| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 371
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
UPRAVLJANJE TVEGANJ V MEDNARODNEM POSLOVANJU PODJETJA STRAMEX PET D.O.O.
Marko Tertinek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vsako podjetje stremi k zvišanju svojih prihodkov in dobičkov, kar pa je na domačem trgu omejeno. Zato so podjetja prisiljena, da začnejo poslovati na tujih trgih, če želijo uresničiti svojo vizijo nadaljnje rasti. V današnjem turbulentnem okolju mednarodnega poslovanja je vsako podjetje izpostavljeno tveganjem na tujih trgih. Tema diplomskega dela je aktualna in uporabna za podjetja, ki želijo postati in ostati uspešna v mednarodnem poslovanju. Poznamo deželna, finančna in poslovna tveganja. Ker so tveganja v mednarodnem poslovanju zelo obsežna tema, smo se odločili, da obravnavamo ta tveganja na osnovi proučevanja primera podjetja Stramex Pet, d. o. o., ki je na trgu prisotno več kot 20 let. Želeli smo se prepričati, če podjetje dobro upravlja tveganja, zato smo se odločili, da slednje analiziramo in ocenimo uspešnost upravljanja tveganj v podjetju Stramex Pet, d. o. o.
Keywords: Mednarodno poslovanje, tveganje, upravljanje tveganj, finančno tveganje, deželno tveganje, poslovno tveganje. .
Published: 18.03.2021; Views: 53; Downloads: 7
.pdf Full text (978,15 KB)

2.
ODGOVORNOST ZA NEPRAVOČASNI STEČAJ GOSPODARSKE DRUŽBE KOT POSLEDICA PONAREDITVE PODATKOV LETNEGA POROČILA Z VIDIKA ZAHTEV PRAVA EU
Katarina Moravec, 2016, master's thesis

Abstract: Insolventnost gospodarske družbe je stanje, za katerega pravo zahteva sprejem ustreznih ukrepov, kot so finančna reorganizacija, prisilna poravnava ali stečaj. Organi vodenja in nadzora so dolžni stanje insolventnosti zaznati dovolj zgodaj, nato pa brez nepotrebnega odlašanja nadaljevati z ukrepi, s katerimi zagotovijo stabilno finančno poslovanje gospodarske družbe. Namen hitrega delovanja je v varstvu interesov upnikov, saj lahko prav ti zaradi zavlačevanja sprejema prepotrebnih ukrepov izgubijo največ. Stanje insolventnosti gospodarske družbe, kot ga določa 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP) se zazna najkasneje ob sestavi letnega poročila, kot enega najpomembnejših korporacijskopravnih aktov vsake gospodarske družbe in podjetnika. Na podlagi tega se lahko ugotovi zadolženost (prezadolženost) gospodarske družbe, strukturo dolgov, zavarovanja, kot tudi realno vrednost premoženja gospodarske družbe. Generalna klavzula v prvem odstavku 61. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) zahteva, da je letno poročilo sestavljeno jasno in pregledno ter da izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti gospodarske družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida. Če so podatki v letnem poročilu ponarejeni tako, da izkazujejo boljše premoženjsko stanje od dejanskega, se stanje insolventnosti ne zazna. Posledično to pomeni, da do pravočasnega sprejema ustreznih ukrepov, kot jih za primer insolventnosti gospodarske družbe določa ZFPPIPP ne pride, kar prinese odgovornost članov organov vodenja in nadzora. Zavlačevanje s predlaganjem stečaja je predvsem v interesu lastnikov gospodarske družbe, ki z odlaganjem pridobijo možnost, da iz gospodarske družbe umaknejo lastna sredstva in ustanovijo novo gospodarsko družbo, s čimer oškodujejo predvsem svoje upnike.
Keywords: finančno poslovanje gospodarske družbe, business judgement rule, letno poročilo, harmonizacija bilančnega prava, ponarejanje podatkov letnega poročila, insolventnost, nepravočasni stečaj, odgovornost članov organov vodenja in nadzora, stečajni upravitelj, revizor.
Published: 06.03.2017; Views: 1100; Downloads: 136
.pdf Full text (642,46 KB)

3.
Vloga proaktivne in odzivne tržne naravnanosti za razvoj inovacijskih virov
Borut Milfelner, 2009, original scientific article

Abstract: V pričujočem prispevku opredeljujemo vlogo in pomen tržne naravnanosti z vidika dveh komponent, ki jo sestavljata, in sicer z vidika odzivne in proaktivne tržne naravnanosti. Tržno naravnanost preučujemo kot predhodnika, ki je pomembno povezan z inovacijskimi viri organizacije. V raziskavi, ki smo jo izvedli na vzorcu 3000 podjetij v Sloveniji z več kot 20 zaposlenimi, ugotavljamo, da tako odzivna kot tudi proaktivna tržna naravnanost vplivata na inovativnost. Na sposobnosti za uvajanje novih izdelkov na trge pa vpliva predvsem proaktivna tržna naravnanost, ki je tudi ključna za razvoj konkurenčnih prednosti organizacije.
Keywords: trženje, marketing, inovativnost, inovativno poslovanje, finančno poslovanje, uspešnost, trg
Published: 10.07.2015; Views: 578; Downloads: 16
URL Link to full text

4.
5.
How relational capabilities matter? Organizational context and performance of internationally oriented SMEs
Mariola Ciszewska Mlinarič, Krzysztof Obłój, Franjo Mlinarič, 2012, original scientific article

Abstract: This article sheds light on the organizational context enhancing development of relational capabilities and examines the significance of relational capabilities for SMEsʼ financial and non-financial performance. The firmʼs relational capability is measured separately in customersʼ and suppliersʼ networks. This study is based on a sample of 67 SMEs from the five most internationalized industries in Slovenia. Research hypotheses are tested with linear regression models. The results support our prediction that fostering internal social capital, coupled with the usage of economic motivators, augments a firmʼs relational capability in a supplier network, which in turn is associated with better performance outcomes, both financial and non-fi nancial. The results on relational capability in a customer network with respect to performance are less conclusive, indicating that vertical ties of internationally oriented SMEs (with suppliers and customers) are not of equal importance.
Keywords: podjetje, mala podjetja, srednja podjetja, mednarodno poslovanje, finančno poslovanje
Published: 10.07.2015; Views: 502; Downloads: 61
URL Link to full text

6.
7.
8.
Poslovni načrt rasti knjigoveškega podjetja
Stojan Krička, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je s pomočjo poslovnega načrta preveriti oz. ponuditi nadaljnje smernice razvoja podjetja XY s.p. v prihodnosti. Cilj je prikazati učinek investicije v opremo in vpliv le-te na poslovanje podjetja. Zaradi vstopa poslovanja na območju EU, želim podjetju z investicijo v spletno stran, prikazati nov način oglaševanja in lažje komuniciranje z naročniki, preko katere bi podjetje pridobilo več naročnikov, s tem pa si utrdilo svoj položaj v panogi. Diplomska naloga je sestavljena v obliki poslovnega načrta, katera nosi v sebi večino praktičnega dela, saj je narejena na primeru že obstoječega podjetja. Naloga vsebuje uvod v poslovni načrt, opis dejavnosti, s katero se ukvarja, analizo trga, kupcev in konkurence, SWOT analizo, predviden razvoj podjetja, opis investirane opreme, kadre, tveganja, finančno projekcijo in terminski plan. Poudarek je na opisu delovanja podjetja do sedaj, predvsem pa osredotočiti se na prihodnost, ki podjetje še čaka. Rezultati diplomskega dela bodo v pomoč obstoječemu podjetju pri nadaljnjem razvoju in uspešnem poslovanju.
Keywords: podjetja, poslovni načrti, finančna analiza, tržne raziskave, finančno poslovanje, diplomske naloge
Published: 22.01.2015; Views: 1503; Downloads: 352
.pdf Full text (957,93 KB)

9.
FINANČNO POSLOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Luka Ribič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski seminar je osredotočen na finančno poslovanje športnih društev. Finančno poslovanje pomeni zagotavljanje in upravljanje s finančnimi sredstvi in njihovimi viri ter razporejanje virov finančnih sredstev, z namenom zagotavljanja pogojev za opravljanje njihovih dejavnosti. V diplomskem seminarju je največ pozornosti namenjeno predvsem problemu, kako zagotoviti vire sredstev za poslovanje športnih društev. Ugotavljal pa bom tudi, kako velike so razlike med Nogometnim klubom Maribor (v nadaljevanju NK Maribor) in Realom Madrid. Najprej bom društva na splošno opredelil, saj so športna društva njihov del. Nato se bom na kratko zadržal pri zakonskih določilih o poslovanju in delovanju društva, saj so ti zakoni zelo pomembni pri poslovanju nepridobitnih društev, med katera spadajo športna društva. Predstavil bom tudi računovodski vidik, podrobneje pa bilanco stanja in izkaz poslovnega izida po Slovenskem računovodskem standardu 33, ki velja za društva. Opredelil in predstavil bom tudi strukturo prihodkov v športnih društvih. Nato se bom osredotočil na finančno poslovanje NK Maribor in predstavil njegov finančni vidik ter poslovno poročilo. V poslovnem poročilu bom podrobneje predstavil bilanco stanja in izkaz poslovnega izida med leti 2011 in 2013. Na koncu diplomskega seminarja pa bom finančno poslovanje NK Maribor primerjal še s poslovanjem nogometnega velikana Reala Madrid. Ugotavljam, da si športna društva večino prihodkov zagotavljajo z donacijami in sponzorstvom in da bi morala graditi predvsem na ugledu in tako privabljati nove sponzorje. Potrebno je tudi nenehno iskanje potencialnih financerjev, saj je od tega odvisen razvoj in obstoj društev.
Keywords: NK Maribor, finančno poslovanje, društva, športna društva, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, nepridobitne organizacije, primerjava
Published: 04.12.2014; Views: 1845; Downloads: 372
.pdf Full text (1,37 MB)

10.
VPLIV FINANČNO GOSPODARSKE KRIZE NA MEDNARODNO POSLOVANJE, NA PRIMERU PODJETJA SILKEM D.O.O.
Jan Kaučič, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu sem se osredotočil na veliko finančno gospodarsko krizo, ki se je leta 2007 začela kot hipotekarna kriza na ameriškem trgu in se kasneje razširila v finančni in realni sektor, ter njenega vpliva in posledice na izbrano podjetje – Silkem d.o.o. Še Danes živimo v okolju, ki se otepa s posledicami ekonomske krize in na dnevnem redu so informacije o stečajnih postopkih do še pred kratkim solidnih gospodarskih družb. Izredno pomembno za gospodarske družbe je, da najdejo tržne niše v pravem času, se zavedajo svojih konkurenčnih prednostih pred tekmeci oziroma konkurenti, ter s svojim izdelkom ali storitvijo zadovoljijo potrebe končnega uporabnika oz. porabnika. V času finančno gospodarske krize je pomembna vloga managerjev (ki velikokrat prevzamejo vlogo kriznih managerjev) ter sprejetje hitrih in pravilnih odločitev v danem trenutku. Vsako podjetje si želi uspešno poslovanje, dosegati zastavljene cilje in ustvariti dobiček ob koncu leta, ne glede na to ali se nahajamo v času gospodarske krize ali gospodarske rasti. Podjetje, ki želi mednarodno poslovati na dolgi rok in biti pri tem uspešno si mora odgovoriti na številna vprašanja. Podjetje se mora mednarodnega poslovanja lotiti premišljeno, saj mu vsaka nepremišljena poteza povzroči stroške, ki so lahko zelo visoki. V konkretno izbranem podjetju – Silkem d.o.o. je močna izvozna usmerjenost na tuje trge obvarovala podjetje pred negativnimi vplivi padajoče gospodarske rasti na domačem tržišču, ustrezni ukrepi pa so poskrbeli, da so posledice velike finančno gospodarske krize bistveno manj vidne. Relativno velika prilagodljivost ter fleksibilnost pri izpolnjevanju specializiranih zahtev kupcev je omogočila utrditev obstoječe tržne pozicije in hkrati pridobivanje novih kupcev.
Keywords: finančno gospodarska kriza, ukrepi, management, mednarodno poslovanje, tveganja, prodaja izdelkov
Published: 09.10.2014; Views: 1769; Downloads: 60
URL Link to full text

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica