| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 74
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
21.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA NAJEMNEM BENCINSKEM SERVISU PETROL D.D.
Petra Ravnihar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih na najemnem bencinskem servisu Šenčur. Za celovit prikaz je predstavljeno podjetje Petrol d. d. kot celota, njihova vizija za prihodnost ter delovanje posameznih franšiz, kamor spada tudi najemni servis Šenčur. Zaposleni lahko predstavljajo za podjetja konkurenčno prednost. Upravljanje človeških virov in zavedanje o potrebi po tem lahko pomeni odločilno prednost določenega podjetja. V današnjem času zgolj upravljanje organizacij ni več zadostno zagotovilo poslovnega uspeha. V sodobnih razmerah so nujne poglobljene in izpopolnjene oblike upravljanja, ki presegajo staromodno poslovno upravljanje. Te oblike vključujejo načrtno vodenje in pomoč zaposlenim, da dosežejo in uporabijo svoje najboljše sposobnosti. Tak način vodenja vključuje potrebo po ustvarjanju vizije za prihodnost, poučevanje, svetovanje, motivacijo in predvsem stalno razvijanje in ohranjanje medsebojnih odnosov. Teoretični del diplomskega dela govori o pomenu zadovoljstva zaposlenih pri delu. Opredeliti smo poskušali dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, kot so: vsebina dela, samostojnost pri delu, dodatki in ugodnosti, vodenje in organizacija dela, odnosi pri delu ter delovne razmere. Sem spada tudi področje fluktuacije in absentizma zaposlenih v podjetju Petrol d. d. ter franšiznem oziroma najemnem bencinskem servisu Petrol d. d. Empirični del diplomskega dela zajema predstavitev podjetja. V okviru tega obravnavamo kadrovsko funkcijo na najemnem bencinskem servisu Šenčur, kadrovsko strukturo zaposlenih, fluktuacijo ter absentizem za obdobje od 2005-2008. Zaradi visoke stopnje absentizma je bila opravljena raziskava, ki je pokazala, da so zaposleni zadovoljni s svojim delovnim mestom in delom, ki ga opravljajo. Zadovoljni so tudi z zvestobo in samostojnostjo pri delu, najmanj pa so zadovoljni s svojimi plačami in drugimi nagradami. Na zadovoljstvo delavcev najbolj vplivajo sodelavci, vodja je na drugem mestu. Zato priporočamo uvedbo rednih letnih sestankov, kar bi zelo koristilo za ohranjevanje medsebojnih odnosov med zaposlenimi in boljše odnose in komunikacijo s poslovodjem.
Keywords: - zadovoljstvo zaposlenih - fluktuacija - absentizem
Published: 18.06.2010; Views: 3224; Downloads: 399
.pdf Full text (1005,70 KB)

22.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI SLOVENJ GRADEC
Andreja Fužir, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili problem absentizma in fluktuacije v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo pojasnili kaj je absentizem, kateri so vzroki absentizma, kakšne vrste absentizma poznamo, ter kaj je fluktuacija, vrste fluktuacije in vzroki fluktuacije. Pisali smo tudi o medsebojnih odnosih, plači, komuniciranju, informiranju, delovnih razmerah, ter organizacijski klimi in organizacijski kulturi. V empiričnem delu smo na kratko predstavili organizacijo, izračunali absentizem in fluktuacijo po različnih profilih v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, ter analizirali rezultate ankete o zadovoljstvu zaposlenih. Na osnovi rezultatov smo podali ugotovitve ter predloge za izboljšanje stanja.
Keywords: absentizem, fluktuacija, zadovoljstvo, medsebojni odnosi, organizacijska klima
Published: 21.06.2010; Views: 1954; Downloads: 260 
(1 vote)
.pdf Full text (634,19 KB)

23.
PLANIRANJE KADROV V SPLOŠNI BOLNIŠNICI ŠEMPETER PRI NOVI GORICI
Erika Munih, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo preučili kadre in planiranje le-teh, ter raziskali dejavnike, ki vplivajo na absentizem in fluktuacijo. V teoretičnem delu diplomske naloge je opredeljena kadrovska politika z načeli in cilji ter kadrovska funkcija. Opisane so definicije kadrovske funkcije ter njen razvoj. V nadaljevanju sta predstavljena pojma absentizem in flukutacija, kjer so predstavljene vrste, vzroki, izračun in stroški absentizma in fluktuacije. Opisan pa je tudi zdravstveni absentizem. V empiričnem delu diplomske naloge pa je predstavljena organizacija Splošna bolnišnica Šempeter, njeno poslanstvo in vizija ter kadrovska struktura zaposlenih. Prikazan je izračun absentizma in fluktuacije od 2006-2009. Na osnovi visokega odstotka absentizma in fluktuacije v teh letih je bila izvedena raziskava s katero smo preučili vzroke za absentizem in fluktuacijo ter poiskali rešitve za zmanjšanje absentizma in fluktuacije. Rezultati raziskave so pokazali, da na visok odstotek absentizma vplivajo bolezen do 30 dni (prevladujejo bolezni gibal in virusna obolenja), seminarji, porodniški dopust in nega družinskega člana. Na visok odstotek fluktuacije pa vpliva neustrezen delovni čas, plača, slabi delovni pogoji, slabi medsebojni odnosi. V nadaljevanju so na tej podlagi podane ugotovitve in predlogi glede zmanjšanja absentizma in fluktuacije. Med predlogi, ki jih anketiranci navajajo so predvsem zmanjšanje tempa dela, boljši delovni pogoji, višja plača ter izboljšati odnose na relaciji vodstvo-delavec.
Keywords: KLJUČNE BESEDE:  Kadrovska funkcija  Kadrovska politika  Absentizem  Fluktuacija
Published: 13.09.2010; Views: 1744; Downloads: 173
.pdf Full text (508,40 KB)

24.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA NA DAVČNEM URADU KRANJ
Jana Simeunović, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del je povsem teoretični, v drugem delu pa se teorija prepleta s prakso. V prvem delu so predstavljena teoretična izhodišča. Opisana je kadrovska politika, kadrovska funkcija in planiranje kadrov. Podrobneje sta definirana absentizem in fluktuacija, in sicer vrste, vzroki ter izračuni za oba pojava. V drugem — empiričnem delu je predstavljen Davčni urad Kranj, in sicer organizacijska struktura, analiza kadrov po starosti, spolu, izobrazbi. Analizirali smo stopnjo absentizma in fluktuacije in ugotavljali, kako se oba pojma obnašata v organizaciji ter predlagali rešitve problema.
Keywords: - kadrovska funkcija, - planiranje kadrov, - absentizem, - fluktuacija
Published: 20.12.2010; Views: 1423; Downloads: 117
.pdf Full text (619,12 KB)

25.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA NA ODDELKIH OSEBNIH ZAVAROVANJ V ZAVAROVALNICI X
Kaja Pavlič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Želja vsakega podjetja je imeti zadovoljne zaposlene, ki so motivirani za svoje delo in ga opravljajo z veseljem. Če je vse našteto uresničeno ni težav v nezadovoljstvu zaposlenih in posledično odsotnostjo z dela ter odhajanja kadrov. Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov - teoretičnega in praktičnega. V teoretičnem delu smo predstavili opredelitev kadrovske funkcije in njen razvoj. Podrobno smo opisali problema absentizma in fluktuacije, ki sta posledica nezadovoljstva zaposlenih. Vključili smo tudi raziskavo o odsotnosti z dela zaradi bolniške odsotnosti v Sloveniji, ki jo izvaja Inštitut za varovanje zdravja ter predstavili podatke obsežne evropske raziskave absentizma v Evropi, ki poteka vsakih pet let. V praktičnem delu smo predstavili tri oddelke, v Zavarovalnici X, v katerih smo kasneje izvedli anketo. S pomočjo podatkov iz podjetja smo predstavili tudi stopnje absentizma in fluktuacije od leta 2005 do 2009, iz katerih se vidi, kako se v zadnjih letih povečuje stopnja le-teh. Sledi predstavitev rezultatov ankete ter definiranje ugotovitev in predlogov v zvezi z raziskavo.
Keywords: Kadrovska funkcija, Absentizem, Fluktuacija
Published: 07.09.2010; Views: 1444; Downloads: 190
.pdf Full text (447,73 KB)

26.
FLUKTUACIJA IN ABSENTIZEM V PODJETJU DAVIDOV HRAM D.O.O.
Andreja Pečečnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Organizacije se vedno bolj zavedajo, da so njihovi zaposleni ključni dejavnik pri pridobivanju določenih konkurenčnih prednosti pred ostalimi konkurenčnimi podjetji, zato veliko vlagajo v izobraževanje zaposlenih. V diplomski nalogi smo opredelili kadrovsko politiko, kadrovsko funkcijo, fluktuacijo in absentizem. Osrednji del diplomske naloge se nanaša na problem fluktuacije in absentizma, kjer opredeljujemo vrste, vzroke in izračune teh dveh pojmov. V empiričnem delu diplomske naloge smo predstavili podjetje Davidov hram d.o.o., grosistično prodajo kupcem. Namen diplomske naloge je bil prikazati problem fluktuacije in absentizma v podjetju Davidov hram d.o.o. v določenem obdobju in sicer od leta 2006 do leta 2009. Ugotovili smo vzroke izostankov iz dela in fluktuacije ter predlagali ustrezne preventivne ukrepe pri reševanju in preprečevanju absentizma in fluktuacije.
Keywords: Kadrovska politika, Kadrovska funkcija, Fluktuacija, Absentizem
Published: 01.12.2010; Views: 2024; Downloads: 178
.pdf Full text (638,11 KB)

27.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU X
Nina Bezovšek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Dobri medsebojni odnosi in zadovoljni zaposleni so na delovnem mestu temeljnega pomena. Vsako podjetje si želi, da bi imelo na voljo najboljše kadre, ki bi poleg hitrega in natančnega dela bili sposobni tudi ustvarjalno razmišljati, sprožati pobude, ter uresničevati zamisli in cilje podjetja. V diplomskem delu so predstavljeni načini, s katerimi bi lahko dosegli zadovoljstvo zaposlenih v podjetju, zmanjšali stopnjo absentizma in fluktuacije ter s tem povečali produktivnost dela. Predstavili smo pomen zadovoljstva zaposlenih pri delu ter njihove dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo, kot so: vsebina dela, samostojnost pri delu, plača; dodatki in ugodnosti, vodenje in organizacija dela, odnosi pri delu, motivacija zaposlenih, delovne razmere na delovnem mestu ter možne konflikte v organizaciji. V nadaljevanju je predstavljeno podjetje X, prikazana je kadrovska struktura po spolu, starosti, izobrazbi in poklicu. Izpostavili smo dva dejavnika, ki sta tudi neposredno povezana z zadovoljstvom na delovnem mestu, to sta fluktuacija in absentizem. Na podlagi primerjav in izračunov zadnjih treh let se je fluktucija zmanjšala in ustalila v primerjavi s stopnjo absentizma, ki je še vedno visoka. To kaže na določene kazalnike, ki so povezani z zadovoljstvom zaposlenih. Izdelana je obširna raziskava merjenja zadovoljstva zaposlenih v podjetju X. Na podlagi raziskave so podane ugotovitve in navedeni razlogi za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih.
Keywords: Zadovoljstvo zaposlenih, Absentizem, Medsebojni odnosi, Fluktuacija -
Published: 20.12.2010; Views: 2163; Downloads: 323
.pdf Full text (456,60 KB)

28.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V IZBRANI OBČINI
Kristina Dakić, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo raziskovali zadovoljstvo zaposlenih v izbrani občini. Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu smo se osredotočili na samo zadovoljstvo zaposlenih, merjenje zadovoljstva zaposlenih, dejavnike zadovoljstva zaposlenih. Med najpomembnejše smo uvrstili medsebojne odnose, komunikacijo, delovno mesto, izobraževanje, napredovanje, nagrajevanje in motivacijo. Predstavili smo tudi analizo absentizma in fluktuacije za leta 2011, 2012 in 2013. V drugem delu diplomske naloge smo z organizacijsko strukturo predstavili izbrano občino, temu pa je sledila raziskava. Kot orodje smo uporabili anketni vprašalnik.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva, absentizem, fluktuacija
Published: 06.02.2015; Views: 787; Downloads: 121
.pdf Full text (840,31 KB)

29.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V ODDELKU LOGISTIKA PODJETJA SPORTINA GROUP, D.O.O.
Amra Omanović, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Dobro organizirana kadrovska funkcija v podjetju pomaga zmanjševati pojava absentizem, in fluktuacija, s sistemom motiviranja (usposabljanje, izobraževanje, možnost napredovanja ...). Absentizmu in fluktuaciji se ne moremo izogniti, lahko, pa ju spremljamo. S tem odkrijemo vzroke in se trudimo, da jih odpravimo. V diplomski nalogi bomo predstavili dejavnike, ki vplivajo na absentizem in fluktuacijo v oddelku Logistika podjetja Sportina Group, d. o. o. Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. Prvi je teoretičen, v drugem pa se teorija povezuje s prakso. V prvem delu sta natančno definirana pojma absentizem in fluktuacija. Opisane so vrste absentizma s poudarkom na zdravstvenem, ki predstavlja velik problem tako doma kot v tujini. V drugem delu smo analizirali, zakaj se pojavljata fluktuacija in absentizem ter kolikšna je njuna stopnja v oddelku Logistika podjetja Sportina Group, d. o. o. Da bi laže dobili želene rezultate smo pripravili anketo z vprašanji, na katero so anonimno odgovarjali zaposleni v oddelku Logistika podjetja Sportina Group, d. o. o. Nekatere rezultate bomo tudi grafično predstavili in s tem dobili še lažjo in jasnejšo sliko o stanju v prej omenjenem podjetju.
Keywords: absentizem, fluktuacija, kadri, organizacija
Published: 12.01.2011; Views: 1618; Downloads: 239
.pdf Full text (1,59 MB)

30.
DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA PLANIRANJE KADROV
Marko Pšeničnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Planiranje kadrov je dejavnost, ki bi morala biti v podjetjih vedno prisotna, s katero bi se morala podjetja vedno ukvarjati, da zagotovijo nemoten potek dela. A žal temu ni tako in ponavadi se menedžerji ter lastniki posvečajo obravnavani temi šele, ko v njihovi pravni entiteti pride do kadrovskih težav. Slednje nato poskušajo »ad hoc« reševati, a praksa kaže, da je to veliko manj učinkovit sistem kot če vseskozi skrbimo za kadre in imamo dober HRM sistem v podjetju. Turistične agencije, ki sem jih v tem diplomskem delu vzel kot ciljno skupino analiziranja, niso nobena izjema. Na planiranje kadrov ter izdelavo letnih ter večletnih planov zaposlovanja vplivajo predvsem absentizem, fluktuacija ter sistem oziroma možnost napredovanja kadra. Na osnovi opravljene raziskave smo ugotovili, da se v turističnih agencijah soočajo z vsemi naštetimi pojavi, ki vplivajo na planiranje kadrov. Metode za odpravljanje absentizma ter fluktuacije so različne, v glavnem pa se v turističnih agencijah poslužujejo mehkih metod: izobraževanja, pogovori, prerazporeditve kadra ipd. Vsako podjetje ima svojo sistematizacijo delovnih mest ter s tem povezano možnost napredovanja. Pomembno je, da so zaposleni seznanjeni z možnostmi napredovanja, ki jih imajo v okviru podjetja. Z ustreznim moralnim, objektivnim in učinkovitim načinom vodenja ter motiviranja svojih zaposlenih lahko omilimo vzroke absentizma ter fluktuacije. Zadovoljni zaposleni namreč ne bodo bežali v bolezenske izostanke ter ne bodo zapuščali podjetja. V samih turističnih agencijah je največji problem dejstvo, da v veliki meri zaposlujejo predvsem študente ter sodelavce za določen čas oziroma s pogodbenimi avtorskimi in podjemnimi pogodbami. Če ima podjetje zaposlene za nedoločen čas, definitivno doseže večjo pripadnost podjetju, z morebitnimi dodanimi stimulacijami pa tudi večjo motiviranost za delo. Rezultat pa je ponavadi manjša odsotnost od dela (bolniške + drugi izostanki) ter večja produktivnost dela zaposlenega.
Keywords: planiranje kadrov, HRM (Human resource management)- upravljanje s kadri, absentizem, fluktuacija, napredovanje
Published: 13.01.2011; Views: 1651; Downloads: 148
.pdf Full text (385,48 KB)

Search done in 0.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica