| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 52
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
2.
3.
4.
5.
VLOGA IN POMEN POSLOVNE ETIKE IN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI V GOSPODARSKI PRAKSI
Nikolina Gregurec, 2009, master's thesis

Abstract: Hiter enostranski razvoj gospodarstva zasnovan na neoliberalnem modelu kapitalizma, negativni učinki globalizacije ter prisotna gospodarska in socialna kriza ponovno zbujajo upravičeni interes za etiko in moralo. Tehnološki napredek je dal človeku izredno moč kateri etična odgovornost ne sledi. Človeštvo se nahaja v moralni krizi, ki je ne bo mogoče razrešiti samo na trgu in z ekonomskim pristopom k razvoju družbe. V tržnem gospodarstvu gospodarske družbe uporabljajo različna pravila urejanja medsebojni odnosov. Tu mislim na pravna, družbeno politična, moralna in običajna pravila. V nalogi sem se osredotočila predvsem na vlogo morale in etike kot nadgradnje prava pri urejanju medsebojnih odnosov. Glede na to da v strokovni literaturi ni enotnega pojmovanja morale, etike ter prava, sem moralo pojmovala kot skupek vrednot, ki odražajo osebno in družbeno zavest ter opredeljujejo kaj je za človeka dobro in kaj slabo, kaj človeško in kaj nehumano. Na osnovi teh vrednot izreka morala vrednostne sodbe s katerimi ocenjuje človekovo ravnanje kot dobro ali slabo. Etika kot filozofija morale naj bi vsebovala želene idealne norme obnašanja ljudi. Moralne norme so odvisne od stopnje družbeno gospodarskega razvoja in kulture oziroma kraja kjer nastanejo. Pravo kot minimum morale je praviloma kodificirano, pravice in dolžnosti pravnih subjektov so vnaprej določene ali vsaj določljive. S pravom se zagotavlja pravna varnost oziroma se varuje posameznik pred škodljivimi dejanji drugega. Večjo kvaliteto življenja in odnosov z drugimi zagotavljajo moralne norme. Na področju gospodarskih odnosov sta si pravo in etika komplementarna kar pomeni da se pri zasledovanju istega cilja dopolnjujeta. Poslovna morala se pojavlja na višji stopnji gospodarskega razvoja ko prihaja do večje delitve dela in se gospodarski tokovi ločujejo od splošno družbenih. Poslovna morala kot del družbene nadgradnje oziroma družbene zavesti je usmerjena na gospodarsko področje s ciljem uveljavljanja načel humanizma in moralnih vrednot. Poslovna etika naj bi izražala želeno idealno stanje na področju stvarnega poslovanja z vidika najvišjih standardov poštenja, pravičnosti in dobrega. Poslovna etika je v današnjem času globalizacije in internacionalizacije gospodarskih odnosov nujni temelj urejanja ali regulative poslovnih odnosov med gospodarskimi subjekti glede na to da so pravna pravila različna in predstavljajo minimum možnega urejanja. Poslovna etika se konkretizira preko etičnih kodeksov in priporočil, ki usmerjajo udeležence v poslovanju z vidika poštenosti, humanosti, pravičnosti in medsebojnega spoštovanja. Za urejanje odnosov med gospodarskimi družbami imajo pomembno vlogo dobri poslovni običaji, ki se izražajo kot standardi poslovne morale in pomemben element poslovne etike. Za kršitve dobrih poslovnih običajev in utrjevanje poslovne morale deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije Častno sodišče, ki izreka tudi ukrepe kršiteljem.
Keywords: etika, morala, družbena odgovornost, etični kodeksi, dobri poslovni običaji, pravo
Published: 04.02.2010; Views: 9838; Downloads: 2420
.pdf Full text (869,50 KB)

6.
VODENJE PODJETJA S TEORIJO IZBIRE
Petra Cirkovski, 2010, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Dobri odnosi in zadovoljni zaposleni na delovnem mestu so temelj uspešnosti in kakovosti podjetja. Zato je še kako pomembno pravilno vodenje in ravnanje nadrejenih v odnosu do zaposlenih. V diplomski nalogi smo se predvsem osredotočili, kako kot dober manager voditi sebe in imeti nadzor nad sabo in se znati povezovati. Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu smo podali teoretična izhodišča, kako voditi ljudi, kako komunicirati, ter imeti pravo mero čustvene inteligence in biti ob tem etičen in moralen. Način vodenja smo v osnovi uporabili po Glasserjevi Teoriji izbire, ki nam celovito predstavi pojme, kot so temeljne potrebe, svet kakovosti, celostno vedenje in razliko med managerskim in "šefovskim" vodenjem. Osnova Teorije izbire je, da je človek vedno optimalno, notranje motiviran za zadovoljevanje lastnih potreb. V drugem delu smo naredili raziskavo zadovoljstva zaposlenih v podjetju in kako njihovo vodstvo vodi in usmerja le-te. Na podlagi rezultatov smo podali predloge za izboljšave.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: načini vodenja, teorija izbire, osnovne potrebe, celostno vedenje, svet kakovosti, samovrednotenje, čustvena inteligenca, komunikacija, etika in morala.
Published: 27.08.2010; Views: 2212; Downloads: 397
.pdf Full text (977,77 KB)

7.
Etična in neetična konkurenca : diplomsko delo
Aleš Jelenko, 2008, undergraduate thesis

Abstract: Sodobno okolje, konkurenca in stranke želijo in pričakujejo od podjetij izključno najboljšo ponudbo storitev in izdelkov. Podjetja morajo zato delovati na vrhuncu svojih moči ves čas in poskušati čimbolj ustreči svojim zvestim strankam, hkrati pa si mora podjetje nujno ustvarjati čim večji profit. Ker pa to ni tako enostavno, si podjetja za doseg svojih ciljev pomagajo tudi z manj želenimi metodami; to je z neetičnim ravnanjem. V diplomskem delu smo raziskali problema terjatev in prenizkih cen ter ugotovili, da se neetično ravnanje oziroma poslovanje lahko privoščijo le večja in močnejša podjetja. Etika bi morala postati temelj odločitev managementa, saj je etično delovanje ključno za razvijanje svetovnega gospodarstva. V diplomskem delu ugotavljamo, da je neetična konkurenca del današnjega gospodarstva in je pravzaprav neizogibna. Res pa je, da podjetja, ki delujejo neetično, nimajo dolgoročnih možnosti za obstanek na trgu.
Keywords: etika, konkurenca, lojalnost, management, terjatev, nizke cene, morala
Published: 03.09.2010; Views: 1600; Downloads: 230
.pdf Full text (453,45 KB)

8.
ETIČNE DILEME PODJETNIKA
Tadej Cvek, 2010, final seminar paper

Abstract: Etika in morala se skozi čas nenehno spreminjata in nekatere stvari, ki so danes nedovoljene, so bile še pred kratkim dovoljene in obratno. Razlog za to so predvsem družbene in kulturne spremembe, ki vodijo do drugačnih pogledov na stvari in okolico. Skladno z razvojem etike in morale, se razvijajo tudi nove etične teorije, ki še ne dosegajo starejših teorij a vendarle pridobivajo na pomembnosti in kdo ve, mogoče jih bodo kdaj v prihodnosti tudi presegle. Za MNP je pomembno, da razlikujejo med poslovno etiko v domači državi in poslovno etiko v tuji državi, v katere širijo proizvodnjo. Poslovna etika se lahko močno razlikuje tudi med dvema kulturno podobnima državama in podjetje lahko s poznavanjem poslovne etike obide mnoge probleme, ki bi nastali ob nepoznavanju le-te. V diplomskem seminarju so predstavljene različne etične teorije, tako normativne, ki se ukvarjajo s vprašanji, kako naj podjetnik ob določeni etični dilemi ravna, kot tudi deskriptivne, ki poskušajo odgovoriti na vprašanje, zakaj je podjetnik ravnal etično oziroma neetično. Prav tako so predstavljeni pomembnejši udeleženci v poslovni etiki in problemi, ki se pojavljajo pri ravnanju s temi udeleženci (zaposlenimi, odjemalci, tekmeci...). V primeru na koncu diplomskega seminarja, pa je prikazano kako različne etične teorije razlagajo odločitev menedžerja v dejanski etični dilemi.
Keywords: etika, morala, normativne etične teorije, deskriptivne etične teorije, poslovna etika, pravice, dolžnosti
Published: 06.12.2010; Views: 1999; Downloads: 469
.pdf Full text (328,42 KB)

9.
VLOGA ETIČNEGA KODEKSA V POSLOVANJU
Gašper Danijel, 2010, final seminar paper

Abstract: V diplomskem seminarju na podlagi teoretičnih znanj obravnavam vlogo etičnega kodeksa v poslovanju, ki ga skušam predstaviti tudi na primerih. Dokazati želim, da je etično poslovanje podjetij tisti konkurenčni faktor, ki lahko zagotovi podjetju dolgoročno uspešen obstanek na trgu poslovanja. Vendar pa se zavedam, da je etično poslovanje težko doseči, saj obstajajo v praksi mnogi konflikti in etične dileme. Podjetje je lahko navzven le toliko etično, kot so etični menedžerji oziroma vodilni ljudje podjetja. Ti vodilni ljudje ne sprejemajo samo rutinskih odločitev znotraj in zunaj podjetja. Prav zaradi zapletenosti procesa odločanja so se razvili koncepti etike in na podlagi tega tudi sodila za odločanje. Kljub številnim zapisanim teorijam in konceptom ne morem trditi, katero vsesplošno pravilo bi morali upoštevati v določenem primeru, saj je za vsak posamezen primer treba poiskati optimalno rešitev. Za podjetje so uspešne le tiste rešitve, ki zadovoljijo kar najširši krog interesov vseh udeležencev, kar pa ima za posledico dolgoročen in uspešen razvoj podjetja. Diplomski seminar je sestavljen iz treh poglavij. In sicer prvo poglavje opredeljuje pojme, kot so etika, morala, poslovna etika. V drugem poglavju obravnavamo poslovno etiko podjetja, ki jo sestavljajo etični relativizem, etične dileme podjetja, etično odločanje v menedžmentu, sodila poslovne etike in družbena odgovornost podjetja. Zadnje poglavje temelji na vlogi etičnih kodeksov v poslovanju, podkrepljeno z obravnavo domačega in tujega podjetja.
Keywords: kodeks, etika, morala, poslovna etik
Published: 26.01.2011; Views: 1944; Downloads: 326
.pdf Full text (354,58 KB)

10.
DEJAVNIKI VERODOSTOJNOSTI V KOVINSKO PREDELOVALNEM PODJETJU
Aleksandra Šeško, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Povzamemo lahko, da je verodostojnost ter etičnost odločanja in ravnanja, kot temeljna usmeritev podjetja, predpogoj za dolgoročno učinkovitost ter uspešnost vseh podjetij. Delovanje v nasprotju z vrednotami udeležencev je lahko prav tako uspešno, vendar le na kratek rok. Če želi podjetje ostati verodostojno, mora prav tako upoštevati dejavnike verodostojnosti, in sicer: temeljne vrednote, organizacijsko kulturo in organizacijsko klimo, etiko ter neformalne in formalne ukrepe uveljavljanja verodostojnosti podjetja. Temeljne vrednote organizacije opisujejo skupna prepričanja in načela podjetja, določajo skupno usmeritev in ponujajo smernice za vsakodnevno vedenje njegovih ljudi, saj bodo lažje podpirali vrednote pri svojem delu in ravnanju, če bodo vedeli, za kaj se zavzema podjetje, kakšno vedenje in delo ceni. Organizacijska kultura je nujen pogoj za uspešnost organizacije in je v veliki meri odvisna od vodilnih zaposlenih oziroma od managementa. Organizacijska klima odraža skupno ime za način vedenja in zaznavanje medsebojnih odnosov zaposlenih v organizaciji. Beseda izhaja iz psihologije in vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in uspešnost poslovanja podjetja. V bistvu gre za psihosocialni sistem, ki ga sestavljajo posamezniki in skupine v organizaciji ter njihove interakcije. Klima torej predstavlja trenutno stanje v organizaciji in preučujemo jo s pomočjo vprašalnikov. Pomaga pa razlagati različnost človekovega vedenja v organizaciji, kar služi za usmerjanje aktivnosti zaposlenih. Zato si proučevano podjetje Impol, d.d. prizadeva ustvariti takšno klimo, ki bo nudila najboljše poslovne rezultate. Etika je opredeljena kot veda, ki obravnava načela o dobrem in zlem ter norme za odločanje in ravnanje po teh načelih. Je tudi filozofija morale. Morala predstavlja skupek predpisov, norm in vrednot idealov, ki so sankcionirani s posebno notranjo, subjektivno sankcijo, katero posameznik uporablja na samem sebi zaradi morebitnega kršenja omenjenih nravstvenih postavk. Za filozofijo podjetja lahko povzamemo, da jo oblikujejo udeleženci s svojim interesnim vedenjem in je odvisna od družbene kulture, od nadzorov in vrednot družbe, v kateri podjetje deluje. Predstavlja podlago za oblikovanje temeljne politike, zamisli, vizije, poslanstva, smotrov in za ciljno usmerjanje, zlasti glede načel in s tem vodil ter pravil ciljnega obnašanja. Iz raziskave, ki smo jo izvajali v magistrskem delu, lahko torej povzamemo, da se podjetje Impol, d.d. zavzema biti verodostojno, kar se kaže predvsem v temeljnih vrednotah, saj podjetje deluje po načelu obljubljeno narejeno, se pravi, da je pošteno. Zanj je pomembno, da je v okolju spoznano in obravnavano kot zaupanja vreden partner, se pravi, da ga drugi obravnavajo kot verodostojno podjetje. Verodostojnost podjetja se prav tako kaže v močni kulturi, kulturi klana in klimi pravil. Vse te dejavnike verodostojnosti v podjetju Impol, d.d. obravnavajo kot pomembne in zavedajo se, da če želi podjetje ostani verodostojno tudi v prihodnosti, mora te dejavnike, brez kakršnih koli zadržkov, upoštevati.
Keywords: verodostojnost, temeljne vrednote, organizacijska kultura, organizacijska klima, etika, morala, filozofija.
Published: 18.01.2011; Views: 2359; Downloads: 397
.pdf Full text (1,66 MB)

Search done in 0.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica