| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 16 / 16
First pagePrevious page12Next pageLast page
11.
FINANCIRANJE OBČINSKIH INVESTICIJSKIH PROJEKTOV
Monika Majar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Občina za svoje normalno delovanje potrebuje dovolj finančnih sredstev. Tudi investicijski projekti so potrebni, da občina lahko nemoteno opravlja naloge, ki so v njeni pristojnosti. Ravno ta problem sem želela izpostaviti, kako si lahko občina zagotavlja dovolj finančnih sredstev za samo realizacijo investicijskih projektov v občini. V začetku diplomskega dela sem predstavila občinski proračun, natančneje pravne podlage za pripravo in sprejem občinskega proračuna ter vsebino in strukturo občinskega proračuna. Podrobneje sem prikazala tretji del občinskega proračuna - načrt razvojnih programov, saj so v tem delu odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov. V nadaljevanju sem predstavila, kaj je projekt, kaj je investicija in kaj so investicijski projekti. Najobsežnejši del raziskovanja sem namenila predstavitvi mehanizmov financiranja investicijskih projektov v občinah. Prikazani so nacionalni programi financiranja, projektno financiranje oziroma javno-zasebno partnerstvo ter evropski programi financiranja. Podrobneje so prikazane določbe Zakona o financiranju občin; pri projektnem financiranju je izpostavljena BOT-oblika financiranja; pri evropskih programih financiranja so podrobneje opisani trije glavni skladi za financiranje regionalne politike Evropske unije. V zadnjem delu sem predstavila investicijsko dokumentacijo. Na podlagi temeljnega predpisa, ki ureja investicijsko dokumentacijo, sem prikazala, kaj določa uredba o vrstah in obvezni vsebini investicijske dokumentacije ter o postopkih in udeležencih pri pripravi investicijske dokumentacije.
Keywords: občinski proračun, investicijski projekt, financiranje, Zakon o financiranju občin, projektno financiranje, evropska sredstva, investicijska dokumentacija
Published: 12.05.2014; Views: 1142; Downloads: 226
.pdf Full text (303,64 KB)

12.
VPLIV REGIJSKE BLAGOVNE ZNAMKE NA FUNKCIONALNO POVEZOVANJE OBČIN
Anja Mladovan, 2012, master's thesis

Abstract: Regijska blagovna znamka predstavlja določeno regijo po njenih značilnostih in edinstvenosti domačemu okolju in v tujini. Lahko bi rekli, da je zaščitni znak regije. V našem magistrskem delu predstavlja regijsko blagovno znamko Parzivalova dežela, ki bi hkrati poimenovala tudi regijo osmih med seboj povezanih občin Dravinjske doline. Namen povezave občin je v lažjem in boljšem življenju tamkajšnjih prebivalcev, tako iz ekonomskega kot socialnega vidika. Namen pa je tudi prepoznavnost Dravinjske doline v tujini in privabiti v naše kraje čim več tujih turistov, da se zaužijejo naravnih lepot Dravinjske doline. V magistrskem delu smo predstavili možne načine pridobivanja finančnih sredstev za dosego uresničitve takšnega projekta. Tako bi lahko občine finančna sredstva pridobila s strani Evropske Unije, države, z zadolževanjem, posojili in alternativnimi viri financiranja. Večina omenjenih možnosti pridobivanja sredstev oz. njihove ustanove pa strmijo poleg ekonomske in socialne izboljšave regij tudi k okoljskim izboljšavam, predvsem podpirajo načelo trajnostnega razvoja, ki temelji na ekonomskem, socialnem in okoljskem vidiku ter sistemu povezave preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Štajerska vulkanska dežela predstavlja eno izmed dobrih praks povezovanja občin. Tu se je med seboj povezalo 79, takrat manj razvitih občin pod skupno regijsko blagovno znamko Štajerska vulkanska dežela - Steirisches Vulkanland, ki pa danes velja za razvitejšo regijo Avstrije. Po vzgledu Štajerske vulkanske dežele smo izdelali koncept oz. predstavili ideje o povezovanju občin Dravinjske doline v Parzivalovo deželo.
Keywords: občina, regija, regijska blagovna znamka, financiranje, povezovanje občin, problematika financiranja, viri financiranja
Published: 01.02.2013; Views: 1458; Downloads: 184
.pdf Full text (3,97 MB)

13.
PRORAČUN OBČINE NA PRIMERU OBČINE VIDEM
Nataša Šimenko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V raziskovalnem delu sem kot primer vzela občino Videm. V prvem, teoretičnem delu diplomskega dela sem se osredotočila na pojme, kot so lokalna samouprava, lokalna skupnost. Posebej sem se posvetila proračunu, ki je najpomembnejši akt občine, njegovim značilnostim, načelom, postopkom sprejemanja in izvrševanja, ter proračunskemu nadzoru. Osredotočila sem se tudi na financiranje lokalne samouprave. Tako se lahko občine financirajo iz treh različnih virov, lastnih virov, iz sredstev države in z zadolžitvijo. Največji delež virov financiranja izhaja iz davčnih prihodkov, kar sem ugotovila na primeru občine Videm. Med temi prihodki pa največji delež odpade na davke na dohodek in dobiček (dohodnino). V primeru, da občini ne zadoščajo za opravljanje osnovnih nalog lastni viri, pripadajo občini dodatna sredstva v obliki finančne izravnave. Drugi, raziskovalni del diplomskega dela predstavlja občino Videm, njene proračune za leto 2009, 2010 in 2011, ter zaključni račun iz leta 2010. Podrobnejše je analiziran splošni del proračuna, ki je analiziran po ekonomski klasifikaciji in je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in računa financiranja. Podana je tudi struktura prihodkov in odhodkov, iz katere je razvidno, od kod so bila sredstva pridobljena in za kakšne namene so se porabila. Podan je tudi izračun primerne porabe ter finančne izravnave na primeru občine Videm iz leta 2011.
Keywords: lokalna samouprava, občina, financiranje občin, primerna poraba, proračun.
Published: 29.08.2012; Views: 1712; Downloads: 185
.pdf Full text (1016,37 KB)

14.
FINANCIRANJE OBČIN V REPUBLIKI SLOVENIJI (NA PRIMERU OBČINE LENDAVA)
Vesna Marton, 2011, final seminar paper

Abstract: Lokalne samouprave za izvrševanje nalog potrebujejo finančna sredstva. Financirajo se iz lastnih virov, državno izravnavo in z zadolževanjem. V diplomskem seminarju predstavljam proračun občine Lendava, z razčlenitvijo prihodkovne in odhodkovne strani proračuna občine, predstavitev pridobivanja sredstev iz skladov Evropske unije in obravnava aktualnih problemov na lokalni ravni ter vloga občine pri razreševanju problemov.
Keywords: lokalna samouprava, financiranje občin, občina Lendava
Published: 23.11.2011; Views: 1368; Downloads: 152
.pdf Full text (3,09 MB)

15.
PROBLEM FINANCIRANJA INVESTICIJ NA LOKALNI RAVNI
Barbara Lorber, 2010, final seminar paper

Abstract: Občina je osnovna lokalna skupnost, ki v okviru zakonodaje samostojno ureja svoje zadeve in izvaja določene zakonske predpise na področjih, ki so ji dodeljena. Občino ureja več zakonov kot so na primer Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah ter splošni akt, imenovan Statut, ki ga sprejme vsaka občina. Današnji problem občin je, da se srečujejo s pomanjkanjem sredstev, predvsem za investicije. Po spremembi Zakona o financiranju občin pa država ni več tako radodarna pri dodeljevanju sredstev občinam. Težave pri financiranju občin je prinesla tudi gospodarska kriza, saj država izvaja razne ukrepe, s katerimi občinam le jemlje sredstva. V nalogi smo podrobneje analizirali proračun občine Sveti Jurij v Slov. goricah vse od njene ustanovitve.
Keywords: Lokalna samouprava, Proračun, Občina, Zaključni račun, Investicije, Financiranje občin.
Published: 06.01.2011; Views: 1925; Downloads: 189
.pdf Full text (285,75 KB)

16.
POMEN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA KOT VIRA FINANCIRANJA OBČIN IN UVAJANJE DAVKA NA NEPREMIČNINE
Jasmina Ošlaj, 2010, final seminar paper

Abstract: Občina kot temeljna enota lokalne samoupravne skupnosti potrebuje za svoje delovanje finančna sredstva. Financiranje nalog občin ureja Zakon o financiranj občin. Finančna sredstva občina pridobiva v veliki meri iz lastnih virov, nekaj pa tudi s pomočjo države in z zadolževanjem. Občine svoje prihodke in odhodke izkazujejo v proračunu. Pri oblikovanju proračuna so občine avtonomne, vendar pa so dolžne upoštevati veljavne predpise s področja javnih financ. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča spada med lastne vire financiranja občine. Določanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je v pristojnosti posamezne občine in se zato od občine do občine razlikuje. V nalogi sem ugotavljala pomen nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice v obdobju 2007-2010. Ugotovila sem, da nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja majhen delež v skupnih prihodkih proračuna, in sicer največ 2,24%. Občino Moravske Toplice sem primerjala s primerljivimi občinami v Pomurju in ugotovila, da se delež nadomestila v skupnih prihodkih v letu 2010 v primerjavi z letom 2007 v Občini Gornja Radgona in Moravske Toplice ter Mestni občini Murska Sobota zviša, v ostalih občinah pa zniža.
Keywords: Ključne besede: lokalna samouprava, občina, proračun, financiranje občin, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na nepremičnine.
Published: 17.11.2010; Views: 2380; Downloads: 217
.pdf Full text (664,04 KB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica