| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA
Anja Ivajnšič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomsko delo z naslovom Profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka opredeljuje profesionalni razvoj učiteljev, njegove bistvene značilnosti, faze in modele ter dejavnike, ki vplivajo nanj. V empiričnem delu smo ugotovili, v kolikšni meri so učitelji razrednega pouka procesno orientirani v svojih pojmovanjih pri lastnem učenju, in sicer glede regulacije učenja, znanja, skupinskega učenja, sposobnosti in tolerance do negotovosti. Prav tako smo proučili, kakšna sta njihov pogled in odnos do stalnega strokovnega spopolnjevanja. Pri tem so nas zanimale razlike med učitelji s končano pedagoško fakulteto in pedagoško akademijo ter učitelji z različnim številom let poučevanja (0-10 let, 11-20 let, več kot 20 let poučevanja). Uporabljena je bila deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalna metoda empiričnega raziskovanja. Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnih vprašalnikov. Ugotovili smo, da med učitelji z različno zaključeno fakulteto/akademijo in med učitelji z različnim številom let poučevanja v pojmovanjih lastnega učenja ni bistvenih razlik. Večini učiteljev so bližja procesno orientirana pojmovanja in ne tradicionalna. V odnosu do stalnega strokovnega spopolnjevanja prav tako ni bistvenih razlik, statistično značilna razlika se kaže le v vzrokih za neudeležbo na programih stalnega strokovnega spopolnjevanja. Tako smo interpretirali rezultate glede na celoten vzorec. Učitelji se med različnimi oblikami vseživljenjskega učenja najpogosteje udeležujejo programov stalnega strokovnega spopolnjevanja, nad katerimi so se jim pričakovanja le delno uresničila. Obiskujejo jih pogosto in večinoma zaradi seznanitve z novostmi. Uporabnost programov spopolnjevanja v praksi je velika, še več dodatnega spopolnjevanja pa si učitelji želijo na področjih integracije otrok s posebnimi potrebami.
Keywords: Ključne besede: profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka, značilnosti profesionalnega razvoja, faze in modeli profesionalnega razvoja, dejavniki profesionalnega razvoja, učiteljeva pojmovanja in prepričanja, stalno strokovno spopolnjevanje.
Published: 06.07.2009; Views: 3343; Downloads: 806
.pdf Full text (923,40 KB)

2.
RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV: ANALIZA ZAHTEV MODULA POTNI NALOGI
Vanja Podpečan, 2010, final seminar paper

Abstract: Informacijskih sistemov je več vrst in to so sistemi v katerih se »pretakajo« oziroma »potujejo« neke informacije. Razvoj le-teh poteka v tako imenovanem življenjskem ciklu razvoja informacijski sistemov, in sicer v zaporedju štirih faz, planiranje, analize, načrtovanja ter izgradnje in uporabe. Pri razvoju lahko razvijalci razvijajo informacijske sisteme po določenih metodologijah, katerih ločimo tri glavne skupine, strukturiran načrt, hiter aplikacijski razvoj in gibčen razvoj, vsaka izmed teh pa ima še svoje »pod metodologije«. V seminarju je opisan in predstavljen tudi informacijski in dokumentni sistem — Odos. Odos ponuja rešitev za podjetja in za občine. Slednjo smo podrobneje spoznali v okviru našega praktičnega usposabljanja. Obe rešitvi vsebujeta več modulov, ki so v delu natančneje opisani. V okviru tega sistema je predstavljen tudi proces nadgradnje modula sistema. Kot primer je predstavljen modul potni nalogi. Postopek se začne s popisnim obrazcem naročnikovih zahtev, v nadaljevanju pa so predstavljeni koraki, ki jih podjetje izvede, ko prejme zahtevek za nadgradnjo informacijskega sistema oziroma modula. V zadnjem poglavju seminarja primerjamo teorijo metodologij in primer dela v podjetju. S pomočjo te primerjave smo ugotovili, da v podjetjih za razvoj informacijskih sistemov uporabljajo prirejene metodologije, vendar se tega ne zavedajo. Metodologije, ki jih lahko uporabljajo so: STRUKTURNI NAČRT: razvoj po vodnem slapu, vzporedni razvoj; HITER APLIKACIJSKI RAZVOJ: fazni razvoj, prototipanje, zavrženo prototipanje; GIBČEN RAZVOJ: ekstremno programiranje.
Keywords: informacijski sistem, življenjski cikel razvoja informacijskih sistemov, faze gradnje informacijskih sistemov, razvojn e metodologije, pristopi za razvoj informaicjkih sistemov, Odos
Published: 06.01.2011; Views: 1775; Downloads: 208
.pdf Full text (1,05 MB)

3.
NAPREDNO RAZVIJANJE IN NAČRTOVANJE HLADILNIH APARATOV
Boštjan Ogrizek, 2011, master's thesis

Abstract: Podjetje Gorenje d.d. je v svetu znano predvsem kot proizvajalec velikih gospodinjskih aparatov. S svojimi izkušnjami na tem področju sodi med velika podjetja v tej panogi. Vodilo pri izdelavi aparatov so predvsem tehnična dovršenost, dober dizajn, cenovna dostopnost. Vedno bolj dovršeni izdelki, ki nastajajo pa s seboj prinašajo tudi vedno nove zahteve kot tudi časovno vedno krajše roke. Tem zahtevam morajo ustrezati tudi hladilni aparati. Že precej časa se vsak razvoj novega aparata vodi projektno. Ker pa ustaljeni načini dela pri določenih fazah ne zadostujejo več, je potrebno iskati vedno nove rešitve za optimizacijo procesov. V nalogi sem se osredotočil na nekatere faze pri razvoju novega hladilnega aparata. Pri teh fazah sem identificiral ozka grla tekom projekta. Osredotočil sem se predvsem na največje probleme, ki nastajajo tekom projekta. Na podlagi teh informacij sem nato podal predloge za izboljšavo različnih faz. Nato sem na koncu ovrednotil doprinos teh novih predlogov ter ocenil, koliko bi bilo potrebno investirati za njihovo implementacijo v proces razvoja.
Keywords: razvoj, projekt, faze razvoja, modeliranje, MS Project, NX, Teamcenter, optimizacija procesov
Published: 01.06.2011; Views: 1595; Downloads: 144
.pdf Full text (3,68 MB)

4.
GOVORNE NAPAKE PREDŠOLSKIH OTRKO IN SODELOVANJE LOGOPEDA IN VZGOJITELJA V VRTCU
Stanislava Praznik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje govorne napake pri predšolskih otrocih in sodelovanje vzgojiteljice in logopeda v vrtcu in sodelovanje vzgojiteljice in logopeda, ki ne dela v vrtcu. V teoretičnem delu je najprej opisan razvoj govora in faze govornega razvoja, govorne napake, delo logopeda in teorije o učenju govora, pomoč in vaje pri učenju govora in vloga odraslega pri učenju govora. Zavedati se moramo, da je govor prvo komunikacijsko sredstvo, ki ga uporabljamo. Pomoč vzgojiteljice pri razvoju govora je zelo pomembna, zato je naše poznavanje govora pri predšolskih otrocih zelo pomembno. Pri teoriji je opisan tudi logoped, njegovo delo in sodelovanje z vzgojiteljicami. Opisane so tudi vaje, ki jih lahko izvajajo vzgojitelji pri svojem vsakdanjem delu z otroki. Teoretični del se zaključi s predstavitvijo vloge, ki jo ima odrasli pri razvoju govora in pomoči pri odpravljanju govornih napak pri predšolskem otroku. V empiričnem delu so obdelani podatki, ki sem jih dobila na osnovi vprašalnika za vzgojiteljice in odgovori logopedinj na anketo. Podatki so prikazani za vsak odgovor na vprašanje. Na osnovi teh podatkov sem nato izdelala odgovore na hipoteze, ki sem si jih postavila v diplomski nalogi. Raziskava je tudi pokazala, da je v obravnavi pri logopedu več dečkov, kakor deklic. Najpogostejši govorni napaki so dyslalije in rotazizem. V anketnih odgovorih so prikazani odgovori logopeda v vrtcu in logopeda v zdravstvenem domu. Rezultati ankete so pokazali, da je sodelovanje vzgojitelja in logopeda v vrtcu večje, vendar pa ni zelo velikega odstopanja.
Keywords: govor, faze govornega razvoja, govorne napake (govorne motnje in govorne hibe), logoped, logopad, pihalne in dihalne vaje, teorije govora.
Published: 06.03.2013; Views: 3264; Downloads: 504
.pdf Full text (960,47 KB)

5.
Proces razvoja izdelka od izdelave prototipa do končnega serijskega izdelka v podjetju UNIOR d.d.
Aleš Petrovič, 2014, master's thesis

Abstract: Za podjetja je še kako pomembno, da znajo na trgu ostati prepoznavni, konkurenčni in dosegajo temeljne razvojne cilje. Da bi podjetje na trgu bilo še bolj prepoznavno, je pomembno, da je razvojna pot izdelka optimizirana. Iz tega razloga sem v podjetju Unior, d. d., – oddelek ročnega orodja – naredil pregled aktivnosti razvoja izdelka, za katere so podani predlogi rešitev in pričakovani rezultati predlogov. Pri opazovanju procesa razvoja in intervjuvanju strokovnjakov v podjetju, ki sodelujejo pri procesu razvoja izdelkov, sem ugotovil, da ima podjetje največ težav v informacijskem sistemu, poročanju med oddelki, sledljivosti in organizaciji pri razvoju izdelka. Če bo podjetje po predlaganih rešitvah, ki so navedene v raziskovalnem delu, uvedlo sodoben informacijski sistem in uredilo organizacijo, lahko pričakuje večjo produktivnost pri razvoju izdelkov.
Keywords: razvoj, faze razvoja, organizacija, optimiranje, standard ISO 9001, spremljanje in nadzor razvoja.
Published: 07.07.2014; Views: 911; Downloads: 132
.pdf Full text (4,76 MB)

6.
Razvoj polnilne naprave orodja za sintranje polietilenskih plošč
Jernej Falnoga, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavi razvoj naprave za polnjenje orodij za sintranje polietilenskih plošč, ki naj bi izboljšala pomanjkljivosti v procesu polnjenja orodij za sintranje. Razvoj sledi zaporedju razvojnih faz. V fazi koncipiranja se uporabil metodo "brainstorming". S pomočjo analitičnih preračunov se izračunajo potrebne dimenzije in mehanizmi delovanja naprave. Po končanem modeliranju virtualnih modelov se še enkrat preveri ustreznost dimenzij naprave ter pride do zaključka, da je bolje narediti popolnoma avtomatizirano napravo kot polavtomatsko izvedbo.
Keywords: Brainstorming, analitični preračun, razvoj, faze razvoja, načrtovanje, koncipiranje, snovanje, SolidWorks
Published: 20.10.2014; Views: 675; Downloads: 66
.pdf Full text (1,62 MB)

7.
Inteligentna podpora pri snovanju zahtevnika v procesu razvoja izdelka
Špela Brglez, 2015, doctoral dissertation

Abstract: V industrijski praksi in v študijskem okolju se izkazuje potreba po vodenju in usmerjanju manj izkušenih razvojnih inženirjev skozi fazo snovanja zahtevnika. Zahtevnik je zelo pomemben dokument, saj se inženirji ves čas razvoja izdelka nanj sklicujejo, na koncu pa se zadovoljivost izdelka meri prav glede na izpolnjevanje začetnih zahtev. Če v tej fazi niso vzpostavljene vse potrebne zahteve za uspešno opredelitev novega izdelka, so potrebne kasnejše neželene iteracije v procesu razvoja, da izpuščene zahteve vzpostavimo. Če je v tej fazi vzpostavljenih preveč zahtev, je izdelek preveč določen, kar lahko vodi k izbiri neoptimalnega koncepta ali celo v povsem neuspešen razvoj. Če so v zahtevniku vzpostavljene zahteve neskladne, to v nadaljnje faze razvojnega procesa vnese negotovost glede izbire, kateri izmed dveh neskladnih zahtev slediti. V doktorski disertaciji smo zato zbrali in uredili znanje o zahtevah in snovanju zahtevnika. Iz znanja smo izpeljali metodo za vzpostavljanje in klasifikacijo zahtev na osnovi potrebnosti. Ta razvojnega inženirja vodi skozi ves postopek snovanja zahtevnika in ga opozarja na morebitno prešibko ali premočno določenost izdelka. Zasnovali smo še verjetnostni model za prepoznavanje neskladnih in nasprotujočih si zahtev, ki uporabnika opozori, če je verjetnost, da sta zahtevi v neskladju, večja od določene meje. Metodo in model smo implementirali v obliki inteligentne podpore za pomoč pri snovanju zahtevnika. Inteligentno okolje, ki smo ga poimenovali GRACE, smo razvijali v dveh stopnjah – druga stopnja je bila nadgradnja prve z upoštevanjem mnenja treh skupin: manj izkušenih razvojnih inženirjev, ekspertov iz industrije in ekspertov s področja razvoja inteligentnih svetovalnih sistemov za podporo v procesu razvoja novih izdelkov. Rezultati različnih opravljenih testiranj so pokazali, da manj izkušeni razvojni inženirji resnično potrebujejo oporo pri odločanju glede števila in tematike definiranih zahtev. Dokazali smo tudi, da se rezultati metode dobro skladajo s primerom iz industrijske prakse in z mnenjem ekspertov. Izvedli smo občutljivostno analizo, ki je potrdila pravilno in ustrezno delovanje modela za prepoznavanje neskladnih zahtev.
Keywords: razvoj izdelka, zahtevnik, zgodnje faze razvoja, verjetnost, klasifikacija zahtev
Published: 15.07.2015; Views: 1199; Downloads: 178
.pdf Full text (3,01 MB)

8.
Razvoj brezžične polnilne postaje
Mihael Miško, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja razvoj brezžične polnilne postaje za mobilne telefone ki izboljšuje brezžično polnjenje z uporabo magnetne indukcije. Prikazan je potek razvoja po razvojnih fazah. Pri reševanju konstrukcijskih problemov smo uporabili metodo možganske nevihte in lastne predhodne izkušnje. S pomočjo preračunov, meritev in eksperimentov smo prišli do konstrukcijsih rešitev, ki rešujejo obstoječe probleme brezžičnih polnilnih postaj po principu magnente indukcije – prekomerno segrevanje komponent in zmanjšano hitrost polnjenja. Izdelek smo oblikovali po oblikovnih smernicah podjetja Apple in izdelali delujoč prototip.
Keywords: Razvoj, faze razvoja, polnilna postaja, dodatki za mobilno telefonijo, brezžično polnjenje
Published: 14.12.2015; Views: 452; Downloads: 47
.pdf Full text (54,39 MB)

9.
TVORJENJE PRVIH POVEDI V 1. STAROSTNEM ODBOBJU
Anja Mlinarič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V zaključnem delu z naslovom Tvorjenje prvih povedi v 1. starostnem obdobju avtorica najprej s pomočjo izbrane literature predstavlja pomen in vlogo jezika. V nadaljevanju opredeljuje razvoj govora, teorije in faze govornega razvoja in dejavnike, ki vplivajo nanj. Namen empiričnega dela v drugem delu je bil raziskati in ugotoviti, kako otrokovo prepoznavanje, poimenovanje in tvorjenje povedi napredujejo v nekem določenem časovnem obdobju, in sicer v petih mesecih. Glavni namen je bil ugotoviti napredek razvoja govora in besednega zaklada v prvem starostnem obdobju za vsakega otroka posebej. Avtorica ugotavlja, da otrokov govorni razvoj in razvoj besednega zaklada v času petih mesecev napredujeta. Pri nekaterih se ta napredek kaže prej, pri drugih pozneje. V drugem preverjanju je namreč večina otrok pravilno poimenovala sličice in tvorila bistveno daljše povedi kot pri prvem preverjanju.
Keywords: govorni razvoj, faze govornega razvoja, besedni zaklad, poimenovanje sličic, tvorjenje povedi
Published: 20.12.2016; Views: 1133; Downloads: 285
.pdf Full text (1,20 MB)

Search done in 0.13 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica