| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
FINANCIRANJE MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ
Simon Salezina, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem želel predstaviti možne vire financiranja malih in srednjih podjetij v Sloveniji. Slovensko malo gospodarstvo predstavlja namreč več kot 99 odstotkov vsega gospodarstva. Sredstva lahko pridobivamo iz notranjih in zunanjih virov financiranja. Notranji viri so dobiček, amortizacija in drugi kratkoročni denarni tokovi. Zunanje financiranje pa je mogoče z bančnimi krediti, lizingom, tveganim kapitalom, faktoringom, forfetingom ali z državnimi viri. Slovenska MSP se srečujejo s podobnimi ovirami, kot MSP v ostalih Evropskih državah. Problem financiranja slovenskega malega gospodarstva so omejene možnosti dostopa do finančnih sredstev, predraga finančna sredstva, omejitve pri najemanju posojil v tujini in nepoznavanje drugih oblik financiranja (tvegani kapital, faktoring, forfeting). Glavna ugotovitev tega diplomskega dela je, da je treba MSP-jem še bolj olajšati dostop do finančnih sredstev.
Keywords: mala in srednja podjetja (MSP), financiranje, notranji viri financiranja, zunanji viri financiranja, Slovenija, bančni kredit, lizing, tvegani kapital, faktoring, forfeting, skladi.
Published: 29.01.2010; Views: 3043; Downloads: 521
.pdf Full text (458,09 KB)

2.
DRUŽINSKA PODJETJA IN POSEBNOSTI VIROV FINANCIRANJA
Janja Herega, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo želeli predstaviti družinsko podjetje in posebnosti njegovih virov financiranja. Podjetje se lahko poslužuje notranjih in zunanjih virov financiranja, pri tem pa bi naj sledilo pravilom in načelom financiranja. Notranji viri financiranja so dobiček, amortizacija in različni drugi notranji viri. Med zunanje vire pa prištevamo bančne kredite, državne vire, lizing, faktoring, forfeting, sklade tveganega kapitala in poslovne angele. Problemi s katerimi se soočijo podjetja pri pridobivanju virov so omejene možnosti dostopa do finančnih sredstev, predraga finančna sredstva in nepoznavanje nekaterih oblik financiranja. Družinska podjetja pa zraven vsega tega omejuje še njihova konzervativnost. Namreč največja želja podjetnika je, da podjetje ostane v družinski lasti.
Keywords: družinsko podjetje, prednosti in slabosti družinskega podjetja, financiranje, notranji viri financiranja, zunanji viri financiranja, posebne oblike financiranja, bančni kredit, državni viri, lizing, skladi tveganega kapitala, faktoring, forfeting, poslovni angeli
Published: 31.01.2011; Views: 1756; Downloads: 319
.pdf Full text (3,67 MB)

3.
PRAVNE ZNAČILNOSTI RAZLIČNIH POJAVNIH OBLIK CESIJE S SODNO PRAKSO
Andrej Vajdič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen samga prenosa tejatve je lahko različen. Sam razvoj in potrebe poslovnega sveta so nas pripeljali do tega, da je vloga cesije danes vedno večja, še posebej v smislu zavarovanja in financiranja. Cesija je pri takšnih pogodba pomemben element
Keywords: cesija, faktoring, forfaiting, fiduciarna cesija, inkaso cesija, cesija v izterjavo, cesija namesto izpolnitve.
Published: 10.10.2011; Views: 2704; Downloads: 1115
.pdf Full text (621,22 KB)

4.
FINANCIRANJE RASTOČIH MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ - NA PRIMERU PODJETJA AVTO NAD D.O.O.
Anja Muhič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo predstavili vire financiranja, ki so na razpolago na slovenskem finančnem trgu za mala in srednje velika podjetja. Danes je znano, da predstavljajo mala in srednja podjetja najbolj dinamičen del gospodarstva, torej so v svojem delovanju bolj prilagodljiva v primerjavi z velikimi podjetji. Lastniki malih in srednje velikih podjetij so za preživetje primorani pridobiti različna finančna sredstva, ki pa so povezana z različnimi stroški. Ravno preskrba finančnih sredstev pomeni eno izmed največjih ovir za dosego uspešnega poslovanja podjetja, saj je dostopnost do finančnih virov ključnega pomena za pospeševanje podjetništva, konkurenčnosti, inovativnosti in rasti. Za financiranje malih podjetij je značilno pretežno dolžniško financiranje. Večina podjetnikov se na začetku financira z lastnimi prihranki, ki pa običajno ne zadostujejo za dolgoročno rast in razvoj. V tej točki se pri malih in srednje velikih podjetjih pojavlja resen problem, kje pridobiti ustrezne finančne vire. Zaradi nedostopnosti določenih virov financiranja za mala in srednje velika podjetja se podjetja odločijo za obliko financiranja, ki jim je dostopna. To sta največkrat bančni kredit in leasing. Še do nedavnega je bil kredit najpogosteje uporabljen vir financiranja. V zadnjem času pa se vse bolj uveljavlja leasing. Tako leasing postaja zanimiva oblika financiranja za podjetja. V primerjavi s kreditom je leasing bolj fleksibilen, lažje dostopen, hitreje odobren in ne potrebuje dodatnega zavarovanja, kot so poroki in hipoteka. Prednost leasinga je tudi v tem, da je praviloma delež lastne udeležbe manjši kot pri kreditu. V delu diplomskega seminarja smo opisali možne vire financiranja malih in srednje velikih podjetij in predstavili njihove prednosti in slabosti. Omejili smo se na izbrano podjetje, kjer smo predstavili vire financiranja, ki jih podjetje koristi in izpostavili leasing.
Keywords: Mala in srednje velika podjetja, financiranje, financiranje malih in srednje velikih podjetij, dolžniško financiranje, lastniško financiranje, bančni krediti, leasing, faktoring.
Published: 18.07.2013; Views: 1087; Downloads: 244
.pdf Full text (2,13 MB)

5.
EKONOMSKI IN PRAVNI VIDIK FAKTORINGA TER NEKATERE POSEBNOSTI RAČUNOVODSKEGA IN DAVČNEGA OBRAVNAVANJA FAKTORINGA
Dušanka Ašič, 2011, master's thesis

Abstract: V današnjem poslovnem svetu in okolju, kjer je konkurenca sinonim za obstoj in preživetje, se veliko družb srečuje z izzivom, kako priti do finančnih sredstev. Konkurenčna podjetja si bodo zagotovila preživetje na trgu ter hkrati omogočila nadaljnji razvoj in rast le z vključevanjem na vse bolj konkurenčen mednarodni trg. Predvsem male in srednje družbe se nenehno srečujejo s problemi in izzivi na področju pridobivanja različnih finančnih sredstev za njihovo poslovanje in nemoten nadaljnji razvoj. Faktoring kot sintetična finančna storitev predstavlja eno izmed pomembnih alternativnih oblik za zagotavljanje lažje dostopnosti finančnih sredstev pravkar omenjenim družbam ter tako posredno prispeva k zmanjšanju trenutnega »kreditnega krča« oziroma kreditne vrzeli. Prvi del magistrske naloge je tako namenjen predvsem ekonomskemu vidiku faktoringa. V nalogi želim predstaviti pravno naravo faktoringa oziroma bolje rečeno problematiko zaradi pravne neurejenosti pogodbe o faktoringu, hkrati pa predstaviti razmerja, ki so v poslu faktoringa ključna. Dejstvo je, da faktoring v Sloveniji ni tipično zakonsko urejen, zato je v nalogi predstavljena zakonsko urejena pravna podlaga. Ker pogodba o faktoringu vsebuje sestavine različnih pogodb, pravimo, da je mešana pogodba. Dodani so še fiduciarni posli, in sicer fiduciarna cesija ter nekatere izpeljane oblike. V nalogi opozarjam še na računovodsko in davčno problematiko, s katero se ukvarjajo faktoring družbe. Svoja stališča podprem z ustrezno zakonsko podlago, s stališči davčnega organa in nekaterimi drugimi viri. Poudarjam pa, predvsem zaradi svoje kompleksnosti, da je za faktoring težko najti enostavne pravne, računovodske, davčne in druge rešitve.
Keywords: faktoring, odkup terjatev, dolžnik, fiduciarna cesija, pogodba o faktoringu, regresni faktoring, brez regresni faktoring, provizija
Published: 14.03.2012; Views: 2436; Downloads: 780
.pdf Full text (1,20 MB)

6.
POTENCIALI UPORABE FAKTORINGA V ČASU FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE
Primož Potočnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo raziskali in predstavili potenciale uporabe faktoringa v času trenutne finančne in gospodarske krize, tako za podjetja kot tudi za gospodarstvo kot celoto. Na začetku smo predstavili in opredelili faktoring ter njegove oblike in s tem postavili teoretične osnove za nadaljevanje raziskave. V nadaljevanju smo poudarek dali predvsem proučevanju uporabe faktoringa in ugotavljanju njegovih koristi v trenutnih kriznih časih. Opravili smo analizo prometa faktoringa v obdobju od leta 2005 do leta 2012 za šest držav, in sicer za Slovenijo ter njene sosede in pa za Nemčijo, ki predstavlja najmočnejše gospodarstvo Evrope. Z analizo smo želeli ugotoviti, kako je kriza vplivala na obseg uporabe faktoringa. Na podlagi ugotovitev smo opredelili, v kolikšni meri so podjetja faktoring prepoznala kot primerno rešitev, ki lahko podjetju zagotovi likvidnost in ga obvaruje pred kreditnim tveganjem v trenutnih negotovih gospodarskih razmerah.
Keywords: faktoring, gospodarska kriza, finančna kriza, Slovenija, EU
Published: 18.11.2013; Views: 684; Downloads: 106
.pdf Full text (837,67 KB)

7.
FAKTORING IN FORFATING KOT OBLIKI FINANCIRANJA MEDNARODNIH POSLOV
Nina Kauran, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi zapletenosti poslovanja na tujih trgih in zaradi tveganj, ki se pojavljajo v mednarodni menjavi, so se razvili finančni instrumenti, ki podjetjem olajšajo nastop na tujih trgih. V diplomskem delu obravnavamo financiranje mednarodne trgovine s faktoringom in forfaitingom. Izvozniki se pri izvozu blaga ali storitev srečujejo z različnimi zahtevami uvoznikov, ki pa jih zaradi obravnavanih dveh instrumentov financiranja lažje obvladujejo in tako povečujejo svojo konkurenčnost. V teoretičnem delu diplomskega dela opisujemo splošne značilnosti faktoringa in forfaitinga kot instrumentov financiranja mednarodnih poslov, njune prednosti in slabosti, vrste faktoringa v mednarodni menjavi, tveganja, ki jih lahko obvladujemo z njuno uporabo, ter stroške obeh instrumentov. Zaradi redkih poslov forfaitinga v empiričnem delu obravnavamo le faktoring kot obliko financiranja mednarodne menjave. Ugotavljamo povezavo med višino mednarodne menjave in višino mednarodnega faktoringa za članice EU. V nadaljevanju empirične analize ugotavljamo povezavo med BDP in deležem faktoringa v mednarodni menjavi. Primerjamo tudi stroške financiranja s faktoringom v primerjavi z bančnim kreditom in predstavljamo pogodbo o faktoringu ter njene značilnosti.
Keywords: mednarodna menjava, financiranje, mednarodni faktoring, forfaiting, tveganja, stroški, pogodba o faktoringu
Published: 07.07.2016; Views: 450; Downloads: 55
.pdf Full text (1,60 MB)

8.
POMEN FINANC V MEDNARODNI NABAVI IN PRODAJI ELEKTRO KABLOV
Žiga Sladič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: S potrebno vpetostjo podjetij, ki se ukvarjajo z distribucijo elektro kablov, v mednarodno okolje, so v diplomskem delu predstavljeni vsi pomembni dejavniki, ki bistveno vplivajo na uspešnost poslovanja. Z vsebnostjo kovin v elektro kablih so podjetja že v samem začetku soočena s poglavitnim dejavnikom kasnejše uspešnosti. Z vsemi današnjimi pretresi na globalnih ekonomskih in finančnih trgih je poznavanje makroekonomskih dejavnikov ter njihovih vplivov skoraj da nujno. Skozi celotno delo je predstavljena pomembnost povezovalnega in usklajenega delovanja nabavne, skladiščne ter prodajne funkcije s finančno funkcijo, saj lahko le na ta način podjetje na trgu nastopa kot zaupanja vreden kupec in dobavitelj.
Keywords: baker, bančna garancija, elektro kabel, faktoring, LME (London Metal Exchange)
Published: 27.06.2016; Views: 307; Downloads: 19
.pdf Full text (1,35 MB)

9.
PRAVNE ZNAČILNOSTI FAKTORINGA
Urban Pristovnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V svojem diplomskem delu bom uvodoma opisal nekaj osnovnih značilnosti faktoringa. Predstavil bom tipične funkcije faktoringa, ker so le-te relevantne za opredelitev njegove pravne narave, krajše poglavje pa bom namenil tudi pregledu pojavnih oblik oz. modalitet faktoringa. V naslednjem poglavju se bom posvetil obravnavi pravne narave pogodbe o faktoringu, kjer bom predstavil pogodbo o faktoringu kot okvirno pogodbo, kot predpogodbo in kot pogodbo sklenjeno pod pogojem ali z opcijo. Odgovoril bom na vprašanje, zakaj so splošni pogoji poslovanja pri faktoringu tako pomembni. Celovito bom predstavil vlogo cesije (ki je tukaj lahko izvedena globalno ali z več posamičnimi cesijami), ker je to eden izmed ključnih elementov za izvedbo faktoringa. Cesijo v faktoringu razumemo kot orodje, akcesorni posel oz. pogodbi o faktoringu podrejeno ali v njej vsebovano sredstvo za prenos terjatve. Nadalje bom nekaj besed namenil naznanitvi cesije, prenosu stranskih pravic in dogovoru o prepovedi cediranja. V zadnjem poglavju bom predstavil faktoring kot mešano pogodbo, ki vsebuje elemente drugih zakonsko urejenih in zakonsko neurejenih pogodb ter vsako od njih na kratko predstavil, nato pa primerjal s pogodbo o faktoringu.
Keywords: faktoring, pogodba o faktoringu, cesija.
Published: 02.12.2016; Views: 859; Downloads: 144
.pdf Full text (715,40 KB)

10.
PRAVNA UREDITEV FAKTORINGA V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM
Ana Lucija Ružič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Podjetja se za dodatne vire vedno bolj pogosto obračajo na trg alternativnega financiranja. Ena izmed modernih oblik alternativnega financiranja je tudi faktoring. Faktoring zaradi svoje enostavnosti uporabe vedno bolj pridobiva na popularnosti, tako doma kot po svetu. Vedno bolj pogosta uporaba pa vodi tudi k novim izzivom reguliranja. V Sloveniji faktoring kot instrument kratkoročnega financiranja ni posebej urejen. Na Hrvaškem pa je ravno zaradi prednosti, ki jih faktoring ponuja in njegovi pogosti uporabi, stopil v veljavo Zakon o faktoringu. Zakon je umestil finančni instrument faktoringa v svoj pravni okvir ter s tem tudi postavil omejitve in predpise o delovanju družb pod tem zakonom. Prednosti, ki spodbujajo urejeno regulativo, so transparentnost delovanja in zaščita uporabnikov. Velika pomanjkljivost ureditve pa je omejitev rasti faktoring prometa ter omejevanje konkurence.
Keywords: Alternativno financiranje Faktoring Hrvaška Odstop terjatev Slovenija Zakon o faktoringu
Published: 18.11.2016; Views: 582; Downloads: 86
.pdf Full text (740,31 KB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica