| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 6 / 6
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Primerjava preprečevanja pranja denarja v republiki sloveniji in republiki srbiji
Rok Lešnik, 2019, master's thesis

Abstract: Namen magistrske naloge je predstaviti vlogo bančnega sistema pri preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. V magistrski nalogi bo predstavljen problem pranja denarja v Sloveniji in Srbiji, zakonodaja, postopki ter domače in tuje organizacije, ki regulirajo preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. V magistrski nalogi je izraz »pranje denarja« povzet kot področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Cilj magistrske naloge je predstaviti osnovne pojme, razložiti zakonodajo v Republiki Sloveniji in Republiki Srbiji, v praktičnem delu pokazati, kako lahko bančni uslužbenec prepreči poskus pranja denarja v X banki ter z anketo ugotoviti mnenje javnosti ali so državljani Slovenije zadovoljni z ukrepi institucij pri preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Glede na podatke iz preteklih let o številu sumljivih prijav transakcij, delež bank predstavlja več kot 90% prijav, kar pomeni, da banke pri preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma nosijo ključno vlogo. Skozi magistrsko delo zato želim pokazati, da je bančni sistemu v Republiki Sloveniji ustrezno urejen z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. V samem delu je opisano kakšne pristojnosti imajo Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ter Banka Slovenije. Z zlorabo bančnega sistema za namen pranja denarja posamezna banka in celotni finančni sektor določene države izgubita ugled. V vseh bankah po Sloveniji in Evropski Uniji je bilo potrebno implementirati zakonodajo, ki jo je sprejel parlament Evropske Unije. V nadaljevanju so predstavljeni preventivni ukrepi za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma in po sklopih opisani indikatorji za prepoznavanje sumljivih transakcij. Banke se morajo zavedati, da so pri svojem poslovanju izpostavljene različnim tveganjem. Sestavni del poslovanja bank je tudi prevzemanje tveganj. Banka, ki želi biti uspešna, mora izvajati različne aktivnosti za vzpostavitev sistema upravljanja s tveganji, s katerim bo zagotovila učinkovito obvladovanje, prepoznavanje, spremljanje in merjenje tveganj. Kljub temu, da učinkovit sistem upravljanja s tveganji ne prinaša višjega dobička, je pa ključen pri zmanjševanju škode, ki jo banka lahko utrpi. Za uspešno obvladovanje tveganj na področju pranja denarja morajo banke vzpostaviti sistematičen in učinkovit sistem za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja.
Keywords: pranje denarja, financiranje terorizma, Slovenija, Srbija, tipologije pranja denarja, Moneyval, FATF, ZPPDFT-1.
Published: 14.08.2019; Views: 613; Downloads: 121
.pdf Full text (1,75 MB)

2.
Makedonija, Evropska unija in preprečevanje financiranja terorizma
Jovana Zdravevska, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Terorizem je pojav, ki se je ustvarjal paralelno z ustvarjanjem prvih držav. Terorizem predstavlja orodje, s katerim določeni posamezniki ali skupine poizkušajo uresničiti svoje politične in družbene cilje in z uporabo strahu, nasilja ter zastraševanja vplivati na državljane, države in mednarodne organizacije. Za doseganje svojih ciljev teroristi in teroristične organizacije potrebujejo finančna sredstva, ki lahko izhajajo iz zakonitega ali nezakonitega izvora. Vsa ta dejstva, skupaj s delovanjem teroristov so me motivirala, da spoznam način spopadanja Republike Makedonije s preprečevanjem financiranja terorizma. Makedonija kot država, ki je kandidatka za članstvo v Evropski uniji, že nekaj let sprejema ukrepe s katerimi sledi in usklajuje svojo nacionalno zakonodajo z zakonodajo Evropske unije na vseh ostalih varnostnih področjih in tudi na področju preprečevanja financiranja terorizma. Glavni cilj diplomskega dela je bil predstaviti in analizirati sistem o preprečevanju financiranja terorizma v Makedoniji, ugotoviti njegov napredek ter pozitivne in negativne strani vpliva Evropske unije in Organizacije združenih narodov. V diplomski nalogi sem analizirala ukrepe in aktivnosti, ki jih je Makedonija sprejemala za preprečevanje financiranja terorizma od leta 2007 naprej, vse zakonske spremembe, strateške dokumente in mednarodne sporazume ter konvencije, ki jih je Makedonija sprejela, ter poročila Evropske komisije o napredku Makedonije, v katerih so jasno ocenjeni vsi njeni koraki. Prek analize zakonskih določb, obstoječe domače in tuje literature, ki obravnava financiranje terorizma, letnih poročil Urada za finančno obveščanje in Evropske komisije o napredku Makedonije sem ugotovila, da uspešno sprejema ukrepe in aktivnosti, ki jih zahteva Evropska unija in ostale mednarodne organizacije, ki aktivno sodelujejo v preprečevanju financiranja terorizma na svetovnem nivoju. Z opravljenimi intervjuji z organi, ki izvajajo ukrepe in aktivnosti ter intervjuji z nadzornimi organi, sem opazila, da obstajajo merebitne pomanjkljivosti v izvajanju in implementaciji teh ukrepov v praksi ter pomankanje znanja o samem kaznivem dejanju. Kot glavni predlog, ki bi izboljšal sistem, sem predlagala usposabljanja in ozaveščanja zaposlenih v institucijah, na vseh hierarhičnih nivojih, o posledicah in nevarnostih, ki izhajajo iz financiranja terorizma, kot tudi aktualizacijo tega problema v širši javnosti. Financiranje terorizma predstavlja globalno in težko grožnjo, ker poleg tega, da ogroža varnost držav, tudi ogroža njihov finančni sistem. Zaradi tega morajo države in mednarodne organizacije nenehno sodelovati, da bi skupaj obvladali to grožnjo.
Keywords: terorizem, financiranje terorizma, preprečevanje, nadzor, Makedonija, diplomske naloge
Published: 06.09.2017; Views: 735; Downloads: 47
.pdf Full text (1,44 MB)

3.
Preprečevanje pranja denarja na področju plačilnih institucij
Miša Miljavec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Pranje denarja je zelo razširjen pojav na področju celega sveta, zato je izvajanje ukrepov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma zelo pomembno dejanje, sploh, ko gre za finančne institucije, kar plačilne institucije so. Slednje so dolžne izvajati vse ukrepe po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma ter podzakonskih predpisih in ostalih določilih ter na ta način učinkovito upravljati s tveganji na tem področju. V diplomskem delu bomo opredelili in pojasnili pojem pranja denarja in financiranja terorizma, podrobno bomo opisali ukrepe, ki jih morajo na področju preprečevanja pranja denarja izvajati finančne institucije – še posebej plačilne institucije – ter pravne podlage za uspešno preprečevanje pranje denarja in financiranja terorizma. Prav tako bomo v pričujočem delu opisali organe, pristojne za izvajanje ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v Sloveniji. Na koncu bomo naredili primerjavo zakonskih podlag v Sloveniji, Švici in v Združenih državah Amerike.
Keywords: pranje denarja, financiranje terorizma, Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Banka Slovenije, plačilne institucije
Published: 09.08.2016; Views: 591; Downloads: 95
.pdf Full text (690,49 KB)

4.
ODKRIVANJE DAVČNIH UTAJ PREKO SISTEMA ODKRIVANJA IN PREPREČEVANJA PRANJA DENARJA
Beti Privšek, 2015, master's thesis

Abstract: Država za svoje delovanje potrebuje finančna sredstva. Zato si vsaka država želi vzpostaviti učinkovit davčni sistem, torej logično zaokrožen sistem veljavnih davkov, ki bi ji zagotavljal zanesljiv in stalen vir finančnih sredstev. Obenem so seveda davki prisilna dajatev, zato pri ljudeh že od nekdaj vzbujajo odpor, še posebej v državah z nizko stopnjo davčne morale in etike. Prav zaradi tega nesoglasja med državo in davkoplačevalci prihaja do izogibanj plačila davkov, ki so lahko zakonita ali nezakonita. Davčna utaja, kot način nezakonitega izogibanja plačila davka, je problem večine držav EU, med drugim tudi Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS). Sistem davka na dodano vrednost je sistem, ki je zelo ranljiv in primeren za raznovrstne oblike utajevanja davka, predvsem sistemske, organizirane utaje, torej utaje, kjer se izkorišča sam sistem obdavčitve z DDV. V okviru obstoječih finančnih sistemov članic EU se gibljejo ogromne vsote denarja, ki izvirajo prav iz naslova ustvarjenih dobičkov iz davčnih goljufij. Med njimi imajo utaje davka na dodano vrednost posebno mesto, saj omogočajo ne samo neplačevanje zakonsko določenega davka, ampak celo pridobivanje nezakonitih sredstev neposredno od države. Vse transakcije v verigi tovrstnih goljufij se izvršujejo v okviru obstoječih finančnih sistemov. Za delovanje sistemskih utaj DDV je torej potrebno zlorabiti finančni sistem, največkrat banke, kajti vpletene družbe in z njimi povezane fizične osebe potrebujejo finančni sistem za dva poglavitna namena; prvič za dvige nezakonito pridobljenih dobičkov in drugič za pranje ustvarjenih dobičkov iz naslova davčnih goljufij. V boju proti davčnim utajam se države trudijo uvesti raznovrstne ukrepe in strategije, s čimer bi vzpostavile čim učinkovitejši sistem za hitro in učinkovito odkrivanje davčnih utaj. V okviru magistrske naloge bo predstavljeno odkrivanje davčnih utaj preko sistema za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. V zvezi s tem je v nalogi predstavljeno, kako deluje takšen sistem v RS in katere so prednosti delovanja takšnega sistema, obenem bodo predstavljeni glavni dejavniki za delovanje učinkovitega sistema odkrivanja davčnih utaj preko tovrstnih sistemov. Kot eden od pomembnih elementov v celotnem sistemu odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in z njim povezanimi kaznivimi dejanji pa bo v nalogi prikazana tudi vloga Urada RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: Urad), ki deluje kot posrednik med finančnim sistemom in pristojnimi organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj. Pri tem bo v nalogi poudarek na prikazu sodelovanja med Uradom in Finančno upravo RS. Kaznivo dejanje pranja denarja in davčna zatajitev sta pogosto tesno povezani kaznivi dejanji, zato je za uspešno in hitro odkrivanje ter prepoznavanje obeh kaznivih dejanj bistveno tesno sodelovanje obeh organov. V nalogi bo podan tudi primerjalno pravni prikaz navedene problematiko v sosednji Italiji. Primerjava z Italijo ni naključna, ampak temelji na dejstvu, da Urad v svojih analizah vsako leto zaznava sumljive transakcije, povezane z italijanskimi pravnimi in/ali fizičnimi osebami, ki jih je v svojih tipologijah poimenoval kar »italijanska tipologija« in so največkrat povezane ravno s kaznivim dejanjem davčne zatajitve. O pomembni vlogi pri odkrivanju davčnih goljufij s strani pristojnih organov za preprečevanje pranja denarja je zapisano tudi v Akcijskem načrtu za okrepljen boj proti davčnim goljufijam in davčnim utajam v Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu EU dne 6. 12. 2012. V njem je Komisija med drugim zapisala, da je treba na obravnavanem področju izboljšati davčno upravljanje in v zvezi s tem okrepiti sodelovanje tudi pri drugih organih kazenskega pregona, zlasti organih, odgovornih za preprečevanje pranja denarja, sodstvo in socialno varnost.
Keywords: davčna utaja, kaznivo dejanje pranja denarja, predhodno kaznivo dejanje, sistemske utaje davka na dodano vrednost, sistem za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, skrbni pregled stranke, analiza tveganja, sistem sporočanja sumljivih transakcij
Published: 03.07.2015; Views: 2065; Downloads: 697
.pdf Full text (1,23 MB)

5.
PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJATERORIZMA V IGRALNIŠTVU
Petra Dolenc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Pranje denarja in financiranje terorizma sta problema mednarodnih razsežnosti. Načinov pranja denarja je toliko, da je vse nemogoče zaznati, vsi načini pa imajo določene skupne značilnosti in praktično predstavljajo le neskončno število variacij na isto temo. Narko kralji v Južni Ameriki ali organizirane kriminalne združbe v Evropi, ki nezakonito trgujejo z orožjem, imajo skupno eno stvar: morajo se distancirati od svojih zločinov in najti varno mesto za svoje dobičke, kjer jih lahko prikažejo kot legalne. V zadnjih desetletjih se je močno povečalo število in uničevalnost terorističnih napadov ter geografska razsežnost delovanja terorističnih skupin, kar je posledica pospešenega tehnološkega razvoja, ki omogoča hitro in učinkovito organiziranje, komuniciranje in financiranje terorističnih akcij. Zaradi hitrosti, s katero denar kroži po svetu, ki predstavlja enega temeljnih pogojev za izvršitev teh kaznivih dejanj, problem pranja denarja in financiranja terorizma zahteva skupno mednarodno rešitev. Glavno oviro pri mednarodnih težnjah za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma predstavljajo neusklajene zakonodaje posameznih držav na tem področju. Z namenom učinkovitega boja je prišlo do sodelovanja med državami in ustanavljanja mednarodnih organizacij, katerih glavna naloga je preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma. Nastali so mednarodni pravni akti in standardi, ki jih države morajo vključiti v svoje zakonodaje, če želijo aktivno sodelovati v boju in omejiti porast teh zločinov. Globalizacija in mednarodna narava pranja denarja in financiranja terorizma zahteva usklajenost pravnih pravil posameznih držav. Slovenija pri pripravi zakonov ves čas upošteva zahteve in priporočila mednarodnih organizacij in s tem zagotavlja usklajenost domačih pravnih aktov z akti na mednarodni ravni. Igralnice omogočajo intenzivno gotovinsko poslovanje in ponujajo številne finančne storitve ali transakcije. Zato je igralniška dejavnost močno občutljiva za problematiko pranja denarja in predstavlja večje tveganje. Za uspešno obvladovanje tveganj morajo koncesionarji vzpostaviti sistematičen in učinkovit sistem za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, kar jim nalaga tudi zakonodajalec. Zaradi narave in obsega poslovanja igralniški sektor predstavlja številne izzive za izvajanje pravnih določil s tega področja.
Keywords: pranje denarja, financiranje terorizma, tehnike in trendi, predpisi, priporočila, odkrivanje, preprečevanje, nadzor, igralništvo
Published: 27.08.2013; Views: 2068; Downloads: 264
.pdf Full text (432,76 KB)

6.
UGOTAVLJANJE DEJANSKIH LASTNIKOV PO ZAKONU O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA (ZPPDFT) V SLOVENIJI NA PODROČJU BANČNIŠTVA
Mateja Kastelic, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Današnji globalni finančni sistem se korenito razlikuje od podobe, ki jo je imel pred nekaj desetletji. Sistem se ni povečal samo po obsegu, ampak je postal kompleksnejši. Države so odprle vrata svojih gospodarstev, deregulirale svoj finančni sektor in dovolile, da so se njihovi domači finančni sistemi – poslovne banke, finančne družbe, delniški trgi, borzne hiše – našli z družbeniki v drugih državah in celo vlagali drug v drugega. Finančno poslovanje so bogatili tudi novi izdelki: od kartic za bankomat do zapletenih pogodb, s katerimi je mogoče prenašati velike vsote denarja na različne načine. Vse to so omogočile tudi nove tehnologije, zaradi katerih so se stroški transakcij zmanjšali, zemljepisne razdalje pa zbledele. V diplomskem seminarju sem predstavila vlogo bank pri ugotavljanju in pridobivanju podatkov o dejanskih lastnikih po ZPPDFT. Načelo »poznati svojo stranko« je temelj varnega in uspešnega poslovanja in osnova za nudenje storitev, ki jih potrebuje stranka, hkrati pa dobro poznavanje stranke in razumevanje njenega poslovanja zmanjšuje tveganje, da bi stranka banko zlorabila za namen pranja denarja ali financiranje terorizma. Težave pri pridobivanju ustrezne dokumentacije o dejanskih lastnikih in odkrivanju pranja denarja predstavljajo države z neurejeno zakonodajo tako na finančnem kot tudi na kazanskem področju. Dodaten problem pri pridobivanju podatkov o dejanskih lastnikih predstavljajo predpisi bank zaradi tajnosti finančnega poslovanja, kar otežuje celo delo organov pregona. Banke morajo pri poslovanju dosledno izvajati ukrepe, ki jih določa ZPPDFT, med katerimi velja posebej izpostaviti tiste, ki se neposredno nanašajo na ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je ta pravna oseba, ter ukrepe, s katerimi organizacije laže prepoznajo transakcije ali stranke, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.
Keywords: pranje denarja, financiranje terorizma, ugotavljanje dejanskega lastnika
Published: 21.11.2012; Views: 2049; Downloads: 235
.pdf Full text (1,05 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica