolniškem staležu, saj je pri plači minimalna razlika, ali delajo ali pa so v staležu. Prav tako se tudi fluktuacija iz leta v leto povečuje. Na podlagi podatkov smo ugotovili, da gre v podjetju Savatech, d.o.o. za potencialno fluktuacijo. To pomeni, da zaposleni razmišljajo o odhodu zaradi boljših pogojev dela. Raziskava je pokazala, da je pomanjkanje nagrajevanja prvi dejavnik za odhod iz podjetja v proizvodnji in režiji. V proizvodnji mu sledijo slabi notranji odnosi in neustrezen razvoj kariere, medtem ko je v režiji na drugem mestu neustrezen razvoj kariere in slabi notranji odnosi na tretjem mestu. Analiza absentizma je prav tako pokazala, da med režijskimi delavci prevladujejo izostanki do 30 dni, med proizvodnimi delavci pa tudi nad 30 dni zaradi raznih nesreč pri delu. Visoka fluktuacija in absentizem v organizaciji prinašata stroške in motnje v delovnem procesu. Odhodi delavcev pomenijo zmanjševanje števila zaposlenih, ki so potrebni za uresničevanje plana realizacije. Temu sledijo predlogi za izboljšanje stanja.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: kadrovska politika, absentizem, fluktuacija
Published: 25.11.2011; Views: 1936; Downloads: 124
.pdf Full text (4,09 MB)

40.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU X
Anja Lenarčič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Zadovoljstvo zaposlenih in motiviranje sta dejavnika, ki vplivata na uspeh organizacije. Potrebe in želje zaposlenih se nenehno spreminjajo, zato je potrebno stalno prilagajanje med podrejenimi in nadrejenimi. Pomanjkanje zadovoljstva zaposlenih v svojem delovnem okolju je značilnost mnogih organizacij. Z uporabo strokovnega pristopa se je takšnim razmeram mogoče izogniti ali pa jih vsaj omiliti. Vzroki nezadovoljstva so lahko razni dejavniki kot so: delovni pogoji, plača, slabi medsebojni odnosi, delovni čas, slaba motivacija, pritisk nadrejenih, slaba možnost napredovanja in usposabljanja. V diplomski nalogi je obravnavano zadovoljstvo zaposlenih v podjetju X. Teoretični del diplomske naloge zajema dejavnike zadovoljstva zaposlenih kot so samostojnost pri delu, vedenje pri delu, vsebina dela, plača in nagrajevanje zaposlenih, varnost zaposlitve in varnost pri delu, odnosi med zaposlenimi, motivacija zaposlenih. V nadaljevanju sta predstavljena fluktuacija in absentizem, to zajemata dejavnike, ki vplivajo na fluktuacijo, ter vrste absentizma. V teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljenih tudi nekaj primerov predhodnih raziskav. Empirični del zajema raziskavo zadovoljstva zaposlenih v podjetju X. Rezultati so pokazali, da so zaposleni zelo nezadovoljni pri delu. Nezadovoljstvo zaposlenih se najbolj kaže pri plačilu, odnosu z vodstvom organizacije in nadrejenimi in v tem, da informacije v podjetju niso pravočasne. Na osnovi tega so v zaključku podani predlogi za izboljšanje stanja.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih, motivacija, absentizem in fluktuacija, nagrajevanje, komuniciranje.
Published: 15.12.2011; Views: 1349; Downloads: 221
.pdf Full text (526,54 KB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica