| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 70
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
1.
Ocena finančnega stanja javnih zdravstvenih zavodov v sloveniji na sekundarni ravni s pomočjo kazalnikov poslovanja
Maksim Mejak, 2021, master's thesis

Abstract: Zdravje postaja vedno bolj pomembno za gospodarski razvoj, konkurenčnost in produktivnost, zato si države prizadevajo, da bi bili njihovi zdravstveni sistemi čim boljši in učinkoviti. Sistemi zdravstvenega varstva predstavljajo zelo široko in zapleteno področje. V njem se prepletajo tako vloge uporabnikov in izvajalcev zdravstvenih storitev kot plačnikov in regulatorjev ter odločevalcev. Demografske in tehnološke spremembe so v zadnjem desetletju glavni razlog, da se večina držav v svetu in Evropi, kakor tudi v Sloveniji, srečuje s problematiko financiranja zdravstva in finančno vzdržnostjo zdravstvenih sistemov. Uspešnost financiranja vsakega zdravstvenega varstva se kaže prav v zbiranju zadostnih finančnih sredstev. V Sloveniji se bomo soočili z zmanjšanjem delovno sposobnega prebivalstva, ki predstavlja glavne plačnike prispevkov v sistem zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, in s povečanjem izdatkov, ki so povezani s staranjem prebivalstva. Slovenija mora poiskati nove, zadostne in stabilne vire za financiranje zdravstvenega varstva. To bo dosegla s korenitimi reformami, ki so bile do sedaj neuspešne ali pa nedorečene. Slovenija ima po oceni domačih in tujih strokovnjakov na področju zdravstva trenutno še vzdržno financiranje. Sistem financiranja je dober tako glede pravičnosti kot tudi dostopnosti, vendar bi ohranjanje sedanjih sistemov socialne zaščite tudi v bodoče postalo nevzdržno.
Keywords: zdravstveni sistem, financiranje zdravstvenega varstva, kazalniki poslovne učinkovitosti, finančni kazalniki, tržna dejavnost
Published: 31.08.2021; Views: 60; Downloads: 10
.pdf Full text (2,66 MB)

2.
Pomen uveljavljanja verodostojnosti pri zagotavljanju uspeha podjetja
Adrijana Kos, 2018, master's thesis

Abstract: Vsako podjetje je željno uspeha. Vendar ali imamo isto predstavo o uspehu podjetja? Ali lahko rečemo, da je poslovanje z dobičkom kazalnik uspešnosti podjetja ali pa je zadovoljstvo zaposlenih, njihovo zdravje, počutje tisti dejavnik, ki podjetje zares naredi uspešno? V magistrskem delu bomo obravnavali dejavnike uspešnosti po MER modelu integralnega managementa na primeru podjetja BSH Hišni aparati d. o. o. Nazarje. Podjetja njihovo uspešnost merijo na različne načine. Velikokrat se uspešnost omejuje zgolj na finančne kazalnike. Kultura, klima in vrednote podjetja pa so iz tega izvzete. MER model integralnega managementa predstavlja kulturo, klimo, filozofijo in verodostojnost podjetja kot ene izmed desetih ključnih uspešnostih dejavnikov podjetja. Ti so v raziskavi povzeti v dejavnike uveljavljanja verodostojnosti. S pomočjo raziskave v okviru magistrskega dela smo preučevali podjetje glede na njegovo kulturo, moč kulture, klimo, temeljnih vrednot in formalnih ter neformalnih ukrepov. Cilj magistrskega dela je; primerjati tako dejavnike uveljavljenja verodostojnosti, kot finančne kazalnike (čisti prihodki, čisti dobiček, sredstva, kapital in zaposleni) ter dejavnike zunanjega okolja. Na podlagi primerjave rezultatov raziskave, izvedene v okviru magistrskega dela, finančnih kazalnikov in dogajanja v zunanjem okolju podjetja, smo oblikovali sklep in predvideli trende v prihodnosti. V teoretičnem delu bomo predstavili pojem uspešnosti in različne dejavnike merjenja uspešnosti. Poudarek bo na dejavnikih uspešnosti po MER modelu integralnega managementa. Podrobneje bomo predstavili dejavnike: kultura, filozofija, etika in verodostojnost. V empiričnem delu bomo predstavili podjetje BSH Hišni aparati d. o. o. Nazarje, njegove finančne kazalnike, okoljske spremembe med letoma 2016 in 2018, in dobljene rezultate raziskave, izvedene leta 2016 in nato ponovno leta 2018. Rezultate smo med seboj primerjali ter pripravili predloge izboljšav.
Keywords: uspešnost podjetja, kultura podjetja, verodostojnost, MER model integralnega managementa, finančni kazalniki, izboljšave
Published: 19.10.2018; Views: 572; Downloads: 101
.pdf Full text (1,73 MB)

3.
Uporaba računovodskih informacij pri sprejemanju poslovnih odločitev na vseh odločevalnih ravneh v slovenskih podjetjih
Nastja Zahrastnik, 2018, master's thesis

Abstract: Osrednja tema naloge je uporaba računovodskih informacij pri sprejemanju poslovnih odločitev. Empirična raziskava vsebuje odgovore na temo pogostosti in načina uporabe računovodskih informacij na vseh odločevalnih ravneh v slovenskih podjetjih. V teoretičnem delu predstavljamo delo, ki ga opravljajo računovodje v sodelovanju z najpogostejšimi oddelki v podjetjih, ter odločitve, ki jih ti oddelki pri vsakodnevnem poslovanju sprejemajo. V nalogi prikazujemo splošne značilnosti računovodskih informacij. Računovodske informacije so lahko namenjene notranjim ali zunanjim uporabnikom, naloga prikazuje razlike med informacijami za posamezne uporabnike. V nalogi so predstavljeni različni načini pridobivanja informacij, skupaj z informacijskimi sistemi in poročili, ki se pripravljajo v podjetjih. Prikazujemo tudi vlogo računovodij pri postavljanju ciljev. V sklopu poslovnega odločanja predstavljamo ravni poslovodstva in odločanje na posamezni ravni, proces odločanja, vrste poslovnih odločitev in pomen poslovnega odločanja. Teoretični del zaključujemo s povezavo računovodskih informacij in poslovnih odločitev. V sklopu tega predstavljamo pomembnost uporabe računovodskih informacij pri poslovnem odločanju in pomen vloge računovodij, obenem pa tudi najpogostejše računovodske kazalnike, ki se uporabljajo za poslovno odločanje. V empiričnem delu raziskave smo s pomočjo anketnega vprašalnika raziskali, kako pogosto se računovodske informacije uporabljajo za poslovno odločanje in katere računovodske informacije se uporabljajo najpogosteje. Izvedena anketa je pokazala, da 39 % slovenskih podjetji uporablja računovodske informacije za poslovno odločanje enkrat mesečno. Najpogosteje se uporabljajo računovodske informacije za pripravo poslovnih načrtov in analizo doseženih rezultatov. Za odločanje se računovodske informacije uporabljajo v obliki finančnih poročil in z namenom primerjave poslovanja s preteklim obdobjem. Izvedena analiza prikazuje, da ni razlike med pogostostjo uporabe računovodskih informacij in poslovnim izidom, ki ga je imelo podjetje. Prav tako ni razlik med pogostostjo uporabe računovodskih informacij in tem, ali ima podjetje notranje oziroma zunanje računovodstvo. Vendar pa analiza prikazuje, da obstajajo razlike med uporabo računovodskih informacij in velikostjo podjetja. Anketiranci so navedli, da najtežji del v procesu odločanja predstavlja izvedba izbrane rešitve za problem, priložnost ali potrebo. S tem smo tri zastavljene hipoteze zavrnili in eno potrdili.
Keywords: računovodske informacije, poslovno odločanje, računovodska poročila, proces odločanja, uporabniki informacij, finančni kazalniki
Published: 11.10.2018; Views: 609; Downloads: 122
.pdf Full text (1,42 MB)

4.
Primerjalna analiza bančnega sistema in poslovanja dveh največjih bank v slovenskem in hrvaškem prostoru
Larisa Ferletič, 2018, master's thesis

Abstract: Banke imajo danes vodilno vlogo pri zagotavljanju finančnega posredništva in finančne stabilnosti na geografskem območju, ki ga pokrivajo. Skupnost bank pri tem oblikuje bančni sistem, ki predstavlja bančno organizacijo v gospodarskem sistemu države. Izhodiščna vloga bank je jasna – hranjenje prihrankov in njihovo posojanje. S servisiranjem strank te pokrivajo stroške poslovanja ter zagotavljajo dobičke. Zaradi vse močnejše konkurence, regulatornih ukrepov in lažjega prehajanja komitentov med bančnimi subjekti pa je pokrivanje stroškov ter zagotavljanje donosnosti vse težje. Evropski bančni sistemi so v preteklosti doživljali številne spremembe, ki so obsegale sanacijo in privatizacijo, prelomnico v delovanju pa je predstavljala finančna in gospodarska kriza pred slabim desetletjem. Ta je povzročila kolaps finančnega sistema ter ohromila številna evropska gospodarstva. Nepravilnosti, pomanjkanje transparentnosti, nezadostni poslovni modeli in regulacija ter pomanjkljivo upravljanje s tveganji so tekom krize imeli velik negativni vpliv na poslovanje bank doma in na ravni Evropske unije. Upad gospodarske aktivnosti in porast neplačevanja s strani dolžnikov sta v bankah izrazito povečala izpostavljenost kreditnemu tveganju, posledično nastale nedonosne terjatve pa so privedle do velikih bančnih izgub in zahtev po ukrepih za vzpostavitev finančne stabilnosti. Ti se izvajajo ob konsolidaciji bančnega sistema in izboljšujejo finančni položaj bank doma in v evropskem prostoru, okreva tudi makroekonomsko okolje. Regulatorji Evrosistema so ob tem usmerjeni v pospešitev finančne stabilnosti, ki igra ključno vlogo pri ohranjanju monetarne politike posamezne države. Magistrsko delo predstavlja primerjalno analizo slovenskega bančnega sistema in poslovanje največje in hkrati državne banke v Republiki Sloveniji, Nove Ljubljanske banke d. d., s hrvaškim bančnim sistemom in poslovanjem največje zasebne banke v Republiki Hrvaški, to je Zagrebške banke d. d., od 2005. do 2016. leta. S primerjalno analizo bančnega sistema Slovenije in Hrvaške spoznamo temeljne značilnosti poslovanja poslovnih in državnih bank. Pri konkretiziranju problema se osredotočamo na primerjavo poslovanja dveh največjih bank v slovenskem in hrvaškem bančnem prostoru preko izbranih finančnih kazalnikov in kazalnikov tveganja, kjer je vseskozi poudarek na poslovanju obeh bank pred krizo, v času krize in po njej. V zaključku magistrsko delo razkriva, da je hrvaški bančni sistem v proučevanem obdobju učinkovitejši in uspešnejši od slovenskega, kar je bilo izmerjeno z osnovnimi finančnimi kazalniki in izbranimi podatki izkaza poslovnega izida ter izkaza finančnega položaja. Z analizo makroekonomskih kazalnikov bruto domačega proizvoda, inflacije, javnofinančnega primanjkljaja/presežka, javnega dolga in stopnje brezposelnosti smo ugotovili, da je makroekonomsko okolje pomemben del bančnega sistema. Z zastavljenimi hipotezami smo odgovorili na raziskovalno vprašanje, ali je Zagrebška banka d. d. v obdobju od 2005 do 2016 izkazovala boljše poslovanje kot Nova Ljubljanska banka d. d. z vidika štirih osnovnih kazalnikov uspešnosti, to je donosa na lastniški kapital – ROE, donosa na sredstva – ROA, neto obrestne marže in razmerja med stroški in neto prihodki, kar smo tudi potrdili. Pri analizi smo se osredotočili na primerjavo povprečnih vrednosti kazalnikov in analizo časovnih vrst na podlagi trenda gibanja teh kazalnikov. Z analizo kazalnikov tveganja smo ugotovili, da izkazujeta obe banki visoko kreditno izpostavljenost, ki jo kaže zlasti visok delež slabih posojil, medtem ko likvidnostno tveganje in izpostavljenost tržnim tveganjem ostajata nizki. V zaključku ugotovimo, da je Zagrebška banka d. d., ki je kot članica Skupine UniCredit pretežno v tujem lastništvu, skozi dvanajstletno obdobje proučevanja poslovanja uspešnejša v finančnih rezultatih kot Nova Ljubljanska banka d. d., ki je v 100-odstotnem državnem lastništvu, kar ji tudi v prihodnje zagotavlja poslovno stabilnost.
Keywords: banke, bančništvo, bančni sistem, NLB, analiza poslovanja bank, kapitalska ustreznost, finančni kazalniki uspešnosti poslovanja, bonitetna ocena, tveganja v bankah, finančna in gospodarska kriza, finančna stabilnost, dokapitalizacija bank, Basel III, ECB
Published: 14.06.2018; Views: 641; Downloads: 264
.pdf Full text (1,79 MB)

5.
TEMELJNA ANALIZA PODJETJA GOOGLE INC.
Nik Črt Rosenfeld, 2016, master's thesis

Abstract: To magistrsko delo se osredotoča na temeljno analizo podjetja Google. Najprej smo predstavili podjetje Google, potem pa še podjetja Amazon, Apple, Oracle, LinkedIn, Twitter, Yahoo, Facebook, Microsoft in Hewlett-Packard, ki sodijo v sektor informacijske tehnologije, kotirajo na newyorški borzi, imajo domicil v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA) in so merila za primerjavo. Naredili smo analizo makroekonomskega okolja ZDA, kjer smo ugotovili, da se je finančni sistem od krize 2008 izboljšal, vendar še obstajajo določene nevarnosti, ki bi ga lahko ponovno ogrozile. Vključili smo tudi poglavje o tržni (ne)učinkovitosti, ki navaja razloge, zakaj bi trgi naj bili učinkoviti ali zakaj ne. V nadaljevanju je bila narejena analiza s finančnimi kazalniki, kjer je bilo podjetje Google primerjano z drugimi podjetji. Sklep tega sklopa je bil, da podjetje dobro posluje, je finančno močno, razmeroma netvegano, ima dobro likvidnostno pozicijo, je solventno, generira zadovoljive dobičke, ki so rasli nevolatilno, in zagotavlja konsistentno rast prihodkov. V naslednji fazi je bilo podjetje intrinzično vrednoteno z diskontnim modelom prostih denarnih tokov, razpoložljivih do celotnega kapitala, kjer smo uporabili diskontno stopnjo v višini tehtanega povprečja stroškov kapitala. Ugotovitev na osnovi intrinzičnega vrednotenja je, da je bilo podjetje Google na dan 31. 12. 2014 na trgu precenjeno za slabih 22 %. Nazadnje smo izvedli še relativno vrednotenje. Gre za vrednotenje podjetja na osnovi različnih finančnih kazalnikov in primerjavo le-teh s kazalniki primerljivih podjetij. Finančni kazalniki, ki so bili uporabljeni, so bili kazalniki P/E, P/B, P/S, EV/EBITDA in EV/S. Vsi kazalniki, razen kazalnika P/E, so pokazali, da je bilo podjetje Google na osnovi relativnega vrednotenja na trgu podcenjeno. Razlog za odstopanje glede na omenjeni metodi vrednotenja je možno iskati v tem, da je bil celotni sektor informacijske tehnologije na trgu precenjen zaradi ekspanzivne monetarne politike Fed-a.
Keywords: temeljna analiza, finančni kazalniki, intrinzično vrednotenje, relativno vrednotenje
Published: 08.03.2017; Views: 1193; Downloads: 169
.pdf Full text (1,51 MB)

6.
ANALIZA MOTIVACIJE ZAPOSLENIH V PODJETJU X
Matija Novak, 2016, master's thesis

Abstract: Motivacija zaposlenih ima lahko velik pomen pri doseganju ciljev podjetja. Podjetja oziroma vodilni v podjetju si zastavijo cilje, ki jih skušajo uresničiti. Te cilje uresničujejo zaposleni v podjetju, zato je pomembno, da so zaposleni motivirani za delo, da odhajajo iz službe brez stresa, da so za svoje dobro delo tudi nagrajeni. Motivacija ni proces, ki se začne in konča v nekem kratkem obdobju. Motivirati pomeni vedno znova spodbujati zaposlene za pripadnost podjetju in doseganju njihovih ciljev. Dejavniki, ki zaposlene motivirajo v določenem obdobju, se lahko hitro spremenijo in zaposlenim več ne predstavljajo tako velikega pomena. Zaposlene lahko čez čas začnejo motivirati čisto drugi dejavniki. Raven motivacije zaposlenih v nekem podjetju ima posledično lahko velik vpliv tudi na finance tega podjetja. Motivirani delavci so lahko dosti uspešnejši in natančnejši pri opravljanju svojega dela. Svojo motiviranost lahko prenesejo tudi na svoje sodelavce ali na novo zaposlene ljudi. Pri svojem delu so lahko natančnejši, previdnejši, imajo veselje do dela in se veselijo novih izzivov in nalog. Če ima delavec preveč dela, če je preveč pod pritiskom, lahko hitro izgubi motivacijo za delo. Če delavec prihaja v službo zaradi obveznosti in sploh ni motiviran za delo, je podjetje lahko na izgubi. Zaradi tega je priporočljivo, da podjetja skrbijo za svoje zaposlene in jih vedno znova skušajo motivirati za delo. V tem raziskovalnem delu smo raziskovali in analizirali motivacijo zaposlenih v določenem podjetju. Magistrsko nalogo smo najprej razdelili na dva dela. V prvem delu smo opredelili motivacijo, pojem motivov, vrste motivov, dejavnike vpliva na motivacijo, vsebinske motivacijske teorije in procesne motivacijske teorije. V drugem delu smo najprej predstavili podjetje, v katerem je bila narejena raziskava, predstavili smo delo v podjetju, panogo podjetja, trg, na katerem podjetje deluje. Analizirali smo tudi finančno sliko podjetja glede na finančne kazalnike. Potem smo s pomočjo anketnega vprašalnika naredili raziskavo v podjetju in ugotavljali raven motivacije zaposlenih v podjetju. Glede na strokovno literaturo in lastno presojo smo določili dejavnike motivacije in analizirali, kateri dejavniki zaposlene trenutno dejansko najbolj motivirajo za opravljanje dela, kateri najbolj manjkajo v podjetju. Raziskava je bila narejena na način, kjer smo skušali zajeti čim večje število zaposlenih, da bi rezultati raziskave imeli čim večjo verodostojnost in uporabnost tudi za podjetje. Po zaključku raziskave smo podatke, ki smo jih dobili, grafično prikazali. Podatke smo tudi analizirali, preverili hipoteze, ki smo si jih na začetku zastavili, in predstavili naše ugotovitve. Na koncu raziskovalnega dela smo podali še predloge za povečanje motivacije glede na rezultate, ki smo jih z raziskavo ugotovili.
Keywords: motivacija, motivacijske teorije, motivacijski dejavniki, finančni kazalniki, motiviranje zaposlenih.
Published: 13.01.2017; Views: 1653; Downloads: 144
.pdf Full text (2,62 MB)

7.
PRIMERJALNA ANALIZA USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI TREH LJUDSKIH UNIVERZ
Alenka Cencič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Ljudska univerza je javni zavod, ki izvaja formalno in neformalno izobraževanje odraslih. Sredstva za delovanje pridobiva iz državnega in občinskega proračuna ter v veliki meri od posameznikov, ki se izobražujejo. Zaradi dvojne vloge javne in tržne, mora skrbeti za racionalno in namensko rabo javnih sredstev s kakovostno izvedbo predvidenega obsega programa, prav tako pa je to pogojeno z neizprosno tržno konkurenco ostalih ponudnikov na trgu. Primerjalna analiza uspešnosti in učinkovitosti treh ljudskih univerz nam pokaže, kako se posamezna organizacija odziva na razmere v lokalnem okolju in v samem izobraževanju odraslih ter v primerjavi z ostalimi istovrstnimi organizacijami v Sloveniji. Prednostna naloga vsake od treh ljudskih univerz je zadovoljiti stranko s kakovostnimi storitvami, dobro organizacijo in zadovoljnimi zaposlenimi, zato so tudi vse tri aktivno vključene v program Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, preko katerega lahko uresničujejo in spremljajo svojo uspešnost na tem področju. Finančno in poslovno uspešnost zagotavljajo vse tri ljudske univerze, saj uspešno realizirajo načrtovano dejavnost z danimi sredstvi, kar je v današnjih kriznih razmerah velik uspeh.
Keywords: javni zavod za izobraževanje odraslih, nefinančni kazalniki, finančni kazalniki, uspešnost, učinkovitost
Published: 16.09.2016; Views: 986; Downloads: 100
.pdf Full text (1,22 MB)

8.
VPLIV STRATEGIJE DIVERZIFIKACIJE POSLOVNIH DEJAVNOSTI NA FINANČNO USPEŠNOST POSLOVANJA POVEZANIH PODJETIJ V SLOVENIJI V ČASU GOSPODARSKE KRIZE
Zvezdana Koščak, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela. Zgrajena je iz 4 poglavij. Prvo poglavje je uvodno, v tem smo opredelili področje, opisali problem, namen, cilje raziskave, hipoteze, metode raziskovanja ter tudi predpostavke in omejitve. V teoretičnih izhodiščih smo nato povzeli pregled objavljene strokovne literature s področja raziskave. Tretji, to je najpomembnejši del predstavlja raziskava. V tem delu smo predstavili še ugotovitve raziskave. V zadnjem delu smo dodali sklepne ugotovitve in opozorili na možnosti za nadaljnje raziskave na tem področju. V raziskovalnem delu smo preverjali dve hipotezi. Zanimalo nas je, ali so v času gospodarske krize v Sloveniji (v letih od 2008 do 2014) finančno uspešneje poslovala podjetja, ki so bila osredotočena na opravljanje ene same dejavnosti (enovita podjetja) ali podjetja, ki so svoje dejavnosti bolj diverzificirala (dominantna in povezana podjetja) ter ali so bila v istem časovnem obdobju povprečno bolj zadolžena podjetja z bolj diverzificiranimi poslovnimi dejavnosti (povezana in dominantna podjetja) od podjetij z manj diverzificiranimi poslovnimi dejavnostmi (enovita podjetja). Stopnjo diverzifikacije smo določili na osnovi Rumeltove opredelitve glede na % prihodkov, ki jih podjetja ustvarijo z eno samo dejavnostjo. Razdelili smo jih na enovita podjetja, v kolikor so več kot 95 % svojih prihodkov v letu 2008 ustvarila z eno samo dejavnostjo, na dominantna, v kolikor so več kot 70 % in manj kot 95 % svojih prihodkov ustvarila z eno samo dejavnostjo, ter na povezana podjetja, v kolikor so manj kot 70 % svojih prihodkov v letu 2008 ustvarila z eno samo dejavnostjo. Hipotezi smo preverjali na vzorcu 50 izbranih slovenskih povezanih podjetij izmed 4.967 vseh, kolikor jih je bilo v Sloveniji registriranih v letu 2008. V vzorcu je bilo 12 dominantnih, 23 enovitih in 15 povezanih podjetij glede na Rumeltovo opredelitev stopnje diverzifikacije poslovnih dejavnosti. Finančno uspešnost smo merili s petimi izbranimi finančnimi kazalniki in sicer ROE, ROA, EBITDA marža, obrat sredstev ter čista dobičkovnost poslovnih prihodkov. Zadolženost pa smo merili s štirimi izbranimi finančnimi kazalniki in sicer neto dolg/EBITDA, plačilna sposobnost, delež dolga v virih sredstev in zadolženost. V raziskovalnem delu smo hipoteze potrjevali na osnovi finančne analize izbranih kazalnikov in na osnovi analize variance oz. z ANOVA statističnim testom.
Keywords: diverzifikacija poslovnih dejavnosti, finančna uspešnost poslovanja, zadolženost podjetij, finančni kazalniki, analiza variance (ANOVA)
Published: 09.09.2016; Views: 809; Downloads: 89
.pdf Full text (1,01 MB)

9.
Analiza računovodskih izkazov podjetja XY
Anja Pintar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo izvedli in prikazali analizo finančnih izkazov podjetja XY, ki se ukvarja s prodajo trošarinskih izdelkov. V prvem delu naloge smo na osnovi različne literature podali nekaj teoretičnih zapisov, v nadaljevanju pa smo se pri analizi osredotočili predvsem na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. Podatke smo pridobili iz javno objavljenih letnih poročil med letoma 2011 in 2014. Pri tem smo naredili tudi analizo s finančnimi kazalniki. Ob pridobljenih rezultatih analiz in kazalnikov smo ugotovili, da je podjetje XY v proučevanem obdobju od leta 2011 do 2014 zelo dobro poslovalo, je bilo stabilno in tako vsako leto ustvarjalo dobiček. Tako prihodki kot tudi odhodki so bili v obdobju od leta 2011 do 2014 zelo konstantne narave, kjer nismo zaznali velikih odstopanj. Glede na dejstvo, da se podjetju XY tržni delež iz leta v leto povečuje, lahko le povzamemo, da nekakšnih večjih sprememb pri poslovanju ni potrebnih.
Keywords: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, analiza, finančni kazalniki.
Published: 30.06.2016; Views: 1940; Downloads: 510
.pdf Full text (1,78 MB)

10.
ANALIZA POSLOVANJA ZAVAROVALNIC
Marko Baš, 2016, master's thesis

Abstract: Globalizacijo bi lahko opredelili kot povečano medsebojno odvisnost oz. pomembno medsebojno vplivanje, ki poteka med družbenimi enotami (družinami, institucijami, organizacijami, državami …), ki so med seboj relativno oddaljene v fizičnem prostoru. To velja danes za svet, ki ga poznamo in za katerega lahko trdimo, da je postal globaliziran. Zaradi tega fenomena je gospodarska kriza, ki se je konec leta 2007 začela v Združenih državah Amerike, postala svetovna gospodarska kriza v letu 2008. Ker zavarovalniški sektor predstavlja kar precejšen del svetovnega bruto domačega proizvoda, se je tu kriza tudi močno poznala oz. ga je dodobra prizadela. V magistrskem delu si bomo pogledali, kako je ta kriza vplivala na poslovanje zavarovalnic na dveh največjih trgih, se pravi v Združenih državah Amerike in v Evropski uniji, kot tudi v našem domačem okolju – v Sloveniji. Najprej se bomo poglobili v dogajanje na svetovnem zavarovalniškem trgu v izbranem časovnem obdobju, nato pa na dogajanje na trgih, na katerih delujejo izbrane zavarovalnice. Ugotovili bomo, kakšen je namen finančne analize in kazalnikov poslovanja, ki nam bodo služili pri ugotavljanju razlik med poslovanjem zavarovalnic. V empiričnem delu bomo zbrali podatke zavarovalnic (našteta bodo v poglavju Baza podatkov), zajetih v našo raziskavo. S pomočjo podatkov bomo lahko izračunali izbrane finančne kazalnike, ki nam bodo služili za ugotavljanje statističnih razlik med izbranimi trgi. Z raziskavo bomo poskušali ugotoviti, ali se je zaradi globalizacije poslovanje ameriških, evropskih in slovenskih zavarovalnic statistično razlikovalo in ali jih je kriza prizadela vse v isti meri. Ključne besede: zavarovalništvo, zavarovalniški sektor, analiza poslovanja, finančni kazalniki.
Keywords: zavarovalništvo, zavarovalniški sektor, analiza poslovanja, finančni kazalniki
Published: 16.06.2016; Views: 1063; Downloads: 253
.pdf Full text (1,93 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica