| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 13
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
IZBRANA IRACIONALNA OZ. NERESNIČNOSTNA PROZA BINE ŠTAMPE ŽMAVC
Vojka Miklavc, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je nastalo na osnovi natančne analize izbranih literarnih del mladinske pesnice in pisateljice Bine Štampe Žmavc, ki smo jih glede na dosedanja znanstvena spoznanja o mladinski literaturi uvrstili v iracionalno oziroma neresničnostno prozo. Diplomsko delo je teoretično, zato so bile uporabljene temu primerne raziskovalne metode. V teoretičnem delu, kjer so iz različnih virov podane definicije klasične umetne pravljice, sodobne pravljice in fantastične pripovedi, je bila uporabljena deskriptivna metoda dela, kakor tudi v delu, ki je namenjen bibliografskim podatkom o pisateljici. V jedru, kjer so literarna dela razčlenjena in analizirana, posamezne značilnosti pa so združene v nove celote, sta uporabljeni metodi analize in sinteze. Komparativna metoda pa prevladuje v sklepnem delu diplomskega dela, kjer je bila narejena primerjava posameznih del in njihovih posameznih delov. Klasični umetni pravljici Popravljalnica igrač in Ure kralja Mina, sodobne pravljice Muc Mehkošapek, Škrat s prevelikimi ušesi, Pentljica za dar in Bajka o svetlobi ter fantastično pripoved Kam je izginil sneg druži skupna tema – tegobe sodobnega sveta in odtujenega človeka. V diplomskem delu so tako poglavjem, ki analizirajo posamezno literarno delo, dodana kratka razmišljanja, ki izpostavijo vrednote, za katere se literarni liki zavzemajo, in vrline, ki jih k tem vrednotam vodijo.
Keywords: Bina Štampe Žmavc, pravljica, fantastična pripoved, vrednote, vrline
Published: 31.03.2009; Views: 2696; Downloads: 824
.pdf Full text (573,70 KB)

2.
HARRY POTTER: POSKUS ZAGOVORA NJEGOVE LITERARNE IN MORALNE VREDNOSTI
Doris Daniela Vrečko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava kritike, s katerimi se srečuje svetovno znana književna serija o mladem čarovniku Harryju Potterju. V diplomskem delu se serija obravnava kot popularna oz. pop literatura. Ob prebiranju serije se srečamo s krščanskimi kritikami, ki seriji očitajo nemoralnost ter skušajo krščanske starše izobraževati in opozarjati na posledice, ki jih takšno čtivo lahko pusti na njihovih otrocih, saj le-ti sami niso sposobni ločiti dobre od slabe literature. Bistvenega pomena pri tej kritiki je knjiga nemške sociologinje Gabriele Kuby; Harry Potter, Gut oder Bösse, ki je nastala po avtoričini korespondenci s sedanjim papežem Benediktom XIV (v času njunega dopisovanja, leta 2003 je bil še kardinal). Podobne negativne vplive vidi v seriji tudi Lilijana Burcar, za katero pa je predvsem sporna feministična plat, ki naj bi po spolu determinirala dečke in deklice ter pri tem negativno vplivala na svoje mlade bralce. V diplomski nalogi bomo te kritike skušali ovreči s pomočjo člankov in ostale literature, ki niso negativno nastrojeni proti seriji, prav tako pa bomo poskusili dokazati, da serija vsebuje ravno dovolj intelektualne globine, kar je v prvi meri povzročilo vse te debate o Harryju Potterju, poleg tega lahko iz te globine črpamo zanimive filozofske težnje, ki bi lahko v mladinski književnosti pomagale razumeti, zakaj je serija postala takšen svetovni fenomen.
Keywords: • Harry Potter • Fantastična pripoved • Pop literatura • Krščanstvo • Gabriele Kuby • Feminizem • Lilijana Burcar • Filozofija
Published: 14.10.2010; Views: 2716; Downloads: 505
.pdf Full text (1,73 MB)

3.
Mladinska proza Marjane Moškrič
Tanja Žugelj, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil raziskati mladinsko prozo Marjane Moškrič ter predstaviti teorijo socialno-psihološkega romana, teorijo pravljice ter fantastične pripovedi in fantastičnega romana in hkrati vsebinsko ovrednotiti avtoričina dela in ugotoviti, katera snov, teme in motivi se pojavljajo v njenih delih.
Keywords: Mladinska proza, mladinski socialno-psihološki roman, pravljica, fantastična pripoved, fantastični roman, ljubezen, življenje, prijateljstvo, pustolovščina, Marjana Moškrič
Published: 05.09.2011; Views: 1694; Downloads: 431
.pdf Full text (665,78 KB)

4.
SVET MUMINOV TOVE JANSSON
Saša Kos, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Svet muminov Tove Jansson je nastalo na osnovi natančne analize izbranih literarnih del pisateljice Tove Jansson. Glavni junaki, mumini, so tisti trolčki, ki so navdušili otroke širom sveta. Predstavljajo lucidna bitjeca, ki jih sicer ni mogoče približati človeškemu svetu, je pa v njih mogoče prepoznati vse pozitivne vrednote našega sveta, obenem pa niso idealizirani. S podrobno analizo prevedenih književnih del o muminih (Čarodejev klobuk, Vražja kresna noč, Zima v Mumindolu, Nevidni otrok in druge zgodbe) bom poskušala svet muminov predstaviti v pravi luči. Pri tem mi bodo pomagale tudi značilnosti fantastične pripovedi, kamor mumini tudi sodijo. Diplomsko delo je teoretično, zato so bile uporabljene temu primerne raziskovalne metode. Deskriptivna metoda je bila uporabljena v uvodnem delu diplomskega dela ob proučevanju že znanih dejstev o fantastični pripovedi. Zgodovinska metoda ob umestitvi muminov v literarnozgodovinski okvir mladinske književnosti. Pri metodi analize smo upoštevali posamezna dela, pri sintezi pa smo združevali pojave, ki jih bomo pri analizi upoštevali. Pri metodi klasifikacije smo upoštevali dejstva, ki smo jih pridobili s pomočjo metode analize in sinteze, da mumini sodijo med fantastične pripovedi. V sklepnem delu, kjer smo poskušali povezati teoretična izhodišča o fantastični pripovedi s konkretnimi besedili, smo uporabili generativno metodo. Namen diplomskega dela je opredeliti osnovne značilnosti fantastične pripovedi in vrste fantastične pripovedi in ugotoviti, zakaj omenjena književna dela sodijo med fantastično pripoved. Razložiti, zakaj so v omenjenih delih pomembne ilustracije. Namen je tudi ugotoviti, kdo so mumini in kdo so troli. Namen imam tudi podati kratko socio-psihološko analizo fenomena mumin v širšem družbenem prostoru.
Keywords: Tove Jansson, mumini, troli, fantastična pripoved, ilustracije.
Published: 05.09.2011; Views: 1797; Downloads: 265
.pdf Full text (2,38 MB)

5.
RECEPCIJA FANTASTIČNIH ELEMENTOV V FANTASTIČNI PRIPOVEDI MATILDA V 4. RAZREDU DEVETLETNE OSNOVEN ŠOLE
Lea Kotnik, 2014, master's thesis

Abstract: V fantastičnih pripovedih se običajno prepletata dva svetova, realni in fantastični svet. Z domišljijskim svetom se učenci osnovnih šol srečajo že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju ob obravnavanju pravljic, obravnava fantastičnih pripovedi pa se prične v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Zaradi vpliva medijev se naj bi meja otrokove sposobnosti recepcije realnih in fantastičnih elementov v fantastičnem besedilu dvigala. V magistrskem delu smo raziskovali, ali učenci v 4. razredu osnovne šole zaznavajo tiste točke, ki razmejujejo realno od fantastičnega. Z učenci smo po metodi branja v nadaljevanjih obravnavali fantastično pripoved Matilda. Zanimalo nas je, ali obstaja razlika glede na spol ter ali učenci uporabljajo zunanje ali notranje kriterije za odločitev, kaj v besedilu je realno in kaj fantastično. Analiza intervjujev je pokazala, da spol pri zaznavanju in razumevanju teh točk ne igra pomembne vloge, učenci pa že uporabljajo zunanje kriterije za določitev realnega ali fantastičnega v besedilu. Pokazalo pa se je, da imajo učenci težave pri razmejevanju realnega dogajalnega prostora od fantastičnih dogodkov v fantastični pripovedi Matilda. Po učnem načrtu se poglobljena obravnava fantastičnih pripovedi v četrtem razredu osnovne šole šele prične, vendar pa imajo učenci ob koncu šolskega leta še vedno očitne težave pri ločevanju med realnim in fantastičnim v fantastični pripovedi.
Keywords: Didaktika književnosti, fantastično, fantastična mladinska književnost, fantastična proza, recepcijska zmožnost, fantastična pripoved Matilda
Published: 08.10.2014; Views: 1098; Downloads: 228
.pdf Full text (1,19 MB)

6.
IZBRANA MLADINSKA PROZA DANILE ŽORŽ
Zoran Dugar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Izbrana mladinska proza Danile Žorž je zasnovano na podlagi del slovenske pisateljice Danile Žorž. Namen dela je z literarno-teoretskega vidika predstaviti njena fantastična in realistična mladinska dela, kakor tudi teorijo fantastične proze/pripovedi, znanstvenofantastični in fantazijski roman na eni strani in teorijo mladinske realistične avanturistične proze z otroško detektivko na drugi strani. V diplomskem delu bom med drugim vsebinsko ovrednotil izbrana dela ter primerjal teme in motive z žanrskimi smernicami. Teorijo sem črpal predvsem od priznanih slovenskih teoretikov na področju mladinske književnosti. V uvodu diplomskega dela se bom posvetil teoretičnim izhodiščem posameznih žanrov, opisal snovne, tematske in motivne značilnosti, prav tako bom predstavil zgodovino posameznega žanra. Analizirana so bila štiri mladinska dela. Dve izmed njih, Poskus in Izkop, spadata v fantastično prozo, drugi dve, Primer letečega kovčka in Primer neznanega letečega predmeta, pa med otroške detektivke, vendar vsebuje druga knjiga tudi nekaj fantastičnih elementov.
Keywords: Mladinska proza, Danila Žorž, fantastična proza, fantastična pripoved, znanstvenofantastični roman, fantazijski roman, realistična avanturistična proza, otroška detektivka.
Published: 28.01.2015; Views: 1286; Downloads: 126
.pdf Full text (765,05 KB)

7.
MLADINSKA DELA DUŠANA ČATRA
Maja Žogan, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo Mladinska dela Dušana Čatra je pregled in predstavitev vseh mladinskih del obravnavanega avtorja. Naš namen je bil, da z literarnoteoretičnega stališča predstavimo njegova dela, ki smo jih najprej zvrstno opredelili in tako ugotovili, da se bomo ukvarjali z realno in s fantastično prozo. Ker gre za teoretično diplomsko delo, so temu primerne izbrane raziskovalne metode. V teoretičnem delu smo najprej razložili teorijo in značilnosti povedke, fantastične pripovedi in avanturistično realističnega mladinskega romana. Glede na to, da vse obravnavane povedke primarno sodijo v folklorno prozo, smo se dotaknili tudi te teme in razložili pojem ljudsko slovstvo. V teoretičnem delu smo še obrazložili in dodali značilnosti literarnega junaka. V jedru, kjer je osrednja tema, je najprej predstavljen avtor, nato pa so predstavljena vsa mladinska avtorjeva dela, in sicer: Peter Klepec (1995), Veronika Deseniška (1996), Kralj Matjaž (1996), Ribamož (2008) in Pojdi z mano (2013). Pri povedkah smo ugotovili povezave s tradicijo, tako da je v sklepu uporabljena komparativna metoda, s katero smo obravnavane povedke primerjali s folklornimi. V sklepu je ugotovljena tudi skupna značilnost glavnih oseb v vseh analiziranih delih.
Keywords: Dušan Čater, mladinska proza, povedka, fantastična pripoved, avanturistični realistični mladinski roman, ljudsko slovstvo, tradicionalna povedka, literarni junak.
Published: 13.06.2016; Views: 531; Downloads: 77
.pdf Full text (1020,94 KB)

8.
NEBESNA TELESA IN POJAVI V IZBRANIH DELIH SLOVENSKE MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI
Nataša Kamnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Nebesna telesa in pojavi v izbranih delih slovenske mladinske književnosti je nastalo na osnovi natančne analize izbranih del slovenske mladinske književnosti, in sicer sem izbrala naslednja dela slovenske otroške proze, poezije in dramatike: a) prozna dela: Neli Kodrič: Lov na zvezde (1995), Frane Milčinski: Zvezdica Zaspanka (1997), Aleksandra Kocmut: Kometek Raketek (2010), Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki (2011), Bina Štampe Žmavc: Bajka o svetlobi (2013); b) poezija: Bina Štampe Žmavc: Nebeške kočije (1994) in c) dramatika: Aksinja Kermauner: Polna Luna in shujševalna kura (1999). Predstavljeni so avtorji, vsebina književnih del, glavni književni liki, književni čas in prostor, teme, motivi, pripovedovalec in jezik. Namen diplomskega dela je natančneje analizirati in predstaviti izbrane knjige slovenske otroške literature, v katerih se pojavljajo astronomska telesa. Poskušala sem dokazati, da v literaturi ni nič narobe z napačno interpretacijo nebesnih teles. Nazadnje sem primerjala pojav nebesnih teles v literarnih delih in strokovni literaturi. Diplomsko delo je teoretično, zato so uporabljene teoretične raziskovalne metode. V uvodnem delu diplomskega dela je uporabljena deskriptivna metoda, saj sem z njo skušala čim bolje predstaviti opise nebesnih teles in tipe otroške literature. Komparativna metoda bo razvidna v jedrnem delu, kjer sem na podlagi različnih teoretičnih razlag primerjala in odkrivala podobnosti in razlike astronomskih pojavov v izbranih delih in strokovni literaturi. V jedru diplomskega dela sem uporabila tudi metodo analize in sinteze, kjer sem analizirala in predstavila morfološke značilnosti sedmih izbranih del otroške literature (avtorja, zgodbo, književne like, književni čas in prostor, zgradbo ter jezikovne značilnosti). V jedrnem delu je bila prav tako uporabljena metoda abstrakcije in konkretizacije, kjer sem približevala astronomske pojave iz literarnih del k strokovni literaturi. V sklepnem delu, kjer so podane zbrane ugotovitve in končni sklep, je uporabljena metoda sinteze.
Keywords: fantastična pripoved, nebesna telesa, primerjava astronomskega pojava v književnih delih (fikcija) in strokovni literaturi (realnost).
Published: 18.08.2016; Views: 902; Downloads: 78
.pdf Full text (1,42 MB)

9.
Trilogija kratke proze Matjaža Pikala: Luža (2001), Samsara (2005), Genija (2009)
Aleš Kline, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen pisanja te diplomske naloge je bil raziskati mladinsko kratko prozo Matjaža Pikala ter hkrati vsebinsko ovrednotiti in predstaviti avtorjeva dela in ugotoviti, katera snov, teme in motivi se pojavljajo v njih. Prebrana, analizirana in primerjana so bila tri avtorjeva dela, ki spadajo v mladinsko kratko prozo, in sicer Luža (2001), Samsara (2005) in Genija (2009). Snov, ki je predstavljena v posameznem delu, prikazuje teme in probleme vsakdanjega življenja, s katerimi se srečujejo predšolski in šolski otroci. Motivi in teme, ki se prepletajo v delih, so ljubezen, otroštvo, življenje, družina, žalost, jeza, razočaranje, pustolovščine, prijateljstvo.
Keywords: mladinska proza, fantastična pripoved, otroštvo, vrtec, šola, igra, odraščanje, družina, prijateljstvo, pustolovščine, Matjaž Pikalo
Published: 24.08.2016; Views: 854; Downloads: 98
.pdf Full text (294,32 KB)

10.
Prostor in čas v izbranih slovenskih sodobnih fantastičnih pripovedih
Natalija Šraml, 2017, master's thesis

Abstract: V prvem delu magistrske naloge so predstavljene značilnosti fantastične pripovedi, motivne klasifikacije tujih in slovenskih književnih analitikov in njen razvojni lok na Slovenskem. Zanimalo nas je, v katerih fantastičnih pripovedih se dvodimenzionalnost dogajanja kaže s prestopom v drug prostor ali v drug čas. Izbrali smo devet del sodobnih slovenskih avtorjev, in sicer Bogdan Novak: Zaljubljeni vampir (1995) in Strašljiva Strahovica (1996), Feri Lainšček: Velecirkus Argo (1996); Desa Muck: Kremplin (1996); Janja Vidmar: Vrtiljak čudežev (1999); Aksinja Kermauner: Modrost starodavnega anka (2000); Dim zupan: Dežela odrezanih glav (2001); Miha Mazzini: Drevo glasov (2005) in Marjana Moškrič: Stvar (2007) V osrednjem delu naloge so fantastične pripovedi natančno analizirane. Predstavljeni so splošni podatki o romanu, zgodba, glavni in stranski književni liki, snov, tema, motivi, ideja ter jezikovne značilnosti. V vsaki pripovedi sta posebej izpostavljeni kategoriji prostora in časa. Določen je primarni in sekundarni prostor prav tako primarni in sekundarni čas ter odnos med njima. Ker sta prostor in čas v romanu tesno povezana, so izpostavljene tudi vidnejše kategorije kronotopa.
Keywords: fantastična pripoved, prostor, čas, kronotop, Novak, Lainšček, Muck, Vidmar, Kermauner, Zupan, Mazzini, Moškrič
Published: 20.02.2017; Views: 730; Downloads: 131
.pdf Full text (866,79 KB)

Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica